Sunteți pe pagina 1din 2

D I R E C Ţ I A D E S Ă N Ă T A T E P

A J U D E Ţ U L U I O L T
S t r . ş Ca nr i , N r . 9 - 1 1 , S l a t i n a , J u d . O l t , C o d p
T e l e f o n .0 2 4 9 - 4 2 2 6 0 3 • 0 2 4 9 - 4 1 8 . 5 1 7 d • s ep -j . m o

Departamentul de Supraveghere in Sanatate Publica


Nr. 1639/24.03.2011

CATRE,

COLEGIUL MEDICILOR OLT – spre informare


si sprijin in diseminarea materialului
CMI-uri - TOATE

F.F. URGENT!

Va transmitem alaturat:

1. Comunicatul de presa al MS – Achizitie lapte praf


Comunicat de presă
Achiziție de lapte praf

În anul 2011, Ministerul Sănătăţii va aloca 5 milioane de lei pentru achiziţia de lapte praf.

Direcţiile de sănătate publică vor primi, în perioada următoarea, fonduri pentru a demara achiziţia de
lapte praf la nivel local.

În acest an, s-a hotărât ca produsul să fie distribuit numai pe criterii medicale, pentru copiii cu vârste
cuprinse între 0 şi 12 luni ale căror mame prezintă contraindicaţii ale alăptării (boli grave: TBC pulmonar
activ, neoplazii, caşexie, septicemie, boli psihice grave, scleroză în plăci, insuficienţă renală sau
cardiacă, diabet zaharat decompensat, tireotoxicoză, mamă infectată cu HIV, tratamente cu citostatice,
diazepine, anticoagulante, radioizotopi, eclampsie).

În plus, vor beneficia de lapte praf copiii ale căror mame au decedat şi copiii instituţionalizaţi sau daţi în
plasament.

Prescrierea laptelui praf se va face gratuit, ca şi până în prezent, pe reţetă, de către medicul de familie.

2. Pentru o corecta evaluare a necesarului de lapte praf la nivelul judetului Olt ne


veti transmite pana vineri 25.03.2011 orele 1000 la adresele de e-mail
epidspolt@yahoo.com si dspolt@rdslink.ro (pentru Dr. Madan Marinela) date
privind derularea interventiei in urmatorul format:

CMI Numărul de copii, cu CNP distinct,


beneficiari în anul 2010 conform Ord. MSF si MAI nr. 267/1253/2006
Total,
din care:

-incluşi în criteriul -incluşi în criteriul -incluşi în criteriul -incluşi în criteriul


de selecţie (a) * de selecţie (b) * de selecţie (c) * de selecţie (d) *

ATENTIE:* Se vor inscrie pe fiecare criteriu de selectie beneficiarii care se vor identifica
prin CNP.
D I R E C Ţ I A D E S Ă N Ă T A T E P
A J U D E Ţ U L U I O L T
S t r . ş Ca nr i , N r . 9 - 1 1 , S l a t i n a , J u d . O l t , C o d p
T e l e f o n .0 2 4 9 - 4 2 2 6 0 3 • 0 2 4 9 - 4 1 8 . 5 1 7 d • s ep -j . m o

3. Va atasam din ordinul pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a


Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste
cuprinse între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern – Anexa 1 – art. 1, alin. a)
– d). pentru a va inlesni culegerea datelor solicitate.
ANEXA Nr. 1

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuita
de lapte praf pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-12
luni, care nu beneficiaza de lapte matern

Art. 1. - Laptele praf formula pentru sugari se acorda gratuit, pe baza de prescriptie medicala eliberata
de medicul de familie, numai pentru copiii cu varste cuprinse intre 0 si 12 luni, care nu beneficiaza de
lapte matern si care se incadreaza in urmatoarele criterii:
a) cu mame care prezinta contraindicatii ale alaptarii (boli grave: TBC pulmonar activ, neoplazii,
casexie, septicemie, boli psihice grave, scleroza in placi, insuficienta renala sau cardiaca, diabet zaharat
decompensat, tireotoxicoza, mama infectata cu HIV, tratamente cu citostatice, diazepine, anticoagulante,
radioizotopi, eclampsie);
b) copii sanatosi la care se constata o crestere nesatisfacatoare (sub limita inferioara a normalului
varstei), datorita absentei sau insuficientei cantitative a laptelui matern.
Cresterea nesatisfacatoare a copilului va fi consemnata in fisa de consultatie medicala a acestuia,
dupa evaluarea, de catre medicul de familie/medicul specialist pediatru sau neonatolog, a tehnicii de
alaptare si a curbei ponderale. Evaluarea curbei ponderale se realizeaza prin compararea greutatii
copilului la un interval de minimum doua saptamani. Orice alta metoda de apreciere a absentei sau
insuficientei cantitative a laptelui matern ("proba suptului", aspectul laptelui etc.) este lipsita de valoare;
c) copil adoptat sau aflat in familie de plasament;
d) cu mama decedata.

Cu stima,

Director executiv DSP Olt,

Dr. ANDREI IORDACHE

Intocmit,
Dr. M.M