Sunteți pe pagina 1din 16

Informatica educaţională Mureşan Mihaela

1. Exigenţe actuale referitoare la


procesele educaţionale

1.1 Stimularea creativităţii şi inovării


1.2 Utilizarea calculatorului în procesele
educaţionale

Informatica educaţională Mureşan Mihaela


1.1 Stimularea creativităţii şi
inovării

 Europe 2020 – Strategia europeană


pentru creștere inteligentă, sustenabilă și
incluzivă
 Agenda digitală 2020
 Politici în domeniul educației

Informatica educaţională Mureşan Mihaela


 Dezvoltare inteligentă: dezvoltarea
economiei bazate pe cunoaștere și inovare
 Dezvoltare sustenabilă: promovarea unei
economii eficiente, ecologice și competitive
 Creștere incluzivă: sprijinirea atingerii unei
rate înalte a ocupării forței de muncă
asigurând o coeziune la nivel social și
teritorial

Informatica educaţională Mureşan Mihaela


1.1 Excelență în știință
1.2 Leadership industrial
1.3 Schimbări sociale pentru o bunăstare
sustenabilă

Informatica educaţională Mureşan Mihaela


 Infrastructura tehnologică care permite
producţia de informaţie digitală
 Proces de valorificare a informaţiei digitale
prin cercetare şi inovare
 Creşterea nivelului de competenţă a
factorului uman (learning society)

Informatica educaţională Mureşan Mihaela


Societatea bazată pe cunoaştere
Învăţare
continuă

Societate
bazată pe
cunoaştere
Infrastructura Cercetare &
tehnologică Inovare

Piloni în care este


implicată direct
societatea
Informatica educaţională informaţională Mureşan Mihaela
Nivel macro
Crearea infrastructurii
informaţionale şi de comunicaţie
Comunicare deschisă
Extinderea tranzacţiilor digitale

Nivel micro
Reorientarea managementului organizaţiilor
Reingineria proceselor operative şi decizionale
pentru implementarea modelului digital
Integrarea în sistemele de comunicaţie deschisă
Evoluţia în cadrul spaţiului virtual global
Nivel individual
Schimbarea mentalităţii
Dobândirea competenţelor de
utilizare a noilor tehnologii
Formarea profesională continuă
Informatica educaţională Mureşan Mihaela
Cunoştinţe Revoluţia Informaţii
digitală

Comunicaţii

Informatica educaţională Mureşan Mihaela


 Caracter inclusiv
 Centrare la nivelul individului
 Caracter globalizator
 Utilizarea suportului tehnologic rezultat din
convergenţa:
 tehnologiei informaţiei
 tehnologiei comunicaţiei
 producţiei de conţinut digital
Informatica educaţională Mureşan Mihaela
 Realizarea pieţei digitale unice
 Sporire interoperabilitate și standardizare
 Consolidarea încrederii şi a securităţii online
 Promovarea unui acces la internet rapid şi
ultrarapid pentru toţi
 Investiţiile în cercetare şi inovare
 Creşterea gradului de alfabetizare digitală, a
competenţelor şi incluziunii digitale
 Avantajele pentru societate ale utilizării inteligente
a tehnologiei
Informatica educaţională Mureşan Mihaela
- Creşterea gradului de alfabetizare digitală, a
competenţelor şi incluziunii digitale

- Creșterea numărului persoanelor


competente în domeniul TIC

- Promovare e-accesibilitate – Directiva


Servicii media audiovizuale

Informatica educaţională Mureşan Mihaela


• comunicarea în limba maternă;
• comunicarea în limbi străine;
• competenţe matematice şi competenţe de bază la ştiinţă şi
tehnologie;
• competenţe digitale;
• a învăţa să înveţi;
• competenţe sociale şi civice;
• spiritul de iniţiativă şi antreprenoriat;
• conştientizare şi exprimare culturală.

Informatica educaţională Mureşan Mihaela


 Dezvoltarea competențelor digitale
 Utilizarea tehnologiei informației și
comunicației în procesele educaționale
 Formarea abilităților de a învăța să înveți
 Formarea abilităților de învățare pe tot
parcursul vieții

Informatica educaţională Mureşan Mihaela


Organizatorice Sisteme informatice pentru
managementul elevilor,
profesorilor și al procesului
educațional
Comunicare externă Interactivitate cu Ministerul
Educației Naționale și cu
inspectoratele școlare
Servicii online de informare a
părinților
Promovare online a ofertei
educaționale
Utilizare calculator în educație
Informatica educaţională E-learning Mureşan Mihaela
 prezentări multimedia
 realizare de materiale educaționale
 realizare de materiale 3D
 materiale suport online
 conţinut digital pentru prezentări eLearning
 evaluare online sau bazată pe calculator
 utilizare resurse online
 utilizare sofware-uri educaționale
 realitate virtuală, realitate augmentată
Informatica educaţională Mureşan Mihaela