Sunteți pe pagina 1din 1

Institutul de Lingvistică Facultatea de Litere

„Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” Universitatea din București

OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ „SOLOMON MARCUS”


ETAPA NAȚIONALĂ, VASLUI, 11-13 MAI 2018
CLASELE a V-a – a VI-a

BAREM

SUBIECTUL 1
1. Se acordă 1 p. pentru fiecare corespondență corectă (total: 6 p.)
2. Se acordă 5 p. pentru fiecare corespondență corectă; nu se acordă punctaj parțial (5 p. x 3 = 15 p.).
3. Se acordă 3 p. pentru fiecare corespondență corectă; nu se acordă punctaj parțial (3 p. x 3 = 9 p.).

SUBIECTUL 2
1. Se acordă 5 p. pentru gruparea cuvintelor în funcție de numărul de silabe din forma simplă (fără
terminațiile -ghu și -gha).
Se acordă 5 p. pentru identificarea, în interiorul fiecărui grup, a cuvintelor pentru care se păstrează
accentul și a celor pentru care accentul se modifică.
Se acordă 5 p. pentru organizarea explicației, pentru claritatea exprimării, pentru folosirea de exemple
relevante pentru fiecare observație.
Se acceptă și alte soluții de grupare.
Total: 15 p.
2. Se acordă 5 p. pentru identificarea corectă a numărului de silabe și 5 p. pentru justificare.
3. Se acordă 2 p. pentru identificarea formei corecte de singular și a celor două variante de accentuare și 3
p. pentru explicație – total 5 p.

SUBIECTUL 3
1. a. 4 p. (pentru toate variantele); b. 2 p.; c. 2 p. (total – 8 p.).
Se acordă punctaj parțial numai la a.
2. Se acordă 3 p. pentru fiecare traducere corectă (3 p. x 3 = 9 p.).
Nu se acordă punctaj parțial.
3. Se acordă 4 p. pentru identificarea prefixelor care exprimă pronumele subiect și pronumele obiect la
persoanele 1 și 2, singular și plural.
Se acordă 2 p. pentru observația că pronumele de persoana a III-a, ca subiect și ca obiect, nu se
marchează.
Se acordă 1 p. pentru observația că pronumele subiect de persoana 1 singular -li (eu) se atașează după
verb (este sufix).
Se acordă 1 p. pentru indicarea mărcii de trecut -tok.
Se acordă 1 p. pentru indicarea mărcii de viitor -aachii.
Se acordă 1 p. pentru schematizarea ordinii pronumelor subiect și obiect, a verbului și a mărcilor de timp.
Se acordă 3 p. pentru redactare: organizare, logica ideilor, extragerea informațiilor din exemplele
relevante.
Total: 13 p.
Nu se punctează folosirea terminologiei lingvistice.