Sunteți pe pagina 1din 1

Adeverință de vaccinare

Vaccination certificate

Registrul Electronic Național de NUME PRENUME / NAME SURNAME


Vaccinări (https://www.renv.ro) BURTEA IOANA-LAURA
Sex / Sex F Varsta / Age 25
Dovada vaccinării este pusă la dispoziția Judet domiciliu / Address Bucuresti (CNP: 2950901420019)
persoanei vaccinate fie electronic, fie pe Seria Numar CI (Identity card) / RK 202625
suport de hârtie pentru a-i permite acesteia să
își țină evidența între cele două vizite la centru
de vaccinare (doza inițială și rapel) și a
INFORMATII DESPRE VACCIN / VACCINE INFO
cunoaste tipul de vaccin administrat. Doza 1 (Dose 1) Tip vaccin(Type of vaccine): Vaccin împotriva COVID19
Precizăm că vaccinarea este gratuită, Produs (Product) Pfizer - BIONTech / LotNr (Batch no): EW4815
voluntară, iar adeverința de vaccinare nu Data expirarii (Expiration date) 31-07-2021
este eliberată cu scopul de a condiționa sau Data vaccinării (Date of vaccination) 20-04-2021
restricționa drepturile persoanelor vaccinate.
Doza 2 (Dose 2) Tip vaccin(Type of vaccine): Vaccin împotriva COVID19
Evidence of vaccination is made available to Produs (Product) Pfizer - BIONTech / LotNr (Batch no): FA5829
the vaccinated person either electronically or Data expirarii (Expiration date) 31-08-2021
on paper to allow him to keep track between Data vaccinării (Date of vaccination) 11-05-2021
the two visits to the vaccination center (initial
dose and booster) and to know the type of DATE DESPRE CENTRUL DE VACCINARE
vaccine administered. Please note that
vaccination is free, voluntary, and the Nume centru de vaccinare / Name of vaccination center
vaccination certificate is not issued in order to
condition or restrict the rights of vaccinated
Centrul de zi Sfanta Maria
persons. Județul/ County
Bucuresti
National Institute of Public Health This document is signed by
1-3 Dr. A. Leonte Street, Bucharest ROMANIA Signatory OID.2.5.4.97=26347241,
Phone: (+4021) 318 36 20 CN=INSTITUTUL NATIONAL DE
SANATATE PUBLICA,
O=INSTITUTUL NATIONAL DE
Comitetul Național de Coordonare a SANATATE PUBLICA, C=RO
Activităților privind Vaccinarea împotriva Date/Time Tue May 11 17:37:43 EEST
COVID-19 (CNCAV) 2021
Issuer-Certificate OID.2.5.4.97=VATRO-
http://www.vaccinare-covid.gov.ro 18288250, CN=certSIGN
Qualified CA, O=CERTSIGN
SA, C=RO
Institutul Național de Sănătate Publică Serial-No. 1052861032554879891886384
Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, Bucuresti, ROMÂNIA 9364
Telefon: (+4021) 318 36 20 Method sha256
https://adulti.renv.ro Note Acest document a fost semnat digital pentru a preveni
modificarile