Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA „PETROL – GAZE” PLOIEŞTI

FACULTATEA INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR


CATEDRA FORAJUL SONDELOR

PROIECT LA
FORAJUL SONDELOR

Conducator: prof. dr. ing.Macovei Neculai

Student:Lubene.Cosmin- Petrica
Specializarea: I.P.G
Grupa: 1
Anul: 4

PLOIEŞTI, 2011
Devierea si dirijarea sondelor
Capitolul I

Sonda 250 Dofteana


1. Sa se proiecteze o sonda dirijata cu profil in panta, in urmatoarele conditii:

-adincimea sondei. H  1800m A  150m

-deplasarea orizontala a tintei fata de gaura sondei.

-orientarea tintei fata de gaura sondei T  235deg

Se impun urmatoarele:

-adincimea de initiere a devierii. h1  300m

deg
-intensitatea de crestere a inclinarii i  1
10m
Se va indica intr-un tabel inclinare sondei proiectate, de-a lungul ei, la fiecare
100m.
Se vor figura, la scara, proiectia sondei in plan orizontal si proiectia sondei in

planul vertical cu azimutul tintei T .In planul orizontal se vaindica si domeniul de
toleranta al tintei, definit ca un sector circular cu:
Amin  140 m Amax  160 m
-deplasarea minima si deplasarea maxima
  225 deg   240 deg
-azimutul minim min si azimutul maxim max
Sistemul de coordonate carteziene, va fi ONEV, unde O - este gura sondei, N -
directia nordului, E - directia estului si V - verticala.

2.Sa se calculeze traseul spatial al sondei dirijate reale cu datele de deviere din
tabela anexata in sistemul cartezian ONEV. Se va folosii metoda arcelor de cerc.
Se vor trasa proiectiile sondei realizate in cele doua plane, orizontal si cel
T
vertical cu azimutul , pe aceleasi desene cu sonda proiectata, cu linii distincte.

3.Sa se culculeze pozitia deviatorului in diverse puncte ale sondei realizate


pentru ca aceasta sa atinga tinta sondei proiectate.
2
FORAJUL DIRIJAT

În proiectul tehnic se precizeaza conditiile de proiectare ale traiectului dirijat al


gaurii de sonda, elementele geometrice ale acestuia si tehnologia de lucru în vederea
realizarii acestuia.

La stabilirea conditiilor de proiectare se au în vedere informatiile obtinute (prin


documentare), în legatura cu:

 Conditia de talpa precizata de clientul lucrarii (deplasare orizontala,


azimut, abateri admise);
 Constructia sondei;
 Sondele de corelare sapate în aceleasi conditii, privitor la:
 conditiile geologice (litologie, tectonica, înclinari strate etc.);
 traiectul dirijat;
 programul de constructie realizat;
 performantele ansamblului de fund utilizat în aceleasi formatiuni
si aceleasi conditii;
 regimul de foraj utilizat;
 tendinta naturala de deviere.
 Tehnologia de dirijare ceruta de client;
 Informatii privitoare la instalatia de foraj ce se va utiliza (sarcina
maxima de lucru, detalii cu privire la pompele de noroi, garnitura de
foraj);
 Orice alte informatii relevante, inclusiv propriile conditii (profilul gaurii de
sonda ales, înclinarea gaurii de sonda prin formatiunile de interes, etc.).

Criterii de alegere a profilului

Profilul unei sonde pentru anumite conditii impuse (deplasarea orizontala,


azimutul si adâncimea pe verticala) se poate alege pe criterii ce urmaresc: minimizarea
sarcinilor la care este supusa garnitura de foraj si coloanele de burlane, minimizarea
lungimii traiectului si implicit a gaurii de sonda, diminuarea riscului de aparitie a
dificultatilor de foraj, posibilitatea conducerii forajului pe traiectul programat, atingerea
tintei cu un cost minim, s.a.
La determinarea profilului optim al unei sonde dirijate se iau în considerare mai
multi factori determinanti:
 deplasarea orizontala impusa;

3
 adâncimea, grosimea si înclinarea stratului tinta;
 tendinta naturala de deviere;
 caracteristicile formatiunilor geologice;
 constructia sondei;
 coeficientii de frecare ai formatiunilor traversate;
 echipamentele si sculele ce se considera a fi disponibile;
 capacitatea instalatiei de foraj;
 minimizarea lungimii traiectului dirijat.

Profile de sonde directionale


În general sondele forate directional se încadreaza într-unul din cele trei profile
de baza (vezi anexa nr. 1) si anume:
a) Profilul în panta – se utilizeaza la majoritatea sondelor. este format din doua sau
trei intervale: primul vertical, al doilea curbiliniu si ultimul, daca exista, rectiliniu
înclinat pâna la interceptarea tintei.
Profilul cu doua intervale este aplicabil la sondele cu deplasari mici.
În cazul profilului cu trei intervale, pentru a se evita formarea unei gauri cheie pe
tronsonul curbiliniu, acesta va fi închis, de obicei, cu o coloana de tubaj.
b) Profilul tip "S" – se utilizeaza atunci când pe ultima portiune se traverseaza mai
multe orizonturi productive, când se cauta un strat productiv inferior celui cunoscut,
când dimensiunile tintei sunt reduse sau în cazul sondelor de salvare relativ adânci.
Acest tip de profil prezinta, obligatoriu, un interval de crestere si unul de scadere
a înclinarii. Poate avea trei pâna la cinci intervale: doua curbilinii si celelalte
rectilinii, înclinate sau verticale.
Ca si la primul tip, se tubeaza o coloana, de obicei, dupa ce s-a atins valoarea
maxima a unghiului de înclinare. Aceasta valoare a înclinarii este mentinuta pâna
într-un anumit punct, dupa care se reduce usor pâna la revenirea pe verticala sau
la valoarea proiectata. Apoi sonda este mentinuta la aceasta valoare a înclinarii
pâna la adâncimea finala.
Uneori intervalul intermediar de mentinere a înclinarii poate lipsi.
c) Sondele cu extensie orizontala – se realizeaza deplasari orizontale mari în
comparatie cu adâncimea pe verticala.
În functie de itensitatea de deviere ele pot fi:
 sonde cu raza mare de curbura, cu intensitatea de deviere mai mica de 2/10 m; pot
realiza extensii pe orizontala pâna la 2.000 m;

4
 sonde cu raza medie de curbura, cu intensitatea de deviere cuprinsa între 2 – 7/10
m; pot realiza extensii pe orizontala între 500 si 1.000 m;
sonde cu raza mica de curbura, cu intensitatea de deviere cuprinsa între 45 si
90/10 m; pot realiza extensii pe orizontala între 100 si 500 m.
d) Profil înclinat de la suprafata – se foloseste la forajul sondelor de mica adâncime,
cu deplasari orizontale mari (de exemplu: Suplacu de Barcau). Este compus,
frecvent, dintr-un singur segment rectiliniu înclinat. Forajul se realizeaza cu o
instalatie cu turla înclinata, pâna la 45 si cu cap hidraulic cu actionare hidrostatica.

Alegerea adâncimii de initiere a înclinarii


Alegerea adâncimii de la care se initieaza dirijarea se face în functie de o serie
de factori cum ar fi:
 natura formatiunilor traversate;
 constructia sondei;
 programul fluidelor de foraj;
 conditiile impuse (deplasare orizontala, intensitatea de deviere, unghi
maxim de înclinare etc.);
 considerente economice.

Adâncimea de initiere trebuie plasata în formatiuni ce prezinta un grad de


duritate slab-mediu sau mediu si chiar în formatiuni masive atunci când acest lucru
este posibil.
Se vor evita formatiunile foarte slabe, foarte dure sau abrazive.
Deasemenea aceasta adâncime va fi stabilita cât mai jos posibil în vederea
asigurarii unui tronson de gaura de sonda sapat vertical cât mai lung si totodata
pentru a scurta la minimum posibil lungimea intervalului curbiliniu.
Daca exista o coloana tubata anterior, iar initierea dirijarii sondei trebuie, din
anumite motive, sa se efectueze de sub aceasta se va tine cont de faptul ca
adâncimea de initiere trebuie sa fie situata la cel putin 20-50 m sub siul coloanei în
cauza.

5
1.Calculul sondei proiectate

Calculul razei de curburã:


1 180º
R   R  572.958m
i 

Calculul înclinãrii sondei

A
Fig .1
Sonda
cu h1 L1
profil in
panta H
B R
O
s
h2 L2

C
s L3
h3
a1 a2
T
A

In

h1  h 2  h 2 H

a2  a3 A

continuare se determina marimile:


h2  
R sin s h3 l3 cos s 
a2 
R 1  cos s   a3 l3 sin  s   
H  h 1  R sin s  
A  R  R cos s
l3
 
cos s  
sin s

 
h1  R sin s  l3 cos s   H  H  h1 sin s  2
 R sin s    2
 
( A  R)  cos s  R cos  s

R  R cos  s   l3 sin  s  A


 H  h1 sin s   
( A  R)  cos s  R

6
 H  h1 21  cos 2 s  2 2
   
( A  R)  cos  s  2 R ( A  R)  cos s  R
2

(A  R)2   H  h  2  cos 2     2 R (A  R) cos     R2   H  h  2 0


 1  s s 1
Se construieste urmatorul tabel:

Tabel 1

Lungimea Inclinarea Deplasarea Adancimea


pe orizontala pe verticala
m ⁰ m m
0 0 0
300 0 0 300
310 1 0.087 309.87
320 2 0.349 319.57
330 3 0.785 329.32
340 4 1.39 339.01
358.23 5.823 2.95 357.1
1807.579 5.823 150 1800

7
2. Calculul sondei realizate

Se aproximează arcul de curba reală între două puncte de măsurare de-a lungul
axei sondei cu un arc de cerc care are lungimea egală cu lungimea arcului de curbă
reală şi raza de curbură egală cu lungimea arcului împărţită la unghiul total de deviere.

Lk - adâncimea punctului curent

k - înclinarea punctului curent

k - azimutul punctului curent

Formulele de calcul cu metoda ARCELOR DE CERC sunt:

Unghiul total de deviere

         
k  acos cos k  cos k  1  sin k  sin k  1  cos k  1  k 
1  0 º
1  acos( cos( 0º)  cos( 0.25º)  sin ( 0º)  sin( 0.25º)  cos( 10º  0º) )
2  0.25 º 8
3
1  4.363 10  rad
1  0 º
1  0.25 º
2  10 º
Factorul F este apropiat de unitate:

 k 
tan  
f 
 2
k k
2
 4.363 10 3 
tan  
  4.363 10
3
f 
 2  f 1
1 1 3 1
4.363 10
2

 4.363 10 3 
tan  
  4.494 10
3
f 
 2 
2 2 3 f 1
4.363 10 2
2
Calculul deplasării pe direcţia est:
 4.363 10  3

 E  10f 3
L
k 1

 k  
sin   sin 
k k 1  
 sin  tan  sin 
k2 1    

E
 k 19.757
k k f  f 1
3 m 23 4.363 10
3 3

Calculul deplasării pe direcţia nord: 2

N  N f 
L
k 1

 k
sin   cos   k   sin k  1 cos  k  1
k 1 k k m 2

Calculul deplasării pe direcţia verticală:

V  V f 
L
k 1

 k   cos  k  1
cos 
k 1 k k m 2

9
Se calculează deplasările pentru:
  0 º   0 º
1 1
L  60m f 1
2 1
  0.25º
   10 º
2 2

sin ( 0º)  sin ( 0º)  sin( 0.25º)  sin ( 10º)


E2  1 60  0.023 m
2

sin( 0º)  cos ( 0º)  sin( 0.25º)  cos ( 10º)


N2  1 60  0.129 m
2

cos ( 0º)  cos ( 0.25º)


V2  80  1 60  140 m
2

Se calculează deplasările pentru:


  0.25º
   10 º
2 2 L  60m f 1
3 2
  0.5 º   20 º
3 3

sin( 0.25º)  sin( 10º)  sin( 0.5º)  sin ( 20º)


E3  0.023  1 60  0.135 m
2

sin ( 0.25º)  cos ( 10º)  sin( 0.5º)  cos ( 20º)


N3  0.129  1 60  0.504 m
2

cos ( 0.75º)  cos ( 0.5º)


V3  140  1 60  199.998 m
2

Se calculează deplasările pentru:

  0.5 º   20 º
3 3
L  40m f 1
4 3
  0.25º
   110 º
4 4

sin( 0.5º)  sin( 20º)  sin( 0.25º)  sin( 110º)


E4  0.135 1 40  0.277 m
2
10
sin( 0.5º)  cos ( 20º)  sin( 0.25º)  cos ( 110º)
N4  0.504  1 40  0.638 m
2
Calculul deplasării totale pe orizontală

a
k 1
  Ek  1 2   Nk  1 2
E  0.023
2 2 2
a  0.023  0.129 a  0.131 m
2 2
N  0.129
2

E  0.135
3 2 2
a  0.135  0.504 a  0.522 m
3 3
N  0.504
3

E  0.277
4 2 2
a  0.277  0.638 a  0.696 m
4 4
N  0.638
4

Calculul azimutului punctului curent


K  0 if E  0  N  0
k k k
1 if E  0  N  0
k k
1 if E  0  N  0
k k
2 if E  0  N  0
k k

 Ek 
M  K    atan 
k k  Nk  Calculul deplasării pe direcţia ţintei
 
aT  a  cos  T  M 
k
k  k
E  0.023 m
2

N  0.129 m  0.023
T  235 º
M  0   atan M  10.11 º
2 2  0.129 2
aT  0.131cos
 ( 234º  10.11º
aT)  
m0.094
M  10.11 º 2 2
K 0 2
2
a  0.131 m
2

E  0.135 m
3
T 235 º 
0.135
N  0.504 m
3
M  0   atan   M  15 º
3  0.504
M  15 º 3 aT  0.522cos
 ( 234º  15º)
3 3 aT  
m0.406
K 0 3
3
a  0.522 11
m
3

E  0.277 m 23.469º
0.277
4
N  0.638 m M  0  
M
T  235
atan   º 
4 4 4  0.638
Deplasa
Azimut Intensit
re pe Deplasa
Nr. Date masurate Deplasare pe orizontala ul pct. atea
vertical rea catre
crt. curent devierii
a tinta
L a ω V N E totala ωM a' i
grad/10
- m grad grad m m m m grad m m
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
1 80 0.00 - 80.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
2 140 0.25 10.00 140.00 0.13 0.02 0.13 10.11 -0.09 0.04
3 200 0.50 20.00 200.00 0.50 0.14 0.52 15.00 -0.41 0.04
4 240 0.25 110.00 240.00 0.64 0.28 0.70 23.47 -0.53 0.14
5 260 1.00 70.00 260.00 0.68 0.48 0.84 35.20 -0.79 0.41
6 280 0.75 65.00 279.99 0.80 0.76 1.10 43.77 -1.08 0.13
7 298 0.75 50.00 297.99 0.92 0.96 1.33 46.16 -1.32 0.11
8 320 1.50 245.00 319.99 0.89 0.81 1.21 42.20 -1.18 1.01
9 360 2.00 50.00 359.98 1.12 0.87 1.42 37.83 -1.36 0.87
10 400 2.75 50.00 399.95 2.19 2.14 3.06 44.39 -3.01 0.19
11 450 3.75 75.00 449.87 3.38 4.64 5.74 53.91 -5.74 0.34
12 500 6.25 90.00 499.68 3.80 8.94 9.72 66.95 -9.51 0.56
13 545 5.75 90.00 544.43 3.80 13.64 14.17 74.42 -13.36 0.11
14 565 6.50 100.00 564.32 3.61 15.76 16.17 77.11 -14.98 0.65
15 630 6.50 90.00 628.90 2.97 23.06 23.25 82.66 -20.60 0.17
16 646 4.50 95.00 644.83 2.91 24.60 24.77 83.24 -21.82 1.28
17 663 3.25 100.00 661.79 2.77 25.73 25.88 83.85 -22.67 0.76
18 680 1.25 95.00 678.77 2.67 26.39 26.53 84.22 -23.15 1.18
19 697 0.75 175.00 695.77 2.55 26.59 26.71 84.53 -23.24 0.79

12
20 710 2.50 200.00 708.77 2.19 26.50 26.59 85.27 -22.96 1.42
21 731 4.50 220.00 729.73 1.13 25.81 25.84 87.49 -21.79 1.10
22 742 4.25 225.00 740.70 0.51 25.25 25.25 88.83 -20.98 0.41
23 760 5.00 238.00 758.64 -0.37 24.11 24.11 90.89 -19.54 0.71
24 780 6.75 350.00 778.58 0.32 23.16 23.17 89.20 -19.16 4.89
25 798 7.75 246.00 796.49 0.87 21.87 21.88 87.71 -18.41 6.35
26 815 9.25 241.00 813.31 -0.25 19.63 19.63 90.74 -15.93 0.98
27 834 9.75 237.00 832.05 -1.87 16.94 17.04 96.30 -12.80 0.44
28 849 10.00 235.00 846.82 -3.31 14.81 15.17 102.60 -10.23 0.28
29 866 11.00 234.00 863.54 -5.11 12.29 13.31 112.58 -7.13 0.60
30 886 11.75 235.00 883.15 -7.40 9.07 11.71 129.19 -3.19 0.39
31 904 12.25 237.00 900.75 -9.49 5.97 11.21 147.82 0.55 0.36
32 928 13.25 235.00 924.16 -12.46 1.58 12.56 172.75 5.85 0.46
33 970 14.00 233.00 964.98 -18.27 -6.42 19.37 199.35 15.74 0.21
34 980 14.25 233.00 974.68 -19.74 -8.37 21.44 202.96 18.18 0.25
35 1000 14.25 233.00 994.06 -22.70 -12.30 25.82 208.44 23.10 0.00
36 1010 14.25 233.00 1003.7 -24.19 -14.26 28.08 210.53 25.56 0.00
37 1020 14.25 233.00 1013.4 -25.67 -16.23 30.37 212.30 28.02 0.00
38 1036 14.25 233.00 1028.95 -28.04 -19.37 34.08 214.64 31.95 0.00
39 1056 14.25 232.00 1048.34 -31.03 -23.28 38.80 216.87 36.87 0.12
40 1070 14.00 232.00 1061.91 -33.14 -25.97 42.10 218.09 40.28 0.18
Deplasa
Azimut Intensit
re pe Deplasa
Nr. Date masurate Deplasare pe orizontala ul pct. atea
vertical rea catre
crt. curent devierii
a tinta
L a ω V N E totala ωM a' i
grad/10
- m grad grad m m m m grad m m
41 1090 13.00 232.00 1081.36 -36.01 -29.65 46.65 219.47 44.95 0.50
42 1108 12.25 232.00 1098.93 -38.43 -32.75 50.50 220.44 48.87 0.42
43 1120 11.75 231.00 1110.66 -39.99 -34.70 52.95 220.95 51.36 0.45
44 1136 10.75 231.00 1126.36 -41.95 -37.13 56.02 221.51 54.48 0.63
45 1150 9.25 230.00 1140.14 -43.50 -39.01 58.43 221.89 56.90 1.08
46 1162 8.00 229.00 1152.01 -44.66 -40.38 60.21 222.11 58.69 1.05
47 1175 7.25 226.00 1164.89 -45.83 -41.65 61.93 222.26 60.40 0.65
48 1187 6.50 222.00 1176.81 -46.86 -42.65 63.36 222.31 61.81 0.74
49 1205 5.75 217.00 1194.70 -48.34 -43.87 65.28 222.23 63.66 0.51
50 1247 6.75 225.00 1236.45 -51.76 -46.88 69.84 222.17 68.09 0.32
51 1272 8.00 236.00 1261.25 -53.77 -49.37 73.00 222.55 71.28 0.75
52 1288 8.00 242.00 1277.09 -54.92 -51.27 75.13 223.03 73.50 0.52
53 1305 8.00 245.00 1293.93 -55.97 -53.39 77.35 223.65 75.84 0.25
54 1321 7.75 244.00 1309.78 -56.92 -55.37 79.40 224.21 78.00 0.18
55 1339 7.75 244.00 1327.61 -57.98 -57.55 81.69 224.79 80.40 0.00
56 1354 7.75 244.00 1342.48 -58.87 -59.37 83.61 225.24 82.40 0.00
57 1372 7.25 245.00 1360.32 -59.88 -61.49 85.83 225.76 84.71 0.29
58 1389 7.00 246.00 1377.19 -60.76 -63.41 87.81 226.22 86.79 0.16
59 1407 6.75 247.00 1395.06 -61.61 -65.38 89.84 226.70 88.90 0.15
60 1425 7.00 248.00 1412.93 -62.44 -67.37 91.86 227.18 91.00 0.15
61 1440 7.25 249.00 1427.82 -63.12 -69.10 93.59 227.59 92.81 0.19
62 1465 7.25 242.00 1452.62 -64.43 -71.97 96.59 228.16 95.91 0.35
63 1480 7.00 234.00 1467.50 -65.41 -73.54 98.42 228.35 97.76 0.68

13
64 1498 7.00 236.00 1485.37 -66.67 -75.34 100.60 228.50 99.95 0.14
65 1517 6.75 234.00 1504.23 -67.97 -77.20 102.86 228.64 102.23 0.18
66 1533 7.00 233.00 1520.11 -69.11 -78.74 104.77 228.73 104.14 0.17
67 1551 7.00 231.00 1537.98 -70.46 -80.47 106.96 228.80 106.33 0.14
68 1570 7.25 229.00 1556.83 -71.97 -82.28 109.31 228.82 108.68 0.19
69 1579 7.50 229.00 1565.76 -72.73 -83.15 110.47 228.82 109.83 0.28
70 1595 7.50 228.00 1581.62 -74.12 -84.71 112.56 228.82 111.90 0.08
71 1612 7.00 226.00 1598.49 -75.58 -86.28 114.70 228.78 114.03 0.33
72 1628 6.25 221.00 1614.38 -76.91 -87.55 116.54 228.70 115.84 0.59
73 1647 7.75 229.00 1633.24 -78.53 -89.20 118.85 228.64 118.11 0.94
74 1666 8.25 243.00 1652.05 -79.99 -91.38 121.45 228.80 120.74 1.06
75 1684 8.25 244.00 1669.87 -81.15 -93.69 123.95 229.10 123.29 0.08
76 1704 8.50 243.00 1689.65 -82.45 -96.30 126.77 229.43 126.17 0.14
77 1723 7.75 239.00 1708.46 -83.74 -98.65 129.40 229.67 128.84 0.49
78 1740 7.00 236.00 1725.32 -84.91 -100.49 131.56 229.80 131.02 0.50
79 1756 6.50 234.00 1741.21 -85.99 -102.03 133.43 229.88 132.90 0.35
80 1774 3.50 231.00 1759.14 -86.94 -103.28 135.00 229.91 134.47 1.67

20

0
40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 -180

-20

-40

-60

-80

-100 -105

-120

-140

-160

Fig.2 Profilul sondei in plan orizontal

14
15
-10 10 20
0.00

80.00
10
140.00
20 200.00
240.00
30
359.98
40 399.95
449.87
50 499.68
544.43
564.32
60
628.90
644.83
70 695.77
729.73
sonda
80 796.49 realizata
832.05
846.82 sonda
proiectata
90
924.16
974.68
100 1013.45
1048.34
1081.36
110 1110.66
1152.01
1164.89
120
1261.25
130 1293.93
1360.32
1377.19
140
1427.82

150 1485.37
1537.98
1556.83
160 1598.49
1633.24
170 1689.65
1725.32

180

190

16
Calculul pozitiei deviatorului
T 
Se impune inclinarea si azimutul T la sfarsitul operatiei, cu alte cuvinte directia de
d
interceptare a tintei. Se cer: orientarea deviatorului si unghiul total de deviere . In functie de
i
marimea acestuia si de intensitatea de deviere realizabila d se determina lungimea intervalului
necesara pentru schimbarea dorita L . Practic, trebuie rezolvat un triunghi sferic in care se cunosc
 
doua laturi, T si 15 si unghiul dintre ele, 
Talpa sondei se afla in punctul 15 din tabel si dorim sa aflam pozitia deviatorului si cat il
mentinem pentru a ajunge in puntul in care sonda trebuie sa mentina o inclinare constanta (inceputul
palierului de inclinare constanta).

Pentru tinta T se cunosc:

Adancimea pe verticala:
HT  368.83m

Inclinarea:
T  5.52deg

Azimutul:
T  234deg

  234deg
Deplasarea totala pe azimut T :
AT  3.32m

Figura 5. Situatia de dirijare a sondei
Daca nu se intervine si presupunem ca sonda isi mentine directia se cer coordonatele tintei virtuale T'
Datele punctului 15:

Adancimea 
15verticala: 15
pe 15     
NT'  N  HT  V  tan   cos 
15
NT'  1.1m

15 m
V  309.99
 15 15     
ET'  E  HT  V  tan   sin 
15
ET'  2.13m
15
Se calculeaza coordonatele tintei reale:
Deplasarea pe orizontala spre nord:
N  1.1m
 
NT  AT cos T NT  1.95m
BIBLIOGRAFIE
15
ET  AT sin T ET  2.69m
Deplasarea pe orizontala spre est:
Se calculeaza
E  1.36m distanta dintre tinta proiectata si cea realizata d(T,T') :
15
dTT' 
Inclinarea:  NT  NT' 2   ET  ET' 2 dTT'  5.7m

  0.75deg
Se calculeaza unghiul total de deviere:
15
  T  
Azimutul:   144deg
15
  

15
acos
90deg   
15  
15    
cos   cos T  sin   sin T  cos (  )    6.14deg
Se calculeaza cat mentinem deviatorul la talpa:

L  L  76.78m 17
i
Din teorema sinusurilor rezulta:
 15
sin   
sin T sin ( )
sin( ' ) sin ( '' ) sin (  )
1. Macovei Neculai ,Forajul sondelor 4 Forajul dirijat, Editura Universitatii din
Ploiesti 2003

18

S-ar putea să vă placă și