Sunteți pe pagina 1din 4

Certificat privind starea civilă

 Denumirea completă a serviciului

Eliberarea certificatului privind starea civilă

 Descrierea serviciului

Certificatul privind starea civilă este actul oficial eliberat  pentru confirmarea
stării civile a persoanei, cetăţean al Republicii Moldova (celibatar, divorţat sau
văduv).

În special, certificatul privind starea civilă este solicitat în vederea încheierii


căsătoriei peste hotarele Republicii Moldova.

Notă: Eliberarea certificatului privind starea civilă pentru uz extern (în


străinătate), ţine de competenţa Serviciului Stare Civilă şi se realizează de către
Direcţia audienţă şi eliberarea documentelor. Tototdată, ţinem să menţionăm
că certificatele de stare civilă utilizate în străinătate urmează a fi supuse
supralegalizării şi/sau apostilării. Informaţia necesară o puteţi obţine de la
organele competente în a cărui stat urmează a fi prezentat certificatul
respectiv.

Atenţie! Nu necesită supralegalizare/apostilare şi sunt recunoscute pe teritoriul


Republicii Moldova actele eliberate de organele competente ale următoarelor
state1:

o membre Comunităţii Statelor Independente,


o Letonia,                  
o Lituania,                 
o România,
o Republica Cehă, 
o Ucraina,
o Federaţia Rusă,
o Republica Ungară,
o Republica Slovacă. 

1
Convenţia de la Minsk din 22.11.1993; Tratatul semnat la Riga din 14.04.1993;
Tratatul semnat la Chişinau din 02.09.1993; Tratatul semnat la Chişinau din
06.07.1997; Tratatul semnat la Moscova la 12 august 1982.

Eliberarea certificatului privind starea civilă pentru uz intern (pe teritoriul


Republicii Moldova), ţine de competenţa Oficiului stare civilă  în a cărui rază
teritorială îşi are domiciliul solicitantul. 

Mai multe detalii despre serviciul e-Stare Civilă pot fi obţinute vizionînd
acest filmuleţ informativ şi acest tutorial.

 Documente necesare pentru prestarea serviciului

1. Cererea (declaraţia) de modelul respectiv;


2. Actul de identitate al titularului, valabil (buletin de identitate sau paşaport);
3. Documentele care fac dovada stării civile (certificat de divorţ sau certificat de
deces al soţului);

4. Dovada împuternicirii (procura sau contractul de mandat)

 Adresa şi datele de contact ale prestatorului

Instituția Publică ”Agenția Servicii Publice” 

Departamentul înregistrare și evidență a populației  

Direcția generală stare civilă 

mun. Chişinău, str. M.Viteazu, 11/1, etaj II

Telefon:(+373 22) 257 126, (+373 22) 257 165, (+373 22) 257 173 

 www.asp.gov.md  

 e-mail: corespondentadgsc@asp.gov.md

Direcţia perfectarea şi eliberarea documentelor de stare civilă mun. Chişinău,


str. M.Viteazu, 11/1, etaj II. Telefon de contact: 257-180; 257-186; 257-165 
Misiunile diplomatice şi Oficiile consulare ale Republicii Moldova  din
străinătate.

 Programul de prestare a serviciului

Luni-Vineri
08:00-12:00 depunerea cererilor
luni-joi
13:00-16:30 eliberarea documentelor

Pauză:
12:00-13:00

 Costul și durata prestării serviciului

Termenele   Costul serviciului
2 luni gratis
În mod de urgenţă:  
30 zile 40 lei
15 zile 120 lei
5 zile 200 lei
24 ore 280 lei
1 oră 400 lei

 Acte normative

1. Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă

2. Instrucţiunea cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă,


aprobată prin Ordinul Departamentului Tehnologii Informaţionale, nr.4 din
21.01.2004

3. Hotărîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 cu privire la aprobarea


Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi
Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către oficiile stare civilă

 Referințe utile

Model de cererii

Model de formulare

Condiţii de prestare a serviciilor

 Formulare utile

Cerere

S-ar putea să vă placă și