Sunteți pe pagina 1din 1

TEST – CERCUL

1. Desenați un cerc de O și raza 3 cm.


2. În cercul de la 1. desenați:
a) o rază OA,
b) o coardă PQ;
c) un diametru MN;
3. Desenați un cerc de centru O și dreptele a și b astfel: a să fie tangentă la cerc
iar b secantă.
4. Desenați două cercuri cu centrele O 1, respectiv O2 astfel:
a) Cercurile sunt concentrice;
b) Cercurile sunt tangente exterioare.
5. În cercul de centru O și rază R=4, reprezentat în figura alăturată, este
construit diametrul AB. Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor de mai jos:
a) AB=2 cm b) AB=12 cm c) AB=8 cm
6.
7. Încercuiți litera corespunzătoare singurului răspuns corect:
„Măsura cercului este egală cu ...”
a) 100 ° b) 120 ° c) 360 ° d)
180 °
8. Pe cercul din figura alăturată sunt construite punctele A, B și C. Completați
spațiile punctate cu răspunsul corect.
a) Dacă BC=100 °, atunci măsura arcului BAC=¿........
b) Dacă BAC=250 °, atunci măsura arcului BC=¿........
9. Pe cercul de centru O din figura alăturată sunt construite punctele A și B. Dacă
∢ AOB=42 ° stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor:
a) AB=84 ° b) AB=21 ° c) AB=42°
10. Pe un cerc cu centrul în O considerăm punctele A și B, iar pe arcul mare AB
punctul C. Știind că:
a) ∢ AOB=75 °, aflați arcul ACB;
b) ACB=235°, aflați ∢ AOB.
11. (BONUS)
Pe cercul de centru O considerăm punctele A, B, C. Determinați măsurile unghiurilor ∢ AOB , ∢ BOC și
∢ AO C știind că măsurile arcelor AB , BC și CA sunt direct proporționale cu numerele: 12, 16 și 17.

S-ar putea să vă placă și