Sunteți pe pagina 1din 279

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE

Număr de ore pe săptămână – 2


Manual: „Arte vizuale şi abilităţi practice” – Cristinea Rizea,Daniela Stoicescu,Ioana Stoicescu, Ed. Litera, 2015
Programa -aprobată prin OMEN nr.5003/02.12.2014

COMPETENŢE GENERALE

1. Explorarea de mesaje exprimate în limbaj vizual într-o diversitate


de contexte
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici adecvate

COMPETENŢE SPECIFICE
1. Explorarea de mesaje exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte

1.1. Recunoașterea unor mesaje comunicate prin imagini în contexte familiare


1.2. Diferențierea caracteristicilor expresive ale elementelor de limbaj plastic în compoziții și în mediul înconjurător
1.3. Manifestarea receptivității față de mesajele exprimate prin limbaj vizual

2. Realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind materiale și tehnici adecvate

2.1. Utilizarea în contexte variate a materialelor în funcție de proprietăți ale acestora și de tehnici de lucru adecvate
2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții textile, ceramică, sticlă etc.)
2.3. Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice
2.4. Modificarea expresiei plastice inițiale prin remodelare
2.5. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică
Planificare anuală

Semestrul l-34 ore


Semestrul al doillea-34ore
Total ore/an-68ore
r.cr Unitatea Competențe Conținuturi vizate/activate Perioada Nr. Observații
tematică specifice ore
Semestrul
l,14septembrie-
29ianuarie
Școlile 1.2.;1.3.;2.3.C Recapitulere-materiale și 3 săpt. 6
povestesc instrumente.
Recapitulare-elemente de limbaj
plastic(punctul,linia,pata de
culoare,forma)
Recapitulare -tehnici de lucru
învățate în clasa all-a(stropire
forțată,curgere
liberă,fuzionare,scurgere aderentăși
prin dirijarea jetului de
aer,colaj,ândoire,tăiere,lipire,tehnici
fotografice-forma,lumina și
culoarea)2
Eu între ceilalți 1.1;2.1;2.2;2.4 Elemente de limbaj 4 8
plastic:culoarea,culori principale, Săpt.
binare,calde,reci,nuanțe,tonuri.Tehn
ica origami
Vacanță 31 octombrie-8 noiembrie
Jocuri și jucării 1.1;2.1;2.2;2.4 Elemente de limbaj plastic- 3săpt. 6
linia,punctul,culoarea,forma
Tehnici de lucru cu fire și materiale
textile-
tăiere,croire,coasere,împletire
Modelaj-modelare
liberă,presare(volum,plan,linie)
Harta 1.1;1.2;1.3;2.2 Amestecuri cromatice 6
anotimpurilor Obținere de forme spontane
prin:stropire forțată,curgere
liberă,fuzionare,scurgere aderentă și
prin dirijarea jetului de aer
Tehnici de lucru:colaj, îndoire,tăiere
,lipire etc.
Tehnică fotografică-forma,lumina și
culoarea
Vacanța de iarnă
Pământul,planet 1.1ș1.3ș2.3 Tehnici specifice de aplicare a 4săpt. 8
a vie coulorilor-efectul de
transparență/opacitate
Obținere de forme spontane prin
decolorare cu pic
Tehnici de lucru-colajul obținut prin
rupere,tăiere,lipire etc.
Tehnică fotografică-forma,lumina și
culoarea
Vacanță intersemestrială
Despre pasiuni 1.1;1.2;1.3;2.2;2 Amestecuri cromatice 3săpt. 6
.4 Tehnici de lucru cu fire și materiale
textile-
tăiere,croire,coasere,împletire
Tehnica Quilling
Învățăm de la 1.1;1.3;2.2;2.4 Elemente de limbaj plastic-forma 4săpt. 8
plante Obținere de forme spontane din
sfoară colorată
Tehnica amprentării
Tehnici de lucru cu materiale din
natură
Animalele ne 1.1;1.3;2.1;2.3;2 Amestecuri cromatice 3săpt. 6
învață .5 Tehnica Tangram
Tehnici fotografice
Vacanța de primăvară
Ție îți pasă? 1.2;1.3;2.3 Amestecuri cromatice 3săpt. 6
Texturi
Tehnici de lucru combinate
Colecționari de 1.2;1.3;2.3 Tehnica hașurii
timp liber Forme plane și spațiale,texturi
Volum,plan,linie
Tehnica țeserii cu benzi de hârtie
Tehnici de lucru cu materiale
diferite-recapitulare

Planificare pe unități tematice


Semestrul l
Unitatea tematică-,,Școlile povestesc”
Perioada-4săptămâni
p. Activit. de învățare Conținut vizat/activ Resurse Evaluare/feed-
fice back
.3;2. Subiect aplicativ-,,Drumul către școală” Recapitulare-materiale și instrumente a.materiale-manualul și caietul de arte Observarea
Tema plastică-linia,desen.Macheta-1oră Recaputulare-elemente de limbaj plastic- vizualeși abilități practice,materiale și gradului de
Subiect aplicativ-,,Oamenii școlii,mici punctul,linia,pata de culoare,forma instrumente ce se vor utiliza în orele implicare în
și mari”-2ore Recapitulare-tehnici de lucru învățate în clasa de A.V.A.P. rezolvarea
Tema plastică-linii și puncte.Colajul all-a b.procedurale- sarcinilor
Subiect aplicativ-,,Pagini din viața Amestecuri acromatice conversația,explicația,demonstrația,o
școlii”-2ore Obținere de forme spontane bservația,exercițiul,problematizarea. Respectarea
Tema plastică-obținerea de griuri prin Forme plane și spațiale(colajul și macheta) c.forme de organizare a colectivului- criteriilor de
amestecuri dintre alb și negru,în activitate frontală,activitate evaluare
cantități diferite individuală
Pata de culoare și forma Evaluare
Evaluare -1oră practică

Unitatea tematică ,,Eu între ceilalți”


Perioada 4 săptămâni
p.speci Activit.de învățare Conținut vizat/activ Resurse Evaluare/feed
=back
.2;1.3; Subiect aplicativ-,,Un copil obișnuit”- Elemente de limbaj plastic-culoarea,culori a.materiale-manualul și Observarea
.2;2.4 1oră calde,reci,nuanțe,tonuri caietulA.V.A.P.,materiale și gradului de
Tema plastică-Culoarea Tehnica Origami instrumente ce se utilizează la orele implicare în
Subiect aplicativ-,,Un copil obișnuit”- de A.V.A.P. rezolvarea
1oră b.procedurale- sarcinilor
Tema plastică-Culori principale și culori conversația,explicația,demonstrația,
binare exercițiul,problematizarea Respectarea
Subiect aplicativ-,,Totul despre mine”- c.forme de organizare a criteriilor de
1oră colectivului-activitate evaluare
Tehnica Origami folosită pentru frontală,activitate individuală
obținerea unei rame foto Evaluare
Subiect aplicativ-,,Ceilalți”-1oră practică
Tema plastică-Culori calde
Subiect aplicativ-,,Ceilalți”
Tema plastică- Culori reci
Subiect aplicativ-,,Amprenta clasei-2ore
Tema plastică-Nuanțe și tonuri
Evaluare-1oră

Unitatea tematică ,,Jocuri și jucării”


Perioada-3 săptămâni
p.specifi Activit.de învățare Conținut vizat/activ Resurse Evaluare/feed-
back
.1;2.2;2. Subiect aplicativ-,,Noi și lucrurile„-2ore Elemente de limbaj plastic- a.materiale-manualul și caietul de Observarea
Tehnici de lucru cu materiale textile- linia,punctul,culoarea,forma A.V.A.P. gradului de
păpuși de mână Tehnici de lucru cu materiale textile- instrumente ce se utilizează în orele implicare în
Subiect aplicativ-,,Povestea din spatele tăiere,croire,coasere,împletire de A.V.A.P. rezolvarea
unei jucării”-1oră Modelaj-modelare b.procedurale- sarcinilor
Tehnică de lucru-modelare liberă liberă,presare,volum,plan,linie conversația,explicația,demonstrația,o
Subiect aplicativ-,,Jocurile bservația,exercițiul,problematizarea Respectarea
generațiilor”-2ore c.forme de organizarea colectivului- criteriilor de
Tehnici de lucru combinate-Jocul activitate frontală,activitate evaluare
memoriei individuală
Evaluare-1oră Evaluare
practică
Unitatea tematică,,Harta anotimpurilor”
Perioada 3săptămâni
p. Activit.de învățare Conținut vizat/activ Resurse Evaluare/feed-
fice back
.2;1.3;2. Subiect aplicativ-,,Cele patru anotimpuri”-1oră Amestecuri cromatice a.materiale-manualul și caietul Observarea
Tehnica plastică-amestecuri cromatice de A.V.A.P.și instrumente ce gradului de
Subiect aplicativ-,,Cele patru anotimpuri” Obținerea de forme spontane prin se folosesc la orele de implicare în
Tehnici de lucru combinate pentru obținerea stropire forțată,scurgere A.V.A.P. rezolvarea
unui colaj liberă,fuzionare,scurgere aderentă și b.procedurale- sarcinilor
Subiect aplicativ-,,Anotimpul preferat”-1oră prin dirijarea jetului de aer conversația,explicația,demonstr
Tema plastică-obținerea de forme spontane prin ația,observația,exercițiul,proble Respectarea
stropire și curgere liberă Tehnici de lucru- matizarea criteriilor de
Subiect aplicativ-,,Anotimpul preferat„-1oră colaj,îndoire,tăiere,lipire,etc. c.fofme de organizare a evaluare
Tema plastică-amestecuri obținute prin Ttehnică fotografică-forma,lumina și colectivului-activitate
fuzionare și prin dirijarea jetului de aer culoarea frontală,activitate individuală Evaluare
Subiect aplicativ-,,Obiceiuri de iarnă”-1oră practică
Tehnici de lucru combinate-forma ,lumina și
culoarea
Evaluare-1oră

Unitatea tematică ,,Pământul,planeta vie”


Perioada 4 săptămâni
p.specifi Activit.de învățare Conținut vizat/activ Resurse Evaluare/feed
-back
1.3.;2.3 Subiect aplicativ-,,Universul”-1oră Tehnici specifice de aplicare a a.materiale-manualul și caietul de Observarea
Tehnici de realizare a unui mobil culorilor-efectul de A.V.A.P.și instrumente ce se gradului de
Subiect aplicativ-,,Universul”-1oră transparență/opacitate utilizează în orele de A.V.A.P. implicare în
Oaltfel de fotografie Obținere de forme spontane prin b.procedurale- rezolvarea
Subiect aplicativ-,,Universul”-1oră decolorare cu pic conversația,explicația,demonstrația, sarcinilor
Tema plastică-obținerea de forme prin Tehnici de lucru-colajul obținut prin observația,exercițiul,problematizare
decolorare cu pic rupere,tăiere,lipire etc. a Respectarea
Subiect aplicativ-,,Planeta albastră”-1oră Tehnică fotografică-forma,lumina și c.forme de organizare a criteriilor de
culoarea colectivului-activitate evaluare
frontală,activtate individuală
Tema plastică-efectul de transparență/opacitate Evaluare
Subiect aplicativ-,,Planeta albastră” practică
Colajul prin rupere
Subiect aplicativ-,,Inimă verde”-1oră
Tehnici de lucrucombinate pentru realizarea
unui monoclu
Recapitulare-2ore

Semestrul al doilea

Unitatea tematică,,Despre pasiuni”


Perioada 3 săptămâni

p.specifice Activități de învățare Conținut vizat/activ Resurse Evaluare/feed-


back
.2;1.3;2.2;2.4 Subiect aplicativ-,,Oameni și pasiuni” Amestecuri cromatice a.materiale-manualul și caietul de Observarea
Tema plastică-amestecuri cromatice Tehnici de lucru cu fire textile- A.V.A.P.și instrumente ce se gradului de
Subiect aplicativ-,,Povestea unei pălării” croire,tăiere coasere,împletire utilizează în orele de A.V.A.P. implicare în
Tehnici de lucru cu fire și materiale Tehnica Quilling b.procedurale-conversa rezolvarea
textile- ția,explicația,demonstrația,observați sarcinilor
croire,tăiere,împletire,coasere,lipire a,exercițiul,problematizarea
Subiect aplicativ-,,Colecții”-2ore c.forme de organizare a colectivukui Respectarea
Tehnnică de lucru-Quilling de elevi-activitate frontală,activitate criteriilor de
Subiect aplicativ-,,Dincolo de poarta individuală evaluare
școlii”-1oră
Cum valorificăm produsele lucrate- Evaluare
expoziții de vânzare practică
Evaluare-1oră
Unitatea tematică-Învățăm de la plante
Perioada-4 săptămâni
p.specific Activități de învățare Conținut vizat/activ Resurse Evaluare/feed
-back
.3;2.2;2.4 Subiect aplicativ-,,Despre plante”-2ore Elemente de limbaj plastic-forma a.materiale-manualul și caietul de Observarea
Tehnici combinate cu material din Obținerea de forme spontane din sfoară A.V.A.P.și instrumente ce se utilizează gradului de
natură colorată la orele de A.V.A.P.b.procedurale- implicare în
Subiect aplicativ-,,Echilibrul din Tehnica amprentării conversația,explicația,demonstrația,ob rezolvarea
natură”-1oră Tehnici de lucru cu materiale din natură servația,exercițiul,problemetizarea sarcinilor
Tema plastică-forma c.forme de organizare a colectivului-
Subiect aplicativ-,,Echilibrul din activitate frontală,activitate Respectarea
natură”-1oră individuală criteriilor de
Tema plastică-obținerea de forme cu evaluare
ajutorul sforii înmuiate în culoare
Subiect aplicativ-,,Flori de Evaluare
primăvară”-2ore practică
Tehnici de lucru combinate
Subiect aplicativ-,,Pomi înfloriți”-1orî
Tehnici de lucru combinate-
amprentarea

Unitatea tematică-,,Învățăm de la animale”


Perioada-3 săptămâni
p. specifice Activități de învățare Conținut vizat/activ Resurse Evaluare/feed
-back
.3;2.1;2.3;2.5 Subiect aplicativ-,,Prieteni Amestecuri cromatice a.materiale-manualul și caietul de Observarea
necuvântători”-1oră A.V.A.P.și instrumente ce se gradului de
Tema plastică-amestecuri cromatice Tehnica Tangram utilizează la A.V.A.P. implicare în
Subiect aplicativ-,,Prieteni b.procedurale- rezolvarea
necuvântători”-1oră Tehnici fotografice conversația,explicația,demonstrația,ob sarcinilor
Tehnica de lucru-Tangram servația,exercițiul,problematizarea
Subiect aplicativ-,,Păpuși pe c.forme de organizare a colectivului- Respectarea
băț”-,,Consiliul viețuitoarelor”-1oră activitate frontală,activitate criteriilor de
Tehnici de lucru combinate individuală evaluare
Subiect aplicativ-,,Iubire
necondiționată”-,,Animale din Evaluare
farfurii de carton”-1oră practică
Tehnici de lucru combinate
Subiect aplicativ-,,Iubire
necondiționată-1oră
Tehnici fotografice
Evaluare-1oră

Unitatea de învățare-,,Ție îți pasă?”


Peroada-3săptămâni
p.specifice Activități de învățare Conținut vizat/activ Evaluare/feed-
Resurse back
1.3.;2.3 Subiect aplicativ-,,Casele păsărilor”-2ore Amestecuri cromatice Observarea
Tehnici de lucru combinate a.materiale-manualul și caietul de gradului de
Subiect aplicativ-,,Prietenii naturii”-2ore Texturi implicare în
Tehnici de lucru combinate A.V.A.P. rezolvarea
Subiect aplicativ-,,Eco-marțienii„-1oră Tehnici de lucru combinate sarcinilor
Tehnici de lucru combinate și innstrumente ce se utilizează
aluare-1oră Respectarea
la orele de A.V.A.P. criteriilor de
evaluare
b.procedurale-
conversația,explicația,demonstrația,o Evaluare
bservația,exercițiul,problematizarea practică
c.forme de organizare a colectivului-
activitate frontală,activitate
individuală
Unitatea de învățare-,,Colecționari de timp liber”
Perioada-4săptămâni
p.specifice ctivități de învățare Conținut vizat/activ Resurse Evaluare/feed-
back
1.3.;2.3 Subiect aplicativ-,,Timp liber petrecut acasă”- Tehnica hașurării a.materiale-manualul și caietul de Observarea
2ore A.V.A.P.și instrumente folosite la orele gradului de
Tehnici de lucru cu hârtia-țesere de Forme plane și spațiale,texturi de A.V.A.P. implicare în
benzi(fâșii)de hârtie b.procedurale-conversația,explicația, rezolvarea
Subiect aplicativ-,,De-a arhitecții-1oră Volum,plan,linie demonstrația,observația,exercițiul sarcinilor
Tehnici de lucru cu materiale diferite ,problematizarea
Subiect aplicativ-,,Desenul,pasiunea mea”- Tehnica țeserii cu benzi de hârtie c.forme de organizare a colectivului- Respectarea
2ore activitate frontală,activitate individuală criteriilor de
Desenul în creion-tehnica hașurării Tehnici de lucru cu materiale evaluare
Recapitulare-1oră diferite,recapitulare
Evaluare-1oră Evaluare
practică
EDUCAȚIE CIVICĂ

Număr de ore pe săptămână – 1


Manual: „Educaţie civică” – Dumitra Radu.Gherghina Andrei, Ed. ARAMIS, 2016

COMPETENŢE GENERALE

1. Aplicarea unor norme de conduită în viaţa cotidiană


2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în
contexte de viaţă din mediul cunoscut
3. Cooperarea cu ceilalţi pentru rezolvarea unor sarcini simple de
lucru, manifestând disponibilitate

COMPETENŢE SPECIFICE

1. Aplicarea unor norme de conduită în viața cotidiană

1.1. Explorarea calității de persoană pe care o are orice om


1.2. Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei
1.3. Explorarea grupurilor mici și a regulilor grupului
2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viață din mediul cunoscut

2.1. Recunoașterea unor atitudini în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele


2.2. Manifestarea unor atitudini pozitive în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele
2.3. Explorarea unor relații existente între oameni în cadrul grupului
3. Cooperarea cu ceilalți pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, manifestând disponibilitate

3.1. Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru
3.2. Participarea la acțiuni în grupuri mici, prin asumarea de drepturi și îndatoriri
*3.3. Participarea la proiecte simple cu conținut moral-civic, în cadrul clasei, al școlii sau al comunității locale

Planificare anuală

Aria curriculară: Om și societate


Curriculum nucleu
Număr de ore: o oră/săptămână Total: 17 ore/semestru; 34 ore anual

Semestrul I

NR
. UNITĂȚI DE COMPETENȚE GENERALE ȘI NR.
CR SĂPT. CONȚINUTURI OBS.
T
ÎNVĂȚARE SPECIFICE ORE
1. a. Ce inseamna sa fim persoane?
1.1
b. Persoana mea
2.3
I-IV Persoana c.Persoana lui/ei 4 ore
3.1
d. Recapitulare
3.2
e. Evaluare
2. a. Ce sunt plantele si animalele?
Noi, 1.1 b. Nevoia de plante si animale
V-X animalele si 2.1 c. Atitudinea noastra fata de plante si animale 5 ore
plantele 3.2 d. Recapitulare
e. Evaluare
3. a. Ce sunt lucrurile ?
Raporturile 2.1 b. Nevoia de lucruri
XI-XVI noastre cu 1.1 c. Lucruri care ne exprimaRelatii si atitudini fata de lucruri 6 ore
lucrurile 3.2 d. Recapitulare
e. Evaluare
Proiect XVII Scoala mea verde 1 oră
Semestrul al II-lea

NR. SĂP UNITĂȚI DE COMPETENȚE GENERALE ȘI NR.


CRT CONȚINUTURI OBS.
T. ÎNVĂȚARE SPECIFICE ORE
4. a. Bunatatea si rautatea
b. Respectul si lipsa de respect
1.1 c. Sinceritatea si minciuna
Trasaturile
I- 2.3 d. Curajul, frica, lasitatea
morale ale 8 ore
VIII 3.1 e. Modestia si lipsa de modestie
persoanei
3.2 f. Increderea si lipsa de incredere
g. Recapitulare
h. Evaluare
5. a. Ce sunt grupurile?
b. Familia
Raporturile 1.1
c. Grupurile de prieteni
IX- noastre cu 2.3
d. Grupuri de joaca 7ore
XVI ceilalti 3.1
e. Reguli ale grupului
oameni 3.2
f. Recapitulare
g. Evaluare
Proiect XVII Târg de obiecte 1oră
PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Semestrul I
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : PERSOANA
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 4
Nr. Conţinuturi Competenț Nr. Evaluare
Activităţi de învăţare Data Resurse Obs.
crt. - detalieri - e ore instrumente
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Ce înseamnă să 1.1 a. exerciții de selectare a unor cuvinte ce 1 17- Materiale ● observare
fim persoane 2.3 definesc corpuri vii; IX manualul, sistematică
3.1 b. exerciții de descoperire a asemănărilor caietul, ● evaluare
2. Persoana mea 3.2 și deosebirilor între plante și animale; 1 23- ilustrații, orală
c. exerciții de transcriere a cuvintelor ce IX dicționare, ● temă de
3. Persoana lui/ei denumesc persoane; lecturi lucru în clasă
d. exerciții de transcriere a termenilor care suplimentare; ● inter-
4. Recapitulare ajută la identificarea unei persoane; 1 1-X evaluare
e. precizarea trăsăturilor fizice și a celor ●auto-
5. Evaluare morale caracteristice unui membru din evaluare
familia fiecăruia; 1 8-X Procedurale
f. exerciții de precizare a limbii vorbite de Activitate
locuitorii unor anumite țări; frontală,
g. exerciții de transcriere a afirmațiilor individuală și de
corecte; grup
h. exerciții de completare a unor enunțuri
cu termenii corespunzători;
i. exerciții de descriere a unor acțiuni
specifice persoanei; Temporale
j. exerciții de argumentare a unor 5 ore
proverbe;
k. exerciții de completare a unor propoziții
lacunare;
l. exerciții- joc .
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : NOI ȘI CELELALTE VIEȚUITOARE
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 5
Nr. Conţinuturi Competenț Nr. Evaluare
Activităţi de învăţare Data Resurse Obs.
crt. - detalieri - e ore instrumente
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Ce sunt plantele și 1.1 a. exerciții de alcătuire a unei fișe cu titluri 15-X Materiale ● observare
animalele ? 2.1 de opere literare cunoscute în care 1 manualul, sistematică
3.2 personajele sunt plante sau animale; caietul, ● evaluare
2. Nevoia de plante b. exercițiu-joc de imaginare a unui dialog 1 22-X ilustrații, orală
și animale între copil și animalul preferat; dicționare, ● temă de
c. exerciții de răspundere la anumite lecturi lucru în clasă
3. Atitudinea noastra întrebări; 1 5-XI suplimentare; ● inter-
față de plante și d. exerciții de exemplificare a rolului evaluare
animale fiecărui animal din imagine; ●auto-
e. exerciții de exprimare a atitudinii evaluare
4. Recapitulare noastre față de plante și animale; 1 12- Procedurale
f. exerciții de enumerare a cât mai multor XI Activitate
5. Evaluare motive pentru care plantele și animalele frontală,
trebuie ocrotite; individuală și de
g. exerciții de afirmare a modului cum 1 19- grup
îngrijește fiecare elev plantele și XI
animalele din mediul înconjurător;
h. exerciții de completare a spațiilor
punctate cu termeni potriviți; Temporale
i. exerciții de desenare a unor plante și 5 ore
animale .
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : RAPORTURILE NOASTRE CU LUCRURILE

NUMĂR DE ORE ALOCAT: 6


ar putea fi create de oameni;
m. exerciții de completare a spațiilor
punctate cu termeni potriviti;
n. exerciții de punere in corespondenta.
Proiect 1 28-I 1 oră
Semestrul al II-lea

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : TRĂSĂTURI MORALE ALE PERSOANEI


NUMĂR DE ORE ALOCAT: 8
Nr. Conţinuturi Competenț Nr. Evaluare
Activităţi de învăţare Data Resurse Obs.
crt. - detalieri - e ore instrumente
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Bunatatea și 1.1 a. exerciții de recunoastere a personajelor 1 11-II Materiale ● observare
rautatea 2.3 din ilustrații date; manualul, sistematică
3.1 b. exerciții de raspundere la anumite caietul, ● evaluare
2. Respectul și lipsa 3.2 întrebări; ilustrații, orală
de respect c. exerciții de alcătuire a unei fișe in care sa 1 18-II dicționare, ● temă de
se noteze actiunile ce trebuie facute pentru lecturi lucru în clasă
3. Sinceritatea și a castiga increderea celor din jur; suplimentare; ● inter-
minciuna d. exercitiu- joc de dramatizare a povestii 1 25-II evaluare
Mincinosul; ●auto-
4. Curajul, frica, e. exerciții de definire a increderii; evaluare
lasitatea exerciții de transcriere a expresiilor care 1 4-III Procedurale
sugereaza respectul; Activitate
5. Modestia și lipsa f. exerciții de comentare a unor afirmatii; frontală,
de modestie g. exerciții de scriere pe o fisa a unor motive 1 11-II individuală și de
pentru care o persoana poate fi respectata grup
6. Increderea și lipsa de cei din jur;
de incredere h. exerciții de transcriere a termenilor care 1 18-
exprima curajul; III
7. Recapitulare i. exerciții de completare a unor spatii Temporale
punctate; 1 25-II 8 ore
8. Evaluare j. exerciții de alcătuire a unor liste cu
personaje din literatura care au dat dovada
de curaj; 1 1-IV
k. exerciții de transcriere acuvintelor care
definesc bunatatea/ sugereaza minciuna;
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : RAPORTURILE NOASTRE CU CEILALȚI OAMENI
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 8
Nr. Conţinuturi Competenț Nr. Evaluare
Activităţi de învăţare Data Resurse Obs.
crt. - detalieri - e ore instrumente
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Ce sunt grupurile? 1.1 a. exerciții de enumerare grupurilor din care 15- Materiale ● observare
face parte omul; 1 IV manualul, sistematică
2. Familia 2.3 b. exerciții de scriere a denumirilor caietul, ● evaluare
activitatilor desfasurate in cadrul grupului 1 22- ilustrații, orală
3. Grupul de prieteni 3.1 scolar; IV dicționare, ● temă de
c. exerciții de selectare a unor expresii care lecturi lucru în clasă
3.2
4. Grupul de joaca denumesc un grup; 1 29- suplimentare; ● inter-
d. exerciții de scriere a denumirilor IV evaluare
5. Grupul de invatare activitatilor desfasurate in cadrul grupului ●auto-
de joaca; evaluare
6. Reguli ale grupului e. exerciții de scriere a membrilor familiei și 1 20-V Procedurale
a sarcinilor atribuite fiecaruia; Activitate
Recapitulare f. exerciții de completare a unor spatii libere frontală,
7. cu termeni potriviti; individuală și de
Evaluare g. exerciții de inventare a unui joc și de grup
8. stabilire a regulilor acestuia; 1 27-V
h. exerciții de transcriere a unor expresii ce
denumesc calitati potrivite unui conducator
de grup; Temporale
i. exerciții de identificare a colegilor cu 7 ore
aceleasi preocupari;
Proiect Tîrg de obiecte 2 3-
10-
VI
Joc și mișcare

Număr de ore pe săptămână – 1


COMPETENŢE GENERALE

1. Participarea la jocurile de mişcare, organizate sau spontane, în


funcţie de capacitatea psiho-motrică şi interesele individuale
2. Manifestarea unor comportamente sociale adecvate în activităţile ludice

COMPETENŢE SPECIFICE

1. Participarea la jocurile de mișcare, organizate sau spontane, în funcție de capacitatea psiho-motrică și


interesele individuale

1.1. Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul unor jocuri de întrecere


1.2. Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare intra-grup și întrecere inter-grupe
1.3. Utilizarea deprinderilor motrice de bază pentru realizarea unor activități ludice, cu caracter complex și eforturi
diferite

2. Manifestarea unor comportamente sociale adecvate în activitățile ludice

2.1. Gestionarea relațiilor intra-grup și inter-grup în activitățile de joc și mișcare


2.2. Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul jocurilor de mișcare

Planificare anuală

SEMESTRUL I 17ore
Nr.crt Unităţi de Comp Conţinuturi Nr.ore Săpt. Obs
învăţare
1. Stil de viaţă 1.1 1.2 1.3  Stil de viață activ 3 Sapt
sănătos 2.1 2.2 Jocuri de mișcare desfășurate în aer liber
Jocuri:Repetarea jocurilor învăţate 1,2,3

2. Împreună ne 1.1 1.2 1.3  Deprinderi de comunicare și lucru în echipă Sapt


jucăm 2.1 2.2 Tehnici de comunicare eficientă în jocuri de mișcare( gesturi,
semne, semnale) 4 4,5,6,
Reguli de interacțiuni într-un grup (respectarea echipei adverse, 7
recunoașterea rezultatelor întrecerii în cadrul jocurilor, respectarea
regulilor de către parteneri)
 Evaluare
3. Cei mai buni, 1.1 1.2 1.3  Capacitate psiho-motrică Sapt
câștigă! 2.1 2.2 Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers, cu purtări de
obiecte 4 9,10,
Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de alergare ( în zig-
zag, cu ocolire de obstacole, cu trecere peste obstacole, cu transport și 11,12
punere de obiecte)
 Evaluare
4. Hai afară, la 1.1 1.2 1.3  Deprinderi de comunicare şi lucru în echipă Sapt
zăpadă! 2.1 2.2 Adaptarea unei serii de roluri pentru oferirea de sprijin
necondiționat ( acțiuni în perechi, grupuri mici cu schimbarea 3 13,14
rolurilor) ,15
Ascultarea și acceptarea opiniilor celorlalți
Stil de viață activă
Jocuri de mișcare desfășurate în anotimpul iarna
 Evaluare
5. Sunt 1.1 1.2 1.3  Capacitate psiho-motrică 2 Săpt.
îndemânatic! 2.1 2.2 Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de aruncare și
prindere ( aruncarea lansată cu două mâini înainte, în sus și pe 16
deasupra capului, prinderea cu o mână prin apucare, aruncare
azvârlită la distanță și la țintă) 17
Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete cuprinzând deprinderi
motrice complexe ( utilitar- aplicative: tracțiune-împingere, cățărare-
coborăre,tracțiune)

SEMESTRUL II 17 ore
Nr.crt Unităţi de Comp. Conţinuturi Nr.ore Săpt. Obs.
învăţare
5. Sunt 1.1 1.2  Capacitate psiho-motrică Sapt
îndemânatic! 1.3 2.1 Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de
2.2 aruncare și prindere ( aruncarea lansată cu două mâini 3 18,19,20
înainte, în sus și pe deasupra capului, prinderea cu o mână prin
apucare, aruncare azvârlită la distanță și la țintă)
Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete cuprinzând
deprinderi motrice complexe ( utilitar- aplicative: tracțiune-
împingere, cățărare-coborăre,tracțiune)
 Evaluare
6. Jocul 1.1 1.2  Capacitate psiho-motrică Sapt
cercetaşilor 1.3 2.1 Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea calităților
2.2 motrice ( viteze de deplasare în relațiecu un partener, rezistența 4 21,22,23,24
generală, forța dinamică a trunchiului și abdomenului
Jocuri pentru orientarea spațio- temporală (repere stabile,
dinamice; ritm)
 Evaluare
7. 1.1 1.2  Stil de viață activ Sapt
Jocul, 1.3 2.1 Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor cardiac și
prietenul 2.2 respiratorii 5 25,26,28,
mişcării Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul liber,
incluzând întrecerea între grupuri 29,30
 Evaluare
8. 1.1 1.2  Stil de viață activ 5 Sapt
Joc şi recreere 1.3 2.1 Jocuri de mișcare pentru timpul liber desfășurate în
2.2 drumeții, excursii, tabere 31,32,33,34,35
Concursuri școlare
Activități turistice
 Evaluare
PROIECTAREA PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE – JOC ȘI MIȘCARE – CLASA A III-A
SEMESTRUL I

Unitatea de învățare: Stil de viață sănătos


Nr. ore: 3 / săpt.1,2,3
Nr Comp.
crt specif. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare
1. 1.1 Jocuri de mișcare 17-IX -deplasări cu numărarea pașilor și transport de diferite obiecte -obiecte , mingi, ștafete, -observare
1.2 cuprinzând variante de -participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de locomoție corzi sistematică
2.1 mers, cu purtări de - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de manipulare -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
demonstraţia, exerciţiul, - temă de lucru în
2.2 obiecte -realizarea unor sarcini motrice de manipulare a diferitelor obiecte, în cadrul unui
jocul clasă
Joc: Măsurătorii grup -frontală, individuală -autoevaluare
- implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea obiectelor, desfășurate între echipe,
sub formă de întrecere
2. 1.1 Jocuri de mișcare 24-IX - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și mișcare -obiecte , mingi, ștafete, -observare
1.2 cuprinzând variante de - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și mișcare corzi sistematică
2.1 mers, cu purtări de -participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de echipă, starter, -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
demonstraţia, exerciţiul, - temă de lucru în
2.2 obiecte arbitru, scorer etc.)
jocul clasă
Joc: Buchețele - participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor -frontală, individuală -autoevaluare
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
3. 1.1 Jocuri de mișcare 1-X - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și mișcare -obiecte , mingi, ștafete, -observare
1.2 cuprinzând variante de - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și mișcare corzi sistematică
2.1 mers, cu purtări de -participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de echipă, starter, -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
demonstraţia, exerciţiul, - temă de lucru în
2.2 obiecte arbitru, scorer etc.)
jocul clasă
Joc: Podul de piatră - participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor -frontală, individuală -autoevaluare
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
Unitatea de învățare: Împreună ne jucăm!- Deprinderi de comunicare și lucru în echipă
Nr. ore: 4 / săpt.4,5,6,8
Nr Comp.
crt specif. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare
1. 1.1; Tehnici de comunicare 8-15-X Gestionarea relațiilor intra-grup și inter-grup în activitățile de joc și mișcare -obiecte , mingi, ștafete, -observare
2.1; eficientă în jocuri de mișcare - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și corzi sistematică
2.2; Adoptarea unor serii de mișcare -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
demonstraţia, exerciţiul, - temă de lucru în
roluri pentru oferirea de - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și
jocul clasă
sprijin necondiționat mișcare -frontală, individuală -autoevaluare
Ascultarea și acceptarea - 2 ore
opiniilor celorlalți
2. 1.1; Reguli de interacțiune inter- 22-X- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul jocurilor de mișcare -obiecte , mingi, ștafete, -observare
2.1; grup 5-XI - participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de echipă, corzi sistematică
2.2; Exemple de jocuri: starter, arbitru, scorer etc.) -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
demonstraţia, exerciţiul, - temă de lucru în
- Remorcarea - participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
jocul clasă
- Ancorăm corabia - felicitarea coechipierilor/adversarilor -frontală, individuală -autoevaluare
la mal - autoanaliza randamentului propriu - 2 ore
Între două focuri - analiza randamentului echipelor

Unitatea de învățare: cei mai buni câștigă


Nr. ore: 4 / săpt.9,10,11,12
Nr Comp.
crt specif. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare
1.1; Jocuri de mișcare 12-19- Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul unor jocuri de întrecere -obiecte , mingi, ștafete, -observare
1. 1.2; cuprinzând variante de mers, XI - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de locomoție corzi sistematică
1.3; cu purtări de obiecte - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de manipulare -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
demonstraţia, exerciţiul, - temă de lucru în
2.1; (Exemple de jocuri: Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare intra-grup și întrecere inter-
jocul clasă
2.2 Măsurătorii – deplasări cu grupe -frontală, individuală -autoevaluare
numărarea pașilor și - realizarea unor sarcini motrice de manipulare a diferitelor obiecte, în cadrul - 3 ore
transport de diferite obiecte) unui grup
- implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea obiectelor, desfășurate între
echipe, sub formă de întrecere
Jocuri de mișcare și ștafete Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare intra-grup și întrecere inter- -obiecte , mingi, ștafete, -observare
2. cuprinzând variante de 26-XI- grupe corzi sistematică
alergare: 3-XII - realizarea unor sarcini motrice de manipulare a diferitelor obiecte, în cadrul -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
demonstraţia, exerciţiul, - temă de lucru în
- în zig-zag unui grup
jocul clasă
- cu ocolire de obstacole - implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea obiectelor, desfășurate între -frontală, individuală -autoevaluare
- cu trecere peste obstacole echipe, sub formă de întrecere - 3 ore
- cu transport și punere de Utilizarea deprinderilor motrice de bază pentru realizarea unor activități ludice,
obiecte cu caracter complex și eforturi diferite
(Jocuri: Vizitiul și căluțul, - participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite
Troica, Vânătorul, vrabia și - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare
albina, Șoarecele și pisica) - participarea la jocuri de orientare în spațiu
Unitatea de învățare: hai afara la zăpadă
Nr. ore: 3/ săpt.13,14,15
Nr Comp.
crt specif. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare
1. 1.3; Adaptarea unei serii de roluri 10-XII Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul unor jocuri de întrecere -obiecte , mingi, ștafete, -observare
2.1; pentru oferirea de sprijin - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de corzi sistematică
2.2 necondiționat locomoție -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
demonstraţia, exerciţiul, - temă de lucru în
Jocuri de mișcare și ștafete - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de
jocul clasă
cuprinzând variante de sărituri cu manipulare -frontală, individuală -autoevaluare
desprindere de pe un picior și de pe Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare intra-grup și întrecere - 2 ore
ambele picioare; cu coardă inter-grupe
(Exemple de jocuri: Elasticul, - realizarea unor sarcini motrice de manipulare a diferitelor obiecte, în
Ferește-ți picioarele) cadrul unui grup
- implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea obiectelor, desfășurate
între echipe, sub formă de întrecere
2. 1.3; Ascultarea și acceptarea opiniilor 17-XII- Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul unor jocuri de întrecere -obiecte , mingi, ștafete, -observare
2.1; celorlalți 14-I - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de corzi sistematică
2.2 Jocuri de mișcare și ștafete locomoție -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
demonstraţia, exerciţiul, - temă de lucru în
cuprinzând variante de aruncare și - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de
jocul clasă
prindere: manipulare -frontală, individuală -autoevaluare
- aruncare lansată cu două mâini Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare intra-grup și întrecere - 2 ore
înainte, în sus și pe deasupra inter-grupe
capului - realizarea unor sarcini motrice de manipulare a diferitelor obiecte, în
- prindere cu o mână prin apucare cadrul unui grup
- aruncare azvârlită la distanță și la - implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea obiectelor, desfășurate
țintă între echipe, sub formă de întrecere
(Exemple de jocuri: Suveica dublă,
Vânătorii și rațele)

Unitatea de învățare: Sunt îndemânatic


Nr. ore: 2/ săpt16,17

Nr. Comp. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare


crt. specif.
1.1; Jocuri de mișcare și ștafete 21-28-I Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul unor jocuri de întrecere -obiecte , mingi, ștafete, -observare
1.2; cuprinzând variante de aruncare și - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de corzi sistematică
1.3; prindere ( aruncarea lansată cu locomoție -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
demonstraţia, exerciţiul, - temă de lucru în
2.1; două mâini înainte, în sus și pe - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de
jocul clasă
2.2; deasupra capului, prinderea cu o manipulare -frontală, individuală -autoevaluare
mână prin apucare, aruncare Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare intra-grup și întrecere - 2 ore
azvârlită la distanță și la țintă) inter-grupe
(Exemple de jocuri:Ciobanul își - realizarea unor sarcini motrice de manipulare a diferitelor obiecte, în
apără oile, Țintașii iscusiți) cadrul unui grup
- implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea obiectelor, desfășurate
între echipe, sub formă de întrecere
SEMESTRUL II

Unitatea de învățare: Sunt îndemânatic


Nr. ore: 3/ săpt18,19,20
Nr Com
crt p Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare
specif.
2. 1.1; Jocuri de mișcare, trasee aplicative 11-18- Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare intra-grup și întrecere -obiecte , mingi, ștafete, -observare
1.2; și ștafete cuprinzând deprinderi 25-II inter-grupe corzi sistematică
1.3; motrice complexe (utilitar- - realizarea unor sarcini motrice de manipulare a diferitelor obiecte, în -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
demonstraţia, exerciţiul, - temă de lucru în
2.1; aplicative): tracțiune- împingere; cadrul unui grup
jocul clasă
2.2; cățărare- coborăre; tracțiune) - implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea obiectelor, desfășurate -frontală, individuală -autoevaluare
(Exemple de jocuri: Toboganul, între echipe, sub formă de întrecere - 3 ore
Avionul) Utilizarea deprinderilor motrice de bază pentru realizarea unor activități
ludice, cu caracter complex și eforturi diferite
- participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite
- parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare

Unitatea de învățare: Jocul înseamnă rezistență!


Nr. ore: 4 / săpt.21,22,23,24
Nr Comp.
crt specif. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare
1. 1.1; Jocuri de mișcare și ștafete vizând 4-11- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul jocurilor de -obiecte , mingi, ștafete, -observare
1.2; dezvoltarea calităților motrice (viteze 18- mișcare corzi sistematică
1.3; de deplasare în relație cu un partener, 25- - participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
2.1; rezistența generală, forța dinamică a III echipă, starter, arbitru, scorer etc.) demonstraţia, exerciţiul, - temă de lucru
2.2; trunchiului și abdomenului - participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor jocul în clasă
Jocuri pentru orientarea spațio- - felicitarea coechipierilor/adversarilor -frontală, individuală -autoevaluare
temporală (repere stabile, dinamice; - autoanaliza randamentului propriu - 2 ore
ritm) - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de
- repere statice, dinamice manipulare
- ritm (Exemple de jocuri: Ocupă locul, Poșta merge, Cercurile zburătoare)
Unitatea de învățare: Suntem mai sănătoși prin joc! – Jocul prietenul mișcării
Nr. ore: 4 / săpt.25,26,28,30
Nr Comp.
crt specif. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare
1.1; Jocuri de mișcare pentru 1-15- Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul unor jocuri de întrecere -obiecte , mingi, ștafete, -observare
1. 1.2; dezvoltarea funcțiilor cardiace și IV - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de corzi sistematică
1.3; respiratorii locomoție -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
demonstraţia, exerciţiul, - temă de lucru în
2.1; (Exemple de jocuri: Uliul și - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de
jocul clasă
2.2; porumbeii, Năvodul, Leapșa – pe manipulare -frontală, individuală -autoevaluare
ghemuite) - 2 ore
1.1; Jocuri de mișcare constituite 22-29- Utilizarea deprinderilor motrice de bază pentru realizarea unor activități -obiecte , mingi, ștafete, -observare
2. 1.2; spontan, în timpul liber, incluzând IV ludice, cu caracter complex și eforturi diferite corzi sistematică
1.3; întrecerea între grupuri - participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
demonstraţia, exerciţiul, - temă de lucru în
2.1; (Exemple de jocuri: Vânătorii și - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare
jocul clasă
2.2; rațele, Ciobanul își apără oile, - participarea la jocuri de orientare în spațiu -frontală, individuală -autoevaluare
Mingea la căpitan)

Unitatea de învățare: În prag de vacanță – joc și recreere


Nr. ore: 5 / săpt.31,32,33,34,35
Nr Comp.
crt specif. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare
1.1; 1.2; Jocuri de mișcare 20-27-III Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare intra-grup și -obiecte , mingi, ștafete, corzi -observare sistematică
1. 1.3; 2.1; desfășurate în diferite întrecere inter-grupe -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
2.2; anotimpuri, în aer liber - realizarea unor sarcini motrice de manipulare a diferitelor demonstraţia, exerciţiul, jocul - temă de lucru în clasă
-frontală, individuală -autoevaluare
(Exemple de jocuri: obiecte, în cadrul unui grup
- 2 ore
Derdelușul, Cărăușii, - implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea obiectelor,
Țintașii iscusiți, Cursa pe desfășurate între echipe, sub formă de întrecere
numere)
1.1; 1.2; Activități turistice – jocuri 3-VI - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare -obiecte , mingi, ștafete, corzi -observare sistematică
2. 1.3; 2.1; practicate în excursii, - participarea la jocuri de orientare în spațiu în ”Livada Salinei -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
2.2; drumeţii tabere Cacica” demonstraţia, exerciţiul, jocul - temă de lucru în clasă
-frontală, individuală -autoevaluare
- 2 ore
1.1; 1.2; Concursuri școlare 10-17-VI Realizarea unui dans modern – ”Majorete” -obiecte , mingi, ștafete, corzi -observare sistematică
3. 1.3; 2.1; Evaluare finală, aprecieri, - implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea obiectelor, -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
2.2; îndrumări desfășurate între echipe, sub formă de întrecere demonstraţia, exerciţiul, jocul - temă de lucru în clasă
-frontală, individuală -autoevaluare
Disciplina de învăţământ: Limba și literatura română
Nr. de ore pe săptămână: 5

Planificare calendaristică

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore

1. 2. 3. 4. 5. 6.

SEMESTRUL I
1. Bun găsit,  Recapitulare – clasa a II-a 5 S1
școală!

2. Poveștile 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 S2 – S4


Pământului 1.4. - receptarea şi emiterea de mesaje în contexte
2.2. familiare;
2.5.
3.1.
- relatarea unei acţiuni/întâmplări cunoscute (audiate,
3.2. vizionate).
3.5.  Textul – textul literar (textul narativ, poezii scurte
3.6. adecvate nivelului de vârstă)
4.1. - titlu, autor, rolul ilustrațiilor;
4.4. - identificarea de informaţii explicit formulate;
4.5. - exprimarea reacției față de cele citite;
- raportarea propriei experiențe la cea a personajelor.
 Organizarea textului scris
- așezarea corectă în pagina caietului a textului scris;
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore

1. 2. 3. 4. 5. 6.
- jurnalul de lectură;
- cum se organizează un portofoliu.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
- despărțirea în silabe a cuvintelor.
3. Călătorie pe  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 S5 – S8 Sapt 7 vacanta
un nor 1.1. - relatarea unei acţiuni/întâmplări cunoscute (audiate, ciclul primar
1.2. citite);
1.4.
2.2.
- dramatizarea unor scene de poveste.
2.4.  Textul – textul literar, narativ
2.5. - personajele textului;
3.1. - timpul, locul, ordinea desfășurării întâmplărilor;
3.2. - identificarea de informaţii explicit formulate;
3.3. - organizarea în tabele/cadrane a informațiilor;
4.1. - exprimarea reacției față de cele citite prin gestică,
4.4. mimică, poziția corpului;
- exprimarea acordului/dezacordului față de acțiunile unor
personaje.
 Organizarea textului scris
- semnele de punctuație;
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare
imaginată;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
- cuvinte cu același înțeles;
- cuvinte cu înțeles opus;
- cuvinte care au aceeași formă, dar înțeles diferit;
- expresii.
4. Din lumea 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 S9 – S11
1.2.
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore

1. 2. 3. 4. 5. 6.
reală, în lumea 2.2. - relatarea unei acţiuni/întâmplări cunoscute (auzite,
textului 2.3. văzute, trăite, citite);
3.1. - prezentarea unor persoane, a unor activități.
3.2.
3.4.  Textul – textul literar, narativ
3.6. - identificarea de informaţii explicit formulate;
4.1. - organizarea în tabele/cadrane a informațiilor;
4.3. - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite
4.4. procedee;
- delimitarea unui text în fragmente logice;
- extragerea ideilor principale sub formă de titluri sau
de enunțuri;
- realizarea planului de idei;
- evidențierea relaţiilor dintre diferite elemente de
structură sau de conţinut;
- exprimarea reacției față de cele citite prin gestică,
mimică, poziția corpului;
- exprimarea unor opinii personale.
 Organizarea textului scris
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare
trăită;
- descrierea unor elemente din mediul apropiat
-scrierea de instrucțiuni; utilizarea unor conectori de
tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte.
-
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore

1. 2. 3. 4. 5. 6.
5. Plantele și 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 S12 – S14
animalele au - solicitarea de informaţii (referitoare la universul
povestea lor 1.4. apropiat);
- relatarea unei acţiuni/întâmplări citite.
1.5.  Textul – textul nonliterar
- identificarea de informaţii explicit formulate;
2.1. - organizarea în tabele, cadrane a informațiilor;
- delimitarea unui text în fragmente logice;
2.4.
- extragerea ideilor principale sub formă de titluri sau
2.5. de enunțuri;
3.1. - realizarea planului de idei;
3.3. - exprimarea acordului/dezacordului față de acțiunile unor
3.6. personaje;
4.3. - exprimarea personală pe baza textului.
4.4.  Organizarea textului scris
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare
imaginată;
- descrierea unor elemente din mediul apropiat;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte.
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore

1. 2. 3. 4. 5. 6.
6. Semnele 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) S15-S17
nescrise ale 1.3. - oferirea de informaţii (referitoare la universul
1.4. apropiat);
naturii 2.2.
2.4.
- relatarea unei acţiuni/întâmplări citite.
3.1.  Textul – textul literar (textul narativ, poezii scurte
3.2. adecvate nivelului de vârstă)
3.4. - identificarea de informaţii explicit formulate;
3.5. - organizarea în tabele a informațiilor;
4.2. - extragerea ideilor principale sub formă de titluri,
4.5. enunțuri și întrebări;
- evidențierea relaţiilor dintre diferite elemente de
structură sau de conţinut;
- exprimarea reacției față de cele citite prin gestică,
mimică, poziția corpului;
- exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- textul funcțional – afișul;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
- sensul cuvintelor;
- cuvântul-parte de vorbire;
- substantivul (genul și numărul);
 scrierea corectă a unor substantive.
VACANŢA DE CRĂCIUN
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. În lumea 1.2.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 S1 – S3


sunetelor și a 1.3. - descrierea unui obiect, a unei ființe;
1.4.
culorilor - prezentarea unei activități.
2.1.
2.2.  Textul – textul literar, narativ
2.4. - identificarea de informaţii explicit formulate;
3.1. - organizarea în tabele a informațiilor;
3.2. - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite
3.4. procedee;
3.5. - evidențierea relaţiilor dintre diferite elemente de structură
4.1. sau de conţinut.
4.2.  Organizarea textului scris
4.3. - descrierea unor elemente din mediul apropiat –
4.5. elaborarea de instrucțiuni amuzante.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
- adjectivul (genul și numărul);
- scrierea corectă a unor adjective.
8. Împreună 1.3.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 S4 – S6
1.4. - descrierea unui coleg/a unei colege;
2.1.
- organizarea unui eveniment la nivelul clasei.
2.2.
2.4.  Textul – textul literar, narativ
3.1. - identificarea de informaţii explicit formulate;
3.2. - organizarea în tabele a informațiilor;
3.3. - exprimarea acordului/dezacordului față de acțiunile unor
3.4. personaje;
3.5. - exprimarea personală pe baza textului.
4.1.  Organizarea textului scris
4.2. - textul funcțional - elaborarea unui fluturaş publicitar
4.4. pentru comunicarea rezultatelor unui proiect;
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore

1. 2. 3. 4. 5. 6.
4.5. - scrierea textului în care se prezintă o întâmplare
imaginată;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
- pronumele (genul și numărul).
9. Despre 1.3.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 S7 – S9
invenții 1.4. - relatarea unei acţiuni/întâmplări cunoscute
2.2. (vizionarea unui film/desen animat pentru copii);
2.3.
2.4.
- prezentarea unei activități.
3.1.  Textul – textul literar, narativ
3.2. - identificarea de informaţii explicit formulate;
3.4. - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite
3.5. procedee;
4.1. - ordinea desfășurării întâmplărilor;
4.2. - exprimarea personală pe baza textului.
4.3.  Organizarea textului scris
4.4. - textul funcțional – invitația, e-mailul;
4.5.
- descrierea unor elemente din mediul apropiat –
elaborarea de instrucțiuni amuzante, utilizări
neobișnuite ale obiectelor;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
- verbul (numărul);
- scrierea corectă a unor cuvinte.
10. 1.4.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 10 S10 – S11 Săptămâna 12-
Comunicarea 2.5. - cererea simplă familiară, cererea politicoasă; școala altfel
3.1.
politicoasă și - inițierea unui schimb verbal.
3.2.
relațiile cu 3.3.  Textul – textul literar, narativ
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore

1. 2. 3. 4. 5. 6.
ceilalți 4.1. - identificarea de informaţii explicit formulate;
4.4. - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite
procedee;
- raportarea propriei experiențe la cea a personajelor;
- exprimarea acordului/dezacordului față de acțiunile unor
personaje;
- exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- punctuația impusă de comunicarea dialogată scrisă;
- utilizarea în scris a formulelor de solicitare;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
- părțile de vorbire.
11. Joc și 1.2.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 S13 – S15
prietenie 1.3. - relatarea unei acţiuni/întâmplări cunoscute (citite).
1.4.
 Textul - textul literar, narativ
2.2.
- raportarea propriei experiențe la cea a personajelor;
3.2.
3.3. - exprimarea reacției față de cele citite;
3.5. - exprimarea acordului/dezacordului față de acțiunile unor
4.2. personaje;
4.4. - exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- textul funcțional – cartea poștală;
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare
imaginată;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
- părțile de vorbire;
- sensul cuvintelor;
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore

1. 2. 3. 4. 5. 6.
- scrierea corectă a unor cuvinte;
- enunțul.
12. Curcubeul  Recapitulare finală 10 S16 – S 17
vacanței

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Poveștile Pământului

PERIOADA: 3 săptămâni (S 2-3-4)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale

1. 1.4. Manifestarea curiozităţii ● Textul literar - - realizarea în grup a unui ciorchine ● Resurse  Tema de lucru în 21-IX
faţă de diverse tipuri de lectura textului pentru a organiza informații/idei/cuvinte materiale: manual, clasă: alcătuirea de
mesaje în contexte familiare potrivite pornind de la cuvântul carte text suport: propoziții utilizând
(1.4); cuvintele nou învățate
Spiridușul cel bun al
3.1. Extragerea unor - citirea individuală, în gând, a textului în text
suport (3.1); cărții, după Ada
informaţii de detaliu din
texte informative sau literare - stabilirea sensului cuvintelor Teodorescu, Caietul
necunoscute prin raportare la contextul elevului pentru clasa
4.5. Manifestarea în care apar şi confruntarea cu sensurile a III-a – Limba și  Proba orală:
disponibilităţii pentru oferite de dicţionar (3.1); formulare de
literatura română, răspunsuri la întrebări
transmiterea în scris a unor - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în
enunţuri proprii (4.5); Editura Intuitext, referitoare la
idei dicționar, minge. conţinutul textului
- citirea în forme variate a unor enunţuri
din text - în lanţ, ştafetă (3.1);
- joc: Găseşte şi citeşte! - citirea selectivă a ● Resurse
textului pe baza unor repere date de procedurale:
învățător (3.1);
- formularea de răspunsuri la întrebări exercițiul,
ce vizează informaţiile esenţiale sau de conversaţia,
detaliu desprinse din textul citit (3.1); explicaţia, procedee
- explicarea enunțului …nu cumva
de citire activă,
cuvintele să se adune în așa fel încât să
dea înțelesuri greșite (3.1); brainstorming-ul,
- exprimarea unor idei referitoare la metoda Ciorchinele,
întrebările pe care un copil le-ar putea RAÎ (Răspunde,
adresa spiridușului cel bun dintr-o carte aruncă, întreabă),
cu titlul Poveștile Pământului (4.5). jocul didactic.

2. 2.2. Povestirea unei ● Textul literar - citirea selectivă a textului în funcţie de ● Resurse  Tema pentru 22-IX
întâmplări cunoscute pe –lectura repere date de învățător/colegi (Citește materiale: manual, acasă
enunțul/pasajul din text care te-a făcut să te  Observare
baza unui suport adecvat din aprofundată a simți fericit/trist/uimit etc. (3.2); text suport:
partea profesorului textului Spiridușul cel bun al sistematică a
- relatarea după întrebările investigatorului
perfect, a întâmplărilor din text (Cine? Ce? calității actului
cărții, după Ada
3.2. Formularea unui Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?) (2.2); citirii:
Teodorescu, Caietul  Lista de control/
răspuns emoţional faţă de - citirea în ritm propriu a textului, cu
adaptarea intonaţiei impuse de semnele de elevului pentru clasa verificare:
textul literar citit a III-a – Limba și  citirea părţilor dintr-
punctuaţie și de sentimentele trăite de
personaje (3.2); literatura română, o naraţiune folosind
4.5. Manifestarea - exprimarea reacţiilor faţă de cele citite tonul adecvat celor
Editura Intuitext
disponibilităţii pentru folosind modalităţi diverse: desen, mimă, povestite;
transmiterea în scris a unor schemă (3.2);  adaptarea volumului
●Resurse vocii şi a ritmului
idei - raportarea propriei experiențe la cea a
personajelor: Dacă aş fi (personajul) ... m- procedurale: vorbirii la atmosfera
aş simţi/aş fi ... (3.2); exercițiul, povestirii;
- Atelier de creație Fel de fel de întrebări și conversaţia,  citirea cu intonația
răspunsuri: formularea de întrebări pe care impusă de semnele
fiecare elev le-ar adresa spiridușului din explicaţia de punctuație;
cartea sa de povești, precum și formularea de  demonstrarea
răspunsuri la întrebările formulate de colegi înțelegerii logicii
(4.5); textului.
- imaginarea conținutului unei povești cu
titlul Poveștile Pământului, în situația în
care fiecare elev ar fi autorul (4.5).

3. 1.4. Manifestarea curiozităţii ● Rolul - realizarea corespondenţei dintre mesajul ● Resurse  Tema pentru 23-IX
faţă de diverse tipuri de ilustrațiilor transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte materiale: manualul, acasă
(1.4);
mesaje în contexte familiare - asocierea unor ilustrații cu momentele text suport:
corespunzătoare dintr-o naraţiune (1.4); Spiridușul cel bun al
2.2. Povestirea unei - selectarea ilustrațiilor potrivite pentru
 Observarea
cărții, după Ada
întâmplări cunoscute pe anumite texte date, referitoare la animale sistematică:
Teodorescu, cărți de atitudinea elevilor
baza unui suport adecvat din care trăiesc pe uscat sau în apă (1.4);
- selectarea unor cărți din biblioteca la biblioteca clasei, faţă de sarcina dată
partea profesorului creioane colorate,  Listă de verificare
amenajată în sala de clasă (3.6);
- activitate în perechi de recunoaștere a unei coli albe și colorate. (da,
3.6. Aprecierea valorii povești pe baza informațiilor oferite de nu):
cărţilor coleg/ă, pornind de la imaginea care  concentrare asupra
însoțește textul (2.2); sarcinii de
4.5. Manifestarea - realizarea unor desene pentru a ilustra ceea ● Resurse rezolvat;
disponibilităţii pentru ce a înţeles din textul lecturat (1.4);  implicarea activă
- participarea, alături de colegi şi de procedurale:
transmiterea în scris a unor în rezolvarea
învățător, la realizarea scenariului unei exercițiul,
idei sarcinii;
dramatizări în care intervin personaje din conversaţia,  cooperarea pentru
mai multe povești cunoscute (4.5). explicaţia realizarea sarcinii.

4. 1.1. Extragerea unor ● Povestirea - audierea unei povești folosind computerul ● Resurse  Tema pentru acasă 24-IX
informaţii de detaliu dintr- orală după un șir (1.4); materiale: manual,
- ordonarea unor ilustraţii date, conform
un text informativ sau literar de ilustrații succesiunii întâmplărilor petrecute în textul CD-ul aferent
accesibil audiat (1.1); manualului, text  Observarea
- completarea unor enunțuri cu informații
sistematică:
suport: Pescarul și
1.4. Manifestarea curiozităţii din textul audiat (1.1); comportamentul de
faţă de diverse tipuri de - jocuri de cuvinte: Silabe încurcate (3.5); delfinii, după ascultător activ
mesaje în contexte familiare - integrarea cuvintelor în enunțuri proprii Gheorghe Onea,  Lista de verificare
(3.5); (da, nu):
- realizarea unor desene/scheme pentru a imagini care
2.2. Povestirea unei  manifestarea
ilustra ceea ce a înţeles din textul audiat ilustrează momente interesului față de
întâmplări cunoscute pe (1.4); ale acțiunii din mesaje audiate cu
baza unui suport adecvat din - relatarea de întâmplări pe baza unor povestea audiată, ajutorul
partea profesorului ilustrații care sugerează începutul, computerului;
continuarea și sfârșitul acțiunii (în grupuri de Caietul elevului
 concentrare asupra
elevi aşezaţi în cerc, fiecare membru al pentru clasa a III-a – sarcinii;
3.5. Sesizarea unor
grupului povestește un anumit moment al Limba și literatura  formularea de
regularităţi ale limbii pe acțiunii) (2.2). română, Editura răspunsuri adecvate
baza textului citit la întrebări;
Intuitext, creioane  executarea unor
colorate, coli albe și sarcini conform
colorate. comenzilor primite.

● Resurse
procedurale:

exercițiul,
conversaţia euristică,
explicaţia, metoda
Cercul (povestirea
orală în grup)

5. 1.1. Extragerea unor ● Textul literar - identificarea enunţurilor adevărate/false  Resurse materiale:  Tema pentru 25-IX
informaţii de detaliu dintr- –lectura textului referitoare la textul audiat (lecturat de manual, text suport: acasă
învățător) (1.1); Povestea pământului și  Observarea
un text informativ sau literar - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări a muncii (din volumul sistematică:
accesibil legate de mesajul textului audiat, dintr-o Legende populare comportamentul
pereche/serie de variante date (1.1); românești), Caietul
2.2. Povestirea unei - citirea textului cu voce tare, în şoaptă, în
de cititor:
elevului pentru clasa a
gând; citire în lanţ, citire ştafetă (3.1); III-a – Limba și  Scara de clasificare
întâmplări cunoscute pe
- joc: Găseşte şi citeşte! - citirea selectivă, literatura română, (întotdeauna,
baza unui suport adecvat din frecvent, rar):
în funcţie de anumite repere: un detaliu, o Editura Intuitext
partea profesorului idee din text (3.1);  Resurse deprinderi de citire
- formularea de enunţuri după ilustraţii sau procedurale:
3.1. Extragerea unor folosind cuvinte date (2.2); conversaţia, explicaţia, (suficient de tare,
informaţii de detaliu din - formularea, în scris, a răspunsurilor la exerciţiul,
întrebări pe baza textului citit (4.5); problematizarea. astfel încât să fie
texte informative sau literare - citirea în ritm propriu a textului, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de auzit);
4.5. Manifestarea punctuaţie (3.1).
disponibilităţii pentru respectarea poziției
transmiterea în scris a unor corecte a corpului și
idei a

cărții;

pronunțarea clară și
accentuarea corectă
a

cuvintelor.

6. 2.2. Povestirea unei ● Textul literar - citirea selectivă a textului în funcţie de  Resurse materiale:  Tema pentru acasă 28-IX
întâmplări cunoscute pe –interpretarea repere date de învățător/colegi (Citește manual, text suport:
enunțul/pasajul din text care te-a făcut Povestea pământului și
baza unui suport adecvat din textului
să te simți fericit/trist/uimit etc. (3.2); a muncii (din volumul  Tema de lucru în
partea profesorului Legende populare
- citirea textului cu reglarea intensităţii clasă: jurnal cu
românești), Caietul dublă intrare:
2.5. Adaptarea vorbirii la şi volumului vocii precum şi a ritmului
elevului pentru clasa a
vorbirii, corespunzător încărcăturii transcrierea unui
diferite situaţii de III-a – Limba și
afective a mesajului (3.2); literatura română, fragment preferat,
comunicare în funcţie de - transcrierea unui pasaj din text care motivarea alegerii
Editura Intuitext
partenerul de dialog intrigă/uimeşte/stârneşte  Resurse lui
interesul/impresionează (3.1); procedurale: lectura
3.1. Extragerea unor - realizarea în scris a unui scurt text în explicativă, citirea
informaţii de detaliu din care se comentează paragraful ales (3.1); selectivă, lectura  Observarea
texte informative sau literare - exprimarea orală a mai multor opinii creativă, conversaţia, sistematică:
în legătură cu întâmplările prezentate în explicaţia, jocul de rol,
3.2. Formularea unui unul dintre pasajele selectate, încheiată jurnalul cu dublă iniţiativa în
intrare, metoda
răspuns emoţional faţă de cu comentariul celui care a ales pasajul comunicare:
Lasă-mi mie ultimul
textul literar citit (2.2); cuvânt!
- raportarea propriei experiențe la cea a  Scara de
personajelor: Dacă aş fi... m-aş simţi/aş fi ... clasificare
(3.2); (întotdeauna,
- joc de rol în diverse situaţii de frecvent, rar):
comunicare, cu respectarea regulilor  menținerea
stabilite (elevii întruchipează diferite interesului pentru
elemente/ personaje din textul lecturat) dialog;
(2.5).  acceptarea
punctelor de vedere
diferite în cadrul
grupului;
 transmiterea de
stări, sentimente, idei.

7. 1.4. Manifestarea curiozităţii ● Textul literar - realizarea în grup a unui ciorchine ● Resurse  Tema pentru 29-IX
faţă de diverse tipuri de în versuri pentru a organiza informații/idei/cuvinte materiale: manual, acasă
mesaje în contexte familiare potrivite, pornind de la cuvântul școlar text suport: Cu nasul
(1.4); în carte, după Nina
3.1. Extragerea unor - citirea individuală, în gând, a textului  Tema de lucru în
suport (3.1); Cassian, Caietul
informaţii de detaliu din clasă: alcătuirea de
- stabilirea sensului cuvintelor elevului pentru clasa
texte informative sau literare propoziții utilizând
necunoscute prin raportare la contextul a III-a – Limba și
cuvintele nou învățate
în care apar şi confruntarea cu sensurile literatura română,
3.6. Aprecierea valorii în text.
oferite de dicţionar (3.1); Editura Intuitext,
cărţilor - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în dicționar, minge.  Proba orală:
enunţuri proprii (4.5);
4.5. Manifestarea formulare
- citirea în ritm propriu a textului, cu ● Resurse
disponibilităţii pentru adaptarea intonaţiei impuse de semnele procedurale: de răspunsuri la
transmiterea în scris a unor de punctuaţie (3.1.);
exercițiul, întrebări referitoare la
idei - formularea de răspunsuri la întrebări ce conţinutul textului
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu conversaţia,
desprinse din textul citit (3.1); explicaţia, procedee
- activitate la biblioteca clasei: selectarea de de citire activă,
cărți în care se regăsesc texte în versuri;
observarea diferitelor moduri de așezare în brainstorming-ul,
pagină a textului tipărit (3.6); metoda Ciorchinele,
- crearea de rime pe tema Pământul (uscat, RAÎ (Răspunde,
apă, aer) (4.5). aruncă, întreabă),
jocul didactic.

8. 3.1. Extragerea unor ● Silaba. - lectura activă a textului, cu creionul în ●Resurse materiale:  Tema pentru acasă 30-IX
informaţii de detaliu din Cuvântul. mână (3.1); manual, text suport:  Evaluarea după
- activități în perechi cu scopul de a lămuri rezolvarea
texte informative sau literare Despărțirea aspecte neînțelese din text (3.1); Cu nasul în carte,
cuvintelor în după Nina Cassian, sarcinilor de
- identificarea în text a unor cuvinte care
3.5. Sesizarea unor silabe la capăt îndeplinesc cerințe date (număr de silabe, învățare:
Caietul elevului
regularităţi ale limbii pe de rând număr de vocale) (3.5); Tehnica „Fără mâini
pentru clasa a III-a
baza textului citit - completarea unor cuvinte cu litere/grupuri ridicate” - se aşteaptă
de litere care lipsesc (3.5); – Limba și literatura
răspunsuri la anumite
- formarea de cuvinte din silabe date sau română, Editura
4.1. Aplicarea regulilor de solicitări ale cadrului
prin derivare cu prefixe (3.5); Intuitext, jetoane cu
despărţire în silabe la capăt - identificarea diferitelor variante de didactic; se lasă
silabe
de rând, de ortografie şi de despărțire a unui cuvânt la capătul rândului elevilor timp de
punctuaţie în redactarea de (4.1);
● Resurse gândire, apoi pot
text - transcrierea unor fragmente din textul
procedurale: discuta în perechi sau
suport, exersând încadrarea în spaţiul
paginii, respectarea regulilor de despărțire la în grupuri mici; atenţia
capătul rândului (4.1.). exercițiul, învățătorului se poate
conversaţia, muta către anumiţi
explicaţia, procedee elevi, oferindu-se şi
de citire activă celor timizi, tăcuţi sau
neîncrezători
posibilitatea de a se
exprima.

9. 3.1. Extragerea unor ● Aşezarea - citirea textului cu reglarea intensităţii şi ● Resurse  Tema de lucru în 1-X
informaţii de detaliu din textului în volumului vocii precum şi a ritmului vorbirii materiale: manual, clasă: redactarea
corespunzător încărcăturii afective a unui scurt text și
texte informative sau literare pagina caietului mesajului (3.2); text suport: Cu nasul
în carte, după Nina scrierea acestuia
- realizarea unui jurnal cu dublă intrare respectând regulile
3.2. Formularea unui (3.1); Cassian, Caietul
răspuns emoţional faţă de de așezare în
- așezarea corectă pe două coloane a elevului pentru clasa pagină
textul literar citit textului scris în cadrul jurnalului cu a III-a – Limba și
dublă intrare (4.1); literatura română,
4.1. Aplicarea regulilor de - raportarea propriei experiențe la cea a
despărţire în silabe la capăt personajelor: Dacă aş fi... m-aş simţi/aş fi ... Editura Intuitext, coli ● Interevaluarea:
de rând, de ortografie şi de (3.2); albe, carton, creioane
- antrenament de scriere creativă: aprecierea modului în
punctuaţie în redactarea de completarea unei liste de activități pe care colorate
text care au fost respectate,
elevii le-ar putea desfășura la școală, în
timpul pauzelor (4.4); ● Resurse procedurale: de către colegi,
4.4. Povestirea pe scurt a - redactarea unui scurt text în care se exercițiul, conversaţia, regulile de așezare în
prezintă o activitate preferată, desfășurată la explicaţia, lectura
unei întâmplări explicativă, jurnalul cu pagină a textelor din
școală (4.4);
imaginate/trăite dublă intrare cartea expusă
- scrierea textului redactat pe o coală albă
de hârtie, respectând încadrarea în spaţiul
paginii, regulile de despărțire la capătul
rândului (4.1.);
- realizarea în grup a unei cărți din lucrările
realizate anterior și expunerea acesteia (4.4).
10. 1.4. Manifestarea curiozităţii ● Jurnalul de - folosirea unor simboluri specifice ● Resurse  Tema pentru 2-X
faţă de diverse tipuri de lectură eficientizării lecturii (SINELG) în timpul materiale: manual, acasă
citirii unui scurt text în care se prezintă
mesaje în contexte familiare informații despre jurnalul de lectură (3.1); text suport: Jurnalul
- formularea unor răspunsuri orale la de lectură, după Vlad
2.2. Povestirea unei întrebări despre conţinutul textului citit
 Tema de lucru în
Zografi, Caietul
întâmplări cunoscute pe (3.1); clasă: formularea
elevului pentru clasa răspunsurilor la
baza unui suport adecvat din - realizarea unui desen/scheme pentru a
ilustra ce înțeleg prin Jurnalul de lectură – a III-a – Limba și întrebări adresate de
partea profesorului literatura română, învățător (pe baza
cufăr de impresii (1.4);
- antrenament de scriere creativă în grup: Editura Intuitext lucrului cu textul)
3.1. Extragerea unor Drepturile cititorului (4.4);  Autoevaluarea -
informaţii de detaliu din - observarea și discutarea modului în care se ● Resurse interesul pentru lectură
texte informative sau literare expun opinii, impresii, în care se relatează
procedurale:
întâmplări într-un jurnal de lectură (3.1);
4.4. Povestirea pe scurt a - prezentarea orală a unor fapte, gânduri,
impresii, opinii ce pot fi consemnate într-un exercițiul,
unei întâmplări conversaţia,
jurnal de lectură, pornind de la un text cunoscut
imaginate/trăite de elevi și cu ajutorul întrebărilor formulate de explicaţia, lectura
învățător (2.2). explicativă, tehnica
SINELG
11. 3.1. Extragerea unor ● Jurnalul de - citirea unui text cu voce tare, în şoaptă, în ● Resurse materiale:  Temă de lucru în 5-X
informaţii de detaliu din lectură (Cum se gând; citire în lanţ, citire ştafetă (3.1); Lectură și scriere, joc clasă: completarea
- citirea în ritm propriu a textului, cu și fantezie - Clasa a III- unei pagini din
texte informative sau literare completează o adaptarea intonaţiei impuse de semnele de a, Editura Intuitext, text
pagină din jurnalul de lectură al
punctuaţie (3.1); suport: Cum se scrie o
3.6. Aprecierea valorii jurnalul de - joc: Găseşte şi citeşte! - citirea selectivă, carte, după Petre
clasei
cărţilor lectură al în funcţie de anumite repere: un detaliu, o Ghelmez, cărți din
idee din text (3.1); biblioteca  Tema de lucru
4.5. Manifestarea clasei?) - consemnarea impresiilor, opiniilor în clasei/personală pentru acasă:
disponibilităţii pentru urma lecturării textului și realizarea unui ● Resurse completarea unei
procedurale: pagini din jurnalul
transmiterea în scris a unor jurnal de lectură al clasei din lucrările conversaţia, explicaţia, personal de lectură
idei elevilor (4.5); exerciţiul, procedee de
citire activă, jocul
- activitate la biblioteca clasei: selectarea, didactic.
unei cărți preferate cu tema Pământul, în
scopul lecturării acesteia în timpul liber,
urmată de completarea jurnalului personal
de lectură (3.6).
12. 2.2. Povestirea unei ● Cum se - utilizarea tehnicii S.V.Î. (Știu, Vreau să ● Resurse  Observarea 6-X
întâmplări cunoscute pe organizează un știu, Am învățat) în contextul citirii unui text materiale: manual, sistematică: atitudinea
în care se prezintă informații despre cum se elevilor faţă de sarcina
baza unui suport adecvat din portofoliu? organizează un portofoliu (3.1); text suport despre
partea profesorului - formularea unor răspunsuri orale la modul în care se dată
întrebări despre conţinutul textului citit organizează un
3.1. Extragerea unor (3.1);  Lista de verificare
portofoliu, mapă de (da/ nu):
informaţii de detaliu din - prezentarea pașilor de parcurs în
organizarea unui portofoliu, având ca sprijin plastic, coli albe, concentrarea asupra
texte informative sau literare creioane colorate sarcinii de rezolvat;
întrebările formulate de învățător (Ce?
Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?) (2.2); implicarea activă în
4.5. Manifestarea - realizarea paginii de gardă a propriului ●Resurse rezolvarea sarcinii.
disponibilităţii pentru portofoliu și a unei pagini în care elevul face procedurale:
transmiterea în scris a unor o scurtă prezentare referitoare la conținutul
idei portofoliului său (4.5). exercițiul,
conversaţia,
explicaţia, lectura
explicativă, tehnica
S.V.Î.

13. 3.2. Formularea unui  Recapitulare - citirea unor poezii-numărători cu reglarea ● Resurse materiale: ● Interevaluarea: 7-X
răspuns emoţional faţă de – Textul literar (în intensităţii şi volumului vocii precum şi a manual, Caietul prezentarea unor
proză și în ritmului vorbirii, corespunzător încărcăturii elevului pentru clasa a
textul literar citit afective a mesajului (3.2); III-a – Limba și lucrări personale
versuri)
– Așezarea - exprimarea reacţiilor faţă de cele citite literatura română,
4.1. Aplicarea regulilor de textului în pagina folosind modalităţi diverse: ritm/melodie Editura Intuitext, text
despărţire în silabe la capăt caietului (3.2); suport: În bibliotecă,
de rând, de ortografie şi de - Scrierea - antrenament de scriere creativă: după Ana Blandiana
imaginativă (texte continuarea unor versuri date, cu tema Resurse procedurale:
punctuaţie în redactarea de
scurte), pe baza Pământul (4.4); conversaţia, explicaţia,
text unui suport vizual - redactarea unui scurt text pe baza unei exerciţiul, jocul
ilustrații (4.4); didactic
4.4. Povestirea pe scurt a - scrierea pe caiet a textului, respectând
unei întâmplări încadrarea în spaţiul paginii, regulile de
imaginate/trăite despărțire la capătul rândului (4.1.).

14. 3.1. Extragerea unor ● Evaluare Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă 8-X
informaţii de detaliu din fişe de evaluare
 Resurse procedurale:
texte informative sau literare - Textul literar (în – identificarea de informații explicit
proză și în formulate, dintr-un text citit la prima conversaţia, exerciţiul;
versuri)
3.2. Formularea unui - Scrierea vedere (3.1);
răspuns emoţional faţă de imaginativă (texte
textul literar citit scurte), pe baza – formularea de concluzii directe pe
unui suport vizual baza informațiilor din textul citit (3.1);
4.1. Aplicarea regulilor de - Despărțirea
cuvintelor în – raportarea propriei experiențe la cea a
despărţire în silabe la capăt
silabe la capăt de personajelor: Dacă aş fi... m-aş simţi/aş
de rând, de ortografie şi de rând
punctuaţie în redactarea de fi ... (3.2);
text – folosirea jurnalului cu dublă intrare
(3.1);

– aplicarea regulilor de despărţire în


silabe la capăt de rând (4.1).
15. 3.1. Extragerea unor ● Rolul Oră de ameliorare-dezvoltare  Resurse materiale: ● Evaluarea după 9-X
informaţii de detaliu din ilustrațiilor manual, fişe de rezolvarea sarcinilor
● Activităţile de învăţare cu caracter ameliorare/dezvoltare
texte informative sau literare ;
de
● Despărțirea ameliorativ se vor stabili în funcţie de ameliorare/dezvoltar
 Resurse
3.2. Formularea unui cuvintelor în problemele (individuale/ale majorităţii e
procedurale:
răspuns emoţional faţă de silabe la capăt elevilor) ce vor fi identificate după conversaţia,
textul literar citit de rând evaluarea sumativă. explicaţia exerciţiul,
4.1. Aplicarea regulilor de ● Așezarea ● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad jocul didactic. ● Autoevaluarea
despărţire în silabe la capăt textului în ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru
elevii care vor demonstra realizarea tuturor
de rând, de ortografie şi de pagina caietului obiectivelor de evaluare vizate prin proba de
punctuaţie în redactarea de evaluare sumativă.
text ● Antrenamente
de scriere
4.4. Povestirea pe scurt a creativă
unei întâmplări
imaginate/trăite
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Călătorie pe un nor

PERIOADA: 3 săptămâni (S 5 – 6 – 8 )

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale

1. 1.2. Deducerea sensului ● Textul literar - realizarea de predicții referitoare la ● Resurse  Observare Sapt 7
1. unui cuvânt prin raportare la – lectura întâmplările ce ar putea să se petreacă materiale: manual, sistematică: vacanta
mesajul audiat în contexte textului într-un text, pornind de la cuvântul-cheie text suport: Furtuna, comportamentul de ciclul
apă (1.4); receptor
de comunicare familiare după Ruth Stiles primar
- audierea unui text lecturat de către
învățător, în care întâmplările se petrec Gannett, Caietul
1.4. Manifestarea curiozităţii  lista de 12-X
pe mare (1.4); elevului pentru clasa verificare:
faţă de diverse tipuri de a III-a – Limba și
- folosirea unor tehnici prin încercare şi – semnalarea, prin
mesaje în contexte familiare eroare pentru a descoperi semnificaţia literatura română, mimică, gesturi sau
cuvintelor necunoscute, întâlnite în Editura Intuitext,
3.1. Extragerea unor verbal, a neînţelegerii
textul audiat (1.2); fâșii de hârtie pe care
informaţii de detaliu din - confruntarea explicațiilor oferite de
mesajului oral ascultat;
sunt scrise paragrafe
texte informative sau literare elevi pentru cuvintele necunoscute cu
din textul audiat, – sesizarea, după auz,
sensurile oferite de dicţionar (3.1);
4.4. Povestirea pe scurt a - antrenament de scriere creativă: joc dicționar, minge. a cuvintelor
unei întâmplări Poveste forţată (redactarea unui scurt necunoscute din
text în care se utilizează achiziţiile ● Resurse mesajele orale
imaginate/trăite
lexicale noi. Redactarea textului procedurale: ascultate
pornește de la un cuvânt nou, precizat de
învățător și continuă pe măsură ce metoda predicțiilor,
învățătorul introduce, la intervale scurte metoda termenilor
de timp, alte cuvinte) (4.4); dați în avans,  Tema de lucru în
- ordonarea paragrafelor scrise pe fâșii procedee de citire clasă:
de hârtie și reconstituirea textului audiat activă, conversaţia, – antrenament de
(3.1); scriere creativă:
explicaţia, exercițiul,
- formularea de întrebări/răspunsuri ce
vizează informaţiile esenţiale sau de metoda RAÎ redactarea unui scurt
detaliu desprinse din textul citit (3.1). (Răspunde, aruncă, text utilizând cuvintele
întreabă), jocul nou învățate, introduse
didactic. treptat de către
învățător, pe parcursul
redactării

2. 2.5. Adaptarea vorbirii la ● Textul literar - citirea selectivă a textului pe baza unor ● Resurse  Tema pentru acasă 13-X
diferite situaţii de –elemente repere date (3.1); materiale: manual,
comunicare în funcţie de definitorii - identificarea în text a aspectelor text suport: Furtuna,
partenerul de dialog inspirate din realitate și a aspectelor care după Ruth Stiles  Evaluarea după
nu sunt reale (3.1); rezolvarea sarcinilor
- joc Semaforul emoțiilor: selectarea din Gannett, Caietul
3.1. Extragerea unor de învățare:
text a unor cuvinte/expresii/enunțuri elevului pentru clasa
informaţii de detaliu din
texte informative sau literare
care sugerează sau produc anumite a III-a – Limba și  Tehnica „Fără
emoții sau reacții, asocierea acestora cu literatura română, mâini ridicate” - se
o anumită culoare și așezarea lor în Editura Intuitext, coli aşteaptă răspunsuri la
3.2. Formularea unui propriul semafor (care va avea cel puțin anumite întrebări/
colorate, foarfece,
răspuns emoţional faţă de 3 culori) (3.2); solicitări ale cadrului
lipici. didactic ; se lasă
textul literar citit - discutarea rolului unor cuvinte din text
de a crea/sugera anumite imagini elevilor timp de
● Resurse gândire, apoi pot
4.4. Povestirea pe scurt a vizuale/ auditive/olfactive, de a induce
procedurale: discuta în perechi sau
unei întâmplări emoții și de a provoca reacții cititorului în grupuri mici ;
imaginate/trăite (2.5); atenţia învățătorului se
procedee de citire
- joc Mimă: pe bilețele sunt scrise poate muta către
cuvinte/expresii care impresionează activă, conversaţia
anumiţi elevi, oferindu-
cititorul. Elevii care ies în fața clasei euristică, explicaţia, se şi celor timizi, tăcuţi
extrag câte un bilet și mimează reacția observarea dirijată, sau neîncrezători în
emoțională produsă de exercițiul, jocul forţele proprii
cuvintele/expresiile citite. Colegii indică posibilitatea de a se
didactic.
starea emoțională mimată în formulări exprima.
precum: E ceva care te înfricoșează/te
uimește etc. (2.5);
- antrenament de scriere creativă:
continuarea enunțului Dacă aș fi apă,
aș…, utilizându-se cuvinte/expresii care
impresionează cititorul (4.4).
3. 1.1. Extragerea unor ● Relatarea - relatarea, după întrebările investigatorului ● Resurse  Observarea 14-X
informaţii de detaliu dintr- unor întâmplări perfect, a întâmplărilor din textul studiat în materiale: manual, sistematică - iniţiativa
orele anterioare (Cine? Ce? Unde? Când? în comunicare:
un text informativ sau literar cunoscute, cu Cum? De ce? Cu cine?) (2.2); text suport: Furtuna,
accesibil sprijin din - exerciţii de exprimare personală pe baza după Ruth Stiles
elementelor din text (3.3);
 Scara de
partea Gannett, Caietul
2.2. Povestirea unei - exprimarea acordului/dezacordului faţă de clasificare
învățătorului elevului pentru clasa (întotdeauna,
întâmplări cunoscute pe acţiunile, atitudinile unor personaje și
argumentarea opiniei personale (3.3); a III-a – Limba și frecvent, rar):
baza unui suport adecvat din literatura română,  menținerea
- reluarea audierii textului pentru a
partea profesorului completa/transpune, în tabelul Cadranele, Editura Intuitext interesului pentru
informaţii și desene adecvate pentru a dialog;
3.3. Formularea unei păreri exprima ceea ce a auzit, ce a simțit (1.1) ● Resurse  acceptarea
despre o precum și propriile experiențe prin raportare punctelor de vedere
procedurale:
povestire/personajele acesteia la cele ale personajelor, concluzii (3.3); diferite în cadrul
- identificarea în textul suport a unor conversaţia, grupului;
4.1. Aplicarea regulilor de cuvinte cu doi n, formarea de cuvinte  transmiterea de
explicaţia,
despărţire în silabe la capăt pornind de la cuvinte date și formularea stări, sentimente, idei.
unor enunțuri cu acestea (4.1). povestirea,
de rând, de ortografie şi de  Tema pentru acasă
dezbaterea,
punctuaţie în redactarea de exercițiul,
text problematizarea.

4. 2.2. Povestirea unei ● Textul narativ - realizarea în scris, pornind de la ● Resurse  Observarea 15-X
întâmplări cunoscute pe –locul, timpul, cuvinte-cheie date de învățător, a unor materiale: manual, sistematică:
baza unui suport adecvat din ordinea derulării predicții referitoare la locul, timpul, text suport: Țara lui comportamentul de
acțiunile care ar putea să se petreacă în „Vreau-și-primesc”,
partea profesorului întâmplărilor cititor activ
textul ce urmează a fi lecturat (4.4);
- citirea individuală, în gând, a textului
după André Maurois,  Lista de verificare
3.1. Extragerea unor Caietul elevului (da, nu):
suport (3.1);
informaţii de detaliu din  manifestarea
- stabilirea sensului cuvintelor pentru clasa a III-a
texte informative sau literare interesului față de
necunoscute prin raportare la contextul – Limba și literatura
lectura unui text
în care apar şi confruntarea cu sensurile română, Editura  formularea de
4.4. Povestirea pe scurt a oferite de dicţionar (3.1); răspunsuri adecvate la
unei întâmplări - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în Intuitext, dicționar întrebări.
imaginate/trăite enunţuri proprii (4.4);
- citirea în forme variate a unor enunţuri ● Resurse ● Temă de lucru în
din text - în lanţ, ştafetă (3.1); clasă:
procedurale:
- alcătuirea de enunțuri
- precizarea, pe baza întrebărilor
utilizând cuvinte nou
investigatorului perfect, a aspectelor metoda predicțiilor învățate;
esențiale din textul lecturat (Cine? Ce a pe baza unor termeni - relatarea
făcut? Unde? Când? Cum? De ce?) dați în avans, întâmplărilor din text,
(2.2); în ordinea derulării lor,
procedee de citire
- scrierea unui paragraf în care se utilizând conectori de
folosesc conectori de tipul: mai întâi, activă, conversaţia, tipul: mai întâi, apoi,
apoi, în cele din urmă, pentru a relata explicaţia, exercițiul în cele din urmă
întâmplări din text, în ordinea derulării
lor (4.4);
- confruntarea propriilor predicții cu
aspectele relatate în text și stabilirea
punctelor comune (3.1);
- antrenament de scriere creativă:
continuarea enunțului: Dacă aș fi o
pasăre, aș fi …. deoarece .…” (4.4).
5. 3.1. Extragerea unor ● Sensul - joc Caută și găsește! - citirea selectivă ● Resurse ● Evaluarea după 16-X
informaţii de detaliu din cuvintelor: a textului pe baza unor repere date de materiale: manual,
texte informative sau literare învățător (enunțuri din text în care se text suport: Țara lui rezolvarea sarcinilor
- cuvinte cu regăsesc cuvinte cu același sens celor „Vreau-și-primesc”, de învățare:
3.2. Formularea unui același înțeles; date) (3.1);
după André Maurois,
răspuns emoţional faţă de - cuvinte cu - poziționarea pe axa timpului a unor Tehnica semaforului:
Caietul elevului
textul literar citit înțeles opus; enunțuri care prezintă întâmplări se pune la dispoziţia
petrecute în text, în ordinea derulării pentru clasa a III-a
- cuvinte care elevilor un set de trei
acțiunilor (3.1); – Limba și literatura
4.4. Povestirea pe scurt a au aceeași cartonaşe colorate în
formă, dar - realizarea unui simbol/desen în dreptul română, Editura
unei întâmplări culorile semaforului,
înțeles diferit; fiecărui enunț de pe axa timpului pentru Intuitext, dicționar,
imaginate/trăite iar la solicitarea
- expresii. a evidenția emoția/reacția provocată de creioane colorate
întâmplările din text (3.2); învățătorului, ei ridică
- transformarea unui paragraf din text ● Resurse un cartonaş
care transmite o anumită emoție, procedurale: corespunzător: verde
pozitivă sau negativă, prin înlocuirea procedee de citire dacă înţeleg, galben
unor cuvinte astfel încât, la final, activă, lectura cu dacă nu sunt siguri şi
fragmentul să transmită o emoție diferită creionul în mână, roşu dacă nu înţeleg.
față de cea inițială – utilizarea cuvintelor conversaţia,
cu sens opus (3.2; 4.4);
explicaţia, exercițiul,
- identificarea în textul suport a
jocul didactic
cuvintelor cu aceeași formă, dar înțeles
diferit și descifrarea sensurilor acestora
prin raportare la context (3.1); ●Observarea
- alcătuirea de enunțuri cu diferite sistematică: atitudinea
expresii ce conțin un anumit cuvânt din elevilor faţă de sarcina
textul suport (4.4); dată
- alcătuirea, în grup, a unui scurt text în
care să se utilizeze sensurile diferite ale  Listă de
cuvântului mare, cuvinte cu înțeles verificare (da, nu):
asemănător acestuia, cuvinte cu înțeles  concentrare
opus precum și expresii diferite ce asupra sarcinii de
conțin cuvântul dat (4.4). rezolvat;
 implicare activă în
rezolvarea sarcinii.
6. 2.4. Participarea la ● Personajele - citirea individuală a unui scurt text ● Resurse  Evaluarea după 19-X
interacţiuni pentru găsirea textului narativ informativ referitor la conceptul de materiale: manual, rezolvarea sarcinilor
de soluţii la probleme personaj (3.1); text suport: Țara lui de învățare:
- reflecție individuală, pe baza textului, Tehnica „Fără mâini
„Vreau-și-primesc”,
3.1. Extragerea unor asupra conceptului de personaj (sens, ridicate” - se aşteaptă
elemente definitorii, categorii de după André Maurois, răspunsuri la anumite
informaţii de detaliu din Caietul elevului întrebări/solicitări ale
personaje:
texte informative sau literare pentru clasa a III-a cadrului didactic; se
oameni/animale/plante/lucruri) (3.1);
lasă elevilor timp de
- definirea, în perechi, pe baza textului a – Limba și literatura
3.3. Formularea unei păreri gândire, apoi pot
conceptului de personaj (2.4); română, Editura discuta în perechi sau
despre o povestire/ - comunicarea în cadrul grupului mare a Intuitext, dicționar în grupuri mici; atenţia
personajele acesteia ideilor conturate în perechi despre ceea învățătorului se poate
ce înseamnă personaj (2.4); ● Resurse muta către anumiţi
4.4. Povestirea pe scurt a - identificarea personajelor din textul elevi, oferindu-se şi
procedurale:
unei întâmplări suport studiat la ora anterioară (3.3); celor timizi, tăcuţi sau
procedee de citire neîncrezători în forţele
imaginate/trăite - exprimarea unor păreri personale
despre personajele identificate (3.3); activă, lectura cu proprii posibilitatea de
a se exprima.
- realizarea de corespondențe între creionul în mână,
personajele textului și anumite acțiuni conversaţia, ● Tema pentru acasă
ale acestora (3.1); explicaţia, exercițiul,
- exprimarea acordului/dezacordului
jocul didactic, metoda
față de anumite acțiuni, atitudini ale
personajelor din textul suport (3.3); Scrierea liberă,
- antrenament de scriere creativă: metoda
consemnarea în scris, într-un interval de Gândiți/Lucrați în
timp scurt, anunțat de învățător, a tuturor perechi/Comunicați
ideilor, gândurilor pe care elevul le are
pornind de la enunțul În călătoria sa
prin lume, o picătură de apă și-a făcut o
mulțime de prieteni.(4.4).
7. 1.1. Extragerea unor ● Proiect: - identificarea de personaje din  Resurse materiale: ● Observarea 20-X
informaţii de detaliu dintr- lecturile cunoscute de elevi și manual, cărți de la sistematică: atitudinea
Enciclopedia completarea unui tabel cu numele biblioteca clasei,
un text elevilor faţă de sarcina
personajelor din acestora pentru cât mai multe dintre flip-chart, coli de
scris A4, creioane dată
1.4. Manifestarea curiozităţii povești literele alfabetului (Alfabetul
colorate
faţă de diverse tipuri de personajelor) (1.1);  Listă de
 Resurse
- Organizarea activităţii de derulare a verificare (da, nu):
mesaje în contexte familiare procedurale:
proiectului Enciclopedia personajelor  concentrare
conversaţia,
din povești: asupra sarcinii de
4.4. Povestirea pe scurt a explicaţia, exerciţiul,
 stabilirea temei proiectului; rezolvat;
unei întâmplări  precizarea cerinţelor; demonstraţia,
imaginate/trăite  implicare activă
 prezentarea criteriilor de evaluare; brainstorming-ul, în rezolvarea sarcinii.
 stabilirea datei de prezentare a învăţarea bazată pe
proiectului; proiect ● Tema pentru acasă
 stabilirea responsabilităţilor (alegerea
de către fiecare elev a unui personaj din
lista creată anterior, pentru a fi prezentat
în Enciclopedia personajelor) (4.4);
- realizarea unor desene pentru a
ilustra personajele alese (timbre cu
personaje) (1.4);
- scrierea unor enunțuri prin care se
furnizează informații despre personajele
alese (4.4).
8. 2.2. Povestirea unei ● Textul narativ - citirea individuală, în gând, a textului ● Resurse  Tema de lucru în 21-X
întâmplări cunoscute pe – lectura suport (3.1); materiale: manual, clasă: alcătuirea de
baza unui suport adecvat din textului - stabilirea sensului cuvintelor text suport: O vizită propoziții utilizând
necunoscute prin raportare la contextul cuvintele nou învățate
partea profesorului la Cumuleta, după
în care apar şi confruntarea cu sensurile în text
oferite de dicţionar (3.1); George Ricus,
3.1. Extragerea unor Caietul elevului
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în
informaţii de detaliu din pentru clasa a III-a
enunţuri proprii (4.4);  Proba orală:
texte informative sau literare - citirea în forme variate a unor enunţuri – Limba și literatura formulare de
din text - în lanţ, ştafetă (3.1); română, Editura răspunsuri la întrebări
4.4. Povestirea pe scurt a - precizarea, pe baza întrebărilor referitoare la
Intuitext,dicționar, conţinutul textului
unei întâmplări investigatorului perfect, a aspectelor
minge.
imaginate/trăite esențiale din textul lecturat (Cine? Ce a
făcut? Unde? Când? Cum? De ce?) ● Resurse
(2.2);
procedurale:
- ordonarea unor enunțuri care prezintă
întâmplări petrecute în text (3.1); exercițiul,
- scrierea unui paragraf în care se
conversaţia,
folosesc conectori de tipul: mai întâi,
apoi, în cele din urmă, pentru a relata explicaţia, procedee
întâmplări din text, în ordinea derulării de citire activă, RAÎ
lor (4.4). (Răspunde, aruncă,
întreabă)

9. 3.1. Extragerea unor ● Textul narativ - joc Caută și găsește! - citirea selectivă ● Resurse ● Evaluarea după 22-X
informaţii de detaliu din – aprofundarea a textului pe baza unor repere date de materiale: manual,
texte informative sau literare lecturii învățător (enunțuri din text în care se text suport: O vizită rezolvarea sarcinilor
regăsesc cuvinte cu același sens celor la Cumuleta, după de învățare:
3.3. Formularea unei păreri date) (3.1);
George Ricus,
despre o - identificarea în text a aspectelor Tehnica semaforului:
inspirate din realitate și a aspectelor care Caietul elevului
povestire/personajele acesteia se pune la dispoziţia
nu sunt reale (3.1); pentru clasa a III-a elevilor un set de trei
- identificarea în textul suport a – Limba și literatura
4.4. Povestirea pe scurt a cartonaşe colorate în
cuvintelor cu aceeași formă, dar înțeles română, Editura
unei întâmplări culorile semaforului,
diferit și descifrarea sensurilor acestora
imaginate/trăite iar la solicitarea
prin raportare la context (3.1); Intuitext învățătorului, ei ridică
- alcătuirea de enunțuri cu diferite un cartonaş
expresii ce conțin un anumit cuvânt din ● Resurse corespunzător: verde
textul suport (4.4); procedurale: dacă înţeleg, galben
- exerciţii de exprimare personală pe baza
elementelor din text (3.3); procedee de citire dacă nu sunt siguri şi
- exprimarea acordului/dezacordului faţă de activă, lectura cu roşu dacă nu înţeleg.
acţiunile, atitudinile unor personaje și
argumentarea opiniei personale (3.3); creionul în mână,
conversaţia,
explicaţia, exercițiul, ● Tema pentru acasă
jocul didactic

10. 2.5. Adaptarea vorbirii la ● Comunicarea - joc Semaforul emoțiilor: selectarea din ● Resurse  Observarea 23-X
diferite situaţii de orală a ideilor, a text a unor cuvinte/expresii/enunțuri materiale: manual, sistematică:
comunicare în funcţie de emoțiilor, a care sugerează sau produc anumite text suport: O vizită iniţiativa în
emoții sau reacții, și determină asocierea comunicare:
partenerul de dialog sentimentelor la Cumuleta, după
acestora cu o anumită culoare și
așezarea lor în propriul semafor (care va George Ricus,
3.2. Formularea unui  Scară de clasificare
avea cel puțin 3 culori) (3.2); Caietul elevului (întotdeauna, frecvent,
răspuns emoţional faţă de pentru clasa a III-a
- identificarea unor cuvinte din text care rar):
textul literar citit creează/sugerează anumite imagini – Limba și literatura – comunicare și
vizuale/ auditive/olfactive, care produc o română, Editura ascultare;
4.4. Povestirea pe scurt a anumită emoție sau provoacă reacții Intuitext, coli
unei întâmplări cititorului (3.2); – menținerea
colorate, foarfece,
imaginate/trăite - observarea și discutarea modului în interesului pentru
care personajele din textul suport lipici
dialog;
transmit o idee, un sentiment: prin
● Resurse
cuvinte rostite/ prin gesturi/prin mimică – acceptarea punctelor
(2.5); procedurale:
procedee de citire de vedere diferite;
- joc Recunoașteți personajul! –
recunoașterea de către colegi a activă, lectura cu
– adresare de întrebări;
personajelor interpretate de câțiva elevi creionul în mână,
prin mimarea unor acțiuni ale acestora conversaţia, – transmiterea de stări,
sau reproducerea unor gesturi precizate explicaţia, exercițiul, sentimente, idei.
în text (2.5);
jocul didactic, jocul de
- antrenament de scriere creativă în ● Tema de lucru în
perechi: imaginarea continuării rol clasă:
comunicării dintre două personaje din - realizarea unui scurt
text și scrierea replicilor pe care acestea scenariu, din 3-4
le-ar rosti (4.4); replici, între două
personaje din text
- joc de rol – interpretarea, în perechi, a
micului scenariu creat anterior, cu
accent pe comunicarea nonverbală (2.5);
- discutarea, în grupul mare de elevi, a
modalităților de comunicare dintre cele
două personaje, observate în timpul
jocului de rol (2.5).
11. 1.4. Manifestarea curiozităţii
● Comunicarea - joc Caută și găsește! - citirea selectivă ● Resurse ● Observarea 2-XI
faţă de diverse tipuri de scrisă a ideilor, a textului, pe baza unor repere date de materiale: manual, sistematică: atitudinea
mesaje în contexte familiare
a emoțiilor, a învățător (enunțuri din text care exprimă text suport: O vizită elevilor faţă de sarcina
o mirare/un îndemn/un sfat, prin care se
sentimentelor. la Cumuleta, după dată
2.5. Adaptarea vorbirii la Utilizarea adresează o întrebare sau se comunică o
informație) (3.1); George Ricus,
diferite situaţii de adecvată a Caietul elevului  Listă de
- completarea semnelor de punctuație verificare (da, nu):
comunicare în funcţie de semnelor de pentru clasa a III-a
adecvate într-un text fără punctuație și  concentrare
partenerul de dialog punctuație discutarea rezultatelor (4.1); – Limba și literatura asupra sarcinii de
- citirea pe roluri a textului, cu intonația română, Editura rezolvat;
3.1. Extragerea unor impusă de semnele de punctuație (3.1); Intuitext, computer,  implicare activă
informaţii de detaliu din - vizionarea unui scurt clip în care
videoproiector, coli în rezolvarea sarcinii.
texte informative sau literare mediul de viață prezentat în text este
afectat de poluare (1.4); colorate, foarfece,
● Interevaluarea, pe
4.1. Aplicarea regulilor de - joc de rol: discuție imaginată între lipici baza unor criterii date
despărţire în silabe la capăt personajele din text, în situația în care referitoare la utilizarea
mediul lor de viață ar fi afectat de ● Resurse corectă a semnelor de
de rând, de ortografie şi de
poluare (în perechi sau în grupuri mici) procedurale: punctuație pentru a
punctuaţie în redactarea de
(2.5); comunica în scris idei,
text lectura cu creionul în emoții, sentimente
- scrierea unui mesaj adresat oamenilor
în care se comunică informații legate de mână, conversaţia,
poluarea planetei, în care se adresează explicaţia, exercițiul,
întrebări și se formulează jocul didactic, jocul
sfaturi/îndemnuri pentru protejarea de rol
naturii (4.1);
- interevaluarea textelor scrise și
expunerea acestora pe forme adecvate
temei, decupate din hârtie (4.1).
12. 2.2. Povestirea unei● Povestirea - discutarea, pe baza unor exemple date, ● Resurse ● Observarea
întâmplări cunoscute pe orală a unui text a problemelor de punctuație ivite în materiale: manual, sistematică a 3-XI
baza unui suport adecvat din
citit, pe baza situația în care vorbirea directă, dintr-un Lectură și scriere, comportamentului
text dialogat, este transformată în
partea profesorului unui șir de joc și fantezie - Clasa interacţional
vorbire indirectă și invers (4.1);
întrebări - - povestirea orală a textului, pe baza a III-a, Editura
2.5. Adaptarea vorbirii la Transformarea  Listă de control/
unui șir de întrebări, cu accent pe Intuitext, text suport:
diferite situaţii de vorbirii directe verificare:
transformarea vorbirii directe în vorbire Țupa-Țup după
 cooperarea cu
comunicare în funcţie de în vorbire indirectă (2.2); Irimie Străuț membrii grupului;
partenerul de dialog indirectă - completarea semnelor de punctuație  contribuția cu idei
adecvate într-un text fără punctuație și ● Resurse la realizarea
4.1. Aplicarea regulilor de discutarea rezultatelor (4.1); procedurale: proiectului;
despărţire în silabe la capăt - transformarea, în perechi sau grupuri
de rând, de ortografie şi de mici, a unui paragraf din text în text
dialogat (4.1);
conversaţia,  participarea
punctuaţie în redactarea de explicaţia, exercițiul, activă la realizarea
text - joc de rol: prezentarea orală a problematizarea, sarcinilor de grup.
replicilor create anterior (2.5);
jocul de rol

13. 1.1. Extragerea unor  Povestirea - audierea unei povești folosind computerul  
informaţii de detaliu dintr- orală a unui text (1.4);
- identificarea, pe baza ilustrațiilor date, a
Resurse
materiale: manual,
Observarea
sistematică: 4-
un text audiat, pornind
de la enunțuri
personajelor din textul audiat (1.1);
- realizarea unei scheme (Rețeaua
CD-ul aferent
manualului, imagini
comportamentul
ascultător activ
de
XI
1.4. Manifestarea curiozităţii date personajelor) pentru a evidenția relațiile care ilustrează
faţă de diverse tipuri de dintre personajele textului audiat (1.1); personajele din  Lista de verificare
mesaje în contexte familiare - povestirea orală a textului, pe baza unor (da, nu):
enunțuri date (în grupuri de câte patru elevi povestea audiată,
 manifestarea
2.2. Povestirea unei aşezaţi în cerc, fiecare membru al grupului creioane colorate, interesului față de
povestește continuând un anumit enunț dat) coli albe și colorate. mesaje audiate cu
întâmplări cunoscute pe (2.2);
 Resurse ajutorul computerului –
baza unui suport adecvat din - activitate în proiect: scrierea unui mesaj concentrare asupra
partea profesorului adresat personajului ales, în care să se procedurale: sarcinii;
utilizeze semnele de punctuație învățate exercițiul,  formularea de
(4.1).
4.1. Aplicarea regulilor de conversaţia răspunsuri adecvate la
despărţire în silabe la capăt euristică, explicaţia, întrebări.
 Proiectul
de rând, de ortografie şi de metoda Cercul
punctuaţie în redactarea de (povestirea orală în
text grup)

14. 1.1. Extragerea unor  Intonația  joc Ridică semnul corespunzător! –un  Resurse  Observarea 5-XI
informaţii de detaliu dintr- propoziției elev rostește un enunț, ceilalți elevi materiale: manual, sistematică:
un text ridică jetonul cu semnul de punctuație CD-ul aferent comportamentul
adecvat intonației (1.4); interacţional
manualului, jetoane
1.4. Manifestarea curiozităţii  reluarea audierii textului studiat ora
cu semnele de Listă de control/
faţă de diverse tipuri de trecută pentru a completa un organizator
grafic (Harta textului) cu informații punctuație, creioane verificare:
mesaje în contexte familiare colorate, coli albe și  cooperarea cu
corespunzătoare (titlul, autorul, locul și
timpul întâmplărilor, personajele, colorate. membrii grupului;
2.5. Adaptarea vorbirii la  contribuția cu idei
întâmplările) (1.1);  Resurse
diferite situaţii de la realizarea
 realizarea unui desen pentru a ilustra procedurale:
comunicare în funcţie de proiectului;
ceea ce a înţeles din textul audiat (1.4); exercițiul,
partenerul de dialog  participarea activă
 utilizarea adecvată a semnelor de conversaţia euristică, la realizarea sarcinilor
punctuație în scrierea replicilor dintr-un
4.1. Aplicarea regulilor de explicaţia, jocul de grup.
scenariu, realizat în grup, pe baza
despărţire în silabe la capăt textului audiat (4.1); didactic,
dramatizarea  Tema pentru acasă
de rând, de ortografie şi de  dramatizare: punerea în scenă a
punctuaţie în redactarea de scenariului realizat anterior (2.5).
text

15. 1.4. Manifestarea curiozităţii  Scrierea - povestirea orală a unor întâmplări  Resurse  Evaluarea după 6-XI
faţă de diverse tipuri de textului în care imaginate, pornind de la un enunț dat (în materiale: manual, rezolvarea sarcinilor
mesaje în contexte familiare se prezintă o grupuri de elevi aşezaţi în cerc, fiecare coli albe de scris de învățare:
întâmplare membru al grupului povestește continuând  Resurse
2.2. Povestirea unei ideea spusă de elevul aflat înaintea sa) (2.2); Tehnica semaforului:
imaginată – - observarea și discutarea necesității procedurale:
întâmplări cunoscute pe stabilirea se pune la dispoziţia
realizării unui plan în vederea redactării unui exercițiul,
baza unui suport adecvat din planului de text în care se prezintă întâmplări imaginate conversaţia euristică, elevilor un set de trei
partea profesorului lucru (1.4); explicaţia, metoda cartonaşe colorate în
- realizarea unui plan sub formă de culorile semaforului,
4.4. Povestirea pe scurt a întrebări, corespunzătoare celor trei părți ale Cercul (povestirea
iar la solicitarea
unei întâmplări unui text (introducere, cuprins și încheiere) orală în grup)
în vederea organizării și ordonării ideilor învățătorului, ei ridică
imaginate/trăite (4.4); un cartonaş
- formularea de răspunsuri la întrebările corespunzător: verde
stabilite anterior (4.4);
dacă înţeleg, galben
- discutarea, pe baza răspunsurilor date
la ora anterioară la întrebările din planul dacă nu sunt siguri şi
de lucru, a necesității legării ideilor între roşu dacă nu înţeleg.
ele prin conectori de tipul mai întâi,
apoi, în cele din urmă (2.2).
 Tema pentru
acasă
16. 2.2. Povestirea unei  Scrierea - relatarea orală, pe scurt, a unor  Resurse  Interevaluarea, pe 9-XI
întâmplări cunoscute pe textului în care întâmplări imaginate, pornind de la materiale: coli albe baza unor criterii date
enunțuri date, cu accent pe utilizarea referitoare la:
baza unui suport adecvat din se prezintă o de scris, Caietul
conectorilor pentru a lega ideile între ele - utilizarea corectă a
partea profesorului întâmplare elevului pentru clasa semnelor de
(2.2);
imaginată – a III-a – Limba și punctuație;
4.1. Aplicarea regulilor de - dezvoltarea, în scris, a ideilor
redactarea și literatura română, - utilizarea conectorilor
anterioare prin alegerea și utilizarea unor între idei;
despărţire în silabe la capăt revizuirea Editura Intuitext
cuvinte și expresii care - evitarea repetițiilor de
de rând, de ortografie şi de impresionează/emoționează (4.4);
textului  Resurse cuvinte;
punctuaţie în redactarea de - interevaluarea textelor scrise (în - așezarea corectă a
procedurale:
text perechi) (4.1); textului în pagină.
exercițiul, conversaţia
- revizuirea propriului text pe baza
4.4. Povestirea pe scurt a sugestiilor primite de la colegi (4.1); euristică, explicaţia  Portofoliul
unei întâmplări - transcrierea, pe o coală de hârtie, a
imaginate/trăite textului revizuit, avându-se în vedere
respectarea regulilor de așezare a
textului în pagină, a regulilor de
ortografie și punctuație (4.1).

17. 1.4. Manifestarea curiozităţii  Scrierea - vizionarea unui clip/desen animat în  Resurse  Temă de lucru în 10-XI
faţă de diverse tipuri de textului în care care este pusă în discuție problema materiale: coli albe clasă: redactarea unui
poluării naturii (1.4); text în care se prezintă
mesaje în contexte familiare se prezintă o de scris, caiet,
- formulare de răspunsuri orale la o întâmplare
întâmplare creioane colorate, imaginară
2.2. Povestirea unei întrebarea Cum vă imaginați că ar arăta
imaginată Pământul dacă nu ar mai exista nici un coli cartonate,
întâmplări cunoscute pe computer,  Interevaluarea, pe
factor care să îl polueze? (2.2);
baza unui suport adecvat din baza unor criterii date
- redactarea unui text, pe baza pașilor videoproiector referitoare la:
partea profesorului stabiliți în orele anterioare, în care se  Resurse - utilizarea corectă a
prezintă o întâmplare imaginară procedurale: semnelor de
4.1. Aplicarea regulilor de petrecută pe un tărâm fantastic, neafectat
exercițiul, conversaţia punctuație;
despărţire în silabe la capăt de poluare (4.4); - utilizarea conectorilor
de rând, de ortografie şi de - interevaluarea textelor scrise (în
euristică, explicaţia între idei;
punctuaţie în redactarea de perechi) (4.1); - evitarea repetițiilor de
- revizuirea propriului text pe baza cuvinte;
text
sugestiilor primite de la colegi (4.1); - așezarea corectă a
textului în pagină.
4.4. Povestirea pe scurt a - transcrierea, pe o coală de hârtie, a
unei întâmplări textului revizuit, avându-se în vedere
imaginate/trăite respectarea regulilor de așezare a
textului în pagină, a regulilor de
ortografie și punctuație (4.1);
- realizarea unei ilustrații
corespunzătoare mesajului transmis în
textul redactat (4.4);
- realizarea unei cărți - Poveștile
Pământului - din toate lucrările elevilor
(4.4).
18. 3.1. Extragerea unor  Recapitulare - stabilirea succesiunii firești a unor  Resurse  Observare 11-XI
informaţii de detaliu din : paragrafe dintr-un text pentru a materiale: manual, sistematică:
texte informative sau literare - Textul literar reconstitui textul inițial (3.1); calitatea actului citirii:
Caietul elevului pentru
- formularea de răspunsuri la întrebări
clasa a III-a – Limba
3.2. Formularea unui - Textul narativ: ce vizează informaţiile esenţiale sau de
și literatura română,
 Lista de control/
răspuns emoţional faţă de locul, timpul, detaliu desprinse din textul citit (3.1); verificare:
- stabilirea sensului cuvintelor Editura Intuitext, coli citirea părţilor dintr-o
textul literar citit ordinea derulării albe de scris, caiet,
necunoscute prin raportare la contextul naraţiune folosind tonul
4.1. Aplicarea regulilor de întâmplărilor, în care apar şi confruntarea cu sensurile creioane colorate, adecvat celor povestite;
despărţire în silabe la capăt personajele oferite de dicţionar (3.1); Resurse procedurale: adaptarea volumului
- identificarea în text a aspectelor vocii şi a ritmului
de rând, de ortografie şi de exercițiul, conversaţia
inspirate din realitate și a aspectelor care vorbirii la atmosfera
punctuaţie în redactarea de - Sensul euristică, explicaţia povestirii;
cuvintelor nu sunt reale (3.1);
text citirea cu intonația
- joc Caută și găsește! - citirea selectivă
impusă de semnele de
a textului, pe baza unor repere date de
4.4. Povestirea pe scurt a - Semnele de punctuație;
învățător (enunțuri din text care exprimă demonstrarea
unei întâmplări punctuație o mirare/un îndemn/un sfat, prin care se înțelegerii logicii
imaginate/trăite adresează o întrebare sau se comunică o textului.
- Scrierea
textului în care informație) (3.1);
- utilizarea corectă a semnelor de  Chestionarea orală:
se prezintă o formulare de
punctuație în enunțuri proprii (4.1);
întâmplare - citirea pe roluri a textului, cu adaptarea răspunsuri la întrebări
imaginată intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie referitoare la
și de sentimentele trăite de personaje (3.2); conţinutul textului
- activitate în proiect: scrierea unui
text cu titlul Salvatorii planetei în care  Proiectul
se prezintă o întâmplare imaginară, în
care fiecare elev devine erou alături de
personajul ales (4.4).
19. 3.1. Extragerea unor  Evaluare: Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă 12-XI
informaţii de detaliu din - Semnele de fişe de evaluare
punctuație – utilizarea corectă a semnelor de  Resurse procedurale:
texte informative sau literare
punctuație într-un text (4.1); conversaţia, exerciţiul;
3.2. Formularea unui - Sensul
răspuns emoţional faţă de cuvintelor – identificarea explicațiilor care
textul literar citit definesc anumite cuvinte date, într-un
- Ordinea mod care impresionează cititorul (3.2);
4.1. Aplicarea regulilor de întâmplărilor
despărţire în silabe la capăt – precizarea succesiunii acțiunilor unui
într-un text personaj, prin utilizarea conectorilor de
de rând, de ortografie şi de
narativ tipul mai întâi, apoi, în final (3.1);
punctuaţie în redactarea de
text - Scrierea – ordonarea unor enunțuri date într-o
textului în care ordine aleatorie și scrierea, pe baza
4.4. Povestirea pe scurt a se prezintă o acestora, a unui text în care se prezintă o
unei întâmplări întâmplare întâmplare imaginară (4.4).
imaginate/trăite imaginată

20. 3.1. Extragerea unor - Semnele de ● Oră de ameliorare – dezvoltare  Resurse materiale:  Evaluarea după 13-XI
informaţii de detaliu din punctuație manual, fişe de rezolvarea sarcinilor
– Activităţile de învăţare cu caracter ameliorare/dezvoltare de ameliorare/
texte informative sau literare
- Sensul ameliorativ se vor stabili în funcţie de ;
dezvoltare
 Resurse
3.2. Formularea unui cuvintelor problemele ce vor fi identificate după
procedurale:
răspuns emoţional faţă de evaluarea sumativă. conversaţia,
- Ordinea  Autoevaluarea
textul literar citit explicaţia exerciţiul,
întâmplărilor – Activităţile de dezvoltare vor avea un
jocul didactic,  Proiectul
4.1. Aplicarea regulilor de grad ridicat de dificultate şi vor fi
proiectul.
despărţire în silabe la capăt într-un text stabilite pentru elevii care vor demonstra
de rând, de ortografie şi de narativ realizarea tuturor obiectivelor de
punctuaţie în redactarea de - evaluare vizate prin proba de evaluare
Scrierea
text sumativă.
textului în care
4.4. Povestirea pe scurt a se prezintă o ● Finalizarea proiectului:
unei întâmplări întâmplare
imaginate/trăite imaginată – realizarea Enciclopediei personajelor
din povești prin așezarea lucrărilor
elevilor, în ordinea alfabetică a
personajelor, crearea și ilustrarea
copertei cărții

– expunerea enciclopediei la Colțul


cititorului

– completarea unui chestionar de


autoevaluare
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Din lumea reală, în lumea textului

PERIOADA: 3 săptămâni (S 9 – 10 – 11)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale

1. 1.1. Extragerea unor ● Textul - audierea succesivă a fragmentelor ● Resurse  Temă de lucru în 16-XI
informaţii de detaliu dintr- narativ. Lectura unui text, lecturate de către învățător, în materiale: manual, clasă: alcătuirea de
un text textului care întâmplările prezentate sunt text suport: Ruxi, propoziții utilizând
posibile în realitate și au legătură cu cuvintele nou învățate
după Matthew
1.2. Deducerea sensului animale (1.1); în text.
- completarea Tabelului predicțiilor cu
Lipman, Caietul
unui cuvânt prin raportare la elevului pentru clasa
informații pe care elevii le anticipează,
mesajul audiat în contexte a III-a – Limba și
cu informații din text care confirmă  Probă orală:
de comunicare familiare anticipările și, ulterior, cu informații literatura română, formulare de
referitoare la întâmplările petrecute în Editura Intuitext, răspunsuri la întrebări
3.6. Aprecierea valorii fiecare fragment din textul audiat (1.1); referitoare la
cărți din biblioteca conţinutul textului
cărţilor - confruntarea propriilor predicții cu
personală/a clasei/a
aspectele relatate în text și stabilirea
4.4. Povestirea pe scurt a punctelor comune (1.1); școlii
unei întâmplări - folosirea unor tehnici prin încercare şi
● Resurse
imaginate/trăite eroare pentru a descoperi semnificaţia
cuvintelor necunoscute, întâlnite în procedurale:
fiecare fragment audiat (1.2);
- explicarea sensului unui cuvânt prin exercițiul,
mijloace verbale şi nonverbale pornind conversaţia,
de la contextul mesajului audiat (1.2); explicaţia, procedee
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în de citire activă,
enunţuri proprii (4.4); metoda predicțiilor
- formularea de răspunsuri la întrebări
ce vizează informaţiile esenţiale sau de
detaliu desprinse din textul audiat (1.1);
- prezentarea de către fiecare elev a unei
cărţi din biblioteca personală sau de la
biblioteca clasei/școlii, în care sunt
relatate întâmplări reale (evidențierea
rolului factorului uman în viața plantelor
și a animalelor) (3.6);
- formularea de răspunsuri la întrebări
date (Cum se comportă un animal care
trăiește în libertate? Dar unul care
trăiește în captivitate?) (4.4).
2. 3.1. Extragerea unor ● Textul - citirea individuală, în gând, a textului ● Resurse  Evaluarea după 17-XI
informaţii de detaliu din narativ. suport cu care elevii s-au familiarizat în materiale: manual, rezolvarea sarcinilor
texte informative sau literare Delimitarea ora anterioară (3.1); text suport: Ruxi, de învățare:
- citirea în forme variate a unor enunţuri  Tehnica „Fără
textului în după Matthew
4.1. Aplicarea regulilor de din text - în lanţ, ştafetă (3.1); mâini ridicate” - se
fragmente - formularea de întrebări și răspunsuri
Lipman, Caietul
aşteaptă răspunsuri la
despărţire în silabe la capăt elevului pentru clasaanumite întrebări/
ce vizează informaţiile esenţiale sau de
de rând, de ortografie şi de a III-a – Limba și solicitări ale cadrului
detaliu desprinse din textul citit (3.1);
punctuaţie în redactarea de didactic ; se lasă elevilor
- joc Caută și găsește! - citirea selectivă literatura română,
timp de gândire, apoi pot
text a textului pe baza unor repere date de Editura Intuitext,
discuta în perechi sau în
învățător (enunțuri din text în care se minge. grupuri mici; atenţia
regăsesc cuvinte cu același sens celor învățătorului se poate
date) (3.1); ● Resurse muta către anumiţi elevi,
- identificarea în textul suport a procedurale: oferindu-se şi celor
situațiilor în care anumite cuvinte se timizi, tăcuţi sau
scriu cu cratimă și formularea unor neîncrezători în forţele
exercițiul,
proprii posibilitatea de a
enunțuri utilizând cuvintele respective conversaţia, se exprima.
(neam, ne-am) (4.1);
explicaţia, procedee
- observarea modului în care textul a
fost delimitat în fragmente (3.1); de citire activă,
- transcrierea unui fragment preferat din metoda RAÎ  Tema pentru
acasă
text, respectându-se criteriile de așezare (Răspunde, aruncă,
a textului în pagină, regulile de întreabă), jocul
despărțire a cuvintelor la capăt de rând și didactic.
de scriere corectă (4.1).
3. 2.2. Povestirea unei ● Povestirea - citirea selectivă a textului studiat în  Resurse materiale: ● Tema de lucru în 18-XI
întâmplări cunoscute pe orală a unor ora anterioară, în funcţie de repere date manual, text suport: clasă: utilizarea
baza unui suport adecvat din întâmplări trăite, de învățător/colegi (Citește Ruxi, după Matthew achiziţiilor lexicale noi
enunțul/pasajul din text care te-a făcut Lipman, Caietul
partea profesorului auzite sau elevului pentru clasa în enunţuri proprii
să te simți fericit/trist/uimit etc. (3.2);
văzute a III-a – Limba și (4.4);
3.1. Extragerea unor - citirea textului cu reglarea intensităţii
literatura română,
informaţii de detaliu din şi volumului vocii precum şi a ritmului Editura Intuitext, Jurnal cu dublă intrare:
vorbirii corespunzător încărcăturii  Resurse
texte informative sau literare
afective a mesajului (3.2); procedurale: transcrierea unui
- relatarea, după întrebările investigatorului  lectura explicativă,
3.2. Formularea unui perfect, a întâmplărilor din text (Cine? Ce? fragment preferat,
citirea selectivă, lectura
răspuns emoţional faţă de Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?) (2.2); motivarea alegerii lui.
creativă, conversaţia,
textul literar citit - transcrierea unor enunțuri din text în care explicaţia, jurnalul cu
un personaj relatează întâmplări trăite, auzite dublă intrare, metoda  Observarea
4.4. Povestirea pe scurt a sau văzute (3.1); Lasă-mi mie ultimul sistematică:
unei întâmplări - transcrierea unui pasaj din text care cuvânt! iniţiativa în
intrigă/uimeşte/stârneşte interesul/ comunicare:
imaginate/trăite
impresionează (3.1);
- realizarea, în scris, a unui scurt text în  Scară de clasificare
care se comentează paragraful ales (4.4); (întotdeauna, frecvent,
- exprimarea orală a mai multor opinii rar):
în legătură cu întâmplările prezentate în  menținerea
unul dintre pasajele selectate, încheiată interesului pentru
cu comentariul celui care a ales pasajul dialog;
(2.2);  acceptarea
- identificarea în text a cuvintelor utilizate punctelor de vedere
în relatarea unor experiențe personale și în diferite în cadrul
prezentarea unor întâmplări trăite de alții grupului;
(3.1);
 transmiterea de
- povestirea orală a unor întâmplări trăite și
a unor întâmplări auzite sau văzute (2.2); stări, sentimente,
- antrenament de scriere creativă: idei.
continuarea enunțului: Dacă aș fi o un
animal mi-ar plăcea să fiu .… deoarece .…”
(4.4).
4. 2.2. Povestirea unei ● Scrierea - antrenament de scriere creativă:  Resurse materiale: ● Temă de lucru în 19-XI
întâmplări cunoscute pe textului în care consemnarea în scris, într-un interval de manual, text suport: clasă: redactarea unui
timp scurt, anunțat de învățător, a tuturor Ruxi, după Matthew text în care se prezintă
baza unui suport adecvat din se prezintă o Lipman, Caietul o întâmplare trăită
ideilor, gândurilor pe care elevul le are
partea profesorului întâmplare trăită pornind de la titlul În parc (4.4). elevului pentru clasa
- recitirea, cu creionul în mână, în mod a III-a – Limba și ● Autoevaluarea, pe
3.4. Evaluarea conţinutului individual, a textului lecturat în orele literatura română, baza unor criterii date
anterioare, în vederea evidențierii unor Editura Intuitext referitoare la:
unui text pentru a evidenţia
● Resurse  utilizarea cuvintelor
cuvinte-cheie şi alte aspecte relații de structură (părțile textului) și de
procedurale: specifice relatării unei
importante ale acestuia conținut (locul, timpul, personajele, experiențe proprii;
întâmplările) (3.4);  utilizarea
- completarea, în perechi, pe baza procedee de citire
4.4. Povestirea pe scurt a conectorilor
textului, a unei scheme date de învățător, activă, lectura cu între idei;
unei întâmplări
în care sunt precizate aspecte referitoare creionul în mână,  respectarea structurii
imaginate/trăite la scopul textului, elementele definitorii, textului (introducere,
conversaţia,
structura textului (3.4); cuprins, încheiere);
explicaţia, exercițiul,
- comunicarea, în cadrul grupului mare,  așezarea corectă a
metoda Scrierea textului în pagină
a observațiilor scrise în perechi,
referitoare la modul