Sunteți pe pagina 1din 4

România

Ministerul Educatiei Nationale


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT TANACU
COM. TANACU , JUD VASLUI
NR. DIN
FOAIE MATRICOLĂ
Învăţământ gimnazial

(Numele şi prenumele,iniţiala tatălui)

Codul Numeric personal

ROMÂN
(Data şi locul naşteri) (Naţionalitatea)

tatălui
Numele şi prenumele
mamei

părinţilor COMUNA TANACU


Domiciliul
elevului JUD. VASLUI

a)Situaţia şcolară generală


Clasa/anul şi
Unitatea de învăţământ Nr. forma de Anul Profilul
matricol învăţământ şcolar
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, TANACU

Menţiuni privind anii de repetenţie,amânare medicală,respingere la examenul de capacitate,absolvire,bacalaureat,etc.


b) Situaţia şcolară pe discipline şi pe clase / anii de studii
ARIA CURRICULARĂ / CLASA/ANUL şi MEDIA sau CALIFICATIVUL
DISCIPLINA I II III IV V VI VII VIII
I. Limbă şi comunicare
Limba şi literatura română
Limba engleză (1)
Limba franceză (2)
Limba latină
II.Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Matematică
Cunosterea mediului/Ştiinţe ale naturii
Fizică
Chimie
Biologie
III.Om şi societate
Educaţie civică
Cultură civică
Istorie
Geografie
Religie
Arte
Educaţie plastică
Educaţie muzicală
V. Educaţie fizică şi sport
Educaţie fizică
VI. Tehnologii
Abilităţi practice
Educaţie tehnologică
VII.Consiliere şi orientare
Consiliere şi orientare
Opţional

Purtarea FB FB FB FB
Media generală anuală sau calificativul #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Media de absolvire a claselor V - VIII #DIV/0!

Se certifică exactitatea datelor din prezenta foaie matricolă


Director, Secretar,
Prof. Iurașcu Luminița Ichim Andreea