Sunteți pe pagina 1din 6

Şcoala Gimnazială Tîmboeşti

Localitatea Tîmboeşti
Judeţul Vrancea
Tel/Fax:0237256213
Email: scoala_timboesti@yahoo.com
Site: https://scoalagimnazialatimboesti.wordpress.com

PROIECT DE LECŢIE

I . PARTEA INTRODUCTIVĂ
a. Prof. Diniță Andreea Lavinia
b. Data: 12.03.2019
c. Şcoala Gimnazială Tîmboești
d. Clasa: a VII-a
e. Disciplina: Biologie
f. Subiectul lecţiei: Fiziologia sistemului circulator – Circulatia sângelui
g. Durata de desfăşurare a lecţiei: 50 min
h. Obiectivul central (scopul) lecţiei: insusirea de catre elevi a unor cunostinte despre particularitatile circulaţiei sângelui

Compeţențele specifice:
1.1 Identificarea şi observarea alcătuirii şi funcţiilor organelor şi sistemelor de organe ale corpului uman
2.1 Utilizarea metodelor şi a mijloacelor adecvate studierii organismului uman
2.2 Realizarea activităţilor experimentale şi interpretarea rezultatelor
3.1 Reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor biologice pe baza modelelor
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare şi rezolvare a unor situaţii problema
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare
5.1 Interpretarea relaţiilor dintre propriul comportament şi starea de sănătate

Obiectivele operaţionale:

Obiective cognitive:
Oc1: sa descrie circulatia mare si circulatia mica a sangelui
Oc2: sa defineasca pulsul si tensiunea arterial

Obiective procedurale:
Op1: sa masoare tensiunea arteriala si pulsul
Op2: sa compare valorile tensiunii arteriale obtinute experimental cu valorile normale
Op3: sa compare valorile pulsului in conditii de repaus si de efort
Obiective atitudinale:
Oa1: sa respecte cerintele din lucrarea practica
Oa2: sa utilizeze corect cunostintele despre sistemul circulator in viata cotidiana

i. Tipul şi varianta de lecţie: dobândire de noi cunoştințe


j. Resurse procedurale: observaţia, conversaţia euristică, demonstraţia, învăţarea prin descoperire, experimentul didactic
k. Resurse materiale: videoproiector, manual, tabla, fişe de lucru, stetoscop, tensiometru
l. Tipul de organizare a activităţii: individual, frontal, perechi
Locul de desfasurare: Laboratorul de biologie
m. Anticiparea dificultăţilor: timp îndelungat necesar îndeplinirii sarcinilor, emoţiile elevilor în prezentarea rezultatelor.
n. Bibliografia:
Programa scolara
Zoe Partin, Luminita Logofatu, Cezar niculescu.: „Biologie”, manual clasa a VII-a, Editura Corint, 1998
Mariana Ciobanu, Didactica ştiinţelor biologice, Editura Didactică şi Pedagogică, 2008.
Viorel Lazăr, Mariana Nicolae, Lecția-formă de bază a organizării procesului de predare-învățare-evaluare la disciplina biologie, Editura Arves, 2007;
Viorel Lazăr, Metode utilizate în predarea biologiei, Editura Arvens, 2009
II. SCENARIUL DIDACTIC

TIMP Tipuri de Tipuri de Situații de Sarcini de lucru Strategia didactica Metode


ETAPELE LECŢIEI cunoştințe obiective învățare Metode şi Mijloace Forma de evaluare
procedee didactic de
e organiza
re
1.MOMENT 1 min Profesorul notează absenţele şi verifică dacă sunt condiții optime pentru desfăşurarea lecției, Elevii se pregătesc pentru lecţie.
ORGANIZATORIC

2.REACTUALIZAR 15 min Se prezinta mulajul inimii si se solicita elevilor sa precizeze sistemul din conversația plansa frontala Proba orala
EA care face parte si alcatuirea inimii. euristica
CUNOSTINTELOR Prin metoda conversatiei euristice se solicita elevilor sa isi reaminteasca
alcatuirea sistemului circulator, sa prezinte si sa caracterizeze timpii
revolutiei cardiace.
3.CAPTAREA 5 min Se prezinta date referitoare la Activitatea se Profesorul solicită conversația imagini frontala Probă
ATENŢIEI principala cauza de mortalitate si desfăşoară elevilor să raspunda euristica orala
faptul ca totusi acest lucru poate frontal şi este la intrebarea: “Care problematiz
fi prevenit. dirijată activ de este principala cauza area
către profesor. de deces in Europa si
in tara noastra?”.
4. ENUNŢAREA 1 min Profesorul anunță tema care va fi discutată , notează pe tablă titlul şi conversața Probă
TEMEI ŞI A prezintă obiectivele vizate spre îndeplinire, pe parcursul orei, de către toți eursitică orală
OBIECTIVELOR elevii.

5. COMUNICAREA Cunoştințele Obiective Activitatea se Profesorul anunta explicația Plansa frontala Probă
NOILOR declarative: cognitive: desfasoara elevii ca vor orala
CUNOŞTINŢE, frontal. continua prezentarea conversața
ÎNSUŞIREA LOR, circulatia Oc1: sa descrie fiziologiei sistemului
FEED-BACK sistemica, circulatia mare Se va utiliza circulator cu notiuni problematiz
PERMANENT circulatia si circulatia terminologia de circulatie a area
pulmonara, mica a sangelui specifica. sangelui.
artere, vene, Profesorul cu stetoscop
artera aorta, ajutorul plansei va experimentu
puls, tensiune descrie circulatia l didactic tensiome
arteriala, Oc2: sa sangelui. tru
defineasca Activitatea se va Se va face schema
Cunostinte pulsul si realiza individual circulatiei la tabla
procedurale: tensiunea si frontal. folosind culorile individuala
Masurarea arterial conventionale.
tensiunii Obiective Identificarea
arteriale cu procedurale factorilor care pot
ajutorul Op1: sa influenţa valoarea
tensiometrului masoare tensiunii arteriale şi
Masurarea tensiunea modifica. pulsul.
pulsului in arterial si pulsul
conditii de Op2: sa
repaus si de compare
efort valorile
tensiunii
arteriale
obtinute
experimental cu
valorile normale
Op3: sa
compare
valorile pulsului
in conditii de
repaus si de
efort.
Strategia didactica Metode
ETAPELE LECŢIEI TIMP Tipuri de Tipuri de Situații de Sarcini de lucru de
cunoştințe obiective învățare evaluare
Metode şi Mijloace Forma de
procedee didactice organizare

5. COMUNICAREA Cunostinte Obiective Se pregatesc psihic Verificarea pulsului explicația Proba


NOILOR atitudinale: atitudinale: voluntarii, adica li se unor colegi si a practica
CUNOŞTINŢE, Respectarea Oa1: sa explica in ce consta tensiunii arteriale cu conversața
ÎNSUŞIREA LOR regulilor de respecte tehnica. ajutorul
utilizarea a cerintele din Cu ajutorul tensiometrului. problemati stetoscop
tensiometrului lucrarea stetoscopului sunt Realizeazarea unei zarea individuala
Respectarea practica ascultate bataile comparaţii între tensiometru
culorilor Oa2: sa inimii. pulsul colegilor care
conventionale utilizeze Se aplica au efectuat un efort experiment
in efectuarea corect tensiometrul in zona şi cel al colegilor ul didactic
desenului cunostintele incheieturii si se care au stat în bănci.
despre citesc valorile
sistemul inregistrate.
circulator in Se solicita unui elev Formularea unor
viata sa realizeze zeze concluzii asupra
cotidiana genoflexiuni si se rezultatelor obţinute.
citesc din nou Explicarea modul în
valorile inregistrate.care a fost influenţat
pulsul colegilor de
efortul fizic.
6. FIXAREA SI Se solicita elevilor sa realizeze legatura dintre circulatia sangelui si conversatia frontal Proba
TRANSFERUL principalele gaze transportate (oxigen si dioxid de carbon) in procesul orala
CUNOSTINTELOR respiratiei. Se subliniaza importanta sistemului circulator in transportul
gazelor respiratorii.
7. EVALUAREA 5 min Elevii sunt solicitaţi să scrie 4 noţiuni noi învăţate în lecţia de azi şi o Eseul de 5 Foi de scris individual Proba
REZULTATELOR întrebare (nelămurire) adresată profesorului. min scrisa

8. APRECIEREA 1 min Profesorul laudă activitatea elevilor şi notează cei mai activi elevi. Ca temă,
ACTIVITATII, A ora următoare elevii trebuie să stabileasca cauzele care determina cresterea
REZULTATELOR, tensiunii arteriale si ă pulsului.

S-ar putea să vă placă și