Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa ______ la decizia nr. 421/ 12.08.

2021
Avizat în Consiliul de Administrație
din ______________

CENTRUL DE EXAMEN
Unitatea de învățământ:

COMISIA DE BACALAUREAT DE ECHIVALARE ȘI RECUNOAȘTERE A


COMPETENŢELOR LINGVISTICE ŞI DIGITALE

a. Președinte: prof.
b. Secretar:
c. Membri:

Comisia de echivalare /recunoaștere a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba


română:
- prof.
- prof.
Comisia de echivalare /recunoaștere a competențelor lingvistice într-o limbă de circulaţie
internaţională:
1.Limba engleză:
- prof.
- prof.
2. Limba franceză:
- prof.
- prof.
3. Limba ........:
- prof.
- prof.
Comisia de evaluare /recunoaștere a competenţelor digitale:
- prof.
- prof.

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,


Prof. Liliana CIOBANU-HARHAS

CONSILIER JURIDIC,
Constantin MANEA