Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE- JOC ȘI MIȘCARE

Aria curriculara : Educatie fizica, sport si sanatate si Arte


Disciplina : Joc şi mişcare
Clasa a IV-a B (an școlar 2020- 2021)
Nr. de ore pe saptamana : 1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GENERAL GRIGORE BAȘTAN” BUZĂU


Clasa: A IV-A B
prof. înv. primar IANCU OLIMPIA
Aria curriculara : Educaţie fizică, sport şi sănătate
Disciplina : Joc şi mişcare
Nr. de ore pe săptămână: 1

Semestrul I- 14 ore
UNITATEA DE INVATARE : CAPACITATE PSIHO-MOTRICĂ. DEPRINDERI DE COMUNICARE SI LUCRU IN ECHIPA
Numar de ore alocat :2
Perioada : S I – S II

Data Comp. Detalieri de continut Activitati de invatare Resurse materiale si Evaluare


procedurale
16.09 1.1 Ștafete cu deplasări în -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in Sali/ aer liber Resurse materiale : mingi, Aprecieri selective
1.2 diferite variante de mers - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor stafete, corzi
2.1 dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse procedurale : Evaluare orala
2.2 -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea conversatia, explicatia,
activităților de joc și mișcare exercitiul, demonstratia
- Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în Forme de organizare :

1
activitățile de joc și mișcare frontal, individual, pe
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul echipe
jocurilor de mișcare
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
23.09 1.1 Ștafete cu deplasări în -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in Sali/ aer liber Resurse materiale : mingi, Aprecieri selective
1.2 diferite variante de mers - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor stafete, corzi
2.1 dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse procedurale : Evaluare orala
2.2 -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea conversatia, explicatia,
activităților de joc și mișcare exercitiul, demonstratia
- Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în Forme de organizare :
activitățile de joc și mișcare frontal, individual, pe
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul echipe
jocurilor de mișcare
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor

UNITATEA DE INVATARE : CAPACITATE PSIHO-MOTRICA. DEPRINDERI DE COMUNICARE SI LUCRU IN ECHIPA


Numar de ore alocat :4
Perioada : S III- S VI

Data Com Detalieri de continut Activitati de invatare Resurse materiale si Evaluare


p. procedurale
30.09 1.1 Jocuri de mișcare și -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : mingi, Observare
1.2 ștafete cuprinzând - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor stafete, corzi sistematica
2.1 variante de alergare în dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse procedurale :
2.2 zig-zag -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea conversatia, explicatia, Aprecieri selective
activităților de joc și mișcare exercitiul, demonstratia
- Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în Forme de organizare : Evaluare orala
activitățile de joc și mișcare frontal, individual, pe
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul echipe
jocurilor de mișcare
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor

2
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
7. 10 1.1 Jocuri de mișcare și -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : mingi, Observare
1.2 ștafete cuprinzând - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor stafete, corzi,obiecte sistematica
2.1 variante de alergare cu dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu diverse
2.2 ocolire de obstacole -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea Resurse procedurale : Aprecieri selective
activităților de joc și mișcare conversatia, explicatia,
- Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în exercitiul, demonstratia Evaluare orala
activitățile de joc și mișcare Forme de organizare :
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul frontal, individual, pe
jocurilor de mișcare echipe
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
14. 10 1.1 Jocuri de mișcare și -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : mingi, Observare
1.2 ștafete cuprinzând - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor stafete, corzi,obiecte sistematica
2.1 variante de alergare cu dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu diverse
2.2 trecere peste obstacole -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea Resurse procedurale : Aprecieri selective
activităților de joc și mișcare conversatia, explicatia,
- Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în exercitiul, demonstratia Evaluare orala
activitățile de joc și mișcare Forme de organizare :
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul frontal, individual, pe
jocurilor de mișcare echipe
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
21.10 1.1 Jocuri de mișcare și -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : mingi, Observare
1.2 ștafete cuprinzând - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor stafete, corzi,obiecte sistematica
2.1 variante de alergare cu dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu diverse
2.2 transport, punere și -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea Resurse procedurale : Aprecieri selective
culegere de obiecte activităților de joc și mișcare conversatia, explicatia,
- Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în exercitiul, demonstratia Evaluare orala
activitățile de joc și mișcare Forme de organizare :
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul frontal, individual, pe
jocurilor de mișcare echipe
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă

3
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor

UNITATEA DE INVATARE : CAPACITATE PSIHO-MOTRICA. DEPRINDERI DE COMUNICARE SI LUCRU IN ECHIPA


Numar de ore alocat :2
Perioada : S VII – S VIII

Data Comp. Detalieri de continut Activitati de invatare Resurse materiale si Evaluare


procedurale
4.11 1.1 Jocuri de mișcare și -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : Observare sistematica
2.1 ștafete cuprinzând - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor corzi,obiecte diverse
2.2 variante de sărituri cu dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse procedurale : Aprecieri selective
desprindere de pe un -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea conversatia, explicatia,
picior și de pe ambele activităților de joc și mișcare exercitiul, demonstratia Evaluare orala
picioare; în lungime si - Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în Forme de organizare :
înălțime activitățile de joc și mișcare frontal, individual, pe
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul echipe
jocurilor de mișcare
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
-Jocuri: Elasticul ,Șotronul,Cercurile zburătoare
11.11 1.1 Jocuri de mișcare și -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : Observare sistematica
. 2.1 ștafete cuprinzând - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor corzi,cercuri,obiecte
2.2 variante de sărituri cu dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu diverse Aprecieri selective
desprindere de pe un -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea Resurse procedurale :
picior și de pe ambele activităților de joc și mișcare conversatia, explicatia, Evaluare orala
picioare; în adâncime, cu - Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în exercitiul, demonstratia
coardă activitățile de joc și mișcare Forme de organizare :
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul frontal, individual, pe
jocurilor de mișcare echipe
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu

4
- Analiza randamentului echipelor
-Jocuri: Ferește-ți picioarele, Broscuțele sar în lac, Cercurile
zburătoare

UNITATEA DE INVATARE : CAPACITATE PSIHO-MOTRICA. DEPRINDERI DE COMUNICARE SI LUCRU IN ECHIPA


Numar de ore alocat :3
Perioada : S IX – S XI

Data Comp. Detalieri de continut Activitati de invatare Resurse materiale si Evaluare


procedurale
18.11 1.1 Jocuri de mișcare și -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : Observare
1.2 ștafete cuprinzând - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor mingi,obiecte diverse sistematica
2.1 variante de aruncare și dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse procedurale :
2.2 prindere: -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea conversatia, explicatia, Aprecieri selective
- aruncare azvârlită la activităților de joc și mișcare exercitiul, demonstratia
distanță, la țintă și la - Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în Forme de organizare : Evaluare orala
partener activitățile de joc și mișcare frontal, individual, pe
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul echipe
jocurilor de mișcare
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
-Jocuri: Suveica dublă, Ferește-ți capul, Mingea la căpitan,
1.1 Jocuri de mișcare și - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor corzi,obiecte diverse sistematica
1.2 ștafete cuprinzând dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse procedurale :
2.1 variante de aruncare și -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea conversatia, explicatia, Aprecieri selective
2.2 prindere: activităților de joc și mișcare exercitiul, demonstratia
- aruncare împinsă cu - Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în Forme de organizare : Evaluare orala
două mâini de la piept activitățile de joc și mișcare frontal, individual, pe
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul echipe
jocurilor de mișcare
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
-Jocuri: Vânătorii și rațele, Între două focuri,
25.11 Jocuri de mișcare și -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : Observare
ștafete cuprinzând - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor corzi,cercuri,obiecte sistematica

5
1.1 variante de aruncare și dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu diverse
1.2 prindere: -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea Resurse procedurale : Aprecieri selective
2.1 - prindere cu două mâini a activităților de joc și mișcare conversatia, explicatia,
2.2 obiectelor rostogolite / a - Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în exercitiul, demonstratia Evaluare orala
mingii transmise de un activitățile de joc și mișcare Forme de organizare :
partener - Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul frontal, individual, pe
jocurilor de mișcare echipe
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
-Jocuri: Ciobanul își apără oile, Țintașii iscusiți, Suveica
încrucișată

UNITATEA DE INVATARE : CAPACITATE PSIHO-MOTRICA. DEPRINDERI DE COMUNICARE SI LUCRU IN ECHIPA


Numar de ore alocat :3
Perioada : S XII- S XIV

Data Comp. Detalieri de continut Activitati de invatare Resurse materiale si Evaluare


procedurale
2.12 Jocuri de mișcare, trasee -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : obiecte Observare
1.1 aplicative și ștafete - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor diverse sistematica
1.2 cuprinzând deprinderi dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse procedurale :
2.1 motrice complexe (utilitar- -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea conversatia, explicatia, Aprecieri selective
2.2 aplicative): activităților de joc și mișcare exercitiul, demonstratia
- tracțiune-împingere - Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în Forme de organizare : Evaluare orala
-căţărare-coborâre activitățile de joc și mișcare frontal, individual, pe
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul echipe
jocurilor de mișcare
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
-Jocuri: Derdelușul, Ajută-te singur
Lupta cocoșilor, Ancorăm corabia la mal
9.12 1.1 Jocuri de mișcare, trasee -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : Observare
1.2 aplicative și ștafete - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor obiecte diverse sistematica
2.1 cuprinzând deprinderi dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse procedurale :
2.2 motrice complexe (utilitar- -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea conversatia, explicatia, Aprecieri selective

6
aplicative): activităților de joc și mișcare exercitiul, demonstratia
- tracțiune - Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul Forme de organizare : Evaluare orala
-escaladare jocurilor de mișcare frontal, individual, pe
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă echipe
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
-Jocuri: Avionul, Transportul rănitului, Cobilița, Remorcarea
16.12 Jocuri de mișcare, trasee -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : obiecte Observare
1.1 aplicative și ștafete - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor diverse sistematica
1.2 cuprinzând deprinderi dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse procedurale :
2.1 motrice complexe (utilitar- -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea conversatia, explicatia, Aprecieri selective
2.2 aplicative): activităților de joc și mișcare exercitiul, demonstratia
- tracțiune-împingere - Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în Forme de organizare : Evaluare orala
-căţărare-coborâre activitățile de joc și mișcare frontal, individual, pe
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul echipe
jocurilor de mișcare
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu /echipelor.

S-ar putea să vă placă și