Sunteți pe pagina 1din 6

Numele:  Data: 

Evaluare
Bună eu sunt Roboțel! Sunt un robot explorator, îmi place
să zbor cu racheta mea printre stele și să ajung pe alte planete.
Astăzi însă, am nevoie de ajutor. Am ajuns pe o planetă nouă și
nu pot să mă înțeleg cu cei de aici, așa că am hotărât să învăț să
vorbesc și să scriu în limba lor. Mă ajuți, te rog?
1. Formulează câte o propoziție, potrivită fiecărei imagini și scrie
dedesubt reprezentarea grafică.

2. Citește cuvintele de pe documente:

m I am ta mai mama
t i ma ti Ami Titi
i T Ama ta tata mai

3. Transcrie cuvintele scrise în casete:

am tata

mama Mia

4. Unește imaginea cu litera inițială:

Pagina 1 din 2 vizitează twinkl.ro


Numele:  Data: 
5. Formează un cuvânt din silabele date și scrie cuvântul:

ma ma ta ta

mi Mi ti Ti

6. Colorează cu aceeași culoare perechile de litere:

7. Colorează numărul de silabe pentru fiecare cuvânt:

1 1

2 2
3 3

1 1

2 2
3 3

Mulțumesc!

Pagina 2 din 2 vizitează twinkl.ro


Comunicare în limba română
Evaluare Unitatea II
1. Competente specifice:

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare


3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente
familiare
4.1. Scrierea literelor de mână
4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind
materiale diverse

2. Indicatori:

Competența
Performanța
Itemul Realizat În curs de realizare Nerealizat
și exercițiul

(R) (ÎC) (N)

2.1. - formularea de enunţuri pe baza unei


4 propoziții 2 propoziții 1-0 propoziții
Ex. 1 imagini/ suite de imagini;

3.1. - citirea pe silabe/ integrală a citirea corectă a citirea corectă a citirea corectă
Ex. 2 cuvintelor scrise cu litere de tipar; celor 18 situații 8-9 situații 3-4 situații

- copierea, transcrierea literelor,


silabelor, cuvintelor, enunţurilor din
4.1. scrie scrie scrie corect
3-5 cuvinte menţinând distanţa dintre
Ex. 3 corect 4 cuvinte corect 2 cuvinte 1-0 cuvinte
elementele grafice, dintre litere şi
dintre cuvinte;
1
3.1. - recunoaşterea literelor mari şi mici, 7 corespondențe 4 corespondențe
corespondență
Ex. 4 și 6 de tipar şi de mână; corecte corecte
corectă
- selectarea unor silabe dintr-o serie 0 cuvinte
4.1.
de silabe date, scrise cu litere de tipar 4 cuvinte corecte 2 cuvinte corecte
Ex. 5 corecte
sau de mână, pentru a obține cuvinte;
- despărţirea cuvintelor în silabe,
1.3 0
numărarea silabelor unui cuvânt şi 4 situații corecte 2 situații corecte
Ex. 7 situații corecte
reprezentarea lor prin simboluri.

vizitează twinkl.ro
Comunicare în limba românăi: Evaluare Unitatea II
2.1. - Ex. 1 3.1. - Ex. 2 4.1. - Ex. 3 3.1. - Ex. 4 și 6 4.1. - Ex. 5 1.3. - Ex. 7
- formularea de - citirea pe - copierea, - recunoaşterea - selectarea - despărţirea
enunţuri pe baza silabe/ integrală a transcrierea literelor mari şi unor silabe cuvintelor în
unei imagini/ cuvintelor scrise literelor, silabelor, mici, de tipar dintr-o serie silabe, numărarea
suite de imagini; cu litere de tipar; cuvintelor, şi de mână; de silabe date, silabelor unui
enunţurilor din 3-5 scrise cu litere cuvânt şi Total
Numele copiilor
cuvinte menţinând de tipar sau de reprezentarea lor
distanţa dintre mână, pentru a prin simboluri.
elementele grafice,
obține cuvinte;
dintre litere și
dintre cuvinte;
R ÎC N R ÎC N R ÎC N R ÎC N R ÎC N R ÎC N R ÎC N

vizitează twinkl.ro
Comunicare în limba românăi: Evaluare Unitatea II

2.1. - Ex. 1 3.1. - Ex. 2 4.1. - Ex. 3 3.1. - Ex. 4 și 6 4.1. - Ex. 5 1.3. - Ex. 7 Total
Numele copiilor
R ÎC N R ÎC N R ÎC N R ÎC N R ÎC N R IC N R ÎC N

vizitează twinkl.ro
Comunicare în limba românăi: Evaluare Unitatea II

2.1. - Ex. 1 3.1. - Ex. 2 4.1. - Ex. 3 3.1. - Ex. 4 și 6 4.1. - Ex. 5 1.3. - Ex. 7 Total
Numele copiilor
R ÎC N R ÎC N R ÎC N R ÎC N R ÎC N R IC N R ÎC N

vizitează twinkl.ro