Sunteți pe pagina 1din 59
im | eee nce ut Sysstat ts pe aot SoS on St 1. Implementarea Tres waNUALAFOST FOLOSIT DE: structurilor de date Retsil ws pai |_ Sa mami | Cla] Sool | oor npn [Tremere T | 1.1. Datele prelucrate de algoritmi 5 a cre reared pola ese dite ete, cori oe |] Sch f'tampactoes oe vl so ect unt ee nets) 9 ‘Sorat aueavolt fe Gu sae ope un med de menor, veces ‘Selo teers Ma es ‘ta ase a rm wm gr ae, oo (Ce lds vr ena st ml irda ser cre lenceria acd ont arn pe msn aa esto rere dspaciia rgramatrdu, Ores nde) de programare peri fGoskea nei redox Spur de data Interent do Bp o de sve, reprezenives sa Gerla CHP Natmnles Remi ostscty Wanrana Iremorscalcutonau (ro ten, fi exer) oo foc pt gi de ip. Per a eke {corse pra e, nde rah: wal ptr (lewia repecennre, sant mpementa}sigerim de codficre ce asigur8 corespon- ate Miron saan Dore Es Sc Poni, 2015 ‘Sov dine pul da data 1 pol dob alata soreroa cater, eB 9 crea ler Tip de | aad Set sen se Sire propramatx ifluerioezd caliiea program. deoarece el gets ~~ ‘Smonsnee zone Ge emore soe, skgeriul de ceaare operator adi perry probe ile ere wpe sate lant rn a Dit Peg R.A ea pare ssh vv ace cs Wpmrcrckstrepadocics, a. Revo Mle tame en 0075 segs Pop Lime ones, Clp ea nisi "idea So Boca imisio3kss Tinea Mectcaman ‘wednunanse RESTS tnt ‘Wc Liana Dene eps scent incre De Damir z pao ste and “omer serio Marte ec, ia ibe pucangin7o8 ae | sparato perp ep 5 Fn 108 fi alerbgh aed eee SPER E Former 1070 1 iii ‘adresarea zonei de mem Imnlomentaren structurilor de date {B°20H eco (900 mel frocvents pemste mererarea una vo "Se eaprsana po 2 ete pn Tac maton 15 pers vopecon (25552, ar ia anaigred it oo me ‘rentare 8 imeaubs Go po microcoua (fe cupinwe Inve 068898 (o505-2" "Eger (nnd priv tps Inbar 9 nur) Aces p poate eed ear recreates noeres Te Imncne a oor cpa nnn 96R Sa TO GETET-2°1) Tp os eerie 4 cin vegua mobia rn represses Sonera ra artoe [adkose pia ot port senna uma, uso bt pert somal sxponer Bert ‘exponert 123. de BR para marta). Acast tp pont ooat pant erate merle ele cu ete somndcaive. In omer 10" 10" (@ Sperion ete: sizeo), unde

este pul dss cars 60 teetea28, cou Neexprosi>), une esta.c expose care se evlieara ple: ‘ator sizeofin) va furizarezukatl 2, docareceroprezertarsa aces tp de dat foce pe 2 ote, (ridernd declraile int a; Nat b: ~epertonl laef[asb; va frnza rezuta arece reprezeriarea eau ochnut in uma este expres nacesta 4 oct (GR acest per de cate, tn imu C++ ma sunt mplementate: > tput pointers 3 pul eters ‘d)ulcr* a sus structnte de dae. Sy ablou {.de.memone este 0 stucturd de date omogend, items s temporaria fina eso ‘8. dato omogena, enema yi permanerta. Pont rezoverea unorprcbeme rt ‘oienie numa aceste struct Ge ate. Liribaj C++ mal permte. 9 fooowes, Se rccrandéfolsireaconstantelrelmboie in undone ca "tro a rane coarse htc ponte sn ce orp eran poo pet cata salar bar se mccrare detos ‘cs prc ge macs cups anu pene co tinp Tsai contents ‘hee pat face ra gor modscennproremu are) + atest cali mata exemp contre 3 Sut contan ete aca n al mute oats progam 30 poate acon tel mooi is rvoul agortmul pent rezanarea probleme) Oe exampl, 0 dat fmm im romr ines pay cu van cuprinc nee #40000, -> Logic ls nel implement Inbal de rogramare. De exemu, pon dala 8 ‘092 tpl urstgnod it care eate © data numer de bp inveg cu valon ponte, C2 poate lua valet de lO la 65695 p cao. pormte spear operstori ariel Feltonal La nivel! imbojai se progfamare este necesa” <8 fe molemenal let Sport ox 5 pera foosrea aces tp de dala algo de Tncaeare a va (Sf -zona de meme, gor de adresare a zone de memor aloe, got \reaegera avalon din sons de meron ce > Fae arse repens etn mermaid corespunztor mod de mpemen- tare in Imbajl de reoramare). De exomply, data de tp unsigned i ete reprecertata Indor octet de memone, pn codes nba a abo numerce Memofa inemé 2 calodstorst est erganisatsaub forma unor local 60 dirensiunea Aru cctetnumortate corsets. pind dela ©. Acset numer, expen hy hexane ‘numcecedrese de memore. Locate da memare pol 8 menipulte inal (0 data manipulats de program pe ntermedul unl vaable de meme este carac- ‘erat do mai mule shut ‘S'Numele” Est denifcatoul folost pentru retenrea dete In cacrul programa 3 Adress Este adresa de momeno nim la care se sca spalu dae respective pent a sors valoarea dato, > Vatoarea, esto sonia Un momen ata one de memos ezervate dato 3 Tipu Determns: domenial de defi lem si dts (mulfrea In care post lu vale Tipu. Cetermink. comerke de Ga Rian st cate eoeiese ' cate coals Bs vee. 3 Adesa ~ (un rumdr nar care reprezinia asresa unl cette memove). Mou fea sites este fcul8 do sit, nc de lool cu amenehinea 2 oth ere dit sana de ler scala prgramut 2 Valoarea ~ 100. > Toul ~unsignad int. Detemins: domenial de define inter at cate (neva (0 168835), operator care pth apica pe ace dls (onto peri ge tpl merc artmetcflsona, foe loge pe a te) fi odulln cre data ete reprezentta fn ‘memeria Intra (eprezerttea ir conversa naman in zeman Pan, +> Lungimea ~ 2 oct (cates loca un grup comtous de 2 cle lh wma decarar dail IiFun progam slsrul jr consruoge o tbe ptr cae Sables corespondenia dive ule cate aesa cae se memereaes data @ Urges ‘zo do momar alocia Pony exempl precade. ce va mamera in abe runes. divoea arg renee 2 Aurel cand se va ete pero maven sn program si se ‘stpeze vate acetal da, essoms va cau tao Wertieaon 9. Dace 1 geo9 2 ‘conn zone da memote care nce dela aarera aor are laces do 2 or ive caver in red de fepezenine rra Th dk! 68 repezentae exemé 9 va ais Naloaea couldn ura comers la ipactaul desert port agarea oh Oacl he (Stee acest erica, sistema va afga un mes] de rome pin cre va fecza cd nu Sd aceasta Penta putes manipula 0 dat sister trl 3 entice zona emma In care ste stocalé,Ientcares acestel zone se post lace att rn numele date) oS pin re Sain caro esto memere (et) a ee Ee ee eo = 22 eco dv variable una de lp numeric una do ap earcte 3. Enumerl peri fecae ip de dat subpar implements, A231 mod fear set ‘decorate rei spall de memore aocst foci sip gamer de vakn Anal data de to char (eprezertare in memora Inara In cre ore ‘zonal, operat permite) Suctui de date a, declald cu double «105, ise nocd un spa de memerace ‘corn, cep dela adresa 200 Lace aares8 so va gi data a” ‘Arse urmatoarele ‘pul de date din pune de vedere al moa. In cate se rant ena ae 3) Cate axe a et erie? Enver 1) Cit varie se moreno a ton dente? Enumerate) 6) Cle ate stucrate au fest defi? Enumerate ipul de dati pointer Alivio mano data i poor, fod mare pe cae tf a ‘hn end acento a pas rea alta yeu ah eel Se Meh Gate ese sca area sa. Pert 8 plea Tanqu Gaae cs SpA Bet tremors fost element unt edt nat pote ea adres " Observe: Un nS cach keane ut eet (ere t,t Pde bazh Se spune ca un partar mea © z0n8 ce menor cars conn fe tpl de Bezd. Ete necesar 58 se eoceze porte! un tp de dala Sod Memoceard run 9 adeed sl poru a mangulo conioukl tne one Compistond tebe $2 cunoaes’ Seeneuines zone de memore ear ioxpe de} faces i sernicafacontruulu, ada ce algrtn de docoateare Web 8 kla pent atarsfrma eecventa de by (de asea 2008 de meron) nro th. 1.2.1, Declararea variabilelor de tip pointer Aadar pen gostonara adeno de memo e fost Spl do dat num Declrarea tne eile de to pote se post face pn mucunea Seca Exempt fo ul io soca a ares mono "aponiepl de bar rumele vt eto oar incre 38 ‘rororears asa lyre do fre Sor re pl aba a S.au defi rei variable de tp sates (pote: catre pu har, qc tpl int ul float Numele acer vrata do merece sunt p. 7 ar tl de baa arable de op ponte esto char, nt respecv float Agaar paste vail ‘rsa a une cat care cone un carat, asics © dah de fp char care cup In porter este il tot 0 memos 4 aolog! atte ca ‘ee varabil de mente, "vanebia are umioaree abuts * Mumete =p > adres ar (un numer care eprezeeaaéresa un cist de remare). Atbuten ‘este facut de sso, ree de eae bere 20 Se ur kets prox » Valoarea ~ un numa Dna care reprezinaoaaresa de momore, } Tipul char elernina domenl de dais dst! un puma br ce ceprezinth fo stesa de memare « une dale de fp char cate up! wn ott de marr ‘operator care otf apical pe aces dats (operator permis, de oul pier cat 3 ‘lates Toosta In cae de operator’ armst) medal it cae, data es ‘aprezentata in momoriaintema (roprezaiarea In bina unl asrese de memati). ' Lungimea ~ Oryensunea zor se mo'mre abet nel verse de to per Gepr- edo al rl factor ul dosmagia (cael po care roasa programa, moss Ge memarien are esto complat program, radu ce irplmeniare a mba C+ (complaioru) de. Penta aa derensunea zane de memare locate! pore oa fos opeatorsizsof In serpee urmaioare vor conser ungmea ga 502 oc (tts ot ma des rina mplementne pe miocasuiatone| empl 2: ‘au caf varie de ip adres (con) cate pul int, @ Gl dou varie ae lamar dep int s/) tsocunea cout atgaaza anita exproia let), acd Iensiznea zone de memorie ocpata de variants de memore de poner umatoarel categorl speciale de polner "Pole find tp. Acoes pointer 2¢ aeccca tout do dat void. Gaunt pointer lniersal, pina Waseca) orcaru tp de sta, Sunt laa pau a puioa rele Ia Imomene dert, tp de baza ster In exemple umator, porter p estan terra : SAE Pointer zero. Acest omer are vaosee 0 $e! dic zona de memone dle adfesa 0, Pentru imbajl C+* adtesa 0 insewrné 0 atresh caro nu este vast Beni date, cces 9 sares8 existent. Ae! spus potted! ze0 nu ine rime ‘Aces tp de porter esto ‘les de ebice ea tomngor In vor ebucturt deca a Toc constao! numeric ital 0, se peat flee contana smaored presents NULL, care. are valoarea acess mua (edea, edresa inoastenta eau. acroch Ineslocald) Consarta NULL’ este ceft n Flerot amet i ‘esata constr este ull in nee caer peru mialzarea voi unui pointer 1. Detng! 0 vars d8 tp pointer ce teu feat so varabia ge to porter cave teal double. Soret un pegram cae, sid Gparton slzof), afb dmensunea zonl de memare acpsie 62 Toca dnue acme varable de meme de tp poner Ce 7 Es Operator & - operator de adress. Se apc pe ovals de memos 204 un Semen de tntiou de memace 9 furuzazs adresa variable’ de merase, respect 3 ‘Semen e ities Nu se poate apica pe 0 exes, 0 consis sau 0 varaba ‘Set regis (va fetta wero) Rezulatulobjnu pn ankcarea acest operator (Stade tp point Opetata Se numesi efeentlerea une variable de m=more > Operatoru * operatou! de redrectare Se apc pe 0 variabid tip point: fimzese valoatea varialet ge memore care se glscyle it adfess merorata it poor Reza! obit pin npleaoa acestul operator ested tpl date acese Fotiorul Opeafa se msmesie dereterefieres ntl POPE. ‘2 -cperatorl de soroeare iabile de tip poi araferentores Porter gad, "SPoner eprenta acre ale nel zone 2 memos (cont une vera de me: frone de tp pointer poet oases ce momara) > Rtsopa la’ 20nd Ge merle ke poate foe fe flsind iertistoru ssoit zona ‘e meron (numee vaiabte de memare), fe fosind adress zonel ce memone svi Ei a “4 Seca oR Rear pe ‘Bind detpul ponent Nine zara ine date memorate 0 vanabi de memne oe poate fae pn Iresare directa ~foosindrumelevarablel de memos, Iresre Indirect ~flsing oval de te pontern care este memoria acresa ‘el de memorein care este soca data 2 i ‘wit fn © varabie de menore do Ap Int (6) #0 vars de tp pater ce Hol 9 atrbut co vaca eteaa vareble 9 (pin operate de aresare & te memore 2. momora itera s vor ale dous sate 6 ero i arabia de merone eres pe rurale, care se pasveacs © sina de 2 oc pert vara porter icerefcet pn rue farsa pinieacs o ares8 do momar (m evenly, acess variate de ramets 2) [Vue zone de memove va Prin isbuctunea cout<<*ps se eigeae confrutd vale de ‘merore a: Relea ig aceasta varasia do memore 2 fase mu en numele vai cl pri opraerul de redreciare* atest pe la-gorterp n cate este mercratd across vail Aceaia scare are ue. a sinsrucunes coutcca;. Prnisiuclunea couscep; £0 afgeaed ¢ cor. Iexazeemala care recent o acres de emote (airs ace caw st rere (tats Aceasia nstuctune are aco cfc cag nsurirea cout cee ‘Sere un program n care ceca ovaribia de memortde p har 9 1 Foie cite tou char apa ci de ata ahgay valores \voraole de tp char foosind cele doud metodo de achecnre desarea Greta apa adresarea nsec, L = a Dee ata aN ease aegis 4 Ascoatvtates operator utan este de la aeopt is stanga. Din aceasts coud {Cebu st lost cu 9 operat unas gt respec =) Atel “pee icteenteae ics des memorainvariba gna vara col cress merorai In. sp0) ele én su sole pet corti de rearoctre sree perm 5 tunes cf inl soe Ge meroro ns soe siento fe owes Seta co care one svn son Ge mame ngmes #3 em eae Te un pine fr tp so poate apleaoporterl do radretarerumai daca ese ‘Giitint-on gente: cv bo pon apearca nul operator de conversie expla de tip Datos ten de uprincscare a operaorice permis de Smal C4, orate * [esteec) este ost ca cperaor de redrctare (pertor una) gi co opertor de [nutipleae (opera amet) Penta 2 Inu varie mamorate i dous aaese do [Memeo neste de ot pant p gq este obigatony 58s foseasca parariezaa rata ‘efunl dn tsbou! surat sunt ecialrt © constants poate h modest Indirect pin memes ur ponte 46 tp potter | se posta stb numa 0 Ea pote fexpinat pi plea perso de acesare pe (O'See venabia Je tp porter care se refer acl! tp do bara Oupa opera de Sure, cele dous verabie de Wp pier yor screseaceeas zond de meant Renutsul nel expres conabute cu operana e Sp ades8 a urordte deft anteror cae aparn tous de bazd al poner ‘EShuunke 0 sau constria redefots NULL. Posts atibul cick tip do gone, (in mer qu se poate bul vloaea une te constant Inveg, hist daca in var ions tp ponir ee memoresx un coma neg. Acest num neg ae o seme (iho specail ar Gov face teen Inte semnifcatiscolr dova vale adres sau mir Obeorvat: Sngule except germise de a aru unui pier ovaribla de ip pom de a pec ‘pu su de baza sin ‘1 Un porter fr tp | ve pose tio orce ap de ponte. Recipe nu ese in ost: pire ist nu post i 5 ise asu interior sunt 2 or ata we ees easter cena cans ence re ope rereancgpeno aa pees ace aS ome a eters 92 psec ea mesh ela aaa 3 tenn Secon a. a : : Operatile artmetice cu pointeri au sens si se execu cor fe eee Fozutatll eepesie se pastreaza in spatial de adrese tabloude variable de memorie. Snowa excep accept ext co a porter (prea edress unui element stuatimeciat Gups utimul element a tabioui “Toate opera on oe execut cord gna cs scoop tert on cess pet serra ‘Fare ae tu pba Oe exe fru per cae it vc {em nts sg 2 (amd ecco nessa pert opezortra ps ot {Sita Se vcore pin edna constr? ose ins emote pant ‘Operaovlpertuadumarea sauscdgerea unl constant este EATER GR SEES Ue pon porter cw cae meres ares a a fo carta foo sera cores calsieas auf! 0or = Sonoita) Tespect 2 ~ Stott to! Coser ope de sinae # ne onsen tr ce comsie p= Kop ‘perso perrulecrementares sdecrementares unui pointer ese “pee i tno pov un pote i pcre meres dest att Remi eto seal Seccatvieach alt odr* eof, bora) respec ea” szecfip ba) COpersorlpenuacsderen 8 do ptr este: eg ne pst dl pan ce seas de nat, care inca erent 22 ‘Sov 68 enor, adress mene Ge pnd ral mare decal cra more do @ fpacd on Somer etal stn remove cp senertd nate potent Recuatz eon nae cave peas nunaulse seme ae re 3a | Radosind cagithorul de conversie implcté s operatorul de adunare @ unei constants i |p, 2B race ce coi ota une variable de Hp int, att 3s oe: ah 0000000000 va. reprezea n memoria nema pe octal 0 rraoresiecalor-P (char ip (ener ul pi exo este oD000000: 1.2.44. Operatori relatios se late creole aia poner sa Operator de inegaltate = >, == Operator de at Erauarea nui opertr clan dol pe dol pointer p 91 q se fae prin anata venteipg Obserrait 41 Aspra poral nv 9 gta operaon retain 2. Asia poner zero ae pot plea oxerator relajoal. mite n numéro redrectan (porter cate poe) Focsea ina a mato I oracar a face programa re cence Tablourile de memorie si pointerii rurle un iow de maar ete o constants dot ses, n vectors poate" considera ca un ponte, cu tp do baza a elemento vet foment af vector ar ural vector poate f atibul 1.2.5, Pointeri citre pointeri Pointr sunt 9 lot vtabie de meron sun caracteuay de aeteay true ca eo opera de atmbure sunt ecvaleni: pee © peta © pacalo] ‘orice daté manipulata prin ntermediul unei variabile de memorie, Dec’, e! ocupa un spatial y - Semoneey'aaiboul sine bape sone coe ows sais oa Bt oe oe i ; {abel € varabi ds tp pe In exam umor, fonts p est on porter care Tne, ar pointer geste un pene’ ie un pierce neg ® constana stotca de ip acresd a ‘operator oe adrecate &apiea pe nome vari ‘pear do aroeao apeat pe num emu ott, operator indice a tabla (1: ‘32 apica pe do opeana ysl sau yx find un poles sty un reg reatzeza oaunerea cnra ports x const y nand acters YYalvectorl defo acrosa F > renuts furiat ete vlosrea inca’ co porter! obit, acd (rena el works du higarona % rent al cru = AL 3 Ez Implementares structurilor de d > exoreste ae yi es 9 ‘Asada, lemon at fidersicat pon af. decarece operator ind 4 tebloutu (7) executésuma de poms! 2.» ares.» constanta numer | ‘acicares cast operator su abineaafesa eimertsks Oar, ebment Val aru Boat ocalzatfosind pum iablou ca un poner. Decerece opera de adu five un porter o constant ese comuttiv, unsicarle xpress su scale ‘se potfoes cont centeaes element Val von Glo *@e) os tiea) Exempt 2 ‘SRILA. ORES SR ge seosePatueme oe 5 Tectsbiiek BA as stetbnie aeen v Se ep cooeecet an) cot Mecarsyag Yissice ‘xtigencd voloareaiploneonisi a5} 5 Seestur elgnane soa ors een frame, to ere Baeik de. Sectanot aejes Foutcet eit fee as ga Spinel prin adidees Bb ee tocensns 0 ‘Seizeoe uae -#°2 : = a sefnea und ponte eb pecea oul de barb. Tp da bard undp te sun obo eel inet defn urmatoar este cores ee Pointer pare pu e baz It, a pare qa pu Go zs It 20), add pb cate tn vec cu 20. eer co tp int conn aces ass. cates ve 8 Ce! do pata se deesebeae pen uns font cacu pont opera ‘een cael porter p untalen est son) = 2 een arn Car pol cote ee 20ssz0off) = 40 cee Pulem spun cd Iv genera untae oat {eerie erie de un parte care un vor lent tout 6az et ‘raat. ozs) eh Exempt Sa (BO) 0g) (2075S, Sourccetnece #8)<6° “cadens ng) Goluiat «ariabila. sy Spee te RES ie ia a Bi sent its oe tty tae, =o sottetom Bie epee, (ecg cectnae ur pester case tnsict value a venorensa 0 sceeabe/ ae Beene, i aoteecteae wn polsttiagese ina “he ee ee Beuecenec! Sccacer teerpes” " vslcece t#h8Ghen nonorats Ag’gdrecs veekabiaed @*7 Presa ce tun ce cate impleentate in mba C++ aparin fae ee ipece reece, peincercint Bt so postg, serine ad frupe a dasa Gabel roterinca sboasta Hind detape adeesa Yarlabllel a 7. Wieste perms deotrarea noi relinte so acteed exert pet refent prtrun poster eae TRENYSDIRBIND este cores instucjunen ce atrbure ES ‘irre umatearse variant, dita 9 copresnth ads une varie do ‘ ‘itp neg? ‘ine es? bine a, eonar int * int a, thea: decaraa SREIABE, care dire wmsicroe instuctun sunt covecte? foin>>p: ib. couteey c. cum>ep eim>s & coutecep; —f eoutectp: ocarctie SRENEYLINE, FER core ante urratcarse instil de unt carecte” (60); bo astp: (eb) 3 aac ph Réspunde eee 2 sevctatnirm nih unnwcencrceamca? Cee ae oe eg 3. Ce se vasyain urs mec mow seve ge rar Meson Ma cance ea 4. cavewstean ure eariat uncveseente eete Bit ast Pine Wr Bae Wy fle eae sacra mugaemaainsere econ rene ne ee oe Be eI Se See ee pres ieee muna mice ws oe goto. 0% Be a a ~ 7 rae Se ee ee e t Soiedhcie sabia ie th Se a a t i Jeg eam mace ocr + mn? Bo cseeigs \ chee ab, « Petineae ccteloathen, we otanehage x10)-8% Ub * G27 ecg, i a sesrce tii visa, oo Ba. Co va age in uma exec umsar| ecvors ce mete Ae 9 (31> (10, 20,80) sts 06) ~68 come Be) (21 MTA ‘Adovarat sau Fals: 1, Pentru deciaratis Sata SVAR, #2 , nstructunce BBP este conecti 2 Pentru declaraba Bn tilt, Aah #9. instructiunea “RGR 0 3. era EA UBT ene cores 4 Decora SRE MB, REEDS mi et orca 8. Peniu decaata SSEMEBIRETER. secon de nstuctun (te cnvatin cv nevvctres BESS Pen decleraba IHEMRRSSISDME, exo corctt nstucjunes de ati EPMIB( DEI): re © Ponry decaaie SHENAABBIE/SP, ene cove siuchunes de art ‘paar tes)3 dectyatte Sypedee” nt. atioul5I 7 /aRE ee ee » . peas ° c bop: i ecertte HSE a/b CUELGRENIEAGE, core cnve umaoare se rie sotcorect? ae pres peer cartel Bath) (cai; @ eCni/Cads 0 peas ana" B_aeato: Lave: eceroia SRENATRBELUMER, coe one umsizarce insu furtcorece” spa pesbi anierer 2 fost doctarat un ge de caracere proces Mngivea v= maxims za un oe caractero a decrrea Ul trou 0 Sontars Je Up f.0 sueeosune de caracare da ae SSeS TOT Insructune «2 decarat un or de caractre cu lungicea mosis de 286 de perry care eau rozoriat 256 Go ctet) dn care a ost ocupate numa 10 Mud pont srl de caracere "Buna 2" unul perry eaacterl MULL iadhupat automat do catve complator Daca se ina zoaza la docara in Doze reosupate dn girvrf completa cu cracerl NULL Un cuvant, 0 proper, o ag Un pagrat. un ext repens © muime erdon ‘aractore caro poate avea o ungine vr, Ge de i oral di mh Ss lenfes pin pri a fn cad mi Infinbajl C-+implonantarea gruric de saractere so fae su forma uni abla mensional (vector ale cas slomonte eure de tp erect, fecars calactr find za pan col seu ASCH, A afte n general, veto au dvd lunge olngime fois (cae presi maxim de eerments pe care poate eves vet coeepunds caer de Fezerate In uma dedaét ki) 9 lngime lca (numeral oe eamente fl Vector ao execu 2 progam) $n earl un vector ce caractreevst ON fice uname iogea a veto Caea ce deoscbose in var ds caret tur ao vector eta pesthaten doe marea strat logt al vector pl NULL ~ spect! pan consonin carscter "0" (ca ere cod ASG ‘Rast caractr se dag i sfariu ewaclrelor memotte Invector ca Unt De exemple, pen rstucjures har sea: se creeara ung do earsctor n care vor putea | memorate maxim 256 dec Seowece un element a! vectrull se va leon pens memera easel NULL. tec in ecest vector ae remoreaza iu de cates "Buna 2", cont Beach git do carectere. nu ms ete obits 8 se orecere Lng iki sceonts find calcsth ce cate comity” De. eremalur pe a ln $e caaciore pen care complatonl a rezeva num o ota Imemrare constant sir de caraciere (9 acct) coroctor NULL ca 0 ec ‘pce doctwat ung de carats mal pute ab tao HES corsa ue tp 9130 cxacre. Numete gta decorate umole ru tabu de amare dei o constants dope ae ee Tina Poke ertpesietst =) | (Se de carn rerrera iter asa eum era acon vn srgu' eater, ess det de o dis element de tp char omosi in | Tsora carazitul chimes ini-o conser da Sp gr de caacere, feos Reape '" Ase, peru ga pe octan tor Aceata este un. fost wsiichinen COUESSPACREEA ete kn \MMSaepTE\Ay Inwun 9 de caracere ortnes acest este esenfla, fer crater puted fsoceze un nomar care rere pau cracteul nad Se aca Gin 9 pate senifest co gn cd ual vec, pi goes cand uh ‘ASO nS decoret ater si] epecits carectert dn poo 3, narra Incepand de 2 0, adoa a parca caracer agit 2 ‘Vector! de caraclae tebuie decirat cu un caracter Ril linea uni sir de caractere (erecirté numa Sieees So es Sa Ota Seu See wou oe el anes dg conc st rr reciree ndr a8 ‘arcteve va puta docees ates saz Elana) ad aasgh kone Gio LEANNA ARTY TI (aaa EAGT A cea wa ‘De exemplu, putet 38 iniigteal un gi de caractere la declararec lui ca gr nu, este is EL ee * ohar sir (256) 0""7 | Secventa de instructuni pin care atvibuiti unui gi de ceractes bc pen a peal awe state s460 0 S80 oa Sn PTL Seine lpm ve ol ck eeu Raisers fattauibe gsc oleae ects Coa an a ee sett ets er veer pr eines ra vc Pa avons Sera e coer oooer ce we Seennsk cee ee ae a ee ee Sree Se Se attcne ye ones rade omen so oe I ioe «pot ceo ov afc Sian ee NL ese sans! ata cto cme Deu tld cnc en a al See fame Sand Berns 0s Cponia cece s craic a thn eg ee nae nme a eee | ear amp ton eccon ca Cine sn a oe a Bisctensctss Sorin carga S inetectocs acta a ee | 3 larivl de stucura~ sul de caratere noes derverts so pot flsi unis gett) cu ular nH ‘ince do a wet ww ei: Cea salt bese ler opcatane cs Ao el Subir astieaner tai? st okaist econ Spom cacaaa cana ef ranenetornsn aaa ome grea a et Coane pra ec eos rcv unre cose S's nate ae eases a : [chsh crcrl abo, cae vor sotae evra pn ed a RAR te, if Idintire urmitoarele evenimente Pecans scone enact ores Hits Sway [ates mnie rete) censuses aldara an aa Siene Spectro toe otro ae pose sea eee ae isin oes tne iso ae Seite. theca ae enone ie Toe eo eee esr 8) goer sre att Spay (oe ee ae ha SLI28617 etn. get Gite, 17 coutecsiz NNN See alee asian aR Seer: | are . Ge Io tasiaurs Calculator Enter, se va afiga Calc, iar decd introducell 4 Cars sito amt ee ; oe oe ee Exemplut 2 — Se scriu Inteun gir de caractere iherele alfabetulsl latin: aAbBOC. 22 (Bhar sir (2561; cin.get (air, 9,74") 7 couteeLETIND aa tanel q poe eeees ‘isaac _ eee | aes oo wold main) 1.4.2 Citirea si serierea sirurilor de caractere ej sun: sr do ti gi de caracore, ne de tp neg ch de bp caracle “4 mplementarea strueturior ‘Aceasti func ave nil UN Beam 9 furieeazs vrai caractar dn ‘ate su forma une! valon neg Ea esl loa, up ounce cn gat) co ent a descarca sin hl do dt nul crate tt (Sekmttona), sare ‘Sfcturea ne!» cous opera dsr de a asa, dnc tuncia cin get). face a deus ca, loser cel carter ca dimtator. De cca, an og Nourie do doto'do a toate be fcosete ce detmiior pent Speabe de ‘areca ie nous, gonerat pri apssareafastl Enter acest crater foe dups prima operate dee, lar a dos operate Seca osete acl! del rad carr care vf nepal de oa dea dows epee de ee va fea ule find diac. va detemina enna operat de cir de a atau Exomple: har tei zs61)"i8teZ|25617 om finaget (ase, 517 etm gee(ly cin.get(ois,5)7 coueeenseicenisy: a e wxonp, daca ntocict de Iara elo gore dee Enter, 0 vl ‘aan id vues vara a, bas, ates vorable 2, Dae invodse of Ente: 92 Enter, se va tgs tua, 0 Sn vanera vrabet Bf vobnes vorbis. Daca en) ch sere shure cago esis! ne, npr a Se a aa als Gt af fn vaaten aa Sf So va atga at, frd oloen vercil Sr. ar varia s/2 nu va con ‘eoaece pind eae it port soeet vari vo# corse ie nou Sarna tears cprselce Gi. Consdeind unio sch co hat aca a Gea eee ae an go Stepe ats gona Ener? Oar Gch ae ewe af better? Cosel doch hy sco sa teeta cn gash ea etl aars Se neocon? aie abet ese aieacasen 7 Sinigeticirl 5); ekn.get il: cia.gatisis2,5,!8%\7 coutecaels Site de carat pot f manipula pe teed Ue varie do tp pol Sut car a Sevhas ort meres"; eoutc: Viokigeast ton ate nae Srprey eovecear iiatigco 9 are need eouteen-ps A akigearticd, a in acoasta couzs un ge do carctere ponte fdoslerat ca un pointer cite pul cum so oxonp dactrata ert d caer si dn exon umd Shar tolerate nala pospocalat, 40 Sea Coutecstrleniais/ concatenarea 3 ou shut do racer: eae eta certo mnie a Poscsrat ates prc aco aceon oa nae ee: rout s+) 300 wees} se poate rez5ve rand cont ea psrcurgerea unui vectors poate laco poblemelor in sre eatenecesard =zpree una 9 do crac nn Pu} lel) utente une do stom (parame unc” Su sd gel docboao gn nul caractiro Suu 80 coea Deny(e2.et) Sint ote cng sie 2 mh Sena 2 etn (ace, nc caer NULL Fanci unzosh ca ean “Hocore2t) oom ca rc at, tm ai (2.1.0) Set copter! su st npr ena #2 mann em) rr ca seh aren ne fg eoraert cere) lsu dosnt ma rena ceases MAL Fuca on ena rae re Ppeatn(2.s.n) sure copa on grt eho rl desnae $2 mae ” tc, Not cular Pe ne ‘ar rua cactoe, Funct haricons cara rg Si oat inarma cope ral us se poate axova olcsnd o func stom so copLest"ecandh; eln-ga nh ) ci aca vets arb ut! vase dep 9 de caraco sl onstara do pd aac con fs ne ten ‘stel srapyih, cone si) Urndtonrelé secvenie de pogrom xomplul 1 - tererance steopy () § pery Hoctade Weide everpe 2 este sul srs, sf sod Preloma so peas vezo'a parc os econ deca acre ato ng void pain() poctirrimmerynes amine enn ‘Acseailprobiena to poate rozolva parcurgnd vector cu aor pomteror ‘cae accaigas 6) 220296), 9B HE (inp do saractese Mp etn.get(oict, 100)? ein.gett jes is de caeaetene ) ein-geetas2, 10017 ptonouts p71 egteMOLLepe at) “pena seecoirs) soa Droblerelor in care est receserd conclerarea a doud i do I sh fos emiceree nc de sktor (paramet Yuniot sun st pr destnaje gin nuns de cacao caro so aaug3), Anbele fenyenutot an porter tare nae acresa gra desta lui Reslzenz8 steataz) So sth oo gad 9 daa tae stcat{t.s2n)_ Sum acigae ng sre #2 gu costae st aan n Sareere sop cpr carer Fc bg Slat creer aga crocerl NUL. In ex ni 0 poate rezolva flosing o ure sata: fereon.> ee, stx2izs617 Du sls do esvactara *y ofm.gat(ots1, 400) Miiidea siz co coraccore "> chnget(oiz2, 100) isa) eoubees sts) Serie trl variate de program (a fe a n exempul precedent gin tere Conca Inn side care pel ncaa oo dol ola ge de caries. Cele doua gi de caracere i numaul In preucrarte pen cae wiSugel sau copa un gir de carters frst la un side caractere dstinabe ebule 6a ave gra 88 nu Aepasit locatile de memoria rozervate girulul destinalie, posbilco stor de opsrare eh ny sesnze aceasta crore =asaie Ih cr varobie de momen, nna nstucjunfe urnstonu pogrom. Ce ar webul <8 fipze? Executat program. Co consist? Expicap de co au fost alate parle ice

S-ar putea să vă placă și