Sunteți pe pagina 1din 3

Alcalinitatea apei

Alcalinitatea apei se datorează prezenței hidroxizilor, carbonaților, bicarbonaților și


fosfaților, dacă aceștia există și se exprimă în Eg/l sau mval/l.
Alcalinitatea se exprimă de obicei luând ca referință carbonatul de calciu (CaCO3),
pentru care reacția de neutralizare în mediu acid este:
CaCO3 + H+  Ca2+ + CO2 + H2O
Alcalinitatea se mai poate exprima în mg CaCO 3/l sau în echivalenți CaCO3/l și poate
fi de două feluri:
- alcalinitatea permanentă (p)
- alcalinitatea totală (m).

1. Determinarea alcalinității permanente (p)

Alcalinitatea permanentă determinată față de fenolftaleină, corespunde conținutului de


hidroxizi (OH-), plus jumătate din conșinutul de carbonați (1/2 CO 32-) și o treime din fosfați
(1/3 PO43-), dacă aceștia sunt prezenți.
− 2− 3−
p = OH + ½ CO 3 + 1/3 PO 4

Recoltarea probelor de apă se realizează în flacoane de polietilenă sau pirex și se


păstrează la temperatură scăzută.

Principiul metodei constă în titrarea conținutului de săruri cu hidroliză bazică cu


soluție de HCl 0,1 N ( sau alt acid tare) în prezența fenolftaleinei ca indicator.

Materiale necesare
- pahare Erlenmayer;
- biuretă;
- capsulă de porțelan;
3
- cilindru de 100 cm ;
- HCl 0,1N;
- fenolftaleină, soluție 1% în alcool etilic 70%.

Mod de lucru
3
Se măsoară 100 cm probă și se introduc într-o capsulă de porțelan, apoi se adaugă
2 picături de fenolftaleină. Dacă apare colorația roz, alcalinitatea depășește valoarea zero,
3
adică pH-ul apei este peste 8,2. Se măsoară 100 cm , se adaugă 1-2 picături de
fenolftaleină și se titrează cu HCl 0,1N până la incolor, apoi se mai adaugă o picătură de
soluție de fenolftaleină și se titrează din nou până la decolorare, ceea ce corespunde unei
valori de pH de circa 8,3.

Reacții:
NaOH + HCl  NaCl + H2O
K2CO3 + HCl  2KCl + H2O +CO2

Calculul şi exemplificarea termenilor utilizaţi


Alcalinitatea permanentă se determină cu formula:

Vt∙f ∙ N 3 3
AL = ∙ 1000 [ml HCl 0,1N/dm ] sau A L = V·f [ml HCl 0,1N/dm ]
P
Vp P

V t – volumul de titrant folosit, ml;


f (F) – factorul soluției titrante;
N – normalitatea soluției titrante;
V p – volumul probei de apă analizate, ml.

2. Determinarea alcalinității totale (m)

Alcalinitatea totală corespunde conținutului total de hidroxizi, carbonați, bicarbonați și


3−
două treimi din fosfați (2/3 PO 4 ), se detemină prin titrare în prezența metiloranj-ului și se

exprimă în E g /l.
− 2− 3−
m = OH + CO 3 + 2/3 PO 4
2− − 3−
m = CO 3 + HCO 3 + 2/3 PO 4
În majoritatea cazurilor, alcalinitatea apelor naturale față de metiloranj se datorează
bicarbonaților și corespunde totodată durității temporare (D t ) a apei.
Recoltarea probelor de apă se realizează în flacoane de polietilenă sau pirex și se
păstrează la temperatură scăzută.

Principiul metodei constă în titrarea conținutului de săruri cu hidroliză bazică cu


soluție de HCl 0,1 N ( sau alt acid tare) în prezența metiloranj-ului ca indicator.

Materiale necesare
- pahare Erlenmayer;
- biuretă;
- capsulă de porțelan;
3
- cilindru de 100 cm ;
- HCl 0,1N;
- fenolftaleină, soluție 1% în alcool etilic 70%.

Modul de lucru
3
Se iau 100 cm probă și se introduc într-o capsulă de porțelan, apoi se adaugă 2
picături de fenolftaleină. Dacă nu apare colorația roz, se determină alcalinitatea totală prin
titrare cu HCl 0,1N în prezența metiloranjului ca indicator. Virajul culorii va fi de la galben la
portocaliu.
Reacții:
NaOH + HCl  NaCl + H2O
K2CO3 + HCl  2KCl + H2O +CO2
Ca(HCO3)2 + HCl  CaCl2 + 2H2CO3
Calculul şi exemplificarea termenilor utilizaţi
Alcalinitatea totală se determină cu formula:

Vt∙f ∙N 3 3
AL = ∙1000 [ml HCl 0,1N/dm ] sau A L = V·f [ml HCl 0,1N/dm ]
T
Vp T

V t – volumul de titrant folosit, ml;


f (F) – factorul soluției titrante;
N – normalitatea soluției titrante;
V p – volumul probei de apă analizate, ml.

Observații: Alcalinitatea totală (m) se poate determina în aceeași probă în care s-a
determinat alcalinitatea permanentă(p) și se utilizează relația de calcul următoare:

( V ¿ ¿1+V 2)∙ f ∙ N 3
AL = ∙ 1000 ¿ [ml HCl 0,1N/dm ]
T
Vp
unde:
- V 1 – volumul de HCl 0,1N folosiți pentru determinarea alcalinității permanente, în ml;
- V 2 – volumul de HCl 0,1N folosiți pentru determinarea alcalinității totale în aceeași probă,
în ml.

Carbonați și bicarbonați

Valori găsite OH- CO3 2- HCO3 –


[mval/l] [mval/l] [mval/l]
p=0 0 0 m
m>0
2p < m 0 2p m – 2p
2p = m 0 2p 0
2p > m 2p - m 2(m-p) 0
p=m p 0 0

S-ar putea să vă placă și