Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE LUCRU 2 - PASTELUL

“Prin vișini ,vântul în grădină Eu cred c-a obosit pădurea,


Cătând culcuș mai bate-abia Căci ziua-ntreag-a tot cântat
Din aripi, și-n curând s-alină, Și tace-acum gândind aiurea.
Iar roșul mac închide floarea, Sub dealuri amurgește zarea,
Din ochi clipește-ncet cicoarea Se-ntunecă prin văi cărarea
Și-adoarme-apoi și ea. Și-i umbră peste sat. „

George Coșbuc , Pastel

1.Anotimpul reprezentat în text este..........................................................................................

2.Ideea poetică centrală sugerată de versuri este aceea că..........................................................

.......................................................................................................................................................

3.Titlul poeziei este reprezentat de ...................................................................şi face referire


la.....................................................................................................................................................

4.Expresivitatea textului este realizată prin intermediul procedeelor artistice.............................

-exemple de figuri de stil:-.............................................;................................................................;

-....................................................;.....................................................;...........................................;

5.În text sunt prezente cuvinte cu valoare afectivă...............................Ca părți de vorbire, acestea
sunt...................................................................................................................................................

Sentimentele sugerate de termenii cu valoare afectivă sunt:................................................................


deoarece................................................................................................................................................

6. Versurile mele preferate din text sunt:.........................................deoarece.......................................

...............................................................................................................................................................

7. Testul este o descriere literară în versuri deoarece ....................................... .......................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................