Sunteți pe pagina 1din 3

CUPRINS

Capitolul 1. Tehnica de amprentare a arcadelor dentare Pg 4


maxilare și mandibulare - Obtinerea modelelor
documentare și de studiu

Capitolul 2. Examinarea clinică din punct de vedere Pg 25


ocluzal al pacienților și intocmirea dentoparodontogramei

Capitolul 3. Modelarea din ceara a suprafetelor ocluzale Pg 37

Capitolul 4. Demonstrație practică a utilizării arcului Pg 45


facial, determinarea axei balama terminale și realizarea
inregistrărilor, montarea modelelor in articulator,
programarea articulatorului, examinarea modelelor
montate in articulator

Capitolul 5. Montarea modelelor in articulator Pg 77


programarea articulatorului și examinarea modeleleor
montate in articulator

Capitolul 6. Examenul miscărilor mandibulare cu Pg 85


contacte dento dentare/propulsie și lateralitate.
Determinarea contactelor premature și interferențelor in
propulsie și lateralitate.

Capitolul 7. Studiu de model (detasate si articulate). Pg 95


Analiza rapoartelor statice interarcade în intercuspidare
maxima (IM). Planul de ocluzie, curba planului de ocluzie
( PO) in plan sagital și transversal; curba frontala
( normal si patologic)
Capitolul 8. Examenul poziției de relație Pg
centrică (RC). Metode clinice de determinare a 107
RC, a raportului RC- IM

Capitolul 9. Examenul mișcărilor fară contacte Pg


dento/dentare.Examinarea poziției de repaus a 126
mandibulei, a mișcării de deschidere a gurii.

Capitolul 10. Pregatirea modelelor și executarea Pg


fazelor tehnice de realizare a unei gutiere 132
acrilice totale de relaxare și a unei plăci acrilice
tip Hawley maxilare pentru deprogramare
neuromusculară- metode directe și indirecte.

Capitolul 11. Șlefuirea selectivă. Principii și Pg


141
tehnici de șlefuire selectivă

Capitolul 12. Modelarea diagnostică in ceara și Pg


utizarea in tratamentul protetic complex in 154
cadrul disfuncțiilor sistemului masticator