Sunteți pe pagina 1din 3

ȘTIINȚE ALE NATURII

Planificare calendaristică( an școlar 2020-2021)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GENERAL GRIGORE BAȘTAN” BUZĂU


Clasa: A IV-A B
prof. înv. primar IANCU OLIMPIA
Aria curriculară: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII
Curriculum nucleu
Număr de ore: 1 oră/săptămână
Total: 16 ore/semestrul I + 14 ore/semestrul al II-lea; 30 ore anual
Manual Științe ale naturii, clasa a IV-a, Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu

COMPETENŢE GENERALE:

1. Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene şi procese


2. Investigarea mediului înconjurător folosind instrumente şi procedee specifice
3. Rezolvarea de probleme din viaţa cotidiană valorificând achiziţiile despre propriul corp şi despre
mediul înconjurător

Semestrul I
1
Nr.
Competențe Nr.
crt Unitatea de învățare Conținuturi Săptămâna Obs.
specifice ore
.
1. • Cicluri de viață în lumea vie 1.1; 1.2 • Părinți și urmași în lumea vie 1 S1-S5
2.1; 2.2; 2.3 • Principalele etape din ciclul de viață al plantelor 1 18. 09-
2.4; 2.5 • Principalele etape din ciclul de viață al animalelor 1 16. 10
• Recapitulare 1
• Evaluare 1
2. • Relațiile dintre viețuitoare și 1.1; 1.2 • Adaptări ale plantelor la condițiile de viață din diferite medii 1 S6- S11 26. 10- 30 .
mediul lor de viață. 2.1; 2.2; 2.3 • Adaptări ale animalelor la condițiile de viață din diferite 23. 10- 10
Menținerea stării de sănătate 2.4; 2.5 medii 1 4. 12 VACANȚĂ
a omului 3.1 • Relațiile de hrănire dintre viețuitoare
• Menținerea stării de sănătate a omului 1
• Recapitulare 1
• Evaluare 1
1
3. • Pământul în Sistemul Solar 1.1; 1.2 • Soarele – sursă de căldură și lumină 1 S12- S16
3.1 • Planetele din Sistemul nostru Solar 1 11. 12. 2020-
• Mișcările Pământului 1 29. 01. 2021
• Ritmuri cotidiene și anuale ale activității viețuitoarelor 1
• Recapitulare
• Evaluare 1

Semestrul al II-lea

Nr. Competențe
Unitatea de învățare Conținuturi Nr. ore Săptămâna Obs.
crt. specifice
1. • Mărturii ale vieții din trecut 1.1; 1.2 • Fosilele 1 S1- S5
Influența omului asupra 2.1; 2.2; • Dispariția speciilor 1 12. 02-12. 03
mediului de viață 2.4; 2.5 • Protejarea mediului 1
3.2 • Recapitulare 1
• Evaluare 1
2. • Corpuri. Proprietăți și 1.1; 1.2 • Proprietățile apei. Utilizări 1 S6- S13 Vacanță
schimbări ale caracteristicilor 2.1; 2.2; • Plutirea corpurilor în apă 1 19. 03- 21. 05 Paști
corpurilor 2.3; 2.4; • Amestecuri și separarea amestecurilor. Dizolvarea 1 Școala
2.5 • Transformări ale caracteristicilor corpurilor altfel
3.2 • Recapitulare 1
• Evaluare 1

3. • Căldură și lumină. Curentul 1.1; 1.2 • Surse de lumină. Vizibilitatea corpurilor. Umbră 1 S14- S17
electric 2.1; 2.2; • Curcubeul. Culorile 1 28. 05-18. 06
2.3; 2.4; 2.5 • Transferul de căldură între obiecte. Materiale conductoare 1
3.2 și izolatoare de căldură
• Circuitul electric simplu 1
• Recapitulare
• Evaluare

2
3

S-ar putea să vă placă și