Sunteți pe pagina 1din 13

Avizat Director,

Profesor: Prof.
Clasa: Clasa a V-a
An școlar: 2021-2022
Disciplina:LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Număr ore/săptămână:4Nr. total de săptămâni: 34
Programa școlară:OMEN 3393/28.02.2017
Limba și literatura română. Manual pentruclasa a V-a.
Autori:Anca ȘERBAN  Roxana CIOBANU Ana-Maria BARĂU  Iuliana BĂIAȘU, Editura CD PRESS, 2017.

PLANIFICARE ANUALĂ

Nr. Unitatea de învățare Număr de ore


crt. Semestrul I Semestrul al II-lea
1 U1. Aventura cunoașterii de sine. Recapitulare și evaluare inițială 4 -
2 U2. Fascinația cărții 26 -
3 U3. Poveștile iernii 20 -
4 U4. Călătorie și aventură - 25
5 U5. Prietenie - 20
6 Recapitulare semestriala 2 12
7 U6. Am învăţat în clasa a V-a. Recapitulare finală - 10
8 Evaluare 2 4
9 Ore la dispoziţia cadrului didactic 2 9
Total ore/semestru 56 80
Total ore/anual 138
Semestrul Unitatea de învățare Nr. de ore Săptămâna Observații
I 1.Aventura cunoașterii de sine 4ore S1: 13-17.09.2021 1 oră Prezentarea manualului,
Prezentarea manualului organizare – oră la dispoziția
Recapitulare inițială profesorului
2 ore– Recapitulare
1 oră – Evaluare inițială

I 2.Fascinația cărții 26 de ore S2: 20-27.09.2021


Cartea-obiect cultural S3: 27-01.10.2021 23 de ore – predare-învățare
Textul nonliterar S4: 04-08.10.2021 2 ore Evaluare
Roluri în comunicare. Acte de limbaj S5: 11-15.10.2021 1 oră -oră la dispoziția
Alfabetul limbii române S6: 18-22.10.2021 profesorului
Texul literar narativ S7: 25-29.10.2021
Tema. Planul simplu de idei. Planul S8: 01.11-05.11.2021
dezvoltat de idei S9: 8-12.11.2021
Cuvântul-unitate de bază a vocabularului
Verbul-nucleul comunicării
Enunțul
Predicatul
Recapitulare
Evaluare
Atelier de creație
I 3.Poveștile iernii 20 de ore S10: 15-19.11.2021 17 de ore – predare-învățare
Textul literar narativ. Narațiunea. Timp și S11: 22-26.11.2021 1 oră la dispoziția profesorului
spațiu. Acțiunea. Personajul. Compoziția S12: 20.11-03.12.2021 1 oră Recapitulare pentru teză
Exprimarea emoțiilor S13: 6-10.12.2021 1 oră Evaluare semestrială: S 11
Substantivul S14: 13-17.12.2021
Articolul S14bis: 20-22.12.2021
Etapele povestirii
Subiectul. Acordul dintre subiect și
predicat
Prezentarea unui personaj
Recapitulare
Evaluare
Atelier de creație
al II-lea 4.Călătorie și aventură 25 de ore S15: 10-14.01.2022
Textul literar narativ. Dialogul S16: 17-21.01.2022
Elemente paraverbale și nonverbale S17: 25.01- 28.01.2022
Grupul nominal S18: 31.01-4.02.2022 17ore – predare-învățare
Prepoziția S19: 07-11.02.2022 5 ore Recapitulare
Textul literar descriptiv. Procedee de S20: 14.02-18.02.2022 1 oră Evaluare
expresivitate S21: 21-25.02.2022 2 ore la dispoziția profesorului
Adjectivul S22: 28.02-4.03.2022
Articolul demonstrativ
Textul nonliterar
Jurnalul de călătorie
Banda desenată
Atributul
Modele culturale și comportamentale
Recapitulare
Evaluare
Atelier de creație
al II-lea 5.Prietenie 20 de ore S23: 7-11.03.2022 13 ore - predare-învățare
Impresii de lectură S24: 14-18.03.2022 3 ore Recapitulare unitate
Pronumele personal S25: 21-25.03.2022 1 oră Evaluare unitate
Numeralul cardinal și ordinal S26: 28.03-01.04.2022 2 ore Recapitulare teză
Textul literar în versuri 1 oră evaluare teză
Textul nonliterar narativ S27: 04.04-7.04.2022
Propoziția simplă și propoziția dezvoltată S28: 08-14.04.2022 Şcoala altfel – 8-14 aprilie
Portretul S29: 2-06.05.2022
Citirea instrucțiunilor S30: 09-13.05.2022
Recapitulare S31: 16-20.05.2022 S29 – teza
Evaluare S32: 23-27.05.2022
Atelier de creație
al II-lea 6.Am învățat în clasa a V-a 10 ore S33: 30.05- 8 ore Recapitulare
Textul literar narativ 03.06.2022(4h) 1 oră Evaluare
Textul literar descriptiv S34:06-10.06.2022 1 oră -oră la dispoziția
Textul literar explicativ profesorului
Evaluare finală

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ


SEMESTRUL I
UNITATEA DE COMPETENŢE CONŢINUTURI VIZATE NUMĂR ORE SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII
ÎNVĂŢARE SPECIFICE ALOCATE1
1.1., 1.2., 2.1., Textul literar narativ 4 ore S1
2.2., 4.2., 4.4. Text-suport: Aventurile lui Pâlpâilă,de Adina
Popescu
UNITATEA 1  Citirea şiînţelegerea unui text narativ
Aventura cunoaşterii de  Trăsăturile unui text narativ
sine 1.1., 2.1., 2.2.,

1
4.2. 3.1., 4.1.
Textul nonliterar
Text-suport: De la balaurii din poveste la dinozaurii
de odinioară
1.1., 1.2,  Citirea şiînţelegerea unui text nonliterar
2.4., 2.5., 3.1.,  Trăsăturile unui text nonliterar
4.1.
Textul literar în versuri
Text-suport: Cu ochii larg deschişi, de Petre
Ghelmez

1.4., 4.1.,4.4.  Citirea şiînţelegerea unui text literar în versuri


 Trăsăturile unui text literar
4.2.,4.4., 4.5.  Trăsăturile unui text poetic
Condiţii de realizare a comunicării
 Elementele comunicării
 Comunicarea orală şi comunicarea scrisă
Elemente de constucţie a comunicării
 Exerciţii de fonetică, vocabular, morfologie şi sintaxă.
Evaluare iniţială
Atelier de creaţie: Jurnalul de lectură
2.1., 2.2., 2.4., 3.2., Istoria cărții 26 de ore S2-S9
5.1., 5.2.  Citirea şi înţelegerea unui text nonliterar
 Trăsăturile unui text nonliterar
UNITATEA 2 Comunicare orală
Fascinația cărții 1.3., 1.4., 2.3., 4.1.,  Roluri în comunicare
4.4.  Acte de limbaj
Alfabetul limbii române. Tipuri de sunete
4.1., 4.3., 4.4. Silaba. Accentul

Textul literar
1.1., 1.2., 1.4., 2.1., Text-suport:Secretul anticarului, de Ioana Pârvulescu
2.2., 2.4., 3.1., 3.2.,  Cuvântul-cheie
4.2., 4.4., 5.1.  Tema
 Planul simplu de idei
 Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea
mesajului textului, integrarea informațiilor textului în
propriul sistem de cunoștințe

Cuvântul – unitate de bază a vocabularului. Sinonime.


Antonime. Câmpul lexical
4.1., 4.2., 4.3., 4.4.,
4.5. Textul literar
Text-suport:Făt-Frumos Măzărean, de Mihail Sadoveanu
 Strategii de comprehensiune: inferențe simple,
1.1., 1.2., 2.1., 2.2., predicții, împărtășirea impresiilor de lectură;
2.4., 2.5., 3.1., 3.2.,  Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea
3.4., 4.2., 4.4., 5.1. mesajului textului, integrarea informațiilor textului în
4.1., 4.2., 4.4., 4.5. propriul sistem de cunoștințe
 Ideile secundate. Planul dezvoltat

Recapitulare
Text-suport:Viață și cărți, de Nicolae Manolescu

Evaluare
Text-suport:Cuore, inimă de copil, de Edmondo de
Amicis

Textul literar
Text-suport:Un musafir nepoftit, de Petre Ghelmez
 Strategii de comprehensiune: inferențe simple,
predicții, împărtășirea impresiilor de lectură;
 Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea
1.1., 1.2., 2.1., 2.2., mesajului textului, integrarea informațiilor textului în
2.4., 2.5., 3.1., 3.2., propriul sistem de cunoștințe.
3.4., 4.2., 4.4., 5.1.
4.1., 4.2., 4.4., 4.5. Elemente de construcţie a comunicării
Verbul – nucleul comunicării
 Modurile verbale: indicativ și imperativ
 Forme verbale nepersonale
 Timpurile modului indicativ
 Verbele auxiliare
Evaluare
Enunțul
4.1., 4.2., 4.4., 4.5.  Tipuri de enunțuri
 Punctuația enunțurilor
Predicatul

Recapitualare
Text-suport:Păstorul și hoțul, poveste populară albaneză
3.1., 3.4.  Exerciţii de fonetică, vocabular, morfologie şi sintaxă.
4.1., 4.2., 4.4., 4.5.
Evaluare final de unitate
Text-suport:Cartea care mirosea urât, de Caius
Dobrescu
Atelier de creaţie: Redactarea unui text pe o temă
preferată

UNITATEA DE COMPETENŢE CONŢINUTURI VIZATE NUMĂR ORE SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII


ÎNVĂŢARE SPECIFICE ALOCATE2
Textul narativ literar. Narațiunea. 20 de ore S10-
Text-suport: Ninge, Ion Agârbiceanu S14bis(vacanț
 Strategii de comprehensiune: inferențe simple, ă)
UNITATEA 3 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., predicții, împărtășirea impresiilor de lectură;
Poveștile iernii 2.2., 2.3., 2.4., 2.5.,  Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea
3.1., 3.3., 3.4., 4.2., mesajului textului, integrarea informațiilor textului în
4.4 propriul sistem de cunoștințe
 Caracteristicile textului narativ literar
 Apostroful
1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,  Aspecte normative
4.1., 4.3., 4.4.
Comunicare orală
1.3., 2.1., 2.2., 2.3.,  Exprimarea emoțiilor
2.4., 2.5., 3.2., 3.3.,
3.4., Lectură. Textul modal nonliterar
 Buletinul meteo
2
4.1., 4.2., 4.3., 4.4., Elemente de construcţie a comunicării
4.5  Substantivul
 Articolul hotărât
 Articolul nehotărât

1.1., 1.2., 1.3., 2.1., Lectură. Textul narativ literar. Acțiunea


2.2., 2.3., 2.4., 2.5., Text-suport: Moș Crăciun a fost răpit, L. Frank
3.1., 3.3., 3.4., 4.2., Baum
4.4., 5.1., 5.2.  Strategii de comprehensiune: inferențe simple,
predicții, împărtășirea impresiilor de lectură
 Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea
mesajului,
 Acțiunea

3.1, 3.3., 3.4., Redactare


4.1., 4.2., 4.3., 4.4.,  Etapele redactării unui text narativ
4.5.
Elemente de construcţie a comunicării
4.1., 4.2., 4.4., 4.5.  Subiectul
 Acordul dintre subiect și predicat

1.1., 1.2., 1.3., 2.1.,


2.2., 2.3., 2.4., 2.5., Lectură. Textul narativ literar. Personajul
3.1., 3.3., 3.4., 4.2., Text-suport: Zâna-Munților, cules de Petre Ispirescu
4.4., 5.1., 5.2.
 Strategii de comprehensiune: inferențe simple,
predicții, împărtășirea impresiilor de lectură;
 Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea
mesajului textului, integrarea informațiilor textului în
propriul sistem
 Personajul
 Interpretarea limbajului figurat: comparația
 Interese și atitudini față de lectură

Redactare
 Construirea unui personaj
3.1, 3.3., 3.4.,
4.1., 4.2., 4.3., 4.4.,
4.5. Recapitulare
Text-suport:Povestiri în oglindă, de Mircea Moț
1.1., 1.2., 1.3., 1.4., Evaluare la final de unitate
2.1, 2.2., 2.3., 2.4., Text-suport:De ce nu a reușit Făt-Frumos să meargă cu
2.5., 3.1., 3.2., 3.3., mașina?, Adina Rosetti, Criastiana Radu
3.4., 4.1., 4.2., 4.3.,
4.4., 5.1., 5.2. Atelier de creaţie: Prezentarea unei tradiții de iarnă

SEMESTRUL AL II-LEA

UNITATEA DE COMPETENŢE CONŢINUTURI VIZATE NUMĂR ORE SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII


ÎNVĂŢARE SPECIFICE ALOCATE3
Textul narativ literar 25 de ore S15-S22
Text-suport: Bùbico ... , de I. L. Caragiale
 Strategii de comprehensiune: inferențe simple,
UNITATEA 4 predicții, împărtășirea impresiilor de lectură
Călătorie și aventură 1.1., 1.2., 1.4., 2.1.,  Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea
2.2., 2.3., 2.4., 2.5., mesajului textului
3.1., 3.3., 3.4., 4.2.,  Dialogul
4.4  Aspecte normative

Comunicare orală
1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,  Unitățile comunicării
2.5., 4.1., 4.3., 4.4.  Elemente paraverbale și nonverbale.
 Elemente paraverbale și nonverbale ca mărci ale
personalității individului

4.1., 4.2., 4.4. Elemente de construcţie a comunicării


Posibilități combinatorii ale substantivului
(substantiv+atribut)
3
Prepoziția

Lectură. Textul descriptiv literar


1.1., 1.2, 2.1., 2.2., Text-suport: Rapsodii de primăvară, de George
2.3., 2.4., 2.5., 3.1., Topîrceanu
3.3., 3.4., 4.1., 4.2.,  Strategii de comprehensiune: inferențe simple,
4.3., 4.4., 5.2 predicții, împărtășirea impresiilor de lectură
 Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea
mesajului, interpretarea limbajului figurat
(personificarea)
 Descrierea
 Redactare: descrierea unui loc

1.1., 1.2., 1.4., 2.1., Lectură. Textul descriptiv nonliterar


2.2, 3.1., 3.2., 4.1., Text-suport:Cocorul
4.2., 5.1.  Strategii de comprehensiune
 Strategii de interpretare
 Interese și atitudini față de lectură

Elemente de construcţie a comunicării


Adjectivul
4.1., 4.2., 4.4., 4.5.  Acordul adjectivului cu substantivul
 Gradele de comparație
 Articolul demonstrativ

1.1., 1.2., 1.4., 2.1., Elemente de interculturalitate


2.2., 2.3., 2.5., 3.1., Text-suport: Sulina
3.2., 4.1., 4.2., 5.1.,  Identitate personală-identitate națională-
5.2 diversitate culturală și lingvistică

1.1., 1.4., 2.1., 2.2.,


2.5., 3.1., 4.2., Narativul nonliterar. Jurnalul de călătorie
Text-suport: Pierdut în Vietnam & Cambodgia: jurnal de
? 1.2., 2.1., 3.2., călătorie, de Cătălin Vrabie
4.1., 5.2.  Acțiune, participanți, timp, spațiu
Texte multimodale: benzile desenate
4.1., 4.2., 4.4.
Elemente de construcţie a comunicării
Atributul

Elemente de interculturalitate
1.1., 1.2., 1.4., 2.1., Modele comportamentale în legende greco-romane
2.2., 2.3., 2.5., 3.1., Text-suport: Odiseea, adaptare după Homer
3.2., 4.1., 4.2., 5.1.,
5.2 Recapitulare
Text-suport:O călătorie spre centrul Pământului, de
Jules Verne

Evaluare la final de unitate


Text-suport:Noapte de vară, de George Coșbuc

Atelier de creaţie: Scrierea imaginativă

UNITATEA DE COMPETENŢE CONŢINUTURI VIZATE NUMĂR ORE SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII


ÎNVĂŢARE SPECIFICE ALOCATE*
Impresii de lectură 20 de ore S23-S32 13 ore -
1.1., 1.2., 1.4., Text-suport: Micul prinţ, de Antoine de Saint-Exupéry predare-
2.1., 2.2., 3.1.,  Strategii de comprehensiune: inferențe simple, învățare
UNITATEA 5 4.2., 4.4. predicții, împărtășirea impresiilor de lectură
Prietenie  Extragerea informaţiilor esenţialeşi de detaliu 3ore
 Structurarea unui text narativ Recapitulare
 Exprimarea orală şi în scris a ideilor, pornind de la un unitate
text literar 1 oră
Evaluare
Elemente de construcţie a comunicării unitate
Pronumele. Pronumele personal. Pronumele personal de
2 ore
politeţe
4.1.,4.2., 4.4. Recapitulare
Strategii de interpretare teză
Text-suport: Heidi, fetiţamunţilor, de Johanna Spyri 1 oră evaluare
1.1., 1.2, 2.1.,  Structurarea unui text narativ teză
2.3., 2.4., 2.5.,  Organizarea ideilor principale
3.1., 3.3., 4.2.,  Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea Şcoala altfel
4.3., 4.4. mesajului textului, integrarea informațiilor textului în – S28: 8-14
propriul sistem aprolie
 Descrierea unui personaj

4.1., 4.2., 4.4. Elemente de construcţie a comunicării


Numeralul. Numeralul cardinal. Numeralul ordinal S29 – teza

Textul literar în versuri


1.1., 1.2, 2.1., Text-suport: Revedere, de Mihai Eminescu
2.3., 2.4., 2.5.,  Ascultare activă, elemente paraverbale şi nonverbale
3.1., 3.3., 4.2.,  Citirea şi înţelegerea unui text literar în versuri
4.3., 4.4., 5.1.  Semnificaţiile textului poetic
 Exprimarea părerii asupra textului
 Compunerea descriptivă
 Perspectivă interdisciplinară: poezie-muzică

Textul nonliterar narativ


Text-suport: Prietenia dintre Mihai Eminescu şi Ion
1.1., 1.2, 2.1., Creangă
2.3., 2.4., 2.5.,  Extragerea informaţiilor esenţiale şi de detaliu
3.1., 3.3., 4.2.,  Acţiune, participanţi, timp şi spaţiu
4.3., 4.4., 5.2.
Elemente de construcţie a comunicării
4.1., 4.2., 4.4.  Propoziţia simplă şi propoziţia dezvoltată

1.1., 1.2, 2.1., Portretul


2.3., 2.4., 2.5., Text-suport: A fost odată, de Cella Delavrancea
3.1., 3.3., 4.2.,  Extragerea informaţiilor esenţiale şi de detaliu
4.3., 4.4., 5.2.  Portretul

Comunicare: Instrucţiunile
1.1., 1.4., 3.1.,  Extragerea informaţiilor esenţiale şi de detaliu
4.2.,  Caracteristicile textului
1.1., 2.4., 2.5.,
3.1., 3.4. Recapitulare
Evaluare
1.1., 4.2. Atelier de creaţie: Autoportretul

1.1., 1.2., 2.1., Textul literar narativ. Portretul 10 ore S33-S34 18 ore
2.2., 4.2., 4.4. Text-suport: Aventurile lui Tom Sawyer, de MarK Twain Recapitulare
 Citirea şiînţelegerea unui text narativ 1 oră
UNITATEA 6  Prezentarea unui personaj Evaluare
Am învăţat în clasaa V-a 1 ore -oră la
Textul literar în versuri dispoziția
1.1., 1.2, 2.1., Text-suport: Fiind băiet păduri cutreieram, de Mihai
2.3., 2.4., 3.1., profesorului
Eminescu
3.3., 4.2., 4.3.  Citirea şiînţelegerea unui text literar în versuri
 Semnificaţiile textului poetic
1.1., 2.4. Textul nonliterar explicativ
Text-suport: Dacia
4.2.,4.4.  Citirea şiînţelegerea unui text nonliterar
Elemente de constucţie a comunicării
1.1., 1.2,  Exerciţii de fonetică, vocabular, morfologie şi sintaxă.
2.4., 2.5., 3.1.,
4.1. Evaluare
Text-suport: Închide ochii şi vei vedea Oraşul, de Iordan
Chimet

S-ar putea să vă placă și