Sunteți pe pagina 1din 113

Înainte de

utilizare
ƒ Acest produs este eligibil pentru Programul de
garanţie pentru reparaţii AVCCAM de 3 ani.
Pentru detalii, consultaţi pagina 5.
Instrucţiuni de operare
Cameră video cu card de memorie

componentelor
Descrierea
Model Nr. AG-HMC151E

Pregătire
Înregistrare
Redare
Editare
Afişaje
Meniu
Referinţă

Înainte de operarea acestui produs, citiţi cu atenţie instrucţiunile şi păstraţi manualul pentru utilizare ulterioară.
Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos! indică informaţii privind siguranţa.

Precauţii la utilizarea cablului de alimentare


PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ, CITIŢI CU ATENŢIE URMĂTOARELE
INFORMAŢII.
Acest produs este prevăzut cu două tipuri de cabluri de alimentare c.a. Unul pentru
Europa continentală, etc. şi celălalt doar pentru Marea Britanie.

Trebuie să utilizaţi cablul de alimentare corespunzător în fiecare regiune, deoarece celălalt


tip de cablu de alimentare nu corespunde.

PENTRU EUROPA CONTINENTALĂ ETC. DOAR PENTRU MAREA BRITANIE


A nu se utiliza în Marea Britanie.

DOAR PENTRU MAREA BRITANIE Modul de înlocuire a siguranţei


Acest dispozitiv este furnizat împreună 1. Deschideţi compartimentul siguranţei
cu o fişă de alimentare turnată cu trei cu o şurubelniţă.
pini pentru siguranţa şi confortul
dumneavoastră.
În această fişă, este montată o
siguranţă de 5 amperi.
În cazul în care siguranţa trebuie
înlocuită, vă rugăm să vă asiguraţi că
siguranţa de înlocuire are o putere
nominală de 5 amperi şi că este
autorizată de ASTA sau BSI la
specificaţiile BS1362.
Verificaţi prezenţa marcajului ASTA 2. Înlocuiţi siguranţa

sau a marcajului BSI pe


carcasa siguranţei.

Dacă fişa conţine un capac detaşabil Siguranţă


pentru siguranţă, trebuie să vă
asiguraţi că acesta este montat la loc
atunci când este înlocuită siguranţa.
Dacă pierdeţi capacul siguranţei, fişa nu
trebuie să fie utilizată până în momentul
în care obţineţi un capac de rezervă.
Un capac de rezervă pentru siguranţă
poate fi achiziţionat de la distribuitorul
Panasonic local.

2
indică informaţii privind siguranţa.

ƒ NU SCOATEŢI CAPACELE PANOULUI


DEŞURUBÂNDU-LE. Cameră video
Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub
scoateţi capacul. Piesele din interior nu trebuie vizor.
reparate de către utilizator. Pentru service,
adresaţi-vă personalului calificat.
Adaptor c.a. Plăcuţa cu caracteristici tehnice
este sub adaptorul c.a. Deconectaţi fişa de
AVERTISMENT: alimentare cu curent alternativ de la priză
• PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU
când nu utilizaţi aparatul.
SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI
ECHIPAMENTUL LA PLOAIE SAU
UMEZEALĂ. ATENŢIE:
• PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE
SAU ELECTROCUTARE, ŢINEŢI
TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ ÎN PERMANENŢĂ
ECHIPAMENTUL FERIT DE LICHIDE.
UTILIZAŢI ŞI DEPOZITAŢI NUMAI ÎN LOCAŢII OPERAŢIONALĂ. RECEPTACULUL C.A.
CE NU SUNT EXPUSE LA RISCUL DE (PRIZĂ) TREBUIE INSTALAT ÎN
STROPIRE CU SAU PRELINGERE DE APROPIEREA ECHIPAMENTULUI ŞI
LICHIDE ŞI NU AŞEZAŢI RECIPIENTE CU TREBUIE SĂ POATĂ FI ACCESAT CU
LICHID PESTE ECHIPAMENT. UŞURINŢĂ.
AVERTISMENT: PENTRU A DECONECTA COMPLET
Nu lăsaţi niciodată cardurile de memorie sau ACEST ECHIPAMENT DE LA PRIZA DE
accesoriile (baterie rotundă, şuruburi pentru CURENT C.A., DECONECTAŢI FIŞA
suportul de microfon, adaptor pentru suportul de CABLULUI DE ALIMENTARE DE LA
microfon, miezuri de ferită, cleme, capace pentru RECEPTACULUL C.A.
terminale de intrare) la îndemâna copiilor mici.

ATENŢIE: ATENŢIE:
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU Nu scuturaţi, balansaţi sau mişcaţi aparatul
SAU ELECTROCUTARE ŞI INTERFERENŢELE ţinând de mâner, cu obiectivul de conversie
DERANJANTE, UTILIZAŢI NUMAI sau alte accesorii ataşate. Din cauza greutăţii
ACCESORIILE RECOMANDATE. suplimentare a obiectivului de conversie,
ATENŢIE: orice acţiune puternică asupra mânerului
Pentru a menţine o aerisire corespunzătoare, nu poate avea ca rezultat avarierea aparatului
instalaţi sau aşezaţi acest aparat într-o bibliotecă, un sau rănirea utilizatorului.
dulap încastrat sau orice alt spaţiu închis. Pentru a
preveni riscul de electrocutare sau incendiu din cauza
supraîncălzirii, asiguraţi-vă că aerisirea nu este blocată ATENŢIE:
de perdele sau alte materiale. PRESIUNEA SONORĂ EXCESIVĂ A
ATENŢIE: CĂŞTILOR POATE DUCE LA PIERDEREA
Nu ridicaţi aparatul de mâner, cu trepiedul ataşat. Când AUZULUI.
este ataşat trepiedul, greutatea acestuia va afecta
mânerul aparatului, fiind posibilă ruperea mânerului şi
rănirea utilizatorului. Pentru a transporta aparatul cu ATENŢIE:
trepiedul ataşat, prindeţi de trepied. Nu lăsaţi aparatul în contact direct cu pielea
ATENŢIE: pe perioade îndelungate, în timpul utilizării.
Pericol de explozie sau incendiu, dacă acumulatorul Puteţi suferi arsuri la temperatură joasă,
este manevrat necorespunzător dacă părţile cu o temperatură ridicată intră în
Pentru acumulator contact direct cu pielea pentru perioade
• Înlocuiţi numai cu acelaşi tip sau cu unul specificat. îndelungate.
• Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. Nu depozitaţi la
temperaturi de peste 60°C (140°F). Când utilizaţi echipamentul pe perioade
• Nu lăsaţi acumulatorul în maşină, expus la razele îndelungate, utilizaţi trepiedul.
solare pentru o lungă perioadă de timp, cu uşile şi
geamurile închise.
• Utilizaţi încărcătorul specificat.
Pentru bateria telecomenzii
• Înlocuiţi bateria doar cu piesa Nr. CR2025.
• Nu reîncărcaţi bateria.
• Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc.
• Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F).

3
Măsură de precauţie în timpul operării
Operarea în apropierea unui aparat care generează câmpuri magnetice puternice poate duce la
apariţia de zgomot în semnalele video şi audio. Într-un astfel de caz, rezolvaţi situaţia mutând, de
exemplu, sursa câmpurilor magnetice la distanţă de aparat, înainte de operare.

IMPORTANT
“Înregistrarea neautorizată a unor programe de televiziune, casete video şi orice alte materiale
protejate de drepturile de autor poate duce la încălcarea drepturilor de autor şi a legislaţiei privind
drepturile de autor.”

Recomandări pentru utilizarea de acumulatoare originale Panasonic


(acumulatoare reîncărcabile)

Vă mulţumim că utilizaţi un produs Panasonic.

Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu cele originale sunt vândute pe
unele pieţe. Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecţie internă adecvată pentru a
îndeplini cerinţele standardelor de siguranţă corespunzătoare. Există riscul ca astfel de acumulatoare
să cauzeze incendii sau explozii. Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului
sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte acumulatoare decât cele originale Panasonic . Pentru
a utiliza în siguranţă aparatul, vă recomandăm să utilizaţi acumulatoare originale Panasonic.
• Reţineţi că multe acumulatoare vândute la preţuri foarte mici sau în situaţii în care este dificil să
verificaţi produsele propriu-zise înainte de achiziţie s-au dovedit a fi contrafăcute.

ƒ Acumulatoare ce pot fi utilizate împreună cu acest produs


(Corect începând cu august 2008)
Puteţi utiliza acumulatoare Panasonic VW-VBG260 şi VW-VBG6 împreună cu acest produs.
Acumulatoarele VW-VBG260 şi VW-VBG6 conţin o funcţie ce permite verificarea acestora, în ceea ce
priveşte siguranţa utilizării lor împreună cu acest produs.

4
Pentru a scoate acumulatorul
Acumulator principal Buton eliberare acumulator
(Consultaţi pagina 20 pentru detalii.)
1) Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată
Apăsaţi butonul de eliberare a acumulatorului. de săgeată , pentru a scoate suportul.

2) Scoateţi bateria rotundă din suportul pentru


baterie.

Baterie telecomandă

5
Cuprins
Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!............................... 2 Protejarea cardurilor de memorie SD ....................................... 33
Recomandări pentru utilizarea de Repararea cardurilor de memorie SD....................................... 33
Acumulatoare originale Panasonic Utilizarea funcţiei zoom......................................................34
(acumulatoare reîncărcabile)........................................ 4 Funcţia de zoom digital............................................................... 34
Prezentarea operaţiunilor.................................................... 8 Înregistrare în modul progresiv........................................35
Citiţi înainte de utilizare........................................................ 9 Înregistrare în modul manual............................................36
Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs .............. 9 Comutarea la modul manual ..................................................... 36
Focalizare manuală .................................................................... 36
(clasă de viteză SD 4) ..................................... 10
Utilizarea asistării la focalizare .................................................. 37
Înainte de utilizare Ajustări iris.................................................................................... 37
Ajustarea amplificării................................................................... 38
Măsuri de precauţie la utilizare......................................... 11 Ajustări intensitate luminoasă .................................................... 38
Accesorii................................................................................ 14 Ajustarea nivelului tonurilor de alb............................................. 38
Accesorii opţionale ............................................................. 14 Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte ...................41
Înregistrare la unghi inferior........................................................ 41
Descrierea componentelor Înregistrare autoportret ............................................................... 41
Descrierea componentelor................................................ 15 Model zebră................................................................................. 41
Partea dreaptă şi posterioară..................................................... 15 Marcaj........................................................................................... 42
Partea stângă. ............................................................................. 16 Verificarea şi afişarea stării de înregistrare............................... 42
Terminale şi piese de montare .................................................. 17 PRE REC (PRE-ÎNREGISTRARE).......................................... 42
Telecomandă............................................................................... 18 Stabilizator optic de imagine ...................................................... 43
Adăugarea de efecte imaginilor................................................. 43
Pregătire Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)..................................... 43
Compensare lumină de fundal .................................................. 43
Reîncărcarea acumulatorului ........................................... 18 Bare de culoare........................................................................... 43
Reîncărcare ................................................................................. 18 Funcţie formă de undă pentru monitor...................................... 44
Surse de alimentare ........................................................... 20 Ajustarea volumului în timpul înregistrării ................................. 44
Utilizarea acumulatorului ............................................................ 20 Funcţie reper de înregistrare...................................................... 45
Utilizarea adaptorului c.a. ........................................................... 20 Înregistrare indexări..................................................................... 45
Ajustarea curelei de mână................................................. 21 Funcţie imprimare dată şi oră. ................................................... 45
Ataşarea curelei de umăr................................................... 21 Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip)......................... 45
Detaşarea şi ataşarea parasolarului lentilei .................. 21 Ajustarea timpului de expunere.......................................46
Telecomanda........................................................................ 22 Scanare sincronizată .................................................................. 47
Introducerea acumulatorului....................................................... 22 Comutarea intrării audio ....................................................48
Raza de acţiune a telecomenzii................................................. 22 Utilizarea microfonului încorporat .............................................. 48
Pornirea / oprirea camerei................................................. 22 Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern ... 48
Modul în aşteptare............................................................... 23 Ajustarea nivelului înregistrării.................................................... 49
Indicator luminos de semnalizare ................................... 23 Utilizarea fişierelor scenă...................................................50
Vizor........................................................................................ 24 Modificarea setărilor pentru fişierele scenă .............................. 50
Utilizarea vizorului........................................................................ 24 Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări
Utilizarea ecranului LCD............................................................. 25 pe carduri de memorie SD.................................................52
Evidenţierea contururilor............................................................. 25 Metadate videoclipuri..........................................................53
Ajustarea afişajului de ecran ...................................................... 26 Încărcarea metadatelor (META DATA) .................................... 54
Modificarea luminozităţii fundalului ............................................ 27 Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME
Afişare imagine inversă .............................................................. 27 (Denumire dată de utilizator)...................................................... 54
Setarea calendarului........................................................... 28 Utilizarea contorului ............................................................55
Afişare contor............................................................................... 55
Înregistrare Mod presetări TC ........................................................................ 55
Operaţiuni de bază pentru înregistrare .......................... 30 Încărcarea acumulatorului încorporat/
Pregătirea pentru înregistrare. ................................................... 30 Setarea codului de timp .....................................................56
Înregistrare în modul automat.................................................... 30 Reîncărcarea acumulatorului încorporat .................................. 56
Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) ........................ 31 Setarea codului de timp.............................................................. 56
Indicator luminos pentru accesarea Specificarea codului de timp (TC PRESET)
cardului de memorie SD............................................................. 31 (Presetări TC) .............................................................................. 56
Formatarea cardurilor de memorie SD..................................... 32 Setarea informaţiilor despre utilizator........................................ 58
Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD...................... 32
Scoaterea cardului de memorie SD.......................................... 33

6
Redare Meniu
Operaţiuni de bază pentru redare ................................ 59 Utilizarea meniurilor de setări........................................82
Ecran imagini miniaturale.............................................. 60 Utilizarea meniurilor................................................................ 82
Operaţiuni de bază pentru ecranul Iniţializarea setărilor de meniu ............................................... 83
cu imagini miniaturale.............................................................60 Structură meniu de setări ...............................................84
Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor ............62 Meniu mod cameră ................................................................ 84
Funcţii de înregistrare directă.................................................62 Meniu mod redare .................................................................. 85
Setări redare (PLAY SETUP) ......................................... 63 Listă cu meniuri de setări ...............................................86
Setare format de redare (PB FORMAT) ...............................63 Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) ........................................ 86
Repetare redare (REPEAT PLAY)........................................63 Ecran SW MODE (Mod SW)................................................. 88
Reluare redare (RESUME PLAY).........................................64 Ecran AUTO SW (SW automat)............................................ 90
Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) .........64 Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare)................ 91
Operaţiuni pentru imagini miniaturale ........................ 65 Ecran TC/UB SETUP (Setări TC/UB)................................... 92
Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV)............................. 93
(THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) .............65 Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) ................................. 94
Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)............................. 96
(Operare).................................................................................66
Ecran USER FILE (Fişier utilizator) ....................................... 96
Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind
videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) Ecran META DATA (Metadate)............................................. 96
(Funcţii card) ...........................................................................67 Ecran PLAY SETUP (Setări redare) ..................................... 97
Funcţii de redare utile..................................................... 69 Ecran THUMBNAIL SETUP
(Setări imagini miniaturale)..................................................... 97
Derulare rapidă înainte / înapoi..............................................69
Ecran OPERATION (Operare).............................................. 98
Videoclip următor/anterior ......................................................69
Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)............................. 98
Redare cadru-cu-cadru ..........................................................70
Ajustarea volumului ................................................................70 Referinţă
Vizualizarea de imagini pe televizor ......................................70
Înainte de a apela la service ........................................ 100
Verificarea datei şi orei ...........................................................70
Măsuri de precauţie la utilizare................................... 104
Editare Actualizarea driver-ului camerei................................. 106
Conectarea de aparate externe..................................... 71 Curăţare .......................................................................... 106
Căşti ........................................................................................71 Măsuri de precauţie la depozitare.............................. 107
Microfon extern.......................................................................71 Format înregistrare ....................................................... 108
Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) ......................72 Cum să manevraţi datele înregistrate
Platformă video (Copiere) ......................................................72 pe cardul de memorie SD ....................................................109
Televizor/Monitor ....................................................................73 Specificaţii ...................................................................... 110
Editare neliniară (Mod PC)............................................. 75

Afişaje
Afişare de ecran............................................................... 76
Afişări normale........................................................................76
Mesaje principale de avertisment..........................................79
Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişaj)......................................81

7
Prezentarea operaţiunilor

Această cameră video este compatibilă cu standardul AVCHD şi utilizează carduri de memorie
SD/SDHC ieftine şi uşor de achiziţionat, ca suporturi de înregistrare.
Aparatul permite înregistrarea imaginilor de înaltă calitate, aproape de standardul de transmisie
televizată, precum şi producţia de materiale video creative.

Televizor/Dispozitiv video/Monitor Înregistrarea pe şi redarea de


pe SD/SDHC
Carduri de memorie
(Paginile 30, 59)

Card de memorie SD/SDHC

Cablu HDMI Cablu video


pe componente
• Imaginile pot fi înregistrate în HD
(înaltă definiţie).
Cablu video Consultaţi pagina 109 pentru detalii
despre manipularea datelor
înregistrate.
• Puteţi înregistra şi citi un număr stabilit
de fişiere utilizator de pe cardul de
memorie SD. (Pagina 52)

Card de
memorie
SD/SDHC Mod PC
(Pagina 75)

Calculator

USB2.0

Trimiteţi date (fişiere) la calculator


pentru editare non-liniară etc.

8
Citiţi înainte de utilizare

Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs


Este recomandat să utilizaţi carduri de memorie SD sau SDHC* de Clasă de viteză SD 2 sau superioară,
sau următoarele carduri de memorie Panasonic SD (corect începând cu august 2008).
* Clasa de viteză 4 sau superioară este necesară pentru înregistrarea în modul PH sau HA.

Salvarea/citirea
Capacitate de fişierelor scenă şi a
Tip card Înregistrare/redare
înregistrare fişierelor de utilizator,
citirea metadatelor
8 MB
Nu poate fi utilizat.
16 MB
32 MB Nu poate fi garantată operarea cu succes.
64 MB Este posibil ca înregistrarea să se termine
128 MB brusc, în cazul anumitor carduri de
Card de memorie SD.
256 MB
memorie SD
512 MB RP-SDV512
RP-SDV01G
1 GB
RP-SDM01G
RP-SDV02G
2 GB
RP-SDM02G
Poate fi utilizat.
RP-SDV04G
4 GB
RP-SDM04G
6 GB RP-SDM06G
RP-SDV08G
8 GB
Card de RP-SDM08G
memorie 12 GB RP-SDM12G
SDHC RP-SDV16G
16 GB RP-SDM16G
AG-SDV016G
RP-SDV32G
32 GB
AG-SDV032G
• Vă rugăm să consultaţi pagina de asistenţă pe website-ul următor, pentru cele mai recente informaţii,
ce nu sunt incluse în aceste instrucţiuni.
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/pro-av/
• Acest produs este compatibil cu cardurile de memorie SD, formatate conform formatelor standardului
SD FAT12 şi FAT16, şi cu cardurile de memorie SDHC, formatate conform formatului FAT32.
• Puteţi utiliza numai carduri de memorie SDHC pentru volume de 4 GB sau mai mari.
• Cardurile de memorie de 4 GB (sau mai mari), fără logo-ul SDHC, nu sunt bazate pe standardul SD.
• Utilizaţi acest produs pentru a formata cardurile de memorie SD pe care le veţi utiliza. Formatarea
cardurilor de memorie pe calculatoare sau alte dispozitive poate duce la o durată mai mare de
înregistrare decât cea normală sau poate duce la incompatibilitatea cardurilor cu acest produs.
(Pagina 32) (Utilizaţi acest produs pentru a reformata cardurile care au fost deja formatate pe
calculatoare etc.)
• Instalaţi întotdeauna adaptorul special relevant când utilizaţi carduri miniSD/miniSDHC împreună cu
acest produs. (Produsul nu va funcţiona corect dacă nu este introdus adaptorul - întotdeauna
introduceţi mai întâi cardul de memorie în adaptor.)
• Cardurile MultiMedia nu pot fi utilizate împreună cu acest produs.

(Continuarea în pagina următoare)

9
Citiţi înainte de utilizare (continuare)

Acest produs (un dispozitiv compatibil SDHC) este compatibil atât cu cardurile de
memorie SD, cât şi cu cele SDHC. Cardurile de memorie SDHC pot fi utilizate împreună
cu dispozitivele compatibile cu cardurile de memorie SDHC, dar nu pot fi utilizate
împreună cu dispozitive care sunt compatibile doar cu carduri de memorie SD.
(Verificaţi întotdeauna instrucţiunile de operare ale produsului relevant, când utilizaţi
carduri de memorie SDHC împreună cu alte dispozitive.)

Dispozitiv compatibil SDHC Dispozitiv compatibil SDHC

Poate fi utilizat Poate fi utilizat Nu poate fi utilizat Poate fi utilizat

Card de memorie SDHC Card de memorie SD Card de memorie SDHC Card de memorie SD

- CLASA 4 (Clasă de viteză SD 4)

Se referă la un standard de viteză clasa 4 (clasă de viteză SD) pentru scrierea continuă a
datelor între dispozitive compatibile SD şi carduri de memorie SD, conform standardelor SD.
Când este recomandată utilizarea unui card cu clasa de viteză SD 4, pentru produse
compatibile SD, acest lucru indică faptul că operaţia de înregistrare stabilă poate fi obţinută la
utilizarea cardurilor de memorie SD de clasă 4 sau superioară.

Măsuri de precauţie la utilizare


• Nu permiteţi murdăriei, apei sau altor substanţe să intre în contact cu partea conectoare de pe
reversul cardului.
• Nu lăsaţi cardul în următoarele locuri:
− În lumina directă a razelor solare sau în locuri cu umiditate ridicată, de exemplu, aproape
de echipamente de încălzire
− În locuri foarte umede sau prăfuite
− În locuri cu variaţii ridicate de temperatură (poate apărea condens pe card)
− În locuri supuse electricităţii statice sau undelor electromagnetice
• Depozitaţi cardurile în pungi sau carcase după utilizare.

10
Măsuri de precauţie la utilizare

Efectuaţi întotdeauna câteva încercări înainte de înregistrarea propriu-zisă.

Înainte de utilizare
• Când înregistraţi evenimente importante (cum ar fi nunţi), faceţi câteva încercări şi verificaţi
înregistrarea corectă a sunetului şi imaginilor înainte de înregistrarea propriu-zisă.

Verificaţi şi setaţi calendarul şi zona de fus orar.


• Aceste setări afectează secvenţa de control şi redare a conţinutului înregistrat. Înainte de a
efectua o înregistrare, setaţi şi verificaţi calendarul şi zona de fus orar. (Pagina 28)

Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările făcute.


• Vă rugăm să reţineţi că Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările dumneavoastră,
în cazul în care imaginile şi/sau sunetul nu au fost înregistrate conform aşteptărilor, din cauza
unor probleme cu camera video sau cardurile de memorie SD/SDHC.

Respectaţi drepturile de autor


• Legislaţia privind drepturile de autor interzice utilizarea materialelor video şi audio pe care
le-aţi înregistrat, în alte scopuri decât divertismentul personal. Reţineţi că restricţiile se aplică
înregistrării unor anumite materiale, chiar dacă sunt destinate utilizării în scopuri private.

Atenţionare cu privire la razele laser


• Este posibil ca senzorul CCD să se deterioreze dacă este supus luminii unei raze laser. Când
utilizaţi o cameră video în locaţii unde este utilizat echipament ce emite radiaţii laser, feriţi
obiectivul de lumina razei laser.

Suporturi media care pot fi utilizate cu acest aparat


• Puteţi utiliza carduri de memorie SD/SDHC în acest aparat. Pentru detalii, consultaţi pagina 9.

Montarea camerei video pe un trepied


• Orificiul de montare a trepiedului este adânc de 5,5 mm. Nu forţaţi şurubul trepiedului peste
această adâncime. Puteţi deteriora camera video dacă utilizaţi alte şuruburi decât 1/4-20UNC.

Introduceţi trepiedul în orificiul pentru trepied.

Pentru alte note cu privire la utilizare, consultaţi pagina 104.

11
Măsuri de precauţie la utilizare (continuare)

ƒ Despre acest manual


Notă privind ilustraţiile din aceste instrucţiuni
• Ilustraţiile (cameră video, ecrane de meniu, etc.) din aceste instrucţiuni de operare diferă uşor
de camera video propriu-zisă.

Referinţe
• Referinţele sunt prezentate ca (Pagina 00).

Carduri de memorie SD/SDHC


•Atât cardurile de memorie SD, cât şi cele SDHC sunt denumite “carduri de memorie SD” în
aceste instrucţiuni de operare.

• Logo-ul SDHC este marcă înregistrată. • Acest produs este licenţiat sub Licenţa
Portofoliului de Patente AVC, pentru utilizarea
• Logo-ul miniSD este marcă înregistrată. personală şi necomercială de către client şi nu
• „AVCHD” şi logo-ul “AVCHD” sunt mărci vor fi acordate sau implicate licenţe pentru
alte utilizări decât cele în scop personal,
înregistrate ale Panasonic Corporation şi
Sony Corporation. detaliate mai jos.
− Pentru codarea materialelor video în
• Acest produs a fost fabricat sub licenţa Dolby conformitate cu standardul AVC
Laboratories. Dolby şi simbolul dublu D sunt
(“AVC Video”)
mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.
− Pentru decodarea materialelor video AVC
• HDMI, logo-ul HDMI şi High Definition care au fost codate de către un
Multimedia Interface sunt mărci comerciale consumator implicat într-o activitate
sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing personală şi necomercială
LLC.
− Pentru decodarea materialelor video AVC
• LEICA este o marcă înregistrată a Leica obţinute de la un furnizor video, licenţiat să
Microsystems IR GmbH. furnizeze AVC Video
• DICOMAR este o marcă înregistrată a Leica • Informaţii suplimentare pot fi obţinute
de la MPEG LA, LLC
Camera AG.
− Trebuie obţinute contracte de licenţă
• Microsoft®, Windows® şi Windows Vista® separate de la MPEG LA, unde vor fi
sunt fie mărci înregistrate, fie mărci
distribuite carduri de memorie SD, ce
comerciale ale Microsoft Corporation în SUA
şi/sau alte ţări. conţin informaţii înregistrate cu ajutorul
acestui produs, utilizatorilor finali în
• Capturile de ecran sunt utilizate în scopuri comerciale. “Utilizator final” se
conformitate cu instrucţiunile Microsoft referă la persoanele sau organizaţiile care
Corporation. manipulează un astfel de conţinut pentru
uz personal.
• IBM şi PC/AT sunt mărci înregistrate ale
International Business Machines Corporation.

• Intel® este marcă înregistrată sau marcă


comercială a Intel Corporation în Statele Unite
şi/sau în alte ţări.

• Macintosh® este o marcă înregistrată a Apple


Inc., înregistrată în Statele Unite şi alte ţări.

• Alte nume de modele, nume de companii


şi nume de produse menţionate în aceste
instrucţiuni de operare sunt mărci comerciale sau
mărci înregistrate ale companiilor aferente.

12
ƒ Ce înseamnă AVCHD?

Înainte de utilizare
AVCHD este un standard pentru înregistrarea şi redarea materialelor video de înaltă definiţie,
cu detalii extrem de clare. Imaginea este comprimată în formatele MPEG-4 AVC/H.264, iar
semnalul audio este înregistrat în Dolby Digital.

Informaţii privind compatibilitatea cardurilor de memorie SDHC


şi materialelor video înregistrate

Carduri de memorie SDHC

• Cardurile de memorie SDHC nu pot fi utilizate cu echipament incompatibil SDHC.


• Asiguraţi-vă că toate echipamentele sunt compatibile SDHC, când utilizaţi cardul împreună cu
alte dispozitive. (Pagina 10)

Compatibilitatea materialelor video înregistrate

• Materialele video înregistrate nu pot fi utilizate


împreună cu echipament incompatibil AVCHD.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare
ale produsului.
• Materialele video înregistrate nu pot fi redate pe
echipament incompatibil
(incompatibil AVCHD).
• Este posibil ca redarea să nu poată fi efectuată
pe toate echipamentele compatibile AVCHD.
Utilizaţi acest produs pentru redare, în astfel de
situaţii.
DVD recordere sau DVD playere
vechi, incompatibile AVCHD, etc.

13
Accesorii

Acumulator*1 Adaptor de alimentare Cabluri de alimentare Telecomandă wireless


c.a. (Pentru Marea şi baterie (CR2025)
Britanie)

(Pentru zone în afara


Marii Britanii)

Cablu c.c.

Cupă pentru ochi Suport microfon Şuruburi suport Adaptor suport


microfon microfon
Lungime 6 mm (2)

Lungime 12 mm (2)

Cablu video pe Fişe de conversie PIN- Miez de ferită (4)*2 Clemă (4)
componente BNC (3)

Curea de umăr CD-ROM Următoarele accesorii sunt ataşate aparatului.


Parasolar obiectiv Capac terminal INPUT
1/2 (Intrare 1/2) (2)

*1 Pentru numere de componente de acumulator, consultaţi “Accesorii opţionale”.


*2 Când utilizaţi un cablu de conexiune USB (opţional) sau un cablu HDMI (opţional), asiguraţi-vă că
ataşaţi miezurile de ferită la capetele cablului. Neataşarea miezurilor de ferită poate cauza
interferenţă cu echipamentul din apropiere. (Paginile 72, 73)
• Consultaţi un comerciant atunci când achiziţionaţi accesorii suplimentare.

Accesorii opţionale
• Microfon XLR
AG-MC200G
• Acumulator
VW-VBG260 (7,2 V, 2640/2500 (tip/min.) mAh: echivalent cu acumulatorul de accesoriu)
VW-VBG6 (7,2 V, 5800/5400 (tip/min.) mAh)

14
Descrierea componentelor

Partea dreaptă şi posterioară

Înainte de utilizare
componentelor
Descrierea
1 Comutator de alimentare (Pagina 22) 14 Vizor (Pagina 24)
2 Buton START/STOP (pornire/oprire) 15 Capac compartiment card de memorie
(Pagina 30) SD (Pagina 30)
3 Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) 16 Selector SCENE FILE (Fişier scenă)
(Pagina 31) (Pagina 50)
4 Buton zoom (Pagina 34) 17 Buton STAND BY (Pagina 23)
5 Comutator HANDLE ZOOM (zoom mâner) 18 Buton mod (Paginile 30 şi 59)
(Pagina 34) 19 Indicator luminos de semnalizare
6 Comutator selector REC (Înregistrare) (Posterior) (Pagina 23)
(Pagina 41) 20 Senzor telecomandă (Posterior)
7 Buton zoom mâner (Pagina 34) (Pagina 22)
8 Buton START/STOP (Pornire/Oprire) pe 21 Indicator luminos pentru moduri
mâner (Pagina 41) (Paginile 30 şi 59)
9 Microfon stereo încorporat (Pagina 48) 22 Compartiment acumulator (Pagina 20)
10 Senzor nivel tonuri de alb (Pagina 40) 23 Buton eliberare acumulator (Pagina 20)
11 Senzor telecomandă (Frontal) (Pagina 22)
12 Indicator luminos de semnalizare (Frontal)
(Pagina 23)
13 Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2)
(Pagina 48)

15
Descrierea componentelor (continuare)

Partea stângă

1 Inel de focalizare (Pagina 36) 19 Butoane de control AUDIO (CH1 (Canal1),


2 Inel zoom (Pagina 34) CH2 (Canal2)) (Pagina 49)
Dacă nu aveţi nevoie de tija de blocare a 20 Monitor LCD (Pagina 25)
inelului de zoom, fixaţi-o în suportul prevăzut 21 Buton OPEN (Deschidere) (Pagina 25)
(pagina următoare 4) pentru a nu o pierde. 22 Buton MENU (Meniu) (Pagina 82)
3 Buton FOCUS ASSIST (Asistare la 23 Buton EXEC (Executare) (Pagina 66)
focalizare) (Pagina 37) 24 Buton multifuncţional (Pagina 82)
4 Butoane USER (Utilizator) 25 Butoane AUDIO MON/ADV
(Paginile 43 şi 88) (Reducere/Mărire volum) (Paginile 44, 70)
5 Comutator ZOOM (Zoom) (Pagina 34) 26 Comutatoare CH1, CH2 SELECT (Selectare
6 Difuzor încorporat (Pagina 70) canal1, canal2) (Pagina 48)
7 Selector ajustare dioptru (Pagina 24) 27 Buton BARS (Bare) (Pagina 43)
8 Comutator FOCUS (Focalizare) (Pagina 36) 28 Butoane SHUTTER (Obturator), SPEED
9 Buton PUSH AUTO (Automat) (Pagina 36) SELECT+/- (Selectare viteză +/-)
10 Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) (Pagina 46)
(Pagina 38) 29 Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC
11 Selector IRIS (Iris) (Pagina 37) POWER (Putere microfon) +48V))
12 Comutator ND FILTER (Filtru ND) (Pagina 48)
(Pagina 38) 30 Butoane COUNTER (Contor) - RESET/TC
13 Buton IRIS (Iris) (Pagina 37) SET (Resetare/Setare TC) (Pagina 55)
14 Comutator GAIN (Amplificare) (Pagina 38) 31 Buton LCD (Pagina 27)
15 Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) 32 Buton ZEBRA (Zebră) (Pagina 41)
(Pagina 38) 33 Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor)
16 Selector inel (FOCUS/IRIS) (Focalizare/Iris) (Pagina 25)
(Pagina 36) 34 Buton WFM (Monitorizare formă de undă)
17 17 Buton DISP/MODE CHK (Verificare (Pagina 44)
afişaj/mod) (Pagina 42) 35 Buton OIS (Stabilizator optic de imagine)
18 Comutator AUTO/MANUAL (Pagina 43)
(Automat/manual) (Paginile 30 şi 36)

16
Terminale şi piese de montare

componentelor
Descrierea
1 Orificiu pentru blocarea de siguranţă 14 Mufă CAM REMOTE (Telecomandă
Puteţi ataşa cablul de siguranţă în acest cameră)*
orificiu. Pentru detalii privind conexiunea, FOCUS/IRIS (Focalizare/Iris)
consultaţi instrucţiunile prevăzute pentru (mufă mini de 3,5 mm)
cablu. Blocarea de siguranţă şi cablul de Puteţi conecta o telecomandă (opţional)
siguranţă sunt furnizate ca dispozitive anti- pentru a controla FOCUS (Focalizare) şi
furt. Cu toate acestea, producătorul nu îşi IRIS (Iris) (apertură).
va asuma nicio răspundere pentru daunele ZOOM S/S (mufă super mini de 2,5 mm)
suferite în caz de furt. Puteţi conecta o telecomandă pentru a
2 Adaptor indicator luminos controla zoom-ul şi pornirea/oprirea
3 Adaptor pentru microfon (Pagina 71) înregistrării.
4 Suport tijă (pentru tija inelului de zoom) 15 Mufă căşti (mufă stereo mini de 3,5 mm)
(pagina anterioară 2) (Pagina 71)
5 Orificiu trepied (Pagina 11)
6 Terminale AUDIO OUT CH1/CH2 (Ieşire
audio canal1/canal2) (Paginile 72 şi 73)
7 Terminal VIDEO OUT (Ieşire video)
(Paginile 72 şi 73)
8 Terminale INPUT 1/2 (Intrare 1/2)
(XLR cu 3 pini) (Pagina 71)
9 Slot card de memorie SD (Pagina 30)
10 Indicator luminos de accesare card de
memorie SD (Pagina 31)
11 Terminal USB (Mini-B) (Paginile 72 şi 75) * Nu conectaţi niciun echipament, cu excepţia
12 Terminal HDMI OUT (Ieşire HDMI) telecomenzii, la mufa pentru telecomandă.
(Pagina 73) Conectarea altor echipamente în afară de
13 Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe telecomandă poate cauza modificarea luminozităţii
componente) (Pagina 73) imaginii şi/sau descentrarea focalizării imaginilor.

17
Descrierea componentelor (continuare)

Telecomandă
Pentru a utiliza telecomanda, setaţi elementul IR REMOTE (Telecomandă) din meniul OTHER FUNCTIONS
(Alte funcţii) la ON (Activare). Setarea implicită pentru acest element este OFF (Dezactivare). (Pagina 98)
Următoarele butoane sunt pentru funcţii ce nu pot 1 Buton EXT. DISPLAY (Afişare semnal
fi executate cu această cameră video. extern) (Page 70)
• Buton PHOTO SHOT (Captare imagine) Butonul 2 Buton DATE/TIME (Dată/Oră) (Pagina 70)
3 Buton START/STOP (Pornire/Oprire)
Aceeaşi funcţie ca butonul START/STOP
(Pornire/Oprire) de pe cameră.
4 Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum)
(Paginile 34 şi 70)
5 Buton PLAY (Redare) (Pagina 59)
6 Butoane SEARCH (Căutare) (Paginile 59 şi 69)
7 Buton PAUSE (Întrerupere) (Pagina 59)
8 Butoane STILL ADV (Avansare imagine
statică) (Pagina 70)
9 Buton STOP (Oprire) (Pagina 59)
10 Butoane SKIP (Omitere) (Paginile 59 şi 69)
11 Butoane OPERATION (Operare)
Aceeaşi funcţie ca butonul multifuncţional de
pe cameră.
12 Buton MENU (Meniu)
Aceeaşi funcţie ca butonul MENU (Meniu) de
pe cameră.
Rază de acţiune a telecomenzii (Pagina 22)

Reîncărcarea acumulatorului
Reîncărcare
Acumulatorul nu este încărcat la achiziţionarea camerei. Încărcaţi acumulatorul îaninte de utilizare.
Se recomandă să păstraţi un acumulator de rezervă.

1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul c.a. ƒ Indicator luminos pentru încărcare


Deconectaţi cablul c.c.
Aprins: Încărcare în curs
(Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă Stins: Încărcare finalizată
aţi conectat cablul c.c.) Luminează intermitent: A se vedea mai jos
ƒ Dacă indicatorul luminos de încărcare
luminează intermitent
Introduceţi până în capăt. Verificaţi să nu existe murdărie, praf sau alte
substanţe pe conectorii acumulatorului sau pe
adaptorul c.a. şi asiguraţi-vă că adaptorul a fost
conectat corect.
• Dacă există murdărie sau praf pe conectori,
2 Introduceţi acumulatorul. deconectaţi fişa de alimentare de la priză, înainte
de curăţare.
Indicator luminos pentru • Dacă indicatorul luminos de încărcare continuă
încărcare [CHARGE] (Încărcare) să lumineze intermitent, este posibil să existe o
defecţiune a acumulatorului sau a adaptorului c.a.
Vă rugăm să consultaţi distribuitorul.
Aliniaţi acumulatorul cu
marcajul şi introduceţi
complet.

18
ƒ Timp de încărcare şi timp de înregistrare • Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului
disponibil (Aprox.) este un indiciu şi poate varia în funcţie de
Model Tensiune / Timp de Timpul maxim condiţiile de utilizare.
acumulator Capacitate încărcare de înregistrare • Capacitatea rămasă a acumulatorului va
continuă dispărea temporar când schimbaţi modurile,
7,2 V/ când efectuaţi operaţiuni REC CHECK
VW-VBG260 2640/2500 Aprox. Aproximativ 100
(Verificare înregistrare) sau când modificaţi
(inclus) (tip./min.) 170 minute minute
mAh
luminozitatea LCD, deoarece capacitatea este
7,2 V/ recalculată în aceste momente.

componentelor
VW-VBG6 5800/5400 Aprox. Aproximativ 230 • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c.a.

Descrierea
(opţional) (tip./min.) 350 minute minute
mAh
• Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi
• Cifrele din tabelul de mai sus sunt indicaţii pentru colierele şi agrafele de păr) departe de
utilizarea în condiţii normale de temperatură acumulator. Pot apărea scurtcircuite ale
(temperatură 25 °C, umiditate 60%). Încărcarea terminalelor, cauzând supraîncălzirea
poate dura mai mult la temperaturi mai ridicate sau acumulatorului, şi aţi putea suferi arsuri
mai scăzute.
grave dacă atingeţi acumulatorul în această
• Încărcarea poate dura mai mult dacă acumulatorul
stare.

Pregătire
nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp.
• Aici sunt prezentaţi timpii aproximativi de • Acumulatorul se încinge în timpul utilizării sau
înregistrare continuă pentru înregistrarea cu ajutorul al încărcării. De asemenea, şi camera video în
vizorului, fără conexiuni la dispozitive externe şi cu sine se încălzeşte în timpul utilizării.
monitorul LCD oprit. • Timpul de înregistrare se reduce dacă porniţi
• Timpul de înregistrare disponibil poate varia în şi opriţi înregistrarea în mod repetat.
funcţie de condiţiile de utilizare. • Acumulatorul se încarcă mai greu când este
• Timpii de încărcare se bazează pe încărcarea încălzit.
acumulatorilor de la o stare de descărcare
completă. • Adaptorul c.a. poate interfera cu undele radio,
aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru
ƒ Afişaje în funcţie de capacitatea rămasă a depărtare de acesta.
acumulatorului
• Este posibil ca adaptorul c.a. să facă zgomot
Când utilizaţi acumulatoare produse de Panasonic,
în timpul utilizării, dar acest lucru este normal.
compatibile cu acest produs, capacitatea rămasă a
acumulatorului este afişată în minute. • Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp
90min cablul c.c. este conectat la adaptorul c.a.
Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere.
• Afişajul acumulatorului se va modifica în

pe măsură ce capacitatea acumulatorului scade.


va fi afişat cu roşu când au rămas mai
puţin de 3 minute şi va lumina intermitent
când acumulatorul este descărcat.
• Există posibilitatea să nu fie afişată corect
capacitatea rămasă a acumulatorului, când utilizaţi
aparatul la temperaturi înalte sau scăzute, sau când
acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă
îndelungată de timp. Pentru a asigura afişarea
corectă a capacităţii rămase a acumulatorului,
utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă
şi încărcaţi-l din nou. (Există posibilitatea să nu fie
încă afişată corect capacitatea rămasă a acumula-
torului, dacă acesta a fost utilizat perioade îndelunga-
te la temperaturi ridicate sau scăzute, sau dacă
acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori.)

19
Surse de alimentare

Utilizarea acumulatorului

Instalare Scoatere
Introduceţi acumulatorul până când acesta
se blochează cu declic.
1 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în
poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă
indicatorul luminos pentru moduri este stins.
2 Scoateţi acumulatorul, în timp ce apăsaţi
pe butonul de eliberare a acumulatorului.
• Susţineţi acumulatorul cu mâna, pentru a
vă asigura că nu va cădea.

Indicator
luminos pentru
moduri

Buton acumulator

Utilizarea adaptorului c.a.


Instalare
Scoatere
1 Conectaţi cablul c.c. la adaptorul c.a.
1 etaţi comutatorul POWER (Alimentare) în
2 Conectaţi cablul de alimentare c.a. la poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă
priza de curent. indicatorul luminos pentru moduri este
stins.
3 Introduceţi conectorul pentru acumulator
al cablului c.c. până se blochează cu 2 Scoateţi conectorul pentru acumulator al
declic. cablului c.c, în timp ce apăsaţi pe
butonul de eliberare a acumulatorului.
3 Deconectaţi cablul de alimentare c.a. de
la priza de curent.

• Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât


timp cablul c.c. este conectat la
adaptorul c.a.

Conectorul pentru
ATENŢIE:
acumulator al cablului c.c. • Deconectaţi cablul de alimentare de la
priza de curent, atunci când nu utilizaţi
aparatul.

20
Ajustarea curelei de mână

Ajustaţi cureaua de mână, pentru a se potrivi mâinii


dumneavoastră.
1 Deschideţi capacul şi ajustaţi lungimea.
2 Închideţi capacul.
• Asiguraţi-că că aţi închis corect capacul.

Ataşarea curelei de umăr


Ataşaţi cureaua de umăr şi utilizaţi-o ca măsură de precauţie, pentru a nu scăpa camera.

20 mm sau mai mult

Pregătire
20 mm sau mai mult

Detaşarea şi ataşarea parasolarului de obiectiv


Detaşarea parasolarului
• Rotiţi parasolarul obiectivului în sens invers acelor de
ceasornic, pentru a-l detaşa.

Ataşarea parasolarului de obiectiv


• Rotiţi parasolarul de obiectiv în sensul acelor de ceasornic,
până când acesta se blochează cu declic.
• Asiguraţi-vă că aţi ataşat parasolarul de obiectiv, pentru a
proteja obiectivul, atunci când nu utilizaţi aparatul.

Parasolar obiectiv

21
Telecomanda

Introduceţi bateria Raza de acţiune a telecomenzii


1 Împingeţi clema de fixare în direcţia Distanţa dintre telecomandă şi senzorul de
indicată de săgeată , pentru a scoate telecomandă al aparatului: Aprox. 5 m
suportul. Unghi: Aproximativ 10° în sus,
aproximativ 15° în jos,
aproximativ 15° la stânga sau
aproximativ 15° la dreapta
(când este utilizată bateria accesoriu)

Senzor de telecomandă
2 Introduceţi bateria cu semnul “+” (Posterior)
orientat în sus.
Senzor de telecomandă
(Frontal

3 Readuceţi suportul în poziţia originală.


• Când bateria s-a consumat (CR2025), înlocuiţi-o cu
una nouă. (Bateria are o durată de viaţă de
aproximativ un an, în funcţie de frecvenţa utilizării.)
Dacă telecomanda nu funcţionează nici când este
operată în apropierea senzorului de acţionare la Telecomanda este concepută pentru utilizare în spaţii
închise. În aer liber sau în lumină puternică, este
distanţă al camerei video, înseamnă că bateria s-a
posibil ca telecomanda să nu funcţioneze
consumat.
corespunzător, chiar şi în cadrul razei de acţiune.
• Nu lăsaţi bateria la îndemâna copiilor.

Porniţi/opriţi camera
În timp ce apăsaţi butonul de deblocare, aduceţi
comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON
(Pornit) sau OFF (Oprit).

Porniţi camera:
Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina în
roşu (Mod CAMERA (Cameră)) şi camera este acum
în modul de întrerupere a înregistrării.

Opriţi camera:
Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) se stinge.

• Energy-saving mode (Mod economisire energie) Indicator luminos


Conform setărilor făcute în secţiunea POWER pentru moduri
SAVE (Economisire energie) din ecranul OTHER
FUNCTIONS (Alte funcţii) din meniul de setări,
următoarele se aplică dacă nu sunt efectuate
operaţiuni specificate* timp de aproximativ cinci
minute, în timp ce înregistrarea este întreruptă
(când a fost introdus un card de memorie SD). ON
Buton pentru moduri Buton de deblocare
(Activare): Camera video se opreşte automat. OFF
(Dezactivare): Nu opreşte camera.
* Consultaţi meniurile de setări, POWER SAVE
(Economisire energie) (Pagina 99) pentru detalii.

22
Mod standby

Acest mod permite reducerea timpului necesar ■ Anularea setării


între pornirea aparatului şi începerea înregistrării. Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare)
timp de cel puţin două secunde, în timp ce
■ Setare aparatul este pornit, pentru a anula setările pentru
Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp modul standby. STD BY nu va mai fi afişat pe
de cel puţin două secunde, în timp ce aparatul este monitorul LCD sau pe vizor.
pornit, pentru a activa setările pentru modul standby.
STD BY va fi afişat pe monitorul LCD şi pe vizor. • Modul standby va fi anulat în următoarele situaţii.
• Când această setare este activată, aducerea • Dacă au trecut mai mult de 30 de minute de la
comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia întreruperea alimentării.
OFF (Oprit) va seta camera în modul standby, • Acumulatorul este descărcat.
iar indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va • Acumulatorul a fost scos.
lumina intermitent la fiecare două secunde.
• Camera va fi setată în modul standby numai • Când apăsaţi butonul STAND BY (În aşteptare)
când comutatorul POWER (Alimentare) este în modul standby, indicatorul luminos pentru
setat la OFF (Oprit) în timpul modului CAM. moduri (CAM) va lumina intermitent într-un ritm
• Modul standby nu poate fi activat dacă aţi setat mai rapid, iar modul standby va fi prelungit cu 30
comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF de minute. De asemenea, acesta va lumina
(Oprit) în modul PB sau PC. intermitent într-un ritm mai rapid, cu cinci minute
înainte de anularea modului standby.

Pregătire
• În timpul modului standby, camera va consuma
aproximativ 60% din energia pe care ar
consuma-o în timpul întreruperii înregistrării,
ceea ce înseamnă că timpul de înregistrare va
continua să se reducă, chiar şi în cazul în care
comutatorul POWER (Alimentare) este setat în
poziţia OFF (Oprit).

Buton STAND BY (În aşteptare)

Indicator luminos de semnalizare


Indicatorul luminos de semnalizare poate fi aprins în • Capacitatea acumulatorului este insuficientă
timpul înregistrării, setând opţiunea REC LAMP (luminează intermitent o dată pe secundă)
(Indicator luminos înregistrare) din ecranul OTHER • Volumul de memorie rămas pe cardul de
FUNCTIONS (Alte funcţii) (Pagina 98) la oricare altă memorie SD este insuficient (luminează
setare în afară de OFF (Dezactivare). Indicatorul intermitent o dată pe secundă)
luminos de semnalizare va lumina intermitent în
următoarele situaţii.
• Recepţionarea semnalului telecomenzii
(luminează intermitent de 8 ori pe secundă)
• Înregistrarea unei erori (luminează intermitent de
4 ori pe secundă) Indicator luminos
• Acumulatorul este descărcat (luminează de semnalizare
intermitent de 4 ori pe secundă)
• Capacitatea disponibilă pe cardul de memorie
SD este insuficientă (luminează intermitent
de 4 ori pe secundă)
• Funcţia Optical Image Stabilizer (Stabilizator
optic de imagine) nu funcţionează corect
(luminează intermitent de 4 ori pe secundă)
• Probleme ale funcţiei de focalizare (luminează
intermitent de 4 ori pe secundă)

23
Vizor

Această cameră are două vizoare, unul fiind un Fixarea cupei pentru ochi
LCD în miniatură, pe vizor, iar celălalt fiind un LCD Ataşaţi cupa pentru ochi aliniind proiecţiile de pe
retractabil de 3,5 inch. suportul cupei pentru ochi cu cele de pe cupă şi
Utilizaţi vizorul care se potriveşte cel mai bine fixându-le.
aplicaţiei şi condiţiilor de înregistrare. • Rotirea cupei pentru ochi, după ataşare, ar putea
• Este posibil ca luminozitatea şi nuanţele să cauza desprinderea suportului pentru cupă.
difere între imaginile ce apar pe vizor şi Dacă suportul cupei pentru ochi se desprinde,
monitorul LCD şi cele afişate pe un monitor TV. consultaţi “Curăţarea vizorului” (Pagina 106)
Pentru a vedea modul în care apar imaginile pentru detalii despre fixarea ei din nou.
finale, vizualizaţi-le pe un monitor TV.
Suportul cupei pentru ochi
Utilizarea vizorului
Cupă pentru ochi
1 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în
poziţia ON (Pornit) şi verificaţi dacă
imaginile apar pe vizor.

2 Ajustaţi unghiul vizorului, astfel încât Proiecţii


ecranul să fie poziţionat în cea mai bună
poziţie de vizualizare.
• Puteţi deplasa vizorul la aproximativ 90°
perpendicular pe cameră.

3 Ajustaţi selectorul de reglare a dioptrului,


astfel încât să puteţi vedea clar caracterele
de pe ecranul vizorului.

Selector de reglare dioptru

Cupă
pentru ochi

Nu lăsaţi cupa pentru ochi a vizorului să intre


în contact direct cu razele solare sau alte surse
de lumină puternice.
• Este posibilă deteriorarea componentelor interne
şi apariţia unui incendiu, în cazul în care se
acumulează lumină prin lentilă.

24
Utilizarea monitorului LCD Evidenţierea contururilor
1 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în
poziţia ON (Pornit). (Pagina 22) Evidenţierea contururilor imaginilor pe care le
vedeţi pe vizor sau pe monitorul LCD uşurează
2 Menţineţi apăsat butonul OPEN focalizarea.
(Deschidere) şi deschideţi monitorul LCD. Evidenţierea contururilor nu afectează imaginile
• Se poate deschide până la 120°. Nu înregistrate.
încercaţi să-l deschideţi mai mult, deoarece
aţi putea avaria camera. 1 În modul CAM, apăsaţi butonul EVF DTL
(Evidenţiere detalii vizor).
Textul “EVF DTL ON” (Evidenţiere detalii vizor
activată) apare pe ecran timp de aproximativ 2
secunde.

Pregătire
Buton OPEN (Deschidere)

3 Poziţionaţi monitorul LCD într-o poziţie


uşor de vizualizat.
• Monitorul poate fi rotit la 180° către obiectiv
şi la 90° către dumneavoastră.
• Nu aplicaţi forţă în exces pentru a
deschide monitorul LCD. Acest lucru
poate avaria camera.

Buton EVF DTL


(Evidenţiere detalii vizor)

Apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor)


din nou, pentru a reveni la afişajul original. Textul
“EVF DTL OFF” (Evidenţiere detalii vizor
dezactivată) apare pe ecran timp de aproximativ 2
secunde.
• Asiguraţi-vă ca aţi închis corespunzător
monitorul LCD.
• Afişaje privind starea de operare, în timpul
înregistrării autoportretului
Fără afişaj: Imposibilitate de înregistrare (nu
există card, etc.)
Înregistrare în curs, în timpul tranziţiei către
modul de întrerupere temporară (pauză) a
înregistrării
Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în
aşteptare)
Afişaj de avertizare

25
Vizor (continuare)

Ajustarea afişării pe ecran

1 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) 5 Ajustaţi elementul selectat înclinând


în poziţia ON (Pornit). (Pagina 22) butonul multifuncţional în direcţiile
2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). .
• Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82)

• Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul


butoanelor de pe telecomandă, care
corespund cu cele de pe cameră. Pentru
detalii, consultaţi “Descrierea
componentelor (Telecomandă)”.
(Pagina 18)

3 Reglări vizor
6 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a
Setaţi YES (Da) în EVF SET (Setări ieşi din meniuri.
evidenţiere vizor) din meniul de setări
• Afişajul vizorului poate fi color sau alb-
DISPLAY SETUP (Setări afişaj).
negru. (Consultaţi meniurile de setări,
ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj),
EVF COLOR (Evidenţiere vizor color).)
Rezoluţia este aceeaşi pentru ambele.

Reglări ale monitorului LCD


Setaţi YES (Da) în LCD SET (Setări LCD)
din meniul de setări DISPLAY SETUP
(Setări afişaj).

4 Selectaţi elementul dorit înclinând


butonul multifuncţional în direcţiile
şi apăsându-l.

26
Modificarea luminozităţii Afişare imagine inversă
fundalului
Unghiurile de vizualizare şi imaginile video pot fi
Intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD verificate prin inversarea imaginilor afişate pe
poate fi ajustată, la alegere dintre trei setări monitorul LCD orizontal sau vertical. Imaginile
diferite. înregistrate nu vor fi afectate dacă imaginile sunt
inversate pe ecran.

1 Selectaţi LCD BL (Lumină fundal LCD) din


secţiunea LCD, din meniul de setări SW
MODE (Mod SW). 1 Selectaţi LCD REV (Inversare LCD) din
secţiunea LCD, din meniul de setări SW
LCD BL (Lumină fundal LCD) poate fi alocat MODE (Mod SW).
cu butonul LCD.
LCD REV (Inversare LCD) poate fi alocată cu
butonul LCD.
2 Apăsaţi butonul LCD. 2 Apăsaţi butonul LCD.
Intensitatea luminii de fundal poate fi Apăsaţi butonul pentru a schimba între afişaj

Pregătire
schimbată, în ordinea normal şi afişaj inversat.
NORMAL→LOW→HIGH→NORMAL
(NORMALĂ→SCĂZUTĂ→RIDICATĂ→NOR
MALĂ) cu fiecare apăsare a butonului.

• Dacă opriţi camera video, imaginile vor fi afişate


normal din nou, atunci când porniţi camera.
• De asemenea, şi alte afişaje, în afară de imagini,
• Această setare va rămâne salvată chiar dacă sunt inversate. Dacă afişajele nu sunt necesare,
opriţi camera. unele dintre acestea pot fi şterse prin apăsarea
• Intensitatea poate fi modificată şi cu elementul butonului DISP/MODE CHK (Verificare
LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) din afişaj/mod).
meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). • În timpul inversării afişajului, imaginile din timpul
(Pagina 94) REC CHECK (Verificare înregistrare) şi imaginile
de redare din modul PB sunt şi ele inversate.
• Imaginile din vizor nu vor fi inversate.

27
Setarea calendarului

Valoarea CLOCK SET (Setări ceas) este 5 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia
înregistrată în conţinut (videoclip) şi afectează
secvenţa de redare a imaginilor miniaturale. şi selectaţi YES (Da) pentru opţiunea
Înainte de a realiza o înregistrare, verificaţi şi setaţi CLOCK SET (Setări ceas) din meniul de
CLOCK SET (Setări ceas) şi TIME ZONE (Zonă setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii).
de fus orar). În exemplul de mai jos, este
prezentată setarea calendarului la 17:20 pe 25
decembrie 2008.

1 Setaţi comutatorul pentru alimentare al


camerei în poziţia ON (Pornit). (Pagina 22)

2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu).


• Operaţiune de meniu (Pagina 82)
• Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 6 Înclinaţi butonul multifuncţional în
butoanelor de pe telecomandă, care direcţiile şi setaţi la DEC.
corespund cu cele de pe cameră. Pentru
detalii, consultaţi “Descrierea componentelor
(Telecomandă)”. (Pagina 18)

3 Selectaţi opţiunea TIME ZONE (Zonă de fus


orar) din meniul de setări OTHER
FUNCTIONS (Alte funcţii) şi apăsaţi
butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în
direcţia ).
7 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia
pentru a modifica opţiunea următoare
şi setaţi la 25, înclinând-o în direcţiile
.

4 Apăsarea de două ori a butonului


multifuncţional va afişa ecranul de setări.
Înclinaţi butonul multifuncţional în
direcţiile pentru a seta diferenţa de
fus orar faţă de meridianul Greenwich şi 8 Repetaţi paşii 6 şi 7 pentru a seta opţiunile
apăsaţi butonul multifuncţional din nou. rămase.
Setarea implicită de fabrică este +00:00.

• Data poate fi setată la orice dată între 1


ianuarie 2001 şi 31 decembrie 2039.
• “--.--.----” este afişat pentru orice dată după
31 decembrie 2039.
• Ora este afişată în format de 24 de ore.

28
9 Când aţi finalizat setările, apăsaţi
butonul multifuncţional, selectaţi YES
(Da) de pe ecranul de confirmare şi
apăsaţi butonul multifuncţional din nou.

• Precizia ceasului poate varia, aşadar

Pregătire
verificaţi corectitudinea orei înainte de
înregistrare.
• Când utilizaţi camera în zone internaţionale,
nu setaţi opţiunea CLOCK SET (Setări
ceas) la ora locală, ci introduceţi diferenţa
de fus orar faţă de Greenwich, conform
TIME ZONE (Zonă de fus orar).

29
Operaţiuni de bază pentru înregistrare

Pregătirea pentru înregistrare Înregistrare în modul automat


1 Setaţi comutatorul pentru alimentare al 1 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în
camerei în poziţia OFF (Oprit). (Pagina 22) poziţia ON (Pornit). (Pagina 22)
• Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru
moduri este stins. moduri (CAM) luminează în roşu.
2 Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi 2 Aduceţi comutatorul AUTO/MANUAL
capacul compartimentului pentru cardul de (Automat/Manual) în poziţia AUTO (Automat)
memorie SD, glisându-l spre stânga. pentru a selecta modul automat.
3 Introduceţi în întregime cardul de memorie • apare pe vizor şi monitorul LCD.
SD în compartimentul pentru card. • Focalizarea, amplificarea, irisul şi nivelul
4 Închideţi capacul compartimentului pentru tonurilor de alb sunt reglate automat în
cardul de memorie SD. conformitate cu setările stabilite pentru
• Asiguraţi-vă că aţi blocat capacul prin declic. elementele din meniul de setări AUTO SW (SW
automat).
3 Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire)
(Roşu) pentru a începe înregistrarea.
• Apăsaţi din nou pentru a readuce camera în
modul de întrerupere temporară a înregistrării
(pauză).
• Utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire)
de pe mâner, pentru a facilita înregistrarea din
unghiuri inferioare. Butonul START/STOP
(Pornire/Oprire) de pe mâner poate fi activat
Buton de (ON) şi dezactivat (OFF) cu comutatorul de
deblocare selecţie REC (Înregistrare) de pe mâner.
Introduceţi partea de • Nu este posibilă înregistrarea când este afişat
conectare în direcţia
un ecran de meniu. Mai întâi, închideţi ecranul
prezentată aici şi împingeţi
de meniu, apoi apăsaţi butonul START/STOP
până când cardul se
blochează cu declic. (Pornire/Oprire).
• Înregistrarea se opreşte când deschideţi
• Nu efectuaţi niciuna dintre operaţiunile următoare, în capacul compartimentului cardului de memorie
timp ce indicatorul luminos de accesare card de SD, în timpul înregistrării.
memorie SD luminează intermitent. Efectuarea
acestor operaţiuni poate duce la deteriorarea Buton REC CHECK (Verificare
înregistrare)
cardului de memorie SD sau a conţinutului acestuia,
sau poate cauza operarea incorectă a camerei. Buton START/STOP
• Deschiderea capacului compartimentului pentru (Pornire/Oprire) de pe
card şi scoaterea cardului de memorie SD mâner
• Întreruperea alimentării
• Conectarea sau deconectarea cablului de
conectare USB
• Scuturarea sau lovirea camerei
• Formataţi întotdeauna cardurile de memorie SD
care au fost utilizate în alte dispozitive, atunci când
le utilizaţi pentru prima dată împreună cu camera.
(Pagina 32)
• Dacă frecvenţa de sistem a camerei este
modificată, cardul de memorie SD nu va mai
putea fi utilizat. Astfel de carduri pot fi utilizate
din nou prin formatarea lor cu setările curente Indicator luminos Buton de deblocare
SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). pentru moduri
• Când formataţi un card de memorie SD, toate
datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor
mai putea fi recuperate. Salvaţi toate datele
importante pe calculator.
• Dacă este afişat “CHECK CARD” (Verificaţi cardul) Buton pentru moduri
pe vizor sau pe monitorul LCD, scoateţi cardul de
memorie SD şi introduceţi-l din nou.

30
• Imaginile înregistrate de la începutul înregistrării şi
până la finalul acesteia sunt stocate ca fiind un
Indicator luminos pentru
singur videoclip. accesarea cardului de
• Când înregistrarea este întreruptă temporar după o
scurtă perioadă, poate fi necesară o scurtă perioadă memorie SD
de timp după apăsarea butonului START/STOP
(Pornire/Oprire) pentru a opri înregistrarea înainte Mod CAM (Mod PB) Iluminat portocaliu:
de finalizarea scrierii pe cardul de memorie SD. Citirea/scrierea este posibilă
Acest lucru înseamnă că operaţiunile nu pot fi Luminează intermitent în portocaliu (rapid):
acceptate dacă apăsaţi butonul START/STOP Verificarea/inspectarea cardului pentru posibile
(Pornire/Oprire) imediat. defecţiuni
• Camera va citi informaţiile de pe cardul de memorie Luminează intermitent în portocaliu (frecvenţă
SD imediat după introducerea cardului. Apăsaţi redusă): Accesarea cardului
butonul START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a Luminează intermitent în verde (frecvenţă
începe înregistrarea după ce PAUSE (Întrerupere) redusă): Cardul este protejat împotriva scrierii/nu
este afişat ca stare de operare. (Pagina 78) mai există spaţiu pe card
• Setarea implicită din fabrică a camerei este Stins: Nu aţi introdus niciun card/aţi introdus un
înregistrarea 1080/50i în modul PH. (Pentru a card neformatat sau incompatibil
vizualiza starea setărilor curente: Pagina 42)
• Limita superioară pentru numărul de videoclipuri ce Mod PC Iluminat portocaliu: Accesarea cardului
pot fi înregistrate pe un singur card de memorie SD Stins: Se derulează o operaţiune diferită de cea
este de 900. (Însă, acest număr poate depăşi 900 de accesare.
de videoclipuri în momente precum înregistrarea
imediat după setarea comutatorului POWER Indicator luminos pentru accesarea cardului de
(Alimentare) în poziţia ON (Pornit).) memorie SD

Înregistrare
Verificarea imaginilor realizate
(REC CHECK)
Apăsaţi butonul REC CHECK (Verificare
înregistrare), cât timp este întreruptă înregistrarea.
Ultimele două secunde video şi audio vor fi redate,
iar camera va reveni apoi la modul de întrerupere
a înregistrării.
• Doar butoanele POWER (Alimentare) şi
START/STOP (Pornire/Oprire) sunt operabile în
timpul REC CHECK (Verificare înregistrare).
• Imaginile REC CHECK (Verificare înregistrare) sunt,
de asemenea, înregistrate când este conectat un
dispozitiv la cameră şi sunt înregistrate imagini de
rezervă.
• Funcţia REC CHECK (Verificare înregistrare) nu
funcţionează când selectaţi PC sau PB ca mod de
operare.
• Această funcţie nu funcţionează nici dacă aţi
modificat REC FORMAT (Format înregistrare) sau
dacă aţi setat camera la modul CAM după trecerea
la modul PB, după înregistrare.

31
Operaţiuni de bază pentru înregistrare (continuare)

Formatarea cardurilor de memorie SD


1 Setaţi comutatorul pentru alimentare al 4 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare.
camerei în poziţia ON (Pornit). (Pagina 22) • Cardul de memorie SD va fi formatat.
2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu).
3 Selectaţi CARD FUNCTIONS→CARD
FORMAT (Funcţii card→Formatare card) din
meniu.
• Selectaţi YES (Da) când este afişat următorul
ecran. Selectaţi NO (Nu) dacă nu doriţi să
formataţi cardul.
• Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a închide
afişajul meniului.
5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru
finalizare.
• Dacă frecvenţa de sistem a camerei este
modificată, cardul de memorie SD nu va mai
putea fi utilizat. Astfel de carduri pot fi utilizate
din nou prin formatarea lor cu setările curente
SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem).
• Când formataţi un card de memorie SD, toate
datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor
mai putea fi recuperate. Salvaţi toate datele
importante pe calculator

Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD


Timpii de înregistrare totali disponibili (aprox.) la utilizarea cardurilor de memorie SD/SDHC produse de Panasonic
Mod înregistrare
PH*1
(Modul cu cea mai înaltă HA*1 HG*2 HE*2
Capacitate card 3
calitate* / (Mod de înaltă calitate/ (Mod calitate standard/ (Mod de lungă durată/
de memorie SD
1920 x 1080 pixeli sau 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli) 1440 x 1080 pixeli)
1280 x 720 pixeli)
512 MB Aprox. 2 min Aprox. 3 min Aprox. 4 min Aprox. 10 min
1 GB Aprox. 5 min Aprox. 7 min Aprox. 9 min Aprox. 21 min
2 GB Aprox. 10 min Aprox. 15 min Aprox. 20 min Aprox. 45 min
4 GB Aprox. 21 min Aprox. 30 min Aprox. 40 min Aprox. 90 min
6 GB Aprox. 33 min Aprox. 45 min Aprox. 60 min Aprox. 135 min
8 GB Aprox. 45 min Aprox. 60 min Aprox. 80 min Aprox. 180 min
12 GB Aprox. 65 min Aprox. 90 min Aprox. 120 min Aprox. 270 min
16 GB Aprox. 90 min Aprox. 120 min Aprox. 160 min Aprox. 360 min
32 GB Aprox. 180 min Aprox. 240 min Aprox. 320 min Aprox. 720 min
*1 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 4 sau superioară, atunci când înregistraţi în modul PH sau HA.
Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare.
*2 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 2 sau superioară, atunci când înregistraţi în modul HG sau HE.
Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare.
*3 Acesta este modul de cea mai înaltă calitate al acestei camere.
• Această cameră utilizează sistemul de înregistrare VBR. “VBR” înseamnă Variable Bit Rate (Rată de biţi variabilă) şi se
referă la un sistem în care rata de biţi (volumul de date pentru o perioadă de timp dată) variază automat, în funcţie de
subiectul înregistrării. Acest lucru înseamnă că timpii de înregistrare vor fi mai scurţi când sunt înregistrate obiecte în
mişcare rapidă.
• Timpii afişaţi includ timpul necesar procesării, etc. - timpii propriu-zişi de înregistrare disponibili vor fi puţin mai scurţi.
• Camera este capabilă de înregistrare continuă timp de maxim 12 ore.
• În următoarele condiţii de înregistrare pot apărea perturbaţii de tip mozaic pe ecranul de redare:
• Când există modele complexe în fundal
• Când camera este deplasată cu mişcări largi, sau când este deplasată foarte rapid
• Când a fost înregistrat un subiect în mişcare rapidă (şi în special când aţi setat HE ca mod de înregistrare)
• Înregistrarea sau ştergerea repetată a imaginilor poate reduce timpul de înregistrare pe cardul de memorie SD. În astfel
de cazuri, formataţi cardul de memorie SD cu ajutorul camerei. Când formataţi un card, toate datele înregistrate vor fi
şterse şi nu va fi posibilă recuperarea ulterioară a datelor. Salvaţi datele importante pe calculator, înainte de formatare.

32
Scoaterea cardului de Repararea cardurilor de
memorie SD memorie SD
1 Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul
Nu scoateţi cardul de memorie SD şi nu deconectaţi
acumulatorul sau cablul c.c. în timp ce indicatorul luminos
compartimentului pentru cardul de memorie
pentru accesarea cardului de memorie SD luminează
SD, glisându-l spre stânga.
intermitent, deoarece aţi putea deteriora cardul de memorie
• Asiguraţi-vă ca indicatorul luminos pentru
accesarea cardului de memorie SD nu luminează SD. În cazul în care aţi scos cardul de memorie SD în timp
intermitent în portocaliu, înainte de deschiderea ce indicatorul luminos pentru accesare lumina intermitent,
capacului. sau dacă aţi scos acumulatorul sau aţi deconectat cablul c.c.
în timpul procesului de înregistrare sau de finalizare a
2 Apăsaţi pe centrul cardului de memorie SD, înregistrării, va apărea un afişaj de verificare în vederea
astfel încât să iasă în afară uşor, şi trageţi de reparaţiilor, la următoarea pornire, pentru a permite
card în sus. repararea erorilor.

Selectaţi YES (Da) pentru a începe reparaţiile. Când


reparaţiile s-au încheiat, se va afişa textul “REPAIR
FINISHED” (Reparaţie finalizată), iar camera va comuta la
ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării.
Indicator luminos Selectaţi NO (Nu) pentru a trece direct la ecranul de
pentru accesarea întrerupere temporară (pauză) a înregistrării, fără reparaţii.
cardului de memorie • Cardurile de memorie nu pot fi reparate cu ajutorul camerei

Înregistrare
SD dacă aţi selectat NO (Nu), dar pot fi reparate cu ajutorul
software-ului de recuperare a conţinutului, AVCCAM
Restorer*.
• Un card de memorie SD, pe care a apărut o eroare, poate fi
reparat fie cu ajutorul camerei utilizate pentru înregistrare, fie cu
software-ul de recuperare a conţinutului, AVCCAM Restorer.
• Este posibil să fie afişat un mesaj de confirmare a reparaţiilor,
• Nu scoateţi cardul de memorie de tip SD şi nu
după introducerea unui card de memorie SD care conţine o
întrerupeţi alimentarea în următoarele situaţii. În caz
eroare, dar reparaţiile nu vor fi efectuate chiar dacă selectaţi
contrar, aţi putea deteriora cardul de memorie SD.
YES (Da) sau NO (Nu).
1) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru
• Reparaţiile pot dura până la aproximativ 20 de minute, în
cardul de memorie SD încă luminează intermitent funcţie de locurile unde apar erorile pe card.
în portocaliu după introducerea acestuia. • Utilizaţi un acumulator cu un încărcător potrivit, sau adaptorul
2) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru c.a.
cardul de memorie SD luminează intermitent, ca • Dacă operaţia de reparare a eşuat, se va afişa mesajul
în cazul înregistrării sau al finalizării înregistrării. “SYSTEM ERROR TURN POWER OFF” (Eroare de sistem,
opriţi alimentarea). În acest caz, utilizaţi software-ul de
Protejarea cardurilor de recuperare a conţinutului, AVCCAM Restorer.
• În funcţie de starea datelor, este posibil ca recuperarea
memorie SD acestora să nu se efectueze complet. În acest caz, nu va mai
fi posibil să redaţi videoclipurile înregistrate înainte de
întreruperea alimentării.
Deplasaţi comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii,
• Există posibilitatea ca videoclipurile cu un timp total de
de pe cardul de memorie SD, în poziţia “LOCK”
înregistrare de mai puţin de 10 secunde să nu poată fi
(Blocare) pentru a preveni ştergerea accidentală de pe
recuperate.
card a conţinutului înregistrat.
• Indexările ataşate în timpul înregistrării nu pot fi recuperate.
Comutator de protecţie împotriva scrierii AVCCAM Restorer este instalat simultan cu AVCCAM Viewer
de pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. (În mod
Comutator similar, când AVCCAM Viewer este dezinstalat, AVCCAM
de protecţie Restorer este, de asemenea, dezinstalat.)
la scriere Pentru detalii despre metoda de instalare, consultaţi Install.txt.
Pentru detalii despre utilizare, citiţi instrucţiunile de operare
(fişier PDF).
AVCCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul
website. https://eww.pavc.panasonic.co.jp/pro-av/

33
Utilizarea funcţiei zoom

Această cameră are o funcţie de zoom optic de 13 x. Pe telecomandă


Măriţi/micşoraţi cu butonul de zoom sau inelul de Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum) pentru
zoom. a mări/micşora prin acţionare motorizată.
• Viteza de zoom este setată la suportul de stocare.
Buton zoom
Setaţi comutatorul ZOOM în poziţia SERVO
(Servomotor), astfel încât să puteţi utiliza funcţia de
zoom motorizată.
T: Zoom in (Mărire)
W: Zoom out (Micşorare)
Butoane ZOOM/VOL
Apăsaţi uşor butonul de zoom de pe partea curelei de
(Zoom/Volum)
mână, pentru a mări/micşora lent şi apăsaţi ferm pentru a
mări/micşora mai rapid. Puteţi modifica viteza de
mărire/micşorare pentru butonul de zoom de pe mâner
selectând una dintre cele trei viteze, cu ajutorul
comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner).
Setaţi vitezele comutatorului HANDLE ZOOM
(Zoom mâner) mergând la meniurile de setare,
ecranul SW MODE (Mod SW), HANDLE ZOOM
(Zoom mâner). (Pagina 88)

Comutator HANDLE ZOOM (Zoom mâner)

Buton zoom de pe mâner

Funcţia de zoom digital


Setând D.ZOOM (Zoom digital) pentru oricare dintre
butoanele USER 1 - 3 (Utilizator 1 - 3), puteţi utiliza
funcţia de zoom digital a camerei. (Paginile 43, 88)
La fiecare apăsare a butonului USER (Utilizator)
căruia i-a fost alocat D.ZOOM, raportul de zoom
digital va fi comutat între OFF (Dezactivare) (x 1)→x
Buton zoom
2→x 5→x 10→OFF (Dezactivare).
Inel zoom • Cu cât setarea raportului de zoom este mai mare,
Setaţi comutatorul ZOOM (Zoom) în poziţia MANUAL cu atât calitatea imaginii este mai scăzută.
(Manual), astfel încât să puteţi utiliza inelul de zoom. • Pentru toate setările în afară de OFF (Dezactivare)
• Nu puteţi utiliza inelul de zoom dacă aţi setat (x 1), raportul de zoom curent va fi afişat pe vizor
comutatorul ZOOM (Zoom) pe SERVO sau pe monitorul LCD.
(Servomotor). Dacă încercaţi să-l utilizaţi, aceste • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată numai cu
lucru ar putea duce la defectarea camerei. formatele de înregistrare* 1080/50i şi 720/50P.
• Formate de înregistrare
Inel zoom * 1080/60i şi 720/60P când SYSTEM FREQ
(Frecvenţă sistem) a fost setată la 59,9 Hz
• Funcţia de zoom digital poate fi utilizată doar dacă
opţiunea DRS (Extensie domeniu dinamic) din
meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă)
(Pagina 87) este setată la OFF (Dezactivare).
• Setarea de zoom digital nu poate fi ajustată în
timpul înregistrării.
1
• Timpul de expunere nu poate fi setat la 1/12* sau
2
1/25* în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. În plus,
funcţia de zoom digital nu poate fi utilizată când timpul
de expunere este setat la 1/12*1 sau 1/25*2.
*1 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)
Comutator ZOOM (Zoom) este setată la 59,9 Hz
*2 1/30 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)
este setată la 59,9 H

34
Înregistrare în modul progresiv

Selectarea 1080/25P (sau 1080/30P şi 1080/24P Reţineţi următoarele când înregistraţi în modul
când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată progresiv.
la 59,9 Hz) în opţiunea REC FORMAT (Format
înregistrare) (Pagina 91) din meniul de setări • Nu puteţi avea o amplificare de 18 dB.
RECORDING SETUP (Setări înregistrare) permite • Setaţi timpul de expunere la 1/50 (OFF
înregistrarea în modul progresiv. (Dezactivare)) pentru rezultate optime.
• Poate exista o uşoară întârziere de începere a
înregistrării, atunci când utilizaţi modul 24P,
Mod 25P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) deoarece sunt înregistrate câte 4 de cadre odată.
este setată la 50 Hz): (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)
Înregistraţi 25 de cadre pe secundă în modul este setată la 59,9 Hz)
progresiv. Pentru copiere şi înregistrare, semnalul
de 25 de cadre pe secundă este convertit în
semnal întreţesut la 50 de câmpuri pe secundă.
Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate.

Mod 30P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)


este setată la 59,9 Hz):
Înregistraţi 30 de cadre pe secundă în modul
progresiv. Pentru copiere şi înregistrare, semnalul
de 30 de cadre pe secundă este convertit în

Înregistrare
semnal întreţesut la 60 de câmpuri pe secundă.
Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate.

Mod 24P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)


este setată la 59,9 Hz):
Înregistraţi 24 de cadre pe secundă în modul
progresiv. Semnalul video va fi înregistrat nativ.
Însă, semnalul extern de ieşire este convertit în
format 2:3, semnal întreţesut de 60 fps.

35
Înregistrare în modul manual

Setaţi aparatul în modul manual când reglaţi


manual focalizarea, irisul, amplificarea şi nivelul de 3 Funcţia alocată inelului de focalizare poate fi
tonuri de alb. modificată cu comutatorul RING
(FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)). FOCUS
(Focalizare):
Comutarea la modul manual Reglaţi focalizarea.
IRIS (Iris):
Deplasaţi comutatorul AUTO/MANUAL
(Automat/Manual) în poziţia MANUAL (Manual) Ajustaţi setarea pentru iris (apertură).
pentru a selecta modul manual. ( va dispărea de
pe vizor sau de pe monitorul LCD.) Comutarea temporară la focalizare automată
Chiar dacă aţi comutat FOCUS (Focalizare) la M
(MANUAL), camera va focaliza automat în timp ce
apăsaţi PUSH AUTO (Automat).

• Este posibil ca focalizarea automată să nu


funcţioneze corespunzător, dacă există scintilaţii.
Selectaţi un timp de expunere corespunzător
Comutator AUTO/MANUAL (Automat/Manual) luminii ambientale. (Pagina 46)
• Dacă modul de focalizare automată este setat cu
orice format, cu excepţia 50i şi 50P (sau 60i şi 60P
Focalizare manuală când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost
setată la 59,9 Hz), controlul focalizării va dura mai
Inel de focalizare
Comutator FOCUS (Focalizare)
mult decât în modul de focalizare normală.
• Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea AF
(Focalizare automată) din meniul de setări AUTO
SW (SW automat), focalizarea automată va fi
realizată indiferent de poziţia comutatorului FOCUS
(Focalizare) la stabilirea modului automat.
(Pagina 90)
• În timp înregistrării macro, “AF” (Focalizare
automată) sau “MF” (Focalizare manuală) se vor
Buton PUSH AUTO Comutator AUTO/MANUAL afişa într-un cadru, pe ecran.
(Automat) (Automat/Manual)
Selector RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris))

1 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL


(Automat/Manual) pentru a seta modul
manual.

2 Utilizaţi comutatorul FOCUS (Focalizare)


pentru a alege metoda de control al
focalizării.
A (AUTO) (Automat):
Mod de focalizare automată
M (MANUAL) (Manual):
Modul de focalizare manuală
Rotiţi inelul de focalizare cu mâna.
:
Camera focalizează mai întâi general, apoi
trece pe focalizare manuală.
Comutatorul FOCUS (Focalizare) revine
automat la M (MANUAL) după ce-l deplasaţi
în poziţia .

36
Utilizarea asistării la focalizare Ajustări iris
Apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la
focalizare) măreşte centrul ecranului sau afişează un
grafic de distribuţie frecvenţă în partea dreaptă de
sus a ecranului, permiţând alinierea mai uşoară a
focalizării, şi, deci, fiind foarte utilă pentru momentele
în care utilizaţi focalizarea manuală. Afişajul care
apare după apăsarea butonului FOCUS ASSIST
(Asistare la focalizare) poate fi modificat cu setarea
FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul Selector IRIS (Iris)
de setări SW MODE (Mod SW). (Pagina 89) Buton IRIS (Iris)
(Inel (Focalizare/Iris))
Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) Comutator RING (FOCUS/IRIS)

1 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL


(Automat/Manual) pentru a seta modul
manual. (Pagina 36)
2 Apăsaţi butonul IRIS (Iris) pentru a modifica
metoda de ajustare a aperturii obiectivului.
AUTO IRIS (Iris automat): Ajustaţi irisul automat.
MANUAL IRIS (Iris manual): Ajustaţi irisul manual.
3 Rotiţi selectorul IRIS (Iris) pentru a ajusta
EXPANDED (Extins): apertura obiectivului când sunteţi în modul
Partea centrală a ecranului va fi mărită cu un factor iris manual.
de aproximativ 4 în direcţie verticală şi cu un factor • În modul iris automat, irisul obiectivului poate fi
de aproximativ 6 în direcţie orizontală. Textul corectat cu ajutorul selectorului.
“EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul
afişării extinse.

Înregistrare
• Setaţi direcţia IRIS DIAL (Selector iris) şi controlul
• Centrul unghiului de vizualizare este deplasat uşor aperturii în meniurile de setare, ecran SW MODE
faţă de centrul monitorului LCD. (Mod SW), IRIS DIAL (Selector iris). (Pagina 88)
GRAPH (Grafic): • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea A.IRIS
Graficul de distribuţie frecvenţă va fi afişat în colţul (Iris automat) în meniul de setări AUTO SW (SW
din dreapta sus al vizorului sau al monitorului LCD. automat), irisul automat va fi selectat în mod
Ajustaţi inelul de focalizare obiectiv, astfel încât zona obligatoriu atunci când stabiliţi modul automat.
graficului să se extindă către dreapta, conform (Pagina 90)
imaginii de mai jos. • Apertura obiectivului poate fi ajustată în inelul de
focalizare setând comutatorul RING (FOCUS/IRIS)
(Inel (Focalizare/Iris)) la IRIS (Iris). Însă, deoarece
astfel va fi imposibil să ajustaţi focalizarea cu inelul
de focalizare, setaţi metoda de control al focalizării
la A (AUTO) (Automat) cu ajutorul comutatorului
FOCUS (Focalizare). (Pagina 36)

Focalizare nealiniată Zona albă se deplasează Când apertura obiectivului camerei este deschisă,
către dreapta, pe măsură valoarea F va fi F1,6 când zoom-ul obiectivului este
ce focalizarea este aliniată setat la unghi larg maxim (W) şi F3,0 când este setat
la telescopic maxim (T).
BOTH (Ambele): În timp ce apertura obiectivului este deschisă,
Afişaţi atât extinderea, cât şi graficul în acelaşi timp. afişajele irisului pe vizor sau pe monitorul LCD vor
• Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce indica OPEN (Deschis) când zoom-ul obiectivului
utilizaţi funcţia de zoom digital. este setat la unghi larg (W) şi F3,0 sau OPEN
• Apăsaţi butonul FOCUS ASSIST (Asistare la (Deschis) când este setat la telescopic maxim (T).
focalizare) din nou, pentru a reveni la ecranul original.
• Graficul nu poate fi afişat atât pe vizor, cât şi pe
monitorul LCD în acelaşi timp. Pentru afişarea
graficului pe vizor, închideţi monitorul LCD.

37
Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare)

Ajustarea amplificării Ajustări intensitate luminoasă


Când afişajul este negru, măriţi amplificarea pentru a Utilizaţi comutatorul ND FILTER (Filtru ND) pentru a
lumina afişajul. modifica Filtrul ND utilizat (filtru pentru modificarea
intensităţii luminoase).
OFF Filtrul ND nu este utilizat.
(Dezactivare):
Reduce intensitatea luminoasă
1/4:
cu până la 1/4.
1/16: Reduce intensitatea luminoasă
cu până la 1/16.
1/64: Reduce intensitatea luminoasă
Comutator GAIN (Amplificare) cu până la 1/64.

1 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL Comutator ND FILTER (Filtru ND)


(Automat/Manual) pentru a seta modul
manual. (Pagina 36)
2 Schimbaţi amplificarea cu ajutorul
comutatorului GAIN (Amplificare).
L:
Setată astfel în condiţii normale. (0 dB)
M:
Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de
imagine. (Valoarea implicită este de 6 dB.)
H: Ajustarea nivelului tonurilor
Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de de alb
imagine. (Valoarea implicită este de 12 dB.)
Pentru a reproduce albul cu precizie, ajustaţi raportul
• Puteţi modifica valorile de amplificare M şi H cu dintre cele trei culori primare RGB (roşu, verde,
ajutorul opţiunilor MID GAIN (Amplificare medie) şi albastru). Dacă nivelul tonurilor de alb nu este ajustat
HIGH GAIN (Amplificare maximă) din meniul de corespunzător, nu doar albul va fi reprodus la o
setări SW MODE (Mod SW). (Pagina 88) calitate slabă, ci şi tonurile de culoare ale întregului
• Dacă opţiunea AGC (Control automat al ecran. Când înregistraţi în modul manual, reajustaţi
amplificării) din meniul de setări AUTO SW (SW nivelul tonurilor de alb la fiecare modificare a
automat) este setată la o altă poziţie decât OFF condiţiilor de iluminat.
(Dezactivare), amplificarea va fi setată la automat Puteţi salva ajustările şi le puteţi reselecta setând
în timpul modului automat, indiferent de poziţia comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb)
comutatorului GAIN (Amplificare). (Pagina 90) la A sau B.
• Când aţi setat un timp de expunere mare (1/12 ), De asemenea, puteţi utiliza şi valorile presetate.
amplificarea este fixată la 0 dB, indiferent de setarea Utilizaţi setările potrivite condiţiilor de înregistrare.
comutatorului GAIN (Amplificare). (Pagina 46)
* 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)
este setată la 59,9 Hz

Comutator WHITE BAL


(Nivel tonuri de alb)
Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb)

38
Ajustări ale nivelului tonurilor • Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat dacă
operează funcţia ATW (Auto Tracking White
de alb (Detectare automată alb)).
1 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL • Dacă aţi setat ON (Activare) la ATW (Detectare
(Automat/Manual) pentru a seta modul automată alb) în meniul de setări AUTO SW (SW
manual. (Pagina 36) automat), opţiunea ATW (Detectare automată alb)
va fi selectată când este setat modul automat,
2 Setaţi timpul de expunere. (Pagina 46) indiferent de poziţia comutatorului WHITE BAL
3 Aşezaţi un tipar alb într-o locaţie cu aceleaşi
(Nivel tonuri de alb). (Pagina 90)
• Efectuaţi ajustările necesare dacă apare unul din
condiţii de iluminare şi aceeaşi sursă de
următoarele mesaje de eroare, apoi încercaţi să
lumină ca şi subiectul, apoi măriţi şi umpleţi
ajustaţi din nou nivelul tonurilor de alb.
întregul ecran cu alb.
Puteţi utiliza şi un obiect alb (o cârpă albă sau Mesaje de eroare Ajustări
un perete) din apropierea subiectului. LOW LIGHT Măriţi intensitatea sau
• Nu includeţi punctele de lumină strălucitoare în (Lumină slabă) amplificarea.
înregistrare. LEVEL OVER Reduceţi intensitatea sau
4 Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri (Nivel depăşit) amplificarea.
de alb) la A sau B (în oricare doriţi să salvaţi • Dacă mesajele apar în mod repetat, chiar după
ajustările). câteva încercări, contactaţi distribuitorul.
5 Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri
de alb). Utilizarea presetărilor
• Ajustările durează câteva secunde.
(Următoarele mesaje apar pe ecran.)
Utilizaţi această caracteristică atunci când nu aveţi
timp de ajustări ale nivelului tonurilor de alb.
Mesaj în timpul ajustării
1 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL
AWB Ach ACTIVE (Automat/Manual) pentru a seta modul

Înregistrare
(Ajustare nivel tonuri de alb canal A activ) manual. (Pagina 36)
2 Setaţi comutatorul WHITE BAL
Mesaj după ajustare (Nivel tonuri de alb) la PRST (Presetări).
Sunt afişate valorile nivelului de tonuri de alb.
AWB Ach OK
• Valorile nivelului de tonuri de alb 3200 K şi
(Ajustare nivel tonuri de alb canal A OK) 5600 K sunt presetate în poziţia PRST
(Presetări).
Ghid al valorilor presetate
• Un mesaj de eroare apare pe ecran când nu
este posibilă ajustarea nivelului tonurilor de P3.2K (3200 K): bec cu halogen
alb. P5.6K (5600 K): exterior
Mesaj la imposibilitatea efectuării ajustării 3 Apăsaţi butonul AWB
(Ajustare nivel tonuri de alb).
Nivelul tonurilor de alb se modifică între 3200 K
AWB Ach NG şi 5600 K.
(Ajustare nivel tonuri de alb canal A NG)

39
Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare)

Ajustări nivel tonuri Auto Tracking White (ATW)


de negru (Detectare automată alb)
Pentru a reproduce negrul cu precizie, setaţi nivelul Utilizarea funcţiei ATW (Detectare automată alb)
zero al celor trei culori primare RGB (roşu, verde, permite analizarea automată a mediului de
albastru). Dacă nivelul tonurilor de negru nu este înregistrare şi menţinerea constantă a unui nivel
ajustat corespunzător, nu doar negrul va fi reprodus optim de tonuri de alb în timpul înregistrării.
la o calitate slabă, ci şi tonurile de culoare ale
Puteţi aloca opţiunea ATW (Detectare automată alb)
întregului ecran. În mod normal, nu este necesar să
uneia dintre poziţiile de pe comutatorul WHITE BAL
ajustaţi nivelul tonurilor de negru. Ajustaţi-l când:
(Nivel tonuri de alb) (A, B sau PRST (Presetări)).
• Utilizaţi camera pentru prima dată. Alocaţi mergând la meniul de setare, ecranul SW
• Utilizaţi camera după o perioadă îndelungată. MODE (Mod SW), ATW (Detectare automată alb).
(Pagina 88) Opţiunea ATW (Detectare automată alb)
• Temperatura mediului ambient se modifică
este setată să funcţioneze în modul automat la
semnificativ. momentul livrării. (Pagina 90)
• Comutaţi la timp de expunere normal (OFF
(Dezactivare)) sau mare. Senzor pentru nivelul
• Comutaţi între modul progresiv şi cel normal (50i*). tonurilor de alb

* 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este


setată la 59,9 Hz

Nivelul tonurilor de alb poate fi ajustat automat,


apăsând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb),
în timp ce nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat
menţinând butonul apăsat. Setaţi condiţiile pentru
ajustarea nivelului tonurilor de alb înainte de a
continua.

• În funcţie de mediu, este posibil să existe o eroare


Mesaj în timpul ajustării în ajustare.
ABB ACTIVE • Utilizaţi procedura descrisă în pagina anterioară, de
(Ajustare nivel tonuri de negru activă) fiecare dată când aveţi nevoie de un nivel mai
precis al tonurilor de alb.
• Nu blocaţi senzorul pentru nivelul tonurilor de alb,
Mesaj după ajustare când utilizaţi opţiunea ATW (Detectare automată
alb). ATW (Detectare automată alb) nu va funcţiona
ABB END în acest caz
(Ajustare nivel tonuri de negru finalizată)

• Nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând


butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de negru)
apăsat de fiecare dată când utilizaţi funcţia ATW
(Detectare automată alb).
• Nu puteţi ajusta nivelul tonurilor de negru în timpul
înregistrării.

40
Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte

Înregistrare la unghi inferior Model zebră


Înregistrarea poate fi controlată cu butonul START/STOP Apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în modul CAM
(Pornire/Oprire) de pe mâner, în timpul înregistrării din pentru a afişa modelul sau marcajul zebră pe vizor
unghi inferior, deplasând comutatorul REC (Înregistrare) sau pe monitorul LCD, astfel încât să puteţi verifica
în poziţia ON (Activare). luminozitatea subiectului.
• Pentru a preveni operarea eronată când nu utilizaţi Părţile care ar putea fi albicioase din cauza supra-
butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe expunerii sunt afişate cu model zebră.
mâner, setaţi selectorul REC (Înregistrare) în • Foarte strălucitor
poziţia OFF (Dezactivare).
• Părţi reflectorizante
Selector REC Puteţi şterge majoritatea părţilor supra-expuse
(Înregistrare) Buton START/STOP ajustând irisul şi timpul de expunere în modul
(Pornire/Oprire) de pe mâner manual, pentru a şterge zonele cu model zebră.
Afişajul să modifică astfel, de fiecare dată când
apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră).

(Zebră1) (Zebră2)

Înregistrare autoportret (Dezactivare) (Marcator)


Este posibil ca imaginile de pe monitorul LCD să apară în
mod neobişnuit când acesta este rotit la 180° pentru
înregistrarea autoportretului. Puteţi face astfel încât să fie
afişate mai bine întorcând spre stânga şi spre dreapta.
Mergeţi la meniurile de setare, ecranul DISPLAY SETUP

Înregistrare
(Setări afişaj), SELF SHOOT (Auto-înregistrare) şi selectaţi În meniurile de setări, ecranul DISPLAY SETUP
MIRROR (Oglindă). Înregistrarea în modul oglindă nu are (Setări afişaj), ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1)
efect asupra materialului înregistrat şi stocat. şi ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2), setaţi
luminozitatea modelelor zebră. (Pagina 94)
Dacă opţiunea ZEBRA DETECT2 (Detector zebră2)
poate fi setat la OFF (Dezactivare), ZEBRA2
(Zebră2) nu va fi afişat, chiar dacă apăsaţi butonul
ZEBRA (Zebră).
Modelul zebră pe care l-aţi setat apare pe ecran ca
procent, timp de aproximativ 2 secunde.
Modelul zebră nu poate fi afişat cât timp utilizaţi
funcţia de asistare la focalizare.

• Imaginile redate prin apăsarea butonului REC CHECK


(Verificare înregistrare) nu pot fi inversate pe orizontală.
• Afişaje ale stării de operare în timpul înregistrării
autoportretului Fără afişare: Imposibilitate de
înregistrare (nu există card, etc.)
Înregistrare în curs, în timpul tranziţiei către modul
de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării
Înregistrare întreruptă temporar (pauză)
(în aşteptare)
Afişaj de avertizare
• Apare doar o parte a ecranului de afişare. Când este
afişat , rotiţi monitorul LCD în direcţia normală de
înregistrare şi verificaţi conţinutul mesajului.
• Pentru a confirma informaţiile afişate pe vizor, rotiţi
monitorul LCD în poziţia normală de înregistrare.
• Imaginile vor fi inversate orizontal atunci când copiaţi
pe un dispozitiv extern.

41
Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare)

Marcator PRE-REC (Pre-înregistrare)


Dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în timp ce este afişat Înregistraţi clipuri video şi audio cu trei secunde
modelul zebră, va apărea un marcator în centrul ecranului înainte de începerea operaţiunii de înregistrare.
(dacă aţi setat meniul de configurare, DISPLAY SETUP
(Setări afişaj), MARKER (Marcator) la ON (Activare)). Operaţiune de începere Operaţiune de oprire
Luminozitatea zonelor de lângă centrul ecranului poate fi a înregistrării a înregistrării
verificată ca procent (de la 0% la 99%). “99%↑”apare
(durată)
dacă procentul este peste 99.
Zonă de detectare
a nivelului imaginii
Durată reală de înregistrare

Marcator
PRE-REC (Pre-înregistrare)

Nivel imagine 1 Setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB


SETUP (Setări cod de timp/informaţii
Afişajul normal reapare dacă apăsaţi butonul ZEBRA utilizator) la FREE RUN (Operare liberă).
(Zebră) din nou. • Operaţiuni de meniu (Pagina 82)

Verificarea şi afişarea stării de 2 Setaţi opţiunea PREREC MODE (Mod pre-


înregistrare) din ecranul RECORDING SETUP
înregistrare (Setări înregistrare) la ON (Activare).
Textul P-PAUSE (P-Pauză) va fi afişat pe ecran.
• Când opţiunea TCG de pe ecranul TC/UB
SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator)
a fost setată la REC RUN (Începere
înregistrare), setarea va fi modificată automat
în FREE RUN (Operare liberă).

3 Apăsaţi butonul START/STOP


Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) (Pornire/Oprire).
În timpul înregistrării sau în timpul întreruperii Vor fi înregistrate clipuri video şi audio cu
înregistrării, informaţii precum starea de setare a aproximativ 3 secunde înainte.
funcţiilor de înregistrare şi o listă de funcţii alocate • Există posibilitatea să nu puteţi realiza clipuri
butoanelor USER (Utilizator) pot fi afişate prin video sau audio cu cele 3 secunde anterioare,
menţinerea apăsată a butonului DISP/ MODE CHK dacă începeţi înregistrarea imediat după una
(Verificare afişaj/mod). Eliberaţi butonul pentru a din următoarele situaţii.
reveni la afişajul normal. • Imediat după trecerea de la modul PB la
modul CAM
Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare • Imediat după pornirea aparatului
afişaj/mod) în timpul înregistrării sau în timpul întreruperii • Imediat după activarea opţiunii PREREC
înregistrării, va şterge toate afişajele de pe ecran, cu MODE (Mod pre-înregistrare)
excepţia stării de operare, a afişajului pentru modul • Imaginea miniaturală pentru videoclipurile
aşteptare, a contorului, marcatorului şi a afişajului pentru înregistrate cu ajutorul funcţiei PREREC (Pre-
zona de siguranţă. Apăsaţi butonul din nou pentru a înregistrare) va reprezenta imaginea din
reveni la afişajul normal. (Pagina 81) Această setare va fi momentul apăsării butonului START/STOP
menţinută chiar dacă alimentarea camerei este oprită (Pornire/Oprire).
prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în
poziţia (OFF) (Oprit), sau dacă este modificat modul de
operare.
Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare
afişaj/mod), în timp ce este afişat ecranul pentru imagini
miniaturale în modul PB, va afişa proprietăţile
videoclipului selectat. (Videoclipurile pot fi selectate prin
deplasarea cursorului cu ajutorul butonului
multifuncţional.)

42
Stabilizator optic de imagine Utilizarea butoanelor USER
Utilizaţi Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de (Utilizator)
imagine) (OIS) pentru a reduce efectele mişcării
camerei, atunci când realizaţi înregistrările manual. Puteţi aloca una dintre cele unsprezece funcţii
Apăsaţi butonul OIS (Stabilizator optic de imagine) fiecăruia dintre butoanele USER (Utilizator).
Utilizaţi aceste butoane pentru a modifica rapid
pentru a activa şi dezactiva funcţia. apare pe setările de înregistrare sau pentru a adăuga efecte
vizor şi pe monitorul LCD, atunci când este activată imaginilor pe care le înregistraţi.
această funcţie. Dezactivaţi funcţia atunci când Următoarele funcţii sunt alocate butoanelor la
utilizaţi un trepied, pentru imagini mai naturale. momentul livrării.
USER1 (Utilizator1): WHITEFADE (Estompare alb)
USER2 (Utilizator2): BACKLIGHT (Lumină de fundal)
USER3 (Utilizator 3): INDEX (Indexare)
Pentru detalii, consultaţi meniurile de setare, ecranul
SW MODE (Mod SW), USER1-3 (Utilizator 1-3).
(Pagina 88)
Dacă apăsaţi un buton USER (Utilizator) căruia i-a
fost alocată una din funcţii şi apoi întrerupeţi
alimentarea, efectul adăugat imaginii nu va fi salvat.

Compensare lumină de fundal


• Această funcţie nu va fi la fel de eficientă atunci Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-aţi alocat
când vibraţiile sunt foarte accentuate sau când funcţia BACKLIGHT(Lumină de fundal) atunci când
urmăriţi un obiect în mişcare. înregistraţi subiecte iluminate din spate.
BACK (Lumină fundal) apare pe ecran.
Compensarea luminii de fundal ajustează irisul, astfel
Adăugarea de efecte

Înregistrare
încât subiectul să nu apară întunecat.
imaginilor Apăsaţi acelaşi buton USER (Utilizator) pentru a
dezactiva funcţia. (În modul iris manual, starea
Apăsaţi butonul USER (Utilizator) pe care l-aţi alocat compensării luminii de fundal este salvată chiar dacă
opţiunii BLACKFADE (Estompare negru) sau este anulată compensarea luminii de fundal.)
WHITEFADE (Estompare alb) pentru a adăuga efecte de
estompare imaginilor dumneavoastră. Funcţia butonului Bare de culoare
este anulată automat în timpul redării sau al REC
CHECK (Verificare înregistrare), precum şi atunci când Apăsaţi butonul BARS (Bare) în modul CAM, pentru
sunt afişate imagini miniaturale. a afişa o bară de culoare pe un televizor sau un
monitor, astfel încât să o puteţi ajusta. Apăsaţi
BLACKFADE (Estompare negru): butonul din nou pentru a dezactiva funcţia.
Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre negru. • În timp ce este afişată culoarea, un ton de test
Este estompată şi înregistrarea audio. de 997 Hz* va fi emis de la terminalul pentru căşti
Estomparea începe după eliberarea butonului. sau terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio). Nu va fi
WHITEFADE (Estompare alb): emis niciun sunet prin difuzor.
Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre alb. * 1 kHz când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)
Este estompată şi înregistrarea audio. este setată la 59,9 Hz
Estomparea începe după eliberarea butonului. • Bara de culoare poate fi înregistrată apăsând
butonul START/STOP (Pornire/Oprire).
• Butonul BARS (Bare) nu funcţionează în modul
PB sau PC.
• Afişajul barei de culoare este anulat când este
întreruptă alimentarea.

43
Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare)

Funcţie formă de undă pentru Ajustarea volumului în timpul


monitor înregistrării
O imagine de formă de undă poate fi afişată pe Reglarea volumului
monitorul LCD apăsând butonul WFM (Monitorizare
formă de undă), în modul CAM.
Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul
normal.
• Este posibil să comutaţi între un afişaj de formă de
undă şi un afişaj vector în opţiunea WFM
(Monitorizare formă de undă) (Pagina 89) din
meniul de setări SW MODE (Mod SW).
• Formele de undă nu vor fi afişate pe vizor.
• Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce
utilizaţi funcţia de asistare la focalizare.
Dacă monitorizaţi sunetul prin căşti în timpul
• Formele de undă nu pot fi înregistrate.
înregistrării, puteţi regla volumul cu ajutorul
• În timp ce sunt afişate formele de undă, utilizaţi şi butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire
vizorul, deoarece o parte din ecranul de volum).
înregistrare va fi ascuns sub formele de undă.
• Pentru a ajusta nivelul înregistrării. (Pagina 49)
• Reglajele de volum vor fi memorate dacă
întrerupeţi alimentarea prin aducerea comutatorului
POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit).

44
Funcţie reper de Funcţie de imprimare dată
înregistrare şi oră
Reperele sunt ataşate imaginilor miniaturale ale Data şi ora înregistrării pot fi înregistrate în imaginile
videoclipurilor şi se numesc repere de înregistrare. video. Selectaţi ON (Activare) pentru opţiunea TIME
Pe ecranul cu imagini miniaturale puteţi selecta doar STAMP (Imprimare dată şi oră) din meniul de setări
videoclipurile cu repere de înregistrare şi le puteţi RECORDING SETUP (Setări înregistrare).
reda. În timpul înregistrării, când apăsaţi butonul
Când funcţia TIME STAMP (Imprimare dată şi oră)
USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia SHOT
MARK (Reper înregistrare), MARK ON (Reper este setată la ON (Activare), litera este afişată în
activat) apare pe monitorul LCD sau pe vizor şi este faţa afişajului datei şi orei pe vizor şi pe monitorul
setat un reper de înregistrare pentru imagini LCD.
miniaturale ale videoclipului în curs de înregistrare.
• Afişajul literei nu va fi înregistrat în videoclip.
Dacă apăsaţi butonul din nou, reperul de înregistrare
este şters. De asemenea, puteţi seta sau şterge • Dimensiunea şi poziţia caracterelor pentru dată şi
repere de înregistrare efectuând operaţiunile de oră, înregistrate pe imagine, variază în funcţie de
imagini miniaturale pentru videoclipuri. (Pagina 62) formatul de înregistrare.
Însă, reţineţi că nu puteţi seta sau şterge repere de • Dimensiunea şi poziţia caracterelor reperului
înregistrare în timpul redării. temporal, în afişajele pe dispozitive externe, poate
• INVALID (Invalid) apare atunci când nu puteţi seta fi diferită de cea de pe monitorul LCD sau vizor.
sau şterge repere de înregistrare. • Afişajul înregistrat pentru dată şi oră va corespunde
setărilor efectuate pentru opţiunea DATE/TIME
Înregistrare indexări (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări
afişaj). Data şi ora nu vor fi înregistrate dacă
această opţiune este setată la OFF (Dezactivare).
Această funcţie vă permite să adăugaţi o indexare, la
un anumit moment într-un videoclip, în timpul • Pentru a evita suprapunerea afişajelor pentru dată
şi oră, atunci când redaţi videoclipuri cu repere

Înregistrare
înregistrării sau al redării.
temporale înregistrate, setaţi opţiunea DATE/TIME
Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat funcţiei (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări
INDEX (Index) în timpul înregistrării, pentru a afişaj) la OFF (Dezactivare).
înregistra un semnal de indexare la acel moment din
videoclip. (Paginile 43, 89) Puteţi adăuga indexări şi
în timpul redării şi, de asemenea, este posibil să Funcţie LAST CLIP
selectaţi numai videoclipuri cu indexări, pentru a le
afişa şi reda. (Paginile 65, 66) (Cel mai recent videoclip)
Videoclipul înregistrat cel mai recent poate fi şters la
• Puteţi înregistra până la 100 de indexări pentru un atingerea unui buton, alocând funcţia LAST CLIP
videoclip. (Cel mai recent videoclip) oricăruia dintre butoanele
• Când numărul de indexări depăşeşte 100, textul USER 1 - 3 (Utilizator 1 - 3). Apăsaţi butonul USER
INVALID (Invalid) este afişat pe ecran şi nu mai (Utilizator) alocat pentru funcţia LAST CLIP (Cel mai
puteţi adăuga alte indexări, chiar dacă urmaţi toate recent videoclip), pentru a afişa YES/NO (Da/Nu) pe
etapele pentru adăugarea unei indexări. ecran. Selectaţi YES (Da) pentru a şterge videoclipul
înregistrat cel mai recent.
• Când adăugaţi indexări în mod repetat, lăsaţi un
spaţiu de cel puţin o secundă între ele. Dacă • Selectaţi NO (Nu) pentru a nu şterge videoclipul.
adăugaţi indexările cu spaţii între ele mai mici de o • Dacă aţi comutat camera în modul PB sau aţi
secundă, numai prima operaţiune va fi valabilă. modificat formatul de înregistrare de la încheierea
înregistrării, videoclipurile nu pot fi şterse, chiar
dacă este apăsat butonul. De asemenea,
videoclipurile nu pot fi şterse dacă aţi oprit şi pornit
camera din nou.
• Videoclipurile nu pot fi şterse, chiar dacă aţi apăsat
butonul, dacă aţi scos cardul de memorie şi l-aţi
reintrodus, după încheierea înregistrării.

45
Ajustarea timpului de expunere

Buton SHUTTER (Obturator)


Butoane SPEED SELECT
(Selectare viteză)

SHUTTER 1/50 (Obturator 1/50)

• Timpul de expunere curent apare pe vizor şi


monitorul LCD, dacă nu aţi selectat OFF
(Dezactivare) în OTHER DISPLAY (Alt afişaj) pe
ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) cu meniuri
de setări. Nu este afişat dacă aţi setat timpul de
1 Apăsaţi pe butonul SHUTTER (Obturator). expunere la normal (OFF) (Dezactivare).
De fiecare dată când apăsaţi butonul SHUTTER • Cu iluminat artificial şi în special lumini fluorescente
(Obturator), timpul de expunere se schimbă între şi lămpi cu vapori de mercur, luminanţa se modifică
normal (OFF (Dezactivare)) şi cel pe care îl odată cu frecvenţa de alimentare. Când această
selectaţi cu butoanele SPEED SELECT frecvenţă este 50 Hz, va avea loc o interferenţă
(Selectare viteză). reciprocă între frecvenţa de sincronizare verticală a
2 După ce aţi apăsat butonul SHUTTER
camerei video (aprox. 60 Hz) şi frecvenţa de
iluminare (50 Hz). Acest lucru înseamnă că nivelul
(Obturator), apăsaţi butoanele SPEED
tonurilor de alb se poate modifica periodic.
SELECT (Selectare viteză) pentru a selecta
Înainte de a înregistra în zone cu lumină artificială
timpul de expunere.
sau înainte de a ajusta nivelul tonurilor de alb,
Timpul de expunere se modifică după cum
setaţi timpul de expunere astfel.
urmează, de fiecare dată când apăsaţi butonul
SPEED SELECT + (Selectare viteză +) (Ordinea
este inversată pentru butonul SHUTTER Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată
SELECT - (Selectare obturator - ).) la 50 Hz
• Reţineţi că sensibilitatea este mai mică cu cât Mod Timp de expunere
timpul de expunere este mai mic. progresiv 50 Hz 60 Hz
• Dacă irisul este setat la automat, atunci acesta
OFF
se va deschide mai larg, cu un timp de OFF (Dezactivare)
(Dezactivare) 1/60
expunere mai mic, şi va reduce, aşadar, (1/50)
(50i)
adâncimea focală.
• Focalizarea va dura mai mult atunci când OFF (Dezactivare)
25P 1/60
măriţi timpul de expunere, aşadar este (1/50)
recomandat ca aparatul să fie fixat pe un
trepied, etc., pentru a fi utilizat. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată
la 59,9 Hz
Mod Timp de expunere
progresiv 50 Hz 60 Hz
OFF OFF
(Dezactivare) 1/100 (Dezactivare)
(60i) (1/60)
OFF (Dezactivare)
30P 1/60
(1/50)
OFF (Dezactivare)
24P 1/60
(1/50)

• Amplificarea este fixată la 0 dB cu un timp de


expunere de 1/12*.
* 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)
este setată la 59,9 Hz

46
Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz
Cu formatele 1080/50i sau 720/50P
Standard (OFF (Scanare sincronizată)
(Dezactivare))

Cu formatele 1080/25P sau 720/25P


Standard (OFF (Scanare sincronizată)
(Dezactivare))

Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz


Cu formatele 1080/60i or 720/60P
Standard (OFF (Scanare sincronizată)
(Dezactivare))

Cu formatele1080/30P sau 720/30P


Standard (OFF (Scanare sincronizată)
(Dezactivare))

Cu formatele 1080/24P sau 720/24P


Standard (OFF (Scanare sincronizată)
(Dezactivare))

Înregistrare
Scanare sincronizată
Setaţi timpul de expunere pentru scanarea sincronizată
(utilizată pentru înregistrarea unor imagini de pe
televizor sau de pe un monitor de computer) din
meniurile de setări, ecranul SCENE FILE (Fişier scenă),
SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată). (Pagina 86)
• Ajustaţi timpul de expunere pentru a se potrivi cu
frecvenţa televizorului sau a monitorului de computer,
pentru a minimaliza zgomotul orizontal care apare la
înregistrarea unor astfel de subiecte.
• Dacă opţiunea SYNCRO SCAN (Scanare
sincronizată) este afişată cu gri, aceasta nu poate fi
utilizată cu formatul de înregistrare curent. Această
funcţie va funcţiona doar pentru valori pre-setate
pentru fiecare format de înregistrare, conform
informaţiilor de mai jos.
Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat
la 50 Hz
Mod 50i/50P: 1/50
Mod 25P: 1/25
Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este
setatăla 59,9 Hz
Mod 60i/60P: 1/60
Mod 30P: 1/30

Puteţi modifica modul progresiv din meniul de setări cu


REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul
RECORDING SETUP (Setări înregistrare). (Pagina 91)

47
Comutarea intrării audio

În timpul înregistrării, puteţi înregistra până la două


canale de sunet. De asemenea, puteţi seta ca
Utilizarea microfonului
sunetul să fie înregistrat pe fiecare dintre canalele încorporat
către microfonul încorporat, microfoane externe sau
echipament audio conectat la cameră. 1 Aduceţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare
canal1) în poziţia INT (L (Stânga)).
• Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului
Comutator CH2 SELECT (Selectare canal2) încorporat este înregistrat pe canalul audio 1.

Comutatoare INPUT 1/2 2 Aduceţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare


(Intrare 1/2) (MIC POWER canal2) în poziţia INT (R (Dreapta)).
(Putere microfon) +48V) • Semnalul audio de la canalul drept al microfonului
încorporat este înregistrat pe canalul audio 2.

Utilizarea unui microfon şi a


unui echipament audio extern
1
Comutator CH1 SELECT (Selectare canal1)
Conectaţi un microfon sau un echipament audio
extern la terminalele de intrare INPUT ½
(Intrare 1/2) (XLR 3 pini). (Pagina 71)

2 Utilizaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2)


pentru a comuta intrarea audio.
Terminal INPUT 1
(Intrare 1) LINE (Linie): (echipamentul audio este conectat)
Terminal INPUT 2 Nivelul de intrare este 0 dBu.
(Intrare 2) MIC (Microfon): (este conectat un microfon extern)
Comutator INPUT 2 Nivelul de intrare este –50 dBu. Puteţi modifica
(Intrare 2) nivelul de intrare la -60 dBu în meniurile de setare,
Comutator INPUT 1 (Intrare 1)
ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare),
MIC GAIN1 (Amplificare microfon 1) şi MIC GAIN2
(Amplificare microfon 2) (Pagina 91) Reţineţi faptul
că sensibilitatea va fi mai ridicată dacă alegeţi –60
dBu aşadar veţi înregistra mai mult zgomot.
3 Când utilizaţi microfonul fantomă (care necesită
o sursă de alimentare de + 48V), setaţi
comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC
POWER (Putere microfon) +48V) la ON (Activare).
ON (Activare): (Când utilizaţi microfonul fantomă)
Sursă de alimentare +48V pentru terminalele
INPUT 1/2 (Intrare 1/2).
OFF (Dezactivare): (Când nu este conectat un
microfon fantomă)
Nu există sursă de alimentare pentru terminalele
INPUT 1/2 (Intrare 1/2).
• Acumulatorul se va descărca mai rapid dacă
utilizaţi un microfon fantomă.
• Setaţi la OFF (Dezactivare), dacă aţi conectat
echipament care nu este compatibil cu +48V.
Puteţi deteriora echipamentul dacă lăsaţi setarea
la ON (Activare).
• Când utilizaţi AG-MC200G (opţional), setaţi
opţiunea MIC GAIN (Amplificare microfon)
la –50 dBu.

48
4 Utilizaţi comutatorul CH1 SELECT Ajustarea nivelului înregistrării
(Selectare canal1) pentru a selecta terminalul
de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi pe
canalul audio 1.
INT (L (Stânga)):
Semnalul audio de la canalul stâng al
microfonului încorporat este înregistrat la
canalul audio 1.
INPUT 1 (Intrare 1):
Semnal audio de la un dispozitiv conectat la
terminalul INPUT 1 (Intrare 1) este înregistrat
la canalul 1.
INPUT 2 (Intrare 2): Butoane de control AUDIO (Audio)
Semnal audio de la un dispozitiv conectat la
terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat Utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio) pentru a
la canalul 1. ajusta nivelul de înregistrare al microfonului
încorporat sau al intrării semnalelor audio prin
5 Utilizaţi comutatorul CH2 SELECT terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR 3 pini).
(Selectare canal2) pentru a selecta semnalul Pentru a ajusta volumul sunetului pentru
de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi la monitorizare. (Pagina 44)
canalul audio 2. Pentru a regla nivelul de înregistrare a semnalelor
INT (R (Dreapta)): audio, rotiţi butoanele de control AUDIO (Audio), în
Semnalul audio de la canalul dreapta al timp ce consultaţi funcţia de măsurare a nivelului
microfonului încorporat este înregistrat la audio în partea dreaptă jos a vizorului sau a
canalul audio 2. monitorului LCD, indiferent de setările de opţiune
INPUT 2 (Intrare 2): MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului)

Înregistrare
(Pagina 91), din meniul de setări RECORDING
Semnal audio de la un dispozitiv conectat la
SETUP (Setări înregistrare).
terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat
la canalul 2.

• Atunci când transmiteţi semnalul microfonului


prin canalele 1 şi 2, conectaţi microfonul la
INPUT 2 (Intrare 2) şi comutaţi atât CH1
SELECT (Selectare canal1) cât şi CH2
SELECT (Selectare canal2) la INPUT 2
(Intrare 2). • Verificaţi nivelul volumului înainte de înregistrare.
• Nivelul de înregistrare al acestei camere este setat
cu aproximativ 8 dB mai mare decât în cazul
camerelor video Panasonic pentru emisie (produse
din seria AJ).

49
Utilizarea fişierelor scenă

Setările corespunzătoare diferitelor situaţii de


înregistrare sunt stocate la fiecare poziţie a
Modificarea setărilor pentru
selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). În momentul fişierele scenă
înregistrării, puteţi accesa imediat fişierul necesar, cu
ajutorul selectorului SCENE FILE (Fişier scenă).
Valoarea de setare a fişierului scenă poate fi
modificată. De asemenea, puteţi salva fişierul scenă
modificat la fiecare poziţie a selectorului SCENE
FILE (Fişier scenă).

Exemplu: Modificaţi denumirea fişierului scenă.

1 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în


poziţia ON (Pornit).

Selector SCENE FILE (Fişier scenă) 2 Rotiţi selectorul SCENE FILE (Fişier scenă),
apoi selectaţi fişierul scenă pe care doriţi să-l
modificaţi.
Când camera video este livrată din fabrică,
următoarele fişiere sunt stocate. 3 În meniurile de setări, selectaţi ecranul
SCENE FILE (Fişier scenă).
F1: SCENE (Scenă) • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82)
Fişier potrivit pentru înregistrarea normală. • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul
F2: SCENE FLUO (Scenă fluorescentă). butoanelor de pe telecomandă, care
corespund cu cele de pe cameră. Pentru
Fişier potrivit pentru înregistrarea sub lumină
detalii, consultaţi “Descrierea componentelor
fluorescentă, adică în interior.
(Telecomandă)”. (Pagina 18)
F3: SCENE SPARK (Scenă variată)
Fişier potrivit pentru înregistrarea cu o gamă variată 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile
de rezoluţii, culori şi contraste. şi selectaţi opţiunea NAME EDIT
F4: SCENE B-STR (Scenă contrast) (Editare denumire).
Fişier pentru accentuarea contrastului părţilor
întunecate, cum ar fi la înregistrarea apusurilor.
F5: SCENE CINE V (Scenă film V)
Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor
asemănătoare celor de film, unde contrastul trebuie
evidenţiat. (Formatul de înregistrare rămâne
neschimbat, chiar şi atunci când fişierul scenă este
modificat. Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC
FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul
RECORDING SETUP (Setări înregistrare).
(Pagina 91)) 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-
F6: SCENE CINE D (Scenă film D) l în direcţia ), înclinaţi-l în direcţia
pentru a selecta YES (Da) şi apăsaţi-l din
Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor
nou.
asemănătoare celor de film, unde domeniul dinamic
trebuie evidenţiat. (Formatul de înregistrare rămâne
neschimbat, chiar şi atunci când fişierul scenă este
modificat. Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC
FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul
RECORDING SETUP (Setări înregistrare).
(Pagina 91))

50
6 Setaţi o denumire de fişier de 6 caractere, cu
ajutorul butonului multifuncţional, când este
afişat următorul ecran.
Setaţi denumirea ca informaţie pentru utilizator.
(Pagina 58)
• Caractere ce pot fi setate
Spaţiu, de la A la Z,
de la 0 la 9, : ; < = > ? @ [ ] ^_-./
Dacă apăsaţi butonul RESET/TC SET
(Resetare/Setare cod de timp) după ce aţi setat
denumirea fişierului, caracterele sunt şterse.

7 După ce aţi setat denumirea fişierului, apăsaţi


butonul multifuncţional.

8 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare.

Înregistrare
• Selectând YES (Da), veţi închide ecranul
NAME EDIT (Editare denumire) şi veţi confirma
toate modificările.
• Odată confirmate, toate denumirile şi valorile
modificate vor fi salvate chiar dacă este
întreruptă alimentarea sau este deplasat
selectorul pentru scene.

51
Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD

Puteţi salva până la patru setări de fişiere scenă sau


alte setări, sub formă de fişier, pe un card de memorie 4 Apăsaţi butonul multifuncţional din nou,
SD şi, de asemenea, le puteţi încărca de pe card. selectaţi YES (Da) când este afişat următorul
• În cazul fişierelor scenă, setările curente sunt salvate ecran şi apoi apăsaţi butonul din nou.
automat în aparat, iar datele salvate sunt scrise pe un • În următorul exemplu, TITLE001 este
card de memorie SD. Când sunt citite date de pe un denumirea fişierului. (Pentru a modifica
card de memorie SD, setările curente sunt rescrise în denumirea fişierului, a se vedea descrierea
acelaşi timp în care sunt salvate datele în aparat. de mai jos.)
• Datele din toate fişierele scenă, F1 până la F6, sunt
rescrise.
Dacă aţi salvat un fişier scenă

1 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) al


camerei în poziţia ON (Pornit).
2 Selectaţi CARD READ/WRITE (Citire/Scriere
card) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier
scenă), selectaţi WRITE (Scriere) şi apăsaţi
butonul multifuncţional.
Pentru toate celelalte setări, selectaţi USER 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi
FILE (Fişier utilizator). din modul meniu.
• Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82)
• Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul Pentru a citi fişiere
butoanelor de pe telecomandă, care 1) Selectaţi READ (Citire) în etapa 2 şi apăsaţi
corespund cu cele de pe cameră. Pentru butonul multifuncţional.
detalii, consultaţi “Descrierea componentelor 2) Selectaţi numărul fişierului şi apăsaţi butonul
(Telecomandă)”. (Pagina 18) multifuncţional.
3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare.
Textul READ COMPLETED (Citire încheiată) va fi
afişat când citirea este încheiată.

Pentru a adăuga titluri fişierelor


1) Urmaţi paşii 1 - 3.
2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile
pentru a selecta caracterele şi înclinaţi-l în direcţia
pentru a trece la caracterul următor. Pot fi
3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile introduse următoarele caractere.
(Spaţiu), A-Z, 0-9, : ; < = > ? @ [ ] ^ _ - . /
, selectaţi numărul fişierului (1 - 4) şi
3) Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi
apăsaţi butonul din nou.
introdus toate caracterele.
4) Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare.

• Dacă apare WRITE NG WRITE PROTECT


(Protecţie împotriva scrierii), anulaţi protecţia
împotriva scrierii pentru cardul de memorie SD.
• Dacă apare WRITE NG CANNOT ACCESS (Acces
imposibil), opriţi toate celelalte operaţiuni (precum
redarea) înainte de a continua.

52
Metadate videoclip
Puteţi adăuga sistemele video şi audio, denumirea SCENARIO (Scenariu):*2
persoanei care realizează înregistrarea, locaţia de
Indică PROGRAM NAME (Denumire program),
înregistrare, memo de tip text şi alte informaţii datelor
SCENE NO. (Nr. scenă) şi TAKE NO. (Nr. dublă)
video pe care le-aţi înregistrat pe cardul de memorie
SD. Aceste date se numesc metadate despre NEWS 1 (Ştiri 1):
videoclip. (Metodă de afişare: Pagina 68) Indică REPORTER (Reporter) (numele reporterului)
şi PURPOSE (Scop) (scopul colectării datelor).
Există două tipuri de metadate despre videoclipuri: NEWS 2 (Ştiri 2):
datele care sunt înregistrate automat în timpul Indică OBJECT (Obiect) (ţinta colectării datelor).
înregistrării şi datele din fişierul de metadate, creat MEMO (Memo):*3
pe cardul de memorie SD, care sunt încărcate în Indică PERSON (Persoană) (numele persoanei
aparat. (Metodă de încărcare: Pagina următoare) care a înregistrat memo-ul de tip text) şi TEXT
(Text) (conţinutul memo-ului).
Din ce constă metadatele *1 Dacă nu există informaţii în fişierul de încărcare
despre videoclipuri metadate, numere de cinci cifre consecutive vor fi
aplicate videoclipurilor, în ordinea în care au fost
Puteţi seta opţiunile evidenţiate mai jos încărcând înregistrate, primului videoclip înregistrat alocându-i-
fişierul de metadate pe cardul de memorie SD. Toate se 0. Metoda de înregistrare USER CLIP NAME
celelalte opţiuni sunt setate automat în timpul (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată.
înregistrării. Consultaţi pagina 54.
*2 Când introduceţi SCENARIO (Scenariu), trebuie
să introduceţi PROGRAM NAME (Denumire
GLOBAL CLIP ID (Cod global al videoclipului): program). Nu puteţi introduce numai SCENE NO.
Prezintă codul global al videoclipului, care indică (Nr. scenă) şi TAKE NO. (Nr. dublă).
starea de înregistrare a videoclipului. *3 Când introduceţi MEMO (Memo), trebuie să
USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): introduceţi TEXT (Text). Nu puteţi să introduceţi
Indică numele videoclipului, setat de către numai PERSON (Persoana).

Înregistrare
utilizator.*1
VIDEO & AUDIO (Video & Audio):
• Numai caracterele ASCII imprimabile pot fi afişate
Indică FRAME RATE (Rată cadre), RESOLUTION de acest aparat.
(Rezoluţie), sistemul PULL DOWN (Conversie) şi
• Din cauza limitelor impuse de acest aparat asupra
AUDIO (Audio) pentru imaginea înregistrată.
numărului de caractere ce poate fi afişat, nu pot fi
ACCESS (Acces): afişate toate datele. (Acest lucru nu înseamnă că
Indică CREATOR (Realizator) (numele persoanei datele care nu sunt afişate au fost şterse.) Utilizaţi
care realizează înregistrarea), CREATION DATE vizualizatorul AVCCAM sau un alt program, pentru
(Data realizării) (data înregistrării), LAST UPDATE a verifica toate datele.
DATE (Data ultimei actualizări) (data ultimei • Metadatele pot fi produse cu AVCCAM Viewer
actualizări a datelor) şi LAST UPDATE PERSON (Vizualizator AVCCAM). (Pagina 109)
(Realizatorul ultimei actualizări) (persoana care a
realizat ultima actualizare a datelor).
DEVICE (Aparat):
Indică MANUFACTURER (Producător)
(producătorul echipamentului), SERIAL NO. (Nr.
serie) (numărul de serie al echipamentului) şi
MODEL NAME (Model) (denumirea modelului
echipamentului: AG-HMC150).
SHOOT (Înregistrare):
Indică SHOOTER (Cameraman) (numele persoanei
care realizează înregistrarea) şi PLACE NAME
(Denumire locaţie) (denumirea locaţiei).
LOCATION (Locaţie):
Indică ALTITUDE (Altitudine), LONGITUDE
(Longitudine), LATITUDE (Latitudine), şi SOURCE
(Sursă) (altitudinea, longitudinea, latitudinea, sursa
de informaţii).

53
Metadate videoclip (continuare)

• Pot fi afişate până la 10 opţiuni de metadate de pe


Încărcarea metadatelor cardul de memorie SD, începând cu cea mai recentă
(META DATA) dată de producţie.
• ·Dacă utilizaţi alte caractere în afară de caractere
Puteţi efectua oricare dintre operaţiunile următoare. alfanumerice de un bit, în denumirea fişierului de
Dacă este necesar, faceţi pregătirile înainte de metadate ce urmează a fi încărcat, acestea sunt
efectuarea operaţiunilor. afişate ca “*”.
RECORD (Înregistrare):
Selectaţi această opţiune pentru a seta dacă doriţi sau
Încărcarea metadatelor nu să încărcaţi metadatele în aparat şi pe cardul de
• Introduceţi în aparat cardul de memorie SD pe care memorie SD, simultan. Selectaţi ON (Activare) pentru a
sunt înregistrate metadatele. (Pentru detalii despre înregistra metadatele sau OFF (Dezactivare) pentru a
conţinutul metadatelor, consultaţi pagina anula înregistrarea şi apăsaţi butonul multifuncţional.
anterioară.) Setarea din fabrică pentru acest mod este OFF
Selectare cu privire la înregistrarea metadatelor (Dezactivare).
pe cardul de memorie SD USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator):
Iniţializarea metadatelor în interiorul aparatului Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire
Afişarea metadatelor în interiorul aparatului dată de utilizator) poate fi selectată. Consultaţi coloana
următoare.
1 Apăsaţi butonul pentru moduri şi selectaţi CLIP COUNT RESET
modul CAM. (Resetare contor videoclipuri):
2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Resetaţi valoarea contorului la 1. Selectaţi dacă doriţi
Operaţiune de meniu (Pagina 82) sau nu să resetaţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul
multifuncţional.
3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile META DATA PROP (Proprietăţi metadate):
pentru a selecta META DATA Selectaţi această opţiune pentru a afişa metadatele
(Metadate) şi apăsaţi-l (sau înclinaţi în care au fost înregistrate în aparat.
direcţia ). META INITIAL SET (Setare iniţială metadate):
Selectaţi această opţiune pentru a iniţializa metadatele
care au fost înregistrate în aparat. Selectaţi YES (Da)
pentru a iniţializa metadatele sau NO (Nu) pentru a
anula iniţializarea şi apăsaţi butonul multifuncţional.
5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din
modul meniu.

Selectarea metodei de
înregistrare USER CLIP NAME
4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile (Denumire dată de utilizator)
pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l.
Apăsaţi butonul MENU (Meniu) şi selectaţi META
DATA →USER CLIP NAME (Metadate →Denumire
dată de utilizator) pentru a selecta metoda de
înregistrare. Sunt disponibile două opţiuni: TYPE1
(Tip1) şi TYPE2 (Tip2).
USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator)
pentru înregistrare
TYPE1 (Tip1) TYPE2 (Tip2)
Dacă metadatele Date încărcate Date încărcate +
videoclipului au fost valoare COUNT
înregistrate în (Contor)*
CARD READ (Citire card):
Dacă nu au fost citite Număr de 5 cifre Număr de
Citiţi metadatele de pe cardul de memorie SD, cu metadatele videoclipului consecutive, în 5 cifre
ajutorul camerei. sau dacă setarea pentru ordinea înregistrării consecutive, în
Treceţi la LOAD (Încărcare), apăsaţi butonul înregistrarea metadatelor ordinea
multifuncţional, selectaţi dacă doriţi să citiţi sau nu videoclipului a fost înregistrării
metadatele (YES/NO (Da/Nu) şi apăsaţi butonul dezactivată
multifuncţional din nou.

54
* Valoarea COUNT (Contor) este indicată ca număr de patru cifre.
Valoarea COUNT (Contor) creşte de fiecare dată când este captat un
videoclip nou, dacă metadatele acestuia au fost citite şi a fost selectat
TYPE2 (Tip2) ca metodă de înregistrare. Valoarea COUNT (Contor)
poate fi resetată cu ajutorul următoarei proceduri. Apăsaţi butonul
MENU (Meniu), selectaţi META DATA→CLIP COUNT RESET→YES
(Metadate→Resetare contor videoclipuri→Da) şi apăsaţi butonul
multifuncţional pentru a reseta valoarea contorului la 1.

Utilizarea contorului

Afişare contor 1 Conectaţi terminalele TC PRESET IN/OUT


(Intrare/Ieşire presetări cod de timp)
Puteţi afişa un contor care să indice timpul scurs în (terminale VIDEO OUT (Ieşire video)) la cele
timpul înregistrării sau al redării. două aparate, cu ajutorul unui cablu cu pini
şi porniţi alimentarea.
1 Apăsaţi butonul COUNTER (Contor).
De fiecare dată când apăsaţi butonul, afişajul se ■ Setări MASTER
modifică astfel. (Pagina 76) 2 Verificaţi dacă aţi setat camera MASTER în
0 : 00. 00 (numai modul CAM) modul CAM şi setaţi opţiunea EXT TC LINK
Valoare contor (Legătură cod de timp externă) din meniul de
CLIP 0 : 00 . 00 setări TC/UB SETUP (Setări cod de
Afişat atunci când este selectat CLIP timp/informaţii utilizator) la MASTER.
(Videoclip) la opţiunea REC COUNTER OUTPUTTING LTC SIGNAL (Transmitere
(Contor înregistrare) din meniul de setări semnal LTC) este afişat pe ecran, iar codul de
DISPLAY SETUP (Setări afişaj). timp este transmis de la terminalul TC PRESET
Valorile sunt resetate automat când începe IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp)
înregistrarea, iar valorile contorului sunt afişate (terminal VIDEO OUT (Ieşire video)).

Înregistrare
pentru fiecare videoclip în parte. • Selectaţi aceleaşi setări SYSTEM FREQ
TC 12 : 34 : 56 . 01 (Frecvenţă sistem) şi REC FORMAT (Format
Valoare cod de timp (Sunt afişate cifre de cod înregistrare) atât pentru camera MASTER,
de timp în 25 de cadre.) cât şi pentru camera SLAVE şi setaţi
(Dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP
fost setată la 59,9 Hz, cifrele de cod de timp (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la
sunt afişate în 24 de cadre, când este setat FREE RUN (Operare liberă).
24P şi 30 de cadre, când este setat orice alt • Pentru a anula afişarea codului de timp,
format.) apăsaţi butonul MENU (Meniu).
UB 12 34 56 78
Informaţii utilizator ■ Setări SLAVE
No display (Fără afişare):
Datele nu sunt afişate.
3 Setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod
de timp externă) din meniul de setări TC/UB
SETUP (Setări cod de timp/informaţii
Resetarea contorului
utilizator) la SLAVE.
Apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare
cod de timp) în timp ce este afişat contorul. 4 Apăsaţi butonul COUNTER - RESET/TC SET
(Contor - Resetare/Setare cod de timp).
Valorile TCG vor fi resetate la valorile de cod
Mod presetări cod de timp de timp primite de la MASTER.
• Textul TC LINK OK (Legătură cod de timp OK)
Când înregistraţi cu ajutorul unei camere va fi afişat timp de aproximativ 2 secunde atunci
multifuncţionale, puteţi seta în mod sincronizat când este închis ecranul de meniu.
valorile iniţiale ale codului de timp. • Dacă valorile de cod de timp nu pot fi setate
Camera utilizată pentru sincronizare este MASTER şi corect, va fi afişat textul LINK NG (Legătură
camera sincronizată este SLAVE. imposibilă).
• Dacă aparatul SLAVE este setat la 24P, setaţi
opţiunea TC MODE (Mod cod de timp) de pe
aparatul MASTER la NDF. (Doar când SYSTEM
FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz)
• Pentru a anula modul SLAVE, apăsaţi butonul
MENU (Meniu).

55
Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp

Reîncărcarea acumulatorului Specificarea codului de timp


încorporat (TC PRESET (Presetări cod de timp))
Acumulatorul intern al camerei salvează data şi ora. Setaţi TC PRESET (Presetări cod de timp) astfel
Dacă textul LOW INTERNAL BATTERY (Acumulator încât să puteţi înregistra o valoare la alegere ca
intern descărcat) (indicând faptul că acumulatorul setare iniţială pentru codul de timp pe care doriţi să-l
intern este descărcat) este afişat pe ecran, chiar şi utilizaţi la începerea unei înregistrări.
atunci când data şi ora sunt setate, înseamnă că
acumulatorul intern s-a descărcat. Procedaţi în modul 1 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în
următor pentru a-l reîncărca. Resetaţi data şi ora poziţia ON (Pornit).
când acumulatorul este încărcat. 2 Selectaţi opţiunea TC PRESET (Presetări cod
1 Conectaţi adaptorul c.a. (Pagina 20) de timp) din meniul de setări TC/UB SETUP
• Lăsaţi comutatorul POWER (Alimentare) în (Setări cod de timp/informaţii utilizator).
poziţia OFF (Oprit). • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82)
• Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul
2 Lăsaţi camera video astfel timp de 4 ore. butoanelor de pe telecomandă, care
• Acumulatorul intern se încarcă în acest timp. corespund cu cele de pe cameră. Pentru
• Verificaţi codul de timp şi operaţiunile de detalii, consultaţi “Descrierea componentelor
meniu, după reîncărcare. (Telecomandă)”. (Pagina 18)

Setarea codului de timp


Dacă data şi ora nu sunt memorate după
reîncărcare, acumulatorul intern trebuie schimbat.
Contactaţi locul de achiziţie.
În meniurile de setări, ecranul TC/UB SETUP (Setări
cod de timp/informaţii utilizator), setaţi următoarele
opţiuni privind codul de timp. (Pagina 92)
• TC MODE (Mod cod de timp) (Numai când
SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la
59,9 Hz) 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia
• TCG
pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi
• TC PRESET (Presetări cod de timp)
apăsaţi-l.

56
4 Când apare ecranul de mai jos, setaţi La acest aparat, valoarea codului de timp este
ajustată în funcţie de formatul şi numărul de cadre.
valoarea codului de timp.
Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile Din acest motiv, reţineţi că modificarea formatului
sau a numărului de cadre poate avea ca rezultat
şi selectaţi valoarea codului de timp. discontinuitatea de la ultima valoare de cod de timp,
a înregistrării anterioare. (Doar când SYSTEM FREQ
(Frecvenţă sistem)) este setată la 59,9 Hz)
Format de
Ajustarea codului de timp
înregistrare

Ajustabil în trepte
1080/24P 720/24P
de câte 4 cadre.

Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra


următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile
pentru a selecta valoarea.

Înregistrare
Puteţi reseta codul de timp la zero, apăsând butonul
RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp).

Cameră

5 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi


setat codul de timp.
6 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile
pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi
apăsaţi-l.

57
Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp (continuare)

Setarea informaţiilor de 4 Setaţi informaţiile de utilizator.


utilizator Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile
şi selectaţi caracterele pentru
informaţiile de utilizator.
Setarea informaţiilor de utilizator vă permite să
• Puteţi utiliza numere de la 0 la 9 şi litere de la
stocaţi informaţii de câte 8 cifre în format
A la F.
hexazecimal. Informaţiile de utilizator sunt salvate
automat în memorie şi păstrate după ce opriţi
alimentarea.
1 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în
poziţia ON (Pornit).
2 În meniurile de setări, ecranul TC/UB SETUP
(Setări cod de timp/informaţii utilizator),
selectaţi UB PRESET (Presetări informaţii
utilizator).
• Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra
• Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile
butoanelor de pe telecomandă, care pentru a selecta caracterul.
corespund cu cele de pe cameră. Pentru
detalii, consultaţi “Descrierea componentelor
(Telecomandă)”. (Pagina 18)

Puteţi reseta informaţiile de utilizator, apăsând butonul


RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp).

3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile


pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi
apăsaţi-l.

Cameră

5 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi


setat informaţiile de utilizator.
6 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile
pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi
apăsaţi-l.

58
Operaţiuni de bază pentru redare

1 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în


poziţia ON (Pornit).
În timp ce apăsaţi butonul de deblocare, aduceţi
comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON
(Pornit).

Buton de deblocare 2 Apăsaţi butonul pentru moduri, astfel încât


indicatorul luminos PB să se aprindă.
Camera este acum în modul PB.
• De fiecare dată când apăsaţi butonul, modul
se modifică astfel.
PB CAM
Când apăsaţi butonul pentru moduri cât timp
este selectat PB, aparatul intră în modul PC
(Conexiune computer). (Pagina 75)

Pentru detalii despre redarea videoclipurilor utilizând imaginile miniaturale, consultaţi pagina 63.

Operaţiuni cu ajutorul butonului multifuncţional Telecomandă

Redare ( )
Apăsaţi pentru a reda clipul indicat curent de cursor.

Derulare rapidă înainte ( )

Înregistrare
Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid în videoclip. (De
aproximativ 5 ori mai repede*)
* Derularea va fi de aproximativ 6 ori mai rapidă decât viteza
normală, atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este
setată la 59,9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la
720/24P.
Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar (pauză),

Redare
pentru a trece la următorul videoclip.
Derulare rapidă înapoi ( )
Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid înapoi în videoclip.
(De aproximativ 6 ori mai repede*)
*
Derularea va fi mai rapidă de aproximativ 5 ori decât viteza de
redare normală, atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)
este setată la 59,9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este
setat la orice în afară de 720/24P.
Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar, pentru a
trece la cel anterior.
Oprire ( )

Pauză ( )
Apăsaţi în timpul redării pentru a întrerupe temporar (pauză)
videoclipul.
Apăsaţi din nou pentru a reveni la redarea normală.

59
Ecran cu imagini miniaturale

Datele video create într-o sesiune de înregistrare se numesc videoclip. Când setaţi modul PB, videoclipurile vor fi
afişate pe monitorul LCD şi vizor ca imagini miniaturale. (Atunci când există un număr mare de videoclipuri, va dura
un timp pentru ca acestea să fie afişate pe ecran.) Puteţi efectua următoarele operaţiuni cu ajutorul ecranului cu
imagini miniaturale.
• Puteţi reda şi şterge videoclipuri
• Puteţi formata cardul de memorie SD
• Puteţi adăuga sau şterge indexări
• Puteţi adăuga sau şterge repere de înregistrare

Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale


Pentru a selecta o imagine miniaturală:
Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta
imaginea miniaturală (cadrul galben se deplasează).

Pentru a reda videoclipurile:


Selectaţi imaginea miniaturală şi apăsaţi butonul multifuncţional.
(Pentru detalii despre redare, consultaţi pagina 63.)

60
1 Stare afişare imagine miniaturală
(Pagina 65)
În această zona apar tipurile de videoclipuri
afişate ca imagini miniaturale.
2 Indicator repetare redare (Pagina 63)
Afişat în timpul redării repetate.
3 Afişare stare card
Afişează starea cardului de memorie SD.
4 Afişare capacitate acumulator rămasă
(Pagina 19)
Afişează capacitatea rămasă a acumulatorului.
5 Cursor (cadru galben)
Afişat pe imaginea miniaturală selectată în acel
moment.
6 Afişare mod de înregistrare
Afişează modul de înregistrare, dacă
videoclipul evidenţiat momentan de cursor a
fost înregistrat în modul PH.
7 Afişare format înregistrare
Afişează formatul de înregistrare al
videoclipului selectat în acel moment.
8 Afişare durată
Afişează durata videoclipului selectat în acel
moment.
9 Afişare oră (Page 65)
Afişează codul de timp la începutul înregistrării
videoclipului/informaţiile de utilizator la
începutul înregistrării videoclipului/ora
înregistrării/data înregistrării/data şi ora
înregistrării - conform setărilor.
10 Număr videoclip
Afişat în ordinea înregistrării (până la 1000 de

Redare
videoclipuri). Numerele videoclipurilor ce nu pot
fi redate (de exemplu, videoclipurile cu formate
de înregistrare diferite) sunt afişate cu roşu.
Pentru a reda videoclipurile afişate cu roşu,
setaţi formatul PB în meniul de setări PLAY
SETUP (Setări redare) la formatul de
înregistrare corespunzător (Pagina 63).
11 Afişare protecţie videoclip
Afişat pe videoclipurile protejate.
12 Indicatori
Reper de înregistrare
Indică faptul că videoclipul are un reper de
înregistrare.
(Pagina următoare)
Indexare
Afişat atunci când videoclipul are ataşate
indexări (Pagina 66).
Afişare reluare redare
Se afişează pe videoclipurile cărora li s-a
aplicat setarea de reluare a redării.

61
Ecran cu imagini miniaturale (continuare)

Adăugarea de repere de Funcţii de înregistrare


înregistrare videoclipurilor directă

Adăugarea de repere de înregistrare va Dacă apăsaţi butonul START/STOP


face mai uşoară găsirea videoclipurilor pe care le (Pornire/Oprire) în modul PB, modul CAM va fi
căutaţi. activat automat şi înregistrarea va fi pornită.

1 Înclinaţi butonul multifuncţional în


direcţiile pentru a deplasa
cadrul galben la videoclipul pentru care
doriţi să adăugaţi un reper de înregistrare.

2 Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a


fost alocată funcţia de aplicare a reperelor
de înregistrare. (Pagina 88)
Pentru a şterge un reper de înregistrare, repetaţi
paşii de mai sus.
• Nu este posibil să adăugaţi puncte de reper
videoclipurilor înregistrate cu un model de
cameră video de larg consum.

62
Setări redare (PLAY SETUP)

Efectuaţi setările pentru formatul şi metoda de


redare.
Repetare redare
(REPEAT PLAY)
Setare format de redare
Utilizaţi această setare pentru a reda în mod repetat
(PB FORMAT) toate videoclipurile disponibile.

1 Apăsaţi butonul MENU (Meniu).


Setaţi formatul de redare.
Operaţiune de meniu (Pagina 82)
1 Apăsaţi butonul MENU (Meniu).
2 Setaţi opţiunea REPEAT PLAY (Repetare
Operaţiune de meniu (Pagina 82) redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări
redare) la ON (Activare).
2 Selectaţi opţiunea PB FORMAT (Format
redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a
redare) şi apăsaţi butonul multifuncţional reveni la ecranul cu imagini miniaturale.
(sau înclinaţi-l în direcţia ). Va fi afişat indicatorul de redare repetată. Când
este efectuată operaţiunea de redare,
videoclipurile care pot fi redate sunt redate în
mod repetat.
• Redarea repetată va continua până la
întrerupere.
• Pentru a dezactiva setarea pentru redare
repetată, selectaţi OFF (Dezactivare)
în pasul 2.

3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile


pentru a selecta formatul pentru
redare şi apăsaţi-l.
Formate disponibile (când SYSTEM FREQ
(Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz):
1080/50i (25P), 720/50P (25P) Formate

Redare
disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă
sistem) este setată la 59,9 Hz):
1080/60i (30P), 1080/24P, 720/60P (30P),
720/24P
• Setarea pentru opţiunea REC FORMAT
(Format înregistrare) din meniul de setări
RECORDING SETUP (Setări înregistrare)
este considerată setarea iniţială.
4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a
reveni la ecranul cu imagini miniaturale.
• Numerele videoclipurilor vor fi afişate cu negru
pentru cele la care este posibilă redarea şi cu
roşu pentru cele la care nu este posibilă
redarea.

Chiar dacă formatul de redare este modificat,


formatul setat în opţiunea REC FORMAT (Format
înregistrare) din meniul de setări RECORDING
SETUP (Setări înregistrare) va fi restabilit atunci
când camera este comutată în modul CAM.

63
Setări redare (PLAY SETUP) (continuare)

Reluare redare Setare metodă omitere


(RESUME PLAY) (SKIP MODE) (Mod omitere)
Utilizaţi această setare pentru a reda de la Selectaţi operaţia de omitere (programare) pe care
momentul în care a fost întrerupt temporar (pauză) doriţi să o efectuaţi când întrerupeţi redarea.
videoclipul ultima dată.
1 Apăsaţi butonul MENU (Meniu).
1 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Operaţiune de meniu (Pagina 82)
Operaţiune de meniu (Pagina 82)
2 Selectaţi opţiunea SKIP MODE (Mod
2 Setaţi opţiunea RESUME PLAY (Reluare omitere) din ecranul PLAY SETUP (Setări
redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare).
redare) la ON (Activare).
3 Selectaţi metoda de omitere.
3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a CLIP (Videoclip):
reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau
4 Selectaţi un videoclip pentru redare. următor înclinând butonul multifuncţional în
direcţia sau în timp ce redarea este
Dacă aţi întrerupt redarea anterior, indicatorul
de reluare a redării va fi afişat pe imaginea întreruptă temporar (pauză).
miniaturală a videoclipului, iar restul CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare):
videoclipului va fi redat la următoarea Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau
selectare pentru redare. următor sau la poziţia INDEX (Indexare)
• Pentru a dezactiva setarea pentru reluarea anterioară sau următoare, înclinând butonul
redării, selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. multifuncţional în direcţia sau în timp
ce redarea este întreruptă temporar (pauză).

4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a


reveni la ecranul cu imagini miniaturale.

64
Operaţiuni cu imagini miniaturale

Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale


(THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale)
Puteţi afişa tipurile de videoclipuri pe care doriţi să INDICATOR (Indicator):
le vizualizaţi ca imagini miniaturale. Setaţi dacă doriţi sau nu să afişaţi indicatorul
De asemenea, puteţi seta mai exact cum doriţi să (ON/ OFF (Pornit/Oprit)). (Setarea implicită din
apară imaginile miniaturale pe ecran. fabrică este ON (Activare).) Afişarea protecţiei
videoclipului şi cel de reluare a redării vor
1 Apăsaţi butonul MENU (Meniu).
apărea în continuare dacă această setare este
Operaţiune de meniu (Pagina 82) la OFF (Dezactivare).
2 Selectaţi ecranul THUMBNAIL SETUP DATA DISPLAY (Afişare date):
(Setări imagini miniaturale) şi apăsaţi Selectaţi formatul de afişare a orei videoclipului
butonul multifuncţional (sau înclinaţi în - codul de timp (TC)/informaţii despre utilizator
direcţia ). (UB)/ora înregistrării (TIME)/data înregistrării
(DATE)/data şi ora înregistrării (DATE & TIME).
DATE FORMAT (Format dată):
Selectaţi ordinea de afişare pentru data
înregistrării - an-lună-zi (Y-M-D)/lună-zi-an (M-
DY)/zi-lună-an (D-M-Y). Această setare nu va
apărea în CLIP PROPERTY (Proprietăţi
videoclip).
4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a
reveni la ecranul cu imagini miniaturale.

3 Înclinaţi butonul multifuncţional în


direcţiile pentru a selecta opţiunea
şi apăsaţi-l.

Redare

THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale):


Selectaţi videoclipurile pe care doriţi să le afişaţi.
ALL (Toate):
Sunt afişate toate videoclipurile.
SAME FORMAT (Acelaşi format):
Sunt afişate toate videoclipurile cu acelaşi
format ca formatul PB curent.
MARKER (Marcator):
Sunt afişate toate videoclipurile cu repere de
înregistrare.
INDEX (Indexări):
Sunt afişate toate videoclipurile cu indexări.

65
Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare)

Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare)


Puteţi şterge sau proteja videoclipuri. • Videoclipurile protejate nu pot fi şterse.
1 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). • Dacă selectaţi ALL CLIPS (Toate videoclipurile)
Operaţiune de meniu (Pagina 82) pentru a şterge toate videoclipurile din memorie,
această operaţiune poate lua ceva timp, în funcţie
de volumul videoclipurilor ce trebuie şterse.
2 Selectaţi ecranul OPERATION (Operare) şi • Ştergerea nu poate fi efectuată cu ajutorul
apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi telecomenzii.
în direcţia ).
INDEX (Indexări):
YES (Da):
Ataşaţi indexări la videoclipurile selectate.
1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi şi
apăsaţi butonul multifuncţional la momentul
unde doriţi să adăugaţi o indexare.

3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile


pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l.

2) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de


confirmare, pentru a ataşa indexarea.
• Momentul propriu-zis din videoclip, unde va fi
ataşată indexarea, va avea o eroare de precizie
de 0,5 secunde.
• Pentru a şterge indexarea, selectaţi
INDEX→YES (Indexare→Da) în pasul 3 înainte
de a efectua următoarele.
DELETE (Ştergere): 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l
ALL CLIPS (Toate videoclipurile): redaţi, înclinaţi butonul multifuncţional în
Ştergeţi toate videoclipurile. direcţia şi întrerupeţi temporar (pauză)
Selectaţi dacă doriţi sau nu să ştergeţi (YES/NO videoclipul.
(Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile
SELECT (Selectare): pentru a deplasa cursorul între
Ştergeţi videoclipurile selectate. Selectaţi punctele unde sunt ataşate indexările.
videoclipuri cu butonul multifuncţional. Deplasaţi cursorul către indexarea pe care
Videoclipurile selectate vor fi evidenţiate cu doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi butonul
portocaliu. (Repetaţi această operaţiune pentru multifuncţional.
a selecta mai multe videoclipuri.) 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de
Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru confirmare.
confirmare, înclinaţi butonul multifuncţional în
NO (Nu):
direcţiile pentru a selecta dacă să
Reveniţi la ecranul anterior.
ştergeţi sau nu (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi
butonul multifuncţional.
NO (Nu): • Nu este posibil să adăugaţi indexări videoclipurilor
Reveniţi la ecranul anterior. înregistrate cu un model de cameră video de larg
consum.
• Nu este posibilă reglarea volumului în timpul redării
indexărilor.

66
CLIP PROTECT (Protecţie videoclip):
YES (Da):
4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a
reveni la ecranul cu imagini miniaturale.
Protejaţi videoclipurile selectate. (Semnul
va fi afişat.)
• Anulaţi protecţia atunci când selectaţi
videoclipul protejat. (Semnul va
dispărea.) Executarea unei formatări a
cardului de memorie (a se vedea mai jos) va
şterge toate videoclipurile, chiar dacă acestea
sunt protejate.
NO (Nu):
Reveniţi la ecranul anterior.

Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind


videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card)
Puteţi formata cardurile de memorie de tip SD şi
puteţi verifica informaţiile privind videoclipurile şi 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în
cardul de memorie de tip SD. direcţiile pentru a selecta opţiunea
şi apăsaţi-l.
1 Apăsaţi butonul MENU (Meniu).
Operaţiune de meniu (Pagina 82)
2 Selectaţi CARD FUNCTIONS (Funcţii card)
şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau
înclinaţi în direcţia ).

CARD FORMAT (Formatare card):

Redare
• Introduceţi în cameră cardul pe care doriţi să-l
formataţi.
• Cardul de memorie de tip SD va fi formatat.
Continuarea acestei operaţiuni va duce la
ştergerea tuturor datelor de pe card. Selectaţi
dacă doriţi sau nu să formataţi cardul (YES/NO
(Da/Nu)), şi apăsaţi butonul multifuncţional.
CARD STATUS (Stare card):
Afişează informaţii despre cardul de memorie
de tip SD.
(Pagina următoare)
CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip):
Afişează informaţii despre videoclipul selectat.
(Pagina următoare)
• Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile
pentru a afişa informaţiile din
videoclipurile anterioare sau următoare.
4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a
reveni la ecranul cu imagini miniaturale.

(Continuarea în pagina următoare)

67
Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare)

Ecran de informaţii cu privire la cardul de memorie Ecran cu informaţii privind videoclipul


de tip SD

1 REMAIN (Memorie disponibilă): 1 Clip number (Număr videoclip)


Afişează capacitatea disponibilă a cardului de
memorie de tip SD. 2 Thumbnail (Imagine miniaturală)
(Ecran cu imagini miniaturale: Pagina 60)
2 SD STANDARD (Standard SD):
Afişează dacă aţi formatat sau nu cardul de 3 Clip information (Informaţii privind
memorie de tip SD după standard SD sau videoclipul)
SDHC ((SUPPORTED/NOT SUPPORTED Afişează indicatorii ataşaţi videoclipului şi multe
(Suportat/Nesuportat)). alte informaţii.
3 PROTECT (Protecţie): START TC Valoarea de cod de timp
Afişează dacă aţi activat sau nu opţiunea de (Cod de timp la începutul înregistrării
protecţie împotriva scrierii pentru cardul de început):
memorie de tip SD.
START UB Valoare informaţii utilizator
4 SPEED CLASS (Clasă de viteză): (Informaţii utilizator la începutul înregistrării
Afişează clasa de viteză a cardului de început):
memorie de tip SD.
[DATE/TIME] Data şi ora înregistrării la
(Dată / oră): începutul înregistrării

TIME ZONE Afişează zona de fus orar.


(Zonă de fus orar):
[DURATION] Lungimea videoclipului
(Durată):
FORMAT Format de înregistrare
(Format):

4 Clip meta data (Metadate despre videoclip)


Apăsaţi butonul multifuncţional cât timp este afişat
ecranul cu informaţii despre videoclip, pentru
informaţii mai detaliate, inclusiv formate video şi
audio, numele cameramanului, etc.
Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile ,
pentru a verifica informaţiile dorite. (Consultaţi
pagina 53 pentru mai multe informaţii despre
metadatele privind videoclipurile.)

68
Funcţii de redare utile

Derulare înainte / înapoi Videoclip următor/anterior

1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia


(derulare înapoi) sau (derulare în timpul redării, pentru a întrerupe
înainte), în timpul redării (sau apăsaţi videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE
butoanele SEARCH (Căutare) de pe (Întrerupere) de pe telecomandă).
telecomandă).
Videoclipul se va derula înainte de 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia
aproximativ 5 ori*1 viteza normală şi va derula (derulare înapoi) sau (derulare
înapoi de aproximativ 6 ori*2 viteza normală. înainte), în timpul redării (sau apăsaţi
*1 Derularea se va face de aproximativ 6 ori butoanele SKIP (Omitere) de pe
mai rapid decât viteza normală dacă telecomandă).
SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este
setat la 59,9 Hz şi PB FORMAT (Format
redare) este setat la 720/24P.
*2 Derularea se va face de aproximativ 5 ori
mai rapid decât viteza normală dacă
SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este
setată la 59,9 Hz şi PB FORMAT (Format
redare) este setat la orice în afară de
720/24P.
Cameră sau telecomandă

• Ecranul va reveni la afişajul cu imagini


miniaturale atunci când treceţi de începutul
primului videoclip sau de finalul ultimului
videoclip.
Cameră sau telecomandă

Pentru a reveni la redarea normală, înclinaţi

Redare
butonul multifuncţional în direcţia (redare) (sau
apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe
telecomandă).
• Ecranul va reveni la afişarea imaginilor
miniaturale, după redarea ultimului videoclip, prin
derulare înainte.
• Ecranul va reveni la afişarea imaginilor
miniaturale, după redarea ultimului videoclip, prin
derulare înapoi.
• Nu va fi redată înregistrarea audio în timpul
derulării înainte sau înapoi.

69
Funcţii de redare utile (continuare)

Redare cadru cu cadru Vizionarea imaginilor


1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia
pe un televizor
în timpul redării, pentru a întrerupe Puteţi vizualiza imaginile pe televizor, dacă veţi
videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE conecta aparatul la un televizor, cu ajutorul unui
(Pauză) de pe telecomandă). cablu AV (nu este inclus), un cablu HDMI (nu este
2 Apăsaţi butoanele AUDIO MON/ADV inclus) sau un cablu video pe componente (inclus).
(Reducere/Mărire volum) (sau apăsaţi 1 Conectaţi camera video la televizor.
butoanele STILL ADV (Avansare imagine (Pagina 73)
statică) de pe telecomandă).
• Menţineţi butonul apăsat pentru a continua 2 Porniţi redarea.
avansarea cadru-cu-cadru, până la eliberarea • Pentru a afişa pe televizor informaţiile care
butonului. apar pe vizor şi pe monitorul LCD, apăsaţi
• Menţineţi apăsat butonul STILL ADV butonul EXT. DISPLAY (Afişaj extern) de pe
(Avansare imagine statică) de pe telecomandă.
telecomandă pentru a continua avansarea Apăsaţi butonul EXT. DISPLAY (Afişaj extern)
cadru-cu-cadru. Apăsaţi butonul PAUSE din nou pentru a anula afişarea.
(Întrerupere) pentru anulare.

Cameră sau telecomandă

Când apăsaţi butonul +, imaginile sunt derulate Verificarea datei şi a orei


înainte, iar când apăsaţi butonul -, acestea sunt
derulate în direcţia inversă, la intervale de Apăsaţi butonul DATE/TIME (Dată/Oră) de pe
jumătate de secundă. Pentru a reveni la redarea telecomandă, pentru a afişa data şi ora înregistrării
normală, înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pe vizor sau pe monitorul LCD. Afişajul să modifică
(redare) (sau apăsaţi butonul PLAY (Redare) astfel, de fiecare dată când apăsaţi butonul.
de pe telecomandă).
Time (Oră)
Reglarea volumului Ð
Date (Dată)
1 Volumul semnalului audio de la difuzorul Ð
intern şi de la mufa pentru căşti poate fi Time and Date
reglat cu ajutorul butoanelor AUDIO (Dată şi oră)
MON/ADV (Reducere/Mărire volum), în Ð
timpul redării. No display
Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum), (Fără afişare)
dacă utilizaţi telecomanda.

Cameră sau telecomandă

70
Conectarea de aparate externe

Căşti

Mufă stereo mini de 3,5-mm

• Sunetul nu mai poate fi auzit de la difuzor atunci când sunt conectate căştile (opţional).

Microfon extern
Microfon (opţional)
Suport microfon
AG-MC200G

Adaptor suport
microfon

INPUT1 (Intrare1)
sau
INPUT2 (Intrare2)

Redare
• Când ataşaţi un microfon extern la adaptorul pentru microfon, utilizaţi suportul de microfon furnizat şi
adaptorul pentru suportul de microfon. Editare
• Când ataşaţi suportul de microfon şi adaptorul pentru suportul de microfon, strângeţi bine şuruburile, deşi
este posibil să auziţi un scârţâit.

71
Conectarea de aparate externe (continuare)

Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar)


Calculator Cablu de conexiune USB
(opţional)

Mini-B

Miez de ferită (inclus)

• Pentru detalii despre starea calculatorului şi alţi factori, consultaţi pagina 75.
• Când conectaţi camera la un calculator cu ajutorul unui cablu de conexiune USB,
ataşaţi două miezuri de ferită (incluse) la cablul de conexiune USB, unul la o
poziţie de aproximativ 5 cm d e terminalul calculatorului şi celălalt la aproximativ
5 cm de terminalul camerei. După ataşarea cablului conform diagramei din
dreapta, închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic.
• Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită, deoarece acesta se poate deteriora foarte repede, atunci
când este scăpat sau supus la impacturi puternice.
• Utilizaţi un cablu de conexiune USB ecranat şi care să nu fie mai lung de 3 metri.

Platformă video (Copiere)


Semnalele video şi audio vor fi limitate la cele ale camerei.

Cablu audio (opţional)


Conectaţi aceste
Alb: Sunet CH1 (Canal1)
cabluri la
(canalul stâng)
terminalele de pe
Roşu: Sunet CH2 (Canal2) Cablu video
mufa video.
(canalul drept) (opţional)

ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern, conectaţi camera la
terminalele de intrare ale dispozitivului extern.

72
Televizor/Monitor
Sunt afişate numai semnalele de ieşire ale camerei.

Miez de ferită Televizor/Monitor


(inclus)

Cablu HDMI
(opţional) Conectaţi aceste
cabluri la
terminalele
televizorului.
Cablu video pe componente (inclus) Cablu video
Cablu audio (opţional) (opţional)
Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Miez de ferită
Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) (inclus)

ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern, conectaţi camera la
terminalele de intrare ale dispozitivului extern.
• Când conectaţi camera la un televizor/monitor cu ajutorul unui cablu HDMI,
ataşaţi cele două miezuri de ferită (incluse) la cablul HDMI, unul la o poziţie de
aproximativ 5 cm de terminalul televizorului/monitorului şi celălalt la aproximativ
5 cm de terminalul camerei. După ataşarea cablului conform diagramei din
dreapta, închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic.
• Dacă miezul de ferită se deplasează de-a lungul cablului şi nu poate fi fixat,
ataşaţi cleme de fiecare parte a miezului de ferită, pentru a vă asigura că
acesta rămâne fixat. Ajustaţi lungimea clemelor, tăindu-le cu foarfeca, etc.
• Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită, deoarece acesta se poate
deteriora foarte repede, atunci când este scăpat sau supus la impacturi
puternice.
• Vă recomandăm să utilizaţi cabluri HDMI Panasonic.
• Ieşirea HDMI va avea prioritate în cazul în care doriţi să conectaţi în acelaşi timp şi cablul HDMI şi pe cel
VIDEO OUT (Ieşire video). Ieşirile simultane nu sunt posibile. Editare
• Acest produs nu este compatibil cu VIERA Link.
• Semnalele pot fi emise simultan de la terminalul HDMI OUT (Ieşire HDMI) şi de la terminalul
COMPONENT OUT (Ieşire pe componente), dacă setaţi opţiunea HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) din
ecranul AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) la FIX (Fix).
• Când conectaţi camera la un alt dispozitiv cu ajutorul cablului video pe componente, dacă terminalul
dispozitivului la care este conectată este de tip BNC, utilizaţi fişa de conversie pin-BNC furnizată.

(Continuarea în pagina următoare)

73
Conectarea de aparate externe (continuare)

ƒ Tabel de semnale de ieşire HDMI şi semnale de ieşire simultane COMPONENT OUT


(Ieşire pe componente) şi VIDEO OUT (Ieşire video)
3: Ieşire posibilă x: Ieşire imposibilă
Setare opţiune HDMI OUT SEL Terminal COMPONENT OUT Terminal VIDEO OUT
Conexiune cablu HDMI
(Ieşire HDMI) (Ieşire pe componente) (Ieşire video)
AUTO (Automat) x x
Cablul este conectat, 3*1 x*1
semnalele sunt FIX (Fix)
transmise către monitor x*2 3*2
576P/480P x x
3*1 x*1
Cablul nu este conectat
x*2 3*2

*1 Când este conectat cu cabluri video pe componente


*2 Când nu este conectat cu cabluri video pe componente
• Semnalele nu pot fi transmise simultan de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi de la
terminalul VIDEO OUT (Ieşire video).

74
Editare neliniară (Mod PC)
Editarea neliniară a datelor video de pe cardul de
memorie SD poate fi efectuată conectând camera
4 Efectuaţi editarea neliniară pe calculator.
Conţinutul cardului de memorie SD va fi afişat
la un calculator, cu ajutorul cablului de conexiune
sub forma unei pictograme de unitate
USB, pentru editare. (În ceea ce priveşte
amovibilă în My Computer sau pe desktop pe
conexiunea, consultaţi pagina 72) Utilizaţi un
ecranul calculatorului. (Pagina 109)
acumulator încărcat suficient sau adaptorul c.a.
(Exemplu) Windows
Sunt necesare următoarele condiţii pentru
conexiunea USB.
• Calculator cu Windows 2000, Windows XP,
Removable disk (E:) (Unitate amovibilă (E:))
sau Windows Vista; Macintosh cu Intel CPU
(Intel Mac)
(Exemplu) Macintosh
• Compatibilitate USB 2.0
(Viteză mare, Clasă de stocare în masă)
(nu este compatibil cu USB 1.1)
• Conectaţi la un singur calculator o dată.
• Camera nu poate fi operată dacă este conectat
un hub sau un alt dispozitiv între cameră şi NO NAME (Fără nume)
calculator.
• Când copiaţi fişiere din cameră pe calculator,
asiguraţi-vă că nu fişierele nu sunt suprascrise
1 Introduceţi cardul de memorie SD şi mutaţi accidental.
comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia • Datele pentru care a fost efectuată editare
ON (Pornit). neliniară nu pot fi rescrise de pe calculator pe
2 Apăsaţi butonul pentru moduri pentru a cardul de memorie SD introdus în cameră.
Pentru mai multe detalii, consultaţi instrucţiunile
ilumina indicatorul luminos PB şi menţineţi •
butonul apăsat (cel puţin 2 secunde). de operare ale software-ului de editare pentru
Indicatorul luminos PC va lumina intermitent, calculatorul dumneavoastră.
iar camera va trece în modul PC. • Când schimbaţi cardurile, asiguraţi-vă că indicatorul
luminos de accesare nu luminează intermitent şi că
3 Conectaţi camera la calculator cu ajutorul nu accesaţi cardul în acest moment.
cablului de conexiune USB. • Nu puteţi efectua operaţiuni pe cameră în timp
Porniţi calculatorul înainte de conectare. ce este în modul PC.
• Efectuaţi întotdeauna operaţia “safe hardware
removal” (îndepărtarea în siguranţă a
componentelor hardware) atunci când
deconectaţi cablul.
• Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi
accesate când capacul compartimentului de card
SD este deschis.
Editare

5 Opriţi camera.

• Când nu este conectat cablul de conexiune USB, • În cazul în care camera nu poate fi recunoscută
este afişat CHECK USB CABLE corect de către calculator, puteţi remedia acest
(Verificaţi cablul USB). lucru prin una din următoarele metode.
• Opriţi camera şi calculatorul şi porniţi-le din
nou.
• Scoateţi cardul de memorie SD din cameră şi
introduceţi-l din nou.
• Conectaţi camera la un alt terminal USB de
pe calculator.
• Menţineţi apăsat butonul pentru moduri după
deconectarea cablului USB, pentru a trece
înapoi la modul PB.

75
Afişaje pe ecran

Pentru detalii despre zona de siguranţă, consultaţi 33. (Pagina 78)

(Volum)

1 Afişare cod de timp • În funcţie de dimensiunea şi tipul


De fiecare dată când apăsaţi butonul memoriei cardului de memorie SD
COUNTER (Contor), afişajul se modifică şi utilizat, este posibil ca pictograma să nu
conţine următoarele date (sau nicio indicaţie). fie afişată, chiar şi atunci când memoria
COUNTER (Contor): cardului se umple în timpul înregistrării,
Valoare contor iar înregistrarea este oprită.
CLIP (Videoclip):
Valoarea de contor CLIP (Videoclip) pentru Doar redare
videoclipul respectiv afişat când opţiunea Cardurile de memorie SD care conţin
REC COUNTER (Contor înregistrare) din deja 1000 sau mai multe videoclipuri pot
meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări fi utilizate numai pentru redare.
afişaj) este setată la CLIP (Videoclip). Accesare card
• În timpul redării, afişajul codului de timp Nu este introdus un card de memorie
este setat automat la CLIP (Videoclip),
iar codul de timp este contorizat de la o 3 Afişaj privind capacitatea suportului media
valoare de 0:00:00 pentru fiecare videoclip. Afişează capacitatea disponibilă pentru rata
de cadre de înregistrare setată în opţiunea
TC (Cod de timp):
REC FORMAT (Format înregistrare) din
Valoarea codului de timp. Când valoarea
meniul de setări RECORDING SETUP (Setări
codului de timp nu poate fi citită corect de
înregistrare). Nu este afişat în modul PB.
pe cardul de memorie SD, se afişează [TC*].
UB (Informaţii utilizator): • Timpul afişat serveşte doar ca indiciu.
Informaţii despre utilizator Când 4 Afişaj operaţie de comutare
informaţiile despre utilizator nu pot fi citite AUTO/MANUAL (Automat/Manual)
corect de pe cardul de memorie SD, [UB*] Acest afişaj apare când comutatorul
este afişat. AUTO/MANUAL (Automat/Manual) este în
2 Afişare informaţii privind suportul media poziţia AUTO (Automat).
Afişează informaţii de bază despre cardul de 5 Afişare raport zoom digital
memorie SD introdus. Afişează raportul de zoom digital.
Înregistrare posibilă D 2X: zoom 2 x
Card protejat împotriva scrierii D 5X: zoom 5 x
D 10X: zoom 10 x
Înregistrare imposibilă 6 Afişare format înregistrare (Pagina 91)
Card plin 7 Afişare frecvenţă sistem
• Înregistrarea poate fi posibilă în anumite 60: 59,9 Hz 50: 50 Hz
cazuri, chiar dacă este afişată această
pictogramă.

76
8 Afişaj informaţii 17 Afişaj control automat al irisului
Următoarele informaţii sunt afişate în funcţie STD (Standard): Control automat standard al
de situaţie. irisului
• Eficienţa nivelului automat de tonuri de alb şi SPOT (Reflector): Control automat al irisului
de negru sub lumina reflectoarelor
• Avertisment (Pagina 79) BACK (Lumină fundal): Control automat al
• Este afişat filtrul ND recomandat în condiţiile de
irisului pentru compensarea luminii de fundal
înregistrare aplicate acestui caz. 18 Afişare iris
Afişează valoarea F.
• Este afişat mesajul de eroare AWB (LOW
LIGHT / LEVEL OVER (Lumină scăzută/ Nivel
19 Afişare poziţie zoom
Este afişată poziţia de zoom cu Z00 (unghiul
depăşit). (Pagina 39) maxim de mărire) - Z99 (zoom maxim). Unitatea
• Funcţiile alocate butoanelor USER (Utilizator) de măsură poate fi setată la mm în opţiunea
sunt afişate în timp ce apăsaţi butonul DISP / ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din
MODE CHK (Verificare afişaj/mod). meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj).
9 Afişaj EXPANDED (Extins) 20 Afişaj informaţii despre controlul focalizării
Afişat în timpul afişajului extins. Afişează informaţii despre controlul focalizării cu
99 - 00. În modul de focalizare automată, apare
10 Afişare control automat al nivelului AF (Focalizare automată). În modul de focalizare
microfonului manuală, apare MF (Focalizare manuală). Când
Apare atunci când în meniurile de setări, afişajul este setat la control macro, albul şi negrul
ecranul RECORDING SETUP (Setări pentru AF (Focalizare automată) şi MF
înregistrare), MIC ALC (Control automat al (Focalizare manuală) sunt afişate inversat.
nivelului microfonului), aţi selectat “ON” 95 (Distanţă focală: infinit)
(Activare). :
11 Afişare luminanţă marcator 00 (Distanţă focală: aprox. 5 cm)
Când sunt afişate marcatoarele, nivelul de În funcţie de poziţia de zoom, este posibil ca
luminozitate din jurul centrului ecranului este domeniul macro să nu poată fi activat. De
indicat ca 0% până la 99%. “99%↑”apare dacă asemenea, în funcţie de poziţia de zoom, valoare
procentul este peste 99. de limită inferioară a domeniului macro poate să
12 Afişare imprimare dată şi oră (Pagina 45) difere. Unităţile de măsură pot fi schimbate între
feet (picioare) şi m (metri) în opţiunea ZOOM &
13 Afişare dată şi oră FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări
Luna: DISPLAY SETUP (Setări afişaj).
JAN (Ianuarie), FEB (Februarie), MAR (Martie), 21 Afişaj înregistrare indexare/reper de înregistrare
APR (Aprilie), MAY (Mai), JUN (Iunie), (INDEX/ SHOT MARK (Indexare/Reper de
JUL (Iulie), AUG (August), SEP (Septembrie), înregistrare)) Afişat atunci când este apăsat
OCT (Octombrie), NOV (Noiembrie), un buton USER (Utilizator), căruia i-a fost
DEC (Decembrie) alocată anterior funcţia INDEX (Indexare) sau
SHOT MARK (Reper de înregistrare), în
timpul înregistrării. INVALID (Invalid) va fi
Ziua lunii afişat în cazul în care nu se poate ataşa o
indexare sau un reper de înregistrare.
Anul: 2001 – 2039 22 Afişaj filtru ND
Filtrul ND selectat este afişat.
Ore 23 Afişaj amplificare
Afişează valoarea amplificării pentru
Minute amplificatorul de imagine configurat. (În modul
Secunde automat, este afişat AGC.)
24
Afişaje

Afişare informaţii AWB (Ajustare nivel


tonuri de alb)
Afişează informaţiile cu privire la nivelul
14 Afişare rată de cadre tonurilor de alb.
Afişează rata cadrelor de înregistrare. ATW (Detectare automată alb): Când setaţi
Nu este afişat când este setat la 1080/50i*. ATW (Detectare automată alb)
* 1080/60i când SYSTEM FREQ P3.2K/P5.6K: În cazul presetării
(Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz Canal A/Canal B: În cazul A/B
LOCK (Blocare): Când funcţia ATW
15 Afişare timp de expunere (Detectare automată alb) este blocată
Este afişat timpul de expunere.
16 Afişare nivel audio (Pagina 49) (Continuarea în pagina următoare)

77
Afişaje pe ecran (continuare)
25 Afişare marcator Derulare rapidă
În timpul înregistrării, apăsarea butonului ZEBRA înainte/redare prin derulare
(Zebră) o dată sau de două ori va duce la (Derulare înapoi/redare prin
afişarea marcatorului. derulare înapoi)
26 Afişare Optical Image Stabilizer Întrerupere temporară
(Stabilizator optic de imagine) (pauză) la scena finală
Afişat atunci când Optical Image Stabilizer (întrerupere temporară
(Stabilizator optic de imagine) este setat la ON
(pauză) la scena iniţială)
(Activare).
27 Afişare denumire fişier scenă (Pagina 50) Afişare înregistrare autoportret
28 Afişare a capacităţii rămase a acumulatorului Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu
Când utilizaţi acumulatori produşi de Panasonic, există card, etc.)
compatibili cu acest produs, capacitatea rămasă Înregistrare în curs, în timpul
a acumulatorului este afişată în minute. Timpul tranziţiei la modul de întrerupere
rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. temporară (pauză) a înregistrării
• Afişarea capacităţii acumulatorului se va modifica în Înregistrare întreruptă temporar
pe (pauză) (înregistrare în standby)
măsură ce scade capacitatea acestuia.
Afişare avertisment
Simbolul va fi afişat cu roşu când au
rămas mai puţin de 3 minute, iar va
lumina intermitent când acumulatorul este 30 Afişare mod standby
descărcat. Se afişează când camera este în modul
• Există posibilitatea să nu fie afişată corect standby
capacitatea rămasă a acumulatorului, când 31 Afişare funcţie de înregistrare
utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau Se afişează atunci când opţiunea PREREC
scăzute, sau când acumulatorul nu a mai fost MODE (Mod pre-înregistrare) din meniul de
utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. setări RECORDING SETUP (Setări
Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii înregistrare) este setată la ON (Activare).
rămase a acumulatorului, utilizaţi-l pe deplin de • Simbolul P- va fi afişat pe ecran.
la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l 32 Monitorizare nivel audio
din nou. (Există posibilitatea să nu fie încă Când apăsaţi butonul AUDIO MON/ADV
afişată corect capacitatea rămasă a (Reducere/Mărire volum), este afişat volumul
acumulatorului, dacă acesta a fost utilizat sunetului emis de difuzorul încorporat şi de la
perioade îndelungate la temperaturi ridicate mufa pentru căşti.
sau scăzute, sau dacă acumulatorul a fost 33 Zonă de siguranţă
reîncărcat de foarte multe ori.) Domeniul zonei este indicat de opţiunea
• Afişarea capacităţii rămase a acumulatorului SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă)
este aproximativă şi poate varia în funcţie de (Pagina 94), din ecranul DISPLAY SETUP
condiţiile de utilizare. (Setări afişaj).
• Capacitatea rămasă a acumulatorului va 4:3 Indică poziţia redusă la 4:3.
dispărea temporar când schimbaţi modurile,
când efectuaţi operaţiuni REC CHECK
(Verificare înregistrare) sau când modificaţi
luminozitatea LCD, deoarece capacitatea este 90% Indică domeniul (90%) în care pot fi
recalculată în aceste momente. afişate semnalele de către un televizor
• Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c.a. obişnuit, de uz casnic.
29 Afişare stare de operare
REC: Înregistrare
PAUSE: Înregistrare în standby
CHK: Verificare înregistrare
Redare
Nu va fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor
Redare întreruptă temporar
atunci când opţiunea FOCUS ASSIST (Asistare
(Pauză)
la focalizare) din meniul de setări SW MODE
Redare întreruptă la poziţia
(Mod SW) este setată la EXPANDED (Extins).
INDEX (Indexare)
Redare cadru cu cadru
(Redare cadru cu cadru
inversată)
Omitere (omitere inversă)

78
Mesaje principale de avertisment
Mesajele principale de avertisment ce apar pe monitorul LCD sau pe vizor sunt prezentate mai jos. Dacă nu
găsiţi un avertisment în lista de mai jos, verificaţi cu atenţie mesajul afişat.

■C CARD FULL. (CARD PLIN.)


CANNOT BE USED DUE TO INCOMPATIBLE Cardul este plin.
DATA. (NU POATE FI UTILIZAT DIN CAUZA
DATELOR INCOMPATIBILE.) CHECK CARD (VERIFICAŢI CARDUL).
Nu este posibilă utilizarea deoarece standardul de Verificaţi cardul.
date este diferit. Dacă frecvenţa sistemului a fost CHECK USB CABLE.
modificată, formataţi cardul de memorie SD cu setările (VERIFICAŢI CABLUL USB.)
curente pentru SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). Conectaţi camera video la un calculator.
CANNOT DELETE. (NU POATE FI ŞTERS.) CONTROL DATA ERROR HAS BEEN
Videoclipul nu poate fi şters. DETECTED. (A FOST DETECTATĂ O EROARE
CANNOT DELETE WITH THIS BUTTON (NU SE ÎN DATELE DE CONTROL.)
POATE ŞTERGE CU ACEST BUTON) A fost detectată o eroare în informaţiile de
Videoclipul nu poate fi şters. control.
CANNOT PLAY. (IMPOSIBILITATE DE REDARE.) ■D
Nu este posibilă redarea.
DISCONNECT USB CABLE.
CANNOT PLAY WITH THIS BUTTON (DECONECTAŢI CABLUL USB)
(IMPOSIBILITATE DE REDARE CU ACEST
Când comutaţi de la un mod la celălalt,
BUTON)
deconectaţi cablul USB.
Nu este posibilă redarea.
■I
CANNOT RECORD PH MODE AND HA MODE
INTO THIS CARD. (ÎNREGISTRARE IMPOSIBILĂ INCOMPATIBLE CARD. (CARD INCOMPATIBIL)
PE ACEST CARD ÎN MODURILE PH ŞI HA.) PLEASE CHECK CARD. (VERIFICAŢI
Pe acest card nu se poate înregistra în modurile CARDUL)
PH şi HA. Este posibil ca înregistrarea să nu poată fi
CANNOT RECORD. (IMPOSIBILITATE DE realizată pe acest card. Verificaţi cardul.
ÎNREGISTRARE) THE NUMBER OF CLIPS HAS ■N
EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. (NUMĂRUL NO CARD (CARD LIPSĂ)
DE VIDEOCLIPURI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ.) Nu este introdus niciun card.
A fost atins numărul maxim de videoclipuri şi nu NOW ACCESSING. (ÎN CURS DE ACCESARE)
mai pot fi înregistrare alte videoclipuri.
PLEASE DO NOT REMOVE CARD.
CANNOT SET THE NUMBER OF INDEXES HAS (NU SCOATEŢI CARDUL)
EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT.
Cardul este accesat momentan. Nu scoateţi
(IMPOSIBILITATE DE SETARE. NUMĂRUL DE
cardul.
INDEXĂRI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ.)
Nu mai pot fi setate alte indexări, deoarece ■R
numărul acestora va depăşi limita maximă. REC STOPPED. (ÎNREGISTRARE OPRITĂ)
CANNOT SET PRE-REC, CARD CAPACITY TOO NOW WRITING. (SCRIERE ÎN CURS)
LOW. (IMPOSIBILITATE SETARE PRE- Înregistrarea video a fost oprită. Datele sunt
ÎNREGISTRARE, CAPACITATE CARD PREA scrise acum pe card.
MICĂ.) REPAIR CLIP? (REPARARE VIDEOCLIP?)
PRE-REC (Pre-înregistrare) nu poate fi setat Doriţi să reparaţi videoclipurile acum?
Afişaje

deoarece capacitatea rămasă a cardului este prea


mică.
CARD DOOR OPENED.
(CLAPETĂ CARD DESCHISĂ)
Clapeta cardului este deschisă.
CARD ERROR. (EROARE CARD.) PLEASE
REFORMAT. (REFORMATAŢI.)
Formatarea nu a fost efectuată. Trebuie să formataţi
din nou cardul.
(Continuarea în pagina următoare)

79
Afişaje pe ecran (continuare)

■S Afişaje erori
SD CARD FORMAT? YES NO (FORMATARE
CARD SD?DA NU) Următoarele mesaje sunt afişate când apare o
Doriţi să formataţi acum cardul de memorie eroare în cameră sau în cardul de memorie SD.
SD? Yes/No (Da/Nu) Dacă problema nu este soluţionată după ce aţi
SET DATE AND TIME (SETARE DATĂ ŞI ORĂ) oprit şi pornit aparatul din nou, schimbaţi cardul
conform instrucţiunilor afişate sau contactaţi
Setaţi data şi ora. locaţia de unde l-aţi achiziţionat.
■T ■C
THE CLIP IS PROTECTED. (VIDEOCLIP CANNOT RECORD (IMPOSIBILITATE DE
PROTEJAT) PLEASE CANCEL PROTECTION. ÎNREGISTRARE)
(ANULAŢI PROTECŢIA)
Afişat atunci când apare o eroare în timpul
Videoclipul este protejat. Anulaţi protecţia. înregistrării.
THE RECORDING IS STOPPED (OVER THE ■R
LIMITATION) (ÎNREGISTRAREA ESTE OPRITĂ
REC WARNING
(PESTE LIMITĂ))
(AVERTISMENT ÎNREGISTRARE)
Înregistrarea va fi oprită. (Înregistrare continuă
Afişat atunci când apare o eroare în timpul
timp de 12 ore)
înregistrării. Porniţi înregistrarea din nou. Dacă
THE TC MODE IS CHANGED TO "NDF" apare acelaşi mesaj din nou, contactaţi locul de
(MODUL COD DE TIMP ESTE SCHIMBAT ÎN achiziţie.
"NDF") • Opriţi aparatul dacă mesajul continuă să
NDF este selectat ca setare pentru TC MODE apară.
(Mod cod de timp). (Doar când SYSTEM FREQ • Încercaţi să introduceţi un card diferit dacă
(Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz) mesajul apare din nou, după reînceperea
THIS BATTERY CANNOT BE USED (ACEST înregistrării.
ACUMULATOR NU POATE FI UTILIZAT). ■S
Acest acumulator nu poate fi utilizat. SYSTEM ERROR TURN POWER OFF
THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO (EROARE DE SISTEM, OPRIŢI
MODE (ACEST CARD NU POATE ALIMENTAREA)
ÎNREGISTRA ÎN MOD VIDEO). Afişat atunci când apare o eroare în sistem.
Cardul nu poate fi utilizat pentru înregistrări Opriţi şi porniţi din nou alimentarea.
video. • Dacă este afişată această eroare atunci
THUMBNAIL DATA ERROR IS DETECTED (AU când accesaţi cardul de memorie SD, de
FOST DETECTATE ERORI ALE DATELOR exemplu, pentru ştergerea unui videoclip,
AFERENTE IMAGINILOR MINIATURALE). este posibil să fie avariat cardul de memorie.
Înlocuiţi-l cu un card de memorie SD nou.
A fost detectată o eroare în informaţiile privind
imaginile miniaturale. • Dacă această eroare este afişată atunci
când reparaţi un card de memorie SD,
■U utilizaţi software-ul de recuperare a
UNABLE TO FORMAT. (IMPOSIBILITATE DE conţinutului, AVCCAM Restorer (Pagina 33).
FORMATARE) ■W
Cardul nu poate fi formatat. WARNING (AVERTISMENT)
■W Afişat atunci când apare o eroare la camera
WRITE PROTECT propriu-zisă. Porniţi înregistrarea din nou.
(PROTECŢIE ÎMPOTRIVA SCRIERII) FOCUS NG (eroare la operaţiunea de
Cardul este protejat împotriva scrierii. focalizare) PSD NG (eroare la detectarea
vibraţiilor)

80
Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişare)
Afişaţi următoarele opţiuni pe vizor sau pe monitorul LCD apăsând butonul DISP/MODE CHK (Verificare
afişaj/mod) sau configurând OTHER DISPLAY (Alt afişaj) din meniurile de setări DISPLAY SETUP (Setări
afişaj). (Pagina 94)
MODE CHK(Verificare Setări OTHER DISPLAY (Alt afişaj)
mod) (Menţineţi apăsat DISPLAY
Afişaje ALL PARTIAL OFF
butonul DISP/ MODE CHK (Afişare)
(Toate) (Parţial) (Dezactivare)
(Verificare afişaj/mod))
1 Afişare cod de timp 3 — — — —
2 Afişare informaţii privind suportul
3 3 — — —
media
3 Afişaj privind capacitatea
3 3 — — —
suportului media
4 Afişaj operaţie de comutare
3 3 3 3 x
AUTO/MANUAL (Automat/Manual)
5 Afişare raport zoom digital 3 3 3 3 x
6 Afişare format de înregistrare 3 3 3 x x
7 Afişare frecvenţă sistem 3 3 3 x x
8 Afişaj informaţii — — — — —
9 Afişaj EXPANDED (Extins) — — — — —
10 Afişare control automat al
3 3 3 x x
nivelului microfonului
12 Afişare imprimare dată şi oră 3 3*4 — — —
13 Afişare dată şi oră 3 3*4 — — —
14 Afişare rată de cadre 3 3 3*1 x x
15 Afişare timp de expunere 3 3 3 3 x
16 Afişare nivel audio 3 3 — — —
17 Afişaj control automat al irisului 3 3 3 3 x
18 Afişare iris 3 3 3 3 x
19 Afişare poziţie zoom 3 3 — — —
20 Afişare informaţii despre
3 3 — — —
controlul focalizării
22 Afişaj filtru ND 3 3 3 x x
23 Afişare amplificare 3 3 3 3*2 x
24 Afişare informaţii AWB
3 3 3 3*3 x
(Ajustare nivel tonuri de alb)
25 Afişare marcator — — — — —
26 Afişare Optical Image Stabilizer
3 3 3 3 x
(Stabilizator optic de imagine)
27 Afişare denumire fişier scenă 3 3 3 x x
28 Afişare a capacităţii rămase a
3 3 — — —
acumulatorului
30 Afişare mod standby — — — — —
32 Afişare monitorizare nivel audio — — — — —
3: Afişat
x: Neafişat
Afişaje

—: Afişat în funcţie de alte setări


Opţiunea 3 din spaţiul MODE CHECK (Verificare mod) apare atunci când apăsaţi şi menţineţi butonul DISP/MODE
CHK (Verificare afişaj/mod).
Opţiunea 3 din spaţiul DISPLAY (Afişaj) dispare atunci când apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod).
*1 Nu este afişat când rata cadrelor este setată la 50i (sau 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată
la 59,9 Hz).
*2 0 dB nu este afişat.
*3 Sunt afişate numai presetările 3,2 K şi 5,6 K.
*4 Dacă afişajul de imprimare a datei şi orei şi cel de timp apar simultan, acestea nu vor dispărea, chiar dacă apăsaţi
butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod).

81
Utilizarea meniurilor de setări
Utilizaţi meniurile de setări pentru a modifica
setările, astfel încât să corespundă scenelor pe
2 Înclinaţi butonul multifuncţional în
care le înregistraţi sau înregistrării. direcţiile , pentru a deplasa cursorul
galben spre funcţia pe care doriţi să o
setaţi.
Buton MENU (Meniu)
3 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau
înclinaţi-l în direcţia ) pentru a afişa
opţiunile de setări.
Buton multifuncţional
Exemplu:

4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile


, pentru a deplasa cursorul galben spre
Utilizarea meniurilor opţiunea pe care doriţi să o setaţi.
Exemplu:
• Opţiunile de meniu indicate cu caractere gri nu
pot fi modificate.

1 Când aparatul este orice mod în afară de


redare sau înregistrare, apăsaţi butonul
MENU (Meniu).
Următoarele sunt afişate pe vizor şi pe
monitorul LCD.
Mod CAM (Exemplu)
5 Apăsaţi butonul multifuncţional
(sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a seta
opţiunea.
Pentru a modifica valorile sau alţi parametri,
înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile
.
Exemplu:

Mod PB (Exemplu)

• Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia


pentru a reveni la meniul anterior.
6 Repetaţi paşii 4 - 5 pentru a modifica alte
opţiuni.
Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a
finaliza setările şi a reveni la ecranul normal.

82
7 Repetaţi paşii 2 - 5 pentru a modifica alte
setări.
Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a
finaliza setările şi a reveni la ecranul normal.

Iniţializarea setărilor de meniu


Setările de meniu conţin atât setări pentru fişierele
de utilizator, cât şi pentru fişierele scenă. Le puteţi
iniţializa separat.

Pentru a iniţializa fişierul pentru utilizator (adică


toate setările în afară de setările pentru fişierul
scenă)
Selectaţi INITIALIZE (Iniţializare) din
LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare) de
pe ecranul USER FILE (Fişier utilizator). Setările
curente de meniu pentru fişierul de utilizator vor
reveni la setările din fabrică.

Pentru a iniţializa fişierul scenă


Din cele 6 fişiere scenă, selectaţi-l pe cel pe care
doriţi să-l iniţializaţi, cu ajutorul selectorului scenă.
Apoi, în ecranul SCENE FILE (Fişier scenă),
LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare),
selectaţi INITIALIZE (Iniţializare). Doar setările
pentru fişierul scenă selectat vor reveni la setările
din fabrică.
• Acest lucru nu afectează celelalte fişiere scenă.

Dacă doriţi să iniţializaţi fişierul de utilizator şi


fişierul scenă în acelaşi timp, fişierul de utilizator şi
toate cele şase fişiere scenă pot fi restabilite la
setările din fabrică, selectând YES (Da) din
opţiunea MENU INIT (Iniţializare meniu) de pe
ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii).
Meniu

83
Structură meniu de setări

Meniu mod cameră


(Meniu cameră)

(Pagina 86)

(Pagina 88)

(Pagina 90)

(Pagina 91)

(Pagina 92)

(Pagina 93)

(Pagina 94)

(Pagina 96)

(Pagina 96)

(Pagina 96)

(Pagina 98)

84
Meniu mod redare
(Meniu redare)

(Pagina 97)

(Pagina 97)

(Pagina 98)

(Pagina 88)

(Pagina 93)

(Pagina 94)

(Pagina 96)

(Pagina 96)

(Pagina 98)
Meniu

85
Listă meniuri de setări
Când modificaţi setările cu ajutorul opţiunii SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) (Pagina 99) de pe ecranul OTHER
FUNCTIONS (Alte funcţii), toate setările pentru SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (A se vedea mai jos), REC
FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91), HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI), şi CMPNT OUT SEL (Ieşire pe
componente) (Pagina 93) vor fi modificate la setările iniţiale.

Ecran SCENE FILE (Fişier scenă)


Opţiune Mod afişare Descrierea setărilor
CARD READ/WRITE (Cameră) Citeşte şi scrie fişiere scenă de pe şi pe cardul de memorie SD.
(Citire/Scriere card) READ (Citire): Citeşte fişierele scenă (toate scenele, F1 până la F6) salvate pe
cardul de memorie SD, după selectarea valorilor de setare.
WRITE (Scriere): Salvează valorile curente de setări pentru fişierele scenă (pentru
toate scenele, de la F1 la F6) pe cardul de memorie SD.
NO (Nu): Revine la ultimul ecran.
LOAD/SAVE/INIT (Cameră) LOAD (Încărcare): Încarcă setările pentru fişierele scenă, salvate de această
(Încărcare/Salvare/ cameră.
Iniţializare) SAVE (Salvare): Salvează setările modificate pentru fişierele scenă.
INITIALIZE (Iniţializare): Setările fişierului scenă selectat cu selectorul SCENE
FILE (Fişier scenă) revin la setările de fabrică.
NO (Nu): Revine la ultimul ecran.
SYNCRO SCAN (Cameră) Ajustează timpul de expunere pentru scanarea sincronizată, pentru înregistrarea
(Scanare sincronizată) imaginilor pe un ecran de televizor, etc.
Apăsarea butonului multifuncţional în direcţia sau va cauza modificarea
valorilor într-un ritm mai rapid.
Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)
este setată la 50 Hz este setată la 59,9 Hz
• 50P/50i: • 60P/60i:
1/50.0 ... 1/248.9 1/60.0...1/249.8
(Setarea implicită din fabrică este 1/48,0.) (Setarea implicită din fabrică este 1/48,0.)
• 25P: • 30P:
1/25.0 ... 1/48.0 ... 1/248.9 1/30.0...1/48.0...1/249.8
• 24P:
1/24.0...1/48.0...1/249.8
DETAIL LEVEL (Cameră) Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor (pe direcţie orizontală şi
(Nivel detalii) verticală).
- 7...0...+ 7
V DETAIL LEVEL (Cameră) Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor pe direcţie verticală.
(Nivel detalii V) - 7...0...+ 7
DETAIL CORING (Cameră) Ajustează nivelul pentru reducerea zgomotului în semnalul detaliat.
(Reducere detalii) - 7...0...+ 7
Setaţi la - pentru o imagine mai clară. Zgomotul va creşte uşor.
Setaţi la + pentru a reduce zgomotul.
CHROMA LEVEL (Cameră) Ajustează nivelul cromatic.
(Nivel cromatic) - 7...0...+ 7
CHROMA PHASE (Cameră) Realizează ajustări fine la nivelul fazei cromatice.
(Fază cromatică) - 7...0...+ 7
COLOR TEMP Ach (Cameră) Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri
(Ajustare temperatură de alb pe canalul A).
culoare canal A) - 7...0...+ 7
COLOR TEMP Bch (Cameră) Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri
(Ajustare temperatură de alb pe canalul B).
culoare canal B) - 7...0...+ 7
MASTER PED (Cameră) Ajustează nivelul de negru principal (nivelul de negru al imaginii) ca bază pentru
(Nivel de negru imagini.
principal) - 100...0...+ 100
A.IRIS LEVEL (Cameră) Setaţi nivelul dorit pentru AUTO IRIS (Iris automat).
(Nivel iris automat) - 10...0...+ 10
_____ indică setarea din fabrică.

86
Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) (continuare)
Opţiune Mod afişare Descrierea setărilor
DRS (Cameră) Selectează funcţia DRS (Extensie domeniu dinamic).
(Extensie domeniu Permite extinderea domeniului dinamic, prin comprimarea nivelului semnalelor video
dinamic) în zonele foarte luminoase, unde apare supra-expunerea în timpul înregistrării.
OFF (Dezactivare), 1, 2, 3
• Cu cât setarea este mai mare, cu atât este mai ridicat nivelul de comprimare în
zonele foarte luminoase.
• Cu cât setarea este mai mare, cu atât este mai mare interferenţa în zonele mai
întunecate.
• Nu este disponibil (apare cu gri) cu alte setări în afară de 50i/50P*.
* 60i/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz

GAMMA (Cameră) Selectează curbele gamma.


(Gamma) HD NORM (Normă HD): Această setare gamma este potrivită pentru înregistrarea HD.
LOW (Scăzut): Atenuează imaginea cu ajutorul curbelor gamma, care au o
înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. Contrastul
este accentuat.
SD NORM (Normă SD): Aceasta este setarea video normală, preluată de la seria
DVX100.
HIGH (Ridicat): Extinde tonul părţilor întunecate şi realizează o imagine mai
luminoasă, cu ajutorul curbelor gamma, care au o înclinare
uşoară în curbele cu luminozitate redusă. Contrastul este
redus.
B.PRESS: Accentuează contrastul comparativ cu setarea LOW
(Scăzut).
CINE-LIKE D (Cinema D): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor
imagini asemănătoare celor de cinema.
CINE-LIKE V (Cinema V): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor
imagini asemănătoare celor de cinema, cu contrast
accentuat.
• Atunci când selectaţi valori gamma CINE-LIKE (Cinema), vă recomandăm să setaţi
apertura obiectivului la un nivel mai mic decât nivelul normal al imaginii (aproximativ 1/2)
pentru rezultate optime.
KNEE (Cameră) Pentru a evita supra-expunerea, selectaţi nivelul de comprimare (punct de inflexiune)
(Inflexiune) al semnalelor video de mare intensitate, primite prin CCD.
AUTO (Automat): Setează nivelul automat, în funcţie de semnalele recepţionate.
LOW (Scăzut): Setare joasă (Comprimarea începe la aproximativ 80%.)
MID (Mediu): Setare medie (Comprimarea începe la aproximativ 90%.)
HIGH (Ridicat): Setare ridicată (Comprimarea începe la aproximativ 100%.)
• Nu este disponibilă atunci când valoarea DRS este setată sau când valoarea
GAMMA (Gamma) este setată la CINE-LIKE (Cinema).
MATRIX (Cameră) Selectaţi tabelul MATRIX (Matrice) potrivit pentru expresia de culoare dorită în timpul
(Matrice) înregistrării.
NORM1 (Normă1): Potrivită pentru înregistrarea în aer liber sau în lumina becurilor
cu halogen.
NORM2 (Normă2): Potrivită pentru culori mai strălucitoare decât în modul
NORM1(Normă1).
FLUO (Fluorescent): Potrivită pentru înregistrarea în interior, în lumină fluorescentă.
CINE-LIKE (Cinema): Potrivită pentru imaginile asemănătoare celor de cinema.

SKIN TONE DTL (Cameră) Activează sau dezactivează detaliile pentru culoarea pielii. Selectaţi ON (Activare)
(Detaliu culoare piele) pentru a reduce detaliile de ton al pielii şi pentru a estompa tonul pielii.
ON (Activare) OFF (Dezactivare)

NAME EDIT (Cameră) Editează denumirea fişierului scenă pe care l-aţi selectat cu selectorul SCENE FILE
(Editare denumire) (Fişier scenă).
Meniu

YES (Da) NO (Nu)

_____ indică setarea din fabrică.

87
Listă meniuri de setări (continuare)

Ecran SW MODE (Mod SW)


Opţiune Mod afişare Descrierea setărilor
MID GAIN (Cameră) Setează valoarea amplificării, alocată poziţiei M pe comutatorul GAIN (Amplificare).
(Amplificare medie) 0dB, 3dB, 6dB, 9dB, 12dB
HIGH GAIN (Cameră) Setează valoarea amplificării, alocată poziţiei H pe comutatorul GAIN (Amplificare).
(Amplificare maximă) 0dB, 3dB, 6dB, 9dB, 12dB
ATW (Cameră) Setează operarea funcţiei ATW (Auto Tracking White) (Detectare automată alb) alocată
(Detectare automată comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). Când funcţia ATW este alocată
alb) comutatorului AUTO/MANUAL (Automat/Manual) sau butonului USER (Utilizator),
operarea încă este posibilă.
Ach (Canal A): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când
comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la A.
Bch (Canal B): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când
comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la B.
PRST (Presetări): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când
comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la PRST.
OFF (Dezactivare): Dezactivează funcţia ATW (Detectare automată alb).
HANDLE ZOOM (Cameră) Setează viteza de zoom alocată fiecărei poziţii de setare de pe comutatorul HANDLE
(Zoom mâner) ZOOM (Zoom mâner).
L/OFF/H Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/HIGH
(Redusă/Dezactivare/ (viteză ridicată) în poziţia 1/2/3. (Zoom-ul este dezactivat
Ridicată): când este setat la OFF (Dezactivare)).
L/M/H Setează LOW (viteză redusă)/MID (Medie)/HIGH (viteză
(Redusă/Medie/Ridicată): ridicată) în poziţia 1/2/3.
L/OFF/M Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/MID
(Redusă/Dezactivare/Medie): (viteză medie) în poziţia 1/2/3. (Zoom-ul este dezactivat
când este setat la OFF (Dezactivare)).
IRIS DIAL (Cameră) Setează direcţia de rotaţie şi controlul aperturii selectorului IRIS (Iris). (În modul MANUAL
(Selector iris) IRIS (Iris manual))
DOWN OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors
(Deschis în jos): în jos.
UP OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors
(Deschis în sus): în sus.
USER1 (Cameră) Selectează funcţia alocată butonului USER1 (Utilizator1).
(Utilizator1) (PB) SPOTLIGHT: Activează şi dezactivează controlul automat al irisului în
(Lumină reflector) lumina reflectoarelor.
BACKLIGHT Control automat al irisului pentru compensarea luminii de
(Lumină de fundal): fundal. (Pagina 43)
BLACKFADE: Estompare negru (Pagina 43)
(Estompare negru)
WHITEFADE: Estompare alb (Pagina 43)
(Estompare alb)
ATW Activează şi dezactivează funcţia ATW (Detectare
(Detectare automată alb): automată alb).
ATW LOCK: Stabileşte nivelul tonurilor de alb, atunci când este apăsat
(Blocare detectare butonul în timpul ATW (Detectare automată alb). Apăsaţi
automată alb) din nou pentru a efectua ATW (Detectare automată alb).
GAIN (Amplificare):18dB:
Apăsaţi butonul pentru a seta valoarea amplificării la 18 dB. Această setare este valabilă
numai cu formatele de înregistrare 50i şi 50P*1. Nu este valabilă când este setat modul
cu timp de expunere mare (1/12*2).
*1 Formatele de înregistrare 60i şi 60P numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)
este setată la 59,9 Hz
*2 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz
• Când valoarea amplificării este setată la 18 dB sau este schimbată la 18 dB de la o
altă valoare, este posibil ca imaginea să fie dezordonată pentru o clipă.
• Dacă utilizaţi aparatul în modul MANUAL (Manual) sau AUTO (Automat), setaţi
opţiunea AGC de pe ecranul AUTO SW (SW automat) din meniul de setări la OFF
(Dezactivare) pentru a utiliza această funcţie.
D.ZOOM (Zoom digital): Modifică raportul funcţiei DIGITAL ZOOM (Zoom digital).
Fiecare apăsare a butonului modifică raportul în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)
(x1) → x2 → x5 → x10 → OFF (Dezactivare) (x1). (Pagina 34)
INDEX (Indexare): Indexarea înregistrărilor (Pagina 45)
SHOT MARK (Reper de înregistrare): Adăugarea de repere de înregistrare (Pagina 45)
LAST CLIP (Cel mai recent videoclip): Şterge ultimul videoclip înregistrat. (Pagina 45)
După înregistrare, videoclipurile nu pot fi şterse trecând la modul PB sau PC, schimbând
formatul de înregistrare sau oprind camera.
_____ indică setarea din fabrică.

88
Ecran SW MODE (Mod SW) (continuare)

Opţiune Mod afişare Descrierea setărilor


USER2 (Cameră) Alocă o funcţie butonului USER2 (Utilizator2). Conţinutul setărilor este acelaşi
(Utilizator2) (PB) ca la USER1 (Utilizator1).
BACKLIGHT (Lumină de fundal)
USER3 (Cameră) Alocă o funcţie butonului USER3 (Utilizator3).
Utilizator3) (PB) Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1).
INDEX (Indexare)

FOCUS ASSIST (Cameră) Alocă o funcţie butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare).
(Asistare la (Cameră) EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi extinsă cu un factor de
focalizare) aproximativ 4 pe verticală şi cu un factor de aproximativ 6 pe
orizontală. “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în
timpul afişării extinse.
GRAPH (Grafic): Afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei în partea dreaptă
de sus a vizorului sau monitorului LCD.
BOTH (Ambele): Măreşte porţiunea centrală a imaginii şi afişează un grafic de
distribuţie a frecvenţei. (Graficul de distribuţie a frecvenţei este
afişat fie pe vizor, fie pe monitorul LCD.)
WFM (Cameră) Schimbă afişajul cu forme de undă ce apare când este apăsat butonul WFM
(Monitorizare (Monitorizare formă de undă).
formă de undă) WAVE (Undă): Afişează o formă de undă. De fiecare dată când este
apăsat butonul, setările se modifică în ordinea următoare:
OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → OFF
(Dezactivare).
VECTOR (Vector): Se afişează ca vector. De fiecare dată când este apăsat
butonul, setările se modifică în ordinea următoare: OFF
(Dezactivare) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare).
WAVE/VECTOR (Formă de undă/Vector): De fiecare dată când este apăsat
butonul, setările se modifică în ordinea următoare: OFF
(Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → VECTOR
(Vector) → OFF (Dezactivare).
LCD (Cameră) Alocă o funcţie butonului LCD.
(PB) LCD REV (Inversare LCD): Inversează imaginea LCD pe verticală şi pe
orizontală.
LCD BL (Lumină de fundal LCD): Schimbă intensitatea luminii de fundal a
monitorului LCD.
• Setarea intensităţii luminii de fundal înregistrată în LCD BL (Lumină de
fundal LCD) va rămâne stocată chiar dacă funcţia alocată butonului LCD
este modificată.
_____ indică setarea din fabrică.
Meniu

89
Listă meniuri de setări (continuare)

Ecran AUTO SW (SW automat)


Opţiune Mod afişare Descrierea setărilor

A.IRIS (Cameră) ON (Activare): Realizează controlul automat al irisului în modul automat.


(Iris automat) Butonul IRIS (Iris) este dezactivat.
OFF Dezactivează controlul automat al irisului în modul automat.
(Dezactivare): Efectuează controlul irisului selectat cu butonul IRIS (Iris).
AGC (Cameră) Setează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării)
(Control automat când este selectat ON (Activare) în A.IRIS (Iris automat).
amplificare) 6dB: Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al
amplificării) (max. 6 dB) în modul automat.
12dB: Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al
amplificării) (max. 12 dB) în modul automat.
OFF Nu realizează Auto Gain Control (Controlul automat al
(Dezactivare): amplificării) în modul automat. Iniţiază controlul amplificării
selectate cu comutatorul GAIN (Amplificare).
ATW (Cameră) ON (Activare): Realizează funcţia ATW (Auto Tracing White Balance
(Detectare (Detectare automată alb)) în modul automat. Nu puteţi selecta
automată alb) ON/OFF (Activare/Dezactivare) pentru funcţia ATW (Detectare
automată alb) cu ajutorul comutatorului WHITE BAL (Nivel
tonuri de alb) sau cu butonul USER (Utilizator) când este
selectată această opţiune. Însă, dacă ATW LOCK (Blocare
detectare automată alb) este alocat butonului USER
(Utilizator), puteţi seta nivelul tonurilor de alb cu ajutorul
butonului USER (Utilizator).
OFF Nu realizează funcţia ATW (Detectare automată alb) în modul
(Dezactivare): automat. Realizează funcţia pentru nivelul tonurilor de alb,
selectată cu comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb).
AF (Cameră) ON (Activare): Realizează focalizarea automată în modul automat. Nu puteţi
(Focalizare utiliza comutatorul FOCUS (Focalizare) şi butonul PUSH
automată) AUTO (Automat) când este selectată această opţiune.
OFF Nu realizează focalizarea automată în modul automat.
Realizează focalizarea selectată cu comutatorul FOCUS
(Dezactivare): (Focalizare) sau cu butonul PUSH AUTO (Automat).
_____ indică setarea din fabrică.

90
Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare)
Opţiune Mod afişare Descrierea setărilor
REC FORMAT (Cameră) Selectează formatul de înregistrare.
(Format înregistrare) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz
PH 1080/50i
PH 1080/25P
PH 720/50P
PH 720/25P
HA 1080/50i
HG 1080/50i
HE 1080/50i

Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz


PH 1080/60i
PH 1080/30P
PH 1080/24P
PH 720/60P
PH 720/30P
PH 720/24P
HA 1080/60i
HG 1080/60i
HE 1080/60i
• PH 1080/24P şi PH 720/24P reprezintă înregistrarea nativă.
PREREC MODE (Cameră) Setează PRE RECORDING (Pre-înregistrare) la ON (Activare) sau OFF
(Mod pre- (Dezactivare). (Pagina 42)
înregistrare) ON (Activare) OFF (Dezactivare)
TIME STAMP (Cameră) Specifică dacă informaţiile privind data şi ora sunt suprapuse peste imaginile
(Imprimare dată înregistrate.
şi oră) ON (Activare): Suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora.
OFF (Dezactivare): Nu suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora.
MIC ALC (Cameră) Setează controlul automat al microfonului la ON (Activare) sau OFF
(Control automat al (Dezactivare). (Pagina 49)
nivelului ON (Activare) OFF (Dezactivare)
microfonului) Setaţi la ON (Activare) pentru a reduce distorsiunile la nivelurile mari de intrare.
Pentru a ajusta nivelul de înregistrare al semnalelor audio (nu are legătură cu
această setare), utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio).
MIC GAIN1 (Cameră) Setează nivelul de intrare al microfonului extern, conectat la terminalul INPUT1
(Amplificare (Intrare1). (Pagina 48)
microfon1) -50dB -60dB
MIC GAIN1 (Cameră) Setează nivelul de intrare al microfonului extern, conectat la terminalul INPUT2
(Amplificare (Intrare2). (Pagina 48)
microfon2) -50dB -60dB
_____ indică setarea din fabrică.
Meniu

91
Listă meniuri de setări (continuare)

Ecran TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator)


Opţiune Mod afişare Descrierea setărilor
TC MODE (Cameră) Selectează modul de corectare a generatorului intern de cod de timp, atunci
(Mod cod de timp) când este înregistrat codul de timp al generatorului intern.
(Această opţiune nu DF: Utilizează modul drop frame (cadru curbat).
este afişată în meniu
când SYSTEM NDF: Utilizează modul non-drop frame (fără cadru curbat). TC MODE (Mod
FREQ (Frecvenţă cod de timp) este setat automat la NDF atunci când setaţi rata cadrelor
sistem) este setată de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. (Doar când
la 50 Hz.) SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz)
TCG (Cameră) Setează modul în care avansaţi generatorul intern pentru codul de timp.
FREE RUN (Operare liberă): Codul de timp avansează indiferent de modul de
operare. Poate apărea o eroare minoră de timp, atunci când
comutaţi în modul PB, dacă rata cadrelor este setată la 24P.
(Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată
la 59,9 Hz)
REC RUN (Începere înregistrare): Codul de timp avansează numai când
înregistraţi.
TC PRESET (Cameră) Setează codul de timp iniţial.
(Presetări cod YES (Da) NO (Nu)
de timp)
• Setaţi valoarea cadrului la 0 sau un multiplu de 4 atunci când setaţi rata
cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. Dacă este
setată orice altă valoare, codul de timp înregistrat nu va coincide. (Doar când
SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz)
UB PRESET (Cameră) Setează informaţiile de utilizator.
(Presetări informaţii YES (Da) NO (Nu)
utilizator)

EXT TC LINK (Cameră) Sincronizează valoarea iniţială a codului de timp, în timpul înregistrării cu mai
(Legătură cod de multe camere. (Codurile de timp pentru camera slave sunt sincronizate cu
timp externă) valoarea internă TCG master.) (Pagina 55)
MASTER (Master): Setează modul master.
SLAVE (Slave): Setează modul la mod slave. Când apăsaţi butonul
COUNTER - RESET/TC SET (Contor - Resetare/Setare
cod de timp), codurile de intrare sunt sincronizate cu
TCG intern.
NO (Nu): Revine la ultimul ecran.
• Setările pentru modul master şi slave sunt valabile numai atunci când este
deschis acest meniu. Când meniul este închis, EXT TC LINK (Legătură cod
de timp externă) este anulată automat.
_____ indică setarea din fabrică.

92
Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV)
Opţiune Mod afişare Descrierea setărilor
HDMI OUT SEL (Cameră) Setează formatul video de ieşire pentru terminalul HDMI OUT (Ieşire HDMI).
(Ieşire HDMI) (PB) AUTO (Automat): Determină automat rezoluţia de ieşire pe baza informaţiilor
de la monitoarele conectate.
FIX (Fix): Fixaţi ieşirea la rezoluţia înregistrării.
(Ieşire în modul întreţesut 1080 sau progresiv 720)
576P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz):
Ieşire în modul 576 progresiv.
480P (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz):
Ieşire în modul 480 progresiv.
• Ieşirea simultană HDMI şi pe componente este posibilă numai în modul FIX (Fix).
• Nu va exista o ieşire VIDEO OUT (Ieşire video) când conexiunea este
realizată cu un cablu HDMI, dacă această opţiune este setată la orice în afară
de FIX (Fix).

CMPNT OUT SEL (Cameră) Selectează tipul de terminal pe componente.


(Ieşire pe (PB) AUTO (Automat): Monitor cu terminal D4 (ieşire 720P/1080i)
componente) 1080i: Monitor cu terminal D3 (ieşire 1080i)
576i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz):
Monitor cu terminal D1 (ieşire 576i)
480i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz):
Monitor cu terminal D1 (ieşire 480i)
• Conversia încrucişată este realizată numai când conţinut înregistrat la 720P
este transmis la 1080i. Conversia încrucişată nu are loc în alte cazuri.

DOWNCON MODE (Cameră) Activează modul de ieşire prin subeşantionare.


(Mod (PB) SIDE CROP (Decupare laterală): Decupează marginea dreaptă şi stângă a
subeşantionare) imaginii pentru un raport de dimensiuni de 4:3.
• Imaginile se pot întinde dincolo de limitele ecranului şi pot fi parţial imposibil de văzut
atunci când sunt transmise de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video), sau când sunt
transmise de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente), când
opţiunea COMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) este setată la 576i (sau 480i
când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz).
LETTER BOX: Adaugă benzi negre în partea de sus şi de jos a imaginii,
pentru a afişa imaginile 16:9 pe un ecran 4:3.
SQUEEZE (Comprimare): Comprimă imaginile 16:9 orizontal, când sunt
afişate pe un ecran 4:3.
VIDEO SETUP (Cameră) Setează nivelul de setări al semnalelor video.
(Setări video) (PB) 0%: Terminalul VIDEO OUT (Ieşire video) şi nivelurile setărilor de
(Această opţiune nu înregistrare vor fi setate amândouă la 0%.
este afişată în meniu 7,5% A: Nivelul de setări al terminalului VIDEO OUT (Ieşire video) va fi setat
când SYSTEM FREQ la 7,5%, în timp ce nivelul setărilor de înregistrare va fi setat la 0%.
(Frecvenţă sistem)
este setată la 50 Hz.)
AUDIO OUT (Cameră) Setează semnalele audio să fie transmise de la mufa cu pin AUDIO OUT (Ieşire audio).
(Ieşire audio) (PB) CH1/CH2 (Canal1/Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1),
Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2)
CH1 (Canal1): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1), Terminal CH2
(Canal2) = semnale CH1 (Canal2)
CH2 (Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH2 (Canal2), Terminal CH2
(Canal2) = semnale CH2 (Canal2)
• Când un card de memorie SD cu conţinut de canale 5.1, înregistrat cu un alt
echipament, este redat cu această cameră, este submixat la 2 canale atunci când
este redat prin terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio) sau cel pentru căşti.
HP MODE (Cameră) Selectează sunetul auzit în căşti.
Meniu

(Mod HP) LIVE (Live): Sunetul transmis prin microfon este redat ca atare. Această setare
este selectată atunci când întârzierile de sunet sunt deranjante.
RECORDING (Înregistrare): Este redat sunetul în starea în care urmează a fi
înregistrat (sunetul este sincronizat cu imaginile).

_____ indică setarea din fabrică. indică setarea din fabrică.

93
Listă meniuri de setări (continuare)

Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj)


Opţiune Mod afişare Descrierea setărilor
(Cameră) Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre stânga, de
ZEBRA DETECT1
pe ecran.
(Detectare zebră1)
50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 100%, 105%
ZEBRA DETECT2 (Cameră) Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre dreapta,
(Detectare zebră2) de pe ecran.
50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 100%, 105%, OFF
(Dezactivare)
• Modelele zebră nu apar dacă selectaţi OFF (Dezactivare).
MARKER (Marcator) (Cameră) Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa marcatorul. (Pagina 42)
ON (Activare) OFF (Dezactivare)
Pentru a afişa marcatorul, apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră).
SAFETY ZONE (Cameră) Setează SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă). (Pagina 78)
(Zonă de siguranţă) 90%, 4:3, OFF (Dezactivare)
REC COUNTER (Cameră) Selectează operarea contorului în timpul înregistrării.
(Contor înregistrare) TOTAL (Total): Contorul va continua să înregistreze, până când veţi apăsa butonul
RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) pentru a-l reseta.
CLIP (Videoclip): Resetează contorul la începutul înregistrării şi contorizează durata
fiecărei sesiuni de înregistrare.
• În modul PB, operarea se face întotdeauna în modul CLIP (Videoclip).
VIDEO OUT OSD (Cameră) Selectaţi ON (Activare) pentru a transmite informaţiile afişate pe ecran, împreună cu
(Ieşire video pentru (PB) semnalele de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video).
datele afişate pe ON (Activare) OFF (Dezactivare)
ecran)
DATE/TIME (Cameră) Setează afişarea sau neafişarea datei şi a orei pe ecran şi transmiterea sau nu de la
(Dată/oră) (PB) mufa VIDEO OUT (Ieşire video).
TIME (Oră): Este afişată ora.
DATE (Dată): Este afişată data.
TIME & DATE (Dată şi oră): Sunt afişate data şi ora.
OFF (Dezactivare): Data şi ora nu sunt afişate.
LEVEL METER (Cameră) Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa nivelul audio.
(Măsurare nivel) (PB) ON (Activare) OFF (Dezactivare)
ZOOM & FOCUS (Cameră) Selectează unitatea de zoom şi valorile de focalizare.
(Zoom & Focalizare) OFF (Dezactivare), NUMBER (Număr), mm/picioare, mm/m
• Utilizaţi afişajul mm/picioare sau mm/m numai ca indiciu general, deoarece acesta
nu este foarte exact.
CARD & BATTERY (Cameră) Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa capacitatea de înregistrare disponibilă a
(Card & Acumulator) (PB) cardului de memorie SD şi capacitatea rămasă a acumulatorului.
(Cameră) ON (Activare) OFF (Dezactivare)
(PB)
OTHER DISPLAY (Cameră) Selectaţi cantitatea de informaţii ce doriţi să fie afişată pe vizor sau monitorul LCD.
(Alt afişaj) (PB) (Pagina 81)
PARTIAL (Parţial), ALL (Toate), OFF (Dezactivare)
LCD BACKLIGHT (Cameră) Ajustaţi lumina de fundal a monitorului LCD. Selectaţi HIGH (Puternică) pentru o
(Lumină de fundal (PB) lumină de fundal mai puternică.
LCD) LOW (Redusă), NORMAL (Normală), HIGH (Puternică)
LCD SET (Cameră) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe monitorul LCD. (Pagina 26)
(Setări LCD) (PB) LCD COLOR LEVEL (Nivel culoare LCD)
LCD BRIGHTNESS (Luminozitate LCD)
LCD CONTRAST (Contrast LCD)
EVF SET (Setări (Cameră) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe vizor. (Pagina 26)
evidenţiere vizor) (PB) EVF COLOR LEVEL (Nivel culoare evidenţiere vizor)
EVF BRIGHTNESS (Luminozitate evidenţiere vizor)
EVF CONTRAST (Contrast evidenţiere vizor)
_____ indică setarea din fabrică.

94
Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) (Continuare)
Opţiune Mod afişare Descrierea setărilor
SELF SHOOT (Cameră) Selectează modul oglindă LCD pentru înregistrare autoportret. Selectând
(Auto-înregistrare) MIRROR (Oglindă) veţi afişa partea stângă şi partea dreaptă a imaginii de pe
monitorul LCD inversate în timpul înregistrării autoportretului. (Pagina 41)
NORMAL (Normal), MIRROR (Oglindă)
EVF COLOR (Cameră) Redă imaginile de pe vizor în culori sau alb-negru.
(Culoare (PB) ON (Activare): Color
evidenţiere vizor)
OFF (Dezactivare): Alb-negru
_____ indică setarea din fabrică.

Meniu

95
Listă meniuri de setări (continuare)

Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)


Opţiune Mod afişare Descrierea setărilor
CARD FORMAT (Cameră) Formatează cardul de memorie SD.
(Formatare card) (PB) YES (Da): Formatează cardul.
NO (Nu): Revine la ultimul ecran.
CARD STATUS (Cameră) Afişează starea cardului de memorie SD.
(Stare card) (PB) YES (Da): Afişează starea cardului.
NO (Nu): Revine la ultimul ecran.
CLIP PROPERTY (PB) Afişează informaţii despre videoclipul selectat.
(Proprietăţi videoclip) YES (Da): Afişează informaţii despre videoclip.
NO (Nu): Revine la ultimul ecran.

Ecran USER FILE (Fişier utilizator)


Opţiune Mod afişare Descrierea setărilor
CARD READ/WRITE (Cameră) Puteţi salva patru setări pentru fişierele de utilizator, pe cardul de memorie de
(Citire/Scriere card) (PB) tip SD şi, de asemenea, puteţi da titluri fişierelor salvate.
READ (Citire): Citire
WRITE (Scriere): Scriere
NO (Nu): Revine la ultimul ecran.
LOAD/SAVE/INIT (Cameră) LOAD (Încărcare): Încarcă setările dintr-un fişier de utilizator stocat anterior.
(Încărcare/Salvare/Iniţial (PB) SAVE (Salvare): Salvează setările actualizate pentru fişierul de utilizator.
izare) INITIALIZE (Iniţializare): Restabileşte setările din fişierul de utilizator,
efectuate de utilizator, la setările din fabrică.
NO (Nu): Revine la ultimul ecran.
• După o operaţiune LOAD (Încărcare) sau INITIALIZE (Iniţializare), aduceţi
comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia oprit şi apoi în poziţia pornit, pentru a
valida noile setări.
• Operaţiunile INITIALIZE (Iniţializare) nu modifică setările TIME ZONE (Zonă de
fus orar). (Pagina 99)

Ecran META DATA (Metadate)


Opţiune Mod afişare Descrierea setărilor
CARD READ (Cameră) Încarcă metadatele înregistrate pe cardul de memorie SD în aparat.
(Citire card) YES (Da) NO (Nu)
• "NO FILE" (Nu există fişier) atunci când nu sunt înregistrate metadate pe
cardul de memorie SD.
RECORD (Cameră) Setează înregistrarea sau nu a metadatelor ce urmează a fi încărcate
(Înregistrare) simultan în aparat pe un card de memorie SD.
ON (Activare): Înregistrează simultan.
OFF (Dezactivare): Nu înregistrează simultan.
USER CLIP NAME (Cameră) Selectează metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de
(Denumire dată de utilizator).
utilizator) TYPE1 (Tip1): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME
(Denumire videoclip) dacă nu sunt încărcate metadate sau
date.
TYPE2 (Tip2): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME
(Denumire videoclip) dacă nu este încărcată nicio combinaţie
de date şi nicio valoare COUNT (Contor), sau dacă nu sunt
încărcate date.
CLIP COUNT RESET (Cameră) Resetează valoarea COUNT (Contor) la 1.
(Resetare contor YES (Da) NO (Nu)
videoclipuri)
META DATA PROP (Cameră) Afişează metadatele care au fost înregistrate în aparat.
(Proprietăţi metadate) YES (Da) NO (Nu)
_____ indică setarea din fabrică.

96
Ecran META DATA (Metadate) (continuare)
Opţiune Mod afişare Descrierea setărilor
META INITIAL SET (Cameră) Iniţializează metadatele care au fost înregistrate în aparat. Toate setările,
(Setare iniţială inclusiv setarea ON (Activare) sau OFF (Dezactivare), sunt şterse.
metadate) YES (Da) NO (Nu)

Ecran PLAY SETUP (Setări redare)


Opţiune Mod afişare Descrierea setărilor
PB FORMAT (PB) Setează formatul de redare.
(Format redare) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz
1080/50i (25P), 720/50P (25P)

Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz


1080/60i (30P), 1080/24P, 720/60P(30P), 720/24P
• Setarea REC FORMAT (Format înregistrare) din modul CAM, înainte de
transferul în modul PB, devine setarea iniţială a PB FORMAT (Format
redare).
REPEAT PLAY (PB) ON (Activare) OFF (Dezactivare)
(Repetare redare) Când este setat la ON (Activare), videoclipurile suportate sunt redate în mod
repetat.
RESUME PLAY (PB) ON (Activare) OFF (Dezactivare)
(Reluare redare) Când este setată la ON (Activare), redarea este reluată de la poziţia video la
care a fost oprit videoclipul.
SKIP MODE (PB) Selectează poziţia de pornire pentru redarea programată, după pauză.
(Mod omitere) CLIP (Videoclip): Opreşte redarea la începutul videoclipului anterior.
CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Se opreşte la începutul videoclipului
şi INDEX (Indexare).

Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)


Opţiune Mod afişare Descrierea setărilor
THUMBNAIL MODE (PB) Selectează metoda de afişare a imaginilor miniaturale.
(Mod imagini ALL (Toate): Sunt afişate toate videoclipurile.
miniaturale) SAME FORMAT (Acelaşi format):Sunt afişate videoclipurile cu acelaşi
format de înregistrare.
MARKER (Marcator): Sunt afişate videoclipurile cu repere de înregistrare.
INDEX (Indexare): Sunt afişate videoclipurile cu indexări.
INDICATOR (PB) Setează afişarea sau neafişarea indicatorului.
(Indicator) ON (Activare): Afişat
OFF (Dezactivare): Neafişat
DATA DISPLAY (PB) Selectează informaţiile afişate în afişajul pentru dată al videoclipurilor.
(Afişare date) TC (Cod de timp): Cod de timp
UB (Informaţii utilizator): Informaţii utilizator
TIME (Oră): Ora înregistrării
DATE (Dată): Data înregistrării
DATE & TIME (Dată & oră): Data şi ora înregistrării
DATE FORMAT (PB) Selectează ordinea afişării datei/orei înregistrării când DATA DISPLAY
(Format dată) (Afişare date) este setat la DATE (Dată) sau DATE & TIME (Dată & oră).
Y-M-D: an/lună/zi
M-D-Y: lună/zi/an
D-M-Y: zi/lună/an
Meniu

_____ indică setarea din fabrică.

97
Listă meniuri de setări (continuare)

Ecran OPERATION (Operare)


Opţiune Mod afişare Descrierea setărilor
DELETE (PB) Şterge videoclipurile.
(Ştergere) ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Şterge toate videoclipurile.
SELECT (Selectare): Şterge doar videoclipurile selectate. Apăsaţi butonul
EXEC (Executare) pentru a şterge videoclipurile.
NO (Nu): Revine la ultimul ecran.
• Videoclipurile pentru care este specificat CLIP PROTECT (Protecţie
videoclip) nu sunt şterse.
INDEX (PB) Adaugă indexări videoclipurilor sau le şterge.
(Indexare) YES (Da): Adaugă sau şterge indexări.
NO (Nu): Revine la ultimul ecran.
CLIP PROTECT (PB) Protejează videoclipurile pentru a preveni ştergerea accidentală.
(Protecţie videoclip) YES (Da): Activează protecţia videoclipurilor sau o anulează.
NO (Nu): Revine la ultimul ecran.
• Executarea unei formatări a cardului de memorie (pagina 32) va şterge
toate videoclipurile, chiar dacă acestea sunt protejate.

Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)

Opţiune Mod afişare Descrierea setărilor

IR REMOTE (Cameră) Setează operaţiunile telecomenzii furnizate.


(Telecomandă) (PB) ON (Activare): Acceptă comenzi de la telecomandă.
• Reţineţi că, dacă este utilizat acelaşi tip de telecomandă lângă aparat,
aparatul poate primi comenzi de la cealaltă telecomandă, în timpul
înregistrării, de exemplu, şi poate opera într-un mod neprevăzut.
OFF (Dezactivare): Nu sunt acceptate operaţiuni de la telecomandă.
REC LAMP (Cameră) Setează iluminatul indicatorului luminos.
(Indicator luminos FRONT (Frontal): Se aprinde indicatorul luminos frontal (partea cu
înregistrare) microfonul).
REAR (Posterior): Se aprinde indicatorul luminos posterior (partea cu
vizorul).
BOTH (Ambele): Se aprind ambele indicatoare luminoase.
OFF (Dezactivare): Indicatorul luminos nu se aprinde.
BEEP SOUND (Cameră) Activează (ON) sau dezactivează (OFF) semnalul sonor.
(Semnal sonor) ON (Activare) OFF (Dezactivare)
Când este selectat ON (Activare), semnalul sonor poate fi auzit, dacă a fost
utilizat cardul de memorie SD în timpul înregistrării.
Când este emis semnalul sonor, semnalele audio de la conectorul de ieşire
sunt întrerupte înainte de redarea semnalului sonor.
CLOCK SET (Cameră) Setează calendarul camerei video.
(Setări ceas) (PB)
_____ indică setarea din fabrică

98
Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (continuare)
Opţiune Mod afişare Descrierea setărilor
TIME ZONE (Cameră) Adaugă sau scade din GMT valoarea de timp de la -12:00 până la +13:00 în
(Zonă de fus orar) (PB) paşi de câte 30 de minute. (Consultaţi tabelul de mai jos.)
+00:00

Diferenţă Zonă Diferenţă Zonă


de fus orar de fus orar
+ 00:00 Greenwich - 00:30
- 01:00 Insulele Azore - 01:30
- 02:00 Atlantic Central - 02:30
- 03:00 Buenos Aires - 03:30 Insula Newfoundland
- 04:00 Halifax - 04:30
- 05:00 New York - 05:30
- 06:00 Chicago - 06:30
- 07:00 Denver - 07:30
- 08:00 Los Angeles - 08:30
- 09:00 Alaska - 09:30 Insulele Marchize
- 10:00 Hawai - 10:30
- 11:00 Insula Midway - 11:30
- 12:00 Kwajalein + 12:30
+ 13:00 + 11:30 Insula Norfolk
+ 12:00 Noua Zeelandă + 10:30 Insula Lord Howe
+ 11:00 Insulele Solomon + 09:30 Darwin
+ 10:00 Guam + 08:30
+ 09:00 Tokio + 07:30
+ 08:00 Beijing + 06:30 Yangon
+ 07:00 Bangkok + 05:30 Mumbai
+ 06:00 Dacca + 04:30 Kabul
+ 05:00 Islamabad + 03:30 Teheran
+ 04:00 Abu Dhabi + 02:30
+ 03:00 Moscova + 01:30
+ 02:00 Europa de Est + 00:30
+ 01:00 Europa Centrală

POWER SAVE (Cameră) Selectează modul de economisire a energiei atunci când butonul multifuncţional,
(Economisire energie) sau butonul MENU (Meniu), AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum), USER
(Utilizator), START/STOP (Pornire/Oprire), sau STAND BY (În aşteptare) nu a mai
fost apăsat de aproximativ 5 minute, în timp ce este introdus un card de memorie
în modul CAM.
ON (Activare): Alimentarea camerei video este setată la OFF (Oprit).
OFF (Dezactivare): Alimentarea camerei video nu este setată la OFF (Oprit).
• Chiar şi atunci când această setare este la ON (Activare), alimentarea nu va fi
oprită (OFF) când nu este introdus un card de memorie SD, când camera video
este în modul PB sau PC sau când este conectat adaptorul de alimentare.
SYSTEM FREQ (Cameră) Este utilizat pentru schimbarea frecvenţei sistemului.
(Frecvenţă sistem) 59,9 Hz 50 Hz
• După ce aţi modificat frecvenţa sistemului, opriţi alimentarea camerei şi porniţi-o
din nou, astfel încât să fie valabile setările.
SYSTEM INFO (Cameră) Afişează versiunea sistemului instalat pe această cameră.
(Informaţii sistem) (PB)
MENU INIT (Cameră) Restabileşte setările de meniu (fişier scenă, fişier utilizator) la setările din fabrică.
(Iniţializare meniu) • Setările TIME ZONE (Zonă de fus orar) nu vor reveni la setările din fabrică.
OPERATION (Operare) (Cameră) Afişează ora pornirii (un număr de 5 cifre).
TIME (Oră) (PB)
_____ indică setarea din fabrică
Meniu

99
Înainte de a apela la service
Sursă de alimentare
Camera nu este • Asiguraţi-vă că acumulatorul sau adaptorul de alimentare sunt conectate P20
alimentată. corespunzător. Verificaţi conexiunile din nou.
Alimentarea este • Pentru a preveni consumarea inutilă a acumulatorului, camera video se opreşte P99
oprită fără niciun automat atunci când a fost lăsată în modul de pauză înregistrare mai mult de
motiv aparent. 5 minute. Verificaţi setările din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii),
POWER SAVE (Economisire energie).

Aparatul se opreşte • Este posibil ca acumulatorul să fie consumat. Dacă afişajul pentru acumulator P19
imediat după ce apare intermitent sau dacă apare , acumulatorul este consumat.
este pornit. • Fie reîncărcaţi acumulatorul, fie îl înlocuiţi cu unul complet încărcat.

Acumulator
Acumulatorul se • Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet. P19
descarcă rapid. Continuaţi încărcarea până când indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) al
adaptorului c.a. se stinge.
• Utilizaţi acumulatorul într-un loc cu temperatură joasă?
Funcţionarea acumulatorului este afectată de temperatura ambientală. Timpul
de operare este redus în mediile cu temperatură scăzută.
• Este posibil ca acumulatorul să fi ajuns la finalul ciclului de viaţă. Acumulatorul
nu va mai putea fi reîncărcat. Acumulatorul are un anumit ciclu de viaţă, care
variază în funcţie de utilizarea acestuia. Dacă acumulatorul funcţionează numai
pentru o scurtă perioadă de timp când este încărcat corespunzător, a ajuns la
finalul ciclului de viaţă.

Acumulatorul nu • Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă nu aţi conectat cablul c.c Deconectaţi-l. P18
poate fi încărcat.

Capacitatea rămasă • Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului serveşte doar ca indiciu. Pentru a __
a acumulatorului nu asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului, utilizaţi-l pe
este afişată corect. deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. (Există
posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului,
dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau
scăzute, sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori.)

Înregistrare
Înregistrarea nu • Asiguraţi-vă ca aţi adus comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON P22
poate fi începută. (Pornit).
Aparatul nu poate • Asiguraţi-vă ca aţi setat camera în modul focalizare manuală. Puteţi focaliza P36
focaliza automat. automat atunci când este selectat modul focalizare automată.
• Este posibil să înregistraţi o scenă în care este dificilă focalizarea subiectului în
modul focalizare automată.
În acest caz, focalizaţi în modul focalizare manuală.
Poate fi dificilă focalizarea subiectului când
• trebuie înregistrate atât obiecte apropiate, cât şi obiecte îndepărtate.
• înregistraţi din spatele unui geam murdar.
• înregistraţi într-un spaţiu întunecat.
• există obiecte strălucitoare sau scânteietoare în jurul subiectului.
• subiectul se mişcă rapid
• înregistraţi o scenă cu contrast minim

100
Înregistrare
Nu este posibilă • Comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii, de pe cardul de memorie SD, P33
înregistrarea, deşi este în poziţia "LOCK" (Blocare)? Nu puteţi înregistra pe card, dacă aţi setat
cardul de memorie comutatorul în poziţia "LOCK" (Blocare).
SD este introdus • Capacitatea de memorie disponibilă de pe cardul de memorie SD este foarte
corect. mică? Salvaţi conţinutul pe un suport diferit şi ştergeţi de pe card datele de care
nu mai aveţi nevoie, sau utilizaţi un card nou.
• Aţi formatat corect cardul de memorie SD? Sau, cardul are un format ce nu este
compatibil cu această cameră? Reformataţi cardul cu ajutorul camerei. P32
• Nu puteţi utiliza carduri de memorie SD de 8 MB - 16 MB.

Înregistrarea se • Cardul de memorie SD este compatibil pentru înregistrări video? Utilizaţi P9


opreşte singură. întotdeauna un card de memorie SD compatibil pentru înregistrări video.

Editare
Datele de pe cardul • Asiguraţi-vă ca aţi formatat corect cardul de memorie SD. Dacă nu este formatat P32
de memorie SD nu corect, formataţi cardul în aparat.
pot fi citite.

Nu poate fi realizată • Verificaţi specificaţiile calculatorului dumneavoastră şi cablul conector. P75


editarea neliniară.

Nu se poate copia pe • Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este conectat corect. P72


un dispozitiv extern.

Afişaje
Este ceva în • Este posibil ca afişajul codului de timp să nu contorizeze în mod regulat, dacă redaţi —
neregulă cu afişajul un videoclip în modul de redare inversată lentă. Acest lucru este normal.
codului de timp.

Redare
Nu pot reda • Asiguraţi-vă că indicatorul luminos de redare este aprins (apăsaţi butonul pentru P59
videoclipuri, chiar moduri). Nu puteţi efectua nicio opera iune de redare dacă acest indicator luminos
dacă apăs butonul. nu este aprins.
Apare un zgomot de • Acest tip de zgomot este specific tehnologiei video digitale. Acest lucru este normal. —
tip mozaic atunci
când programez sau
revizualizez un
videoclip.

Imaginile nu apar pe • Asiguraţi-vă că selectorul de intrare al televizorului dumneavoastră este setat la —


televizor, deşi am intrarea video. Citiţi cu atenţie instrucţiunile televizorului şi selectaţi conectorul de
conectat corect intrare video potrivit pentru camera video.
camera video.

Nu se aude niciun • Este posibil să fi reglat volumul camerei video la un nivel prea jos. P70
sunet de la difuzorul Ajustaţi nivelul volumului cu ajutorul butonului + AUDIO MON/ADV
camerei video. (Reducere/Mărire volum).
Referinţă

(Continuarea în pagina următoare)

101
Înainte de a apela la service (continuare)

Conexiune PC
Calculatorul nu • Verificaţi mediul de operare. P75
recunoaşte camera • Aţi setat corect modul de operare al camerei? Camera nu va fi recunoscută când
atunci când este este în modul CAM sau PB. Setaţi camera în modul PC.
conectat cablul USB. • În cazul în care calculatorul dumneavoastră are mai multe terminale USB, încercaţi
să conectaţi camera la un terminal USB diferit.
• Opriţi şi porniţi camera din nou şi reconectaţi cablul de conexiune USB.

Apare un mesaj de • Pentru a deconecta cablul de conexiune USB în siguranţă, efectuaţi dublu-clic pe —
eroare pe calculator pictograma din bara de sarcini şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
atunci când este
deconectat cablul de
conexiune USB.

Altele
Telecomanda nu • Este posibil ca bateria telecomenzii să se fi consumat. P22
funcţionează. Dacă telecomanda nu funcţionează, deşi este operată în apropierea senzorului de
telecomandă al camerei video, înseamnă că bateria s-a consumat. Înlocuiţi-o cu una
nouă.
• Opţiunea IR REMOTE (Telecomandă) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS
(Alte funcţii) este setată la OFF (Dezactivare)?
Se aude un zgomot • Acest este zgomotul produs de mişcarea obiectivului. Acest fenomen nu indică o —
atunci când camera defecţiune. Nu trebuie să se audă niciun zgomot când camera este pornită.
video este înclinată
înainte şi înapoi.
Se aude un declic • Această operaţie de iniţializare este efectuată la pornirea camerei. Are loc ca —
atunci când este urmare a modului de proiectare a camerei şi nu indică o defecţiune.
pornită camera sau
când din modul PB
se trece în modul
CAM.
Ecranul pentru • Este posibil ca datele de pe card să fie corupte. Datele pot fi corupte de —
cardul de memorie electricitatea statică şi undele electromagnetice. Salvaţi întotdeauna datele
SD este afişat ciudat. importante pe un calculator sau un suport de stocare.

Cardul de memorie • Ar putea să existe o defecţiune a camerei sau a cardului de memorie SD. —
SD nu poate fi Contactaţi locul de achiziţie. Utilizaţi întotdeauna numai carduri de memorie SD de
utilizat nici chiar 512 MB - 32 GB împreună cu această cameră.
după formatare.
Camera nu • Cardul de memorie SD introdus iniţial a fost formatat pe un calculator? Utilizaţi P32
recunoaşte cardul de întotdeauna camera pentru formatarea cardurilor de memorie SD. Reţineţi că atunci
memorie SD, deşi când formataţi un card de memorie SD, toate datele înregistrate pe card vor fi şterse
acesta este introdus şi nu vor mai putea fi recuperate.
corect.

Cardul de memorie • Verificaţi ca dispozitivul să fie compatibil cu capacitatea sau tipul cardului de P10
SD nu este memorie (card de memorie SD/card de memorie SDHC) pe care l-aţi introdus.
recunoscut atunci Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare ale dispozitivului.
când este introdus în
alte dispozitive.

102
Este posibil ca trecerea de la un videoclip la altul să nu fie întotdeauna fluentă atunci când redaţi mai multe videoclipuri
unul după altul. Este posibil ca videoclipul să fie întrerupt pentru câteva momente atunci când redaţi mai multe
videoclipuri unul după altul, în cazuri precum cele detaliate mai jos.

■ O îmbinare de formate de înregistrare diferite


Mod de înregistrare = Mod PH
Format de redare = 1080/50i (25P)

Format de înregistrare PH Format de înregistrare Format de înregistrare PH Format de înregistrare


1080/50i PH 1080/50i 720/50P PH 1080/50i

Redarea este fluentă. Nu este redat, deoarece Videoclipul se întrerupe pentru


videoclipul are un format diferit. câteva momente în timpul comutării.

■ O îmbinare de moduri de înregistrare diferite


Format de înregistrare = 1080/50i
Format de redare = 1080/50i (25P)

Format de înregistrare Format de înregistrare Format de înregistrare Format de înregistrare Format de înregistrare
PH 1080/50i 1080/50i HE 1080/50i HA 1080/50i HG 1080/50i

Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Redarea este fluentă când schimbaţi de la modul
HA la modul HG, sau de la modul HG la modul HA.

■ Unele videoclipuri au fost înregistrate cu ajutorul funcţiei PRE REC (Pre-înregistrare)

Înregistrare PRE REC Înregistrare PRE REC


Înregistrare normală Înregistrare normală
(Pre-înregistrare) (Pre-înregistrare)

Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Redarea este fluentă când treceţi de la un videoclip
înregistrat cu PRE REC (Pre-înregistrare) la un
videoclip înregistrat normal.

■ Unele videoclipuri au o durată de înregistrare mai mică de 3 secunde

Durata de înregistrare este Durata de înregistrare este Durata de înregistrare este


mai mare de 3 secunde mai mică de 3 secunde mai mare de 3 secunde

Redarea este fluentă. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării.
Referinţă

103
Măsuri de precauţie la operare

Nu lăsaţi apa să pătrundă în camera video atunci când • Este posibil ca adaptorul c.a. să facă zgomot în
o utilizaţi pe timp de ploaie, ninsoare sau pe plajă. timpul utilizării, dar acest lucru este normal.
• În caz contrar, veţi cauza o defecţiune a camerei
video sau a cardului (care ar putea rezulta într-o Aveţi grijă să nu scăpaţi camera atunci când o
avariere ireparabilă). mutaţi.
• Loviturile puternice pot avaria camera, fiind posibil
Ţineţi camera video la distanţă de echipamente ca aceasta să nu mai funcţioneze.
(precum televizoare şi aparate de jocuri video)
• Manevraţi camera cu grijă, utilizând cureaua pentru
care generează câmpuri magnetice.
mână sau cea pentru umăr pentru a o transporta.
• Utilizarea camerei video deasupra sau în
apropierea unui televizor poate cauza
Nu pulverizaţi spray pentru insecte pe cameră
distorsionarea imaginii şi/sau a sunetului din cauza
sau alte substanţe volatile.
undelor electromagnetice emise de televizor.
• Acestea pot duce la deformarea camerei sau la
• Câmpurile magnetice puternice generate de exfolierea învelişului exterior.
difuzoare sau motoare de mari dimensiuni pot
• Nu lăsaţi camera video în contact cu produse de
deteriora înregistrările sau distorsiona imaginile.
cauciuc sau PVC pe perioade îndelungate de timp.
• Undele electromagnetice emise de un microcomputer
afectează negativ camera video, cauzând
După utilizare, scoateţi acumulatorul şi
distorsionarea imaginilor şi/sau a sunetului.
deconectaţi cablul de alimentare c.a.
• În cazul în care camera video este afectată negativ Caracteristici acumulator
de produsele care generează câmpuri magnetice,
Această cameră video utilizează un acumulator
astfel încât nu mai funcţionează corect, opriţi-o şi
reîncărcabil litiu-ion, care utilizează reacţia chimică
scoateţi acumulatorul sau deconectaţi adaptorul
internă pentru a genera energie electrică. Această
c.a. de la priza de curent. Apoi instalaţi
reacţie este influenţată uşor de temperatura şi
acumulatorul din nou şi reconectaţi adaptorul c.a.
umiditatea de ambianţă, iar timpul efectiv de operare
După aceea, porniţi din nou camera video.
a acumulatorului este redus pe măsură ce
temperatura creşte sau scade. La temperaturi foarte
Nu utilizaţi camera video lângă transmiţătoare
scăzute, este posibil ca acumulatorul să dureze doar
radio sau echipamente de înaltă tensiune.
5 minute. Circuitul de protecţie funcţionează dacă
• Utilizarea camerei video lângă un transmiţător radio utilizaţi acumulatorul în medii cu temperatură foarte
sau lângă echipament de înaltă tensiune poate ridicată şi trebuie să aşteptaţi înainte de a utiliza
avea efecte negative asupra imaginilor şi/sau acumulatorul din nou.
sunetului înregistrat.

Nu lăsaţi nisipul sau praful să pătrundă în camera Scoateţi acumulatorul după utilizare.
video atunci când o utilizaţi pe plajă sau în alte Scoateţi acumulatorul din cameră. (Acumulatorul
locuri similare. este utilizat în continuare, chiar dacă aţi oprit
• Nisipul şi praful pot deteriora camera video sau camera.) Acumulatorul se poate consuma dacă îl
cardul. (Fiţi atenţi în special când introduceţi sau lăsaţi în interiorul camerei şi poate fi imposibil să-l
scoateţi cardul.) reîncărcaţi.

Adaptor c.a. şi acumulator


• Dacă indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) Depunerea la deşeuri a acumulatorilor consumaţi
continuă să lumineze intermitent, chiar şi atunci După un timp, acumulatorul nu va mai putea fi
când temperatura acumulatorului este normală, reîncărcat. În loc să aruncaţi acumulatorul la gunoi,
este posibil să existe o defecţiune la acumulator duceţi-l la un magazin care vă poate ajuta să-l
sau la adaptorul c.a. Contactaţi distribuitorul. reciclaţi.
• Acumulatorul se încarcă mai greu când este
încălzit.
• Adaptorul c.a. poate interfera cu undele radio,
aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru
depărtare de acesta.

104
Ce trebuie să reţineţi atunci când aruncaţi
carduri de memorie sau când le cedaţi altor
persoane
Formatarea cardurilor de memorie sau ştergerea
datelor cu ajutorul funcţiilor aparatului sau al unui
computer va modifica numai informaţiile de
administrare a fişierelor: nu va şterge în întregime
datele de pe card. Când aruncaţi aceste carduri sau
le cedaţi altor persoane, fie le distrugeţi, fie utilizaţi
un program de ştergere a datelor pentru calculator
(disponibil pe piaţă), pentru a şterge datele în
întregime. Utilizatorii sunt responsabili de
administrarea datelor de pe cardurile de memorie.

Ecrane cu cristale lichide


• Imaginile sau literele se pot imprima pe ecranul
monitorului LCD sau pe vizor, dacă sunt afişate
pentru o perioadă îndelungată, dar puteţi rezolva
această problemă lăsând camera oprită mai multe
ore.
• Părţile cu cristale lichide au o precizie foarte mare,
cu o eficienţă de 99,99% a pixelilor. Aşadar, pot
exista doar 0,01% pixeli care ar putea să nu se
aprindă sau să rămână aprinşi în permanenţă.
Aceste fenomene sunt normale şi nu afectează
imaginile înregistrate.
• Se poate forma condens dacă utilizaţi camera în
medii cu fluctuaţii de temperatură. Ştergeţi ecranul
cu o lavetă uscată şi moale.
• Este posibil ca ecranul LCD să apară iluminat slab
după ce porniţi o cameră rece, dar luminozitatea
va creşte pe măsură ce se încălzeşte camera.

Nu orientaţi obiectivul sau vizorul direct


către soare.
În caz contrar, puteţi deteriora componentele
interioare.
Capace de protecţie pentru conectori
Păstraţi capacele de protecţie peste conectorii pe
care nu-i utilizaţi.
Referinţă

105
Actualizarea driver-ului camerei

Pentru cele mai recente informaţii sau procedura de actualizare a driver-elor, vizitaţi Serviciul de asistenţă, pe
următoarele website-uri.

https://eww.pavc.panasonic.co.jp/pro-av/

Curăţarea

Când curăţaţi camera, nu utilizaţi benzen sau


diluant. Suportul cupei pentru ochi
• Utilizarea de benzen sau diluanţi de vopsea poate
deforma camera video şi/sau cauza exfolierea Cupă pentru ochi
învelişului exterior al camerei.
• Înainte de a efectua întreţinerea, scoateţi
acumulatorul sau deconectaţi cablul de alimentare
c.a. de la priza de curent.
• Utilizaţi o cârpă moale şi curată pentru a şterge
camera video. Pentru a îndepărta murdăria
persistentă, ştergeţi camera video cu o cârpă
înmuiată în detergent de vase diluat cu apă şi apoi
utilizaţi o cârpă uscată pentru a şterge umezeala
rămasă.
Proeminenţe

Curăţarea vizorului
Dacă există praf în interiorul vizorului, scoateţi
suportul cupei pentru ochi şi ştergeţi praful.
• Interiorul suportului cupei pentru ochi este acoperit
cu un strat special, aşadar nu-l ştergeţi niciodată.
Dacă este acoperit cu praf, îndepărtaţi-l cu un
aparat de direcţionare a aerului.
• Scoateţi suportul cupei pentru ochi, cu cupa pentru
ochi ataşată, rotind în sens invers acelor de
ceasornic. (Acesta este înşurubat foarte strâns.)
Când procedaţi astfel, înclinaţi vizorul uşor în sus.
• Pentru a monta suportul cupei pentru ochi, aliniaţi
filetul suportului cupei pentru ochi şi cel al camerei
video şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic, până
când suportul se fixează cu declic.

106
Măsuri de precauţie la depozitare

Înainte de a depozita camera video, scoateţi atât Carduri de memorie SD


cardul de memorie SD, cât şi acumulatorul. • După scoaterea unui card de memorie SD din
Depozitaţi toate acest obiecte într-un loc cu umiditate aparat, depozitaţi-l în carcasa proprie.
redusă şi temperatură relativ constantă. [Domeniu de
temperatură recomandat: între 15°C şi 25°C] • Nu lăsaţi cardurile de memorie SD în zone unde
[Umiditate relativă recomandată: între 40% şi 60%] există gaze corozive, etc.
• Nu lăsaţi cardurile în maşină, în bătaia directă a
razelor solare sau în alte locuri cu temperatură
Camera video ridicată.
• Înfăşuraţi camera video într-o cârpă moale pentru a • Nu lăsaţi cardurile în locuri unde nivelul de
o feri de praf. umiditate este ridicat sau unde există concentraţii
ridicate de praf.
Acumulator
• Ciclul de viaţă al acumulatorului este scurtat în
locuri cu temperaturi extreme.
• Depozitarea acumulatorului într-o locaţie cu vapori
uleioşi sau cu concentraţii mari praf poate duce la
corodarea terminalelor sau la apariţia altor avarii,
ce duc la defectarea acumulatorului.
• Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi
agrafele de păr) departe de terminale. Pot
apărea scurtcircuite ale terminalelor, cauzând
supraîncălzirea acumulatorului, şi aţi putea
suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în
această stare.

Referinţă

107
Format de înregistrare

Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz


Rată cadre
Mod de înregistrare
50 25P
1080/25P
1080/50i 1080/50i
(peste 50i)
PH
720/25P
720/50P 720/50P
(peste 50P)
HA 1080/50i 1080/50i –
HG 1080/50i 1080/50i –
HE 1080/50i 1080/50i –

Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz


Rată cadre

Mod de înregistrare 60 30P 24P

1080/30P 1080/24P
PH 1080/60i 1080/60i
(peste 60i) (Înregistrare nativă)

720/30P 720/24P
720/60P 720/60P
(peste 60P) (Înregistrare nativă)
HA 1080/60i 1080/60i – –
HG 1080/60i 1080/60i – –
HE 1080/60i 1080/60i – –

108
Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD

Datele înregistrare în format AVCHD oferă o


compatibilitate excelentă cu calculatoarele (Unitate)
datorită tipului de fişier, dar, deoarece acest
(Privat)
format include atât date audio şi video, cât şi o
varietate de informaţii importante, structura (Listă de redare)
folderului va consta din asocieri de fişiere,
conform diagramei din dreapta. Dacă o parte
uniformă a acestor informaţii este modifică sau
ştearsă, este posibil ca datele să nu mai fie
recunoscute ca date AVCHD, sau să nu mai
puteţi utiliza cardul de memorie cu dispozitive
AVCHD. Pentru a preveni pierderea unei părţi de
informaţii atunci când transferaţi date de pe un (Flux)
card de memorie SD pe un calculator, sau când
copiaţi date stocate pe un computer pe un card
de memorie SD, asiguraţi-vă că utilizaţi
vizualizatorul dedicat AVCCAM Viewer.
Acest software este oferit pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. Pentru detalii despre instalarea
acestuia, consultaţi fişierul Install.txt. Pentru detalii despre utilizare, citiţi instrucţiunile de operare (Fişier PDF).
AVCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website (Sistem de operare compatibil: Windows
XP/Windows Vista)

ƒ Despre manevrarea metadatelor camerei


Este utilizată o zonă specială pentru producător în zona de control a fişierelor, în standardul AVCHD,
pentru metadatele suportate de această cameră. Dacă fişierele sunt şterse sau copiate, dacă este
adăugată sau anulată protecţia pentru videoclipuri sau dacă sunt efectuate alte operaţii de editare cu
ajutorul unui software sau a unei camere video care nu suportă metadatele acestei camere, zona specială
pentru metadate va fi ştearsă, iar reperele de înregistrare şi indexările adăugate cu ajutorul camerei,
precum şi informaţiile din modul PH şi alte informaţii, vor fi pierdute. Aşadar, înainte de a efectua aceste
operaţiuni de editare, verificaţi dacă metadatele sunt suportate de cătrecameră.

Referinţă

109
Specificaţii

[Generalităţi] Setări timp de expunere


• Presetare
Tensiune de alimentare: Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este
Curent continuu 7,2 V (când este utilizat setată la 50 Hz
acumulatorul)/ Mod 50i/50P:
7,3 V (când este utilizat adaptorul c.a.) 1/50 (OFF (Dezactivare)), 1/60, 1/120, 1/250,
1/500, 1/1000, 1/2000 secunde
Consum de energie: Înregistrare: 9,8 W Mod 25P:
1/25, 1/50 (OFF (Dezactivare)), 1/60, 1/120,
indică informaţii privind siguranţa. 1/250, 1/500, 1/1000 secunde
Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este
setată la 59,9 Hz
Temperatura mediului de operare Mod 60i/60P:
între 0°C şi 40°C 1/60 (OFF (Dezactivare)), 1/100, 1/120,
Umiditate ambientală de operare 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 secunde
între 10% şi 80% (fără condens) Mod 30P:
1/30, 1/50 (OFF (Dezactivare)), 1/60, 1/120,
Masă 1/250, 1/500, 1/1000 secunde
Aproximativ 1,7 kg Mod 24P:
(fără acumulator şi accesorii) 1/24, 1/50 (OFF (Dezactivare)), 1/60, 1/120,
1/250, 1/500, 1/1000 secunde
Dimensiuni (l x H x g) • Setări scanare sincronizată
Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este
154 mm × 164 mm × 397 mm setată la 50 Hz
(fără partea de proiecţie) Mod 50i/50P:
între 1/50,0 secunde şi 1/248,9 secunde
[Cameră] Mod 25P:
între 1/25,0 secunde şi 1/248,9 secunde
Dispozitive laser Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este
Senzor de imagine CCD (× 3) setată la 59,9 Hz
(1/3-inch, transfer inter-linie, cu capabilitate Mod 60i/60P: între 1/60,0 secunde şi 1/249,8
de captare progresivă) secunde
Obiectiv Mod 30P: între 1/30,0 secunde şi 1/249,8 secunde
Mod 24P: între 1/24,0 secunde şi 1/249,8 secunde
LEICA DICOMAR Obiectiv cu stabilizator • Setări timp de expunere mare
optic de imagine, Zoom 13 x selectabil Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este
automat/manual, între F1.6 şi F3.0 setată la 50 Hz
(f=între 3,9 mm şi 51 mm) Mod 50i/50P: 1/12, 1/25 secunde
(echivalent 35 mm: între 28 mm şi 368 mm) Mod 25P: 1/12 secunde
Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este
setată la 59,9 Hz
Sistem optic de separare a culorii Mod 60i/60P: 1/15, 1/30 secunde
Sistem prismă Mod 30P: 1/15 secunde
Filtru ND Luminanţa minimă a subiectului
1/4, 1/16, 1/64 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este
setată la 50 Hz
Setări amplificare 3 lx (F1.6, amplificare +12 dB, cu un timp de
Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este expunere de 1/25)
setată la 50 Hz Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este
0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 50i/50P) setată la 59,9 Hz
3 lx (F1.6, amplificare +12 dB, cu un timp de
• 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare)
expunere de 1/24)
0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 25P) Zoom digital
• 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 2 x /5 x /10 x (Alocat butonului USER (Utilizator),
Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este pentru schimbarea nivelurilor de zoom)
setată la 59,9 Hz Operare doar cu formatele 1080/50i sau
720/50P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă
0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 60i/60P) sistem) este setată la 50 Hz)
• 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Operare doar cu formatele 1080/60i şi 720/60P
0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 30P/24P) (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este
• 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) setată la 59,9 Hz)
Parasolar obiectiv
Parasolar de mari dimensiuni, cu un unghi de
vizualizare larg
Diametru filtru
72 mm

110
[Înregistrare/Redare] [Sistem video]
Format înregistrare Semnale video
Specificaţii AVCHD Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este
Metodă de comprimare setată la 50 Hz
MPEG-4 AVC/H.264 1080/50i, 720/50p
Suporturi de înregistrare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este
Card de memorie SD: setată la 59,9 Hz
512 MB, 1 GB, 2 GB 1080/60i, 720/60p
(format FAT12 şi FAT16) Ieşire video
Card de memorie SDHC: Ieşire HDMI
4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB,16 GB, 32 GB HDMI × 1
(format FAT32) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este
Cardurile de memorie SD/SDHC cu o setată la 50 Hz
capacitate de memorie între 8 MB şi 32 MB pot 1080/50i, 720/50p, 576/50p
fi utilizate pentru înregistrarea şi citirea fişierelor (Nu este compatibil cu VIERA Link)
scenă şi a fişierelor de utilizator şi pentru a citi Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este
metadate. setată la 59,9 Hz
Format de înregistrare 1080/60i, 720/60p, 480/60p
(Mod de înregistrare: rezoluţie) (Nu este compatibil cu VIERA Link)
Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este Ieşire analogică pe componente
setată la 50 Hz Terminal mini D x 1
Mod PH: Y: 1,0 V [p-p], 75 Ω
1080/50i PB/PR: 0,7 V [p-p], 75 Ω
1080/25P (peste 50i) Ieşire compozit
720/50P Mufă cu pini × 1, 1,0 V [p-p], 75 Ω
720/25P (peste 50P) [Sistem audio]
Mod HA: Metodă de comprimare
1080/50i Înregistrare/Redare: Dolby Digital (Dolby
Mod HG: AC3)/2 canale
1080/50i Frecvenţă de eşantionare
Mod HE: 48 kHz
1080/50i Codare
Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este 16 biţi
setată la 59,9 Hz Rată de biţi comprimată
Mod PH: Mod PH: 2 canale 384 kbps
1080/60i Mod HA/HG/HE: 2 canale 256 kbps
1080/30P (peste 60i) [Intrare/Ieşire audio IN/OUT]
1080/24P (Înregistrare nativă) Intrare XLR
720/60P XLR (3 pini) × 2 (INPUT1 (Intrare1), INPUT2
720/30P (peste 60P) (Intrare2)),
720/24P (Înregistrare nativă) LINE/MIC (Linie/microfon) selectabil, Impedanţă
Mod HA: ridicată
1080/60i LINE (Linie): 0 dBu
Mod HG: MIC (Microfon): –50 dBu/–60 dBu (selectabil
1080/60i din meniu)
Mod HE: Ieşire AUDIO
1080/60i Mufă cu pini × 2 (CH1 (Canal1), CH2 (Canal2))
Rată transmisie Ieşire: 316 mV, 600 Ω
Mod PH: Aprox. 21 Mbps (VBR) Microfon intern
Mod HA: Aprox. 17 Mbps (VBR) Microfon Stereo
Mod HG: Aprox. 13 Mbps (VBR) HDMI
Mod HE: Aprox. 6 Mbps (VBR) 2 canale (PCM liniar) w 5.1 canale (AC3)
Căşti
Mufă stereo mini (diametru 3,5 mm) x 1
Referinţă

Difuzor intern
20 mm (rotund) x 1

(Continuarea în pagina următoare)

111
Specificaţii (continuare)

[Alte intrări/ieşiri] [Adaptor c.a.]


USB Sursă de
Conector de tip mini B alimentare: 110 V - 240 V c.a., 50 Hz/60 Hz
(conform versiunii USB. 2.0) 22 W
CAM REMOTE (Telecomandă cameră) Putere de
Mufă super mini (diametru 2,5 mm) ieşire: 7,3 V c.c, 1,75 A
(ZOOM S/S) (Cameră video)
Mufă mini (diametru 3,5 mm) (FOCUS 8,4 V c.c., 1,3 A (Încărcare)
(Focalizare), IRIS (Iris))
TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări TC) indică informaţii privind siguranţa.
(Utilizat şi pentru VIDEO OUT (Ieşire video))
IN (Intrare): între 1,0 V şi 4,0 V [p-p] 10 kΩ Masă
OUT (Ieşire): 2,0 V ± 0,5 V [p-p] Impedanţă 140 g
scăzută Dimensiuni (l x H x g)
103 mm × 36 mm × 62 mm
[Monitor]
Monitor LCD
Monitor color LCD cu diagonala de 3,5 inch
(210.000 pixeli)

Vizor
Vizor color LCD cu diagonala de 0,44 inci
(235.000 pixeli)

Curent de sarcină, măsurat conform standardului Masa şi dimensiunile sunt aproximative.


european EN55103-1: 5 A Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

112
Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi aruncarea echipamentelor vechi şi
a acumulatorilor uzaţi

Aceste simboluri de pe produse, ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul


că produsele electrice şi electronice uzate, precum şi acumulatorii, nu trebuie să fie
amestecate cu deşeurile menajere obişnuite. Pentru tratarea adecvată, recuperarea şi
reciclarea produselor vechi şi a acumulatorilor uzaţi, vă rugăm să le depuneţi la punctele
de colectare corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia naţională şi cu Directivele
2002/96/CE şi 2006/66/CE.

Prin aruncarea corespunzătoare a acestor produse şi acumulatoare, veţi ajuta la


economisirea unor resurse valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative asupra
sănătăţii umane şi asupra mediului care, în caz contrar, pot apărea din cauza procesării
necorespunzătoare a deşeurilor.

Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea produselor şi a acumulatorilor


vechi, vă rugăm contactaţi autorităţile locale, serviciul de reciclare a deşeurilor sau
punctul de vânzare de unde aţi achiziţionat produsele respective.

Este posibil ca aruncarea incorectă a acestor deşeuri să fie pedepsită conform legislaţiei
naţionale.

Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene

Dacă doriţi să aruncaţi echipamente electrice şi electronice, vă rugăm să contactaţi


distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare.

Informaţii despre aruncarea deşeurilor în ţări din afara Uniunii Europene Aceste
simboluri sunt valabile numai în Uniunea Europeană. Dacă doriţi să eliminaţi aceste
produse, vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră locale pentru a afla care
este metoda de eliminare corespunzătoare.

Notă pentru simbolul acumulatorului (ultimele două exemple de simboluri):

Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. În acest caz, acesta este
conform cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză.

Departamentul Comercial de Sisteme IT Profesionale şi de Transmisie din Europa


Panasonic AVC Systems Europe o Divizie a Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden-Biebrich Deutschland Tel: +49-611-235-481
Panasonic Systems Asia Pacific (Centrul Regional Operaţional pentru Transmisie)
2 Jalan Kilang Barat, Panasonic Building, Singapore 159346 Tel: +65-6270-0110
© Panasonic Corporation 2008