Sunteți pe pagina 1din 2

Nume și prenume: Data:

Test de evaluare la științe

Medii de viață

I. Completează propozițiile:

a. Pajiștile pot fi: ................................... și .................................... .

b. Pădurile se împart în: ........................................... și ..............................................

c. Râul este ...........................................................................................................

.............................................................................................................................. .

d. Mările calde au temperatura apei mai mare de .......... grade.

e. Cel mai rece deșert este .................................., iar cel mai întins deșert este...

............................... .

f. Oazele sunt.......................................................................................................... .

g. În deșert, vânturile formează.......................... .

h. Peștele întâlnit în râul de câmpie este.............................. , iar cel întâlnit în râul


de munte este......................... .

II. Alege varianta corectă:

1. Solul pajiștilor este:

a. afânat

b. afânat și bogat în substanțe minerale

c. nu au sol
2. În pădurea de foioase întâlnim:

a. mesteacăn, frasin, ulm

b. molidul, stejarul, fagul

c. teiul, bradul, pinul

3. În mare viețuitoarele se întâlnesc până la adâncimea de ..... m, iar la peste ...... m


adâncime nu mai există vegetație.

a. 100 m, 400 m

b. 200 m, 500 m

c. 300 m , 600 m.

III. Descrie, la alegere, pădurea de conifere sau pădurea de foioase (cel puțin 4
caracteristici).