Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE LUCRU RECAPITULATIVĂ

CLASA a VII-a

LEXIC ŞI FONETICĂ

1. Construiţi enunţuri în care cuvintele: dinte, cheie, linie să aibă:


 Sens propriu de bază
 Sens propriu secundar
 Sens figurat
2. Alcătuiţi familia lexicală a cuvintelor: câmp, toamnă, explicând formarea fiecărui
termen.
3. Indicaţi pluralul următoarelor substantive compuse , articulându-le hotărât: liber-
cugetător, nou-născut, prim-ministru, răufăcător, redactor-şef, valvârtej.
4. Evidenţiaţi cuvintele formate prin conversiune din următoarele enunţuri,
precizând atât valoarea morfologică pe care o au în contextul dat, cât şi valoarea
morfologică iniţială:
 Un roşu aprins umple lădiţa cu pătlăgele.
 Vinul nu este bun pentru oamenii suferinzi.
 Fetiţa vorbeşte bâlbâit.
 Stă înapoia taberei.
 Alte fructe erau stricate.
5. Alegeţi paronimul potrivit în enunţurile:
 M-ai întâmpinat cu o privire glaciară/glacială.
 Şederea noastră la mare este temporală/temporară.
 Unchiul tău a lucrat în sectorul minier/miner.
 Juriul a dat un verdict arbitrar/arbitral.
 Noii consilieri locali au fost investiţi/învestiţi în funcţie.
6. Indicaţi formele de plural ale substantivelor: corn, cristal, difuzor, ghid, ochi, râs
şi construiţi enunţuri din care să rezulte sensul acestor omonime parţiale.
7. Precizaţi numărul de litere şi numărul de sunete din care sunt alcătuite cuvintele:
Geam, cenuşă, meciul, girofar, ceas, merge.
8. Accentuaţi diferit următoarele cuvinte pentru a obţine sensuri diferite ale acestora:
comedie, haină, companie, torturi.