Sunteți pe pagina 1din 1

În opinia lui Gibbs (1992) învăţarea centrată pe elev “oferă elevilor o mai mare autonomie și un

control sporit cu privire la disciplinele de studiu, la metodele de învăţare și la ritmul de studiu”


(pag. 23). Această perspectivă subliniază caracteristicile fundamentale ale învăţării centrate pe
elev, promovând ideea că elevilor trebuie să li se ofere un control sporit asupra învăţării prin
asumarea responsabilităţii cu privire la: ceea ce se învaţă, modul cum se învaţă și de ce,
momentul când se învaţă.
Într-o prezentare succintă a caracteristicilor persoanelor care învaţă eficient, de la Harpe, Kulski
şi Radloff (1999) arată că o persoană care învaţă eficient: „are scopuri clare privitoare la ceea ce
învaţă, are o gamă largă de strategii de învăţare şi ştie când să le utilizeze, foloseşte resursele
disponibile în mod eficace, ştie care îi sunt punctele forte și punctele slabe, înţelege procesul de
învăţare, îşi controlează sentimentele în manieră adecvată, îşi asumă responsabilitatea pentru
procesul lor de învăţare şi îşi planifică, monitorizează, evaluează și adaptează procesul de
învăţare”