Sunteți pe pagina 1din 4

ILIES MONICA DANIELA- AN 1 STAGIU STUDII DE FEZABILITATE

30. Un proiect investitional, cu o valoare totala a investitiei de


11.445 lei, prezinta urmatoarea structura a fluxurilor de
numerar:
Calculati termenul de recuperare a investitiei neactualizate.

An Cost investite Costuri exploatare Total cost Total incasari Cash flow annual net
0 11445 6420 17865 8520 -9345
1 6420 6420 9440 3020
2 6420 6420 9440 3020
3 6500 6500 9700 3200
4 6500 6500 9700 3200
5 6500 6500 9700 3200
TOTAL 11445 38760 50205 56500 6295
CF MEDIU ANNUAL 2957
TR RECUPERARE INVESTITIE 3,87

Termenul de recuperare al investitiei neactualizat se calculeaza ca si


raport intre investitia totala si cash –flow-ul mediu anual.

Tr = It / CF mediu anual

It = 11.455 lei
CF mediu anual = (CF0 + CF1 + CF2 + CF3 + CF4 + CF5) / 6 = (-9345
+ 11445 + 3020 + 3020 + 3200 + 3200 + 3200 )/6 = 17740/ 6 =
2957
Tr = 11445 / 2957 = 3,87
Termenul de recuperare al investitiei neactualizate este de 3,8.

31. Un proiect investitional, cu o valoare totala a investitiei de


11.445 lei si cu o rata de actualizare de 20% prezinta
urmatoarea structura a fluxurilor de numerar:
Calculati valoarea actualizata neta si apreciati fezabilitatea
investitionala prin intermediul acestui indicator.
ILIES MONICA DANIELA- AN 1 STAGIU STUDII DE FEZABILITATE

An Cost investitie Costuri exploatare Total cost Total incasari Cash flow annual net
0 11445 6420 17865 8520 -9345
1 6420 6420 9440 3020
2 6420 6420 9440 3020
3 6500 6500 9700 3200
4 6500 6500 9700 3200
5 6500 6500 9700 3200
TOTAL 11445 38760 50205 56500 6295

FACTOR DE ACTUALIZARE 20%

An Rata actualizare
1 0,833
2 0,694
3 0,579
4 0,482
5 0,402

20% Ani Total


0 1 2 3 4 5
Cost investitie 11445 11445
Cost exploatare 6420 6420 6420 6500 6500 6500 38760
Total cost 17865 6420 6420 6500 6500 6500 50205
Total incasari 8520 9440 9440 9700 9700 9700 56500
Cash flow annual net -9345 3020 3020 3200 3200 3200 6295
Factor actualizare 0,833 0,694 0,579 0,482 0,402 2,990612
Total costuri actualizate 17.865 5.350 4.458 3.762 3.135 2.612 37.182
Total incasari actualizate 8.520 7.867 6.556 5.613 4.678 3.898 37.132
Cash flow annual net -9.345 2.517 2.097 1.852 1.543 1.286
VAN -50

VAN = -I+ ∑ CFt / (1+r)t + Vrez / (1+r)n


I = costul investitiei;
CFt = cash-flow-ul aferent anului t;
Vrez = valoarea reziduala;
r=rata de actualizare(20 %);
n=durata de viata a proiectului exprimata in ani.
VAN determina urmatoarele optiuni de decizie:
– daca VAN > 0, investitia se accepta;
– daca VAN = 0, investitia este respinsa din motive de prudenta;
– daca VAN < 0, investitia este respinsa.
Pentru a determina valorile actualizate vom folosi urmatoarea formula:
1
,
(1 + a) n
unde: a = rata de actualizare; n = anul
ILIES MONICA DANIELA- AN 1 STAGIU STUDII DE FEZABILITATE

1. Ce este un plan de afaceri; cele trei elemente ale acestuia;

Un plan de afaceri este o prezentare de baza a intentiei


dumneavoastra de a incepe o afacere privata sustinuta de o strategie
precisa pentru realizarea ei.

Un plan de afacere se bazeaza pe urmatoarele elemente:

▪ un intreprinzator (omul de afaceri) care isi asuma consitient


anumite riscuri si doreste sa obtina un anumit profit

▪ mai multe activitati care consuma resurse si genereaza profit (idea


de afacere)

▪ un mediu in care se desfasoara aceste activitati (mediul de


afaceri)

2. De ce este nevoie de un plan de afaceri;

Inaintea aplicarii oricarei idei de afaceri, conceptul firmei se naste in


mintea fiecarui intreprinzator si se dezvolta conform urmatoarelor
etape:
- la inceput a fost idea ta de afacere
- apoi din idée s-a nascut viziunea si misiunea
- au fost stabilite obiectivele si strategia intreprinderii
- si in final pentru a aplica strategia a fost redactat planul afacerii
tale.
Planul de afacere reprezinta pe de o parte instrumentul intern prin care
poti conduce si controla, procesul de demarare si de functionare
ulterioara a afacerii tale.
Pe de alta parte, planul de afacere reprezinta un excellent instrument
extern de comunicare cu mediul economic.
Un plan de afaceri fundamentat si redactat bine transmite tuturor celor
din jurul tau (clienti, furnizori, parteneri strategici,finantatori,
actionari), ca stapanesti ceea ce ai de facut, ca afacerea ta este o
afacere de success. Intr-o economie de piata functionala, partenerii tai
de afaceri seriosi apreciaza acest lucru sit e vor percepe ca un actor
pertinent al mediului economic.
ILIES MONICA DANIELA- AN 1 STAGIU STUDII DE FEZABILITATE

23. Unul din indicatorii utilizați în evaluarea bazată pe


actualizare a proiectelor investiționale este termenul de
recuperare. Care este modul de calcul şi conținutul
indicatorului?

Termenul de recuperare al investitiei neactualizat se calculeaza ca si


raport intre investitia totala si cash –flow-ul mediu anual.

Tr = It / CF mediu anual

24. Unul din indicatorii utilizați în evaluarea bazată pe


actualizare a proiectelor investiționale este valoarea
actualizată netă. Care este modul de calcul şi conținutul
indicatorului, ținând cont de faptul că cash‐flow‐rile actualizate
includ şi valoarea reziduală?

VAN = -I+ ∑ CFt / (1+r)t + Vrez / (1+r)n


I = costul investitiei;
CFt = cash-flow-ul aferent anului t;
Vrez = valoarea reziduala;
r=rata de actualizare(20 %);
n=durata de viata a proiectului exprimata in ani.
VAN determina urmatoarele optiuni de decizie:
– daca VAN > 0, investitia se accepta;
– daca VAN = 0, investitia este respinsa din motive de prudenta;
– daca VAN < 0, investitia este respinsa.
Pentru a determina valorile actualizate vom folosi urmatoarea formula:
1
,
(1 + a) n
unde: a = rata de actualizare; n = anul