Sunteți pe pagina 1din 2

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei Unitatea școlară

Sectorul Catehetic – Educaţional


Departamentul Catehetic

Via Ardeatina n° 1741, 00134, Roma – Italia


Tel: (+39) 067 197 343 Fax: (+39) 069 028 09 40
Cell. (+39) 389 953 9266
E-mail: cateheza.episcopia.italiei@mitropolia.eu
Internet: http://episcopia-italiei.it
http://episcopia-italiei.ro/mps

Nr. 18/12.06.2021

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat între:
Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, prin Sectorul Catehetic – Educaţional, Departamentul
Catehetic, cu sediul în Via Ardeatina 1741, Roma, Italia, reprezentat de pr. Nicolae Budui, în calitate de
coordonator sector,
Şi
II. Unitatea școlară
.....................................................................................................................................................,
localitatea (adresa), reprezentat de ..........................................................................................., în
calitate de director,

III. Obiectul acordului de parteneriat:


Organizarea Activităților din cadrul Proiectului eTwinning ”Limbă, Cultură și Spiritualitate
Românească” consacrate Concursul cu participare internațională ”Împreună cu Hristos prin lume la
început de mileniu III”, care se desfășoară bianual pe tema Nașterii Domnului și a Învierii Domnului.

IV. Responsabilităţile părţilor:

A. Episcopia Ortodoxă Română a Italiei / Departamentul Catehetic:


• Asigură informarea și diseminarea Regulamentului Concursului bianual în rândul comunităților
românești din diaspora și a școlilor din România;
• Formulează itemii concursului bilingv și distribuie linkurile concursului școlilor parohiale din diaspora
și școlilor de stat din România;
• Organizează și desfășoară simularea concursul online cu o săptămână înaintea concursului;
• Organizează și desfășoară concursul online propriu-zis, pe platforma Google Forms;

• Distribuie diplomele profesorilor coordonatori în vederea premierii în cadrul parohiilor de care aparțin
elevii;
• Organizează evenimente de Lansare a cărților rezultate în urma concursului;

• Organizează evenimente de mediatizare a Evaluării concursului.

B) Unitatea școlară .............................................................................................................................:


• Asigură buna comunicare și colaborare cu Instituția organizatoare a concursului;
• Diseminează Regulamentul concursului în rândul elevilor din școli
• Pregătește elevii pe tematica concursului: Nașterea Domnului și Învierea Domnului;
• Înscrie elevii în concurs, completând datele acestora în formulare online;
• Participă la simulările concursului;
• Distribuie elevilor linkurile concursului în ziua desfășurării acestuia;
• Comunică elevilor rezultatele concursului;
• Participă cu elevii la premiere, care are loc în parohia de care aparține școala;
• Invită părinții la evenimentul premierii pentru susținerea și aprecierea elevilor.
• Participă la evenimentele online de mediatizare a evaluării concursului

Prezentul acord s-a încheiat astăzi, 12.06.2021 în două exemplare, câte unul pentru fiecare instituţie
parteneră și devine valid juridic din momentul semnării de către ambii parteneri.

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei Unitatea școlară

Coordonator Sectorul Catehetic - Educaţional Director,


Pr. Nicolae Budui

_____________________________________

L.S.

S-ar putea să vă placă și