Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE- MATEMATICĂ

Semestrul I
(an școlar 2020- 2021)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GENERAL GRIGORE BAȘTAN” BUZĂU


Clasa: A IV-A B
prof. înv. primar IANCU OLIMPIA
Aria curriculară: Om și societate
Manual: Editura CD PRESS, Autori: Daniela Barbu, Cristina Ana- Maria Boca, Marcela Claudia Călineci
Curriculum nucleu
Număr de ore: 1 oră/săptămână
Semestrul I - 15 ore; Semestrul al II-lea- 15 ore

Unitatea I – Din nou la școală


Nr. ore – 2
Perioada – săptămânile I-II

Competenţe
Nr.
Conţinuturi specifice Activităţi de învăţare Evaluare Săptămâna
ore
vizate
1.Zbor printre 3.1., 3.2., 3.3. - Prezentarea conținutului disciplinei Educație civică, clasa a IV-a  evaluare orală
amintiri. 1 - Prezentarea unor momente semnificative din vacanța de vară  evaluarea 1
Pornim la - Exerciţii de prezentare a unor elemente de identitate emoțiilor și a 14.09
1
drum - Exerciţii de identificare a calităților unor personaje îndrăgite din cărți, desene atitudinii cu
împreună! animate sau filme ajutorul observației
- Prezentarea colegilor/prietenilor prin intermediul unor trăsături morale sistematice
- Exerciții de prezentare a unor fapte bune făcute pe parcursul vacanței de vară
- Exerciții de diferențiere a persoanelor politicoase de cele care nu se comportă
adecvat
- Exersarea comportamentului de bun cetățean
- Prezentarea responsabilităților în clasă și în comunitate
- Formularea unor mesaje pentru colegi/prieteni
- Formularea obiectivelor personale pentru clasa a IV-a
2. Evaluare 1 3.1., 3.2., 3.3. - Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de evaluare:
inițială • identificarea unor atitudini specifice unui cetățean responsabil în raport cu  evaluare orală 1
mediul înconjurător;  evaluare scrisă 21.09
• identificarea unor fapte bune și a trăsăturilor morale ale persoanelor din ilustrații  autoevaluare
date;
• selectarea comportamentelor specifice unui bun cetățean.

Unitatea II. -Trăsături morale ale persoanei


Nr. ore – 9
Perioada – săptămânile III-XI

Competenţe
Nr.
Conţinuturi specifice Activităţi de învăţare Evaluare Observaţii
ore
vizate
1. Acasă, în 1.1., 1.2. - Citirea textului Amintiri din satul natal  evaluare orală 28.09
localitatea 1 - Inițierea unui dialog pe marginea textului, a schemei date și a imaginilor-suport  evaluarea
mea. - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar emoțiilor și a
Apartenența - Interpretarea conținutului rubricii Reține! atitudinii cu
locală – - Identificarea asemănărilor și a diferențelor dintre sate și orașe, pe baza ajutorul observației
localitatea și diagramei Venn sistematice
domiciliul, - Descrierea localității natale și a domiciliului
tradiții locale - Identificarea unor soluții pentru o problemă din localitatea natală
- Observarea imaginilor care indică variate tradiții
- Inițierea unui dialog pe marginea imaginilor-suport
- Reflectarea asupra experienței personale în sfera tradițiilor locale
- Descrierea uneia dintre tradițiile locale preferate, după schema dată
- Participarea la un joc de rol care să evidențieze o tradiție locală
2. Țara 1.1., 1.2. - Observarea hărții României. Identificarea locurilor și a monumentelor prezentate  evaluare orală 12.10
natală. Țara 1 - Citirea textului Cântec despre țara mea  evaluarea
în care - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginii-suport (harta României) emoțiilor și a

2
locuim. - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar atitudinii cu
Apartenența - Identificarea cuvintelor cu sens asemănător pentru: „țară” și „mândră” ajutorul observației
națională - Interpretarea conținutului rubricii Reține! sistematice
Însemnele - Prezentarea țării natale într-un mod cât mai original
țării: drapelul, - Prezentarea elementelor din schema dată, specifice unei zone din România
imnul, stema, - Identificarea simbolului național, a atitudinii și sentimentelor evidențiate de
ziua națională Mihail Sadoveanu în fragmentul dat
- Realizarea unei steme potrivite clasei de elevi
- Identificarea altor elemente reprezentative
pentru România, precum: monumente, locuri, obiecte vestimentare etc.
3. Dragostea 1.1., 1.2. - Identificarea, în ilustrația dată, a câtorva dintre  evaluare orală 19.10
față de țară. 1 personalitățile din România  evaluarea
Apartenența - Citirea textului Sunt român! emoțiilor și a
națională - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginilor-suport atitudinii cu
- Identificarea sentimentelor față de țară, exprimate de ajutorul observației
poetul Mihai Eminescu în versurile poeziei Ce-ți doresc sistematice
eu ție, dulce Românie!
- Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar
- Interpretarea conținutului rubricii Reține!
- Discuții despre cum se poate manifesta
dragostea față de patrie
- Completarea unor enunțuri lacunare despre patriotism
4. România, 1.1., 1.2. - Identificarea, pe harta Europei, a celor 28 de țări membre ale Uniunii Europene  evaluare orală 2.11
printre 2 - Citirea textului Parfumul Franței  evaluarea
statele UE. - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginii-suport emoțiilor și a
Apartenența - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar atitudinii cu
europeană - - Realizarea unui interviu cu un coleg/o colegă care a locuit în altă țară membră a ajutorul observației
Însemnele Uniunii Europene sistematice
Uniunii - Identificarea unor soluții pentru prevenirea/rezolvarea
Europene: unor probleme pentru care luptă țările din Uniunea Europeană
drapelul - Identificarea, pe internet sau în reviste, a unor personalități din țările membre
european, UE
imnul - Identificarea simbolurilor Uniunii Europene
european, - Citirea textului Oda bucuriei
Ziua Europei - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginii-suport
- Identificarea unor modalități prin care se poate păstra prietenia cu un copil din
altă țară
- Exerciții de scriere a cuvintelor „Bună ziua!”și „Mulțumesc!” în cinci limbi diferite,
vorbite în țările membre UE
- - Realizarea unui desen reprezentativ pentru una dintre valorile promovate de
3
Uniunea Europeană
5. 1.1., 1.2. - Recapitularea principalelor locuri despre care poți spune acasă, după schema  evaluare orală 9.11
Recapitulare 2 dată  evaluarea
– locuri în - Citirea poeziei Nunta Zamfirei, de George Coșbuc emoțiilor și a
care mă simt - Inițierea unui dialog pe marginea textului poeziei și a imaginii-suport atitudinii cu
acasă - Alcătuirea unui text, format din cel puțin șase enunțuri, care să poarte titlul Un ajutorul observației
dar pentru comunitatea mea sistematice
6. Evaluare. 1.1., 1.2. - Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de evaluare: • Observare 16.11
Proiect – 2 • ordonarea unor cuvinte în cadranele corespunzătoare, sistematică (probe
aducem specifice satului, orașului sau ambelor tipuri de orale, fişe de lucru,
culoare în localități temă pentru
comunitatea • identificarea unor sărbători din România, în funcție de anumite obiecte acasă)
noastră • completarea unor enunțuri lacunare cu simbolurile României • Probă scrisă de
• identificarea unor motive pentru care România este faimoasă în lume evaluare
• selectarea răspunsurilor corespunzătoare unor afirmații despre Uniunea formativă
Europeană
- Prezentarea rezultatelor finale ale proiectului Aducem culoare în comunitatea
noastră!

4
Unitatea III. Albumul cu drepturi și responsabilități
Nr. ore – 5
Perioada – săptămânile XII-XVI

Competenţ
Nr.
Conţinuturi e specifice Activităţi de învăţare Evaluare Săpt
ore
vizate
1. Și copiii au 2.4., 3.2. - Descoperirea drepturilor copilului din Convenția cu  evaluare orală 7.12
drepturi! 1 privire la drepturile copilului  evaluarea
Drepturi - Inițierea unui dialog pe marginea textului Convenției emoțiilor și a
universale ale - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar atitudinii cu
copilului - Interpretarea conținutului rubricii Reține! ajutorul
- Prezentarea unor drepturi încălcate/respectate din experiența personală observației
- Joc: Interpretarea unor situații de respectare/încălcare a drepturilor sistematice
2. Cine îmi apără 2.4., 3.2. - Inițierea unui dialog pe marginea imaginilor-suport  evaluare orală 14. 12
drepturile? 1 - Identificarea persoanelor/instituțiilor care apără drepturile copiilor  evaluarea
Apărarea - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar emoțiilor și a
drepturilor - Interpretarea conținutului rubricii Reține! atitudinii cu
copilului - Identificarea drepturilor încălcate copiilor din imaginea/textele date ajutorul
- Realizarea unei scrisori pentru un copil dintr-o țară aflată în stare de război observației
sistematice
3. Am drepturi și 2.4., 3.2. - Identificarea responsabilităților care derivă din anumite drepturi  evaluare orală 11. 01
responsabilități 1 - Inițierea unui dialog pe marginea imaginilor date  evaluarea
- Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar emoțiilor și a
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! atitudinii cu
- Completarea unor enunțuri prin evidențierea respon-sabilităților copiilor ajutorul
- Imaginarea unui interviu cu un copil care nu frecventează școala observației
- Alcătuirea unui scurt text despre un drept, cu ajutorul unor cuvinte date sistematice

4.Recapitulare. 2.4., 3.2. - Recapitularea drepturilor copiilor  evaluare orală 18. 01


Borcanul cu 1 - Descoperirea drepturilor care le sunt încălcate  evaluarea
drepturi și copiilor din fragmentele date emoțiilor și a
responsabilități -Identificarea drepturilor copiilor respectate/încălcate în benzile desenate atitudinii cu
-Realizarea unui inventar al drepturilor și al responsabilităților copiilor în cadrul ajutorul
școlii și al comunității observației
- Imaginarea unei modalități de intervenție în situația nevoii de a respecta dreptul sistematice
la sănătate al unui copil din comunitate, care este grav bolnav
5. Evaluare. 2.4., 3.2. - Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de evaluare  evaluare orală 25. 01
Proiect – 1 • Identificarea drepturilor copiilor în ilustrații, proverbe și texte date  evaluarea
Dăruim zâmbete • Selectarea răspunsurilor corespunzătoare unor afirmații cu privire la drepturile emoțiilor și a

5
copiilor atitudinii cu
- Prezentarea rezultatelor finale ale proiectului Dăruim zâmbete! ajutorul
observației
sistematice

Semestrul al II-lea

Unitatea IV. Valorile și normele morale în care cred


Nr. ore – 8
Perioada – săptămânile I-VIII

Nr. Competenţe
Conţinuturi Activităţi de învăţare Evaluare Săpt
ore specifice vizate
1.E bine să faci 1.3., 2.1., - Citirea textului lecției E bine să faci bine!
bine! 3.1. - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginii-suport
Valori morale – - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar
bine/rău - Discutarea unor situații de bullying
- Identificarea unor reacții adecvate în situații de bullying
 evaluare orală
- Interpretarea conținutului rubricii Reține!
 evaluarea
- Reflectarea asupra experienței personale în sfera conceptului de
emoțiilor și a
bun/bunătate
atitudinii cu
1 - Interpretarea proverbelor 8.02
ajutorul
- Selectarea unor persoane reale din comunitate, caracterizate prin
observației
comportamente de urmat în sfera faptelor bune
sistematice
- Analiza unor situații reprezentând comportamente, identificând asemănări și
deosebiri
- Stabilirea oportunității comportamentelor în relație cu lumea animală sau cu
cea umană
- Lectura fabulei Leul și șoricelul, după Esop
- Exprimarea opiniei asupra proverbului Fapta bună nu așteaptă răsplată
2.Ce aduce 1.3., 2.1., - Citirea textului Ce aduce solidaritatea?  evaluare orală 15.02
solidaritatea? 1 3.1. - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginii suport  evaluarea
Solidaritate / - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar emoțiilor și a
lipsă de - Reflectarea asupra experienței personale în sfera conceptului de voluntariat, atitudinii cu
solidaritate al realizării unor acte de caritate din solidaritate ajutorul
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! observației
- Identificarea de sinonime pentru cuvântul solidaritate sistematice
- Interpretarea citatului dat
- Identificarea de acțiuni personale realizate din solidaritate; reflectarea
asupra emoțiilor trăite

6
- Lectura fabulei Racul, broasca și o știucă, de Alexandru Donici
3.Ce înseamnă să 1.3., 2.1., - Citirea textului Ce înseamnă să fii cinstit?  evaluare orală 22.02
fii cinstit? 1 3.1. - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginii-suport  evaluarea
Valori morale – - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar emoțiilor și a
cinste/necinste - Stabilirea comportamentelor necinstite ale lui Nică, din opera Amintiri din atitudinii cu
copilărie, de Ion Creangă ajutorul
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! observației
- Exerciții de reflecție asupra unor situații reale din sfera adevăr/minciună, sistematice
cinste/necinste
- Argumentarea importanței susținerii adevărului prin realizarea unei
compuneri cu început și final dat
- Lectura fabulei Corbul și Vulpea, de Vasile Poenaru
- Realizarea unui Cod al onoarei
- Joc de intercunoaștere: Caută minciuna
4.Altruism contra 1.3., 2.1., - Citirea textului Altruism contra egoism  evaluare orală 1.03
egoism 1 3.1. - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginii-suport  evaluarea
- Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar emoțiilor și a
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! atitudinii cu
- Identificarea unor sinonime pentru cuvântul altruist ajutorul
- Stabilirea mesajelor unor citate observației
- Identificarea unor modele de altruism dintre personaje din literatură și sistematice
argumentarea alegerii
- Stabilirea unor modalități concrete de acțiune în comunitate pentru a veni în
întâmpinarea persoanelor și a grupurilor vulnerabile
- Scrierea unui text de mică întindere despre oamenii altruiști din comunitate
- Studierea secțiunii Zona copiilor de pe site-ul www.igsu.ro
5.Fețele 1.3., 2.1., - Citirea textului Fețele respectului  evaluare orală 8.03
respectului 1 3.1. - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginii-suport  evaluarea
Respectul și lipsa - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar emoțiilor și a
de respect - Interpretarea conținutului rubricii Reține! atitudinii cu
- Enumerarea unor recomandări privind manifestarea politicoasă în diferite ajutorul
situații cotidiene observației
- Realizarea unui Copac al respectului pentru comunitate, prin stabilirea unor sistematice
modalități de prețuire a acesteia
- Lectura schiței Vizită, de I.L. Caragiale; identificarea manifestărilor lipsei de
respect a personajelor
Joc: Bune maniere
6.Sunt o persoană 1.3., 2.1., - Citirea textului Sunt o persoană responsabilă?  evaluare orală 15.03
responsabilă? 1 3.1. - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginii-suport  evaluarea
Responsabilitate - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar emoțiilor și a

7
/ Lipsă de - Interpretarea conținutului rubricii Reține! atitudinii cu
responsabilitate - Analiza unor situații reale din viața de elev și identificarea soluțiilor care ajutorul
promovează responsabilitatea observației
- Enumerarea unor comportamente specifice unui cetățean responsabil sistematice
- Elaborarea unor soluții civice în problemele de mediu
- Realizarea unei scrisori către Consiliul Local pentru încurajarea
producătorilor autohtoni
- Lectura povestirii Lenea și Prostia, de Elia David

7.Normele 1.3., 2.1., - Citirea situațiilor date  evaluare orală 22.03


morale fac parte 1 3.1. - Inițierea unui dialog pe marginea textelor, a imaginii-suport și a întrebărilor  evaluarea
din viața ta 1.3., 2.1., orientative emoțiilor și a
De ce avem 3.1. - Interpretarea conținutului rubricii Reține! atitudinii cu
nevoie de norme - Identificarea normelor morale respectate/încălcate în comunitate ajutorul
morale? - Inițierea unei discuții despre motivele laudei de sine sau ale modestiei observației
- Analiza condițiilor și a consecințelor apartenenței la un grup sistematice
- Inițierea unui dialog despre procesul prin care se ia o decizie, pe baza  evaluare orală
recomandărilor și a imaginilor-suport  evaluarea
- Citirea textelor-suport; identificarea normelor morale. emoțiilor și a
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! atitudinii cu
- Exerciții de luare a deciziilor corecte, respectând normele morale
ajutorul
- Analiza unor strategii pentru a face față presiunii
Joc de rol: personaje în situații care respectă/nu respectă normele morale observației
sistematice

8
8. Recapitulare 1.3., 2.1., - Discutarea unor fapte și comportamente, pe baza schemei valorilor morale, • Observare 29.03
Valorile și 1 3.1. explorând perspectiva complexă a fiecărei valori sistematică
normele morale 1.3., 2.1., - Argumentarea rolului normelor morale în viața oamenilor (probe orale, fişe
în care cred 3.1. - Identificarea normelor morale pe baza ilustrațiilor de lucru, temă
10. Evaluare - Reflectarea asupra valorilor și normelor morale din perspectiva pentru acasă)
Proiect – caracteristicilor personale • Observare
Invitație la - Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de evaluare: sistematică
carnaval  identificarea valorilor morale corespunzătoare comportamentelor (probe orale, fişe
prezentate; de lucru, temă
 alegerea faptelor considerate norme morale dintr-o listă dată; pentru acasă)
 completarea trăsăturilor morale specifice unui conducător; • Probă scrisă de
 identificarea valorilor morale cuprinse în mesajul unor proverbe; evaluare
 găsirea unor soluții la situații reale, în concordanță cu valori și norme formativă
morale personale.
- Prezentarea rezultatelor finale ale proiectului Responsabili pe internet

Unitatea V. În direct ... Comportamente moral-civice


Nr. ore – 6 ore
Perioada – săptămânile IX-XIV

Competenţe
Nr.
Conţinuturi specifice Activităţi de învăţare Evaluare Săpt
ore
vizate
1.Cum mă 2.2., 2.3. - Inițierea unui dialog pe baza imaginilor-suport • Observare 19.04
comport zi de 1 - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar sistematică
zi? - Interpretarea conținutului rubricii Reține! (probe orale, fişe
*La școală - Prezentarea unor comportamente moral-civice în familie, în școală, în grupul de de lucru, temă
*În familie prieteni, în locuri publice pentru acasă)
*În locuri - Exerciţii de analiză a comportamentelor moral-civice • Probă scrisă de
publice - Exerciţii de identificare a unor soluții pentru rezolvarea comportamentelor evaluare
nepoliticoase din clasă formativă
- Exerciții de prezentare a comportamentelor moral-civice preferate în familie
- Exerciții de identificare a comportamentelor civilizate în spații publice din
9
propria localitate
- Exersarea comportamentelor moral-civice
- Formularea unor mesaje despre cum se învață respectul în grupul de prieteni
- Formularea unor sugestii pentru dezvoltarea comportamen-telor civilizate și
politicoase
- Lectura poeziei Face oricine ce vrea, de Ana Blandiana
2. Pentru că 2.2., 2.3. - Citirea povestirii Rostul nectarului, de Vasile Poenaru • Observare 26.04
mie îmi pasă 1 - Inițierea unui dialog pe baza textului și a imaginilor-suport sistematică
* Comporta- - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar (probe orale, fişe
mente - Interpretarea conținutului rubricii Reține! de lucru, temă
prosociale - Explicarea noțiunii de empatie pentru acasă)
- Discuții în grup pentru stabilirea comportamentelor sociale adecvate în diferite • Probă scrisă de
situații evaluare
- Exemplificarea unor acțiuni personale de voluntariat, în școală și în comunitate formativă
- Negocierea mesajelor importante care încurajează acțiunile de voluntariat în
localitatea din care faci parte
- Exerciții de prezentare a propriilor calități, abilități, lucruri, pe care dorești să le
oferi celorlalți
- Exerciții de prezentare a soluțiilor pentru comportamente moral-civice
nepotrivite, din perspectiva comportamentelor prosociale
- Exerciții de realizare a corespondențelor între diferite situații date și
comportamente prosociale specifice: ajutorare, cooperare, toleranță, voluntariat,
sprijin
- Exerciții de analiză a propriilor comportamente prosociale
- Dezbateri despre cum poți oferi ajutorul unui coleg sau unui vecin să se integreze
în comunitate
- Realizarea machetei O școală sigură și frumoasă, prin evidențierea
comportamentelor prosociale
- Citirea povestirii Lenea și Prostia, de Elia David, pentru identificarea
personajului care reprezintă o importantă sursă pentru comportamentele
prosociale
3. Furtuna 2.2., 2.3. - Inițierea unui dialog pe baza imaginilor-suport • Observare 10.05
comporta- 1 - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar sistematică
mentelor - Interpretarea conținutului rubricii Reține! (probe orale, fişe
antisociale - Exerciții de informare, pe Internet, din ziare sau reviste, despre diverse acte de de lucru, temă
violență produse în școli pentru acasă)
- Elaborarea unei scurte scrisori prin care un agresor imaginar să fie convins să • Probă scrisă de
renunțe la comportamentele antisociale evaluare
- Exerciții de argumentare a acordului sau a dezacordului față de formativă
comportamentele antisociale date

10
- Exerciții de empatie prin menționarea soluțiilor în situațiile antisociale trăite de
diferite personaje
- Identificarea modalităților de rezolvare a comportamentelor conflictuale,
agresive
- Confecționarea pandativelor florale pentru Jurnalul civic, care conțin cuvinte-
cheie pentru reducerea și diminuarea comportamentelor antisociale în școală și
comunitate
- Lectura fragmentului Din anii de școală ai lui Nicolae Bălcescu, de Ion Ghica
4. Schimbarea 2.2., 2.3. - Inițierea unui dialog despre procesul prin care se schimbă un comportament, pe • Observare 17.05
începe cu 1 baza recomandărilor și a imaginilor-suport sistematică
mine! - Citirea textelor-suport; identificarea comportamentelor moral-civice care (probe orale, fişe
necesită schimbare de lucru, temă
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! pentru acasă)
- Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar • Probă scrisă de
- Enumerarea recomandărilor pentru schimbarea unor comportamente evaluare
antisociale concrete în comportamente bune, corecte, utile comunității formativă
- Realizarea unei scrisori personale despre ce ți-ar plăcea să schimbi la tine pentru
a deveni un bun cetățean
- Elaborarea planurilor concrete de acțiune pentru schimbarea unor
comportamente
- Analiza recomandărilor pentru schimbarea comportamentului colegilor agresivi
sau violenți
- Lectura fragmentului Cheia magică, de Claudia Groza, pentru identificarea
soluțiilor referitoare la schimbarea comportamentelor nedorite
Joc de rol: Schimbarea comportamentelor necivilizate
5. 2.2., 2.3. - Identificarea comportamentelor prosociale și antisociale pe baza benzilor • Probă scrisă de 24.05
Recapitulare 1 desenate evaluare
Comporta- - Gruparea comportamentelor moral-civice în două categorii: comportamente sumativă
mente moral prosociale și comportamente antisociale
civice - Realizarea unui catren amuzant despre agresivitate
- Realizarea unor recomandări pentru schimbarea comportamentelor nepotrivite
- Descoperirea modalităților pentru dezvoltarea comportamentelor prosociale,
precum ajutorare și voluntariat
- Alegerea celor mai importante comportamente moral-civice specifice comunității
de apartenență
6. Evaluare 2.2., 2.3. - Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de evaluare: • Observare 31.05
Proiect – 2 • identificarea tipurilor de comportamente moral-civice sistematică
reciclăm și • formularea enunțurilor referitoare la diferite comportamente moral-civice (probe orale, fişe
refolosim din • distingerea între comportamente prosociale și comportamente antisociale de lucru, temă
grijă pentru • identificarea consecințelor unor comportamente, pe baza unor ilustrații date pentru acasă)

11
mediu • propunerea soluțiilor pentru schimbarea comportamentelor nepotrivite • Probă scrisă de
• selectarea răspunsurilor în concordanță cu notele definitorii ale noțiunilor evaluare
învățate și ale abilităților exersate formativă
- Prezentarea rezultatelor finale ale proiectului Reciclăm și refolosim din grijă
pentru mediu

Unitatea VI. Mai aproape de educația civică


Nr. ore – 4 ore
Perioada – săptămânile XV-XVIII

Competenţe
Nr.
Conţinuturi specifice Activităţi de învăţare Evaluare Săptămâna
ore
vizate
1.Recapitulare 1.1., 1.2., 1.3., - exerciții de reflectare asupra principalelor teme discutate în clasa a IV-a  evaluare orală 7.06
finală – 2 2.1., 2.2., 2.3., - exerciții de creativitate prin inventarea unei noi comunități  evaluarea
Schimbă în 2.4., 3.1., 3.2., - exerciții de prezentare și promovare a țării emoțiilor și a
bine! 3.3. - exerciții de redactare a unei scrisori sau a unui e-mail în care se adresează mesaje atitudinii cu
de mulțumire părinților cu privire la respectarea drepturilor ajutorul
- evidențierea valorilor morale prin exemple concrete observației
- selectarea valorilor morale promovate în clasă sau în școală sistematice
- susținerea unui discurs la Consiliul Europei, despre promovarea valorilor morale
ale locuitorilor țării
- realizarea corespondenței dintre valorile morale și comportamentele moral-civice
- interpretarea proverbelor cu referire la valorile și normele morale
- analiza mesajelor transmise de mari personalități ale lumii din perspectiva
valorilor morale
- identificarea sinonimelor și a antonimelor pentru diferite valori morale,
comportamente moral-civice
- prezentarea portretului cetățeanului responsabil și civilizat: valori morale,
comportamente moral-civice, drepturi
- propunerea unor recomandări pentru schimbarea comportamentului copiilor
aflați în diverse situații
- prezentarea unor acțiuni de voluntariat de succes
2. Evaluare 1 1.1., 1.2., 1.3., - Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de evaluare finală:  evaluare orală 14.06
finală 2.1., 2.2., 2.3., • exemplificarea comportamentelor moral-civice responsabile, în situațiile date  evaluarea
2.4., 3.1., 3.2., • stabilirea corespondenței dintre proverbe și comportamente prosociale și emoțiilor și a
3.3. comportamente antisociale atitudinii cu
• prezentarea unui proiect dedicat comunității, care să cuprindă etapele necesare ajutorul
implementării acestuia observației
• elaborarea unui eseu referitor la un drept al copiilor sistematice

12
• selectarea răspunsurilor potrivite din afirmațiile prezentate, referitoare la:
simbolurile naționale, drepturile copiilor, comportamentele morale
• găsirea unor soluții la situații reale, în concordanță cu valorile, comportamentele
și normele morale personale
3. 1 1.1., 1.2., 1.3., • Prezentarea portofoliilor și a lucrărilor realizate de-a lungul anului;  evaluare orală S18
Prezentarea 2.1., 2.2., • Realizarea unor desene și compoziții literare cu privier la planurile de vacanță;  evaluarea
portofoliilor emoțiilor și a
și a atitudinii cu
planurilor de ajutorul
vacanță observației
sistematice

13

S-ar putea să vă placă și