Sunteți pe pagina 1din 68

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Profesor îndrumător:
Asist.: Apostoaie Constantin-Marius
Studenţi: Burghelea Laura-Florina
Coşeru Victoria
Gafencu Alexandra-
Roxana
Grosu Alina-Nicoleta
Specializare: Finanţe Bănci
An: III
Echipa: 1
Grupa: 16

Iaşi,
2010
CUPRINS
1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE __ 4
1.1 MOMENTUL ISTORIC AL ÎNFIINŢĂRII UNICREDIT ŢIRIAC BANK _______________________________________ 6
1.2.PRINCIPALELE ETAPE ŞI EVOLUŢIA UNICREDIT ŢIRIAC BANK ÎN CADRUL SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC _____ 9
1.3. FORMA ŞI STRUCTURA CAPITALULUI ŞI ACŢIONARIATULUI _________________________________________ 11
1.4. PRINCIPALELE FUNCŢII, ACTIVITĂŢI ŞI OPERAŢIUNI BANCARE _______________________________________ 14
1.5. CADRUL LEGISLATIV GENERAL ŞI SPECIFIC _____________________________________________________ 15
1.6. ORGANISME DE CONTROL ŞI REGLEMENTARE ___________________________________________________ 16
1.7 ORGANIZAREA UNICREDIT ŢIRIAC BANK _______________________________________________________ 17

2. GESTIONAREA CONTURILOR BANCARE ___________________ 25


2.1 PROCEDURI PENTRU DESCHIDEREA CONTURILOR BANCARE _________________________________________ 25
2.1.1. Contul curent ________________________________________________________________________ 25
2.1.2. Contul de depozit (la termen) ___________________________________________________________ 28
2.1.3. Contul de capital _____________________________________________________________________ 29
2.1.4 Contul de economii____________________________________________________________________ 30
2.1.5 Contul Junior ________________________________________________________________________ 31
2.2 OPERAŢIUNI CURENTE ŞI OPERAŢIUNI SPECIALE DERULATE PRIN CONTURILE BANCARE ____________________ 31
2.2.1 Operaţiuni curente derulate prin conturile bancare __________________________________________ 31
2.2.2 Operaţiuni speciale derulate prin conturile bancare __________________________________________ 33
2.3 OPERAŢIUNI PRIN CONTURI AFERENTE CECURILOR, PROVIZIOANELOR ŞI CARDURILOR BANCARE _____________ 34
2.3.1 Operaţiuni prin conturi aferente cecurilor __________________________________________________ 34
2.3.2 Operaţiuni prin conturi aferente provizioanelor bancare ______________________________________ 35
2.3.3 Operaţiuni prin conturi aferente cardurilor bancare __________________________________________ 35
2.4 ALTE OPERAŢIUNI DE CASĂ __________________________________________________________________ 36
2.4.1 Viramente bancare ____________________________________________________________________ 36
2.4.2 Plăţi inter şi intrabancare ______________________________________________________________ 37
2. 5 INCIDENTE ÎN FUNCȚIONAREA CONTURILOR BANCARE _____________________________________________ 38
2. 6 ÎNCHIDEREA CONTURILOR BANCARE __________________________________________________________ 38
2.7 MONEDA ELECTRONICĂ ____________________________________________________________________ 40
2.7.1 TIPURI DE CARDURI ______________________________________________________________________ 40
2.7.1.1 Carduri de debit ____________________________________________________________________________40
2.7.1.2 Carduri de credit ____________________________________________________________________________41
2.7.2 Acceptarea la plată POS şi E-commerce ___________________________________________________ 42
2.7.2.1 POS-ul ___________________________________________________________________________________42
2.7.2.2 Imprinter __________________________________________________________________________________43
2.7.2.3 E-commerce _______________________________________________________________________________43
2.8 INSTRUMENTE DE PLATĂ UTILIZATE ___________________________________________________________ 44
2.8.1 Cecul ______________________________________________________________________________ 45
2.8.2 Cambia _____________________________________________________________________________ 47
2.8.3 Ordinul de plată ______________________________________________________________________ 48
2.8.4 Bilet la ordin ________________________________________________________________________ 50

3. CREDITAREA BANCARĂ. PERSOANE FIZICE ________________ 51


3.1 PARTICULARITATI PROMOVATE DE UNICREDIT TIRIAC BANK _______________________________________ 51
3.1.1 Decizia de creditare ___________________________________________________________________ 52
3.1.2 Reperele procesului de acordare şi derulare a creditelor acordate persoanelor fizice. _______________ 53
3.1.3 Principiile de creditare ________________________________________________________________ 56
3.1.4 Reperele legislative ___________________________________________________________________ 57
3.1.5 Tipuri de credite acordate persoanelor fizice _______________________________________________ 58
3.2 JALOANE ALE CREDITARII ___________________________________________________________________ 58
3.2.1 Modul de constituire și calcul al dobânzilor (dobânda anuală efectivă – DAE) şi comisioanelor bancare
percepute. _______________________________________________________________________________ 58

2
4. DEONTOLOGIA BANCARĂ ȘI SECRETUL PROFESSIONAL _____ 59
4.1. OBLIGAȚIILE BĂNCII ______________________________________________________________________ 59
4.1.1 Răspunderea față de client cuprinde:______________________________________________________ 60
4.1.2 Răspunderea față de terți _______________________________________________________________ 61
4.2. IMPLICAREA BĂNCILOR ÎN PREVENIREA ȘI SPĂLAREA BANILOR ______________________________________ 62
4.2.1. Fazele spălării banilor din venituri provenite din activități criminale ____________________________ 62
4.2.2. Obligațiile instituțiilor de credit _________________________________________________________ 64
4.2.3. Organisme de control _________________________________________________________________ 65

CONCLUZII ______________________________________________ 66
BIBLIOGRAFIE ___________________________________________ 67

3
1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie
Unicredit Ţiriac Bank este o bancă universală ce oferă produse şi servicii calitative la
standarde internaţionale atât persoanelor fizice, companiilor mici şi mijlocii, cât şi marilor
corporaţii multinaţionale din România.
UniCredit Ţiriac Bank este membră a Grupului UniCredit, o importantă instituţie financiară
internaţională, cu o reţea de aproximativ 10.000 de sucursale în 22 de ţări europene şi cu prezenţă în
alte 27 la nivel internaţional. Aflată în top 5 jucători pe piaţa românească, UniCredit Ţiriac Bank
oferă clienţilor săi, prin intermediul celor peste 240 sucursale şi peste 3.000 angajaţi, soluţii
financiare pentru necesităţile persoanelor fizice, I.M.M., marilor companii, persoanelor fizice
autorizate.
Este singura bancă din România cu o reţea de sucursale specializată pe servicii şi produse
dedicate companiilor. De asemenea, este recunoscută ca cea mai bună bancă specializată pe reale
state şi, practic, este singura bancă cu o divizie dedicată acestui tip de proiect. În plus, are „cross
border solutions”, prin intermediul cărora organizează relaţiile bancare ale clienţilor în multiple ţări
astfel încât să beneficieze de aceeaşi calitate a serviciilor ca şi în ţara de origine.
Misiune
Unicredit Ţiriac Bank se dedică cu pasiune creării unui nou concept de servicii bancare prin
efortul constant de a oferi clienţilor băncii soluţii financiare noi, aducând astfel un plus de valoare
acestora. Ca bancă europeană de top, se implică în dezvoltarea comunităţilor în care traieşte şi în
crearea unui mediu de lucru remarcabil.
De asemenea îşi propune să exceleze în tot ceea ce face şi să se străduiască permanent în a
deveni un partener cu care se poate lucra uşor. Aceste angajamente îi va permite să aducă valoare pe
termen lung acţionarilor lor. Reputaţia băncii se construieşte pe încredere, responsabilitate pentru
rezultate şi calitate în afaceri.
Tocmai datorită acestui fapt, Unicredit Ţiriac Bank este unul din cele mai puternice grupuri
financiare din Europa, mândru de o moştenire culturală ce reprezintă fundamentul identităţii lui
comune.
Clienţii băncii
Unicredit Ţiriac Bank comunică în mod constant cu
clienţii ei, folosind canale multiple şi face un efort pentru a
parcurge periodic toata documentaţia trimisa câtre aceştia,
pentru a se asigura ca s-a folosit un limbaj clar şi simplu.
De asemenea luptă pentru a fi în concordanţa cu legislaţia
în vigoare privind prevenirea fraudei şi a spălării banilor şi
pentru a le oferi clientilor de retail o mai mare transparenţă.
Relaţia cu clienţii este construită pe încredere şi pe o cultură a serviciilor bancare puternic
înrădăcinată, cu misiunea de a construi împreună o legătură reciproc benefică, bazată pe calitate,
încredere reciprocă, expertiză şi transparenţă. Unicredit Ţiriac Bank este hotărâtă să le ofere
clienţilor ei informaţii clare şi directe care să-i ajute să ia deciziile optime pentru interesele şi
nevoile lor financiare.

4
Astfel, activităţile ei în acest scop includ: abordări inovatoare şi transparenţe in crearea de
produse.
Angajaţii băncii
UniCredit Ţiriac Bank asigură perfecţionarea şi
evoluţia profesională a oamenilor din UniCredit Group,
recunoscându-le meritele pe baza realizărilor profesionale.
Obiectivul Unicredit Ţiriac Group este să fie angajatorul ideal
pentru oameni capabili, motivaţi, liberi să îşi exprime liber
opiniile. Ei sunt dedicaţi angajaţilor lor, pe care îi tratează cu
respect. UniCredit Ţiriac Bank promovează respectul pentru
diversitatea culturilor şi a tradiţiilor din cadrul Grupului. Principiul libertăţii civile – libertatea
religioasă, politică, sexuală şi culturală – trebuie întotdeauna respectat.
Unicredit Ţiriac Group este o echipă formată din peste 3.000 colegi, fiecare dintre ei având
un punct de vedere şi o experienţă profesională de împărtăşit. Aceştia încurajează diversitatea,
activitatea lor desfăşurându-se într-un mediu multicultural şi o atmosferă favorabilă schimbului de
idei.
Una din priorităţile Unicredit Ţiriac Group o reprezintă dezvoltarea carierei angajaţilor prin:
 acces la posturi interne sau internaţionale în cadrul grupului UniCredit;
 programe de dezvoltare şi training customizate în funcţie de planurile individuale de
dezvoltare;
 folosirea “hărţilor de carieră” prin intermediul carora angajaţii îşi pot planifica următorii paşi în
cadrul organizaţiei;
 implicarea activă a managerilor direcţi în identificarea şi dezvoltarea potenţialului fiecărui
angajat, creşterea gradului de implicare şi motivare a acestora.

Valori
Setul de valori al UniCredit Ţiriac Bank este un produs al tuturor culturilor organizaţionale
din băncile şi companiile cu care s-a intersectat de-a lungul activităţii ei. Deşi sunt diferite, aceste
culturi au în comun o cunoaştere profundă a evoluţiei pieţei, un angajament durabil pentru a spori
valoarea adăugată oferită, responsabilitate socială, precum şi dezvoltarea oamenilor şi o atenţie
deosebită acordată clientului. Pentru a-şi îndeplini misiunea şi a-şi afirma identitatea, banca
continuă să se ghideze după principii împărtăşite cu convingere.
Setul de valori al UniCredit Ţiriac se bazează pe integritate ca o condiţie a durabilității,
pentru a transforma profitul în valoare pentru toți cei care vin în contact cu banca. Pentru UniCredit
Ţiriac Bank realizarea profitului este o valoare pozitivă, deoarece asigură continuitate şi
independenţă, construind, printr-un comportament integru, reputaţia băncii faţă de clienţi, angajaţi,
investitori, comunităţi locale şi întreaga societate. Integritatea este o garanţie a durabilităţii, ceea ce
face posibilă transformarea profitului în valoare.

5
Cele şase valori fundamentale care stau la baza integrităţii corporatiste trebuie să influenţeze
comportamentul tuturor oamenilor din UniCredit în interacţiunea cu partenerii, inclusiv instituţii
cum ar fi autorităţi guvernamentale şi oficialităţi publice.

Silga băncii – Construcţia vizuală a băncii


Sigla păstrează elemente semnificative din identitatea băncilor care contribuie la formarea celei
noi:
 culoarea roşie și sfera conţinând cifra 1 simbolizează: dinamism, energie, inovaţie,
putere şi încredere, dorinţă de perfecţiune;
 sfera împreună cu numele UniCredit subliniază apartenenţa la Grupul UniCredit,
unul din grupurile financiare de top din Europa;
 numele Ţiriac aduce recunoaşterea unui nume puternic pe piaţa bancară
românească, în special de către persoanele fizice;
Iar alăturarea celor 2 nume subliniază un echilibru stabil dat de cunoaşterea pieţei
locale completată de experienţa internaţională.
UniCredit Ţiriac Bank furnizează în România o gamă largă de produse şi servicii
specializate prin partenerii săi:

 UniCredit Leasing Corporation

 Pioneer Asset Management

 UniCredit Markets and Investment Banking

 Unicredit Consumer Financing

 Unicredit Fleet Management

 HVB Banca Pentru Locuințe


1.1 Momentul istoric al înfiinţării UniCredit Ţiriac Bank

UniCredit Ţiriac Bank – formare


printr-o dublă fuziune:

1. Banca Ţiriac şi HVB Bank


2. HVB Ţiriac şi UniCredit România
HVB Ţiriac
UniCredit Ţiriac Bank
6
Deci, pentru a vorbi despre istoricul băncii trebuie sa vorbim despre cele trei bănci care stau
la originea UniCredit Ţiriac Bank:
 Banca Ion Ţiriac – scurt istoric

În ceea ce priveşte istoria Băncii Țiriac, aceasta începe în anul 1990 când binecunoscutul om de
afaceri Ion Țiriac împreună cu partenerii săi a avut inițiativa înființării primei bănci cu capital privat
din România, în dorința de a contribui la succesul tranziției la economia de piață. Curajul, viziunea
și încrederea deplină în succes a iniţiatorilor au impus Banca Țiriac pe scena financiar-bancară din
România. Aceasta reprezintă cea mai mare bancă cu capital privat din România, înființată după anul
1989.
Banca “Ion Ţiriac” S.A a funcţionat în baza autorizaţiei nr. 427/14.03.1991, emisă de Banca
Naţională la 11.12.1992, în baza art.5 din Legea nr.31/1991 iar organizarea şi conducerea Băncii
este stabilită prin Actul constitutiv al Băncii (statutul şi contractul de societate), în conformitate cu
legislaţia comercială şi cu respectarea Legii bancare nr.58/1998.
Durata de funcţionare a Băncii putea fi de 50 de ani de la data emiterii autorizaţiei de către
Banca Naţională a României, potrivit art.5 din statutul şi din Contractul de societate. În perioada de
funcţionare, Banca trebuie să se identifice, potrivit art.21 din Legea bancară nr.58/1998, în toate
actele ei oficiale prin: firma sub care Banca este înmatriculată în registrul Comerţului, capitalul
social, adresa sediului principal, numărul şi data înmatriculării în registrul bancar.
Este drept cunoscută ca una dintre principalele bănci private din Romînia, ce se situează în
rândul primelor bănci comerciale româneşti din punct de vedere al volumului activelor şi al
capitalului propriu. În principal Banca Ţiriac a activat pe piaţă ca o bancă de retail oferind o gamă
variată de produse şi servicii bancare entităţilor juridice şi populaţiei.
De la fondarea sa Banca Ţiriac a evoluat permanent devenind în prezent o institutie puternică
care numară 1000 de angajaţi şi 61 de sucursale, agenţii şi puncte de lucru situate în aproape toate
centrele economice importante ale ţării. Banca Ţiriac se numară printre instituţiile bancare puternice şi
performante care activează pe piaţa românească. Ca o recunoaştere a realizărilor sale Agentia Fitch
IBCA a ridicat ratingul bâncii pe termen lung de la B la B+ cu prespectiva stabilă şi a reconfirmat
rating-ul pe termen scurt B, individual D si de sprijin 5T. Banca Ţiriac este membră: SWIFT, VISA,
MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS, JCB, REUTERS şi ROMCARD.
Prin performantizarea activităţii, respectiv creşterea profitabilităţii şi productivităţii, Banca Ţiriac
doreşte să se implice activ pe piaţa bancară din România prin oferirea de produse şi servicii de calitate
care să întrunească cerinţele clienţilor.
Aceasta doreşte să fie recunoscută pentru excelenţă, încredere şi spirit inovator în toate acţiunile pe
care le întreprinde, şi pentru integritate, flexibilitate şi profesionalism în relaţiile de afaceri cu clienţii.
Obiectivul central al activităţii internaţionale al aceste bănci a fost acela de a încuraja şi a favoriza
exportul de produse românesti şi importurile destinate retehnologizării şi restructurării capacităţilor
industriale.

7
 HVB Bank – istoric

Pe 16 iunie 2005, Banca Țiriac a semnat la Bucureşti un contract de fuziune cu Bank Austria
Creditanstalt (BA-CA). Bank Austria Creditanstalt este a doua instituţie financiar-bancară din
centrul şi estul Europei, după grupul belgian Kredietbank ce operează cu 900 de sucursale în 11 ţări
est-europene, din Polonia până în cele cinci state balcanice desprinse din fosta Iugoslavie.
HVB Bank şi-a început activitatea în 1998 sub numele de Bank Austria Creditanstalt (BA-
CA). Ca urmare a fuziunii dintre HypoVereinsbank şi Bank Austria, s-a format HVB Group, iar în
septembrie 2001, BA-CA România şi-a schimbat numele în HVB Bank România. În 2005, la finalul
lunii august, Bank Austria Creditanstalt (BA-CA)
şi Banca Tiriac au finalizat tranzacţia care a dus la fuziunea dintre HVB Bank România şi Banca
Ţiriac, fuziune încheiată la data de 1 septembrie 2006, numele noii entităţi fiind Banca Comercială
HVB Tiriac S.A.
HVB Bank oferă atat avantajul cunoaşterii pieţei locale, cât şi cel al apartenenţei la un
important grup bancar. Iar principalele beneficii pentru clienţi sunt produsele şi serviciile
standardizate, de înalta calitate, riscul integrat, precum şi managementul profesionist al capitalului.
 UniCredit – scurt istoric

Pe data de 4 decembrie 2006, acționarii HVB Țiriac și-au dat acordul de principiu cu privire la
fuziunea băncii cu Unicredit România. Fuziunea a avut loc pe baza unui raport ce a fost aprobat de
către adunările generale ale acționarilor HVB Țiriac și Unicredit din 14 decembrie.
Banca nou formată ocupă locul al patrulea în sistemul bancar, cu active de aproximativ 3,1
miliarde de euro. UniCredit Banca este cea mai mare bancă din Italia, care se adresează atât
clienţilor persoanelor fizice, cât şi companiilor, formată din uniunea a şapte bănci lider: Banca
CRT, Cariverona, Cassamarca, Caritro, Credito Italiano, CRTrieste şi Rolo Banca 1473.
Calitatea deosebită a serviciilor, produsele personalizate, viteza de reacţie în toate relaţiile
de afaceri şi beneficiile oferite de statutul de membru al Grupului UniCredit sunt principalele
avantaje ale băncii. De asemenea, se numără printre primele bănci din România care oferă servicii
online - Internet Banking şi Mobile Banking - prin intermediul cărora tranzacţiile se efectuează în
timp real.
UniCredit România este o bancă comercială cu acţionariat străin. Acţionarul majoritar este
UniCredit Group, unul dintre primele grupuri bancare din Europa, care deţine 99,94% din totalul
acţiunilor, deservește în Europa peste 35 milioane de clienți prin intermediul a 7000 de unități
bancare în 20 țări. UniCredit Romania avea o reţea de 50 de sucursale, dintre care 14 în Bucureşti,
iar restul în 33 de oraşe din întreaga ţară.

8
1.2.Principalele etape şi evoluţia UniCredit Ţiriac Bank în cadrul sistemului
bancar românesc
După cum am mai spus, UniCredit Ţiriac Bank este produsul bancar rezultat în urma a două
fuziuni şi astfel, în ceea ce priveşte evoluţia băncii, aceasta cuprinde trei etape , după cum este
ilustrat în figura următoare:

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Aprilie 1 iunie 2007


1991 1998

Astfel, cele trei etape din evoluţia UniCredit Ţiriac Bank se prezintă succint astfel:

Tabel nr. 1 – „Evoluţia UniCredit Ţiriac Bank”


Etapa Banca Evoluţia
1 Banca Ţiriac ce a devenit operaţională în aprilie 1991. Capitalul
social iniţial de 3 miliarde de lei, a fost majorat succesiv, atingând
peste 664 miliarde de lei. Aceasta este recunoscută ca o bancă
dinamică, cu o creştere puternică în ultimii ani. În 1997 prestigioasa
revistă "Central European" a decernat Băncii Ţiriac premiul de
excelenţă pentru "Cea mai bună bancă privată din România”.
Banca Ţiriac activează pe piaţă ca o bancă de retail oferind o
gamă variată de produse şi servicii bancare entităţilor juridice şi
populaţiei. Portofoliul de clienţi al băncii este alcătuit din persoane
fizice, companii private cu cifra de afaceri medie şi mare, IMM-uri,
companii din sectorul de stat şi alte instituţii financiare.
În anul 2000, Banca Ţiriac a intrat pentru prima oară în topul
celor mai puternice 75 de bănci din Europa Centrală şi de Est,
clasificare efectuată de prestigioasa agenţie americană de rating
Standard&Poors. De asemenea, aceasta s-a situat în rândul primelor
5 bănci comerciale din România care au fost incluse în clasamentul
celor mai importante 100 de bănci comerciale, după revista britanică
"The Banker".
În perioada 2003-2005 Banca Ţiriac va continua să îşi
consolideze poziţia câștigată de participant major la funcţionarea şi

9
dezvoltarea sistemului bancar din România.
Banca Ţiriac a implementat în premieră în România un sistem
central IT modern care utilizează soluţia universală Equation DBA
dezvoltată de Misys. Noul sistem permite procesarea centralizată şi
în timp real a operaţiunilor. S-a implementat, de asemenea în
premieră pentru piaţa românească, o interfaţă on-line între sistemul
de carduri şi sistemul central al băncii care permite efectuarea
tranzacţiilor pe card direct prin Contul Curent/Contul Central. În
plus s-a extins reţeaua de ATM-uri şi POS-uri. În consecinţă sunt
create premisele de a utiliza pentru serviciile şi produsele oferite de
Banca Ţiriac canale de distribuţie moderne.
Banca Ţiriac este permanent preocupată de stabilirea de relaţii
de corespondent cu bănci din România şi din întreaga lume pentru a
asigura rapiditatea operaţiunilor interne şi externe şi pentru a oferi
clienţilor săi servicii de calitate.
2 HVB Bank şi-a început activitatea în anul 1998 sub numele de
Bank Austria Creditanstalt (BA-CA). Ca urmare a fuziunii dintre
HypoVereinsbank şi Bank Austria, s-a format HVB Group, iar în
septembrie 2001, BA-CA România şi-a schimbat numele în HVB
Bank România. Pe 16 iunie 2005, Banca Țiriac a semnat la
Bucureşti un contract de fuziune cu Bank Austria Creditanstalt(BA-
CA).
În 2005, la finalul lunii august, Bank Austria Creditanstalt
(BA-CA) şi Banca Ţiriac au finalizat tranzacţia care a dus la
fuziunea dintre HVB Bank România şi Banca Ţiriac, fuziune
încheiată la data de 1 septembrie 2006, numele noii entităţi fiind
Banca Comercială HVB Ţiriac S.A.
Acţionarul majoritar al noii bănci şi care coordona
operaţiunile acesteia era BA-CA cu 50,1% iar celălalt acţionar
principal era Ion Ţiriac. Acţionarii minoritari ai Băncii Ţiriac, care
deţineau 10,11% din Banca Ţiriac, au fost invitaţi să se alăture noii
bănci. HVB Ţiriac a devenit cel de-al patrulea jucător puternic de pe
piaţa romanească (în condiţiile în care HVB Bank era pe locul 7 iar
Ţiriac bank pe locul 11), înaintea CEC (5.9%, numarul 5) și după
BCR (26.1% cota de piaţă), BRD (13.0%) şi Raiffeisen Bank
România (9.2%), având active totale în valoare de 2.080 milioane
EUR, 72 de unităţi, peste 720.000 de clienţi şi o cota de piaţă de
7,5%.
Serviciile bancare oferite de banca HVB Ţiriac se
diferențiază în funcţie de categoria de clienţi cărora li se adresează
și nu se deosebește de operațiunile comune tuturor băncilor
analizate în acest studiu monografic. Printre operaţiunile pe care
10
HVB Ţiriac le prestează clienților săi inlud: tranzacții în conturile
curente ale persoanelor fizice și juridice; operațiunile de casă
(încasări şi plăţi); operaţiunile valutare; operaţiuni SWIFT;
operţțiuni cu metale preţioase; deschiderea de acreditive şi scrisori
de garaţție bancară pentru clienții săi.
3 Fuziunea subsidiarelor bancare ale UniCredit Group în
România, HVB Ţiriac Bank şi UniCredit România, s-a finalizat prin
crearea unei noi instituţii financiare, UniCredit Ţiriac Bank.
Fuziunea realizată la nivel internaţional între grupurile
UniCredit şi HVB a fost finalizată şi în România. La noi, însă, banca
absorbantă este HVB Ţiriac, iar cea absorbită – Unicredit, deşi la
nivel internaţional se întâmplă exact invers. HVB-Ţiriac a preluat
din punct de vedere legal toate drepturile şi obligaţiile Unicredit,
care a fost dizolvată fără lichidare prin transmiterea patrimoniului
către banca absorbantă-HVB-Ţiriac.
La data de 1 iunie 2007, HVB Țiriac Bank a fuzionat prin
absorbţie cu UniCredit România SA - banca absorbită. Noua entitate
are active totale de 3,3 miliarde euro, 132 sucursale şi peste 600.000
de clienţi, şi s-a urmărit obţinerea pe piaţa autohtonă a locului 3,
după BCR şi BRD. Noua bancă are divizii speciale pentru toate
categoriile de clienţi: companii mari (pe segmentul aparţinând clar
vechii bănci HVB), companii medii (pe segmentul UniCredit) şi pe
retail plus companii mici (segmentul Băncii Ţiriac). Pentru clienţi,
fuziunea celor două bănci a avut efecte „cu dus şi întors“. A crescut
calitatea serviciilor, dar, odată cu ea, a crescut şi costul mai multor
produse bancare oferite de instituţia nou-creată, UniCredit Ţiriac
Bank.
Sursa: Vasile Cocriş, Dan Chirleşan – „Economie bancară”, pag. 203,209

1.3. Forma şi structura capitalului şi acţionariatului

Forma şi structura capitalului

Capitaluri proprii
Valoarea capitalurilor proprii ale Băncii era la 31 decembrie 2009 de 2.001.928.522 RON,
cu 252.552.957 RON mai mare decât valoarea înregistrata la sfârşitul anului precedent de
1.749.375.565 RON. Această creştere este, în principal, efectul reinvestirii profitului net al anului
2009 în scopul asigurării unui nivel adecvat al capitalului.

11
La 31 decembrie 2009, capitalurile proprii cuprindeau:
Tabel nr. 2 – “Structura capitalurilor proprii”
Capital social subscris 379.075.291 RON
Prime de capital 378.351.545 RON, din care:
Prime de fuziune 378.351.490 RON
Prime de emisiune 55 RON
Rezerve 221.470.118 RON, din care:
Rezerve legale 78.723.680 RON
Rezerva generala pentru riscul de credit 59.610.700 RON
Fondul pentru riscuri bancare generale 56.174.648 RON
Alte rezerve 26.961.090 RON
Rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe 93.591.279 RON
Rezultatul reportat 693.940.971 RON
Rezultatul curent al exercitiului financiar 235.499.318 RON
Sursa: Prelucrare din Raportul Administratorilor pe anul 2009

Capitalul social subscris este împărţit în 40.760.784 acţiuni ordinare cu o valoare nominala
de 9,3 RON fiecare.
Fondul pentru riscuri bancare generale a fost constituit de bancă în perioada 2004-2006, din
profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit, în limita a 1% din soldul
activelor purtătoare de riscuri specifice activităţii bancare, asa cum era stabilit prin reglementările
Băncii Naţionale a României, cu aprobarea Ministerului Finanţelor Publice.

Alte rezerve includ:


 11.064.585 RON, din diferenţe de curs rezultate din evaluarea activelor şi pasivelor în valută
constituite în conformitate cu prevederile Legii 189/2001;
 4.776.327 RON din diferente de curs valutar aferente capitalului social în devize, constituite
în conformitate cu prevederile HG 252/1996;
 Alte rezerve din profitul net în sumă de 249.088 RON;
 Alte rezerve din diferente de curs din reevaluare active/pasive în valuta în suma de 338.894
RON;
 Alte rezerve constituite în conformitate cu Legea 189/2001 şi cu Decizia nr. 3/2002, în suma
de 600.646 RON, din care: 66.739 RON, suma aferentă reducerii cu 50% a impozitului pe
profit pentru utilizarea profitului în scopul realizarii de investitii în active corporale şi
necorporale, precum şi 533.907 RON reprezentând valoarea acestor investiţii;
 Alte rezerve constituite din fondul imobilizarilor corporale în sumă de 3.650.558 RON;
 Alte rezerve constituite din fondul de dezvoltare în sumă de 6.280.992 RON;
Rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, în 2008: 68.648.632 RON. Comparativ
cu sfârşitul anului 2008, aceste rezerve au înregistrat o creştere netă de 24.942.647 RON ca urmare
a acţiunii de reevaluare a terenurilor şi clădirilor proprietate ale Băncii efectuată la sfărsitul anului
2009.
Rezultatul reportat în 2008 - 480.025.098 RON.

12
În cursul anului 2009 nu au fost modificări privind capitalul social al Băncii.

Structura actionariatului Băncii la 31 decembrie 2009 este următoarea:

Tabel nr. 3 – “Structura acţionariatului UniCredit Ţiriac Bank”

Sursa: Raportul Administratorilor pe anul 2009

Anul 2009 s-a concretizat în realizarea unui profit brut de 269.479.362 RON. Cheltuiala
totală cu impozitul pe profit aferentă anului 2009 a fost de 39.527.035 RON, iar impozitul pe profit
reprezentând creanţa la bugetul de stat aferentă anilor precedenţi a fost în sumă de 5.546.991 RON.
Profitul net în sumă de 235.499.318 RON este distribuit cu respectarea legislatiei in vigoare.
Banca a finalizat anul 2009 cu o poziţie financiară solidă şi echilibrată în contextul crizei,
situaţia de ansamblu a Băncii pe piaţa serviciilor bancare fiind următoarea:

Tabel nr. 4 – “Situaţia de ansamblu a UniCredit Ţitiac Bank”

Sursa: Raportul Administratorilor pe anul 2009

La 31 Decembrie 2009 Banca îşi desfăşura activitatea prin 241 subunităţi (în 2008: 242
subunităţi), deschise pe teritoriul României, din care: 186 sucursale (în 2008: 183 sucursale), 54
agenţii (în 2008: 56 agenţii) , 1 punct de lucru (în 2008: 3 puncte de lucru).

13
La 31 decembrie 2009, activele totale ale băncii au fost de 20,3 miliarde RON.
Forma de organizare juridică:
Banca este constituită sub formă de societate comercială pe acţiuni, care îşi desfaşoară
activităţile în conformitate cu legislaţia aplicabilă din România. Sediul social al Băncii este situat în
Bucureşti, Str. Gheţarilor nr. 23-25, sector 1, România.
În ceea ce priveşte diferenţele existente între UniCredit Ţiriac Bank şi celelalte instituţii
financiare şi bancare, se poate preciza faptul că serviciile bancare oferite de către această bancă şe
diferenţiază în funcţie de categoria de clienţi cărora li se adresează şi nu se deosebeşte de
operaţiunile comune ale celorlalte bănci.
Printre operaţiunile pe care UniCredit Ţiriac Bank le prestează clienţilor săi se includ:
 Tranzacţii în conturi curente ale persoanelor fizice şi juridice
 Operaţiunile de casă (încasări şi plăţi)
 Operaţiunile valutare
 Operaţiuni SWIFT
 Operaţiuni cu metale preţioase
 Deschiderea de acreditive şi scrisori de garanţie bancară clienţilor săi.
În anexe este realizată o scurtă prezentare a situaţiilor financiare la 31 decembrie 2009 ale
UniCredit Ţiriac Bank (Vezi Anexa 1).

1.4. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare

Principalele funcţii ale Unicredit Ţiriac Bank sunt:


 atragerea de disponibilități de la populaţie şi a agenţilor economici;
 creditarea persoanelor fizice și juridice;
 funcţia de transfer.
Pe lângă funcțiile principale mai sunt:
 Funcţia de organizare resurse umane;
 Funcţia de conducere şi administrare (funcţia de comandă);
 Funcţia de îndrumare şi control a activităţilor bancare a unităţilor sale teritoriale;
 Funcţia de previziune, strategie şi marketing;
 Funcţia financiar contabilă, funcţia de colaborare cu BNR ,cu celelalte societăţi bancare
precum şi cu organele administraţiei;
 Funcţia de reprezentare.
Principalele produse, servicii și operațiuni întreprinse de bancă:

Tabel nr. 5 – „Principalele produse, servicii şi operaţiuni UniCredit Ţiriac Bank”


Pentru persoane Pentru personae Pentru corporaţii Pentru IMM-uri
fizice fizice autorizate
Operaţiuni Produse de creditare Cash management Conturi curente,
curente(conturi (credite ipotecare, (servicii de cont pachete şi servicii
curente, ordin de credite auto,credite
curent, servicii de

14
plată programat, de investiţii, încasări şi plăţi,
cecuri de călătorie) overdraft aplicaţii şi
instrumente
electronice pentru
plăţi şi reconciliere)

Credite Pachete de produse Produse de comerţ Credite


şi servicii internaţional
(incasso, scrisori de
garanţie, acreditive)
Produse de Factoring Produse de comerţ
economisire(depozit internaţional
la termen, cont
junior)
Carduri(carduri de Produse de creditare
debit, de credit, (credite pentru
înrolare în 3D
investiţii
Secure)
sindicalizări, credite
pe termen scurt)

pachete de produse Tranzacţii


şi servicii imobiliare
Servicii(Direct Trezorerie
Debit, Căsuţă de
valori, Online
Banking, serviciul
prin telefon)
Fonduri de
investiţii
MoneyGram
Private Banking
Sursa: www.unicredit-tiriac.ro

1.5. Cadrul legislativ general şi specific

Legea bancară privind înfiinţarea Băncii Ţiriac este Legea nr.58 din 5 martie 1998 publicată
în Monitorul Oficial nr.121/23 martie 1998, iar cadrul legislativ specific este reprezentat de
Hotărârea nr.1059 din 3 octombrie 1990 apărută în Monitorul Oficial nr. 151 din 2 iulie 1992 – ce
prevede înfiinţarea Băncii Comerciale „Ion Ţiriac”- ca societate pe acţiuni.
UniCredit Ţiriac Bank este o societate deschisă pe acţiuni şi funcţionează ca persoană
juridică în conformitate și cu:
 Legea nr.31/1990 privind înfiinţarea societăţilor comerciale;
 Legea nr.312/ 28 iunie 2004 privind statutul BNR;
 Legea nr.83/ 15 aprilie 1998 privind procedura falimentului bancar şi Reglemantările Băncii
Naţionale a României, ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi alte prevederi.

15
1.6. Organisme de control şi reglementare

Supravegherea Băncii UniCredit Ţiriac este realizată de către Adunarea Generală a


Acţionarilor, Consiliul de Administraţie, Directorii, Banca Naţională Română şi de către
organismele de control financiar abilitate.
Pentru a proteja interesele deponenţilor şi a asigura stabilitatea şi viabilitatea întregului
sistem bancar, Banca Națională a României asigură supravegherea prudenţială și Băncii UniCredit
Ţiriac.
Prin urmare, stabileşte o serie de norme şi indicatori de prudenţă bancară, urmăreşte
respectarea acestora şi a altor cerinţe prevăzute de lege şi de reglementările aplicabile, impune
măsurile necesare şi aplică sancţiuni, în vederea prevenirii şi limitării riscurilor specifice activităţii
acesteia. Urmărirea respectării cerinţelor de natură prudenţială şi a altor cerinţe prevăzute de
legislaţia bancară se realizează pe baza raportărilor şi a reglementărilor date în aplicarea BNR.

Organul principal care îi reprezintă pe toţi acţionarii băncii este Adunarea Generală a
Acţionarilor şi are ca principale atribuţii:
 analizarea raportului anual al Consiliului de Administraţie asupra activităţii băncii şi
aprobarea direcţiilor principale de orientare a activităţii în viitor;
 analizarea şi aprobarea bilanţului anual, a contului de profit şi pierdere, a destinaţiei şi
repartizării profitului, a dividendelor ce se distribuie acţionarilor precum şi a descărcării de
gestiune;
 aleagerea de membrii ai Consiliului de Administraţie şi cenzorii şi stabilirea remunerării
pentru exerciţiul în curs;
 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli.
Conducerea Băncii UniCredit Ţiriac este asigurată de către Consiliul de Administraţie şi
Directorii.
Consiliul de Administraţie determină orientările activității băncii Unicredit Țiriac şi
supraveghează punerea lor în practică. Se întruneşte lunar, sau ori de câte ori este necesar, la sediul
băncii şi mai are obligaţia de a convoca Adunarea Generală ori de câte ori este nevoie, dar şi la
cererea acţionarilor reprezentând a zecea parte din capitalul social şi dacă cererea acestora cuprinde
problemele ce intră în competenţa acestuia.
Atribuţiile principale ale acestui Consiliu sunt:
 examinarea şi însuşirea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi a proiectului de
buget de venituri şi cheltuieli pe anul următor, precum şi repartizarea profitului, pe care le
prezintă pentru aprobare Adunării Generale;
 aprobarea oricărei tranzacţie cu o valoare de cel mult 5.000.000 euro angajând Banca în
orice parteneriat sau orice contract de asociere în participaţiune sau în orice achiziţie, fie
prin crearea sau în orice altă modalitate, a oricărei entităţi pe care Banca o va controla ca
urmare a unei asemenea achiziţii, dacă obiectul de activitate al acestei entităţi se referă la
activităţi nebancare;

16
Consiliul de Administraţie deleagă o parte din atribuţiile sale unui Comitet de Direcţie, care
se întruneşte cel puţin o dată pe săptămână, membrii săi având mandat pentru a conduce şi coordona
activitatea de zi cu zi a băncii.
Principalele atribuţii ale Comitetului de direcţie privesc aprobarea:
 regulamentului intern de funcţionare a băncii;
 normelor şi directivelor interne ale băncii şi modificarea lor;
 politicii de dobânzi practicate pentru resursele şi plasamentele băncii;
 tarifelor şi comisioanelor în lei şi valută;
 politicilor anuale de credit;
 măsurilor de recuperare a creanţelor.

1.7 Organizarea UniCredit Ţiriac Bank

Reţeaua teritorială a UniCredit Ţiriac Bank este structurată pe 8 regiuni și anume: Moldova,
Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat, Transilvania Nord, Transilvania Sud, Bucureşti.

Începând cu data de 1 august 2007, UniCredit Ţiriac Bank a introdus un nou model de
organizare a reţelei de sucursale ce implică alocarea de unităţi dedicate clienţilor persoane fizice şi,
separat, clienţilor companii, în Bucureşti şi în alte oraşe cheie cu puternic potenţial economic.
Operaţiunile de cont curent vor fi desfăşurate în continuare la oricare dintre casieriile băncii,
în orice sucursală, sau electronic prin serviciile Online B@nking sau Multicash. Pentru consultanţă
sau informaţii referitoare la produse specifice, credite şi negocieri, clienţii vor fi directionaţi către
sucursalele specializate. De exemplu, într-o sucursală dedicată companiilor, persoanele fizice au

17
posibilitatea să plătească ratele aferente unui credit sau să deruleze operaţiuni de cont curent, însă
va fi necesar să intre într-o sucursală Retail dacă doresc să afle informaţii despre un anumit credit.
Numerele de cont şi codurile IBAN nu se vor modifica în cadrul acestui proces de divizionalizare a
reţelei. Recenta organizare face parte din planul UniCredit Group de îmbunătăţire a fluxului de
lucru din sucursale şi al serviciilor pentru segmente diferite de clientelă.

Centrala Băncii UniCredit Ţiriac Bank- Unicredit Group Bank – Austria


Creditanstalt

UniCredit Group a fost aleasă „Banca Anului 2007” în Europa Centrăla şi de Est şi „Banca
Anului 2007” în Italia de către prestigioasa revistă financiară „The Banker” din UK. De asemenea,
BA-CA joacă un rol cheie în piaţa în creştere a Europei Centrale şi de Est. Este situată în top 10
grupuri bancare din lume și are experiența necesară de a servi tuturor cerințelor noastre financiare.
Din cele 10.000 de sucursale din 50 de ţări ale Băncii din întreaga lume mai mult de 40 de
milioane de clienţi se bazează în fiecare zi pe cei 180.000 de angajaţi. În Europa, își desfăşoară
activitatea în 22 de ţări. Este Banca numărul 1 în Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia şi Polonia
şi cu o poziţie de top în alte 16 ţări din Europa Centrală şi de Est. Nu numai aici, dar şi în Italia,
Germania şi Austria - trei dintre cele mai bogate pieţe europene – îi încurajează pe clienţii Băncii să
realizeze ideile lor.
Figura nr. 1 – „Organizarea UniCredit Group”

Sursa: www.unicredit.it

Centrala băncii Unicredit Ţiriac Bank elaborează norme specifice ce trebuie respectate de
unităţile din subordine. În acelaşi timp, centrala este răspunzătoare de activitatea sucursalelor,
filialelor şi agenţiilor din subordine şi aceasta, deoarece unităţile din subordine nu au personalitate
juridică.
Activitatea, în cadrul centralei Unicredit, se desfăşoară pe direcţii, departamente, servicii,
birouri, oficii specializate. În general, în cadrul centralei, activitatea este organizată pe direcţii de
specialitate (sau departamente) care, la rândul lor, au în subordine diferite servicii. Pe parcursul
derulării activităţilor specifice, fiecare bancă acţionează ca un sistem (fiind, la rândul ei,

18
componentă a sistemului bancar), în cadrul căruia diferitele componente (direcţiile/ departamentele)
intră în legătură unele cu altele, furnizându-şi reciproc informaţii sau conlucrând în vederea
finalizării diferitelor treanzacţii şi realizării atribuţiilor specifice.
Departamentele din cadrul centralei băncii, indiferent de activitate specifică pe care o
derulează, au o serie de atribţţii similare ce derivă din rolul lor de coordonare a activităţii în
domeniile respective, la nivelul unităţilor din subordine.
Cele mai importante dintre aceste atribuţii sunt:
 elaborarea şi avizarea normelor metodologice ce reglementează obiectul de activitate al
direcţiilor/departamentelor respective, precum şi a celorlalte instrucţiuni, circulare, reglementări
emise de bancă pe probleme specifice;
 îndrumarea şi controlul unităţilor teritoriale, în legătură cu activitatea desfăşurată, cu modul
de aplicare a legislaţiei bancare, precum şi a normelor metodologice şi reglementărilor interne
emise de bancă, pentru diversele domenii de activitate;
 efectuarea de studii şi analize, în legătură cu activităţile specifice desfăşurate de fiecare
departament, în vedera luării deciziilor privind perfecţionarea activităţii.

19
Figura nr. 2 – „Organizarea UniCredit”

Sursa: www.unicredit.it

20
Unicredit România – Sucursale şi Agenţii
Atribuţiile sucursalelor şi agenţiilor denumite unităţi operaţionale derivă din rolul, locul şi
funcţiile pe care acestea le au în activitatea şi în organizarea Băncii.
UniCredit Ţiriac Bank face parte din reţeaua centrală şi est europeană a UniCredit Group,
fiind cel mai mare grup bancar din Europa Centrală şi de Est. UniCredit Ţiriac Bank este considerat
unul dintre cei mai importanţi jucători de pe piaţa bancară din România, deţinând active totale în
valoare de 17,5 miliarde RON (31 decembrie 2008). UniCredit Ţiriac Bank este un veritabil "one-
stop-shop" de servicii financiare, de care beneficiază în prezent peste 606.000 clienţi prin
intermediul a 240 de sucursale. UniCredit Romania are o reţea de 50 de sucursale, dintre care 14 în
Bucureşti, iar restul în 33 de oraşe1 din întreaga ţară, iar restul de 86 de sedii sunt agenţii.
Operaţiunile de cont curent vor fi desfăşurate în continuare la oricare dintre casieriile băncii,
în orice sucursală, sau electronic prin serviciile Online B@nking sau Multicash.
UniCredit Ţiriac Bank deţine o reţea formată din 240 de sucursale şi agenţii şi îşi propune o
extindere rapidă atât în oraşe în care nu este prezentă, cât şi în oraşe mari, pentru a asigura
acoperirea zonelor cu potenţial mare de retail.

 Locaţiile UniCredit Ţiriac Bank:Tabel nr. 6 – „Locaţiile UniCredit Ţiriac Bank”
Alba (3) Arad (4) Argeş (3)
Bacău (3) Bihor (4) Bistriţa-Năsăud (2)
Botoşani (1) Brăila (2) Brasov (5)
Bucureşti (36) Buzău (2) Călăraşi (1)
Cluj (4) Constanţa (6) Covasna (1)
Dâmboviţa (1) Dolj (5) Galaţi (3)
Gorj (1) Harghita (2) Hunedoara (1)
Ialomiţa (1) Iaşi (4) Ilfov (2)
Maramureş (3) Mehedinţi (1) Mureş (3)
Neamţ (2) Olt (1) Prahova (4)
Satu Mare (2) Sibiu (4) Suceava (3)
Timiş (7) Vâlcea (1) Vrancea (2)
Sursa: www.orar.info

1
Alba Iulia, Arad, Bacău, Baia Mare, Bistriţa-Năsăud, Buzau, Braşov, Brăila, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Craiova, Deva,
Drobeta Turnu Severin, Focşani, Galaţi, Iaşi, Odorheiu Secuiesc, Oradea, Piatra Neamţ, Piteşti, Ploieşti, Râmnicu
Vâlcea, Satu Mare, Sfântu Gheorghe (Covasna), Sibiu, Slatina, Suceava, Târgu Mureş, Târgovişte, Târgu Jiu şi
Timişoara

21
 Sucursala Iaşi
Tabel nr. 7 – „Sucursala UniCredit Ţiriac Bank, Iaşi”

UniCredit Ţiriac Bank


Sucursala Alexandru Ioan Cuza, Iaşi

Program de luc u
Luni 09:00 - 17:00 Adresa: Strada Anastasie Panu,
Marţi 09:00 - 17:00 nr. 31
Miercuri 09:00 - 17:00 Telefon: 0232 206 241
Joi 09:00 - 17:00 E-mail: office@unicredit.ro
Vineri 09:00 - 17:00 Pagina web: www.unicredit-tiriac.ro
Sursa: www.infobancare.ro

Principalele funcţii ce se regăsesc la nivelul Sucursalei Unicredit Ţiriac Bank, Iaşi sunt:
 Să atragă depozitele băneşti ale clienţilor, persoane fizice şi juridice;
 Să permită clienţilor să-şi retragă banii sau să-i transfere în alte conturi;
 Să acorde împrumuturi clienţilor care solicită credite.

Schema organizatorică a unităţii operaţionale, UniCredit Ţiriac Bank, Iași


este prezentată în figura următoare:
Figura nr. 3 – „Organizarea UniCredit Ţiriac Bank”

Director

Manager relaţii cu Manager relaţii cu Coordonator


clienţii persoane clienţii persoane operaţiuni
fizice juridice

Operations Casier
seller

22
Director
Coordonează activitatea agenţiei, menţine şi dezvoltă baza de clienţi existentă;
Identifică potenţiali clienţi şi prezintă acestora produsele băncii;
Identifică nevoile clienților, recomandând serviciile şi produsele adecvate;
Asigură supervizarea activității de creditare retail, activităţii de promovare a
serviciilor de plată electronică tip Multicash, de promovare şi încheiere contracte
carduri şi servicii de acceptare carduri la comercianţi;
Asigură realizarea bugetului şi a contului de profit şi pierderi prin realizarea
indicatorilor trasaţi de conducerea grupului.

Coordonator Operaţiuni (OPC)


Asigură, prin managementul, organizarea, supervizarea şi controlul angajaţilor din
zona de Operaţiuni, faptul că toate documentele solicitate de la clienţi şi
documentele prezentate de aceştia sunt verificate şi procesate la timp şi cu
acurateţe, asigurând totodată respectarea normelor şi procedurilor interne ale
băncii, a normelor BNR şi a legislaţiei în vigoare
Asigură pregătire profesională pentru angajaţii din subordine (noi angajaţi sau
existenţi), iniţierea acestora în structurile băncii, precum şi dezvoltarea
cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale ale acestora.
Monitorizează rezultatele şi adoptă / propune măsuri de corecţie, numai în limitele
stabilite de Conducerea băncii şi numai cu consultarea prealabilă a superiorul
ierarhic şi a celui funcţional.
Implementează mecanisme eficiente pentru realizarea şi îmbunătăţirea continuă a
standardelor de satisfacere a clienţilor;
Organizează activitatea operațională prin măsuri de prioritizare şi împărţire a
responsabilităţilor între angajaţii din subordine;
Participă la activitatea de evaluare a performantei angajaţilor din subordine
Comunică permanent cu Sediul Central pentru îmbunătăţirea proceselor /
procedurilor
Comunică angajaţilor din subordine noile proceduri/ modificări de proceduri,
precum şi noile produse urmărind implementarea acestora în consecinţă;
Analizează şi compară tranzacţiile zilnice cu operaţiunile curente efectuate în
conformitate cu normele, reglemetările şi legislaţia în vigoare cu scopul de a sesiza
orice expunere la risc operaţional;
Asigură transmiterea la timp şi cu acurateţe a raportărilor specifice, conform
normelor şi procedurilor interne precum şi legislaţiei în vigoare.

Manager Relaţii cu clienţii persoane fizice/juridice


Are rezultate foarte bune în vânzarea de produse IMM, având în vedere, în acelaşi
timp, un management eficient al riscului
Pregăteşte şi susţine aplicaţiile de credit ale clienţilor IMM
Urmăreşte evoluţia relaţiilor cu clienţii din portofoliul deţinut şi fidelizarea acestora
prin activitatea de cross selling
Dezvoltă portofoliul prin atragerea de noi clienţi

Operations Seller
Promovarea politicii băncii, a produselor şi serviciilor sale către clienţii actuali şi cei
potenţiali;
Promovarea produselor bancare către clienţii mass market;

23
Creşterea numărului de clienţi beneficiari de canale alternative de tranzacţionare
(Online Banking, Telefon Service, etc)
Actualizarea şi dezvoltarea portofoliului clienţilor;
Verifică toate documentele solicitate de la clienţi şi documentele prezentate de
aceştia, cu respectarea normelor şi procedurilor interne ale băncii, a normelor BNR
şi a legislaţiei în vigoare
Proceseaza la timp şi cu acurateţe toate operaţiunile aferente postului, conform
normelor şi procedurilor interne ale bancii
Colaborează cu Coordonatorul de Operaţiuni în vederea îmbunătăţirii proceselor /
procedurilor
Adoptă
Casier cele mai bune standarde de comunicare atât cu clienţii interni cât şi cu cei
externi
Executarea tranzacţiilor zilnice în RON şi monede internaţionale
Oferirea informaţiilor clienţilor despre tranzacţiile din conturile acestora
Înregistrarea numerarului primit de la casierie în sistem
Efectuarea tranzacţiilor cu şi fără numerar
Trimiterea tranzacţiilor spre autorizare către coordonatorul front
office/conducătorul unităţii
Încasarea şi înregistrarea corectă a dobânzilor, comisioanelor potrivit circularelor
în vigoare
Eliberarea, după verificarea cu documentele anexate, extrasului de cont şi
solicitarea semnăturii clientului
Gestionarea activităţii de vânzare credite de consum către clienţii de retail existent
şi la nivelul unităţii cât şi a celor proveniţi prin alte canale externe de distribuţie în
strânsă colaborare cu ofiţerul credite de consum

24
2. Gestionarea conturilor bancare
2.1 Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare
Obiectul de bază al activităţii bancare2 îl constituie atragerea de fonduri de la persoanele
fizice şi juridice, sub forma de depozite sau instrumente negociabile, plătibile la termen sau la
vedere. Operaţiunile cu clientela din cadrul UniCredit Ţiriac Bank SA sunt operaţiuni efectuate cu
agenţii economici, alţii decât băncile, sub formă de credite, de depozite sau de conturi curente,
efectuate în conformitate cu condiţiile generale bancare şi condiţiile generale de desfăşurare a
afacerilor pentru persoanele fizice.
Figura nr.4 – Tipuri de conturi deschise de UniCredit Ţiriac Bank

Tipuri de conturi
Curente Junior

De depozit De economii
De capital

Sursa: din informațiile studiate individual


La cererea clienţilor persoane fizice şi juridice, banca poate deschide:
 prin conturile curente de disponibilităţi băneşti se fac operaţiuni de încasări şi plăţi;
 conturile de depozite la termen servesc pentru păstrarea şi fructificarea resurselor băneşti
atrase de la persoane juridice şi fizice;
 conturile de capital formate din totalitatea surselor de finantare stabile aflate la dispozitia
unitatilor patrimoniale: capital propriu, provizioane pentru riscuri şi împrumuturi pe termen
lung şi mediu;
 conurile de economii oferă absolut toate facilităţile unui cont curent, putând fi folosite şi
pentru efectuarea de plăţi şi încasări interne sau externe atât între conturile aceluiaşi client,
cât şi între conturi diferite;3
 contul junior este un cont de economii deschis de către părinte sau tutore pe numele
copilului.

2.1.1. Contul curent


Disponibil în lei sau în valuta, contul curent deschis la UniCredit Țiriac Bank este un
instrument esențial prin care se pot derula operațiuni de bază, cum ar fi încasarea salariului,
retragerea de numerar sau efectuarea de plăți prin ordin de plată. Împreună cu un card de debit,
contul curent oferă posibilitatea de a retrage bani de la automatele bancare și de a plăti cu cardul
cumpărăturile din magazine sau de pe Internet.

2
Vasile Cocriş, Dan Chirleşan – Economie Bancară – repere teoretice şi studiu monografic, ediţia III,
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2010, pag. 267
3
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/cele-mai-bune-conturi-de-economii-120101.html - accesat la data de
14.12.2010

25
Valuta RON EUR USD GBP CHF
Rata dobânzii (%) 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Figura nr.5 – Rata dobânzii la conturile curente în RON și valut

Sursa: http://www.unicredit-tiriac.ro/

Avantaje oferite de contul curent deschis la UniCredit Țiriac Bank:


 SECURITATE - banii dumneavoastră sunt păstraţi în perfectă siguranţă de către UniCredit
Tiriac Bank şi se află mereu la dispoziţia dumneavoastră;
 OPERAŢIUNI CURENTE – se pot efectua retrageri de numerar, în limita disponibilului din
cont, de la oricare din sucursalele Unicredit Ţiriac Bank sau direct de la automatele bancare,
dacă aveti un card de debit. Contul curent vă permite, de asemenea, efectuarea de plăti
externe, prin ordin de plată, constituirea de depozite şi efectuarea de schimburi valutare.
 ONLINE BANKING - pentru un plus de mobilitate şi control în gestionarea banilor,
UniCredit Ţiriac Bank oferă serviciul Online B@nking, prin care poate fi vizualizată în
orice moment situaţia contului curent, având posibilitatea de a efectua plăţi, transferuri sau
schimburi valutare, fără a mai fi nevoie să treceţi pe la bancă.
 DIRECT DEBIT - prin solicitarea serviciului Direct Debit, plata facturilor de utilităţi se
poate face prin debitarea automată a contului curent.

A. Deschiderea contului

Documente necesare pentru deschiderea contului curent pentru persoane fizice:


Deschiderea unui cont se face conform reglementărilor interne în vigoare, cu condiţia
respectării de către potenţialii clienţi a regulilor stabilite de către bancă pentru deschiderea contului.
1. Banca îşi rezervă dreptul ca la libera sa alegere să refuze deschiderea unui cont, nefiind
obligată să motiveze acest refuz.
2. Persoanelor împuternicite să opereze pe cont în numele clientului li se solicită furnizarea
către bancă a aceloraşi documente ca şi cele cerute clientului, precum şi depunerea semnăturilor lor
la banca.
3. Banca va permite efctuarea de operaţiuni pe cont numai în baza semnăturilor persoanelor
autorizate sa efectueze operaţiuni prin cont şi în limita mandatului dat de către de către client.
Specimenele de semnături depuse la bancă sunt valabile până la inlocuire / revocare în scris.
4. În cazul în care banca ia cunoştinţă despre apariţia unor divergenţe între titularii de cont şi
împuterniciţi sau între co-titulari în cazul contului comun, atunci are dreptul să suspende nelimitat

26
executarea oricărei instrucţiuni până la lămurirea situaţiei. Dacă într-o perioadă de timp rezonabilă
situaţia nu este clarificată, banca poate decide încetarea raporturilor contractuale.

B. Documente necesare
Pentru deschiderea unui cont curent pentru persoanele fizice este nevoie doar de
cartea/buletinul de identitate, pentru persoanele fizice rezidente şi doar de paşaport sau permis de
şedere, pentru persoanele fizice nerezidente.

Formulare obligatorii:
1. Cerere de deschidere de cont;
2. Fişa specimenelor de semnături;
3. Condiţii generale de afaceri.
Formulare opţionale:
1. Convenţie Generală pentru transmiterea instrucţiunilor prin fax;
2. Convenţie care stabileşte modul de utilizare a instrumentelor de plată.
Figura nr.6 – Documente necesare pentru deschiderea unui cont curent:
Pentru Cartea/Buletinul
Documente rezidenţi de identitate
necesare
Pentru Paşaport/Permis
nerezidenţi de sedere

Sursa: din informațiile studiate individual


Toate documentele trebuie sa fie valabile la dată prezentării în Banca şi vor fi prezentate în
original şi copie.

Documente necesare pentru deschiderea contului curent pentru persoane juridice


 Statutul societăţii comerciale şi contractul de societate sau actul constitutiv al acesteia. În
cazul republicării clientul va prezenta Băncii actul republicat, însoţit de dovada înregistrării
acestuia în Registrul Comerţului;
 încheierea judecătorului delegat de pe lângă Registrul Comerţului prin care se autorizează
înfiinţarea societăţii;
 Certificat de Înregistrare cu codul unic de înregistrare emis de Oficiul Registrului
Comerţului;
 Actele adiţionale la actul constitutiv conţinând modificările survenite în cadrul societăţii şi
certificatele de înregistrare menţiuni corespunzătoare;
 Certificat constatator / extras emis de Oficiul Registrului Comertului conţinând toate
modificările actului constitutiv al societăţii, în termen de valabilitate (14 zile lucratoare)

27
 Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale persoanelor autorizate să dispună de
cont (dacă Actul Constitutiv şi Statutul permit aceste lucru);
 Actele de identitate ale persoanelor împuternicite să realizeze operaţiuni prin contul curent
al societăţii.

Formulare obligatorii care trebuie completate de către client:


1. Cerere de deschidere de cont persoane juridice;
2. Fişa specimenelor de semnături;
3. Condiţii generale de afaceri;
4. Declaraţia de grup;
5. Convenţia care stabileşte modul de utilizare a instrumentelor de plată;
6. Împuternicire privind solicitarea de la ORC a Certificatului constatator;
7. Memo-card – de înmânat clientului.
Formulare opţionale:
1. Convenţie Generala pentru transmiterea instrucţiunilor prin fax;
2. Contract de Online Banking;
3. Convenţie de procesare a instrumentelor de debit la colectare.
Toate conturile trebuiesc deschise în strictă concordanţă cu normele legale în vigoare privind
înmatricularea societăţilor, administrarea societăţilor şi reprezentarea, precum şi cu politicile băncii.

2.1.2. Contul de depozit (la termen)


A. Deschiderea contului
La cererea clientului, banca poate constitui depozite în moneda naţională (Ron) sau valută,
pentru suma cu termenele indicate de către client în instrucţiunile de constituire a unui depozit
bancar.
În funcţie de preferinţe, UniCredit Tiriac Bank oferă următoarele tipuri de depozite:
 Depozite cu rata dobânzii fixă: dobânda este fixă pe toată perioada depozitului până la
prima maturitate;
 Depozite cu rata dobânzii variabilă: dobânda variază în funcţie de evoluţia pieţei.
Pentru ambele variante se poate alege soluţia de economisire convenabilă:
a) Depozite cu scadenţă unică: la scadenţă, dobânda şi principalul se vireaza în contul
curent. Acest tip de depozit este recomandat pentru situaţiile în care se cunoaşte
exact momentul în care sunt dorite aceste fonduri;
b) Depozite cu prelungire automată, fără capitalizare: la scadenţă, dobânda se virează
în contul curent, iar depozitul se prelungeşte numai cu suma depunerii iniţiale. Acest
produs permite fructificarea dobânzii unui depozit bancar, folosind-o ca sursa de
venit.
c) Depozite cu prelungire automată şi capitalizare: la scadenţă, dobânda se adaugă la
depunerea iniţială, iar depozitul se reînnoieşte cu soldul astfel obţinut. Produsul este
recomandat deoarece valoarea dobânzii obţinute creşte la fiecare prelungire datorită
majorării sumei depuse cu dobânda obţinută anterior.
Avantajele oferite de acest tip de cont bancar sunt:
28
 SIGURANŢA - depozitele UniCredit Tiriac Bank sunt garantate de Fondul de Garantare a
Depozitelor in Sistemul Bancar.
 PROFITABILITATE - depozitele la termen reprezintă cea mai simplă metodă prin care anii
vor lucra pentru dumneavoastră şi nu invers. Pe parcursul timpului, sumele
depuse se vor mări constant, cu adaosul dobânzii. În plus, comisionul de
deschidere este 0.
B. Documente necesare

Pentru a constitui un Cont de depozit la Termen este nevoie doar de actul de identitate şi
Cererea de constituire a depozitului la termen (vezi Anexa 2), putându-vă adresa oricarei sucursale
UniCredit Tiriac Bank. De asemenea, puteţi să economisiţi timp şi să constituiţi depozitul prin
Serviciul Online B@nking.

Promoții la conturile de depozit4


UniCredit Tiriac Bank extinde până la 31 decembrie 2010 promoţia pentru depozitele la
doua luni adresată persoanelor fizice Promoţia continuă în momentul de faţă cu dobânzi de până la
7.00% pe an pentru RON şi pana la 2.80% pe an pentru EUR, în funcţie de suma depusa. Depunerea
minima este 1.000 RON sau 1.000 EUR, neexistînd comision de deschidere, de depozitare sau de
retragere - dacă retragerea se face în ziua scadenţei, la oricare din sucursalele UniCredit Tiriac
Bank.
UniCredit Tiriac Bank pune la dispoziţia clienţilor săi, persoane fizice, depozite
promoţionale pe perioade medii de timp, cu rate de dobândă avantajoase: depozitul la 4 luni şi
depozitul la 7 luni.
Ratele de dobândă pot ajunge în momentul de faţă până la 7.25% pe an pentru RON şi până
la 3.00% pe an pentru EUR, în funcţie de suma depusă. Suma minima de constituire a depozitului
este 1.000 RON sau 1.000 EUR, neexistănd comision de deschidere, depozitare sau de retragere -
dacă retragerea se face în ziua scadenţei, la oricare din sucursalele UniCredit Tiriac Bank. Iar în
cazul în care se doreşte retragerea banilor din depozit înainte de maturitatea acestuia, banca oferă o
dobândă promoţională de 2.75% pentru depozitele constituite în RON şi 1.75% pentru depozitele
constituite în EUR pentru perioada de timp calculată de la momentul constituirii depozitului şi până
la lichidarea acestuia.
Clienţii persoane fizice şi IMM au posibilitatea să deschidă depozite chiar şi fără a se
deplasa la bancă, prin intermediul aplicaţiei Online B@nking, cu ajutorul căreia îsi pot gestiona
singuri respectivele produse. Constituirea de depozite este posibilă pentru toţi clienţii, în cele peste
240 de sucursale şi agenţii din reţeaua UniCredit Tiriac Bank.

2.1.3. Contul de capital


Contul de capital este format din totalitatea surselor de finanţare stabile aflate la dispoziţia
unităţilor patrimoniale alcătuite din: capital propriu, provizioane pentru riscuri şi împrumuturi pe
termen lung şi mediu şi alte surse cu durată de finanţare mai mare de un an.
4
http://www.unicredit-tiriac.ro/persoane-fizice/produse-si-servicii/produse-de-economisire/depozite-la-termen - accesat
la data de 15.12.2010

29
Pentru deschiderea unui cont de capital pentru societăţile comerciale, ofiţerul de cont de la
sucursale primeşte cerere scrisă pentru a deschide un cont la UnicCredit Ţiriac Bank după care
îndeplineşte următoarele sarcini:
1. Primeşte actul constitutiv al societăţii şi alte documente adiţionale;
2. Face copii după documente şi returnează originalele clientului;
3. Verifică documentele primite de la client
4. Deschide în sistem codul şi contul de client;
5. Solicită clientului să depună capitalul social la casierie.
După ce s-a făcut depunerea capitalului social la casierie, blochează contul pentru debitare, urmând
ca după depunerea întregii sume (în cazul în care nu depune toată suma odată), să blocheze contul
de capital social atât pentru debitare, cât şi pentru creditare.
Nu se percepe comision pentru depunerea de capital social.

2.1.4 Contul de economii


Contul de economii, disponibil pentru depuneri în RON, EURO sau USD, este un
instrument de economisire care îmbina flexibilitatea unui cont curent cu dobânda superioară a unui
depozit. Contul de Economii poate fi alimentat oricând şi cu orice sumă şi nu necesită comisioane
de deschidere şi de administrare.

Avantaje oferite de conturile de economii:


 ACCESIBILITATE - accesul la contul de economii în oricare sucursală sau agenţie a băncii
Unicredit Tiriac Bank;
 FLEXIBILITATE - retragerea banilor din cont oricând, până la suma minimă necesară, sau
chiar şi sub suma minimă necesară, cu acordarea unui preaviz de 30 zile. De asemenea,
transferul sumei din contul de economii către contul curent, pentru acoperirea cheltuielilor
curente;
 DOBÂNDA ATRACTIVĂ - banca bonifică o dobândă avantajoasă pentru fiecare tip de
valută, atâta timp cât disponibilitâţile din cont se situează peste suma minima necesară
astfel. pentru sumele de bani din suma totală depusă în Contul de economii care depaşesc
limita fiecarei tranşe se aplică dobânda corespunzătoare tranşei imediat următoare.

Figura nr. 7– Documente necesare pentru deschiderea unui cont de economii:

Documente
necesare

Buletinul de
Pașaport Cerere deschidere
identitate
Cont de Economii

Sursa: din informațiile studiate individual

30
Pentru a constitui un Cont de Economii este nevoie de actul de identitate: buletinul de
identitate/cartea de identitate sau paşaport şi Cererea de deschidere Cont de Economii (vezi Anexa
3), putându-vă adresa oricarei sucursale UniCredit Tiriac Bank.

2.1.5 Contul Junior


A. Deschidere cont

Părinţii sunt foarte responsabili şi ştiu cât de important este să strângă bani din timp pentru a
oferi copiilor o educaţie de calitate şi o şansa în plus în viaţă. La rândul său, Unicredit Ţiriac Bank
ştie ce presupune un instrument bun de economisire.
Disponibil în RON, EURO sau USD, Contul Junior este un cont de economii deschis de
către părinte sau tutore pe numele copilului, pentru copii cu vârstă de până la 18 ani. La împlinirea
acestei vârste, soldul integral al contului este transferat într-un cont curent şi pus la dispoziţia
copilului.
Conceput pentru acumularea unor sume mari prin depuneri mici, contul Junior poate fi
alimentat cu orice sumă care vă prisoseşte la sfârşitul lunii, valoarea minimă a unui depozit lunar
fiind de doar 5 euro. La majoratul titularului, sumele mici depuse de-a lungul anilor, cumulate cu o
dobândă atractivă, vor oferi un suport financiar adecvat copilului.

Avantaje oferite de Contul Junior:


 FLEXIBILITATE - Contul Junior nu va constrânge să depuneţi lunar o sumă fixă. Valoarea
minimă a unui depozit lunar este de 5 euro, astfel încât impactul asupra cheltuielilor
dumneavoastră curente va fi minim. Mai mult, la deschiderea sau închiderea unui cont
Junior, nu se percep comisioane.
B. Documente necesare
1. Act de identitate/documente legale pentru Reprezentatul Legal (original și copie);
2. Certificatul de naştere pentru copiii mai mici de 14 ani (original și copie sau copie
legalizată la un notar public)/act de identitate pentru copiii intre 14 si 18 ani (original și
copie sau copie legalizată la un notar public);
3. Pentru tutelă/curatelă: decizia de tutelă/curatelă emisă de o autoritate legală (original și
copie sau copie legalizată la un notar public);
4. Contract de deschidere a Contului Junior.
Una din cele mai bune decizii care se pot lua în legatură cu viitorul copilului e aceea de a
începe încă din prezent să se constituie o sumă pentru viitorul lui.

2.2 Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale derulate prin conturile bancare


2.2.1 Operaţiuni curente derulate prin conturile bancare

31
Operaţiuni derulate prin conturile curente în lei, ale căror titulari sunt:
a) persoane fizice:
 Virarea salariului în contul curent;
 Plata facturilor la utilităţi;
 Retragerea de numerar (vezi Anexa 4);
 Alimentarea contului.
Pe baza operaţiunilor desfăşurate, se poate emite un extras de cont, lunar sau la cererea titularului,
în care este evidenţiat soldul creditor al contului. Banca va reţine sumele aferente comisioanelor,
spezelor rezultate în urma efectuării operaţiunilor prin conturile clienţilor săi.

b) persoanele juridice:
 Încasări/plăţi către furnizori, comisioane, amenzi, plăţi legate de cheltuieli de judecată;
 Cheltuieli cu abonamente, cheltuieli guvernamentale, cheltuieli cu leasing operaţional,
asistenţă tehnică;
 Plăţi legate de judecată.

Operaţiuni valutare curente reprezentă sume încasate în favoarea clienților UniCredit


Ţiriac Bank, în favoarea băncii sau a clienților altor bănci precum și sumele încasate reprezentând
contravaloarea cecurilor în valută, exclusiv încasările care se referă la acreditive/scrisori de
garanție/incassouri documentare.

În funcție de beneficiarul sumei, încasările valutare se împart în două categorii și anume:


 Încasări/plati valutare în favoarea clienților băncii (vezi Anexa 5);
Încasările în valută în favoarea clienților băncii pot fi:
 încasări certe;
 încasări în curs de lămurire;
 încasări nelămurite;
 încasări intrabancare.
 încasări valutare în favoarea non-clienților.

Figura nr.8 – Documente necesare pentru deschiderea unui cont de economii:

certe

În curs de
În favoarea lămurire
clienţilor
nelămurite
Încasări
valutare intrabancare

În favoarea
non-clienţilor

32
Sursa: din informațiile studiate individual
Operațiunile de încasări valutare sunt efectuate de către Departamentul Operațiuni Centralizate-
Plăți Externe din centrala băncii.

2.2.2 Operaţiuni speciale derulate prin conturile bancare


Conturile cu destinaţie specială se deschid de către UniCredit Ţiriac Bank la solicitarea
scrisă a clienţilor care au deschise conturi de disponibilităţi, cu indicarea expresă a funcţiunii pe
care o va îndeplini contul respectiv, la solicitarea instituţiilor publice sau în cazurile prevăzute prin
dispoziţi legale. Pentru conturile cu destinaţie specială, termenul de deschidere este în aceeaşi zi sau
cel mult în ziua următoare depunerii documentaţiei de către client.
Din această categorie de conturi fac parte şi conturile speciale care se deschid la solicitarea
clienţilor pentru sumele depuse drept capital social, potrivit legii, până la deschiderea, pe numele
persoanei juridice, a contului de disponibilităţi băneşti, care se face după înregistrarea în Registrul
Comerţului şi atribuirea codului fiscal.
Acreditivul documentar reprezintă un angajament de plată prin care banca acţionează la
cererea şi după instrucţiunile clientului să efectueze operaţiuni de plată sau să autorizeze pentru
această operaţiune o altă bancă, catre sau la ordinul unui terţ pe baza documentelor justificatoare ale
unui contract privind livrarea de bunuri sau prestarea unor servicii. Acreditivul documentar este o
aplicaţie în contul ordonatorului, care implică acceptarea, negocierea şi plata.
Pentru deschiderea unui acreditiv, este necesară completarea unei cereri de deschidere, care
va cuprinde elemente ce se vor regăsi şi în contractul economic sau factură. După încheierea
contractului, în baza instrucţiunilor ordonatorului, banca va bloca fondurile într-un cont colateral,
apoi alocă o referinţă în registrul de evidenţă, special întocmit, după care realizează acreditivul în
trei exemplare.

Schema de derulare a acreditivului documentar5:


Etapa 1: Realizare operaţiunii comerciale între cele două părţi. Se încheie contractul între
acestea.
Etapa 2: Cererea de deschidere a acreditivului documentar. Importatorul (ordonatorul) cere
băncii sale să deschidă un acreditiv în favoarea exportatorului (beneficiarului), detaliind toate
condiţiile conform contractului.
Etapa 3: Deschiderea acreditivului documentar. Banca importatorului transmite textul
acreditivului documentar la banca sa corespodentă, din ţara exportatorului, cerându-i să-1 şi
confirme.
Etapa 4: Notificarea sau avizarea deschiderii acreditivului documentar. Banca
corespondentă avizează deschiderea acreditivului documentar vînzătorului (exportatorului),
transmiţându-i un exemplar al acestuia.

5
Vasile Cocriş, Dan Chirleşan – Economie Bancară – repere teoretice şi studiu monografic, ediţia III, Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2010, pag. 281

33
Etapa 5: Expedierea mărfii şi prezentarea documentelor de livrare. Vânzătorul expediază
mărfurile şi prezintă băncii notificatoare toate documentele de livrare precizate în acreditivul
documentar, întocmite în stricta conformitate cu termenii şi condiţiile acestuia.
Etapa 6: Controlul documentelor.
Etapa 7: Remiterea documentelor. Banca corespondentă trimite documentele băncii
emitente.
Etapa 8: Efectuare plăţii de către banca emitentă, contra documentelor conforme
(rambursarea băncii plătitoare) şi eliberarea documentelor clientului.
Etapa 9: Recepţia mărfii.

În funcţie de specificul activităţii desfăşurate, Unicredit Tiriac Bank caută cele mai bune
soluţii şi vă oferă linii de emitere de acreditive în scopul optimizării tranzacţiilor companiei.
Avantaje ale utilizării acreditivului:
Emitere de acreditive irevocabile utilizabile prin plata la vedere sau la termen;
Emitere de acreditive irevocabile transferabile, reînnoibile ("revolving") sau cu clauza roşie
(“red clause”);
Emitere de acreditive irevocabile "back to back" ;
Emitere de cesiuni de creanţe din acreditiv;
Confirmări de acreditive de export;
Scontări de documente în cadrul acreditivelor cu plata la termen;
Negociere a documentelor în cadrul acreditivelor cu plata la vedere.
Funcţionarea conturilor cu destinaţie specială este dată de natura operaţiunilor care urmează
a se efectua în şi din contul respectiv.

2.3 Operaţiuni prin conturi aferente cecurilor, provizioanelor şi cardurilor


bancare
2.3.1 Operaţiuni prin conturi aferente cecurilor
Numerarul are avantajele sale: este uşor de înţeles, uşor de manevrat şi toată lumea îl
acceptă şi-l foloseşte. Totuşi, când vorbim de sume considerabile sau de distanţe mari, numerarul
poate deveni destul de repede un inconvenient. Din fericire, există o alternativă excelentă în locul
banilor lichizi: cecurile barate şi biletele la ordin în lei sau valută.
De comun acord cu partenerii, se pot efectua plăti sau efectua încasări prin intermediul
cecurilor barate sau al biletelor la ordin (vezi Anexa 6), iar UniCredit Tiriac Bank vă oferă o
varietate de soluţii pentru acest tip de operaţiune.
Termenele de decontare standard va ofera posibilitatea de a şti momentul în care contul este
debitat sau creditat.
În baza depozitelor deţinczute, clientul băncii poate cere eliberarea unui carnet de cecuri.
Astfel, banca realizează o primă operaţiune numita certificarea cecului.
Folosindu-se de acest instrument de plată, clientul poate efectua operaţiuni prin care îşi
plăteşte furnizorii sau retrage numerar din conturile sale.
Operaţiunile efectuate de bancă în cazul remiterii unui cec, spre a fi încasată sau virată
suma înscrisă din contul trăgătorului în contul beneficiarului, sunt:

34
• Recepţia - operaţiune prin care banca primeşte cecul spre a fi autentificat;
• Autentificarea - operaţiune prin care banca evaluează din punct de vedere al formei
cecul primit;
• Acceptul - în urma acestei operaţiuni se acceptă spre decontare cecul primit;
• Refuzul - operaţiune de neîndeplinire a ordinului înscris în instrumentul de
decontare, din cauza unor greşeli de fond sau din insuficienţa disponibilităţilor
necesare în contul trăgătorului;
• Plata - virarea sau plata în numerar a sumei înscrise în cec.

2.3.2 Operaţiuni prin conturi aferente provizioanelor bancare


Reglementările legale în vigoare privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
sunt aplicabile comercianţilor, societăţilor comerciale care nu mai pot face faţă datoriilor lor
comerciale, aceştia fiind numiţi debitori. În cazul deschiderii procedurii falimentului, debitorul nu
va mai putea dispune de sumele din conturile sale fără un ordin al judecătorului sindic sau al
lichidatorului.
Plăţile din depozitul colateral se vor face pe bază de dispoziţii emise, în cursul procedurii
de reorganizare, de către judecătorul sindic sau administrator, pe baza deciziei emise de
judecătorul sindic, iar în cursul falimentului, numai de către persoana desemnată pe baza deciziei
emisă de judecătorul sindic.
Pentru sumele înregistrate în acest depozit colateral, banca acordă dobândă aferentă
disponibilităţilor la vedere. Dobânda se calculează şi se înregistrează în ultima zi lucrătoare a lunii
în contul de datorii ataşate, urmând ca, în prima zi lucrătoare a lunii următoare să se bonifice în
depozitul colateral Operaţiunile derulate prin acest depozit colateral sunt supuse comisionării
potrivit Tarifului de comisioane ai băncii.

2.3.3 Operaţiuni prin conturi aferente cardurilor bancare


Cardurile reprezintă chei de acces la disponibilul din conturile ataşate sau linii de credit (Carduri de
Credit), putând fi utilizate pentru tranzacţii comerciale şi/sau eliberare de numerar, atât pe teritoriul
României, cât şi în exterior (în funcţie de tipul cardului), îmbinând siguranţa operaţiunilor şi
confortul renunţării la manipularea de numerar. La solicitarea clientului, prin completarea unei
cereri de emitere de card şi aprobarea acestei cereri de către persoanele autorizate, banca eliberează
cardul şi PIN-ul aferent. Operaţiunile dispuse prin intermediul cardului se efectuează numai în
limita disponibilului din contul de card, cu respectarea regulilor şi uzanţelor bancare interne şi
internaţionale.
Totodată, banca oferă facilităţi suplimentare posesorilor de card în funcţie de tipul de card
deţinut. Persoanelor fizice, deţinătoare de cârduri emise de bancă, le poate fi acordată facilitatea de
ieşit în descoperit de cont în limitele stabilite de către bancă, în funcţie de tipul de card deţinut.

Alte operaţiuni care se efectuează cu ajutorul cardurilor:


plata facturilor de telefonie mobilă direct de la bancomate;

35
virarea dobânzilor direct în conturile cârdurilor pentru conturile în lei cu plata lunară a
dobânzii;
plata facturilor de utilităţi;
transferuri de bani din conturi de card în orice conturi deschise la bancă;âaccesul la o linie
de credit, în baza depozitelor depuse, în orice ţară, pentru cardurile de credit;
plata salariilor angajaţilor societăţilor comerciale.
Banca UniCredit Ţiriac a emis în colaborare cu Metro Cash&Carry România SRL primul
card co-branded de pe piaţa din România. Produsul este conceput ca un instrument de plată
modern, care oferă toate facilităţile unui card Cirrus- Maestro, fiind singurul acceptat la plată In
reţeaua magazinelor Metro. Cardul este adresat persoanelor fizice/juridice, posesoare de legitimaţii
de acces în cadrul reţelei Metro şi care doresc să achiziţioneze bunuri din aceste magazine.

2.4 Alte operaţiuni de casă


2.4.1 Viramente bancare
Viramentul este un procedeu bancar special de plată fără numerar, efectuat prin transferul
unei sume de bani în moneda naţională sau în valută, din contul celui care dispune
plata (ordonatorul) în contul beneficiarului care încasează, acest lucru însemnând debitarea contului
primului şi creditarea contului celuilalt.
Pentru viramentul bancar clientii UniCredit Ţiriac Bank utilizatori ai sistemelor
OnlineBanking / BusinessNet au la dispoziţie şabloane de plată personalizate ce conţin o serie de
detalii precompletate în vederea facilitării introducerii datelor de catre plătitor.
UniCredit Ţiriac Bank a încheiat o conventie cu RCS & RDS, pentru a facilita plata
facturilor emise de operatorul de telecomunicaţii prin intermediul canalelor băncii.

36
Figura nr. 9– Fluxul informaţional în cadrul departamentului casierie

Sursa: manualul de Economie Bancară6

2.4.2 Plăţi inter şi intrabancare


UniCredit Ţiriac Bank oferă serviciul de debitare directă ca o soluţie rapidă, automată şi
eficientă de colectare a obligaţiilor pentru companii. Aceasta reprezintă un debit preautorizat pe
contul plătitorului, executat de bancă la cererea companiei, în baza unui acord de colectare încheiat
între acesta şi UniCredit Tiriac Bank. Astfel, banca pune la dispoziţie două servicii profesionale
prin care clienţii companiilor îşi pot plăti automat facturile în conturile colectoare ale acestuia.
 Debitare directă intrabancară – este un serviciu oferit companiilor pentru clienţii lor care
au un cont deschis la UniCredit Ţiriac Bank. După semnarea acordului comun între bancă şi
companie privind colectarea prin acest serviciu, clienţii furnizorului şi ai băncii vor semna
cu aceasta un mandat de debitare directă. Astfel, compania va trimite instrucţiuni de debitare
directă către bancă, în care va specifica suma de plată si data scadentă. Conturile plătitorilor
vor fi debitate automat cu aceste sume la data scadentă indicată în instrucţiune. Tot la
această dată, sumele vor fi creditate automat în contul colector al beneficiarului.
 Debitare directă interbancară – este un serviciu complex oferit companiilor care se
adresează tuturor clientilor acestora, care sunt titulari ai unui cont bancar deschis la una din
băncile care participă la sistemul de Debitare directă interbancară, sistem administrat de
Transfond.

6
Vasile Cocriş, Dan Chirleşan – Economie Bancară – repere teoretice şi studiu monografic, ediţia III, Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2010, pag. 254

37
După semnarea acordului de debitare directă intre UniCredit Ţiriac Bank şi companie, aceasta din
urma va trimite la banca un fişier cu instrucţiuni de debitare conţinând cereri de plata pentru acei
plătitori care au semnat mandate de debitare cu băncile lor. UniCredit Ţiriac Bank va prelua
automat fişierul şi îl va trimite pentru procesare în casa de compensare automată (Transfond). La
data scadentă, banca va credita în contul beneficiarului sumele din fişier care au fost debitate de
băncile plătitorilor de pe conturile acestora. UniCredit Ţiriac Bank va trimite companiei şi un fişier
cu sumele trimise iniţial care au fost refuzate la plata de băncile plătitorilor.

2. 5 Incidente în funcționarea conturilor bancare


Incidentele în funcționarea conturilor bancare se pot datora unor erori:
 eroare tehnică – dublarea comisionului de administrarea contului care se percepe automat
pe data de 20 a fiecărei luni; acest comision poate fi debit eronat de două ori din cont
(foarte rar);
 eroare umană – la procesarea unei plăți să se introducă greșit un alt număr de cont (este de
ajuns o singură schimbare a unei cifre din IBAN și se schimbă contul), plata nu poate fi
efectuată și se întărzie cu o zi operațiunea.
Incidentele care pot apare în cazul cardurilor bancare de credit:
 eroare tehnică – cardurile de credit se procesează în sistem și se distribuie automat de către
centrala băncii – București. Borderoul de distribuire a cardurilor poate fi întocmit eronat de
sistem și astfel cardurile pot ajunge la altă sucursală.
 eroare umană - referitor la această speță din sucursală, când se dorește emiterea unui card de
credit (vezi Anexa 8) se selectează în RLA delivery branch-ul. Aici ofițerul de credite poate
selecta greșit o sucursală și cardul este expediat din nou eronat. Astfel de erori pot interveni
mai greu.
Eroarea tehnică care poate interveni se referă la faptul că la înmânarea cardului către client,
ofițerul de cont nu îl poate activa în sistem. Aceasta este o eroare tehnică destul de rar intâlnită, ce
intervine datorită unei proaste funcționări a sistemului și a serverului, care nu prea se poate rezolva
și de cele mai multe ori necesită emiterea unui alt card.
În ceea ce privește procesarea ID-urilor (instrumente de debit cec-uri/bilete) sunt mai des
întălnite erorile umane deoarece se referă la procesarea și introducerea sumei instrumentului.
Acest lucru se realizează manual și pot apare erori la suma de decontat mai ales când este un volum
mare de instrumente care nu au oră limită de procesare. Dacă aceste erori sunt sesizate în aceeași zi
până în ora 17.00 pot fi corectate. Dacă nu se mai corectează, se refuză plata id-ului, acesta va fi
trimis din nou spre încasare și se pierd cam 2-3 zile.

2. 6 Închiderea conturilor bancare7


Raportul juridic dintre bancă și client va putea înceta într-unul din următoarele moduri:
1. prin acordul dintre bancă și client, cu efect de la data agreată de părți;

7
Revista UniCredit Ţiriac Bank – Condiţii generale de utilizare, 11/04,11,2010

38
2. prin denunțare unilaterală de către bancă sau de către client, conform prevederilor privind
denunțarea unilaterală;
3. de îndată ce banca a luat la cunoștință despre decesul clientului, va putea sista accesul la
sumele aflate în cont până la prezentarea certificatelor de moștenitor și, după caz, a tuturor
documentelor relevante solicitate de bancă în vederea stabilirii drepturilor moștenitorilor
asupra contului clientului defunct, de către persoanele având această calitate;
4. prin alte modalități conform legislației în vigoare.
Contul va fi închis la data la care banca transferă moștenitorilor/succesorilor titularului de
cont soldul contului clientului al cărui deces a fost adus la cunoștința băncii.
Banca are dreptul să rezilieze, întocmind în prealabil un aviz cu cel puțin 2 luni înainte, din
proprie inițiativă și fără să fie obligată să prezinte motivele deciziei sale, orice relație de cont cu
clientul persoană fizică. În cazul clienților persoane juridice, banca are dreptul să rezilieze, din
proprie inițiativă și fără să fie obligată să prezinte motivele deciziei sale, orice relație de cont cu
aceasta.
Între momentul notificării încetării raportului juridic și cel al încetării efective, clientul nu va
efectua operațiuni altele decât cele necesare în vederea transferului/retragerii sumelor aflate în
conturile acestuia, cu excepția cazurilor în care banca va consimți astfel.
Încheierea relației dintre bancă și client, în condițiile în care banca are informații sau
suspiciuni cu privire la modul de utilizare de către client a conturilor și a sumelor existente în
acestea, precum și cu privire la desfășurarea de către client a unor activități în afara legi, se poate
realiza imediat de către bancă.
Orice relație contractuală de cont care a încetat într-unul dintre modurile amintite va
continua totuși să producă efecte până în momentul în care toate sumele datorate de client băncii au
fost plătite și toate cecurile trase și neutilizate, precum și alte instrumente de plată au fost returnate
băncii, dar numai în acest scop.

Închiderea contului clientului poate fi efectuată de bancă în următoarele situații:


în cazul în care clientul a furnizat informații incorecte;
în situația în care după deschiderea unui cont apar probleme legate de verificarea identității
beneficiarului și/sau de proveniența fondurilor, care nu pot fi soluționate;
dacă clientul ajunge în una dintre situațiile de neîndeplinire a obligațiilor față de bancă sau
dacă a încălcat legislația în vigoare;
dacă soldul contului este zerosau mai mic decât zero (datorită taxei de administrare a
contului și/sau costului cardului) și nu există operațiuni pe cont pe o perioadă de 6 luni (cu
excepția taxelor și comisioanelor percepute de bancă);
dacă există suspiciuni ale băncii că tranzacțiile efectuate/în curs/ordonate de către client au
ca scop spălarea de baniși/sau finanțarea actelor de terorism;
la lichidarea contului, clientul trebuie să predea băncii documentele primite de la acesta
(cecuri, alte documente de plată)
Banca are dreptul de a închide un cont curent al clientului persoană juridică în cazul în care
nu se înregistrează tranzacții pe cont timp de 6 luni consecutive.

39
2.7 Moneda electronică
2.7.1 Tipuri de carduri
2.7.1.1 Carduri de debit
UniCredit Ţiriac Bank oferă clienţilor săi persoane juridice urmatoarele tipuri de carduri de
debit (vezi Anexa 7):
 Visa Business Electron
 Visa Silver
 Visa Gold Business
 Maestro Business co-branded Metro
 MasterCard Gold Business
Acestea sunt acceptate atât în ţară, cât şi în străinătate (cu excepţia cardului Maestro
Business co-branded Metro, care este acceptat doar pe teritoriul României) şi pot fi utilizate de către
deţinătorul său acolo unde se regăsesc siglele MasterCard şi/sau Visa pentru:
 Plata bunurilor şi serviciilor furnizate de către acceptanţii/comercianţii care au în dotare
terminale electronice de plată cu carduri (POS) sau imprintere (cu excepţia cardului Maestro
Business co-branded Metro, care poate fi utilizat numai la POS);
 Efectuarea de tranzacţii pe Internet şi/sau mail order/telephone order (MO/TO) (cu excepţia
cardului Maestro Business co-branded Metro);
 Operaţiuni de retragere de numerar de la automatele bancare (ATM) şi de la ghişeele
băncilor;
 Obţinerea de informaţii privind soldul contului de la automatele bancare (ATM) ale
UniCredit Tiriac Bank;
 Plata facturilor emise de diverşi furnizori de servicii publice (telefonie, electricitate, apa-
canal, gaze etc.).

Avantaje ale cardurilor de debit:


 La acelaşi cont curent (în RON, EUR sau USD) puteţi ataşa mai multe carduri, nefiind
nevoie să creaţi un cont special de card;

40
 Ordinea de debitare a tranzacţiilor pe card se poate face din contul/conturile ales/e de
reprezentanţii autorizaţi ai companiei în momentul completării cererii de card;
 Posibilitatea de a monitoriza prin mijloace electronice (BusinessNet), tranzacţiile
efectuate cu cardurile companiei chiar din faza rezervării acestora pe cont (tranzacţii
nedecontate).
În afară de avantajele inerente utilizării produsului, pentru cardurile VISA Silver, Visa Gold
sau Mastercard Gold veţi mai primi:
 Asigurare de călătorie CHARTIS România care acoperă cazurile de accident, invaliditate
permanenţă parţială, cheltuielile medicale de urgenţă, pierderea bagajelor, întârzierea
zborurilor şi răspunderea civilă personală faţă de terţi (valabilă pentru Visa Silver/Gold
Business şi Mastercard Gold Business);
 Reducere de 10% faţă de tariful standard pentru închirierea de automobile de la Avis
România;
 Un tichet de intrare la Business Class Lounge din cadrul Aeroportului Internaţional Henri
Coanda pentru toate bileţele cumpărate de la biroul Austrian Airlines din Bucureşti.

2.7.1.2 Carduri de credit


Cardul charge UniCredit Ţiriac Business Mastercard este un card embosat cu utilizare
naţională şi internaţională, cu care angajaţii companiei dumneavoastră pot efectua plăti oricând şi
oriunde, chiar şi în situaţii de urgenţă, accesând o linie de credit acordată de bancă în concordanţă
cu rezultatele financiare ale companiei, disponibilă 100% atât pentru retrageri de numerar, cât şi
pentru plăti la comercianţi.
Cardul poate fi utilizat de către posesorul sau acolo unde este afişată siglă Mastercard
pentru:
1. Plata bunurilor şi serviciilor furnizate de către acceptanții/comercianţii care au în dotare
terminale electronice de plată cu carduri (POS) sau imprintere;
2. Efectuarea de tranzacţii pe Internet şi/sau mail order/telephone order (MO/TO);
3. Operaţiuni de retragere de numerar de la automatele bancare (ATM) şi de la ghişeele
băncilor;
4. Obţinerea de informaţii privind soldul contului de la automatele bancare (ATM) ale
UniCredit Ţiriac Bank;
Dobânda este variabilă şi se calculează începând cu data postării pe cont până la data
rambursării şi este datorată la data scadenţei, odată cu creditul scadent şi comisioanele aferente. Se
achită de către deţinător din surse proprii, nu din limita de creditare acrobată.

41
Scadenţa este în ziua de 10 ale lunii, reprezentând ultima zi lucrătoare în care întregul sold
trebuie plătit către bancă.

Avantaje ale cardului de credit:


 FLEXIBILITATE - limita zilnică de tranzacţionare (4000 RON la ATM şi 8000 RON la
POS) poate fi modificată la cerere pentru o perioadă determinată de timp, cu aprobarea
băncii.
 DISPONIBILITATE - limita de credit, acordată de bancă în concordanţă cu rezultatele
financiare, este disponibilă în proporţie de 100% atât pentru retrageri de numerar, cât şi
pentru plăti la comercianţi
 GESTIONARE PERSONALĂ, prin mijloace electronice (BusinessNet), a tranzacţiilor
efectuate cu cardurile companiei chiar din faza rezervării acestora pe cont (tranzacţii
nedecontate). La sfârşitul lunii, prin BusinessNet puteţi vizualiza sumele datorate băncii,
limita de credit, procentul de dobândă aplicat, data scadenţei;
 RAMBURSARE prin debitarea automată a conturilor curente deschise pe numele persoanei
juridice la UniCredit Ţiriac Bank.
 SECURITATE SPORITĂ - clienţii persoane juridice ai UniCredit Ţiriac Bank, posesori de
card Mastercard Business Card, beneficiază gratuit de licenţă BitDefender Internet Security
2010 pe durată validităţii cardului. BitDefender Internet Security 2010 oferă siguranţă
necesară pentru efectuarea tranzacţiilor pe internet, fără a afecta performanţa calculatoarelor
utilizate. Sunteţi, astfel, protejaţi de viruşi, atacuri informatice şi spam.

2.7.2 Acceptarea la plată POS şi E-commerce


UniCredit Ţiriac Bank oferă clienţilor persoane juridice a căror activitate include şi vânzarea
de bunuri şi servicii posibilitatea de a-şi lărgi spectrul de instrumente de plată acceptate în
magazinele proprii, fie ele reale, sau virtuale.
UniCredit Ţiriac Bank şi-a definit deja poziţia de top pe piaţa bancară a cardurilor din
România, prin aceea că este singura bancă care oferă posibilitatea acceptării la plată a 4 dintre
schemele internaţionale de carduri: Visa, Mastercard, Diners Club şi JCB.

2.7.2.1 POS-ul
POS-ul - dispozitiv electronic ce permite preluarea, prelucrarea, stocarea şi transmiterea de
informaţii privind plată cu card.
Prin POS-urile oferite de UniCredit Ţiriac Bank se pot efectua tranzacţii cu carduri emise sub
siglele:

42
Detalii privind decontarea tranzactiilor:
Modul de transmitere a tranzacţiilor către bancă este electronic (preluarea tranzacţiilor se
face automat de către bancă în fiecare zi). Terminalele electronice POS sunt capabile, ca la sfârşitul
fiecărei zile, la simpla apăsare a unui buton, să listeze jurnalul tranzacţiilor efectuate în acea zi pe
acel terminal.

2.7.2.2 Imprinter
Este un dispozitiv mecanic utilizat pentru imprimarea manuală a chitanţei, cu detaliile
cardului şi ale comerciantului în momentul efectuării tranzacţiei.
Prin imprinterele oferite de UniCredit Ţiriac Bank se pot efectua tranzacţii cu carduri embosate
emise sub siglele:

2.7.2.3 E-commerce
Special destinat persoanelor juridice care comercializează produse şi servicii prin website-
uri pe Internet, acest serviciu facilitează vânzarea prin acceptarea cardurilor la plată pe Internet în
condiţii de maximă securitate.
Serviciul E-Commerce pune la dispoziţia dumneavoastră tehnologii de ultimă oră în acest domeniu,
reducând şansele de fraudă pe Internet, prin utilizarea standardului 3D Secure. Acest standard
asigură verificarea identitatatii clienţilor cumpărători cu cardul pe Internet şi a comerciantului

acceptator. Semnele distinctive ale standardului 3D Secure sunt logo-urile

si/sau .
Prin serviciul E-commerce oferit de UniCredit Ţiriac se pot efectua tranzacţii cu carduri emise sub
siglele:

43
Avantaje ale serviciului e-comerce:
 Economie de timp şi bani: plată cu cardul bancar se realizează adesea într-un timp mai scurt
decât tranzacţiile în numerar;
 Extinderea numărului de clienţi şi a volumului de vânzări; cumpărătorii nu mai sunt
restrictionati de banii din buzunar şi au la îndemână suplimentar facilitatea de credit alocată
cardului;
 Creşterea siguranţei tranzacţiilor (eliminarea banilor falşi, furtului etc.);
 Minimizarea gestiunii numerarului: costuri cu personalul, securitate, transport valori;
 Simplificarea reconcilierii sumelor creditate pe cont: după ID terminal, punctul de lucru,
tipul tranzacţiei, data tranzacţiei, data decontării;
 Termene de decontare şi comisioane negociabile (în funcţie de evoluţia şi volumul
încasărilor pe carduri).
Beneficii pentru toate părţile implicate în tranzacţiile securizate pe internet:
1. Reducerea drastică a refuzurilor la plată pe motivul neefectuării tranzacţiei de către posesorul
cardului, atâta vreme cât produsele sau serviciile comandate au fost livrate/prestate;
2. Modificările în front-end-ul magazinului virtual sunt minime. Nu este necesară decât
integrarea MPI-ului în aplicaţia server a comerciantului;
3. Prin autentificarea separată a posesorului de card, tranzacţiile în sistemul 3D Secure sunt
asimilate celor de retragere de numerar la ATM;
4. Creşterea calitativă a serviciilor oferite - vânzări sporite prin creşterea încrederii
cumpărătorilor în plăţile online;
5. Reducerea riscului de fraudă atât pentru comerciant, cât şi pentru posesorul de card înrolat
3D Secure, reducerea tranzacţiilor disputate şi a costurilor aferente;
6. Extinderea nelimitată a reţelei de distribuţie a magazinului comerciantului.

2.8 Instrumente de plată utilizate


În zilele noastre folosirea numerarului ca modalitate de plata prezintă numeroase
dezavantaje precum furtul sau pierderea, mai ales dacă este vorba despre sume importante de bani.
În plan internaţional, cât şi în plan naţional se manifestă tendinţa folosirii cât mai dese a
instrumentelor de plată pentru efecturea plăţilor. Astfel, sunt utilizate instrumente de plată pecum:
cecul, cambia, biletul la ordin, ordinul de plată, acreditivul.

44
2.8.1 Cecul
Cecul este o instrucţie scrisă către bancă de a plăti, din contul celui ce ordonă plata, o
anumită sumă de bani unei persoane specificate. Cecul poate fi emis cu condiţia ca titularul contului
(clientul băncii) să aibă suficiente fonduri în cont pentru ca banca să poată onora plăţile solicitate.
În mod normal, în emiterea unui cec, sunt implicate trei părţi:
- trăgătorul este persoana care emite (scrie) cecul, fiind titularul unui cont bancar care va fi
debitat când cecul va fi plătit;
- beneficiarul este cel care va încasa cecul, acesta poate fi un terţ sau însuşi trăgătorul, dacă
are nevoie de numerar;
- trasul este întotdeauna banca unde trăgătorul îşi are deschis contul. Trasul este un
prestator de servicii, va onora cecul la prezentare numai dacă trăgătorul are suficient disponibil în
contul său.
Cecu-rile se pot transmite mai departe de la persoana care este titulară (cea care trebuie să
încaseze cec-ul) la o terţă persoană prin operaţinea numită girare. Girarea se face prin completarea
pe versoul cec-ului a numelui şi a semnăturii celui care transmite proprietatea acestuia, a numelui
noului beneficiar, precum şi a datei la care are loc această operaţiune. Noul beneficiar poate, la
rândul lui, să transmită cec-ul prin gir unei alte persoane, înlocuind astfel plata în numerar. Noul
benficiar, în baza girului dat în favoarea sa, poate ridica banii la prezentarea cec-ului.
Cec-urile sunt plătibile la vedere. Există o limită de timp de prezentare la plată a cec-ului,
odată ce acesta a fost emis. Un cec este valabil timp de 8 zile, dacă cec-ul este plătibil chiar în
localitatea în care a fost emis. În alte condiţii, cec-ul este valabil 15 zile. În ambele cazuri, prima zi
se cosideră a fi ziua următoare datei emiterii.
Orice modificare adusă cec-ului trebuie făcută cu consimţământul trăgătorului, care trebuie
să semneze pe cec în dreptul fiecărei modificări. Dacă o bancă plăteşte un cec cu modificări ce se
dovedesc a nu fi autentice, suma eliberată beneficiarului trebuie rambursată clientului ei, deoarece
ar putea fi pus la îndoială faptul că banca a acţionat conform indicaţiilor primite de la client.
Este obligaţia băncii să onoreze cecurile clienţilor săi, în următoarele condiţii:
 în contul clientului să existe fonduri suficiente;
 cec-ul a fost tras corect şi semnat de către client (trăgător);
 nu există nici un motiv legal pentru ca banca să nu plătească cec-ul.
Modul de funcţionare
Folosind un formular standard (un cec alb), trăgătorul înscrie anumite elemente (numele
beneficiarului, suma şi data), certifică autenticitatea ordinului dat prin semnătura autografă de pe
înscris şi înmânează cecul beneficiarului. Beneficiarul încasează cec-ul în numerar sau suma cec-
ului va intra în contul bancar, potrivit instrucţiunilor pe care le dă la încasare.

45
În cele ce urmează vă vom prezenta unul dintre tipurile de cec-uri folosite la UnicrediŢiriac
Bank şi anume cecul de călătorie de la American Express.
Acest tip de cec vă ofera avantaje precum:
siguranţă - cecurile American Express vă oferă, prin Serviciul Internaşional de Rambursare
AMEX, un grad sporit de siguranţă împotriva pierderii sau furtului banilor dumneavoastră.
Disponibil non-stop şi gratuit, Serviciul vă oferă, prin Centrele Internaţionale de
Rambursare AMEX, posibilitatea de a recupera în cel mai scurt timp cecurile
dumneavoastra. Adresele centrelor şi alte informaţii utile sunt trecute în Ghidul Clientului,
document pe care îl primiţi la achiziţionarea cecurilor de călătorie. Dacă este necesar, noile
cecuri vă pot fi livrate personal.
un instrument flexibil de plată - cecurile American Express sunt disponibile în EURO sau
USD. Cecurile poti fi preschimbate în numerar în banci sau birouri de schimb valutar, cu o
rata de schimb mai bună decât atunci când schimbaţi bani lichizi în valuta ţării pe care o
vizitaţi. De asemenea, puteţi plăti direct cu aceste cecuri, pretutindeni în magazine sau
restaurante.
Vă puteţi asigura fiecare cec de călătorie, atunci când îl cumpăraţi, semnându-l în colţul din stînga
sus. Atunci când îl schimbaţi în bani lichizi va trebui să semnaţi a doua oară în colţul din stânga jos.
Cecurile de călătorie neutilizate pot fi păstrate pentru urmatoarea călătorie, ca un depozit sigur de
numerar, fiind valabile pe o perioadă nelimitată de timp.
Figura nr. 10 - Circuitul cecului

46
Sursa : manualul de Economie Bancara8

() S.C. „ATLAS” S.A. are cont curent deschis la Banca X, iar S.C. „STAR” S.A. la Banca Y.
(1) În baza disponibilului din cont curent, Banca X eliberează un carnet de cecuri S.C. „ATLAS”
S.A.
(2) S.C. „ATLAS” S.A. achiziționează de la magazinul S.C. „STAR” S.A. produse electronice în
valoare de 5.000 RON.
(3) La achiziționarea mărfii S.C. „ATLAS” S.A. completează o filă din carnetul de cecuri și o
înmânează reprezentantului magazinului.
(4) Din acest moment, S.C. „ATLAS” S.A. – trăgător, Banca X – tras, S.C. „STAR” S.A. –
beneficiar .
(5 + 6) S.C. „STAR” S.A. prezintă cecul la Banca Y care îl transmite Băncii X pentru încasare.
(7) Banca X achită cecul Băncii Y, și astfel se stinge datoria S.C. „ATLAS” S.A. față de S.C.
„STAR” S.A

2.8.2 Cambia
Cambia este o obligaţie de a plăti sau de a face să se plătească la scadenţă o sumă de bani
determinată. Este un titlu de credit sub semătură privată, care pune în legătură in procesul creării
sale tot 3 persoane: trăgătorul (creditorul), trasul (debitorul) şi beneficiarul.
- trăgătorul este creditorul, persoana care emite cambia şi iniţiază o relaţie cambială prin
ordinul dat trasului de a plăti o sumă fixă beneficiarului;
- trasul este debitorul, cel care va trebui să plătească beneficiarului suma trecută pe cambie;
- beneficiarul este persoana ce va primi banii.
Acceptarea este angajamentul luat de către tras faţă de către orice posesor legitim de a plăti
cambia la scadenţă. Trasul nu este obligat prin lege să accepte,dar dacă acceptă, el devine debitorul
principal. Prezentarea cambiei la acceptare poate fi facultativă sau obligatorie şi va putea fi făcută
oricând, dacă trăgătorul nu a fixat un termen pentru prezentare, dar nu mai târziu de data scadenţei.
Prezentarea la acceptare poate fi făcută atât de podesorul cambiei, cât şi de un simplu deţinător al ei,
la domiciliul trasului. Acceptarea este scrisă într-o rubrică specială pe cambie, exprimată ptrin
cuvântul „acceptat”, sau altă expresie echivalentă şi este semnată de tras.
Figura nr. 11 - Circuitul cambiei

8
Vasile Cocriş, Dan Chirleşan – Economie Bancară – repere teoretice şi studiu monografic, ediţia III, Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2010, pag. 341

47
Sursa : manualul de Economie Bancara9

(1) Banca X acordă credit S.C. „OMEGA” S.A.


(2) S.C. „OMEGA” S.A. a livrat la 30 mai 2008 către S.C. „CAR” S.A. utilaje în valoare de
140.000 RON. Termenul de plată este la 1 iulie 2008
() De asemenea, S.C. „OMEGA” S.A trebuie să restituie băncii X ultima rată a unui credit, în
valoare de 140.000 RON, scadentă tot la 1 iulie 2008
(3) S.C. „OMEGA” S.A emite o cambie care trebuie plătită de S.C. „CAR” S.A. direct băncii X.
(4) S.C. „OMEGA” S.A (trăgător) remite cambia băncii X (beneficiar).
(5) La data de 1 iulie 2008, Banca X încasează suma de pe cambie de la S.C. „CAR” S.A. În acest
fel se achită creditul acordat pentru S.C. „OMEGA” S.A . de către banca X și totodată datoria S.C.
„CAR” S.A. față de S.C. „OMEGA” S.A.

2.8.3 Ordinul de plată


Ordinul de plată este o dispoziţie necondiţionată, dată de către emitentul acestuia, unei
societăţi bancare (denumită bancă receptoare), de a pune la dispoziţia unui beneficiar o anumită
sumă de bani.
O astfel de dispoziţie este considerată ordin de plată, numai dacă:

9
Vasile Cocriş, Dan Chirleşan – Economie Bancară – repere teoretice şi studiu monografic, ediţia III, Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2010, pag. 342

48
 societatea bancară receptoare dispune de fondurile reprezentate prin respectiva sumă de
bani, fie prin debitarea unui cont al emitentului, fie prin încasarea în numerar a sumei
respective de la emitent;
 nu prevede că plata trebuie să fie făcută la cererea beneficiarului.
Pe circuitul parcurs de ordinul de plată de la plătitor la beneficiar, se pot interpune mai
multe societăţi bancare intermediare (denumite, după caz, acceptatoare şi executoare). Toată
această serie de operaţiuni poartă denumirea de transfer-credit.
Ordinul de plată poate fi emis pe suport clasic, standard (hârtie) sau pe suporturi
neconvenţionale (magnetic, electronic).
Pentru a fi valabil, ordinul de plată trebuie să conţină menţiunile obligatorii cuprinse în
Regulamentul BNR nr.2 /2.04.2005 privind ordinul de plată.
Participanţii într-un transfer-credit sunt următorii:
- emitentul (non-bancar sau bancar) este persoana care emite un ordin de plată pe cont
propriu;
- plătitorul (client al societăţii bancare iniţiatoare sau însăşi societatea bancară iniţiatoare)
este prima persoană care emite, în nume şi pe cont propriu, ordin de plată, în cadrul unui trensfer-
credit;
- beneficiarul (client al societăţii bancare destinatare sau însăşi societatea bancară
destinatară) este persoana desemnată prin ordin de plată, de către plătitor, să primească o anumită
sumă de bani;
- societatea bancară iniţiatoare este prima societate bancară care emite ordin de plată în
cadrul unui transfer-credit;
- societatea bancară destinatară este ultima societate bancară care recepţionează şi acceptă
un ordin de plată, fie în numele său, fie pentru a pune la dispoziţia beneficiarului o anumită sumă de
bani, în cadrul unui transfer-credit.
Finalizarea transferului-credit se realizează atunci când societatea bancară destinatară
acceptă ordinul de plată în favoarea beneficiarului.
Figura nr. 13 - Circuitul ordinului de plată

49
Sursa : manualul de Economie Bancara10

(1) S.C. „ALFA” S.A. în vederea efectuării unor reparații, recurge la serviciile societății S.C.
„SIGMA” S.A.
() S.C. „ALFA” S.A. hotărăște ca plata serviciilor prestate de S.C. „SIGMA” S.A. să se
efectueze printr-un ordin de plată.
(2) În acest scop S.C. „ALFA” S.A. emite un ordin de plată al cărui beneficiar este S.C. „SIGMA”
S.A.
() OP este prezentat de către plătitor băncii la care are deschis cont, respectiv Banca X (societatea
bancară inițiatoare)
(3) Banca X efectuează succesiv operațiunile de recepție, autentificare, acceptare și, în final
executare a OP primit, către Banca Y (banca destinatară), la care are deschis cont curent S.C.
„SIGMA” S.A.
(4*) Banca Y creditează contul clientului său S.C. „SIGMA” S.A., cu suma înscrisă pe OP primit.
(4) Astfel, S.C. „SIGMA” S.A., își recuperează contravaloarea serviciilor prestate.
2.8.4 Bilet la ordin
Biletul la ordin este un înscris prin care o persoană, denumită emitent, se obligă să plătească
unei alte persoane, denumită beneficiar, o sumă de bani la scadenţă.
Deci, în cazul biletului la ordin intervin două părţi:
- emitentul (debitorul), cel care este dator şi se obligă la plată;
- beneficiarul (creditorul), cel care urmează să încaseze suma.
Regulile care se aplică cambiei în legătură cu plata, scadenţa, girarea şi protestul sunt
valabile şi pentru biletul la ordin, singura excepţie fiind acceptarea. Conform legii, biletul la ordin

10
Vasile Cocriş, Dan Chirleşan – Economie Bancară – repere teoretice şi studiu monografic, ediţia III, Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2010, pag. 342

50
nu se prezintă la acceptare, emitentul fiind, chiar din momentul emiterii titlului, principalul obligat
la plata acestuia.
Figura nr. 14 - Circuitul biletului la ordin

Sursa : manualul de Economie Bancara11


(1) S.C. „BETA” S.A. încheie un contract cu S.C. „CONSTRUCT” S.A. pentru construirea unei
hale de producție în valoare de 50.000 RON, urmând ca suma să fie achitată într-un termen de 30 de
zile de la recepția halei
(2) După încheierea contractului S.C. „BETA” S.A. completează un bilet la ordin prin care
se obligă să plătească suma de 50.000 RON către S.C. „CONSTRUCT” S.A.
(3) La scadență S.C. „CONSTRUCT” S.A. (beneficiarul), prezintă BO, pentru încasarea
sumei, fie la S.C. „BETA” S.A. (emitent), fie băncii acesteia.
(4) Societății S.C. „CONSTRUCT” S.A. i se achită contravaloarea BO.

3. Creditarea bancară. Persoane fizice


UniCredit Ţiriac Bank oferă o gamă largă de produse şi servicii de creditare bancară, atât
persoanelor fizice, companiilor mici şi mijlocii, cât şi mărilor corporaţii multinaţionale din
România.
Consultanţii bancari UniCredit oferă soluţii de creditare bancară excelente clienţilor din ţară
şi de peste hotare, construind cu aceştia o legătură profesională bazată pe încredere reciprocă.

3.1 Particularitati promovate de UniCredit Tiriac Bank


11
Vasile Cocriş, Dan Chirleşan – Economie Bancară – repere teoretice şi studiu monografic, ediţia III, Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2010, pag. 342

51
3.1.1 Decizia de creditare
O propunere de credit se considera aprobată numai atunci când Entitatea cu Competenţă de
Aprobare a aprobat dosarul de credit.
În următoarele cazuri Banca respinge solicitarea de împrumut:
1. Evaluarea negativă a riscului surselor primare, cu excepţia cazului în care există motive
excepţionale pentru aprobarea solicitării.
2. Cererea de credit şi Acordul de consultare a bazelor de date (prelucrare şi stocare a
informaţiilor personale) nu sunt semnate.
3. Solicitantul a fost respins de sistemul de scoring al Băncii.
4. Solicitantul :
a. A fost condamnat pentru infracţiuni, sau este judecat pentru fapte penale ;
b. Are o reputaţie îndoielnică;
c. A fost membru al unei entităţi executive sau de control său asociat cu răspundere
nelimitată al unei companii său unic asociat într-o societate cu răspundere limitată, a
cărui activitate s-a încheiat datorită faptului că a fost declarat insolvabil şi au existat
creditori nesatisfăcuţi;
d. Se afla pe lista clienţilor cu executări/ despăgubiri
e. Activează într-un domeniu cu care este interzis de Politicile de Creditare să se
stabilească relaţii de creditare.
5. Împrumutatul nu a prezentat şi refuza să prezinte Băncii informaţiile solicitate.
6. Banca este sigură sau suspectează existenţa unor activităţi de spălare a banilor.
7. În cazul în care clientul aparţine unui grup şi expunerea propusă creşte totalul expunerii
Grupului la un nivel inacceptabil pentru Banca.
8. Tranzacţia de credit solicitată şi/sau parametrii acesteia nu sunt în concordanţă cu politica de
credit a Băncii.
Banca informează clientul în privinţa deciziei luate (aprobarea cu sau fără modificări a
solicitării, sau respingerea) în termenul cel mai scurt posibil după luarea deciziei.
Clienţii cărora li s-a respins o solicitare de credit pot trimite din nou o solicitare, după ce
sunt eliminate motivele pentru care aplicaţia a fost respinsă. Revenirile asupra solicitărilor, pe baza
aceloraşi elemente, care nu au fost actualizate nu vor fi analizate.
Activităţile care se referă la constituirea garanţiilor aferente împrumuturilor, precum
constituirea de ipoteci, gajuri, blocarea conturilor şi alte drepturi în favoarea Băncii, se realizează
numai după primirea deciziei de aprobare a împrumutului, în conformitate cu competenţele de
aprobare în vigoare,

52
Orice decizie de aprobare/ respingere a împrumutului şi documentele pe baza cărora a fost
luată sunt înregistrate şi arhivate în dosarul de credit.

3.1.2 Reperele procesului de acordare şi derulare a creditelor acordate persoanelor fizice.


Relaţiile referitoare la credite şi angajamente de credit intre şi clienţii săi sunt concretizate
şi exprimate în formă scrisă conform prevederilor legale, incluzând Condiţiile Generale, pe baza
cărora UCT încheie contracte de împrumut.
În relaţiile cu clienţii, angajaţii Băncii trebuie să respecte următoarele principii:
1. Respectarea legilor şi protejarea drepturilor legale ale clienţilor şi Băncii;
2. Protejarea intereselor Băncii;
3. Să nu dezvăluie fapte şi împrejurări referitoare la operaţiunile bancare ale
clienţilor, pe care ajung să le cunoască prin îndeplinirea îndatoririlor lor oficiale şi
profesionale, cu excepţia cazului în care sunt autorizaţi legal să facă asemenea dezvăluiri;
4. Prin cunoştinţele şi calificările lor să ofere sprijin clienţilor Băncii în vederea
facilitării procesului de creditare;
5. În cadrul activităţii bancare în general şi în procesul de creditare în special se
vor aplica principiile de prudenţă bancară ca şi principii fundamentale.
Angajaţii Băncii oferă consultanta, negociază (după caz) şi au întâlniri cu clienţii în incinta
sau în afară Băncii, respectând prevederile reglementarilor interne şi propriile responsabilităţi.
Angajaţii Băncii acorda consultanţă clienţilor cu privire la caracteristicile specifice ale
produselor de credit oferite de către bancă, inclusiv în privinţa documentelor cerute clientului.
Activitatea de consultanţă nu obliga bancă la o anumită decizie în privinţa facilităţii de credit
solicitate.
Fluxurile de creditare detaliate sunt prezentate în fiecare procedură specifică tipului de
credit. Fluxul simplificat de creditare a clienţilor persoane fizice este realizat prin următorii paşi:
 Consiliere client;
 Realizarea scoring-ului şi întocmirea dosarului de credit;
 Analiza dosarului de credit şi aprobarea creditelor;
 Încheierea contractelor de credit şi de garanţie ;
 Înregistrarea creditelor şi a garanţiilor în sistem, utilizarea/tragerea creditului;
 Rambursarea creditului.
Cererile de credit, pentru clienţii care sunt aprobaţi de Scoring sunt trimise prin sistemul
APT către competenta de aprobare şi se analizează individual fie în procesul standard, fie non-
standard, după caz.

53
Procesul de analiza standard se aplică în cazul creditelor care se acordă în conformitate cu
caracterisiticile aprobate ale produsului, fiind analizate şi aprobate în departamentul dedicat
produselor standard (Analiza standard).
Procesul de analiza non-standard se aplică în cazul creditelor non-standard – credite
acordate în conformitate cu politica de creditare a UCT şi se referă la orice expunere care nu
respecta criteriile standard pentru fiecare produs în parte, inclusiv expunerile care prezintă derogări
de la condiţiile de eligibilitate, dar şi aprobarea creditelor standard, care depăşesc competentele de
aprobare a departamentului de aprobare standard, competente stabilite de politica internă a băncii.
Banca acorda credite şi le administrează prin Centrală (Head Office) şi prin sucursalele sale
de pe teritoriul ţării. Solicitările de credit se primesc, analizează, verifica şi acordă în sucursalele şi
agenţiile Băncii care se afla în aceeaşi regiune sau cel mai aproape de locul unde lucrează sau
domiciliază împrumutatul.
În cazul în care clientul solicita un împrumut sau ofertarea unui împrumut se realizează prin
canale alternative de vânzare ( prin lanţuri de magazine, prin forţa de vânzare mobilă, etc), într-o
altă regiune decât cea în care domiciliază sau lucrează, solicitarea de credit, analiza creditului
solicitat se poate realiza de către sucursala care are sediul în regiunea respectivă, fie la nivel de
Centrală (Head Office), în funcţie de fluxurile specifice aprobate şi în vigoare.
Fluxul simplificat de creditare a clienţilor persoane fizice se caracterizează prin parcurgerea
următorilor paşii:
A. Consilierea clientului
Prin efortul de achiziţie clienţi desfăşurat de forţă de vânzare (sucursale şi canale alternative
de vânzare), concretizat în vizite ale clienţilor la sucursale, vizite la domiciliul clientului sau la locul
de muncă al acestuia, prin broşuri, precum şi alte metode specifice de vânzări, Ofiţerii de credit
oferă informaţii clienţilor cu privire la produsele de creditare a Băncii.
În urma discuţiilor purtate de Ofiţerii de credit cu solicitantul de credit se poate realiza un
pre-scoring prin intermediul aplicaţiei APT.
În urmă acestui prescoring Ofiţerii de credit înmânează solicitantului lista documentelor
solicitate şi formularele tipizate. Lista documentelor solicitate de bancă este reprezentată de o
anexă distinctă, ataşată fiecărei proceduri.
B. Realizarea scoring-ului şi întocmirea dosarului de credit
În urma obţinerii acordului de prelucrare şi stocare a informaţiilor legate de solicitant,
Ofiţerii de credit efectuează verificări în baze de date (din sistemul CORE; Biroul de Credit;
Centrala Riscurilor Bancare; Liste cu persoane non-grata (terorişti); evidente ale activităţii de
creditare, inclusiv referitoare la angajatori; Lista Ofertelor Speciale, Arhiva Electronică a

54
Garanţiilor Mobiliare, expunere/grup etc). Rezultatele consultărilor la Biroul de credit, CRB şi
ARHIVA ELECTRONICĂ se listează şi se ataşează la dosarul de credit.
În urma prezentării setului complet de documente Ofiţerii de credit verifica corectitudinea
completării acestora şi operează modificările necesare în prescoring-ul iniţial. În baza acestui set de
documente se va realiza scoring-ul final.
Banca poate cere solicitantului de credit documente suplimentare, dacă se considera necesar.
Ofiţerii de credit listează cererea de credit completata şi o înmânează solicitantului spre verificare şi
semnare.
C. Analiza dosarului de credit şi aprobarea creditelor
În cazul în care solicitarea de credit este în competenţa de aprobare a sucursalei
(Directorului de sucursala) aceasta se va analiza şi aprobă local.
Dacă dosarul de credit se încadrează în condiţiile standard de creditare, acesta este trimis
către analiştii de risc din cadrul departamentului Analiza Standard(Standard Individuals Loan
Underwritting Department).
În cazul în care dosarul de credit se încadrează la non-standard acesta este trimis către
analiştii de risc din cadrul departamentului Analiza nonstandard. Analiştii din cadrul
departamentelor Analiza Standard/ Analiza Nonstandard, în baza documentelor din dosarul de
credit, a datelor din APT şi a rezultatului scoring-ului analizează cererea de credit. Dacă este cazul
operează modificări în APT.
Analiştii din cadrul departamentului Analiza Standard/ Analiza Nonstandard printează
propunerea de credit şi o ataşează la dosarul de credit. Creditul se aprobă în conformitate cu
competenţele de aprobare conform cu Regulamentul Comitetului de Credite şi Competente de
aprobare credite .
D. Încheierea contractelor de credit
Analiştii Analiza Standard/ Analiza Nonstandard informează Ofiţerii de credit asupra
deciziei finale de creditare, modificând statusul solicitării de credit din APT
Ofiţerii de credit în urma verificării statusurilor din APT informează solicitantul asupra
deciziei, şi stabileşte o întâlnire cu acesta. Ofiţerii de credit printează contractul de credit şi/ sau de
garanţie (după caz), acestea se semnează de către bancă (cel puţin 2 reprezentanţi cu drept de
semnătura din care cel puţin unul de nivel A), solicitant, codebitor şi / sau garanţi fidejusori/ garanţi
ipotecar, notari, etci. Înainte de semnare, contractele se verifică de către fiecare parte.
În urma semnării contractelor de credit şi a celor de garanţie, administratorul credite,
consilierul juridic din sucursala sau după caz Ofiţerii de credit solicita notarului public înscrierea
garanţiilor la cartea funciara (în cazul garanţiilor imobiliare) şi/sau înscrie la Arhiva Electronică (în
cazul garanţiilor mobiliare).

55
Toate dosarele de credit se păstrează în original în cadrul sucursalei .
E. Înregistrarea creditelor şi a garanţiilor în sistem, utilizarea/tragerea creditului .
În cadrul Departamentului Administrare credite se înregistrează creditul în sistem (se
dechide contul de credit), încasarea comisioanelor din contul curent al clientului şi se ataşează
garanţiile.
În urma efectuării operaţiunilor de înregistrare a creditelor şi a garanţiilor ofiţerul din cadrul
Departamentului Administrare credite pune creditul la dispoziţia clientului, în funcţie de tipul
creditului solicitat.
Angajatul generează graficul de rambursare în conformitate cu tipul creditului solicitat de
client. Clienţii pot preciza ziua din lună în care se stabileşte scadenta în vederea rambursării ratelor
şi / sau comisioanelor.
F. Rambursarea creditului
Creditele acordate clienţilor se rambursează în mod automat la fiecare scadenta şi în sumele
prevăzute în graficul de rambursare, sistemul verificând în mod automat disponibilul existent în
contul (conturile) curente ale clientului. Clientul are obligaţia alimentarii conturilor curente în
vederea rambursării creditului.
Rambursările anticipate totale sau parţiale se vor realiza în baza unei cereri scrise de client şi
aprobată Directorul Sucursalei, operarea în sistem se realizează de către ofiţerul de la Administrare
credite. Rambursarea anticipată a creditului se face după achitarea comisioanelor, a eventualelor
restante şi a dobânzilor datorate (calculate de la ultima scadenta până în ziua solicitării rambursării
în avans), operaţiune realizată de Departamentul de Administrare credite din Centrală.
Departamentul Administrare credite generează un nou grafic de rambursare în cazul
rambursărilor anticipate parţiale, iar după caz efectuează şi eliberarea de garanţii
G. Monitorizarea şi recuperarea creditelor restante
Activitatea de recuperare a creditelor restante se efectuează conform cu procedurile interne
în vigoare, şi anume Procedurile interne privind recuperarea restantelor persoanelor fizice. În cazul
insuficientei disponibilului din contul curent al clientului în ziua scadentei, suma rămasă
nerambursate trece automat în categoria de credite/ dobânzi restante.
Creditele cu restante mai mici de 90 de zile, indiferent de suma sunt recuperate şi
monitorizate în Departamentul Collection, care acţionează prin trimiterea de scrisori şi contactarea
telefonică a clienţilor.

3.1.3 Principiile de creditare


Pe baza parametrilor strategiei generale aprobaţi de Consiliul de Administraţie, la sfârşitul
fiecărui an se întocmesc proiecte ale bugetelor comerciale şi de credit ale anului următor (pe

56
segmente de clienţi, produse).Proiectele trebuie prezentate spre examinare şi aprobare Consiliului
de Administraţie al Băncii nu mai târziu de sfârşitul anului precedent.
UniCredit Tiriac Bank defineşte strategia de risc pentru creditarea segmentului de persoane
fizice, care se concretizează prin următoarele elemente:
 Controlul caracteristicilor produselor de către Divizia de Risc;
 Analiza Scoring şi selecţia clienţilor ţinta (clienţii cu risc scăzut şi mediu);
 Analiza rapoartelor din sistemul de procesare (numărul solicitărilor respinse/admise,
utilizare/tragere, etc.);
 Analiza dosarelor de către analişti de credit;
 Tratament diferenţiat al categoriilor de clienţi în funcţie de riscul de nerambursare şi
bonitatea şi eligibilitatea acestora;
 Evaluarea veniturilor în funcţie de tipul lor şi aplicarea unor ajustări asupra acestora;
 Calcularea sumei disponibile din venit, în funcţie de cheltuielile clientului;
 Aplicarea gradului admis de îndatorare în funcţie de bonitatea clientului şi riscul asociat;
 Includerea costului de risc în calculul dobânzii;
 Urmărirea portofoliilor pe baza categoriilor similare de risc (produse, restante);
 Urmărirea portofoliilor pe baza unor analize dinamice („vintage analysis“);
 Aplicarea măsurilor de „collection“ în cazul apariţiei restantelor (call-center, scrisori);
 Aplicarea măsurilor de restructurare/executare în cazul creditelor neperformante.
Orientarea către un risc management bine dezvoltat se observa atât în organizarea băncii
(riscul fiind reprezentat la nivel de vice-preşedinte şi implementat printr-o structură de risc
dedicată) cât şi prin procesele, procedurile, aplicaţiile şi modelele utilizate şi prezentate în acest
document, dar şi prin strategiile de administrare a riscurilor semnificative.
Prin aplicarea normelor interne privind activitatea de creditare a persoanelor fizice,
UniCredit Tiriac Bank se aşteaptă la o imbunatarire a controlului riscului de credit, prin aplicarea
unui model de scoring şi clasificarea clienţilor ţinta pe categorii de nerambursare, prin corelarea
parametrilor precum gradul de îndatorare, nivelul avansului la creditele imobiliare/ipotecare ori
costurile de risc cu probablilitatea de nerambursare.

3.1.4 Reperele legislative


Activitatea de creditare se desfăşoară în conformitate cu reglementările legale din România,
normele şi regulamentele emise de Banca Naţională a României (BNR) şi reglementările interne ale
UniCredit Tiriac Bank, corelând aplicarea acestora în practică cu respectarea Regulilor de
Guvernanţă Corporativă ale Grupului UniCredit privind Creditarea Persoanelor Fizice.

57
Prezentă politica a fost elaborată în baza prevederilor Regulamentului nr.3/2007 emis de
Banca Naţională a României privind limitarea riscului de credit la creditele acordate persoanelor
fizice, dar şi cu respectarea prevederilor Normei 17/2003 privind organizarea şi controlul intern al
activităţii instituţiilor de credit şi administrarea riscurilor semnificative.

3.1.5 Tipuri de credite acordate persoanelor fizice


Banca acorda credite în moneda naţională şi valută străină cotată de BNR în conformitate
cu legislaţia în vigoare şi Condiţiile Generale.
Tipul creditului este determinat în conformitate cu Condiţiile Generale, în baza cărora UCT
încheie contracte de împrumut, în funcţie de solicitarea clientului şi după analiza efectuată de către
bancă a respectivei solicitări de credit, conform cu politica de creditare a Băncii.
a) În funcţie de maturitate, creditele sunt clasificate în următoarele categorii:
- Termen scurt (până într-un an, inclusiv );
- Termen mediu ( de la 1 la 5 ani,inclusiv);
- Termen lung ( peste 5 ani).
b) În funcţie de nivelul de standardizare, creditele se clasifica în următoarele categorii:
Credite standard – care se acordă în conformitate cu caracteristicile aprobate ale produsului,
fiind analizate şi aprobate în departamentul dedicat produselor standard, şi după caz în cadrul
sucursalelor conform liniilor de competenta existente.
Credite non standard – care se acordă în coformitate cu politica de creditare a UCT şi se
referă la orice facilitate de creditare care nu respecta parametrii standard ai produsului, definiţiile
standardului d.p.d.v al întârzierilor, tipurile de garanţii acceptate sau cele care depăşesc
competentele standard de aprobare, etc.
c) În funcţie de modul de rambursare:
Credite cu rate periodice – sunt acele credite cu rambursări periodice formate din principal
şi dobânda (lunare, trimestriale, semestriale, etc);
Credite fără rate periodice, precum: Credit Card; Overdraft, linii de credit pe descoperit de
cont, credite “bullet”, care permit rambursarea creditului la sfârşitul maturităţii. În cazul acestor
credite debitorul plăteşte dobânda lunar şi după caz, în funcţie de specificul produsului Banca poate
impune o condiţie de rambursare minimă revolving lunară din suma utilizată.

3.2 Jaloane ale Creditarii


3.2.1 Modul de constituire și calcul al dobânzilor (dobânda anuală efectivă – DAE) şi
comisioanelor bancare percepute.

58
Rata dobânzii = Euribor/Libor/Robor la 6 luni * + CDS (medie pe ultimele 3 luni)* +
efectul MRR* + marja băncii

Efectul MRR = MRR/1-MRR * (Euribor la 6 luni + CDS - rata BNR)

* Aceste valori se modifica bianual, la 30.06, 31.12. Valoarea indicatorului CDS se ia în


considerare doar pentru creditele acordate în valută.

** 3 luni perioada de grantie


*** 6 luni EURIBOR/ROBOR/LIBOR
**** 3 luni EURIBOR/ROBOR
1 – Cazuri speciale: şomaj, concediu medical, divorŃ, deces, scădere salarială cu minim
15%
2 – Pentru dobânda de tip variabilă (se consideră variabilă dacă este legată de un indice în
mod direct sau dacă în contract este menţionată dobânda variabilă ) este 0% (zero) fixă (se
consideră fixă dacă nu este legată de un indice în mod direct) este:
- 1% aplicat la suma rambursată, dacă perioada de creditare rămasă până la
finalizarea creditului este mai mare decât 1 an
calendaristic, fără însă a depăşi totalul de dobânda plătibilă în cazul nerabursării anticipate
până la finalziarea creditării;
- 0.5% aplicat la suma rambursată, dacă perioada de creditare rămasă până la
finalizarea creditului este mai mică decât 1 an calendaristic fără însă a depăşi totalul de
dobânda plătibilă în cazul nerabursării anticipate până la finalziarea creditării.

4. Deontologia bancară și secretul professional


4.1. Obligațiile băncii
Relația bancă-client implică o serie de drepturi și obligații reciproce. Banca are
obligații ce implică răspunderea sa față de client (e.g. obligația de administrarea
corectă a contului, secretul bancar, obligația de monitorizare, obligația de raportare,
etc), cât și față de terți (obligația de verificare a identității, a adresei titularului de cont).
Principalele obligații ale băncii
1. Prioritatea intereselor clientelei

59
Banca nu trebuie să acționeze în detrimentul clienților sau al persoanelor terțe prin transmiterea
de informații, când vinde un produs sau prestează un serviciu, sau, la modul general, prin natura
informațiilor furnizate, de exemplu, către o instituție similară.
2. Integritatea pieței
Clienții trebuie să beneficieze de informare, protecție și tratament care asigură
egalitatea absolută între ei, pentru a păstra echitatea și a asigura protejarea lor împotriva
vulnerabilității.
3. Loialitatea față de angajator
Acest aspect, adesea evocat în convenția colectivă cu banca, precizează transparența
în legătură cu angajatorul sau reprezentantul său legal numit în mod corespunzător, în
ceea ce privește operațiunile efectuate cu titlu personal asupra instrumentelor financiare
prin intermediul contului sau conturilor sale sau asupra celor pentru care salariatul
beneficiază de putere de gestiune sau decizie.

Principalele trei delicte legate de activitatea bancară:


1. Tranzacționare din interior (insider trading) - pedepsește utilizarea și comunicarea unei
informații privilegiate ce nu a fost făcută public.
2. Delictul transmiterii de informații false - orice persoană trebuie să se abțină să comunice
sau să transmită, în mod conștient, indiferent de suportul utilizat, informații care dau sau
sunt susceptibile de a da indicații inexacte, imprecise sau înșelătoare despre instrumentele
financiare emise.
3. Delictul de manipulare a cursului - orice persoană sau instituție financiară trebuie să se abțină să
recurgă la manipulări de curs: să efectueze operațiuni susceptibile de a da indicații false sau
înșelătoare despre ofertă, cererea sau cursul instrumentelor financiare sau să fixeze prin acțiunea
uneia sau mai multor persoane cursul unuia sau mai multor instrumente financiare la un nivel
anormal sau artificial.

4.1.1 Răspunderea față de client cuprinde:


a) Obligația de administrare corectă a contului prevede:
 administrarea contului fără erori sau omisiuni
 o bună administrare a contului ale cărui operațiuni sunt conectate în afaceri cu terțe
personae;
 operațiunile trebuiesc realizate în cont la timp și conform uzanțelor și normelor în
vigoare;

60
 lipsa semnalării unei erori din partea clientului după ce acesta a primit un extras de
cont nu acoperă eventualele erori pe care acel extras le poate conține.
b) Obligația de raportare:
 banca furnizează extrasuri de conturi periodice pentru a informa cu privire la
operațiunile realizate (cel mai adesea, o dată pe lună);
 fiecare co-titular trebuie să fie informat personal despre închiderea unui cont comun.
c) Obligația de consiliere:
 obligația de informare
 obligația de înștiințare
 obligația de avertizare
d) Secretul professional:
În OUG nr.99 din 2006 privind instituțiile de credit, secretul professional este definit astfel:
Art.111: Instituţia de credit este obligată să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor faptelor,
datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi asupra oricărui fapt, dată sau
informaţie, aflate la dispoziţia sa, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile
personale sau de afaceri ale clienţilor ori informaţii referitoare la conturile clienţilor - solduri, rulaje,
operaţiuni derulate -, la serviciile prestate sau la contractele încheiate cu clienţii.

4.1.2 Răspunderea față de terți


În cadrul activității sale, banca nu trebuie să dezvăluie niciodată clientului faptul că
acesta este urmărit de o anchetă sau de o cerere de investigație de către una dintre autoritățile
mandatate să întreprindă un astfel de demers, pentru a nu fi acuzată de complicitate și pentru a nu
împedica buna desfășurare a anchetei care-l vizează pe clientul repsectiv.

Astfel, dificultatea băncii constă în limita informațiilor furnizate și administrarea contului


clientului:
a) Limitele: dacă banca nu furnizează destule informații unei autorități, aceasta din urmă îi va
reproșa împiedicarea bunului mers al investigațiilor și anchetelor, așa cum, și clientul, în
anumite cazuri, îi poate reproșa băncii reticențele pe care acesta le-a avut și care l-au împiedicat
să intre într-o relație de afacere cu un terț;
b) Monitorizarea: banca va trebui să fie vigilentă în privința investigațiilor care sunt făcute
asupra conturilor clienților săi prin natura și frecvența cererilor de informații ale diferitelor
autorități, dezvăluind astfel dificultățile apărute care pot dăuna evoluției relației.

61
În concluzie, printe obligațiile care guvernează activitatea instituțiilor de credit în realizarea
operațiunilor clienților, există unele care au ca obiectiv protecția clienților pe fondul unui set de
reguli ce constituie poliția bancară. Astfel, instituția de credit este ținută de obligația secretului
professional, de obligația de a se informa despre client și de a informa autoritățile publice. Putem
constata că activitatea băncii este guvernată de câteva principia cum ar fi principiul prudenței,
principiul secretului profesional și principiul obligației de a informa clientul. Astfel, secretul bancar
constă în obligația băncilor de a nu divulga sau comunica date și informații bancare, deci de a păstra
confidențialitatea asupra tuturor acelor informații legate de activitatea sa, care odată făcute publice
ar cauza prejudicii fie băncii, fie propriei clientele, dăunând intereselor sau prestigiului acestora.
Păstrarea secretului professional constă așsadar în obligația băncii de a nu se folosi sau a dezvălui
fapte sau informații care odată devenite publice, să dăuneze intereselor ori prestigiului clientului,
obligația revenind atăt personalului băncii, cât și oricăror altor personae care obțin astfel de
informații intrând în sfera secretului bancar, indifferent de modul sau de calea pe care le obțin, chiar
pe cale oficială cu ocazia activității de control și supraveghere sau a altor lucrări oficiale.

4.2. Implicarea băncilor în prevenirea și spălarea banilor

Conform Legii 656 / 2002 art.23,


constituie infracţiune de spălare a banilor şi
se pedepseşte închisoare de la 3 la 12 ani:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că
provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii
sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în
scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din
care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;
b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a
circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile
provin din săvârşirea de infracţiuni;
c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea
de infracţiuni.
4.2.1. Fazele spălării banilor din venituri provenite din activități criminale
Cele trei faze ale spălării banilor din activitățile criminale sunt prezentate în figura următoare
Figura nr.15- Etapele spălării banilor

62
Conversia( plasarea) reprezintă introducerea în sistemul financiar și bancar de fonduri, adesea
în numerar, provenind din orice infracțiuni sau delicte; acţiunea de debarasare materială de
importante sume în numerar.
Aceasta reprezintă înlăturarea fizică a banilor cash. Stadiul de plasare se poate realiza în
principal prin următoarele tehnici:
a) scoaterea sumelor băneşti din ţară fie prin contrabandă, fie prin alte căi;
b) depozitarea valutei în sume mai mici decât cele ce necesită raportare în instituţii
financiare, cum ar fi: bănci, cazinouri, burse ;
c) convertirea valutei în cecuri bancare sau alte instrumente negociabile în bănci sau alte
instituţii financiare;
d) depozitarea valutei în conturi bancare (conturi bancare unice sau multiple în cadrul uneia
sau mai multor instituţii financiare);
e) schimbarea bancnotelor de valoare mică în bancnote de valoare mai mare;
f) transformarea banilor în mărfuri, metale preţioase ;
Suprapunerea (stratificarea) reprezintă ascunderea originii fondurilor care provin din
activitățile criminale, prin multiplicarea operațiunilor între diverse conturi, produse, instituții, și/sau
persoane din mai multe țări. Stratificarea -etapa procesului de spălare a banilor în care banii circulă
prin diferite întreprinderi, corporaţii şi instituţii financiare, fizic, prin a fi depozitaţi sau prin transfer
electronic. Această etapă urmăreşte, de altfel, mişcarea fizică a banilor la alte entităţi pentru a-i
separa de sursa lor ilegală într-o încercare de a deghiza originea lor.
Această etapă poate implica următoarele tehnici:
a) depozitarea numerarului (scos din ţară prin contrabandă) la o bancă din străinătate;
b) îmbinarea banilor proveniţi din surse ilegale cu cei proveniţi din surse legale;
c) crearea unui cont fictiv în străinătate pentru a primi fonduri şi a efectua plăţi cu acele
fonduri;
d) transferarea electronică a banilor dintr-un cont bancar naţional într-unul din străinătate;

63
e) transferarea electronică a banilor dintr-un cont bancar A, într-un cont bancar B, apoi în
unul C;
f) mişcarea banilor de la întreprinderea A, la întreprinderea B, apoi la întreprinderea C;
g) vînzarea diferitor forme de instrumente financiare, precum ar fi cecuri bancare, ordine de
plată .
Integrarea desemnează reciclarea câștigurilor din activități ilicite, plasându-le în economia
legală, pentru a fi utilizabile. Este etapa finală a procesului de spălare a banilor, proces în care banii,
reprezentînd profitul din activitatea criminală, sunt acum folosiţi în tranzacţii financiare care par a
avea un caracter legal; se fac investiţii în afaceri, se acordă împrumuturi persoanelor fizice, se
achiziţionează active, astfel încât toate tranzacţiile efectuate să fie legale.
Printre tehnicile de operare a integrării se enumără:
a) formarea unei întreprinderi străine (în Elveţia, Panama, insulele Caiman) şi deschiderea
unui cont bancar pentru această întreprindere pentru ca mai tîrziu banii să fie mutaţi din
acest cont sub formă de împrumut, plăţi, conform unor scrisori de credit, onorarii de
consultanţă, salarii, comisioane;
b) depozitarea banilor în numerar într-un cont bancar, atribuind acestora aparenţa
mijloacelor provenite din vânzări;
c) plata salariilor, comisioanelor sau onorariilor unei întreprinderi sau unei persoane fizice,
efectuată de către companii sau întreprinderi care au primit bani ce au fost stratificaţi prin
intermediul unor companii străine sau naţionale;
d) primirea banilor de la un cazino sau loterie pentru a face ca fondurile să pară a fi câştiguri
legale de pe urma jocurilor de noroc.
În concluzie, procesul de spălare a banilor poate fi definit,din punct de vedere juridic, ca
fiind aducerea constribuției la o operațiune de plasament, de ascundere sau conversie a produsului
direct sau indirect al unei infracțiuni sau al unui delict, precum și facilitarea prin orice mijloc, a
justificării înșelătoare a originii bunurilor sau veniturilor provenite de la autorii unei infracțiuni sau
a unui delict.

4.2.2. Obligațiile instituțiilor de credit


1. Obligația de declarație reprezintă:

64
 orice operațiune în care identitatea celui care dă ordinele sau a beneficiarului
rămâne incertă în ciuda verificărilor de identitate care trebuiesc efectuate de
organismele financiare;
 orice operațiune care determină crearea unui fond financiar (mai ales trust sau
vânzare fictivă) în care identitatea membrilor care-l constituie sau a beneficiarilor
nu este cunoscută.
2. Obligația de vigilență permite instituției de credit:
 să verifice identitatea oricărui client înainte de a încheia o relație contractuală cu
acesta; această obligație vizează și alte profesii, ca notarii sau avocații.
 să identifice clienții ocazionali care cer să li se facă operațiuni mai mari de
10.000 de euro sau care închiriază un seif.
 să monitorizeze, în special, operațiunile mai mari de 150.000 de euro care se fac
în condiții de complexitate neobișnuite și care nu par a avea o justificare
economică sau un obiect legal; instituțiile bancare trebuie să întrebe clientul
despre caracteristicile operațiunilor și să consemneze aceste caracteristici în scris.
3. Obligații de organizare prin care instituțiile bancare trebuie:
 să scrie procedurile interne descriind măsurile de urmat pentru a respecta
obligațiile;
 să-și formeze și să-și informeze personalul astfel încât acesta să fie capabil să
depisteze eventualele tentative de spălare de bani.

4.2.3. Organisme de control


Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor(ONPCSB), urmărește
adaptarea legislației românești în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului la
aquis-ul comunitar. ONPCSB a început implementarea Proiectului Phare RO "Programul integrat
pentru întărirea capacității instituțiilor românești implicate în combaterea spălării banilor, a
finanțării terorismului și crimei organizate". Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării
Banilor este Unitatea de Informații Financiare a României (FIU) de tip administrativ, cu rol de lider
în elaborarea, coordonarea și implementarea sistemului național de combatere a spălării banilor și
finanțării terorismului.
ONPCSB și-a început activitatea încă din anul 1999, functionând ca organ de specialitate
cu personalitate juridică în subordinea Guvernului, care, în conformitate cu prevederile art. 19 alin
(2) din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru
instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și
completările ulterioare, are ca obiect de activitate „[...] prevenirea și combaterea spălării banilor și a

65
finanțării actelor de terorism, scop în care primește, analizează, prelucrează informații și sesizează,
în condițiile art.6 alin (1), Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție”, iar în situația în
care se constată existența unor operațiuni suspecte de finanțare a unor acte de terorism sesizează de
îndată și Serviciul Român de Informații.

Concluzii

66
În concluzie am putea afirma faptul că, UniCredit Ţiriac Bank vrea să fie „banca preferată”
a clienţilor ei. Tocmai de aceea vine în întâmpinarea acestora cu mai mult decât simple produse şi
servicii financiare, gândind din perspectiva lor şi în interesul fiecăruia dintre ei. Banca se implică în
dezvoltarea comunităţilor în care traieşte şi în crearea unui mediu de lucru remarcabil, de asemenea
îşi propune să exceleze în tot ceea ce face şi să se străduiască permanent în a deveni un partener cu
care se poate lucra uşor.
Astfel pentru a avea parte de o imagine bună şi de a fi pe placul clienţilor ei relaţia băncii cu
aceştia se bazează pe respect, încredere, libertate, reciprocitate, corectitudine şi transparenţă cu
misiunea de a construi împreună o legătură reciproc benefică, bazată pe calitate şi expertiză.

Bibliografie

67
 Cocriş Vasile, Dan Chirleşan – „Economie bancară”, Editura Universităţii Alexabdru Ioan
Cuza, Iaşi, 2010
 Hetes-Gavra Iosif – Operatiuni Bancare, Ed. Mirton, Timisoara 2006
 Popa Stefan – Economia subterana si spalarea banilor, Ed. Expert, Bucuresti, 2000
 Revista UniCredit Ţiriac Bank – Condiţii generale de utilizare, 11/04,11,2010
 Revista UniCredit Ţiriac Bank – Condiţii generale de finantare, 9/28.09.2010

Site-uri:
www.unicredit-tiriac.ro
www.unicredit.it
www.orar.info
www.infobancare.ro
www.capital.ro

68