Sunteți pe pagina 1din 10

SINGER

AT HOME WORLDWIDE

Presă cu aburi şi fier de călcat incorporat


Manual de instrucţiuni

Silver 2
MĂSURI DE SIGURANŢĂ

La utilizarea presei de călcat, trebuie să respectaţi măsurile de siguranţă de bază, inclusiv:


- Citiţi toate instrucţiunile înainte de folosirea presei de călcat.
- Folosiţi presa doar în scopul pentru care a fost proiectată.
- Înainte de a conecta presa de călcat la sursa de alimentare, asiguraţi-vă că datele electrice de pe eticheta de pe baza inferioară
corespund cu cele ale sursei de alimentare.
- Folosiţi o priză cu împământare, pentru siguranţa proprie.
- Opriţi întotdeauna presa înainte de a conecta sau deconecta fişa. Nu trageţi niciodată de cablu pentru a scoate fişa din priză;
trageţi de fişă.
- Cablul nu trebuie să atingă suprafeţe încinse. Lăsaţi presa sa se răcească înainte de a o aşeza la loc.
- Nu folosiţi presa dacă are cablul deteriorat sau dacă aceasta are scurgeri sau este deteriorată. Pentru a evita riscul de
electrocutare, nu dezasamblaţi presa de călcat; duceţi-o la cel mai apropiat centru pentru examinare sau reparaţii. Asamblarea
incorectă poate determina riscul de electrocutare în timpul folosirii presei.
- Nu lăsaţi presa nesupravegheată în prezenţa copiilor.
- Pentru a evita supraîncărcarea circuitului, nu folosiţi presa dacă mai aveţi un alt aparat de putere diferită conectat la acelaşi
circuit.
- Dacă este neapărat nevoie de un prelungitor, folosiţi un cablu de 10 amperi. Cablurile cu un amperaj nominal mai mic se pot
încinge. Aveţi grijă şi aşezaţi cablul astfel încât să nu poată fi tras sau agăţat.
- Nu introduceţi niciodată presa în apă sau alte lichide.
- Folosiţi doar apă rece.
- Nu puneţi mâna între placa de aburi şi placa încinsă în timpul utilizării presei.
- Aşezaţi întotdeauna fierul pe orizontală pe suport. Nu aşezaţi niciodată fierul în poziţie verticală.
- Pentru reparaţii, duceţi aparatul la un centru de service post-vânzare autorizat astfel ca reparaţiile să fie în conformitate cu
standardele indicate în acest manual de instrucţiuni.
- Reparaţiile efectuate de o persoană neautorizată determină pierderea garanţiei aparatului.

Aparatul pe care tocmai l-aţi cumpărat este în conformitate cu Directiva europeană cu privire la tensiunea joasă 73/23/CEE referitoare
la siguranţă şi, Directiva CEM 89/336/CEE referitoare la compatibilitatea electromagnetică, completată de 93/68/CEE.

Producătorul îşi rezervă dreptul să modifice produsul fără notificare prealabilă.

2
PIESE PRINCIPALE
1. Buton PORNIT /OPRIT pentru fier
2. Lumină pilot de termostat
3. Selector de blocare de siguranţă
4. Termostat de reglare a temperaturii
5. Talpă de încingere
6. Placă de călcat /cu aburi căptuşită
7. Mâner de închidere /deschidere a presei şi talpă de încingere cu presiune graduală. Control automat al
aburilor.
8. Vas de apă.
9. Buton de deschidere a vasului de apă
10. Pernă de presare (poate fi opţională)
11. Capac de protecţie pentru talpa de încingere
12. Fier de călcat

3
INSTALARE
Dezambalaţi aparatul. Puneţi-l pe o suprafaţă stabilă, rezistentă la căldură. O masă este ideală.

UTILIZAREA PRESEI

1. Buton de închidere de siguranţă:


Pentru a împiedica deschiderea accidentală, presa de călcat este închisă. Pentru deschiderea presei, rotiţi
selectorul de închidere de siguranţă spre stânga (2). Pentru închiderea presei, rotiţi selectorul de închidere
de siguranţă spre dreapta (1).

2. Deschiderea şi închiderea presei


Mânerul este folosit pentru deschiderea şi închiderea plăcii. Dacă ridicaţi mânerul cu mâna, presiunea se
eliberează iar aparatul se deschide. Când trageţi de mâner în jos, aparatul se închide iar presiunea de
presare creşte până când atinge nivelul maxim.
Ţineţi întotdeauna mânerul cu mâna în timpul deschiderii.

3. Deschidere maximă
Pentru a obţine deschiderea maximă a presei: deschideţi presa şi apăsaţi în continuare mânerul în sus.
Accesul la placa de aburi este larg iar placa se poate utiliza pe post de talpă de călcat normală.
Poziţia de deschidere maximă facilitează presarea articolelor mari şi plierea rufelor. Talpa de încingere
revine automat la poziţia iniţială la coborârea mânerului.

4
4. Umplerea vasului de apă
- Trageţi vasul de apă spre dvs.
- Umpleţi încet vasul până la nivelul maxim.
- Împingeţi vasul la loc în locaş.
- Dacă nivelul apei scade la nivelul minim, completaţi cu apă.
Atenţie: Nu folosiţi niciodată abur dacă nu mai este apă în vas. Se poate defecta pompa. Nu umpleţi
niciodată vasul cu apă caldă. Nu introduceţi niciodată produse cu conţinut de alcool sau esenţe (parfum,
apă de colonie, esenţă de lavandă...) în apă.

PREGĂTIRE
5. Introducerea fişei în presa în călcat
- Conectaţi cablul de alimentare la priza din spatele presei.
- conectaţi fişa cablului de alimentare sa priza de perete şi porniţi aparatul. Pentru siguranţa dvs.
personală, verificaţi dacă aceasta este împământată.

6. Controlul temperaturii
- După ce aţi pornit presa, becul de semnal pentru temperatură se va aprinde.
- Becul de semnal pentru temperatură se va stinge atunci când se atinge temperatura selectată pe
termostat. Becul se aprinde şi se stinge constant în timpul utilizării presei.
Atenţie: Becul de semnal nu se va aprinde dacă termostatul este pornit .

5
Nailon 7. Selectarea temperaturii corecte
Mătase Calitatea presării depinde în parte de cantitatea de abur pe care o
puteţi folosi şi de temperatura reglată.
Etichetele de pe articole cu privire la presare indică temperatura
Lână corespunzătoare de călcare folosind următoarele simboluri
internaţionale:
● Căldură minimă
Bumbac
●● Căldură medie
●●● Căldură maximă
In Aceste simboluri sunt marcate pe selectorul termostatului aparatului.
- Rotiţi termostatul pe poziţia corespunzătoare pentru material şi
simbolul de pe eticheta articolului.
Când termostatul ajunge pe poziţia opusă simbolului „”, talpa nu
se încinge.
Termostat Tipuri de material Vapori GENERAREA DE ABUR
Fibre sintetice Sec
Acetat
După ce aţi conectat presa cu aburi la priză, fierbătorul va putea
● Poliacrilic produce aburi după cca. 3 minute.
Poliamide
Fibre naturale animale Vapori uşori
●● Mătase
Lână
Fibre naturale vegetale Vapori din abundenţă
●●● Bumbac
In

8. PRESARE
- Coborâţi talpa încinsă folosind mânerul.
- În poziţia pe jumătate închis, aburul va fi generat cât timp doriţi.
- Închideţi presa pentru a obţine presiunea automată.
- Lăsaţi presa închisă câteva secunde pentru ca materialul să se
usuce şi să fie presat. Deschideţi presa ridicând de mâner.
Nu împingeţi mânerul mai mult de poziţia normală de închidere:
presiunea se declanşează automat.

6
FOLOSIREA FIERULUI
1. Descriere
1. Mâner
2. Ceas de temperatură
3. Buton de blocare a mânerului
4. Întrerupător de tensiune
5. Suport pentru fier

Aşezarea capacului de protecţie al plăcii de încingere


Când folosiţi fierul, este de preferat să folosiţi capacul de protecţie pentru a evita accidentele.
2. Deschideţi presa de abur în poziţia cea mai înaltă, apăsând de mâner în sus.
3. Reglaţi capacul de protecţie începând din partea dreaptă.
4. Pe partea stângă.

Folosirea fierului
Când presa cu aburi este pregătită pentru utilizare, puteţi folosi şi fierul, dacă este nevoie.
5. Scoateţi afară suportul de fier, de sub talpa presei.
6. Scoateţi fierul.
7. Deschideţi mânerul fierului, până se aude un declic.
8. Asiguraţi-vă că tensiunea selectată este de 230V.
9. Apăsaţi întrerupătorul de Pornire /Oprire a fierului.
10. Selectaţi temperatura folosind ceasul de pe fier.

Observaţie:
Dacă întrerupătorul fierului este pe poziţia Pornit, fierul este pornit, iar placa de superioară
este oprită.
Dacă apăsaţi butonul pe poziţia Oprit, placa de superioară se va încălzi.

7
FIERUL DE CĂLCAT

Atenţie
Este nevoie să folosiţi aburul care este produs de presa cu aburi. Nu umpleţi fierul cu
apă deoarece funcţia de aburire a fierului nu este activă.

11. Aşezaţi materialul pe suprafaţa de călcat. Pentru eliberarea aburului, apăsaţi mânerul
presei până când iese abur din placa inferioară. Ţineţi mânerul în această poziţie până când
s-a eliberat suficient abur.
11. Ridicaţi mânerul presei şi folosiţi fierul.

După utilizare, pliaţi mânerul fierului şi aşezaţi fierul la locul său. În acest scop:
11. Apăsaţi butonul de blocare a mânerului şi rotiţi mânerul.

CUM TREBUIE ŞI CUM NU TREBUIE SĂ PROCEDAŢI


Călcatul cu presa cu aburi
Urmaţi instrucţiunile de pe DVD/CD-ul inclus în pachet.

Călcatul cu fierul
Este de preferat să folosiţi fierul pentru detaliile fine ale hainelor, care sunt dificil de călcat cu
presa (gulere de cămăşi, mâneci, etc.)
În funcţie de nevoile personale, va fi foarte util să folosiţi alternativ presa şi fierul şi, veţi
obţine cele mai bune rezultate.

8
2. Uşor de transportat
Aparatul se poate transporta şi depozita cu uşurinţă. Nu uitaţi să închideţi aparatul înainte de a-l
transporta de mâner.

3. Depozitare
După ce aţi terminat de călcat, lăsaţi presa să se răcească timp de cca. 30 de minute, înainte de a o
închide. Puteţi depozita presa în poziţie verticală fără să goliţi vasul de apă. Nu aşezaţi presa pe spate,
deoarece apa din vas se va vărsa.

ÎNTREŢINERE
CURĂŢARE
Pentru a păstra presa în stare perfectă de curăţenie, Spălaţi piesele din exterior cu apă şi puţin săpun şi
ştergeţi-o cu grijă cu o pânză moale.

3. SPUMA
După o utilizare frecventă, căptuşeala de sub capacul de presare se va presa, afectând calitatea
operaţiunii de călcare. În acest caz trebuie înlocuită.

3. HUSA
Asiguraţi-vă că aţi închis capacul bine astfel încât să nu se formeze cute. Se poate spăla la temperaturi de
până la 40oC. Nu trebuie spălată împreună cu lenjerie albă. Dacă se uzează, trebuie înlocuită.

9
VASUL DE APĂ
Vasul de apă se poate scoate dacă este nevoie, pentru spălare sau dacă aţi pus în el din greşeală
un alt lichid în loc de apă . Închideţi şi blocaţi presa. Aşezaţi-o în poziţie verticală.
1. Lăsaţi în jos clema de închidere.
2. Deschideţi vasul.
3. Curăţaţi vasul cu mişcări spre stânga.
4. Scoateţi tubul mic de cauciuc din racord. Pentru a aşeza vasul la loc, procedaţi în ordine inversă.

Atenţie: atunci când înlocuiţi vasul de apă, asiguraţi-vă că tubul care leagă vasul la aparat nu este
îndoit sau înnodat. Dacă există o obstrucţie, aparatul nu va produce aburi chiar dacă vasul este
plin. În acest caz, verificaţi dacă tubul este poziţionat corect.

Tratarea aparatelor electrice si electronice scoase din uz (dispozitii aplicabile in


tarile Uniunii Europene si alte tari europene care dispun de sisteme de colectare SINGER
selectiva) AT HOME WORLDWIDE
Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, arata ca produsul nu trebuie tratat
ca deseu menajer. El trebuie predat unui punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor
electrice si electronice. Asigurandu-va ca acest produs a fost scos din circuit de o maniera
corecta, veti ajuta la prevenirea potentialelor consecinte negative pentru mediul ambiant si
sanatatea omului. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru
orice informatie suplimentara in legatura cu reciclarea acestui produs, puteti contacta 10
primaria, punctele de colectare deseuri, sau magazinul de la care ati cumparat produsul.