Sunteți pe pagina 1din 5

Indicatorii Nr. crt. Conținuturi Nr.

de Data Observații
competențelor ore
specifice (CS) și a
unităților de
competențe (UC)
conform
curriculumului
CS UC Repartizarea generală a orelor:
Recapitulare 19
Predare-învățare 108
Evaluare 9
Total: 136
I. Mulțimea numerelor naturale 44
1.1, 1.2, 1.3 1-2 Scrierea și citirea numerelor naturale. 2

1.1, 1.2, 1.3 3-5 Compararea și ordonarea numerelor 3


I. naturale. Rotunjirea numerelor naturale.
II. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 6-7 Adunarea numerelor naturale. 2
III. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 8-9 Scăderea numerelor naturale. 2
IV. 1.1 – 1.5 10 Oră de sinteză 1
VI. 1.1 – 1.5 11 Evaluare inițială 1
VII 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 12-13 Înmulțirea numerelor naturale. 2
. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 14-15 Împărțirea numerelor naturale. 2
1.1, 1.2, 1.4, 1.5 16-17 Împărțirea cu rest. 2
1.1, 1.2, 1.4, 1.5 18 -19 Noțiunea de putere. 2
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 20-21 Pătratul și cubul unui număr natural. 2
1.5
1.4, 1.5, 1.6, 1.8 22-23 Ordinea efectuării operațiilor și folosirea 2

1
parantezelor.
1.1– 1.6, 1.8 24-28 Rezolvarea problemelor în mulțimea 5
numerelor naturale, utilizând:
- metoda reducerii la unitate;
- metoda mersului invers.
1.1 – 1.6, 1.8 29 Evaluare sumativă 1
1.1 – 1.6, 1.8 30 Analiza evaluării sumative 1
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 31-33 Mulțimi. Moduri de definire a mulțimilor. 3
1.7
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 34-35 Divizor. Mulțimea divizorilor unui număr 2
1.7 natural.
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 36-37 Multiplu. Mulțimea multiplilor unui număr 2
1.7 natural.
1.1,1.2,1.3,1.4 38-40 Criteriile de divizibilitate cu 10, 2 4
și 5.
1.1– 1.8 41 Ora de sinteză 1
1.1– 1.8 42 Ora de sinteză integrativă 1
1.1– 1.8 43 Evaluare sumativă 1
1.1 -1.8 44 Analiza evaluării sumative 1
II. Fracții ordinare. Numere zecimale 56

2.1, 2.2 45-46 Noțiunea de fracție. 2


2.1, 2.2, 2.3 47-48 Reprezentarea fracțiilor cu ajutorul unor 2
I. desene.
II. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 49-50 Scoaterea întregului din fracție. Introducerea 2
III. întregului în fracție.
IV. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 51-52 Fracții echivalente. Amplificarea și 2
VI. simplificarea fracțiilor.

2
VII 2.1 - 2.5 53-54 Aducerea fracțiilor la același numitor. 2
.
2.1 – 2.5, 1.5, 1.6 55 Evaluare sumativă 1
2.1 – 2.5 56 Reprezentarea fracțiilor pe axa numerelor. 1
2.2, 2.3 57-58 Compararea fracțiilor . 2
2.2, 2.3, 2.4 59-60 Adunarea și scăderea fracțiilor. 2
2.1 – 2.5 61-62 Înmulțirea fracțiilor. 2
2.1 – 2.5 63-64 Inversa unei fracții. Împărțirea fracțiilor. 2
2.1 – 2.6 65-66 Aflarea unei fracții dintr-un număr . 2
2.4, 2.5, 2.6, 2.7 67 Evaluare sumativă 1
2.1 – 2.7 68 Analiza evaluării sumative 1
2.1 – 2.7 69-70 Noțiunea de număr zecimal. 2
2.1, 2.2 71-72 Compararea, ordonarea, reprezentarea pe 2
axă a numerelor zecimale finite. Rotunjiri.
2.1, 2.2, 2.3 73-74 Adunarea și scăderea numerelor zecimale 2
finite.
2.2, 2.3, 2.4, 2.5 75-76 Înmulțirea numerelor zecimale finite. 2

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 77-78 Împărțirea numerelor zecimale finite la 10, 2
2.5 100, 1000.
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 79-80 Ridicarea unui număr zecimal finit la pătrat 2
2.5 și la cub.
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 81-82 Ordinea efectuării operațiilor. 2
2.5
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 83-86 Rezolvarea problemelor, utilizând: 4
2.5 - metoda reducerii la unitate;
- metoda mersului invers.

3
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 87 Ora de sinteză 1
2.6, 2.7
2.1 – 2.7 88 Ora de sinteză integrativă 1
2.1 – 2.7, 1.3, 1.4, 89 Evaluare sumativă 1
1.6
2.1 – 2.7 90 Analiza evaluării sumative 1

III. Elemente de geometrie și unități de 37


măsură
3.1, 3.2, 3.4 97-99 Figuri geometrice. 3
I.
II. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 100-102 Instrumente geometrice 3
III. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 103-105 Drepte concurente. Drepte perpendiculare. 3
IV. Drepte paralele.
V. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 106-108 Corpuri geometrice 3
VI. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 109 Oră de sinteză 1
VII 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 110 Evaluare sumativă 1
. 3.1, 3.5, 3.6, 3.8 111 Unități de măsură uzuale pentru lungime. 1
Transformări.
3.1, 3.5, 3.6, 3.8 112-113 Lungimea unui segment, a unei linii frânte. 2
Perimetrul triunghiului și a patrulaterului.

3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 114 Unități de măsură uzuale pentru suprafață. 1
3.8, 3.9, 3.10 Transformări.
3.5, 3.6,3.7,3.8, 115-116 Aria pătratului și a dreptunghiului. 2
3.9
3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 117 Unități de măsură uzuale pentru volum. 1
3.8, 3.9, 3.10 Transformări.

4
3.5, 3.6,3.7,3.8, 118-119 Volumul cubului și al cuboidului . 2
3.9
3.1 – 3.10 120 Oră de sinteză 1

3.1 – 3.10 121 Evaluare sumativă 1

3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 122-123 Unități de măsură uzuale pentru capacitate. 2
3.8 Transformări.

3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 124-125 Unități de măsură uzuale pentru masă. 2
3.8 Transformări.

3.1, 3.5 – 3.10 126-127 Unități de măsură uzuale pentru timp. 2


Transformări.
3.1, 3.5 – 3.10 128-129 Unități monetare. Transformări. 2

3.1 – 3.10 130 Ora de sinteză 1

3.1 – 3.10, 2.5, 2.6 131 Ora de sinteză integrativă 1

3.1 – 3.10 132 Evaluare sumativă 1

3.1 – 3.10 133 Analiza evaluării sumative 1


1.1 – 3.10 134-136 Recapitulare 3

S-ar putea să vă placă și