Sunteți pe pagina 1din 42

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE REGULAMENT DE FUNCTIONARE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE INSTALATIA MTBE

FASCICOLA I – OPERARE PROCES

ELABORATOR:

DIRECTIA PROCESE SI INGINERIE SERVICIUL INGINERIA PROCESELOR DE RAFINARIE

Document editat in: D:\RFIT FASCICULA 1\MTBE editia 2 rev.0.doc

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE Avizat in CTE Cu

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

Avizat in CTE Cu PV nr 22 din 09.07.2004

Aprobat r Directie Procese si Inginerie

REGULAMENT DE FUNCTIONARE INSTALATIA MTBE

FASCICOLA I – OPERARE PROCES

FUNCTIA

SEMNATURA

Director Uzina Rafinarie

 

Director Resurse Umane

 

Director Control Instalatii

 

Sef Sectie I Rafinarie

 

Sef Instalatie MTBE

 

Inginer Proces

 

Sef Serv. Procese si Inginerie

 

Sef Serv PPUP

 

Sef SPM

 

Sef SMC

 

Sef Birou Inspectii PM-PSI

 

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE LISTA DE DIFUZARE Nr.

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

LISTA DE DIFUZARE

Nr.

   

Semnatura de

 

crt.

Destinatar

Nume si prenume

primire

Data

1.

Serv.Ingineria Proceselor de Rafinarie

     

2.

Sef instalatie MTBE

N.Nitu

   

3.

Tablou de comanda MTBE

N.Nitu

   

Cod: F01-02/rev.0/2003

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE FISA DE MODIFICARE Ed./Rev.

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

FISA DE MODIFICARE

Ed./Rev.

Capitol

Sinteza modificarii

2/Rev.0

Intreg documentul

Redactare RFIT conform “Ghidului de elaborare regulamente de functionare “COD T.P&E-01.02,Ed.1/Rev.1 din data de 24.11.2003

CAP.2 Descrierea fluxului tehnologic

Descrierea fluxurilor tehnologice in urma optimizarii procesului de obtinere MTBE-proiect “Modificarea fluxurilor in instalatia MTBE”

CAP.2.5.Specificatii

Introducerea de specificatie de catalizator reactualizat si a uleiului uzual

catalizatori,chimicale,uleiuri

CAP.3.Fisa parametrilor tehnologici

Modificare parametrii prin stabilirea unor intervale de valori la care se opereaza instalatia

CAP.7,8,9,10,11

Modificari si completari conform modernizarii MTBE-ului in urma proiectului “Modificarea fluxurilor in instalatia MTBE”

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

Pag.1 din 54

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: Pag. 1 din 54 REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

CUPRINS

4

CAP. 2. DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC 4

CAP. 1. CAPACITATEA INSTALATIEI SI PROFILUL DE PRODUCTIE

4

2.2. Descrierea procesului tehnologic 6

2.1. Generalitati

Descrierea sistemului distribuit de control

15

Descrierea schemei de semnalizare si blocare pentru instalatie

16

Blocarea alimentarii cu fractie lichida de izobutan- izobutene

16

Blocarea alimentarii reactorului

16

Blocarea aburului la refierbatorul coloanei de fractionare 147-C2

17

2.3.

Descrierea principalelor echipamente tehnologice

17

2.3.1. Reactor 147 R1

17

2.3.2. Vas pretratare fractia C4 de alimentare 147VPT

17

2.3.3. Coloana de prespalare fractie C4 147C1

18

2.3.4. Coloana de fractionare 147C2

18

2.3.5. Coloana de spalare 147C3

18

2.3.6. Coloana recuperare metanol 147C4

18

2.3.7. Vas alimentare 147V1

18

2.3.8. Vas alimentare metanol 147V2

18

2.3.9. Vas tratare metanol recuperat 147V9

18

2.3.10. Vas condens racire reactor 147V3

19

2.3.11. Preancalzitor alimentare 147S1

19

2.3.12. Preancalzitor alimentare coloana C2 147S3

19

2.3.13. Refierbator coloana C2 147S4

19

2.3.14. Racitor fractie C4 si metanol 147S6

19

2.3.15.Refierbator coloana C4 147S8

19

2.4. Materii prime, produse

20

2.5. Specificatii pentru chimicale, uleiuri, catalizatori, alte materiale utilizate in

procesul de fabricatie, depozitare/ambalare

22

2.5.1. Catalizator

22

2.5.2. Ulei Shell Tellus T32

22

CAP. 3. FISA PARAMETRILOR TEHNOLOGICI

23

CAP. 4. BILANT DE MATERIALE

26

CAP. 5. CONSUMURI SPECIFICE

26

5.1. Consumuri de utilitati

26

5.2. Consumuri de chimicale si catalizatori

26

Cap. 6. UTILITATI: DENUMIRE, CARACTERISTICI, PROVENIENTA

27

Cap. 7. FACTORII CARE INFLUENTEAZA PROCESUL SI MODUL DE REGLARE;

MANEVRE OBLIGATORII IN CAZUL APARITIEI DE PRODUSE NECONFORME

28

7.1.Sectia de reactie

28

7.1.a. Alimentarea

28

7.1.b.Raport molar metanol/ izobutilena

29

7.1.c.Temperatura

29

7.1.d.Presiunea

29

7.1.e.Catalizator

30

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

Pag.2 din 54

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: Pag. 2 din 54 REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

7.2.a.Presiunea

31

7.2.b.Temperatura

31

7.2.c.Reflux

31

7.3.Extractia metanolului- coloana 147-C3

31

7.3.a.Raportul gravimetric apa/fractie

31

7.3.b.Nivelul de interfata

32

7.3.c.Presiunea

32

7.4.Recuperarea metanolului-coloana 147 C4

32

7.4.1.Temperatura

32

7.4.2.Ratia de reflux

32

7.5.Coroziuni

32

Cap.8.INSTRUCTIUNI DE PORNIRE

32

8.1. Probele tehnologice premergatoare pornirii

32

8.2. Operatii pregatitoare pentru pornire

33

8.3. Pornirea instalatiei

34

8.3.1.Purjarea instalatiei

34

8.3.2.Umplerea cu condens de abur a vaselor 147V3,147V5,147Vo

34

8.3.3.Introducerea metanolului in vasul de alimentare 147-V2

35

8.3.4.Amorsarea reactiei de eterificare- pornire reactor 147-R1

35

8.3.5.Pornirea coloanei de prespalare fractie C4 147C1

36

8.3.6.Pornirea coloanei de fractionare 147-C2

37

8.3.7.Pornirea coloanei de extratie 147-C3

37

8.3.8.Pornirea coloanei de recuperare metanol 147-C4 si tratarea metanolului

recirculat in vasul 147V9

37

8.3.9. Aducerea instalatiei in regim normal de operare

38

8.3.10.Pornirea parcului de MTBE

39

CAP.9.OPERAREA NORMALA

39

Cap.10.INSTRUCTIUNI DE OPERARE IN CONDITII DEOSEBITE DE

TEMPERATURA

39

10.1. Instructiuni de operare pe timp friguros

39

Cap.11. INSTRUCTUNI DE OPRIRE NORMALA SI ACCIDENTALA

41

11.1.Instructiuni de oprire normala

41

11.1.1.Oprirea alimentarii instalatiei

41

11.1.2. Oprirea coloanei de prespalare 147C1

41

11.1.3.Oprirea sectiei de reactie

42

11.1.4.Oprirea sectiei de fractionare

43

11.1.5.Oprirea sectiei de spalare

43

11.1.6.Oprirea sectiei de recuperare si tratare metanol recirculat

43

11.1.7. Golirea sistemului de condens pompat

44

11.2.Instructiuni pentru opriri accidentale

45

11.2.1.Caderea curentului de forta

45

11.2.1.a.Intreruperea curentului electric in instalatie

45

11.2.1.b. Intreruperea curentului electric la camera de control

45

11.2.2.Intreruperea aburului

46

11.2.3.Intreruperea

aerului AMC

46

11.2.4.Intreruperea apei de racire

46

11.2.5.Intreruperea alimentarii cu materii prime

46

11.2.6.Intreruperea azotului

46

11.2.7.Deranjamente mecanice

47

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

Pag.3 din 54

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: Pag. 3 din 54 REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

11.2.7.a.Defectiuni la tevile schimbatoarelor

47

11.2.8. Incendii, explozii sau neetanseitati majore

47

11.2.8.a.Neetanseitati cu incendiu

47

11.2.8.b.Neetanseitati fara incendiu

48

11.2.8.c.Avarii grave

48

11.2.8.c.1.Spargerea sau ruperea unei conducte

48

11.2.8.c.2.Rupere de stuturi de scurgere la vase sub presiune

49

11.2.8.c.3.Ruperea conductei de facla

49

11.2.8.c.4.Ruperea unor utilaje

49

11.3.Descarcarea si incarcarea catalizatorului

50

11.3.1.Descarcarea catalizatorului din reactorul 147 R1

50

11.3.2.Descarcarea catalizatorului din 147 VPT

50

11.3.3.Descarcarea catalizatorului din vasul 147V9

51

11.3.4.Incarcarea catalizatorului in reactorul 147R1

51

11.3.5.Incarcarea catalizatorului in vasele 147V9 si 147VPT

53

ANEXE

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

Pag.4 din 54

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: Pag. 4 din 54 REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

CAP. 1. CAPACITATEA INSTALATIEI SI PROFILUL DE PRODUCTIE

Prin intrarea in vigoare a Legii plumbului care preconizeaza reducerea continutului de Pb de la 0.4gr./l Ia 0.15gr./l si reducerea totala in urmatorii ani, benzinele auto vor trebui sa fie produse sub limitele continutului de Pb admis in special pe piata externa. Una din metodele de eliminare a plumbului din benzine si de ridicare a COR este folosirea adaosului de MTBE (metil-tertiar-butil-eterul) in procent de 10-15%gr. in benzine. Prin realizarea instalatiei de MTBE la Rompetrol Rafinare se elimina complet aditionarea cu tetraetil de plumb, obtinand benzina cu cifra octanica ridicata. Realizarea instalatiei MTBE s-a facut pe baza procesului tehnologic elaborat de INCERP Ploiesti, in aprilie 1995, la care in anul 2001 s-au adus modificari ale fluxurilor ce alimenteaza reactia, tot pe baza unui proiect elaborat de IPIP SA Ploiesti. Instalatia este situata intre drumul 1,7 si 8, in spatele Sectiei III,Aromate. Instalatia este proiectata pentru o capacitate de 36400 tone/an MTBE de concentratie min.96% (35000 t/an MTBE 100%). Datorita selectivitatii ridicate a procesului MTBE, practic orice fractie C4 care contine izobutilena, poate fi folosita ca materie prima de alimentare. Instalatia MTBE din Rompetrol Rafinare este proiectata cu fractie C4 de la instalatia Cracare Catalitica care poate fi completata cu alte fluxuni de fractie C4 care sa contina min.20%-37% izobutilena. Timpul de functionare este 330 zile/an cu intrerupere in perioada reviziilor planificate, o data la 4 ani. Timpul anual de functionare este acelasi cu al instalatiei de cracare catalitica.

CAP. 2. DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC

2.1. Generalitati

MTBE se obtine prin reactia de eterificare dintre izobutilena si metanol. Procesul foloseste un catatizator cu selectivitate foarte ridicata pe baza de rasini polistiren-divinil benzen puternic sulfonate. Obtinerea de MTBE decurge conform reactiei:

 

CH3

CH3

CH3-OH + H2C=C

(H+)
(H+)

H3C-C

- O- CH3

CH3

CH3

Metanol

izobutilena

 

MTBE

Rectia este moderat exoterma, prin contactarea fazei Iichide alcool- hidrocarburi cu faza solida de catalizator. Aceasta reactie are o mare selectivitate (aprox.100%) cu exceptia unor reactii secundare minore care rezulta din anumite impuritati de alimentare. Reactiile secundare care apar in prcesul de obtinere a MTBE sint:

-reactia de dimerizare a izobutenei Ia cele doua tipuri de izooctena.

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

Pag.5 din 54

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: Pag. 5 din 54 REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

Micsorarea raportului metanol/izobutene conduce Ia cresterea vitezei de reactie de dimerizare.

CH3 (H+) H 2 C=C iC8H16 CH3 izobutena izooctena
CH3 (H+)
H 2 C=C
iC8H16
CH3
izobutena
izooctena

-reactiile de formare a alcoolului butilic tertiar (TBA), reactie determinata de prezenta apei in materiile prime

reactie determinata de prezenta apei in materiile prime CH3 CH3 (H+) CH3 H3C-C -OH CH3 HOH+H2C=C

CH3

CH3 (H+)

CH3

H3C-C -OH

CH3

HOH+H2C=C

apa

izobutena

TBA

-o alta reactie posibila ar fi deshidratarea alcoouIui metilic Ia dimetil-eter

(DME)

H3C-OH+HO-CH3

metanol

(H+)

metilic Ia dimetil-eter (DME) H3C-OH+HO-CH3 metanol (H+) H3C-O-CH3 D.M.E. Reactia decurge cu viteza extrem de mica

H3C-O-CH3

D.M.E.

Reactia decurge cu viteza extrem de mica, in amestecul de reactie, fiind declarate urme din acest eter. Studiul analitic aI amestecului de reactie a condus Ia urmatoarele concluzii:

-din amestecul de butene prezente in fractiile de hidrocarburi C4 reactioneaza cu alcolul metilic numai izobutena -in competitie cu reactia principala din care rezulta MTBE participa si reactia de dimerizare a izobutenei cu formare de izooctene.

- prezenta apei in reactanti (in special apa din metanol) conduce Ia formarea de TBA in cantitati mici (max.0,5%)

- reactia de formare a DME decurge cu o viteza extrem de mica, in

amestecul de reactie fiind declarate urme din acest eter. Selectivitatea procesului este determinata de prezenta excesului de alcool metilic, chiar Ia un raport echimolecular al reactantilor, procesul este caracterizat de o mare selectivitate a reactiei de formare a MTBE, coricentratia de produs

secundar in amestecul de reactie fiind sub 1%. Micsorarea acestui raport molar (exces de izobutena) are ca rezultat scaderea pronuntata a selectivitatii datorita cresterii vitezei reactiei de dimerizare a izobutenei cu formare de oligomeri superiori. Viteza reactiei de formare a MTBE depinde de urmatorii factori mai importanti:

- concentratia de izobutena in amestecul de hidrocarburi C4,

- bazicitatea olefinelor prezente;

- temperatura de reactie,

- capacitatea de solvatare a protonilor de catre alcoolul primar.

- caracteristicile catalizatorului- structura macroporoasa a cationitului, suprafata

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

Pag.6 din 54

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: Pag. 6 din 54 REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

specifica si taria speciilor acide din structura acestuia In vederea protejarii catalizatorului s-a realizat proiectul de “Modificare fluxuri in instalatia MTBE”,in anul 2001. Acesta consta in pretratarea fractiei C4 de alimentare a reactiei si pretratarea metanolului recirculat in vasul de alimentare, in vederea indepartarii urmelor de MEA,DEA, produse bazice, Fe, pentru protectia catalizatorului cationit din reactorul de sinteza in vederea prelungirii “vietii” acestuia. Catalizatorul cationit macroporos se dezactiveaza datorita urmatoarelor:

- Murdarire-contaminanti solizi sau lichizi (solventi), depuneri ce produc murdarirea catalizatorului. Se previne prin filtrarea flixurilor de alimentare (filtre pompe alimentare).

- Desulfonarea-catalizatorul este o rasina cu schimb de ioni care contine grupuri de acid sulfonic. Expunerea prelungita si repetata a catalizatorului la temperaturi peste 120°C conduce la o micsorare a grupelor de acid sulfonic prin desulfonare.Se recomanda reglarea temperaturii sub 121°C.

- Dezactivarea chimica-Olefinele reactioneaza cu gruparile sulfonice formand compusi stabili care dezactiveaza catalizatorul.

- Micsorarea activitatii prin schimb ionic-neutralizarea centrilor activi ai catalizatorului de catre rugina (cationii de Fe+).

- Neutralizarea centrilior activi de prezenta hidroxizilor alcalini ce pot fi adusi o data cu materiile prime(NaOH de la Merox unde se trateaza fractia C4 sau din metanol).

- Neutralizarea lenta cu baze slabe se realizeaza in timpul exploatarii cationitului, prin fenomenul de difuzie.Fenomenul este specific amoniacului si aminelor organice (MEA,DEA).

- Blocarea centrilor cu polimeri- butadiena si acetilenele prezente in fractia C4 polimerizeaza usor in contact cu catalizatorul si la temperaturi relativ ridicate formeaza o guma ce se depune pe catalizator reducandu-i activitatea

- Dereticularea matricei rasinii-Expunerea matricei la actiunea a Fe3+/O2 sau la agenti puternici oxidanti cum ar fi Cl2 sau peroxizi, duce la dereticularea si gonflarea catalizatorului, ceea ce afecteaza difuzia reactantilor in matrice. Sarurile si majoritatea compusilor bazici prezenti mai sus pot fi indepartate din fluxul de alimentare(fractie C4) prin spalarea cu apa intr-o coloana de extractie in contracurent. Concentratiile de contaminanti in fluxurile de alimentare pot fi intr-o gama de pana la 200ppm si este necesar sa se reduca aceste nivele la mai putin de 1ppm pentru a mentine performantele si viata catalizatorului.

2.2. Descrierea procesului tehnologic

Procesul tehnologic de fabricare MTBE prezinta elemente de originalitate Ia partea de reactie, prin utilizarea unui reactor mixt multitubular, cu doua zone de reactie. MTBE-ul rezultat din proces este destinat aditivarii benzinelor auto, iar calitatea acestuia corespunde cu produsul rezultat din tehnologiile elaborate de alte firme. Procesul de fabricare al MTBE realizat Ia Rompetrol Rafinare cuprinde: Instalatia de MTBE si Parcul de depozitare MTBE. Tehnologia de obtinere a MTBE din fractia usoara de hidrocarbuni C4 de Ia cracare

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

Pag.7 din 54

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: Pag. 7 din 54 REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

catalitica cuprinde urmatoarele faze:

- alimentare cu materii prime

- pretratarea alimentarii

A. Spalarea cu apa a fractiei C4

B. Pretratarea fr.C4 prin trecerea fractiei peste cationit

C. Tratarea metanolului recuperat in contact cu cationit

-

reactia

-

separarea prin distilare a amestecului de reactie

-

extractia alcoolului metilic

-

recuperarea metanolului

Descrierea procesului tehnologic se face conform urmatoarelor scheme:

-Schema de flux tehnologic nr. R1-87-083 rev. 3 -Schema de proces-Modificarea fluxurilor in instalatia MTBE-30-3580.98-rev.0 -Schema de conducte si automatizari nn. 30-0035-89 rev.6. -Schema tehnologica a retelelor exterioare de produse R1-87-070-rev.3

Alimentarea cu materii prime

Fractia C4 Fractia C4 usoara, separata Ia virful coloanei de fractionare iC4-nC4,138 GV16, din instalatia Cracare Catalitica, cu un continut in izobutena cuprins intre 13%- 16% gr., atunci cand alimentarea instalatiei CC este pe distilat de vid

hidrofinat si 18-22%gr., atunci cand instalatia CC se alimenteaza cu distilat de vid nehidrofinat, este pompata direct din CC prin linia PBB-138G-179-80 si PG- 147- 001- 80-25-RC1 in instalatia MTBE dirijindu-se fie prin coloana 147-C1 fie direct in vasul de alimentare l47-V1. Pentru a se asigura un debit constant in alimentatea instalatiei MTBE, se poate pompa fr. C4 Ia depozit, si de aici dupa ce se face un stoc de minim 2000 mc se pompeaza direct in instalatie cu debit constant, pentru a nu afecta parametrii de functionare a instalatiei MTBE. In prezent instalatia MTBE functioneaza curs tras cu

CC si sfera ceea ce conduce la ingreunarea operarii instalatiei,cu fluctuatii in

parametrii optimi.

Metanol

Metanolul tehnic avind o puritate de minm 99.5% gr. cu un continut de apa de max. 0.5%gr., din parcul de depozitare metanol,obiectiv 408A,B, este pompat cu pompa P21/1,2, obiectiv 408B, prin PMe-147-030-80 si intra prin conducta PMe- 147-021-80-25K in instalatie MTBE in vasul 147-V2. La intrare debitul de metanol este indicat si contorizat Ia tabloul de comanda prin sistemul de automatizare 147-FIC-011. Pomparea metanolului in vasul 147 V2 se face discontinuu, o data pe zi, la

schimbul 1 vasul asigurind functionarea instalatiei MTBE la debit de proiect pana a doua zi. In vasul 147-V2 se mentine o usoara suprapresiune de circa 0.2-4 bar cu ajutorul pernei de azot asigurata de SPA-PIC-004, care permite intrarea azotului in

vas sau iesirea lui in conducta de facla atunci cind vasul se umple.

Nivelul de produs in 147-V2 este urmarit atit local cu 147-LG-075-10,11,12,13,14,

cat si la tablou cu sistemul de masura 147-Ll-024, prin care se realizeaza si

semnalizarea acustica a valorilor de maxim si minim ale nivelului.

de masura 147-Ll-024, prin care se realizeaza si semnalizarea acustica a valorilor de maxim si minim

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

Pag.8 din 54

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: Pag. 8 din 54 REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

Pretratarea alimentarii

o Spalarea cu apa a fractiei C4

In cazul in care fr. C4 de alimentare contine produsi bazici (NH3, amine, NaOH, etc pana la 10-20ppm) se impune indepartarea Ior, pana la 1 ppm prin spalare cu apa in coloana 147 C1. Coloana 147C1 este amenajata cu 32 de talere sita. Prin inchiderea robinetului de pe linia de intrare a fractiei in MTBE, PG-147- 001-80-25 RC1(by-pass coloana 147C1) si deshiderea robinetului pe linia 147-PG- 028-80-E241, fractia de izobutilena de la CC se dirijeaza spre coloana 147C1. Fractia C4 cu o temperatura de 20-50°C se introduce in partea de jos a coloanei, sub ultimul taler(32). Debitul fractiei este masurat prin 147-FE-001. Coloana de spalare este protejata impotriva depasirii presiune maxime admisibile de supapa de siguranta 147-SS-15. Deasupra talerului 1, aflat la varful coloanei, se introduce apa la o temperatura de 40-50°C( condens de abur de joasa presiune racit), prin conducta 147-WJP-032-E111 pentru indepartarea produselor bazice din fractia C4, prin dizolvarea lor in apa. Debitul de apa necesar prespalarii este stabilit prin blocul de raport(ce pastreaza un raport prestabilit intre cantitatea de fractie C4 si cantitatea de apa de spalare) si mentinut cu bucla de reglare 147-FRC-063, ce ationeaza asupra robinetului regulator 147-FV-063. montat pe conducta 147-WJP-032-50- E111. Apa necesara spalarii fractiei este asigurata din vasul 147Vo cu pompa 147Po. Din colectorul de condens pompat de abur de joasa presiune, WJP-147-001- 50-25K3 se introduce la pornire apa prin linia 147-WJP-030-50-E111 in vasul 147Vo. Nivelul din vas este indicat local cu sticla de nivel 147-LG-069 si transmis la tablou cu 147-LIC-069. Din zona de linistire de la varful coloanei 147C1 rezulta fractia C4 lichida cu un continut de max.1ppm produsi bazici, ce este dirijata prin linia 147-PG-029-80- E241 in linia existenta PG-147-001-80-25C1,inainte de robinetul cu solenoid 147- ZV-025, care la nivelul maxim,maximorum din 147V1(147-LAHH), inchide alimentarea la vas si trimite fractia C4 spalata la sfere. Din baza coloanei, apa cu impuritati(DEA,soda,etc.) este dirijata prin linia 147-WJP-033-50-E111 la vasul 147Vo de unde cu pompa 147Po se recircula la spalare. In timp, continutul de DEA in apa creste fiind necesar ca o parte din apa sa se elimine la canalizare. Se va completa cu condens proaspat vasul 147Vo prin linia 147-WJP-030-50-E111, pana cand apa de spalare va avea un continut scazut de DEA.

Nivelul de interfata de la varful coloanei este mentinut cu SRA 147-LIC-074 in cascada cu SRA 147-FIC-064 ce actioneaza asupra robinetului regulator 147-FV- 064, montat pe conducta 147-WJP-033-50-E111(iesire apa din coloana). Nivelul minim si maxim la varful coloanei este semnalizat si alarmat la tablou

(147-LAH,L-074).

Presiunea in coloana de prespalare este mentinuta la 8-10 bar in scopul mentinerii fractiei C4 in stare lichida cu ajutorul SRA 147-PRC-065 ce actioneaza asupra robinetului regulator 147-PV-065 montata pe linia 147-PG-029-80-E241 (iesire fractie C4 de la varful coloanei 147C1). Fractia C4 spalata se acumuleaza in vasul de alimentare 147V1. La vasul 147V1 s-au efectuat amenajari si modificari de legaturi conducte pentru a se asigura posibilitatea de scurgere a apei (antrenata cu fractia C4) care

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

Pag.9 din 54

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: Pag. 9 din 54 REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

se poate separa aici. Separarea apei in vasul 147 V1 trebuie urmarita local (la o sticla de nivel,147-LG-075-1-4), pe fiecare schimb scurgandu-se apa. Trebuie evitata cresterea nivelului de apa la 147V1 pana in dreptul racordului de iesire fractie C4(racord nou) pentru a nu se pompa apa cu fractia C4 la reactie. Vasul 147-V1 de fractie C4 poate asigura functionarea instalatiei MTBE minim inca 2 ore dupa oprirea pompanii din CC. Pentru urmarirea nivelului in vasul 147- V1 sunt prevazute si automatizari:

- traductorul de presiune diferentiala, 147- LT- 025, care masoara si transmite Ia casa de comanda valoarea nivelului de Iichid in vederea indicarii si semnalizanii valonilor de nivel maxim- maximorum si minim -minimorum. La atingerea valorii maxim- maximorum a nivelului, prin actionarea robinetului cu

trei cai, 147-ZV-025 se inchide linia de alimentare a vasului si se deschide linia de transfer a fractiei C4 spre sfera de depozitare a FCC;

- aceiasi actiune de comutare a alimentarii vasului 147 V1 cu trimiterea fractiei C4

spre depozitare, se poate realiza si prin actionarea butonului 147-B-025 de pe tabloul de comanda in cazul luarii unei decizii cauzata de opriri accidentale. Calea “deschis” spre alimentarea vasului 147- V1 a robinetului 147- ZV-025 este semnalizata la tabloul de comanda. Prealarmarea valorilor nivelului de lichid maxim si minim in vasul 147 V1 se face cu sistemele de alarmare simbol 147- LSH- 002, respectiv 147-LSL-003 Pentru urmanirea presiunii acestui vas sau montat indicatorul local 147- PI- 070-3 si presostatele 147-PSH-026.1 si 147-PSL-026-2 care transmit Ia tabloul de comanda semnalul in vederea semnalizanii valorilor de presiune maxima respectiv minima. Vasul este protejat Ia cresterea presiunii peste valoarea admisa de 7.6 bar cu supapele de siguranta 147-SS-01 a,b montate pe vas. Temperatura Iichidului din 147-V1 este indicata Ia tabloul de comanda prin sistemul 147-TI-080-14. La iesirea din vasul 147 V1, pe conducta PG-147-002-100-25 RC1 este montata priza pentru punctul de analiza 147-AE-020-1 aI cromatografului in flux, prin care se urmareste continutul de izobutena din fractia C4 de alimentare. Din vasul de alimentare 147-V1 fractia C4 Iichida este pompata cu pompa 147- P1a,r Ia presiunea de 13-15 bar si temperatura ambianta prin PG-147-0C4-80-40- RC1 spre sectia de reactie. Pe acest flux este montat sistemul de reglare automata (SPA) 147-FPC-010. In cazul unor avarii, cind este recesar sa se goleasca vasul 147-V1, se deschide de Ia tabloul de comanda robinetul 147-H V-034 de pe linia PG-147-0C4a-80-40 RC1 prin care se trimite fractia spre depozitul de sfere aI CC.

o Pretratarea fractiei C4 pe cationit

Pentru retinerea ruginii, a urmelor de Fe, a urmelor de soda,de DEA din fractia C4, dupa spalare, se face pretratarea prin contactarea la 30-50˚ C si 13-15 bar cu cationit macroporos in vasul 147-VPT. Cationitul folosit in vas este acelasi tip cu cel folosit la reactie. In acest scop pe linia PG-147-004-80-40RC1(refulare pompe 147 P1a,r) s-au realizat liniile: 147-PG-030-80-F251, intrare fractie C4 in vasul 147-VPT si 147-PG-031-80-F251 iesire fractie C4 din 147 VPT. In cazul in care fractia C4 este curata sau este necesara sa se inlocuiasca cationitul din 147 VPT, vasul poate fi by-passat. Pentru montarea acestui vas s-a folosit vasul

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

Pag.10 din 54

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: Pag. 10 din 54 REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

existent, 147 V9, montat pe circuitul de metanol initial si pentru care s-au realizat noile legaturi de conducte. Cresterea caderii de presiune pe vas datorata eventualelor tasari ale catalizatorului si a depunerilor de oligomeri este urmarita cu aparatul de masurare a presiunii diferentiale 147-PDT-077, cu indicare la tabloul de comanda(147-PDI-

077).

o Pretratarea metanolului recuperat

Pe circuitul de metanol recirculat in alimentare (linia PMe-147-037-40- 25K1,refulare pompa 147 P7A,R) inainte de intrare in vasul 147 V2 se prevede vasul 147 V9. La montaj, in anul 2001, s-a folosit un vas nou. Acest vas este umplut cu cationit (acelasi cationit ca la reactie) si are rolul de a retine cationii de Fe sau alte impuritati din metanolul recuperat. Fluxul de metanol se dirijeaza spre varful vasului 147V9 prin linia 147-PMe-037a-50-E041, se trece de sus in jos peste stratul de cationit din 147V9 si prin linia 147-PMe-037b-50-E041 se reantoarce in linia 147-PMe-037—40-25K1 prin care este dirijat in 147V2. In cazul in care nu este necesara tratarea metanolului sau este necesar inlocuirea cationitului din vas, acesta se poate scoate din flux. Cresterea caderii de presiune pe vasul 147V9, datorata eventualelor tasari ale catalizatorului si a depunerilor de impuritati, este urmarita cu aparatul de masurare a presiunii diferentiale 147PDT-076. Caderea de presiune este indicata la tabloul de comanda (147-PDI-076). Din vasul 147-V2 metanolul (de la depozit si cel recuperat si tratat) este pompat cu pompa 147-P2a,r Ia presiunea de 15-16 bar si temperatura ambianta, prin conducta PMe-147-025-50-25K1, in conducta PG-147-004-80-4ORC1 unde se realizeaza amestecul dintre metanol si fr. C4. Debitul de metanol in fr. C4, este masurat si reglat prin SPA 147-FPCALL-014. Reglarea debitului de metanol se face functie de debitul de fr. C4 (13-22%gr. izobutena) prin sistemul de raport 147-PIC-012. Cind concentratia de izobutena se modifica, este necesar sa i se modifice elementul de raport, pentru a se asigura raportul molar metanol/iC4’ necesar reactiei. Ambele fluxuri trebuie sa fie lipsit de produse bazice,impuritati,cationi metalici, ce sunt agenti de neutralizare ai catalizatorului de eterificare.

Reactia

Amestecul omogen de hidrocarburi C4’ si metanol la presiunea de 13-15 bar si temperatura ambianta parcurge spatiul intertubular al preancalzitorului 147S1, unde este incalzit pina la 35- 55 0 C cu aburul de joasa presiune ce circula prin tevile schimbatorului. Reactia de aditie a metanolului la izobutena are ca limita a temperaturii de amorsare valoarea de 55 0 C, temperatura ce se mentine constanta prin SRA in cascada, 147-TIC-017 si 147- FIC-016.Cu aceasta temperatura amestecul lichid si omogen intra, prin conducta PG-147-005-100-40RC1, la partea superioara a reactorului, 147-R1, si parcurge de sus in jos spatiul tubular ce contine catalizatorul cationit, zona I si apoi zona Il a reactorului, tip coloana, de asemenea,plinacucatalizator. Reactia de aditie a alcoolului metilic la izobutena este moderat exoterma si decurge Ia 60 o C, cu obtinerea unor randamente de 89-92% moli. La temperatuni

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

Pag.11 din 54

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: Pag. 11 din 54 REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

mai mari, randamentul scade cu 3-4% moli pentru fiecare crestere a temperaturii cu 10 0 C. Pentru mentinerea temperaturii de reactie Ia 60- 65 O C, se vehiculeaza condens de abur de joasa presiune prin spatiul intertubular din zona I a reactorului si in serpentina din zona II a reactorului. Caldura de reactie este preluata de acest agent de racire cxare are la intrare 35-50˚C si la iesire 50-60˚C. Temperatura se mentine constanta in 147-R1 cu SRA in cascada 147-TRC-018 (care masoara temperatura in trei puncte Ia iesirea din zona tubulara) si 147-FRC-ALL-019 (intrare condens in zona tubulara) si 147-FRCALL-023( intrare condens racire in serpentina din zona II a reactorului). Temperatura in baza reactorului mai este urmarita si prin sistemul de indicare la tabloul de comanda 147-TI-080-9,147-TI-

080-10-1,2,3.

Presiunea in reactor este mentinuta in intervalul 11-14 bari cu SRA 147- PRC-021 aflat pe linia de iesire a amestecului de reactie, PG-147-006-100-40RC1. Starea activitatii catalizatorului, cat si tasarile care duc la cresteri de presiune, este urmarita cu ajutorul indicarii presiunii diferentiale pe reactor(147- PDI-006) a carei valoare maxima este semnalizata la tabloul de comanda. Reactorul este protejat impotriva suprapresiunii cu supapele de siguranta 147-SS- 02a,b ce esapeaza in colectorul de facla al instalatiei EF-147-001-250-25RC1, cu dirijarea produsului in vasul de avarii 147-V8. Protejarea reactiei, pentru a nu creste temperatura in reactor, se realizeaza prin sistemele de blocare a alimentarii cu reactanti(pompele 147P1 si 147P2), la oprirea condensului de racire, zona I si zona II LA 147R1 sau lipsa metanolului.

Circuitul de racire al reactorului

Pentru a se asigura agentul de racire, se introduce in vasul 147-V3 condens de abur din colectorul instalatiei WJP-147-001-50-25 K3, prin conducta WJP-147- 002-50-25 K3 pina la nivel normal. Vasul de condens, 147V3, este vas atmosferic. Nivelul de condens in vas este indicat local cu sticlele de nivel,147-LG-075- 15-1,2,3,4 si semnalizat optic si acustic la tablou prin sistemele de semnalizare

147-LAH-029-1,147-LAL-029-2.

Acest vas asigura condensul pentru racire dupa cum urmeaza:

-Pompa 147P3a,r aspira condens prin conducta WJP-147-003-200-25K3 si WJP-147-005-150-25K3 si pompeaza prin WJP-147-006-100-25K3 la reactorul 147R1-zona I(prin spatiul intertubular). Preluand caldura de reactie, condensul iese cu 50-60˚ C la partea de jos a zonei tubulare a reactorului prin conducta WJP-147- 013-100-25K3 si intra in colectorul de condens WJP-147-014-150-25K3, prin care ajunge la racitorul 147S2. -Pompa 147P4 asigura circuitul de racire a zonei a II-a a reactorului, pompand condens de abur prin WJP-147-007-100-25K3 in serpentina reactorului.Condensul iese prin conducta WJP-147-011-80-25K3 si intra in colectorul WJP-147-014-150-25K3. Colectorul de condens realizeaza o inchidere hidraulica asigurand in permanenta condens de racire in reactor. Condensul cald de la reactor este racit in 147S2, de la 50-60˚C la 45-55˚C, cu apa ce circula prin fasciculul tubular iar prin conducta WJP-147-015-150-25K3 intra in vasul 147V3, pentru a relua circuitul de racire. Temperatura la care este racit condensul in 147S2 se realizeaza cu ajutorul sistemului de reglare automat, in

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

Pag.12 din 54

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: Pag. 12 din 54 REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

cascada 147-TIC-027(iesire condens din 147S2) cu 147-FIC-028(debit intrare apa recirculata in 147S2. Pompa 147P3r asigura rezerva atat pentru pompa 147P3a, cat si pentru 147P4. Vasul poate fi golit prin conducta WJP-147-016-50-25K3, cu oricare din cele 3 pompe.

Separarea prin distilare a amestecului de reactie

Amestecul de reactie, in stare lichida, cu temperatura de 55- 60 0 C si presiunea de 4-7 bar intra in spatiul tubular aI preincalzitorului 147-S3, prin conducta PG-147-006-100-40RC1, unde este preincalzit la o temperatura de 60- 70 ˚C prin preluarea caldurii de La MTBE, produsul din baza coloanei 147-C2. Din 147-S3 amestecul de reactie intra, prin conducta 147-PG-007-100-40-RC1 in coloana 147-C2 pe talerul de alimentare nr.27 unde se realizeaza separarea MTBE- ului din amestecul de reactie. Coloana este prevazuta cu trei prize de alimentare pe talerele 22,27,32. Coloana are 50 de talere, talerul 1 fiind la varful coloanei pentru preluare reflux. La virful coloanei 147-C2 la temperatura de 50-55 0 C si presiunea de 6-7 bar ies vaporii de fr.C4 si metanol, prin conducta PG-147-008-200-25RC1 si intra in condensatorul 147-S10. Dupa condensare amestecul lichid, cu o temperatura de 45-50 ˚C, intra prin conducta PG-147-009-100-25K1 in vasul de reflux 147- V4. Din vasul de reflux lichidul este trimis cu pompa 147-P5a,r o parte Ia virful coloanei, ca reflux prin conducta PG-147-011-80-25RC1, si restul se dinijeaza prin conducta PG- 014-80-25RC1 la coloana de extractie a metanolului. Condensarea totala a vaporilor in 147-S10 se realizeaza cu apa de racire ce circula prin fasciculul tubular al condensatorului. Presiunea la virful coloanei 147C2 este mentinuta constanta cu SRA 147- PRCAHH-36 actionand asupra debitului de vapori prin robinetul de reglare 147-PV- 036, situat inainte de intrare in condensatorul 147- S10 pe conducta PG-147-008-

200-25RC1.

Presiunea in vasul de refux este controlata prin SRA 147-Pdic-007(aflat pe linia de by-pass a condensatorului 147S10). Pentru a se evita actionarea supapei de siguranta in cazul crestenii presiunii pe coloana, s-a prevazut montarea unui sistem de reglare a presiunii 147-PV-049 avind rolul de” presupapa” cu o banda de proportionalitate mica si cu marimea de referinta stabilita cu circa 1 bar mai mica decit presiunea de dechidere a supapei de siguranta. De asemenea, cresterea presiunii Ia virful coloanei, peste valoarea maxim maximorum admisa actioneaza prin 147-PSHH-066 asupra robinetului de blocare 147-ZV-066 ce opreste admisia aburului la refierbatorul coloanei 147-C2. Temperatura pe inaltimea coloanei este urmarita, la tablou prin sistemul de indicare a temperaturii 147-Ti-080-34 pana la 147-TI-044. Temperatura de varf este urmarita prin sistemul 147-TRAHL-080-7. Debitul constant de rèflux este mentinut cu ajutorul SRA 147-FRC-035. Coloana 147-C2 este protejata cu supapa de siguranta 147- SS- 03 care descarca prin conducta EF-147-018-200-25RC1 in colectorul de facla al instalatiei. Nivelul in vasul de reflux 147-V4 este mentinut constant prin functionarea, in cascada, a SRA 147-LICAHL-038 si 147-FRCAHL-039 (alimentarea coloanei de extractie 147- C3).

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

Pag.13 din 54

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: Pag. 13 din 54 REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

In baza coloanei 147C2, la o presiune de 7-8 bar si temperatura de 115- 140 0 C se separa MTBE.

Temperatura in baza coloanei se realizeaza cu ajutorul refierbatorului 147-S4, prin fascicolul caruia circula abur de medie presiune. Temperatura din baza coloanei este mentinuta constanta prin functionarea in cascada a SRA: 147-TIC-080-44(temperatura baza coloana) si 147-FRC-033 (intrare abur in refierbatorul 147 S4). Nivelul in baza coloanei este mentinut constant prin functionarea in cascada a SRA:147-LICAHL-030 si 147-FRC-031(evacuare a produsului MTBE din instalatie). MTBE-ul separat la baza coloanei este racit in 147 S3, cedand caldura amestecului de reactie –alimentare coloana C2, dupa care prin conducta PBE-147-041-50-25K1 intra in racitorul 147S5(manta) de unde la o temperatura de cca.35-45˚C, prin proprie presiune este dirijat prin PBE-147-042-50-25K1, la rezervoarele de depozitare ca MTBE produs finit pentru Amestec in linie benzine. Pe circuitul MTBE dupa iesire din 147-S3 (PBE-147-041-50-25K1) se afla priza pentru al doilea punct de analiza al cromatografului in flux 147-AE-020-2, cu ajutorul caruia se urmareste compozitia MTBE obtinut.

Extractia alcoolului metilic

Fractia de hidrocarburi C4, separata la virful coloanei 147-C2, contine 1- 3%gr. Metanol. Separarea acestuia din fractia lichida se realizeaza in coloana cu talere sita 147C3 prin extractie cu condens de abur. Amestecul lichid de hidrocarburi C4 si metanol este preluat din vasul de reflux al coloanei 147C2, 147V4, cu pompa 147P5a si prin conducta PG-147-014- 80-25RC1 este dirijat spre racitorul 147S6, unde este racit de la 45-50˚C la 35- 45 ˚C prin schimb de caldura cu apa recirculata care circula prin fascicolul tubular al schimbatorului. Temperatura produsului la iesirea din 147S6 este urmarita la tabloul de comanda prin sistemul de indicare al temperaturii 147-TI-080-22. Amestecul de hidrocarburi C4 si metanol la temperatura de 35-45˚C, prin conducta PG-147-015-80-RC1, intra in partea de jos a coloanei de spalare 147C3, sub ultimul taler (45). Debitul de alimentare este mentinut constant prin functionarea in cascada a SRA 147-LICAHL-038(nivel 147V4) si 147-FRC-AHL-039. Coloana 147C3 este protejata impotriva depasirii presiunii maxime admisibile de supapa de siguranta 1447-SS-11, legata la colectorul de facla al instalatiei. Coloana de spalare are 45 de talere tip sita. Deasupra talerului 1, aflat la varful coloanei, se introduce apa (condens de abur) prin conducta WJP-147-019- 50-25K3, pentru extractia metanolului. Ca rezultat al diferentei de greutati specifice intre cele doua fluxuri are loc contactarea in contracurent la trecerea prin orificiile sitelor si metanolul (compus polar) trece aproape complet in faza apoasa. Debitul de apa necesar extractiei se asigura prin functionarea in cascada a 147-FRCAHL- 041(apa extractie varf C3) si 147-FRCAHL-039(alimentare 147C3). Din zona de linistire de Ia virful coloanei 147-C3 rezulta fr.C4 Iichida cu un continut max. de 2 ppm metanol, iar pe Ia baza coloanei iese solutia apoasa de metanol si care se dirijeaza la recuperare metanol. Mentinerea nivelului de interfata Ia virful coloanei 147C3 se face prin SRA 147-

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

Pag.14 din 54

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: Pag. 14 din 54 REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

LRCAHL in cascada Cu SRA 147-FRCAHL-043 (apa cu metanol alimentare 147- C4). Presiunea la varful coloanei este masurata local cu 147-PI-070-8 iar temperatura cu 147-TI-090-27. Presiunea in coloana de extractie este mentinuta Ia 4-5 bar cu SRA 147-PRC-050 care se afla montat pe linia PG-147-016-80-25-RC1, de fractie C4 in stare lichida, inainte de intrarea in vasul 147-V7. Tot pe aceasta linie este montat al treilea punct de analiza 147-AE-020-3 aI cromatogarfului in flux, cu ajutorul caruia se urmareste daca s-a indepartat total metanolul din fr.C4. In vasul 147-V7, se acumuleaza fr. C4 de Ia virful coloanei 147-C3. Vasul are doma pentru scugere apa antrenata. Din vasul 147-V7 fractia C4 (GPL) este trimisa Ia depozit cu pompele 147-P8a,r, prin linia PG-147-018-80-25RC1. Nivelul in vasul 147V7 este mentinut prin functionarea in cascada a 147-LRAHL-053 cu 147-FRC- 054(refulare pompa 147P8a,r). Vasul 147-V7 este protejat impotriva suprapresiunii maxime admisibile de supapele de siguranta 147-SS-7 si a 147-SS76 montate pe robinet cu trei cai si legate in colectorul de facla al instalatiei. Pentru depresunizare s-a prevazut pe by-passul supapelor sistemul 147.HV-067. Apa de extractie(condens de abur de joasa presiune) folosita in alimentarea 147-C3 este asigurata din vasul atmosferic 147-V5. Din colectorul de condens pompat al instalatiei WJP-147-001-50-25K3, se introduce la pornire condens in vasul 147V5 prin linia WJP-147-022-50-25-K3. Nivelul in vas este indicat local cu sticlele de nivel 147-LG-021-1,2,3 si semnalizat la tablou, optic si acustic prin sistemele de semnalizare 147-LAH-042-1 si 147-LAL-

042-2.

Apa de extractie este trasa cu pompa 147-P6a,r din vasul 147-V5 si dirijata prin conducta WJP-147-019-50-25K3, in mantaua racitorului 147-S7B (unde se raceste la 35-40 ˚C si de aici la virful coloanei 147-C3.

Recuperarea metanolului

Recuperarea metanolului din apele de extractie se realizeaza in coloana de distilare cu 40 de talere 147C4. Apa cu metanol de la baza coloanei 147C3 este preincalzita in 147-S7A la 70-80 0 C prin schimbul de caldura cu apa ce se separa la baza coloanei 147-C4. Din preincalzitor apa cu metanol intra prin conducta PMe-147-030-50-25K1 intra pe talerul 29 in alimentarea 147-C4. Coloana de distilare metanol este prevazuta cu trei prize de alimentare pe talerele 25,29,33 si este protejata impotriva suprapresiunui cu supapa de siguranta 147-SS-O5. La varful coloanei 147-C4 la 80-90 0 C si 1-1.5 bar vaporii de metanol sunt dirijati prin conducta PMe-147-031-200-25K1 in mantaua condensatorului 147-S9 unde condenseaza si apoi prin PMe-147-032-50-25K1 se acumuleaza in vasul de reflux 147-V6. Presiunea la varful coloanei este mentinuta constanta cu SRA 147- PRCAHH-068, actionind asupra debitului de vapori ce intra in condensator prin robinetul de reglare 147-PV-068. Aportul de vapori calzi Ia vasul de reflux este controlat prin SRA 147-Pdic-008 aflat pe linia de by-pass a condensatorului,PMe- 147-031A-50-k1. Condensarea totala a vaporilor in 147S9 se realizeaza cu ajutorul apei recirculate care circula prin fasciculul tubular al acestuia. Din vasul de reflux 147V6 metanolul la 70-80 0 C este trimis cu pompa 147-P7a,r ca reflux Ia virful coloanei iar restul in functie de nivelul din vas, prin racitorul 147S11, unde se raceste de la 70-80 ˚ C la 35-45 ˚C, prin conducta PMe-147-037-40-25K1 la vasul de

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

Pag.15 din 54

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: Pag. 15 din 54 REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

alimentare metanol, 147-V2. Nivelul in vasul de reflux este mentinut constant cu sistemul 147-LICAHL-

051.

Debitul de reflux este mentinut cu SRA 147-FRC-C48.

Temperatura pe inaltimea coloanei 147C4 este urmarita la tabloul de comanda prin sistemele de indicare a temperaturii 147-TI-080-46 pana la 147-TI-080-53. Temperatura de 120-130 0 C este asigurata in baza coloanei 147-C4 cu ajutorul refierbatorului 147-S8 prin fasciculul caruia circula abur de medie presiune. Aceasta temperatura este mentinuta constant prin functionarea in cascada a SRA 147- TIC- 080.25 (temp. baza coloana) si 147-FRC-C46 (intrare abur in refierbator). Nivelul in baza coloanei este mentinut prin SRA 147-LICAHL-O44 (nivelul din baza coloanei actioneaza asupra robinetului de reglare 147-LV-044 aflat pe intrarea in 147-V5). Apa separata Ia baza coloanei 147- C4 este evacuata pe nivel constant, prin 147-S7A in vasul 147-V5. Din vasul 147-VS apa este reutilizata la faza de extractie.

Parc depozitare MTBE

Fluxul tehnologic este prezentat in schema tehnologica a retelelor exterioare

R1-87-070

MTBE-ul produs in instalatie este dirijat prin proprie presiune pe conductele PBE-147-042-50/PBE-433-001-50 la rezervoarele 147RT1(PBE-433-002-50) si 147RT2 ale parcului de MTBE. S-au facut, de asemenea amenajari ca parcul 417(V18 si V19) sa primeasca MTBE prin conductele PBE-433-007-50 si PBE-433- 008-50. Din parc MTBE-ul este pompat la parcul de rezevoare benzina 413 prin conducta PBE-433-006-80 sau la instalatia Amestec in linie. Prin amestecarea MTBE in benzina se obtine benzina cu cifra octanica ridicata si fara plumb. Pentru urmarirea nivelului de lichid in rezervoarele cu capac flotant RT1 si RT2 sunt prevazute traductoarele de nivel 147-LT-071 si 147-LT-072 cu transmisia datelor la indicatoarele de nivel 147-LI-071 si 147-LI-072.

Descrierea sistemului distribuit de control

Functionarea instalatiei MTBE se realizeaza cu un sistem distribuit de conducere avind urmatoarea structura:

sistemul de masura

sistemul de achizite date;

sistemul de reglare;

sistemul de interblocare si alarmare sistemul de inregistrare;

sistemul de comunicatie;

sistemul de supervizare;

Echipamentele care functional fac parte din sistemele de reglare, achizitie de date, interblocare, masura, inregistrare si comunicatie sunt incluse in 4 dulapuri produse de firma EPA (EUROTHERM PROCESS AUTOMATION) care vor inlocui

tabloul de camanda clasic. Cele 4 dulapuri sint echipate cu:

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

Pag.16 din 54

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: Pag. 16 din 54 REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

incluse urmatoarele module de intrare/ iesire;

- module de intrare pentru o termorezistenta, model T 111;

- module de intrare pentru un semnal analogic, model T 120

- modul de intrare pentru opt semnale analogice, model T 122

- module de intrare pentru opt semnale logice, model T 140

- module de iesire pentru opt semnale logice, model T 180;

2. Regulatoare pentru cite 4 bucle, model T 640;

3. Adaptoare de comunicatie T 221;

4. Elemente de comutare model D420;

5. Module de izolare galvanica si alimentare a traductoarelor, model D 031;

6. Traductoare inteligente de temperatura, model 3530;

7. Convertoare pentru iesiri, model D 521

8. Inregistratoare inteligente, model 4250 M produse de firma Eurothenm

Chessell

9. Bariere de siguranta MTL728+ produse de firma MTL

Echipamentele destinate sistemului de supervizare( 3 calculatoare prevazute cu software pentru supervizarea si controlul procesului si 2 imprimante) vor fi

amplasate la tabloul de comanda. O descriere campleta a sistemului distribuit de conducere este facuta de furnizorul echipamentului, respectiv, firma GLYCON in manualul sau de operare.

Descrierea schemei de semnalizare si blocare pentru instalatie

Pentru desfasurarea procesului tehnologic in conditii de siguranta si pentru prevenirea si diminuarea efectelor daunatoare in cazul depasirii unor parametri tehnologici s-au prevazut sisteme de blocare automata dupa cum urmeaza:

Blocarea alimentarii cu fractie lichida de izobutan- izobutene

Cresterea nivelului din vasul 147-V1 din anumite motive peste limitele admise este sesizata de elementul de automatizare 147- LAH-025 care actioneaza asupra robinetului cu solenoid cu trei cai 147-ZV-025 care inchide intrarea fractiei C4 in 147-V1, deschizind spre conducta PG-147- 001a-80-25 RCI prin care se trimite fractia C4 Ia depozit. Aceeasi actiune de comutare a alimentarii vasului 147- V1, cu trimiterea fractiei C4 spre depozitare, se poate realiza si prin actionarea butonului 147-B- 025 de pe tabloul de comanda in cazul de opriri accidentale. Calea “deschis” spre alimentarea vasului 147-V1 a robinetului 147-ZV-025 este semnalizata la tablou. Sistemul de blocare se poate debloca numai daca nivelul in vas a scazut sub cel maxim admisibil si se actioneaza manual dispozitivul robinetului cu solenoid.

Blocarea alimentarii reactorului

1. Cresterea temperaturii din reactorul 147-R1 dupa zona tubulara, peste limitele

admise, comanda automat intreruperea prin elementul de automatizare, 147-TSH-

018 ce actioneaza asupra motoarelor pompelor de alimentare 147-P1a,r si 147- P2a,r oprindu-le.

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0

Data:

Pag.17 din 54

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: Pag. 17 din 54 REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

147-FSL-014, actioneaza asupra motoarelor de alimentare 147-P1a,r si 147-P2a,r oprindu-le.

3. Lipsa de condens de racire, sau debit foarte mic la zona 1 a reactorului(manta)

este sesizata cu 147-FSL-019 si actioneaza asupna motoarelor pompelor de alimentare, 147-P1a,r si 147-P2a,r oprindu-le.

4. Lipsa de condens de racire sau debit foarte mic, in serpentina de racire, zona II

a reactorului este sesizata cu 147-FSLL-023 si deasemenea actioneaza asupra motoarelor pompelor de alimentare 147-P1 a, r si 147-P2a,r, oprindu-le.

Blocarea aburului la refierbatorul coloanei de fractionare 147-C2

In cazul in care presiunea la virful coloanei de fractionare 147-C2

creste peste valorile maxime admise de functionare, se opreste aportul de caldura

la baza acestei caloane prin inchiderea automata a robinetului 147-ZV-066. Pozitia

inchis si deschis a acestui robinet este semnalizata optic si acustic la tablou de comanda.

Sistemul de blocare se poate debloca numai daca presiunea pe coloana este sub valoarea maxima admisibila si se actioneaza manual dispozitivul de rearmare a robinetubui cu solenoid 147-ZV-066.

2.3. Descrierea principalelor echipamente tehnologice

2.3.1. Reactor 147 R1

In reactor, in prezenta catalizatorului are loc aditia metanolului la izobutilena

cu formare de MTBE.

Este un vas cilindric vertical cu diametrul de 1800 mm si inaltimea de 9510 mm, care prin specificitatea amenajarilor interioare se imparte in doua zone distincte:

-Zona I-zona tubulara-cu un numar de 1133 tevi de dimensiune Ø 38*2-5000. Prin tevi circula amestecul de reactie, iar prin manta condens de racire. La intrare are o

camera de distributie, 2 placi tubulare si un racord oblic R3a,b pentru scoaterea catalizatoruluio din tuburi. -Zona II-camera de reactie cu catalizator si serpentina in forma U, pentru

racire.Numar si dimensiuni de tuburi 840: Ø25*2-1800. Are un racord R4 pentru umplere cu catalizator a acestei zone si un racord R5 de iesire catalizator din zona

II. Catalizatorul se aseaza pe un strat de cuart de forma neregulata avand

dimensiuni intre 3-5mm.

2.3.2. Vas pretratare fractia C4 de alimentare 147VPT

Dupa spalarea fractiei C4, inainte de a fi introdusa in partea de reactie, fractia C4 se pretrateaza in vasul 147VPT pentru retinerea ruginii, a urmelor de Fe, de soda, de DEA, etc. Este un vas vertical, cu inaltimea de 2400 mm si diametrul de 1100 mm, umplut cu catalizator de acelasi tip folosit la reactie. In cazul in care fractia C4 este curata, sau este necesara sa se inlocuiasca cationitul, vasul poate fi by-pass-at. Vasul va functiona la temperatura de 40-50 ˚C si presiune de 16-20 bar. Este prevazut cu aparat de masurare a presiunii diferentiale 147PDT077 pentru a putea identifica eventualele tasari ale catalizatorului si a depunerilor de oligomeri.

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

Pag.18 din 54

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: Pag. 18 din 54 REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

2.3.3. Coloana de prespalare fractie C4 147C1

In coloana se realizeaza spalarea cu apa(condens de abur) a fractiei C4 in vederea eliminarii produselor bazice sau a celor produse chimice care in conditiile de reactie pot conduce la otravirea catalizatorului. Este prevazuta cu 32 talere sita, avand o ialtime de 13820 mm si un diametru de 600 mm. Fractia C4 se introduce pe la baza coloanei iar condensul pe la partea superioara, realizandu-se in felul acest o circulatie in contracurent a celor doua fluxuri.

2.3.4. Coloana de fractionare 147C2

Este o coloana unde se realizeaza spararea amestecului de reactie lichid, care intra pe talerul 27. La varf se obtine fractia C4 si metanol iar la baza se separa MTBE-ul. Coloana are o inaltime de 30964 mm si un diametru de 1400 mm si este prevazuta cu 50 de talere.

2.3.5. Coloana de spalare 147C3

In aceasta coloana se separa metanolul din fracia C4 prin spalare in contracurent cu apa(condens de abur). Inaltimea totale este de 22000 mm, diametrul coloanei este de 900 mm, iar in interior este dotata cu 45 talere tip sita.

2.3.6. Coloana recuperare metanol 147C4

Coloana 147 C4 are rolul de a separa metanolul din apele cu metanol. La varf se obtine metanol cu o concentratie de pana la max. 99% iar la baza apa care se recircula la coloana de spalare. Coloana are o inaltime totala de 24940 mm si un diametru de 900 mm iar in interior este amenajata cu 40 de talere.

2.3.7. Vas alimentare 147V1

Asigura un stoc de alimentare cu fractie C4 a fazei de reactie. Este un vas cilindric vertical cu inaltimea de 8200 mm si un diametru de 3000 mm, cu un volum total de 60 m.

2.3.8. Vas alimentare metanol 147V2

Este un vas cilindric vertical care asigura stocarea metanolului pentru alimentarea reactiei. Are o inaltime de 9000 mm si un diametru de 3000 mm, cu un volum total de 65 m.

2.3.9. Vas tratare metanol recuperat 147V9

Este un vas cilindric vertical, cu o inaltime de 2800 mm si un diametru de 1100 mm, umplut cu catalizator, acelasi ca la reactie, si care are rolul de a retine cationii de Fe sau alte impuritati din metanolul recuperat.

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

Pag.19 din 54

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: Pag. 19 din 54 REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

In cazul in care nu este necesara tratarea metanolului sau este necesar sa se inlocuiasca catalizatorul acesta poate fi by-pass-at. Cresterea caderii presiunii pe vas datorata eventualelor tasari ale catalizatorului si a depunerilor de impuritati este urmarita cu aparatul de masura a presiunii diferentiale 147PDT076, cu indicare la tablou.

2.3.10. Vas condens racire reactor 147V3

Acest vas are rolul de a asigura condensul (din abur de joasa presiune) necesar pentru a prelua caldura de reactie din reactor, mentinand o temperatura constanta pe acesta. Este de tip cilindric, vertical, cu un diametru de 3000 mm si o inaltime de 6200 mm. Are amenajat interior serpentina cu abur de medie presiune, folosita numai la pornire pentru incalzirea reactorului la temperatura de initiere a reactiei de eterificare. Este prevazut cu preaplin (R 10).

2.3.11. Preancalzitor alimentare 147S1

Asigura incalzirea amestecului lichid de izobutilene si metanol pentru alimentarea reactiei pe baza preluarii caldurii de la aburul de joasa presiune.Prin manta circula amestecul de reactie, fractie C4 si metanol iar prin tevi abur de 4 ata. Este schimbator de caldura de tip AES, cu capac flotant, orizontal. Suprafata totala de schimb de caldura 20.2miar fasciculul are un numar de 110 tevi.

2.3.12. Preancalzitor alimentare coloana C2 147S3

Caldura produsului din baza coloanei 147C2 ( a MTBE-ului) este folosita la preancalzirea amestecului de reactie ce constituie alimentarea coloanei. Prin manta circula MTBE care trebuie sa se raceasca in vederea trimiterii spre depozit iar prin tevi fractie C4+metanol+Mtbe. Preancalzitorul este tip BEU, orizontal, cu o suprafata totala de schimb de caldura de 19.34 m. Fasciculul tubular are un nr. de 55 tevi tip “U”.

2.3.13. Refierbator coloana C2 147S4

Rolul schimbatorului 147S4 este de a mentine temperatura in baza coloanei 147C2. Ca urmare prin manta circula MTBE lichid+vapori iar prin tevi abur de medie presiune. Este de tip”AGU”, orizontal, cu o suprafata totala de 77.7 miar fasciculul are 169 de tevi in forma de “U”.

2.3.14. Racitor fractie C4 si metanol 147S6

In vederea recuperarii metanolului nereactionat antrenat cu fractia C4 la varful coloanei 147C2, acest amestec de vapori se raceste in s6 pentru a asigura temperatura necesara la extractie in coloana 147C3. Racitorul este de tip AES, cu capac flotant, orizontal. Prin manta circula amestec fractie C4 +metanol iar prin tevi apa recirculata. Are o suprafata totala de 51 msi un fascicul cu 138 tevi.

2.3.15.Refierbator coloana C4 147S8

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

Pag.20 din 54

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: Pag. 20 din 54 REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

Asigura temperatura in baza coloanei 147C4, prin incalzirea produsului din baza coloanei pe baza de abur de medie presiune. Este de tip AJU, orizontal. Prin manta circula condens si metanol (produs din baza coloanei) iar prin tevi abur de medie presiune.

2.4. Materii prime, produse

Materii prime:

- fractia lichida izobutan- izobutene cu o concentratie de 13-22% de la instalatia CC

- Metanol aprovizionat

Fractia C4 (izobutan - izobutene) Forma de prezentare:lichida la presiune de 4 atm si 25°C Interval de fierbere: -12-4°C Densitate lichid la 20°C –0,587 g/cm. Compozitie:

Componenti

Unitati

minim

max.

Propilena

%m/m

0.01

1.5

Propan

%m/m

0.01

1.5

i-butilena

%m/m

12

25

1-butilena

%m/m

8

16

i-butan

%m/m

48

75

n-butan

%m/m

2.5

9

trans butilena

%m/m

1.5

8

cis butilena

%m/m

0.1

2.5

Izobutilena:

Formula

CH3 C=CH2 OH3
CH3
C=CH2
OH3

Masa moleculara:

Forma de prezentare:

Temp. de fierbere:

Temp. de congelare:

Densitate:

gaz (0 0 C, 1 atm) Presiune de vapori la 20 0 C

lichid d 4 20

56.108

gaz,incolor -6.9 0 C -140.35 0 C 0.587 g/cm2.582 g/cm1930 mmHg

Solubila in metanol, etanol, eter, acid sulfuric.

lnsolubila in apa. Temp. de autoaprindere

465 0 0

Limite de explozie in amestec cu aerul (20 0 0)

-limita inferioara 1.8%mol -limita superioara 8.8% mol

Alcoolul metilic Formula chimica

CH3-OH

Greutate moleculara

32

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

Pag.21 din 54

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: Pag. 21 din 54 REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

Temp. de fierbere

64.7°C

Densitate la 15°C

0.795 g/cm

Aspect

lichid incolor

Continut in alcool metilic

min.99.5%gr.

Continut in apa Temperatura de autoaprindere Solubil in apa,etanol,eter etilic.

max. 0.5%gr. 475 0 0

Produse finite:

-MTBE -Fractie C4 fara izobutilena Metil tertiar butil eterul (MTBE)

Formula chimica:

CH3

H3C-C-O-CH3

CH3

Forma de prezentare:

Greutate moleculara:

Temp. de fierbere:

Densitate la 20˚C

Solubilitate:

lichid,incolor sau slab galbui

88

55,3˚C

0.735-0.745 g/cm

-eter in apa (20˚C ,g/100g)= 4.8 -apa in eter (20˚C ,g/100g)= 1.5

Presiune de vapori la 20˚C COR

Presiune de vapori la 20 ˚ C COR

200 mmHg

min.110

MTBE este un produs stabil si netoxic, nu este coroziv si nu degradeaza materialele plastice. Introducerea de MTBE in benzinele auto contribuie Ia diminuarea poluarii mediului de gazele esaparete de autovehicole. La eliminarea din benzina a tetraetilului de plumb se adauga si scaderea cu cca 30% a conicentratiei de monoxid de carbon si cu cca 70% a hidrocarburilor aromate polinucleare din gazele de esapare ale masinilor. MTBE mai prezinta urmatoarele avantaje:

-este compatibil cu benzina la temperaturi scazute si in prezenta de umiditate, - elimina din benzinele auto aditivi organometalici, antigheata si anticorozivi; - imbunatateste sensibil pornirea la rece a motorului.

Conditii de calitate pentru MTBE

Caracteristici

UM

Valoare Aspect Iichid incolor

Continut in hc. C4

%gr.

max.1

Continut in MTBE

%gr.

min.95

Continut in alcool metilic

%gr.

max.3

Continut in oligomeri

%gr.

max. 2

Fractia C4 fara izobutilena Un alt produs finit obtinut in MTBE este fractia C4 saraca de izobutilena

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

Pag.22 din 54

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: Pag. 22 din 54 REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

reactionata. Aceasta fractie este folosita drept aragaz pentru livrare sau se mai poate folosi ca materie prima in alte instalatii din Rafinarie sau Petrochimie, care va contine min. 51%g iC4 .

2.5. Specificatii pentru chimicale, uleiuri, catalizatori, alte materiale utilizate in procesul de fabricatie, depozitare/ambalare

2.5.1. Catalizator

In procesul de fabricare a MTBE-ului se foloseste un catalizator de tip Purolite Ion Exchange Resins CT 175, care este o rasina schimbatoare de ioni , livrat de Purolite International SRL. Catalizatorul are urmatoarele caracteristici:

- Nume chimic-Sulfonat de polistiren de sodiu

- Aspect

- Culoare

- Miros -Fara

- Continut de umezeala –40-60%

- Greutate specifica-1.25

- Solubilitate in apa-virtual insolubil

- Temperatura de autoaprindere->500˚C Consumul specific de catalizator CT 175 este de 0.4457 dm/t MTBE. Zestrea de catalizator este de 14.45 min cele trei utilaje:147R1,147VPT si

-Macroporos,granule sferice

-Maro inchis/chihlimbar

147V9.

-147R1-zona I-6 m-zona II-6 m-147VPT si 147V9-2.45 mIn zona 1 de reactie a reactorului 147R1 catalizatorul se poate dezactiva mai repede decat cel din zona 2, fiind posibil a se inlocui mai devreme. Ciclul de functionare al sarjei de catalizator de reactie a fost marit prin proiectul de optimizare al MTBE-ului din 2001,prin pretratarea materiilor prime de reactie. Catalizatorul este livrat in butoaie de 175 litri.

2.5.2. Ulei Shell Tellus T32

Este folosit pentru ungerea tuturor pompelor din MTBE, cu exceptia pompei

147P2a,r, unde se foloseste ulei T90. Este un ulei hidraulic, furnizat de Shell Romania, care are la baza un amestec de uleiuri minerale rafinate si aditivi. Proprietatile fizico-chimice ale uleiului sunt urmatoarele:

-starea fizica:

la temperatura ambianta, lichid

-culoare:

chilimbarie

-miros:

caracteristic, de ulei mineral

-punct initial de fierbere:

>280 ˚C

-presiune de vapori:

<0,5Pa la 20 ˚C

-densitate:

872 Kg/mla 15˚C

-visozitate cinematica:

73 mm/s, la 20˚C

-punct de congelare:

-42˚ C

-punct de aprindere:

170 ˚C

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

Pag.23 din 54

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: Pag. 23 din 54 REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

CAP. 3. FISA PARAMETRILOR TEHNOLOGICI

     

PRESIUNE,bar

TEMPERATURA, 0 C

DEBIT,(m3/h)t/h

Nr.

DENUMIREA

UTILAJ

         

crt.

Normala de

Maxima de

Normala de

Maxima de

Normala de

   

operare

calcul

operare

calcul

operare

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Prespalare fr.C4 alimentare

147C1

8-10

12

20-50

175

(0-31.5)

2

Alimentare fractie C4

147V1

0-4

7.6

-30-50

50

(0-31.5)

3

Tratare fractie C4

147VPT

16-20

 

40-50

   

4

Alimentare metanol

147V2

0.2-4

4

10-40

50

( 0-33)

5

Tratare metanol recuperat

147V9

         

6

Preincalzitor materie prima

147S1

         
 

-manta:fr.C4+metanol-Tint/iesire

 

13-15

20

10-40/35-55

90

9-18

 

-tevi:abur 4 ata-Tint/iesire

 

3-4

5

130-145/130-145

180

0.7-1.6

7

Reactor MTBE

147R1

         
 

Zona tub I

           
 

-manta:apa-Tint/iesire

 

4-4.5

6

35-45/50-60

 

(30-51)

 

-tevi:MTBE,Fr C4,Metanol-Tint/iesire

 

12-15

25

50-55/60-65

 

9-18

 

Zona vas II

           
 

-manta:MTBE,Fr C4,Metanol-Tint/iesie

 

11-14

25

60-65/55-60

 

9-18

 

-tevi U:apa-Tint/iesire

 

4-4.5

6

35-45/45-55

 

(10-25)

8

Condens racire reactor

147V3

atm

atm

45-60

175

-

9

Racitor condens

147S2

         
 

-manta:condens-Tint/iesire

 

6-7

7.2

45-70

80

-

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

Pag.24 din 54

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: Pag. 24 din 54 REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

0

   

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

6

   

7

 

-tevi:apa recirc.-Tint/iesire

 

4-4.5

 

7

25-35/30-40

 

-

10

Preincalzitor alim.C2

147S3

         

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

-manta:MTBE-Tint/iesire

 

6-7.5

 

10

120-140/75-95

150/15

3-6

 

-tevi:alim.C2-Tint/iesire

   

4-7

 

20

55-60/60-70

90/ -30

8-18

11

Coloana fractionare MTBE

147C2

   

10

 

175

12-26

 

-varf

   

6-7

 

50-55

   
 

-alimentare

   

4-7

 

60-70

 

8-18

 

-baza

   

7-8

 

115-140

   

12

Refierbator coloana C2

 

147S4

         
 

-manta:MTBE-Tint/iesire

   

7-8

 

10

115-140/115-140

150

30-66

 

-tevi:abur 14 ata-Tint/iesire

 

12-14

15.5

190-200/190-200

245

1.5-3

13

Condensator varf coloana C2

147S10

         
 

-manta:prod.varf-Tint/iesire

   

6-7

 

10

50-55/45-50

140/ -30

12-26.7

 

-tevi:apa recirculata-Tint/iesire

 

4-4.5

 

7

25-35/30-40

50/ +15

 

14

Vas reflux coloana C2

 

147V4

 

6-7

 

10

45-50

135/ -30

12-26

15

Racitor MTBE

147S5

         
 

-manta:MTBE-Tint/iesire

   

6-7

 

10

75-95/35-45

125

3-5

 

-tevi:apa recirculata-Tint/iesire

 

4-4.5

 

7

25-35/35-45

 

50

5-10

16

Racitor alimentare col.C3

147S6

         
 

-manta:alim.C3-Tint/iesire

 

8-10

15/22.5

45-55/30-45

80/ -30

6-13

 

-tevi:apa recirculata-Tint/iesire

 

4-4.5

 

7/9

25-35/35-45

 

50

7-14

17

Coloana spalare fr.C4+metanol

147C3

   

8

 

175

6-13

 

-varf

   

4-5

 

35-40

   
 

-alimentare

     

35-40

   
 

-baza

     

35-45

   

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

Pag.25 din 54

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: Pag. 25 din 54 REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

18

Vas condens spalare

147V5

atm

atm

35-55

 

60

-

0

   

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

6

   

7

19

Racitor condens

147S7b

         
 

-manta:condens-Tint/iesire

   

7-8

 

10

80-100/60-80

100

(1)-(3.5)

 

-tevi:apa recirculata-Tint/iesire

 

4-4.5

 

7

25-35/35-45

150

-

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

20

Preincalzitor alimentare C4

147S7a

         
 

-manta:alim.col.C4-Tint/iessire

   

3-4

 

10

35-45/70-80

100

(0.8)-(5)

 

-tevi:condens-Tint/iesire

   

1-2

 

7

110-125/80-95

150

-

21

Coloana distilare metanol

147C4

 

0.8

 

175

 
 

-varf

 

1-1.5

 

80-90

   
 

-alimentare

   

1-2

 

70-80

 

(1)-(5)

 

-baza

 

1.2-1.8

 

110-125

   

22

Condensator varf coloana C4

147S9

         
 

-manta:prod varf C4-Tint/iesire

 

1-1.5

 

4

80-90/70-80

110

-

 

-tevi:apa recirculata-Tint/iesire

 

4-4.5

 

7

25-35/35-45

 

50

-

23

Vas reflux coloana C4

 

147V6

0.1-0.3

 

4

65-80

100

0.9-1.5

24

Refierbator coloana C4

 

147S8

         
 

-manta:condens-Tint/iesire

 

1.2-1.8

 

4

110-125/110-125

150

2-5

 

-tevi:abur de 14 ata-Tint/iesire

 

12-14

15.5

190-200/190-200

245

0.7-1.5

25

Racitor metanol

147S11

         
 

-manta:apa recirculata-Tint/iesire

 

4-4.5

 

7

25-35/35-45

 

50

-

 

-tevi:metanol-Tint/iesire

   

4-5

 

7

65-80/35-55

100

0.15-0.24

26

Vas fractie C4

147V7

 

0-4

 

8

35-40

 

50

(22)-(24)

27

Vas separator

147V8

 

0-2

 

4

25-80

120

-

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

Pag.26 din 54

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: Pag. 26 din 54 REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

CAP. 4. BILANT DE MATERIALE

Bilantul material al instalatiei de fabricare MTBE este redat in tabelul de mai

jos:

FLUXURILE

tone / an

kg / h

%

Intrari

     

Fractie C4

117500

14830

89.33

Metanol

14000

1770

10.66

Total intrari

131500

16600

100

Iesiri

     

MTBE

36400

4600

27.71

Fractie C4 fara C4’

94700

11960

72.04

Pierderi

400

40

0.25

Total iesiri

131500

16600

100

CAP. 5. CONSUMURI SPECIFICE

5.1. Consumuri de utilitati

Denumire

Consum

Consum specific

UM

Cantitate

UM

Cantitate

Abur de joasa presiune

t/h

0.958

t/tMTBE

0.2

Abur de medie presiune

t/h

4.135

t/tMTBE

0.899

Apa recrculata

m/h

348

m/tMTBE

75.65

Energie electrica

KWh/h

113.2

KWh/tMTBE

24.6

Aer AMC

Nm/h

40

Nm/ tMTBE

8.7

Consumuri periodice:

Denumire

Consum

Consum specific

UM

Cantitate

UM

Cantitate

Apa spalare

m/h

10

m/tMTBE

0.03

Azot ptr.inertizare si perna azot

Nm/an

364000

Nm/tMTBE

10

5.2. Consumuri de chimicale si catalizatori

In procesul de fabricare MTBE nu se folosesc chimicale. Consumul specific de catalizator este urmatorul:

Norma de consum UM

Denumire

Functie

Catalizator Purolite CT 175

Catalizator de reactie si pretratare materie prima

dm/tMTBE

0.4457

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

Pag.27 din 54

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: Pag. 27 din 54 REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

Cap. 6. UTILITATI: DENUMIRE, CARACTERISTICI, PROVENIENTA

Denumire

Simbol linie

Presiune,bari

Temp., 0 C

INTRARI:

Condens pompat Abur de joasa presiune Abur de medie presiune Apa rece recirculata Apa spalare Aer AMC Aer tehnic Azot IESIRI:

WJP-147-001-50/25K3

3-6

35-45

VJ-147-001-50/25K3

3-5

150-180

VM-147-001-100-25/K3

12-14

220-240

AR-147-001-300/25C2

max.7

25-30

AS-147-001-50/25C2

max.7

15-20

NI-147-001-40

max.8

15-30

NT-147-001-40/25C2

max.8

15-30

GA-147-001-40/25C2

max.8

15-30

Condens joasa presiune Condens medie presiune Gaze facla

WJ-147-001-50/25K3

2-3

100-130

WM-147-001-50/25K3

10-12

150-190

EF-147-001a-300

1-2

max.100

Abur

Se asigura aburul necesar la parametrii de proiect, pana la limita instalatiei. Se verifica daca operatiunile:inspectia, spalarea si proba de presiune a conductelor de abur s-a realizat. Se va verifica calitatea aburului la intrare in platforma. Se deschid toate robinetele de drenaj de pe conductele de abur si by- pass-ul si se deschide robinetul de abur putin cite putin urmarind cu atentie incalzirea treptata a

Se atrage

conductelor din instalatie si iesirea aburului prin robinetele de drenaj

atentia ca admisia aburului in instalatie fara respectarea intocmai a instructiunilor poate conduce la deteriorarea imbinarilor sau chiar la spargeri de conducte si eventual la accidente ca urmare a “loviturilor de berbec” ce pot avea loc la

introducerea aburului

condensului, se deschide complet robinetul principal inchizindu-se ventilele de by-

pass.

Dupa incalzirea suficienta a conductelor si scurgerea

Se verifica functionarea circuitului de abur in toate punctele din instalatie. Se verifca daca retelele de condens functioneaza normal.

Apa recirculata, apa filtrata

Se verifica daca apa este curata la intrarea in platforma. Se verifica daca spalarea si proba de presiune a conductelor de apa au fost facute si se urmareste evacuarea aerului din sistem prin deschiderea aerisirilor montate in partea superioara a conductelor, pana cand curge apa la stuturi dupa care se inchid. Se asigura apa recirculata, filtrata pana la robinetele de sectionare de la aparatura tehnologica. Se verifica supapele de siguranta de pe conductele de apa.

Aer tehnic

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

Pag.28 din 54

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: Pag. 28 din 54 REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

Se asigura aerul tehnic la parametrii indicati in proiect pana la limita

instalatiei. Se introduce aer in instalatie eliminand urmele de apa prin deschiderea robinetelor pe toate ramificatiile la punctele de consum.

Aer A.M.C.

Se asigura aerul AMC pana la limita instalatiei. Se verifica daca inspectia si suflarea conductelor de aer instrumental s-a realizat in cadrul estacadei. Se introduce aer AMC in instalatie si se evacueaza prin robinetul de drenaj eventualele urme de apa antrenate. Se verifica daca este asigurata alimentarea tuturor punctelor de consum cu aer AMC si daca sint montate filtrele de aer conform documentatiei de executie. Se acorda deosebita atentie curatirii si uscarii liniilor de aer AMC.

Azot.

Se asigura azot la parametrii de proiect la limita instalatiei si se introduce in instalatie purjand linia si se verifica alimentarea pina la toate punctele de consum.

Energia electrica.

Se introduce energie electrica la utilajele dinamice precum si la casa AMC si iluminat.

Cap. 7. FACTORII CARE INFLUENTEAZA PROCESUL SI MODUL DE REGLARE; MANEVRE OBLIGATORII IN CAZUL APARITIEI DE PRODUSE NECONFORME

7.1.Sectia de reactie

Pe durata operarii normale, cele mai importante variabile ale fazei de reactie sunt:

a-compozitia alimentarii b- raporful molar metonol/ izobutena c- temperatura d- presiunea e- catalizatorul Influenta fiecarei variabile este analizata succesiv, celelalte fiind considerate constante.

7.1.a. Alimentarea

Fr.C4 trebuie sa contina izobutilena intre 20-40%m/m. Un continut mai mare de izobutilena decat 20%m/m conduce la vehicularea unor debite mai mici, pentru obtinerea aceleasi cantitati de MTBE, cu consumuri mai mici de utilitati. In cazul in care fr.C4 contine izobutena mai putin de 20%m/m sau chiar 12%m/m, randamentul in MTBE si conversia izobutilenei sunt cu circa 10% moli mai mici pentru aceleasi conditii de raport molar si temperatura. In aceste conditii

R.SO1.HPF-R.06.04

Ed. 2/ Rev. 0 Data:

Pag.29 din 54

R.SO1.HPF-R.06.04 Ed. 2/ Rev. 0 Data: Pag. 29 din 54 REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

REGULAMENT DE FUNCTIONARE - INSTALATIA MTBE

pentru realizarea unor randamente mari este recesar sa se conduca reactia in exces de alcool si sa se concentreze fr. C4 in izobutena. Cresterea debitului de fr. C4 peste limitele admise poate conduce la tasarea catalizatorului si degradarea mecanica a acestuia datorita vitezelor liniare mari, cu consecinte in scaderea conversiei izobutenei si micsorarea randamentului in MTBE. Prezenta in fr.C4 a compusilor bazici si a compusilor cu sulf poate conduce la neutralizarea centrilor activi ai catalizatorului, ceea ce conduce Ia scaderea randamentului in MTBE. Prezenta ruginii in materiile prime conduce de asemenea la dezactivarea catalizatonului. Prezenta apei in reactanti(apa din alcolul metilic, max.0.5%m/m) conduce la reactia secundara de formare a t- butanolului in detrimentul MTBE. O parte din acesti factori care influenteaza calitatea aliment