Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Ex. unic


INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE Nr.4.604.148
URGENŢĂ Timişoara 08.03.2021

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ


„BANAT” AL JUDEŢULUI TIMIŞ

ANUNŢ
TABEL NOMINAL
cu rezultatele candidaților, la evaluarea psihologică, înscriși pentru admiterea la Școala
de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, sesiunea
martie – aprilie 2021.
Următorii candidaţi au fost declaraţi APT la evaluarea psihologică din 06.03.2021,
conform Procesului Verbal nr. 4.673.537 din data de 08.03.2021:

Nr. Rezultat
Cod unic de identificare
crt. evaluare psihologică
TM-SPZ-LC-4603365
1. APT
TM-SPZ-LC-4603445 APT
2.
TM-SPZ-LC-4603456 APT
3.
TM-SPZ-LC-4603458 APT
4.
TM-SPZ-LC-4603469 APT
5.
TM-SPZ-LC-4603490 APT
6.
TM-SPZ-LC-4603536 APT
7.
TM-SPZ-LC-4603537 APT
8.
TM-SPZ-LC-4603571 APT
9.
TM-SPZ-LC-4603775 APT
10.
TM-SPZ-LC-4603593 APT
11.
TM-SPZ-LC-4603770 APT
12.
TM-SPZ-LC-4603748 APT
13.
TM-SPZ-LC-4603642 APT
14.
TM-SPZ-LC-4603713 APT
15.
TM-SPZ-LC-4603729 APT
16.

1 din 1 NESECRET
Timişoara, str. Înfrăţirii, nr. 13, cod 300126
Tel.: 0256 434 870, 0256 434 871, Fax: 0256 430 615, e-mail: office@ isutimis.ro
Candidaţii care au susţinut testarea psihologică în data de 06.03.2021 şi nu
se regăsesc în tabelul de mai sus, în urma rezultatelor obţinute, nu au primit aviz
de aptitudine.
Eventualele contestaţii cu privire la avizul psihologic de inaptitudine se
adresează Centrului de Psihosociologie al M.A.I. şi se depun în termen de 3 zile
lucrătoare de la afişarea şi postarea prezentului anunţ, respectiv până la data de
11.03.2021, ora 10:00, la secretariatul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Banat” al judeţului Timiş, strada Înfrăţirii, nr. 13, municipiul Timişoara.
Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde în mod obligatoriu
următoarele:
- numele, prenumele şi codul numeric personal al contestatorului;
- data şi scopul evaluării psihologice finalizate prin emiterea avizului atacat;
- motivele pe care se întemeiază contestaţia;
- semnătura contestatorului.
Avizul psihologic are o valabilitate de 6 luni de la data emiterii.
Pentru alte detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numerele de
telefon afișate în anunțul postat anterior pe site, în zilele lucrătoare, în intervalul
orar 08:00-16:00.

Întocmit
(î) Șef Resurse Umane

2 din 1 NESECRET
Timişoara, str. Înfrăţirii, nr. 13, cod 300126
Tel.: 0256 434 870, 0256 434 871, Fax: 0256 430 615, e-mail: office@ isutimis.ro