Sunteți pe pagina 1din 6

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c


c c

ccccc ccc cc


 cc c  cc cc ccc
 c 
c
c c c c cc c  c ccc
cc c c cc c c cc c c c cc

cc  ccc  c cc  c c
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  c
 cc  c c c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c  cc c cc c !cc c cc

" c cc  c c c

xc ‘ c 
c

cccccc# c c c c c c c c$c c c c c c  c
 ccc c$c ! c ccc
cc c cc
 c c % c c c  c c c  c &c  c
c cc' c( c c))cc c*# cc c c
c c c c c
 c'  cccc c cc
c
+c

ccccc' c' c( c c cc c* ccc cccc ccc
c cc c c cc, cc c c cc cc
+c# c
c cccc cc c cc cc c c&c
 -c c' !c cc c c c c cc c
 cc cc

ccccc.c c c c c  c c , c  c c c /0 
1
 cccc cc c* c +c0 
 ccc 
c cc  c
  c * c  +c V 1 c c c c c c  c c   1c * c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

cConstitutia Romanieic23
 44 c c
c )5644 cc' c
 c

cCodul Civil2 c, 447c&)84c
 +9c c c / c c 9c c c c c

 cc c cccc c/ cc 9 cc

ccccc
c 6558c c V c Vc  
c 
c c c c c  c
 c c c  1c c c c c c c c
&c 
c c V c Vc  
c 

c c c  c c c c
 c  c  c c c  1c c c c c c
 c c " c 
c c  
c c c  c / c c c c
 c  c c 9c / c c c c , c 9c
 / c c c c c c 9c c  
c 
c c
 cc c, c/ c c c c c c c
c c ,c 9c c c / c c c c c c
c cc c c,c c 1 c cc ccc
9cc

ccccc' c ' c c c c c c c c c c c c
 c c 
c c  c c /-))9c c c c c
 cc /-)79c. c c cc
ccc cc, c
 c cc c cc c c ccc cc* cc c
 
+c /)81' c ' ))1' 9c &c c c c c
, c&c' ccccc c ccc c c c
 c c c c c c  c c 
c 
 c : c c
 c ccc cccc c c cc c c cc
  c c
c c cc c cc c

xc ‘ c
 cc

ccc

ccccc
c c c c c c c c c  c c
' c( c
c 5655c#c; cc# c  cc c
 657)c ' c c c 
c +c c c 
c c c c
cc 
cc +/-9cc cc)c<cc-c c# c c 657)c
 c c c <c c c c c  c  c c
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c"= cÔntroducere in dreptul civil, 2;  c> ? 447 
815c
c :, c c ! c 
c
 c c  c c 
 c c c c c  c
 c !c
ccccc¦eclaratia Universala a ¦repturilor Omuluic c c c c  c  c
 c c c +c c c c c c c 
c c c c
 +/9cc*c cc @cccc c cccc cc c
c c c  c +/49cc

cccccc2
c c c c c c c c c c  c
 , c c 
 cc c c c c c c c
 c c cc
c
c  c c c cc c c c
 c c c +)c' cc cc c cc c c cc c
 ccccc c cc cc
c c

Ñc‘ c
c  c 
ccc
c

cccccc#c c  c c c ( c c c c c c  c c c c
 c c c c c c c c c c  c c  c c
c c c
 c &c c c  c c c c c  c
  c c c  c  c & c 7Ac c ' c c

 c c c B1c ,c  c c c  c c 1cc
 ccc c ccc+7c

ccccc" c c c c  c c c c c c #c c c c +c
# c c c c c c  c c c c c c c
 c c c  c c c c  c c c 
c c 
c c
 c +-c c c B c c ,c c c c c c c c
+c&c c,c c c c c cc cc c
c ccc c c
c% ccc c c c c c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
)
cC# c¦rept procesual civilc2'  cDD%c? c44 cc --c
7
c%cc
-
c#2'(2=c.c 657)c cc ccc c c2E%=2.=ccE&(2&c&#;.&(2c
.&=% .&&&"&(;=c%.c?;2=%.;c F%'%&c.c8c#%.c 46467)c
c c ccBc c ccc
cc cc ccccc
  c cc c c c c c cc+/9c&c
#c c c c c c c c c c c c 
 c c c
c c c  c  c c c c  c c c c c
 c  c
 c ( c c  c c c c
 c c c
 c c c c c  c  c c c c c % c
 c
c c cc
 c c ccc c ccc cc
 c c c c cc Ac

0c‘ c  c c
cV  c cc

ccccc# c c c , c c  c c c c c 


c c c c
,c c c c c  c  c c  c c ,c c
 c
c
 cc c c
 c. c ccc c
c cc
 ccc, cc c cc c ccc
ccc c cc
c ccc

ccccc' !c ! c c !c ccc c cc8cc417 c ccc

 c c<c!c c c cc !cc 


cc<c
cc cccc cc !c cc<c cc c
 ccc !cc< cc c<cc=cc c cc
 ccc  c  c c cc c

ccccc‘actul international privind drepturile civile si politice ale omului 8c c +c
 c c
c cc
cc cc c cccc
c c c

+c C c  c c c c c c Conventia pentru apararea drepturilor
omului si a libertatilor fundamentale, dar si de catrec ' !c c c c B c
c 1 c c c c c 1 c c 
c c c c c 1 c c
 c c c ! c c c
cc ccc !cc! c
 <c  c c<c c 
+/79c
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
A
c:c. c¦rept civilc2c c,c? c44 Ac
8
c"ccc( ccc c# c 65A)c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
?%?% C(&F%2c
cConstitutia Romaniei23
 c44c
ccCodul Civilc2 c,c? 447c
cc:c. c¦rept civilc2c c,c? c44c
)ccC# c¦rept procesual civilc2'  cDD%c? c44 c
7cc¦ CR Nr. 31/1954c
-cc"= cÔntroducere in dreptul civil, 2;  c> ? 447c
c
c
c
c
c
 c  c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

Evaluare