Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare sumativă

„Aldehidele. Acizii carboxilici. Esterii”


Numele şi prenumele......................................................Clasa a XI-a B, profil real Data.................................

Punctaj................... Nota....................

1 Completează tabelul: scrie câte o formulă de structură semidesfăşurată după denumirea substanţei 6p
indicate şi indică grupa funcţională a acesteia.
Grupa funcţională Exemple de substanţă
Formula de structură Denumirea substanţei
─COOH

CH3─CH2─ CHO

metanoat de etil

2 a) Completează ecuaţiile reacţiilor cu formulele de structură ale produşilor de reacţie şi 16p


stabileşte coeficienţii.
b) Scrie denumirea tuturor substanţelor organice.
CH3─CH2─OH + CuO …….……………………………………………….….
……………………………….. ……………………………………………………………………….……..

H3C ─ СН2 ─СOOН + Ca(OH)2 → ……………………………………….………


………………………………………………………………………..
HCOO─CH3 + NaOH → ………………………………………………….
………………………………………………………………………

H2C = O + Ag2O ………….………………………………….

…………………………………………………………………………..
3 Un acid monocarboxilic saturat are masa moleculară egală cu 102. 4p
a) Determinaţi formula moleculară a acidului.

b) Scrieţi formulele de structură semidesfăşurată pentru doi izomeri de catenă:


8p
1. ……………………………………………… denumirea …………………………………

2. ……………………………………………… denumirea …………………………………


c) Scrieţi formula de structură semidesfăşurată a unui izomer de funcţiune şi numiţi-l.
……………………………………………… denumirea …………………………………
d) Scrieţi formula de structură semidesfăşurată a omologului inferior şi numiţi-l.
……………………………………………… denumirea …………………………………

4 Înscrie în spaţiul liber din dreapta câte un domeniul de utilizare a substanţelor: 3p


1) formaldehidă ………………………………………………………..………………….…….
2) acid acetic ………………………………………………………..………………….…..
3) butirat de etil ………………………………………………………..………………….…….
5 Efectuează transformările chimice, scriind ecuaţiile reacţiilor : 8p
CaC2 → HC≡CH → CH3 ─СHO → CH3─COOН → СН3─COOC2H5

1)………………………………………………………………………………………..

2)………………………………………………………………………………………..

3)………………………………………………………………………………………..

4)………………………………………………………………………………………..
6 La prepararea unor produse de cofetărie, se utilizează ca agent de afînare soda alimentară care se
stinge cu oţet. 9p
a) Calculaţi ce masă de oţet (ce conţine 9% acid acetic) va fi necesară pentru a reacţiona cu
21 g de sodă alimentară (NaHCO3).
b) Ce volum de gaz se va degaja în urma reacţiei?
Se dă: De determinat:

Rezolvare:

Răspuns: ………………………………….