Sunteți pe pagina 1din 3

UNITĂŢI de MĂSURAT LUNGIMEA MULTIPLII METRULUI

METRUL SUBMULTIPLII METRULUI


Scara unităţilor de măsură pentru lungimi
x1
0

0
:1
x1
0

0
:1
kilometru kilometru
x1
0

0
km km

:1
hectometru hectometru
x1
0
0
hm hm
:1

decametru decametru
MULTIPLI >m x1
dam dam 0
0
:1

metru metru
x1
0

0
m METRUL (m ) este unitatea principală de măsurat lungimea. m
:1

decimetru decimetru

centimetru dm dm centimetru

milimetru cm submultipli <m cm milimetru

mm mm
Unitatea principală de măsurat lungimea este METRUL (m). decametru (dam) < hectometru (hm) < kilometru
Instrumentele folosite pentru măsurarea lungimii sunt: (km)
rigla , ruleta , metrul de croitorie , metrul de tâmplărie ş.a.
decimetru (dm) > centimetru (cm) > milimetru (mm)

EXEMPLE de INSTRUMENTE de MĂSURAT LUNGIMI


eche Multiplii metrului
ruleta metrul de metrul r 1 km = 1 000
de
m
1 hm = 100
Submultiplii
rigl
a m metrului
1m = 10 dm
1m = 100 cm
1 m = 1 000
UNITĂŢI de MĂSURAT CAPACITATEA vaselor MULTIPLII LITRULUI

înv. Paula Oproiu - Colegiul Naţional de Muzică “George Enescu” - Bucureşti


LITRUL SUBMULTIPLII LITRULUI
Scara unităţilor de măsură pentru capacitate
x1
0

0
:1
x1
0

0
:1
kilolitru kilolitru
x1
0

0
kl kl

:1
hectolitru hectolitru
x1
0 0
hl hl
:1
decalitru
MULTIPLI >l decalitru
x1
0

dal dal 0
:1

litru litru
x1
l l
0

LITRUL ( l ) este unitatea principală de măsurat capacitatea 0


:1

decilitru decilitru

centilitru dl dl centilitru

mililitru cl submultipli < l cl mililitru

ml ml
Unitatea principală de măsurat capacitatea vaselor este LITRUL( l ). decalitru (dal) < hectolitru (hl) < kilolitru (kl)
Instrumentele folosite pentru măsurarea capacităţii sunt vasele gradate. decilitru (dl) > centilitru (cl) > mililitru
(pe majoritatea vaselor este reliefată doar capacitatea totală) (ml)

EXEMPLE de INSTRUMENTE de Multiplii litrului


1 kl = 1 000
l
borca
1 hl = 100
l
cană pahar sering 1 dal = 10
gradat grada ă l
ibric sticlă găleată canistr damigean bidon butoi cistern
ă d t Submultiplii litrului
1l = 10 dl
UNITĂŢI de MĂSURAT MASA corpurilor MULTIPLII KILOGRAMULUI
înv. Paula Oproiu - Colegiul Naţional de Muzică “George Enescu” - Bucureşti
KILOGRAMUL SUBMULTIPLII KILOGRAMULUI
Scara unităţilor utilizate pentru măsurarea masei corpurilor
x1
0

0
:1
x1
00

00
:1
TONĂ TONĂ

CHINTAL t t CHINTAL
x1
0

0
q q

:1
MULTIPLI >kg
x1
0

0
:1
chintal = quintal =
kilogram kilogram x1
0
hectogram
kg KILOGRAMUL (kg) este unitatea principală
de măsurat masa corpurilor. kg hectogram
0
:1

decagram hg hg decagram x1
0
0

<
:1

submultipli
gram dag kg
dag gra x1
0
0
:1

decigram g Unitatea principală de măsurat masa corpurilor este KILOGRAMUL( kg). g decigram

centigram dg Instrumentele folosite pentru măsurarea masei corpurilor sunt : balanţa, cântarul. dg centigram

miligram cg Multiplii kilogramului cg miligram


1 t = 1 000 kg
mg 1 q = 100 kg
mg
EXEMPLE de INSTRUMENTE de Submultiplii kilogramului EXEMPLE de INSTRUMENTE de
1 kg = 10
hg
1 kg = 100
dag
1 kg = 1 000 g
1 kg = 10 000
dg cântar platformă
greutăţi etalon

înv. Paula Oproiu - Colegiul Naţional de Muzică “George Enescu” - Bucureşti