Sunteți pe pagina 1din 17

RAPORT SCRIS

încheiat la inspecţia specială pentru obţinerea definitivatului în învăţământ

Inspecţia se desfăşoară conform O.M 5720/20.10.2009

Numele şi prenumele cadrului didactic


inspectat..........................................................................

Funcţia didactică şi specialitatea...................................................................................................

Unitatea de învăţământ..................................................................................................................

Data efectuării inspecţiei...............................................................................................................

Cine efectuează inspecţia..............................................................................................................

Obiectivele inspecţiei...................................................................................................................

Instrumente de informare şi evaluare.......................................................................................

CONSTATĂRI ŞI APRECIERI

1.ACTIVITATEA DIDACTICĂ

a) Activităţi verificate;

.......................................................................................................................................................

b)Proiectarea activităţilor (creativitate în conceperea lecţiilor/activităţilor, corelaţia


dintre componentele actului didactic, strategii didactice, evaluare);

.......................................................................................................................................................
c)Desfăşurarea activităţilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor
didactice, integrarea mijloacelor de învăţământ în lecţie, creativitate în conducerea
lecţiilor şi orientarea acţiunilor şi gândirii elevilor, gestionarea timpului didactic,
atingerea performanţei etc.).......................................................................................................

d)Evaluarea randamentului şcolar (metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor


învăţării).......................................................................................................................................

e)Nivelul pregătirii elevilor, apreciat pe baza observaţiei directe, a probelor de control


aplicate şi a evaluării longitudinale...........................................................................................
f)Cunoaşterea elevilor (strategii de diferenţiere şi individualizare, conţinutul fişelor
psihopedagogice).........................................................................................................................

g)Competenţe psihorelaţionale (în raporturile cu elevii, cu cadrele didactice şi cu


comunitatea locală).....................................................................................................................

h)Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenţele


unui stil didactic elevat)..............................................................................................................

2.ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ÎN ŞCOALĂ ŞI ÎN AFARA


EI..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3.ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE (METODICĂ ŞI
ŞTIINŢIFICĂ)............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4.APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL UNITĂŢII DE


ÎNVĂŢĂMÂNT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI LA CONDUITA
ÎN CADRUL ŞCOLII ŞI AL COMUNITĂŢII
LOCALE......................................................................................................................................

5.CONCLUZII (PUNCTE FORTE, PUNCTE SLABE).........................................................

Aprecierea finală exprimată în notă: ........................................................

Data întocmirii raportului scris..................................................................

Inspector/Metodist, Director,

NOTĂ: Prezentul raport scris va fi înaintat către ISJ Mehedinţi în termen de 5 (cinci)
zile calendaristice de la data efectuării inspecţiei, în trei exemplare autentificate.
RAPORT SCRIS

încheiat la inspecţia curentă pentru înscrierea la gradul didactic al II-lea în învăţământ

Inspecţia se desfăşoară conform O.M 5720/20.10.2009

Numele şi prenumele cadrului didactic


inspectat..........................................................................

Funcţia didactică şi specialitatea...................................................................................................

Unitatea de învăţământ..................................................................................................................

Data efectuării inspecţiei...............................................................................................................

Cine efectuează inspecţia..............................................................................................................

Obiectivele inspecţiei...................................................................................................................

Instrumente de informare şi evaluare.......................................................................................

CONSTATĂRI ŞI APRECIERI

1.ACTIVITATEA DIDACTICĂ

a) Activităţi verificate;

.......................................................................................................................................................

b)Proiectarea activităţilor (creativitate în conceperea lecţiilor/activităţilor, corelaţia


dintre componentele actului didactic, strategii didactice, evaluare);

.......................................................................................................................................................
c)Desfăşurarea activităţilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor
didactice, integrarea mijloacelor de învăţământ în lecţie, creativitate în conducerea
lecţiilor şi orientarea acţiunilor şi gândirii elevilor, gestionarea timpului didactic,
atingerea performanţei etc.).......................................................................................................

d)Evaluarea randamentului şcolar (metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor


învăţării).......................................................................................................................................

e)Nivelul pregătirii elevilor, apreciat pe baza observaţiei directe, a probelor de control


aplicate şi a evaluării longitudinale...........................................................................................
f)Cunoaşterea elevilor (strategii de diferenţiere şi individualizare, conţinutul fişelor
psihopedagogice).........................................................................................................................

g)Competenţe psihorelaţionale (în raporturile cu elecii, cu cadrele didactice şi cu


comunitatea locală).....................................................................................................................

h)Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenţele


unui stil didactic elevat)..............................................................................................................

2.ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ÎN ŞCOALĂ ŞI ÎN AFARA


EI..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3.ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE (METODICĂ ŞI
ŞTIINŢIFICĂ)............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4.APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL UNITĂŢII DE


ÎNVĂŢĂMÂNT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI LA CONDUITA
ÎN CADRUL ŞCOLII ŞI AL COMUNITĂŢII
LOCALE......................................................................................................................................

5.CONCLUZII (PUNCTE FORTE, PUNCTE SLABE).........................................................

Aprecierea finală exprimată în calificativ: ........................................................

Data întocmirii raportului scris..................................................................

Inspector/Metodist, Director,

NOTĂ: Prezentul raport scris va fi înaintat către ISJ Mehedinţi în termen de 5 (cinci)
zile calendaristice de la data efectuării inspecţiei, în trei exemplare autentificate.
RAPORT SCRIS

încheiat la inspecţia curentă pentru obţinerea gradului didactic al II-lea în învăţământ

Inspecţia se desfăşoară conform O.M 5720/20.10.2009

Numele şi prenumele cadrului didactic


inspectat..........................................................................

Funcţia didactică şi specialitatea...................................................................................................

Unitatea de învăţământ..................................................................................................................

Data efectuării inspecţiei...............................................................................................................

Cine efectuează inspecţia..............................................................................................................

Obiectivele inspecţiei...................................................................................................................

Instrumente de informare şi evaluare.......................................................................................

CONSTATĂRI ŞI APRECIERI

1.ACTIVITATEA DIDACTICĂ

a) Activităţi verificate;

.......................................................................................................................................................

b)Proiectarea activităţilor (creativitate în conceperea lecţiilor/activităţilor, corelaţia


dintre componentele actului didactic, strategii didactice, evaluare);

.......................................................................................................................................................
c)Desfăşurarea activităţilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor
didactice, integrarea mijloacelor de învăţământ în lecţie, creativitate în conducerea
lecţiilor şi orientarea acţiunilor şi gândirii elevilor, gestionarea timpului didactic,
atingerea performanţei etc.).......................................................................................................

d)Evaluarea randamentului şcolar (metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor


învăţării).......................................................................................................................................

e)Nivelul pregătirii elevilor, apreciat pe baza observaţiei directe, a probelor de control


aplicate şi a evaluării longitudinale...........................................................................................
f)Cunoaşterea elevilor (strategii de diferenţiere şi individualizare, conţinutul fişelor
psihopedagogice).........................................................................................................................

g)Competenţe psihorelaţionale (în raporturile cu elecii, cu cadrele didactice şi cu


comunitatea locală).....................................................................................................................

h)Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenţele


unui stil didactic elevat)..............................................................................................................

2.ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ÎN ŞCOALĂ ŞI ÎN AFARA


EI..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3.ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE (METODICĂ ŞI
ŞTIINŢIFICĂ)............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4.APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL UNITĂŢII DE


ÎNVĂŢĂMÂNT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI LA CONDUITA
ÎN CADRUL ŞCOLII ŞI AL COMUNITĂŢII
LOCALE......................................................................................................................................

5.CONCLUZII (PUNCTE FORTE, PUNCTE SLABE).........................................................

Aprecierea finală exprimată în calificativ: ........................................................

Data întocmirii raportului scris..................................................................

Inspector/Metodist, Director,

NOTĂ: Prezentul raport scris va fi înaintat către ISJ Mehedinţi în termen de 5 (cinci)
zile calendaristice de la data efectuării inspecţiei, în trei exemplare autentificate.
RAPORT SCRIS

încheiat la inspecţia specială pentru obţinerea gradului didactic al II-lea în învăţământ

Inspecţia se desfăşoară conform O.M 5720/20.10.2009

Numele şi prenumele cadrului didactic


inspectat..........................................................................

Funcţia didactică şi specialitatea...................................................................................................

Unitatea de învăţământ..................................................................................................................

Data efectuării inspecţiei...............................................................................................................

Cine efectuează inspecţia..............................................................................................................

Obiectivele inspecţiei...................................................................................................................

Instrumente de informare şi evaluare.......................................................................................

CONSTATĂRI ŞI APRECIERI

1.ACTIVITATEA DIDACTICĂ

a) Activităţi verificate;

.......................................................................................................................................................

b)Proiectarea activităţilor (creativitate în conceperea lecţiilor/activităţilor, corelaţia


dintre componentele actului didactic, strategii didactice, evaluare);

.......................................................................................................................................................
c)Desfăşurarea activităţilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor
didactice, integrarea mijloacelor de învăţământ în lecţie, creativitate în conducerea
lecţiilor şi orientarea acţiunilor şi gândirii elevilor, gestionarea timpului didactic,
atingerea performanţei etc.).......................................................................................................

d)Evaluarea randamentului şcolar (metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor


învăţării).......................................................................................................................................

e)Nivelul pregătirii elevilor, apreciat pe baza observaţiei directe, a probelor de control


aplicate şi a evaluării longitudinale...........................................................................................
f)Cunoaşterea elevilor (strategii de diferenţiere şi individualizare, conţinutul fişelor
psihopedagogice).........................................................................................................................

g)Competenţe psihorelaţionale (în raporturile cu elecii, cu cadrele didactice şi cu


comunitatea locală).....................................................................................................................

h)Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenţele


unui stil didactic elevat)..............................................................................................................

2.ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ÎN ŞCOALĂ ŞI ÎN AFARA


EI..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3.ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE (METODICĂ ŞI
ŞTIINŢIFICĂ)............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4.APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL UNITĂŢII DE


ÎNVĂŢĂMÂNT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI LA CONDUITA
ÎN CADRUL ŞCOLII ŞI AL COMUNITĂŢII
LOCALE......................................................................................................................................

5.CONCLUZII (PUNCTE FORTE, PUNCTE SLABE).........................................................

Aprecierea finală exprimată în notă: ........................................................

Data întocmirii raportului scris..................................................................

Inspector/Metodist, Director,

NOTĂ: Prezentul raport scris va fi înaintat către ISJ Mehedinţi în termen de 5 (cinci)
zile calendaristice de la data efectuării inspecţiei, în trei exemplare autentificate.
RAPORT SCRIS

încheiat la inspecţia curentă pentru înscrierea la gradul didactic I în învăţământ

Inspecţia se desfăşoară conform O.M 5720/20.10.2009

Numele şi prenumele cadrului didactic


inspectat..........................................................................

Funcţia didactică şi specialitatea...................................................................................................

Unitatea de învăţământ..................................................................................................................

Data efectuării inspecţiei...............................................................................................................

Cine efectuează inspecţia..............................................................................................................

Obiectivele inspecţiei...................................................................................................................

Instrumente de informare şi evaluare.......................................................................................

CONSTATĂRI ŞI APRECIERI

1.ACTIVITATEA DIDACTICĂ

a) Activităţi verificate;

.......................................................................................................................................................

b)Proiectarea activităţilor (creativitate în conceperea lecţiilor/activităţilor, corelaţia


dintre componentele actului didactic, strategii didactice, evaluare);

.......................................................................................................................................................
c)Desfăşurarea activităţilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor
didactice, integrarea mijloacelor de învăţământ în lecţie, creativitate în conducerea
lecţiilor şi orientarea acţiunilor şi gândirii elevilor, gestionarea timpului didactic,
atingerea performanţei etc.).......................................................................................................

d)Evaluarea randamentului şcolar (metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor


învăţării).......................................................................................................................................

e)Nivelul pregătirii elevilor, apreciat pe baza observaţiei directe, a probelor de control


aplicate şi a evaluării longitudinale...........................................................................................
f)Cunoaşterea elevilor (strategii de diferenţiere şi individualizare, conţinutul fişelor
psihopedagogice).........................................................................................................................

g)Competenţe psihorelaţionale (în raporturile cu elecii, cu cadrele didactice şi cu


comunitatea locală).....................................................................................................................

h)Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenţele


unui stil didactic elevat)..............................................................................................................

2.ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ÎN ŞCOALĂ ŞI ÎN AFARA


EI..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3.ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE (METODICĂ ŞI
ŞTIINŢIFICĂ)............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4.APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL UNITĂŢII DE


ÎNVĂŢĂMÂNT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI LA CONDUITA
ÎN CADRUL ŞCOLII ŞI AL COMUNITĂŢII
LOCALE......................................................................................................................................

5.CONCLUZII (PUNCTE FORTE, PUNCTE SLABE).........................................................

Aprecierea finală exprimată în calificativ: ........................................................

Data întocmirii raportului scris..................................................................

Inspector/Metodist, Director,

NOTĂ: Prezentul raport scris va fi înaintat către ISJ Mehedinţi în termen de 5 (cinci)
zile calendaristice de la data efectuării inspecţiei, în trei exemplare autentificate.
RAPORT SCRIS

încheiat la inspecţia curentă pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământ

Inspecţia se desfăşoară conform O.M 5720/20.10.2009

Numele şi prenumele cadrului didactic


inspectat..........................................................................

Funcţia didactică şi specialitatea...................................................................................................

Unitatea de învăţământ..................................................................................................................

Data efectuării inspecţiei...............................................................................................................

Cine efectuează inspecţia..............................................................................................................

Obiectivele inspecţiei...................................................................................................................

Instrumente de informare şi evaluare.......................................................................................

CONSTATĂRI ŞI APRECIERI

1.ACTIVITATEA DIDACTICĂ

a) Activităţi verificate;

.......................................................................................................................................................

b)Proiectarea activităţilor (creativitate în conceperea lecţiilor/activităţilor, corelaţia


dintre componentele actului didactic, strategii didactice, evaluare);

.......................................................................................................................................................
c)Desfăşurarea activităţilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor
didactice, integrarea mijloacelor de învăţământ în lecţie, creativitate în conducerea
lecţiilor şi orientarea acţiunilor şi gândirii elevilor, gestionarea timpului didactic,
atingerea performanţei etc.).......................................................................................................

d)Evaluarea randamentului şcolar (metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor


învăţării).......................................................................................................................................

e)Nivelul pregătirii elevilor, apreciat pe baza observaţiei directe, a probelor de control


aplicate şi a evaluării longitudinale...........................................................................................
f)Cunoaşterea elevilor (strategii de diferenţiere şi individualizare, conţinutul fişelor
psihopedagogice).........................................................................................................................

g)Competenţe psihorelaţionale (în raporturile cu elecii, cu cadrele didactice şi cu


comunitatea locală).....................................................................................................................

h)Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenţele


unui stil didactic elevat)..............................................................................................................

2.ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ÎN ŞCOALĂ ŞI ÎN AFARA


EI..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3.ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE (METODICĂ ŞI
ŞTIINŢIFICĂ)............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4.APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL UNITĂŢII DE


ÎNVĂŢĂMÂNT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI LA CONDUITA
ÎN CADRUL ŞCOLII ŞI AL COMUNITĂŢII
LOCALE......................................................................................................................................

5.CONCLUZII (PUNCTE FORTE, PUNCTE SLABE).........................................................

Aprecierea finală exprimată în calificativ: ........................................................

Data întocmirii raportului scris..................................................................

Inspector/Metodist, Director,

NOTĂ: Prezentul raport scris va fi înaintat către ISJ Mehedinţi în termen de 5 (cinci)
zile calendaristice de la data efectu

ării inspecţiei, în trei exemplare autentificate.


RAPORT SCRIS

încheiat la inspecţia specială pentru acordarea gradul didactic I în învăţământ

Inspecţia se desfăşoară conform O.M 5720/20.10.2009

Numele şi prenumele cadrului didactic


inspectat..........................................................................

Funcţia didactică şi specialitatea...................................................................................................

Unitatea de învăţământ..................................................................................................................

Data efectuării inspecţiei...............................................................................................................

Comisia numită prin adresa Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului


nr...................................................................................................................................................

1.Preşedinte...................................................................................................................................

(numele şi prenumele, funcţia, gradul didactic, unitatea de la care provine)

2.Membri.......................................................................................................................................

(conducător ştiinţific, numele şi prenumele, funcţia, gradul didactic, unitatea de la


care provine)

.........................................................................................................................................

(delegat inspectorat, numele şi prenumele, funcţia, gradul didactic, unitatea de la


care provine)

CONSTATĂRI ŞI APRECIERI

1.ACTIVITATEA DIDACTICĂ

a) Activităţi verificate;

.......................................................................................................................................................

b)Proiectarea activităţilor (creativitate în conceperea lecţiilor/activităţilor, corelaţia


dintre componentele actului didactic, strategii didactice, evaluare);
.......................................................................................................................................................
c)Desfăşurarea activităţilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor
didactice, integrarea mijloacelor de învăţământ în lecţie, creativitate în conducerea
lecţiilor şi orientarea acţiunilor şi gândirii elevilor, gestionarea timpului didactic,
atingerea performanţei etc.).......................................................................................................

d)Evaluarea randamentului şcolar (metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor


învăţării).......................................................................................................................................

e)Nivelul pregătirii elevilor, apreciat pe baza observaţiei directe, a probelor de control


aplicate şi a evaluării longitudinale...........................................................................................

f)Cunoaşterea elevilor (strategii de diferenţiere şi individualizare, conţinutul fişelor


psihopedagogice).........................................................................................................................

g)Competenţe psihorelaţionale (în raporturile cu elecii, cu cadrele didactice şi cu


comunitatea locală).....................................................................................................................

h)Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenţele


unui stil didactic elevat)..............................................................................................................

2.ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ÎN ŞCOALĂ ŞI ÎN AFARA


EI..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3.ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE (METODICĂ ŞI
ŞTIINŢIFICĂ)............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4.APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL UNITĂŢII DE


ÎNVĂŢĂMÂNT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI LA CONDUITA
ÎN CADRUL ŞCOLII ŞI AL COMUNITĂŢII
LOCALE......................................................................................................................................

5.CONCLUZII (PUNCTE FORTE, PUNCTE SLABE).........................................................

Membri:1.................................... ........................................... ....................................................

(numele şi prenumele) (nota) (semnătura)

2.................................... ........................................... ....................................................

(numele şi prenumele) (nota) (semnătura)

3.................................... ........................................... ....................................................

(numele şi prenumele) (nota) (semnătura)


Media la inspecţia specială se calculează conform formulei:

(suma notelor acordate de membrii comisiei )

_____________________________________

Data întocmirii raportului scris..................................................................

Pentru conformitate,

Inspector/Metodist, Director,

NOTĂ: Prezentul raport scris va fi înaintat către ISJ Mehedinţi în termen de 5 (cinci)
zile calendaristice de la data efectuării inspecţiei, în trei exemplare autentificate.
RAPORT SCRIS

Încheiat la susţinerea lucrării metodico- ştiinţifice pentru acordarea gradului didactic I

.....................................................................................

(unitatea de învăţământ- centru de perfecţionare)

Comisia numită de Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin adresa


nr............................ a dezbătut în sesiune publică la ...................................................................

lucrarea intitulată .........................................................................................................................,

elaborată şi preuentată de .............................................................................................................

...................................(numele şi prenumele, funcţia didactică, specialitatea şi locul de muncă)

În urma susţinerii lucrării se acordă nota:

PREŞEDINTE.................................... ........................................... ...........................................

(numele şi prenumele) (semnătura) (nota)

CONDUCĂTOR

ŞTIINŢIFIC .................................... ........................................... ...............................................

(numele şi prenumele) (semnătura) (nota)

INSPECTOR/

DELEGAT INSPECTORAT

................................... ........................................... ....................................................

(numele şi prenumele) (semnătura) (nota)

Motivarea aprecierii susţinerii lucrării metodico-ştiinţifice:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Nota acordată la recenzarea Nota medie acordată pentru Media generală

lucrării metodico-ştiinţifice susţinerea lucrării

.......................................... ............................................ .........................

Preşedintela comisiei, Pentru conformitate,

Director,

Denumirea centrului de perfecţionare (facultatea, grupul şcolar etc.)

S-ar putea să vă placă și