Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR DÂMBOVIŢA


GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 MORENI
Str. Tineretului nr.12, Moreni, jud Dâmbovița
email grad4moreni@yahoo.com, tel/fax 0245667270
Aprobat, Avizat,
Insp. Şc. Gen. I.S.J, Dambovita Insp. Programe Educative
Prof. Ion Sorin Prof. Dr.Elena Mosor
REGULAMENTUL CONCURSULUI INTERJUDEȚEAN
- România văzută prin ochi de copil -
- CAEN 2017, POZIȚIA 128 –
- EDIȚIA a II-a -
- Coordonator proiect: Prof. Motoc Monica
Organizator: - Grădinița cu Program Prelungit nr.4 Moreni
Parteneri :
- Primăria şi Consiliul Local Moreni
- Inspectoratul Şcolar Judetean Dâmboviţa
- Biblioteca Municipală Moreni
- Școala Gimnazială nr.4 Moreni
-Asociatia Parintilor Morena
- Diverşi sponsori
Concursul ,, România văzută prin ochi de copil” se desfășoară pe 4 secțiuni astfel:
1. 1.Secţiunea literatură cuprinde următoarele categorii:
poezie, eseu- Lucrările scrise de mână.(pe coli format A4) – pentru elevii de nivel gimnazial și liceal
2. 2.Secţiunea artă plastică cuprinde categoriile:
pictură , grafică, colaj( dimensiunea lucrărilor va fi A4) pentru preșcolari, elevi de nivel primar și gimnazial.
3. 3. Secţiunea fotografie fotografiile vor fi trimise pe pagina de facebook a proiectului - pentru elevii de nivel
gimnazial și liceal .
4. 4. Secțiunea film documentar filmele documentare vor fi trimise pe pagina de facebook a proiectului- pentru
elevii de nivel gimnazial și liceal.
5. Înscrierea în Proiect se face prin completarea şi expedierea scanată a fişei de înscriere prin e-mail pe
adresa romaniavazutaprinochidecopil@yahoo.com în perioada 01.03- 30.04.2018
6. În fiecare unitate de învățămât participantă se realizează o activitate în care copiii vor trebui să ilustreze
obiective turistice/istorice/culturale/tradiție și folclor și o expoziție cu lucrările plastice cele mai
reprezentative, fotografierea acestora în perioada martie - aprilie 2018 și se vor trimite prin e-mail la
adresa romaniavazutaprinochidecopil@yahoo.com , în perioada 1-30 aprilie 2018
7. La concursul ,,România văzută prin ochi de copil” un cadru didactic poate participa cu un numar de
maxim 3 lucrări/ secțiune
8. Elevii de nivel primar, gimnazial și liceal pot participa la concurs direct sau indirect, copiii preșcolari
participă doar indirect, prin trimiterea lucrărilor de către cadrul didactic coordonator prin Poșta Română
pe adresa: Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 Moreni , Str. Tineretului nr. 12 cu mențiunea Pentru
proiectul educațional « ROMÂNIA VĂZUTĂ PRIN OCHI DE COPIL, coordonator –
prof.înv.preșcolar Monica Motoc, până pe 30 aprilie 2018. In colţul din dreapta jos, pe spatele lucrarii, 
se vor menţiona pe o etichetă : titlul lucrării, numele elevului/copilului, școala/grădiniţa, clasa/grupa şi
numele cadrului didactic coordonator.
9. Trimiterea de fotografii/film documentar cu tema „România văzută prin ochi de copil” de către
participanti pe pagina de facebook a proiectului se va face în perioada 01.03-30.04.2017
10. Concursul cu participare directă va avea loc în data de 24.05.2018 la Școla Gimnazială nr.4 Moreni
11. Cei care au o paricipare directă vor fi invitați să ia parte la o excursie gratuiită în vederea descoperirii
unor obiective turistice/istorice/culturale/tradiție și folclor specifice României în data de 25.05.2017
12. Acordul de parteneriat semnat şi ştampilat - în două exemplare va fi trimis prin Poșta Română pe
adresa: Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 Moreni , Str. Tineretului nr. 12 cu mențiunea Pentru
proiectul educațional « ROMÂNIA VĂZUTĂ PRIN OCHI DE COPIL, coordonator –
prof.înv.preșcolar Monica Motoc. În plic adăugaţi şi un alt plic timbrat autoadresat corespunzător pentru
expedierea acordului de parteneriat, a video-book-ului şi a diplomelor pentru elevi şi cadre didactice .
Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați la tel. 0734588581, email
mtcmonica@yahoo.com – prof. Motoc Monica
NOTĂ: Cheltuielile pentru transportul participanților și al profesorilor însoțitori din localitatea
de reședință la locul desfățurării activității și retur vor fi suportate, conform legislației în vigoare,
de către ISJ/ISMB/unitatea școlară din judetul de provenienta al concurentilor. Cheltuielile de
cazare si masa în perioada 24.05-25.05.2018, precum și excursia vor fi suportate de organizatori.
Lucrările nu se vor returna.
NU SE PERCEPE TAXA DE PARTICIPARE.
- Concursul se afla in Calendarul Activităţilor Educative Naționale 2018 poziția 128 şi se va
organiza pe categoriile de vârstă:
3-6 ani( preşcolari), 7-10(11) ani ( primar), 11(12)-14(15) ani(gimnazial), 15-18(19) ani (liceal)
- Se vor acorda următoarele premii:
- premiul I, premiul II, premiul III, menţiune
Premiile se acordă pe secțiuni pentru fiecare categorie de vârstă şi tip de lucrări
Programul concursului:
 01.03- 30.04.2018 - primirea lucrărilor din ţară însoţite de fişa de inscriere pentru fiecare unitate
participantă la concurs. Pentru o bună desfăşurare a etapei finale, a premierii participanţilor, vă
rugăm să trimiteţi şi un plic autoadresat, timbrat corespunzator zonei dv.
 01-24 mai 2018 – expoziţie cu lucrările intrate in concurs
 24 mai 2018 - concursul cu participare directa
 25 mai 2018 – excursie pentru cei cu participare directa
 Iunie 2018 - Realizarea unui video-book si a unui album
 Iulie-august 2018 expedierea diplomelor.

Titlul lucrării:
Grădiniţa/Şcoala:
Grupa/Clasa:
Localitatea:
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:
MINISTERUL
Adresa de e-mail EDUCAŢIEI NAŢIONALE
a cadrului didactic:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR DÂMBOVIŢA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 MORENI
Str. Tineretului nr.12, Moreni, jud Dâmbovița
email grad4moreni@yahoo.com, tel/fax 0245667270

- România văzută prin ochi de copil -


- Concurs național -
Ediţia a II-a – 2018
FISĂ DE ÎNSCRIERE

Numele /prenume cadru didactic/specializarea………………………………….........................


Şc./Grăd./Clubul/Palatul:…………………………………………………………………….
Adresa: ………………………………………………………………………………………….…
Telefon, adresă e-mail a cadrului didactic coordonator:…………………………………………..
Adresa unde doriţi să primiţi diplomele.........................................................................................
Tabel copii participanţi la concurs:

Nr Numele şi Titlul lucrării Grupa/ Secțiunea Numele


crt prenumele elevului Clasa profesorului
coordonator
1.
2.
3.

Director , Profesor,

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 Moreni Unitatea de invăţământ:..........................................


Judeţul Dâmboviţa Judeţul:.................................................................
Tel:0245667270 Tel:........................................................................
Nr……...../…………………… Nr................../................................................

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE


INSPECTORATUL ŞCOLAR DÂMBOVIŢA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 MORENI
Str. Tineretului nr.12, Moreni, jud Dâmbovițaemail grad4moreni@yahoo.com, tel/fax 0245667270
- România văzută prin ochi de copil -
Concurs național
Ediţia a II-a – 2018

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE


Încheiat la data de :
1. Părţile contractante:
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 MORENI, Str.Tineretului, nr. 12,Moreni, jud.
Dâmboviţa, reprezentată prin director, prof. Tocan Monica și profesor coordonator al proiectului, prof.
Motoc Monica in calitate de Aplicant
B) UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT……………………………………………………………,
Strada…………………….., Nr. ……, Localitatea ………………………………………………………..,
Judeţul………………………………,reprezentată prin ....……………………………..…………………
…………………..……………………………………………………………….…. în calitate de Partener.
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin concursul național de
artă plastică „România văzută prin ochi de copil ”- editia 2018
3. Grup ţintă: preşcolari şi elevii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 19 ani
4. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă :
- să informeze şcolile despre organizarea concursului;
- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele elevilor premianti;
- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în şcoală;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.
5. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe o perioadă de un an
6. Clauze finale ale acordului:
Concursul naţional „România văzută prin ochi de copil ” face parte din categoria activităţilor
extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară.

Aplicant, Partener,
Grădinița cu PP nr. 4 Moreni
Director,
Prof. Tocan Monica