Sunteți pe pagina 1din 3

Fenomene optice –Noțiuni introductive

Tipul lecției: predare-învățare-evaluare


Obiective urmărite :
 O1 - identificarea corpurilor ce au lumină proprie,
 O2- definirea sursei de lumina si a corpului luminat (exemple),
 O3 –identificarea deosebirilor dintre diverse corpuri și clasificarea corpurilor :
transparente, opace, translucide (exemple),
 O4 –analiza dependeței dintre transparentă și grosimea corpulu,i
 O5 - stabilirea modului de propagare a luminii într-un mediu transparent și omogen,
 O6 - explicarea importanței luminii in viața de zi cu zi.
Metode si mijloace de invatamant utilizate: conversatia euristică, metoda ciorchine,
experimentul, asaltul de idei,
Mijloace : materiale didactice, fișa de lucru
Desfăsurarea lecției: -moment organizatoric
Plecând de la câteva imagini începem provocarea elevilor analizând ce observă, ce știu în
legătură cu lumina.

Elevii observă că lumina poate să vina de la Soare sau Lună pe timp de noapte sau alte surse
făcute de om.
-Ce diferență este între Soare și Luna?
Aplicând metoda ciorchine găsim:
 -Soarele este mai mare,
 -Soarele dă lumina ziua iar luna noaptea,
 -Soarele este mai departe decât Luna,
 -Soarele este cald iar Luna rece,
 -Soarele are lumină proprie iar Luna o primeste de la Soare.
Se dezvolta informațiile despre Lună și Pământ, despre formarea zilei și a nopții.
 Analizând prima și a doua imagine se solicită elevilor să emită păreri despre cum se
propagă (cum călătoreste, se deplasează) lumina și o parte din ei vor observa că
lumina se propagă rectiliniu.
 Sunt ghidați să descopere ei viteza de propagare a luminii.

Exercitiu: Se cunoaște că distanța de la Soare până la Pământ este 150 milioane de km


iar timpul în care lumina emisa de Soare ajunge pe Terra este de 8 minute20 sec. Care este
viteza de propagare a luminii?

Se interpretează, se discută răspunsul obținut de elevi : vluminii =300 000 km/s

-Cum vi se pare aceasta viteză: mică, mare?

-R: maaaaaare.

-In comparatie cu dimensiunile Pământului ce puteți afirma?( Raza Pamantului este 6368
km)
-R: este foarte mare.
Se explică că si propagarea undelor radio în spaţiul atmosferic se realizează
aproximativ cu viteza luminii (300 000 Km/s).

-Cum vă explicati că dacă ați apelat o rudă din Australia ea răspunde imediat și comunicați
de parcă ati fi alături?

R: Din cauza vitezei mari de propagare a semnalului si a dimensiunilor mici ale Pământului.

Se vor face câteva precizri privind principala sursă de lumină a Pământului (Soarele) și
se solicită un scurt eseu : „Terra fără Soare”

După prezentarea eseurilor găsim :

-viața ar fi imposibilă,
-oamenii ar muri căci nu ar crește plantele,
-ar fi foarte frig,
--plantele dispar pentru că nu se mai realizeaza procesul de fotosinteză,
-nu ar fi nici animale căci și ele ar muri deoarece nu ar mai avea hrană,
-nu s-ar mai putea produce curent electric cu ajutorul panourilor fotovoltaice,
-nu ne-am vedea,
-funțtia ochiului ar fi inutilă,
-oamenii nu ar mai avea ochi.

Analizati imaginea 4

-Dacă ceața este densă se poate vedea la o distantă de 50m - 100 m ?

R : Nu, ceața este este un mediu transparent dacă nu este densă și pentru o grosime a stratului
de aer nu prea mare.

-In apa unui râu dacă privim vedem pietrele de pe fundul râului ?
R : Da , pntru că lumina se propagă și in apă și este un mediu transparent.

Dacă adâncimea râului crește atunci stratul de apă devine opac.

-In care mediu mergeti mai usor : prin aer sau apă ?

R : a)prin aer,

b) apă

Concluzii:

-lumina se propagă rectiliniu prin mediile transparente sau translucide cu viteze diferite,

-viteza maximă este în vid dar și cea prin aer este aproximativ egală cu cea din vid și are
valoarea de 300 000 km/s,

-mediile pot fi transparente, translucide sau opace,

-un mediu nu este absolut transparent deoarece apa pentru straturi mai mari devine translucidă
(nu se pot vedea clar obiectele) și chiar opacă, la fel ca și stratul de ceață sau sticlă.

Temă : Calculați distanta parcursă de lumină într-un an cunoscând că un an are 365 zile, o zi
are 24 ore și o oră are 3600sec.

S-ar putea să vă placă și