Sunteți pe pagina 1din 16

ccc cc

c cc  c
cccc
 c c
 cccc cc ccc cc
c cccc
cc
c 
c ! c
" c#  cc$c %ccc&
'ccc c
 cc(c
 c
c
ccc)c*ccc+c
,ccc
,cc
ccccccc cc cc
! 'cc c c cc c
c 
 c
ccc
c
-cccccc c c(cc.c
*c ccc  c c
c
ccc)cccc c ccc c /c

c 0 ccc*ccc  cc
c ccc ccc
 ccc
 cc
cc
c
c
cccc
 cccc c  cc c
 c
cc cc
(cc 0 cc c
 cccc(
c (c
c
cc c 
c 
c.cc*c
,cccc

ccc*
ccccc*c*c
c
c
!c c c c*c,c1c
c2 c cc c.c
!cc*ccc* c1c c*c
c, ccc c cc
c c*ccc!c*ccc c
 c2 c.c
!ccc*cc* c2c c*cc c
cc 3c2c c*ccc3c4 /
,ccc
c
cc c5cc
c
ccc#3c4 /
,ccc#c
ccc*cc /
,cc

ccccc((cc c*ccc
,cccc ,6c
 c c c
cccc!c cc ccc
 'c
c
cccc*ccc 7cc c c*cc
 ccc 'c5c  c c c cc c*ccc
!c*ccc c 'c ( /cc cc
(
/
,cc cc( /c
ccc
c  c
c
c
2c c cc(cc
 cccc
!
c  c.!c*ccc
 cc
,cc cc
cc
c/ccc & ccc cc
,c
 
c*cc4
cc#

cc$c cc c


 cc cc
ccc cccc
(
c c
cc
 c cc c
c
c c c c c c"c ccc c
c 
ccccc cc
ccc
0 cc cc ccc
 7c 
c  c
c
 c*cc*cc!3c c c- c c 8c c
*cc*cc!c ,cc3c
c
2cc c
c
ccc cccc ccc &c*c

 c5ccc c c*c cc
 cc 3c cc

c cc cc &c c*cc*cc 3c


/c cc c c5c cc*cc (c
c ccc,c cc
c cc cc
c 'c
c
)cc !ccccc9c2cc c

cc  
ccc c( cc  c
!c)c c !c cc ccc
ccc c c cc c c
ccc &c
 'c c c
c
c cc (cc cc*c cc 7c
 c*c cc c cc
c*c
 cc ccc*cc ccc
 c cc c
cc ccc c
c /ccc ccccc ! c
c c c*c c c cc ccc
 c c cc c  
cccc
ccc cc, cc  
c*c
cc
cccccc( cc c
 ! cccc ccc c (c 
c
( 0 c*cc cc
 7cc 
c
 
cc
,cc/
cc:cc*cc
ccccc
c
;c2)2$c
c
<c ccc
,c ( ccc 
cc
ccc! cc
cc
c cc c5c
 c! ccccc cc

c
c
 cc ccc c
c
+c
,c ccc0 c 
cc
,c c
cccc,c/c2
cc2c cccc
,c*cc c
c cc
c
)c
c,cc cc*cc!c = c*cc
 cc*c
c.ccc cc c
/c
cc.cc*cccc ccc c
c)c.cc

 ccc ccc cccc
,c c
cc
0(cc*cc c.c 
c cc cc .c
*c
,c ccc
 cc  c,c c cc, c
/cc
,c*c
,c c ccc cc 
c  c
c
cc ( cccc
,cc
,c cc
cccc5c c 
 c
cc"0cc
"
'c
cc cc c /
c
ccc
c( cc c
c
c
c
cc
,cccc
,cc cc c
c
!ccc
cc c*c0cc ccc
c, 
c2c cc
c 
9c
c
c% c c cccc!cc*
c
c c
,cc // cc 
c*c c5cc
cccc*cccc cc c c
c
$c
cc c c
cc*cc
ccc c
c2cc> c?= ccc0(cc c
cc 6cc!cc
cccc
 cc*
cc
c cc 
cc cc ccc

c
cc
,cc.c*c cc cccc

c
c
2
ccccc.c cccc,cc cc
cc /c c c c 
c c
c
+c
,c
c
)c cc
cc
,c cc cc
ccc
 %c c c c c 
c,cc
ccc
cccc*ccc*c.c cccc
 ,ccc c*cc c/c/cc /c
c
c
c ccc
c
c cccc
cc
cc cc c
c
 c * ! c c 
c c c c.c
 ,c c
c c cc 
c c c
c
c
cc c c cc c5cc
 c 
cc
,c c5c cc(c (cc
cc
,c c 
cc c,c cc
c cc cccc*c cc cc
,cc c cccccc7cc c)c

 c
cc cc cc ccccc*c
*cc c c c ccc cc
c
2ccccc cc*
cccc
c/cc cc cc cccc.c
c
cc/ccc
ccc c
cc c
 ! cc ! c*ccc c c
ccc
c@@c*ccc*cc c1cc,c
cc
,cc cc c cAc
 ccc

c.!c*c c
cc*B
cccc1c.!c
 c
c

c ! c
c
c
,c cc cc*c
cCDcc c,cc
cc c 
c
,cc*c9cE
ccc
,cc cc cc cc 
c
cc c*cccccccc
,ccc

cccc c*c c, cc*c
ccc c*c
,c2
cc*cc ,ccc
 cc cc cc,c c ,cc
c c( cccc(ccc
ccc& c
c*c
c 'c 
cc ccc,cc
c
cc
 ccc
cc
,c c@ @cc
0 9c:c
 c*cc c1cc c cc
c
cc cccccc
,c ccc.c c
 c c 
c8'ccccc
c*ccc
ccc  c
c
cc
,ccc
c
"*/
c ccc*cc(
c0c!c5cc
,c
cFGc ccc 
cccccc
ccH c4! c
cc (c 
c(
c*c
c cc%ccc,cc c cc. c
c cc
9cc
,cc
cc, % ccc
 c , c*ccc ccc cc
c0c c 
cc c
c
c(
ccc*c"* /
cccc ccc
 cc cc
cc,!cc c c/c
*cccc cccc , c/ccc ccc cc
c,c cccc ccccccc,c*c
c ccc c ccccc
c*c
,c
c
c.c
c
I cccc  c c
c c
cc.ccc
,c
,c c
 c*cccccccc
cc*B
cc c cc0 ccc
ccc cc c
,ccc % c
 7cc*c c 
c c c
c c
cc'c
c  /ccc
,c
c 
c0(cc!c1cc
,cc cc
ccc/cc,c 9c)ccc
0 cccc c2 cc c. ccc
ccc
c
" c
c
+c
cc* cc /cc ccc c
c c cc
cc*cc
,cc cc
ccc*c ,cccccc
,cc
 ccccc cc)c 
c cc
cc cccccJ c c,c5c
cc c
 c cccc.cc c2c*cccc
*cc ,ccc/cc c*c
c
ccccc*cc
c 7 /c
,cc
,cc
cccccc cc
ccc&c
*c cc,ccc,cc5c
ccc c
( cc
c cc (ccc"c*c c
cc ccccccc c(
cc
9c
c
K!ccc
 c*ccc*cc .ccc c*ccc
c !ccc
c
c
cc
c
c
 c
ccc5c ! c %cccc cc5c
c
ccc*
c
c
cccc/cJ c/cc
ccccccc
 c)c!( cc cc
c cc cc
c c ( c
cc
,ccc  cc c,!c c* c
c
 /c 
cc*ccc c
*
c
cccc  cc c c
cc

cc
,cc,cccccc cc
cc
c
c cccc c c
c
J c c*
c& c
 ccc
,ccc

,c cc( cc*cc c*cc!c /c c

cccc,cc
,cc*cc c  c/c

cc
c cc
cc c cc. c
c
cccc
c
)c,c*
c*c c ccccc
,c

cccccc cc ccc*
c
c ccc cc 
c)c
 % ccc cc0 c ccc*cc
c c c ! /
c c (cc
 , c
c
 ccc@@c*ccc cc ccc
c 9cccc cc4
 ,cc 'cc
cc ccc(
c 
c c" c
cc
c c 
c@
 @c*c cc cc
c c
 c
ccccc. cc 
c
@ @cc cc4
 ,cc*cc
c c
,cc
cccc c
c
)c 
cccc!cccccc c
cc
 , ccc cc , ccccc(
cc
 cc0 ccc ccc c
! c
c
#  cc$c %c
c
)c cc cc
c*c cc cc ccc
 c c ccc0cc/ccc
ccc
, c cc!ccJ c/c*c cc
cc
c c cc. cc. ccc
c
c cc ccccccc
 cccccc*
 c 
cc
cc9c
c%ccc ccccc cccc cc
 c ! cccc c c*c ccc
c ccc c ccc.cc*c c

cc cc c
c
c cc cc! c
c
2*ccccccccc
cc
cc
c *c cc cc! cc,cc c
c cc c
cc,ccc,c c

cccc*cccc*cc c /cc c
2cc
,c ccccc c c ccc
c
cc cc 
c*cc c
c
$c ccc> ccc*c
,c'cc cccc
,cc(cc ccc c*ccc
cc( cc*cc cc c /cc
cc 0 c cc
c /cccc c
c
#c. c
 cc cc cc c*cc
,c cc 
cccc cc
c/cc ccc 
cc c /cc c
c c
c
2*ccccJ cc c c c*c
 c!c cc ccc*cc2cc

c
c/cccccc !
c
 ccc , ccc !
cc, cc
*cc ccc c
c
2
cc cc*c c  /ccccc
cc c
ccc ccccJ c c
ccc c c cccc cc cc c
c
c
c
c&
c
c
+c
,c. c 
c,c*cc cc> cE
% c c
 cc% ccc ,cccccc
 cc, %cccc
cc cc cc
,cc /
,c cc cc2c
c*c c
,cc% c ccccc*cc c cc
c c c*c%c c /c cc c c
 
c/ccc&
c
,ccc
,cccc
% c*c c$c ccc,cccc*c
 ccc
c cc
,c cc c ccc&
c
c
Lc#2)-HMc42 c
c
c cc ccc
cc
c cc
ccc
 cc
c cccc cc
cc
* cc c cc c
cccc
 c c
c
2c cc ccc ccccc
cc

cc c 
cc
,cc//c c
!/
c
c@@c*c cc cc 7ccc
. c
c
?
*cccc  cc 7c 
c c
c
c5c
,ccc c c
,cc
c2
ccc
cccc c/cc cc
,ccc/cc
cc c*ccc cc(c cc
*cc ,c ccc*
 c cc
,9cc
 c c/cc& c, c ,ccc
0 cc, ccccc, c cc
& c c *cc c  c%c
 c
c
c
ccc.c  cc7cc
@ @c*ccc  cccc ! c c0 cc
 c(cc !
cccc*c
,c c

 c*
cc*
c!c
,c
 c
c
 cc cccc0(cc@ @c
*cc
,cc cc ccc 'cc
c,cc cc*cc,!cc*cc'cc*c
c
( ! c c cc
cc
cc
'c
c
)c0cc cc(
c cc cc*cc
c /
,cc cc c
ccJc
c0 c*ccccc cc*c c c c
cc 
c c cc cc7cc
7c*cc
ccc c c=c
ccc*cc,c5c
c 
c9cc
.c ccc
,c c cccc cc
c

 c c ccccc c
cc
ccc 7cc!c.c 
cc
 c
 c (cc*cc c
c
1cc0cccc, 
c'c c= cc

!
cc c*ccc+c c*c cc
cc
cc*c cc // cccc,cc*c
c, 
ccc,cc ccc cc c
c ccc, c)c> c?= ccc
 c 
cc cc'c
ccccc
 cc
5c cc7c*c
cc*cc  ccc
<cccc cc ccc cccc
ccc
cc  c
ccc c
c
c
2c cc
cccc cccc
 cc*
c c cc*cc cc
0 cc
 cccc2c cc cc c c
cc cc
,cc c % c cc
c
cc*
ccccc*c c
c
c5c ccc c
c cc
 cc/cc!ccc c
ccccc c
 cc/c 
cc c 
ccc c
*ccc 7c c
c
2cc cccccc, % c 
c9cc
c
c c ccc ccc cc c*cc 
cc
 ccc cc*ccc 
c ccc
)ccc ,cc c c cc
c
c*c
cccc, 
ccc cc cc
 cccc
c
2ccc
,cccc+c
,c cc ! c
c5cc  ccc cc
,'cc
cc,c"*/
'cc 7cc cc
c c*cc cc c
cc c*cc
cc
cccccc
,c cc 
c
 ! c*c cc.c %cccc, c
c*cc c
,cc*cc ccc*cc
c
c 
cc
cc ccc ccc

c cc % c 
ccc cc*cc,!c
 !
cc%
c ccc c
cc
 cccc*cc*
 c c!
cc ! ccc
c#  cc$c %cc*cccc0 c
  c c cccccc
cc" c
c
)c ccc
,c
c cc c
c cc c
! ccccc
cc
c c.c 
cc cc" c.c 
c
 cc0 c cc , ccccc
c
c
c ccNGccc" c cc ccc*cc
c cc 
c ! cc*cccc
,c cc
c ,cccc
c0 cccc
 cc c cc cc* cc
 c
c*ccc
cccc*c c c5c
 c c:c c*c c:c c*cc c
c
1cc c cc1cc c cc
c
c cc c cc ccc&
c
cc
,c. cc
cc  ccc c
,c5c cc% c.c cccc cc
*c cccc
cc*c cc

!/
cc ccccc c
c
2*cc cccc cccc c  cc

 cc
,cc cc,ccc 0 /
cc c
( cccc ccc* ,cc
c c c cc
cc
c2cc c
c cc! cc cc  cc c
 
ccccJ cc % c cc % c
 c 7 /cccc*cc
cc c
cc*ccccc cccc cccc
 ccc,c* ccc cc cMc
cc ccccc
,c5c c
c
c

ccc.c,!cccc c c
cccc
,c 'c*c cc c. cc
cccc c c cccc,cc .cc
 c.c
c ccc cccc c
cc
cc" c cccc 
c ! c
cc
,c ccc&
c
c
2cc ccc c cc cc
cc c
c*c cc ccc
 c
c c 
c 
ccc c*c
c*ccc c cccc  
9cc
.!c*cc,!ccc*ccccccc 
c
5c
,c
c
Fc"2$)42)$c
c
)cc c*cc c8c2cc cc c
 c
 c*c cc c c
c
% cc c c
 cc
 cc7c*c ,cc c
9cc
//cc cc
,cc%ccccc
c
2c5c c*ccc  cc c
c !/
c 

cc
,/c/c
 ( /c
ccccc
0 c5cc
c
 c
c cccc  
 c
c
c
c 
ccccc
,c (cc cc

,c cc (cccc,cc
c * cc c*ccc!ccccc
cc
0 cc
cc cc 7cc
c c c
c
cc ccc cc*
c*cc,! c
c
 c/
,cc 0 cc c/cc( c cc>&
c
c, % cc% ccc'c/ccc
c c c*ccc c
c 
c
cccc 
(c cccc c
( c(ccc/ccc c
cc 9cccc, cc(cc !
c 
0 c
c. c c
c
c(
 cccc c % cc cc
c*cc cc !
c
 c c
,c
cc
c*cc ccc c
 
cc
ccc ccccc*cc
cc cc*cc 9ccccc c
c c
c( c 
c 
c"
cc c 
cc7c
c7cccc(cc cc*c cc
c 
!cc7cc cc
c
!
c cc
 cccc cc cc
7c1ccc cc,cc
cc*c
 c c(cc*cc c(
c:cc
 ccc c c*cccc*c c
!cc*c c cc*cc c c( cc
c, c
c
 cc cc
 ccccc cc7c
*c ,cc
cc
c2cccccc
 cc%c
 ccc
 cc9c
 ccc*ccc 
c
 c c c
c*c c
c
Gc-2#"cOc2$"Pc
c
2ccc cc c /cc! c*c c
ccccc cc ccc  cc
( ccc  cc c. ccc
 cc
 c( c cc cc*c
,c
 c
 
 cc c(c*cc cc*
*c
(c c*cc c
,cc c c
cc9cc cc  cc= c
c
c c*cc c c ccc c*
c
*cc!ccc c
% ccc c 
% c

 cc cc c cc c
c
2cccc cc*cc c c c c
*ccc(
cc cc7ccc7c
c c/cc  cccc!
c
c* cc c*c c ccc ccc
 cc,c ccccc cccc
?&
c cc 
c c 
c
,cc cc
,c*cc. c#cc ccc*c  ccc
ccc.c c'c.c c%c
 c cc
cc(9cc c ccccc

,c
cc cc% c
c
Qc M)4+42#c
c
ccc
 c c cc
c2 c
c 
cc c
 c#ccc, cc cc cc
ccc, cc
cc cccc
 cccc
 cccccc

 cc
cc
cc cc 
c*ccc
 cc = ccccc
ccc 
c
cc

cc c
c*c c
cccccc
c
ccccc
ccc ccc
 cc! c c cc cc( 0 c)cc
( 0 cc(
cc*
c*cc,cc

cc c2c c
 cc ccc
 
ccc
c
1ccccc, % c c
 c c*ccc
 c
c
c
cc c cc c*cc cc2cc

cc / ccc
c/cccc c!/

ccccc/cccc,cc (c ccccccc ccc  
c@c  
c%cc !c
cccccc ,c
c$%c*c
,cc
c c*c,cc*c
c @c
c
2*c cc cc 
cc c5cccc


 cc*cccc2
c cc*c
c cc c
 
c*c
 c"ccccccccc
@@ccc ccc 7cc  cc
c ,cc c 
 cc c c c
 cc

,c
cc
,cccccc
0 c*c cc

c
c

cc
c cc
cc cc
 c
c
 c
cc
c 
,cc cc. c5c cc
% c cc
c cccc*c c