Sunteți pe pagina 1din 3

Proces verbal,

Incheiat astăzi, 12.09.2016, cu ocazia distribuirii manualelor şcolare la clasa A VII A. S-au acordat următoarele manuale:

Nume elev Mate. Rom. Bio. Chimie Fizica Franceză Eng. Geog. Istorie Desen Muzica Religie Ed.teh.

Drept pentru care am încheiat prezentul process verbal,