Sunteți pe pagina 1din 2

LIMBA ROMÂNĂ PRIN EXERCIŢII – JOC, LA CLASA I

Înv. Barcan Carmen Mihaela,


Şcoala cu Clasele I-VIII Baraţi, jud. Bacău

În activitatea de fiecare zi a copilului, jocul ocupă locul preferat. Având în vedere


acest lucru, elementele de joc, încorporate în lecţie, mai ales la clasa I, garantează captarea
atenţiei elevilor pe tot parcursul activităţii didactice, ajută pe copil nu numai să înveţe
cititul şi scrisul, ci să şi facă acest lucru cu plăcere.
Exerciţiile variate permit descoperirea de asemănări, descoperiri, asocieri şi
numeroase legături interdisciplinare. Ele pot fi introduse în orice moment al lecţiei, ca
activitate de sine stătătoare, urmărindu-se fie dobândirea noilor cunoştinţe, priceperi şi
deprinderi, fie fixarea şi consolidarea acestora, fie verificarea şi aprecierea nivelului de
pregătire al elevului. În consecinţă, pentru a pune în valoare abilităţile elevilor, am propus
la clasă diverse jocuri cu scopul de a exploata resursele inepuizabile ale limbii române:
 „Literele încurcate”: Ordonează literele pentru a obţine cuvinte care denumesc
a) plante: a c m, r ă p, ...
b) animale: a l c, i e l m, ...
c) lucruri: t a p, u n s a c, ...

 „Silabele încurcate”: ra ca me

 „Cuvintele încurcate”: pe ciripesc ram voioase păsările

 „Lanţul literelor”: Alcătuieşte cuvinte după modelul copil – lup – parc - c....
 „T şi d în competiţie! ”: Înlocuieşte litera t din cuvint cu litera d, scrie cuvântul nou
obţinut.
(doamnă – toamnă) (alte variante: v şi f, p şi b)
 „Silabe răsturnate” : ce-re re-ce
mătur .........
tă-ia .........
pa-tru .........
 „Înlătură silaba!” : Înlăturând prima silabă vei descoperi cuvinte noi.(ex: cojoc –
joc)
 „Cuvinte – surpriză!” : Adăugând litera b la următoarele cuvinte vei obţine cuvinte
noi.
(ex: an – ban)
 „Cuvinte – surori” : floare – floricică – florărie - .....
 „Cuvinte răsucite” : bar-dă ......rab-dă; ra-de......ar-de; ra-me......ar-me.
 „Cuvinte răsturnate” : Scrie cuvintele citite invers. (ex: car – rac, orez - .....)
 „Cum poate fi? ” (ex: apă cristalină, limpede,...)
 „Găseşte intrusul! ” : Taie, din fiecare şir de cuvinte, cuvântul nepotrivit.
 „Jocul întrebărilor”: Formulează întrebarea cea mai potrivită pentru răspunsurile
date.
 „Adevărat sau fals?” : Notează A sau F în căsuţa corespunzătoare propoziţiilor.
 „Propoziţii – surpriză” : Alcătuieşte propoziţii în care toate cuvintele încep cu
acelaşi sunet.
 „ Scara cuvintelor” : Spune cuvinte care încep cu sunetul n, formate din 3, 4, 5
sunete
 „Cuvinte dintr-un cuvânt”: Alcătuieşte cât mai multe cuvinte din literele cuvântului
inima
 „Cuvinte alintate!” (ex: sanie – sănioară)
 „Eu spun una, tu spui multe!”
 „Eu spun multe, tu spui una!”
 „Cuvinte prietene”

priete pane drapel creangă


n r
steag ra amic
m coş

 „Cuvinte certate” (ex: linişte – gălăgie)


 „De la unul, la altul” eu tu

pot poţi
cânt .......
 „Cuvinte desfăcute”: chi, o, ta, chii, ră, brit, chi.
Toate aceste jocuri trezesc interesul, captează atenţia, dezvoltă auzul fonematic,
creează un climat intelectual propice dezvoltării creativităţii. Ele se bucură de succes, iar
învăţătorul este cel care dă viaţă manualului, îl face accesibil, îl adaptează la condiţiile
concrete în care lucrează.

Materialul este publicat în nr. 7 al revistei „Învăţătorul botoşănean”, în iunie 2007