Sunteți pe pagina 1din 21

UNIVERSITATEA „PETROL – GAZE” PLOIEŞTI

FACULTATEA INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR


CATEDRA FORAJUL SONDELOR

PROIECT LA
FORAJUL SONDELOR

Conducator: prof. dr. ing.Macovei Neculai

Student:Lubene.Cosmin-Petrica
Specializarea: I.P.G
Grupa: 1
Anul: 4

PLOIEŞTI, 2011
Devierea si dirijarea sondelor
Capitolul I

Sonda 250 Dofteana

1. Sa se proiecteze o sonda dirijata cu profil in panta, in urmatoarele conditii:

-adincimea sondei.

-deplasarea orizontala a tintei fata de gaura sondei.

-orientarea tintei fata de gaura sondei


ωT := 235deg

Se impun urmatoarele: H := 1800m


FORAJUL DIRIJAT A := 150m
-adincimea de initiere a devierii.
În proiectul tehnic se precizeaza h 1 := 300m conditiile de
proiectare ale traiectului dirijat al gaurii de sonda, elementele geometrice ale acestuia si
tehnologia de lucru în vederea realizarii acestuia.
-intensitatea de crestere a inclinarii deg
i := 1
10m

Se va indica intr-un tabel inclinare sondei proiectate, de-a lungul ei, la fiecare
100m.
Se vor figura, la scara, proiectia sondei in plan orizontal si proiectia sondei in
ωT
planul vertical cu azimutul tintei .In planul orizontal se vaindica si domeniul de
toleranta al tintei, definit ca un sector circular cu:
A min := 140⋅ m A max := 160⋅ m
-deplasarea minima si deplasarea maxima
ωmin := 225⋅ deg ωmax := 240⋅ deg
-azimutul minim si azimutul maxim
Sistemul de coordonate carteziene, va fi ONEV, unde O - este gura sondei, N -
2
directia nordului, E - directia estului si V - verticala.

2.Sa se calculeze traseul spatial al sondei dirijate reale cu datele de deviere din
tabela anexata in sistemul cartezian ONEV. Se va folosii metoda arcelor de cerc.
La stabilirea conditiilor de proiectare se au în vedere informatiile obtinute (prin
documentare), în legatura cu:

• Conditia de talpa precizata de clientul lucrarii (deplasare orizontala,


azimut, abateri admise);
• Constructia sondei;
• Sondele de corelare sapate în aceleasi conditii, privitor la:
• conditiile geologice (litologie, tectonica, înclinari strate etc.);
• traiectul dirijat;
• programul de constructie realizat;
• performantele ansamblului de fund utilizat în aceleasi formatiuni si
aceleasi conditii;
• regimul de foraj utilizat;
• tendinta naturala de deviere.
• Tehnologia de dirijare ceruta de client;
• Informatii privitoare la instalatia de foraj ce se va utiliza (sarcina
maxima de lucru, detalii cu privire la pompele de noroi, garnitura de
foraj);
• Orice alte informatii relevante, inclusiv propriile conditii (profilul gaurii de
sonda ales, înclinarea gaurii de sonda prin formatiunile de interes, etc.).

Criterii de alegere a profilului

Profilul unei sonde pentru anumite conditii impuse (deplasarea orizontala,


azimutul si adâncimea pe verticala) se poate alege pe criterii ce urmaresc: minimizarea
sarcinilor la care este supusa garnitura de foraj si coloanele de burlane, minimizarea
lungimii traiectului si implicit a gaurii de sonda, diminuarea riscului de aparitie a
dificultatilor de foraj, posibilitatea conducerii forajului pe traiectul programat, atingerea
tintei cu un cost minim, s.a.

3
La determinarea profilului optim al unei sonde dirijate se iau în considerare
mai multi factori determinanti:
• deplasarea orizontala impusa;
• adâncimea, grosimea si înclinarea stratului tinta;
• tendinta naturala de deviere;
• caracteristicile formatiunilor geologice;
• constructia sondei;
• coeficientii de frecare ai formatiunilor traversate;

4
• echipamentele si sculele ce se considera a fi disponibile;
• capacitatea instalatiei de foraj;
• minimizarea lungimii traiectului dirijat.

Profile de sonde directionale


În general sondele forate directional se încadreaza într-unul din cele trei
profile de baza (vezi anexa nr. 1) si anume:
a) Profilul în panta – se utilizeaza la majoritatea sondelor. este format din doua sau
trei intervale: primul vertical, al doilea curbiliniu si ultimul, daca exista, rectiliniu
înclinat pâna la interceptarea tintei.
Profilul cu doua intervale este aplicabil la sondele cu deplasari mici.
În cazul profilului cu trei intervale, pentru a se evita formarea unei gauri cheie
pe tronsonul curbiliniu, acesta va fi închis, de obicei, cu o coloana de tubaj.
b) Profilul tip "S" – se utilizeaza atunci când pe ultima portiune se traverseaza mai
multe orizonturi productive, când se cauta un strat productiv inferior celui cunoscut,
când dimensiunile tintei sunt reduse sau în cazul sondelor de salvare relativ adânci.
Acest tip de profil prezinta, obligatoriu, un interval de crestere si unul de
scadere a înclinarii. Poate avea trei pâna la cinci intervale: doua curbilinii si
celelalte rectilinii, înclinate sau verticale.
Ca si la primul tip, se tubeaza o coloana, de obicei, dupa ce s-a atins
valoarea maxima a unghiului de înclinare. Aceasta valoare a înclinarii este
mentinuta pâna într-un anumit punct, dupa care se reduce usor pâna la revenirea
pe verticala sau la valoarea proiectata. Apoi sonda este mentinuta la aceasta
valoare a înclinarii pâna la adâncimea finala.
Uneori intervalul intermediar de mentinere a înclinarii poate lipsi.
c) Sondele cu extensie orizontala – se realizeaza deplasari orizontale mari în
comparatie cu adâncimea pe verticala.
În functie de itensitatea de deviere ele pot fi:
• sonde cu raza mare de curbura, cu intensitatea de deviere mai mica de 2°/10 m; pot
realiza extensii pe orizontala pâna la 2.000 m;
• sonde cu raza medie de curbura, cu intensitatea de deviere cuprinsa între 2 – 7°/10
m; pot realiza extensii pe orizontala între 500 si 1.000 m;
sonde cu raza mica de curbura, cu intensitatea de deviere cuprinsa între 45 si
90°/10 m; pot realiza extensii pe orizontala între 100 si 500 m.

5
d) Profil înclinat de la suprafata – se foloseste la forajul sondelor de mica adâncime,
cu deplasari orizontale mari (de exemplu: Suplacu de Barcau). Este compus,
frecvent, dintr-un singur segment rectiliniu înclinat. Forajul se realizeaza cu o
instalatie cu turla înclinata, pâna la 45° si cu cap hidraulic cu actionare hidrostatica.

Alegerea adâncimii de initiere a înclinarii


Alegerea adâncimii de la care se initieaza dirijarea se face în functie de o
serie de factori cum ar fi:
• natura formatiunilor traversate;
• constructia sondei;
• programul fluidelor de foraj;
• conditiile impuse (deplasare orizontala, intensitatea de deviere, unghi
maxim de înclinare etc.);
• considerente economice.

Adâncimea de initiere trebuie plasata în formatiuni ce prezinta un grad de


duritate slab-mediu sau mediu si chiar în formatiuni masive atunci când acest lucru
este posibil.
Se vor evita formatiunile foarte slabe, foarte dure sau abrazive.
Deasemenea aceasta adâncime va fi stabilita cât mai jos posibil în vederea
asigurarii unui tronson de gaura de sonda sapat vertical cât mai lung si totodata
pentru a scurta la minimum posibil lungimea intervalului curbiliniu.
Daca exista o coloana tubata anterior, iar initierea dirijarii sondei trebuie, din
anumite motive, sa se efectueze de sub aceasta se va tine cont de faptul ca
adâncimea de initiere trebuie sa fie situata la cel putin 20-50 m sub siul coloanei în
cauza.

1.Calculul sondei proiectate

Calculul razei de curburã:


6
1 180º
R := ⋅
i π R = 572.958m
Calculul înclinãrii sondei

h1
L1

B
R
O
αs

h2
L2

Fig .1 C
Sonda cu
αs
profil in panta
L3
h3

a1
a2

1h 1+ +hR2R
h2 (( ))
⋅ sin
+
⋅ sin
hα2sαs H+ l3⋅ cos αs ( ) H h3 l3⋅ cos αs( )
a2R+−R3⋅ (⋅1cos
aR − (cos
A αs )( α
+s l)3) ⋅ sin ( αs ) A a3 l3⋅ sin ( αs )
In continuare se determina marimile:

H − h 1 − R⋅ sin αs ( ) A − R + R⋅ cos αs ( )
l3
( )
cos αs ( )
sin αs

( H − h1) ⋅ sin ( αs ) − R⋅ sin αs


2
( ) ( )
( A − R) ⋅ cos αs + R ⋅ cos ⋅ αs
2
( )

( H − h1) ⋅sin ( αs ) ( )
( A − R) ⋅ cos αs + R

( H − h1) 2⋅1 − cos 2⋅( αs )  2 2


( )
( A − R) ⋅ cos ⋅ αs + 2⋅ R ⋅ ( A − R ) ⋅ cos αs + R ( ) 2

( A − R) 2 + ( H − h ) 2 ⋅ cos 2⋅ ( α ) + 2⋅ R⋅ ( A − R) ⋅ cos ( α ) + R2 − ( H − h ) 2 0
 1  s s 1

2⋅ R⋅ ( A − R)
2
(
R − H − h1 )2
2
( )
cos ⋅ αs + ( )
⋅ cos αs + 0
2
( A − R) + H − h 1 ( ) 2 2
( A − R) + H − h 1( ) 2

 − 4⋅ R − ( H − h 1)
2 2 2
+ 
−2⋅ R⋅ ( A − R) 2⋅ R⋅ ( A − R)
2
(
( A − R) + H − h 1 )2  ( A − R) 2 + ( H − h1) 2
  ( A − R) + ( H − h 1)
2 2
( )
cos αs
2

αs = 5.823º

Se calculeaza lungimea tronsonului BC

l2 := R ⋅ αs
l2 = 58.23m

Se calculeaza lungimea tronsonului CD

( H − h1) ( )
− sin αs R
8
l3 :=
cos αs ( )
l3 = 1449.349m

l1 + l2 + l3 = 1807.579m
Se calculeaza lungimea totala a sondei proiectate
Se construieste urmatorul tabel:
Tabel 1

Lungimea Inclinarea Deplasarea Adancimea


pe orizontala pe verticala

m ⁰ m m

0 0 0

300 0 0 300

310 1 0.087 309.87

320 2 0.349 319.57

330 3 0.785 329.32

340 4 1.39 339.01

358.23 5.823 2.95 357.1

1807.579 5.823 150 1800

9
2.
Calculul sondei realizate

Se aproximează arcul de curba reală între două puncte de măsurare de-a lungul
axei sondei cu un arc de cerc care are lungimea egală cu lungimea arcului de curbă
reală şi raza de curbură egală cu lungimea arcului împărţită la unghiul total de deviere.

- adâncimea punctului curent


Lk

- înclinarea punctului curent


αk

- azimutul punctului curent


ωk

Formulele de calcul cu metoda ARCELOR DE CERC sunt:

Unghiul total de deviere

( ( ) ( ) ( ) (
θk = acos cos αk ⋅ cos αk + 1 + sin αk ⋅ sin αk + 1 ⋅ cos ωk + 1 − ωk ) ( ))

α1 = 0 ⋅ º

θ1 = acos ( cos ( 0º) ⋅ cos ( 0.25º) + sin ( 0º) ⋅ sin ( 0.25º) ⋅ cos ( 10º − 0º) )

α2 = 0.25⋅ º

−3
θ1 = 4.36310
× 10 ⋅ rad
ω1 = 0 ⋅ º

− −3 3
α43ω
ω α32= =0.25
0.5⋅⋅ºº⋅⋅ºº⋅ º
200.5
0.25
10
20 θ3θ2= =acos
θ31θ( cos
acos 2= =0.559
0.25
( cos ⋅ º⋅׺)⋅×
(0.257
( 0.25
9.757
4.494
0.5º ⋅º10 ⋅ cos
ºcos
)10 ⋅ rad
(⋅ rad
( 0.25 º) )+ +sin
0.5º sin
( 0.5º ) ⋅ sin
( 0.25º ) ⋅ sin
( 0.25 º) ⋅)cos
( 0.5º ⋅ cos ( 20º −− 20º
( 110º 10º))))
Factorul F este apropiat de unitate:

 θk 
tan  
f =
 2 
k θk
2

ω4 = 110⋅ º
 4.363× 10− 3
θ = 4.363× 10
−3 tan  
1
f =
 2 
1 −3
4.363×10 f =1
1
2

 4.363× 10  −3
θ = 4.494× 10
−3 tan   4.363× 10− 3
11 
f = tan 
2 2
2
f =
 2− 3 
4.363×10
3 −3 f =1
−3 2 ×10
4.363 2
θ = 9.757× 10 f =1
3 2 3
Calculul deplasării pe direcţia est:

E = E +f ⋅
∆L
k+1

( k ) ( k ) + sin ( αk + 1) ⋅sin ( ωk + 1)
sin α ⋅ sin ω
k+1 k k m 2

Calculul deplasării pe direcţia nord:

N = N +f ⋅
∆L
k+1

( k)
sin α ⋅ cos ω ( k ) + sin ( αk + 1) ⋅cos ( ωk + 1)
k+ 1 k k m 2

Calculul deplasării pe direcţia verticală:

V = V +f ⋅
∆L
k+1

( k ) + cos ( αk + 1)
cos α
k+ 1 k k m 2

Se calculează deplasările pentru:

α = 0⋅ º
1
ω = 0⋅ º
1

∆L = 60m
2
f =1
1

α = 0.25⋅ º
2
ω = 10⋅ º
2

12

sin ( 0º) ⋅ sin ( 0º) + sin ( 0.25º) ⋅ sin ( 10º)


E2 = 1⋅ 60⋅ sin ( 0º) ⋅ cos ( 0º) + sin ( 0.25º) ⋅ cos ( 10º)= 0.023
N2 = 1⋅ 60⋅ 2 = 0.129
2 mm
cos ( 0º) + cos ( 0.25º)
V2 = 80 + 1⋅ 60⋅ = 140
2 m

Se calculează deplasările pentru:

α = 0.25⋅ º
2
ω = 10⋅ º
2
∆L = 60m
3
f =1
2

α = 0.5⋅ º
3
ω = 20⋅ º
3

sin ( 0.25º) ⋅ sin ( 10º) + sin ( 0.5º) ⋅ sin ( 20º)


E3 = 0.023 + 1⋅ 60⋅ = 0.135
2 m

sin ( 0.25º) ⋅ cos ( 10º) + sin ( 0.5º) ⋅ cos ( 20º)


N3 = 0.129 + 1⋅ 60⋅ = 0.504
2 m

cos ( 0.75º) + cos ( 0.5º)


V3 = 140 + 1⋅ 60⋅ = 199.998
2 m

Se calculează deplasările pentru:


13
α = 0.5⋅ º
3
ω = 20⋅ º sin sincos
((0.5º
0.5º ))⋅⋅sin
( 0.5º ) +( (20º
cos ) )(+0.25º
20º
cos +sin
sin()(0.25º
0.25º) )⋅ sin
⋅ cos
( 110º
( 110º
))
3 ++ +
E44 ==ω199.998
α = 0.25⋅ º V
N = 1101⋅1º⋅⋅40
0.135
0.504 ⋅ 40
40
1 ⋅⋅ ⋅ ∆L = 40m = f239.998=1 = =0.277
0.638
4 4 4 2 22 3 m mm
Calculul deplasării totale pe orizontală

a
k+ 1
= ( E k + 1) 2 + ( N k + 1) 2

E = 0.023
2
2 2
a = 0.023 + 0.129
2
a = 0.131
2
m

N = 0.129
2

E = 0.135
3
2 2
a = 0.135 + 0.504
3
a = 0.522
3
m

N = 0.504
3

E = 0.277
4
2 2
a = 0.277 + 0.638
4
a = 0.696
4
m

N = 0.638
K 4 = 0 if E ≥ 0 ∧ N ≥ 0
k k k
1 if E > 0 ∧ N < 0
k k
14
Calculul azimutului punctului curent
1 if E < 0 E∧ N <0
k k
k
ωM = K ⋅ π + atan   0.023
0.135
K == 0.135
E
N 0.023
00.129
0.504
k ∧ωω
2k if E < 0 N M
NM =
> =00⋅0π⋅ π+ +atan 
atan   ωM = 15⋅º ⋅
10.11º
3232 mm k  k  2k 3  0.129
0.504 32
Calculul deplasării pe direcţia ţintei

aT = a ⋅ cos  ωT − ωM 
k
k  k

K =0
ω
3 = 235⋅ º
T

aT = 0.131cos
⋅ ( 234º − 10.11º)
2
aT = −0.094
E = 0.277 2
4 m
m
ωM = 10.11º

2
15
N = 0.638
a4 = 0.131
2 m
ωM = 0⋅ π + atan 
m 0.277


ω = =0 =235
M 15⋅ ⋅ºº ⋅  0.638
4aT = 0.522cos ( 234º− 15º) ωM = 23.469º
aT ⋅ = −0.406
4T 3 3 4 3
m

a = 0.522
3
m

ωT = 235⋅ º

ωM = 23.469º

4
aT = −0.593
4
m
aT = 0.696cos
⋅ ( 234º − 13.469º)
4
a = 0.696
4
m

Calculul intensităţii de deviere

θ
k
i =
k+ 1 ∆L
k+ 1

θ = 0.25⋅ º
1
θ
1
i =
2 ∆L º
2 i = 0.042⋅
2 10m
∆L = 60m
2

16
θ = 0.257º

2
θ
θ 2 3
=
ii3 = ºº
θ ==
∆L ⋅
0.559º
60m
40m 4 ∆L
∆L i = 0.14⋅⋅
0.043
3 4
3 3 4 43 10m
10m
Deplasa
Azimut Intensit
re pe Deplasa
Nr. Date masurate Deplasare pe orizontala ul pct. atea
vertical rea catre
crt. curent devierii
a tinta
L a ω V N E totala ωM a' i
grad/10
- m grad grad m m m m grad m m
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
1 80 0.00 - 80.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
2 140 0.25 10.00 140.00 0.13 0.02 0.13 10.11 -0.09 0.04
3 200 0.50 20.00 200.00 0.50 0.14 0.52 15.00 -0.41 0.04
4 240 0.25 110.00 240.00 0.64 0.28 0.70 23.47 -0.53 0.14
5 260 1.00 70.00 260.00 0.68 0.48 0.84 35.20 -0.79 0.41
6 280 0.75 65.00 279.99 0.80 0.76 1.10 43.77 -1.08 0.13
7 298 0.75 50.00 297.99 0.92 0.96 1.33 46.16 -1.32 0.11
8 320 1.50 245.00 319.99 0.89 0.81 1.21 42.20 -1.18 1.01
9 360 2.00 50.00 359.98 1.12 0.87 1.42 37.83 -1.36 0.87
10 400 2.75 50.00 399.95 2.19 2.14 3.06 44.39 -3.01 0.19
11 450 3.75 75.00 449.87 3.38 4.64 5.74 53.91 -5.74 0.34
12 500 6.25 90.00 499.68 3.80 8.94 9.72 66.95 -9.51 0.56
13 545 5.75 90.00 544.43 3.80 13.64 14.17 74.42 -13.36 0.11
14 565 6.50 100.00 564.32 3.61 15.76 16.17 77.11 -14.98 0.65
15 630 6.50 90.00 628.90 2.97 23.06 23.25 82.66 -20.60 0.17
16 646 4.50 95.00 644.83 2.91 24.60 24.77 83.24 -21.82 1.28
17 663 3.25 100.00 661.79 2.77 25.73 25.88 83.85 -22.67 0.76
18 680 1.25 95.00 678.77 2.67 26.39 26.53 84.22 -23.15 1.18
19 697 0.75 175.00 695.77 2.55 26.59 26.71 84.53 -23.24 0.79
20 710 2.50 200.00 708.77 2.19 26.50 26.59 85.27 -22.96 1.42
21 731 4.50 220.00 729.73 1.13 25.81 25.84 87.49 -21.79 1.10
22 742 4.25 225.00 740.70 0.51 25.25 25.25 88.83 -20.98 0.41
23 760 5.00 238.00 758.64 -0.37 24.11 24.11 90.89 -19.54 0.71
24 780 6.75 350.00 778.58 0.32 23.16 23.17 89.20 -19.16 4.89
25 798 7.75 246.00 796.49 0.87 21.87 21.88 87.71 -18.41 6.35
26 815 9.25 241.00 813.31 -0.25 19.63 19.63 90.74 -15.93 0.98
27 834 9.75 237.00 832.05 -1.87 16.94 17.04 96.30 -12.80 0.44
28 849 10.00 235.00 846.82 -3.31 14.81 15.17 102.60 -10.23 0.28
29 866 11.00 234.00 863.54 -5.11 12.29 13.31 112.58 -7.13 0.60
30 886 11.75 235.00 883.15 -7.40 9.07 11.71 129.19 -3.19 0.39
31 904 12.25 237.00 900.75 -9.49 5.97 11.21 147.82 0.55 0.36

17
32 928 13.25 235.00 924.16 -12.46 1.58 12.56 172.75 5.85 0.46
33 970 14.00 233.00 964.98 -18.27 -6.42 19.37 199.35 15.74 0.21
34 980 14.25 233.00 974.68 -19.74 -8.37 21.44 202.96 18.18 0.25
35 1000 14.25 233.00 994.06 -22.70 -12.30 25.82 208.44 23.10 0.00
36 1010 14.25 233.00 1003.7 -24.19 -14.26 28.08 210.53 25.56 0.00
37 1020 14.25 233.00 1013.4 -25.67 -16.23 30.37 212.30 28.02 0.00
38 1036 14.25 233.00 1028.95 -28.04 -19.37 34.08 214.64 31.95 0.00
39 1056 14.25 232.00 1048.34 -31.03 -23.28 38.80 216.87 36.87 0.12
40 1070 14.00 232.00 1061.91 -33.14 -25.97 42.10 218.09 40.28 0.18
Deplasa
Azimut Intensit
re pe Deplasa
Nr. Date masurate Deplasare pe orizontala ul pct. atea
vertical rea catre
crt. curent devierii
a tinta
L a ω V N E totala ωM a' i
grad/10
- m grad grad m m m m grad m m
41 1090 13.00 232.00 1081.36 -36.01 -29.65 46.65 219.47 44.95 0.50
42 1108 12.25 232.00 1098.93 -38.43 -32.75 50.50 220.44 48.87 0.42
43 1120 11.75 231.00 1110.66 -39.99 -34.70 52.95 220.95 51.36 0.45
44 1136 10.75 231.00 1126.36 -41.95 -37.13 56.02 221.51 54.48 0.63
45 1150 9.25 230.00 1140.14 -43.50 -39.01 58.43 221.89 56.90 1.08
46 1162 8.00 229.00 1152.01 -44.66 -40.38 60.21 222.11 58.69 1.05
47 1175 7.25 226.00 1164.89 -45.83 -41.65 61.93 222.26 60.40 0.65
48 1187 6.50 222.00 1176.81 -46.86 -42.65 63.36 222.31 61.81 0.74
49 1205 5.75 217.00 1194.70 -48.34 -43.87 65.28 222.23 63.66 0.51
50 1247 6.75 225.00 1236.45 -51.76 -46.88 69.84 222.17 68.09 0.32
51 1272 8.00 236.00 1261.25 -53.77 -49.37 73.00 222.55 71.28 0.75
52 1288 8.00 242.00 1277.09 -54.92 -51.27 75.13 223.03 73.50 0.52
53 1305 8.00 245.00 1293.93 -55.97 -53.39 77.35 223.65 75.84 0.25
54 1321 7.75 244.00 1309.78 -56.92 -55.37 79.40 224.21 78.00 0.18
55 1339 7.75 244.00 1327.61 -57.98 -57.55 81.69 224.79 80.40 0.00
56 1354 7.75 244.00 1342.48 -58.87 -59.37 83.61 225.24 82.40 0.00
57 1372 7.25 245.00 1360.32 -59.88 -61.49 85.83 225.76 84.71 0.29
58 1389 7.00 246.00 1377.19 -60.76 -63.41 87.81 226.22 86.79 0.16
59 1407 6.75 247.00 1395.06 -61.61 -65.38 89.84 226.70 88.90 0.15
60 1425 7.00 248.00 1412.93 -62.44 -67.37 91.86 227.18 91.00 0.15
61 1440 7.25 249.00 1427.82 -63.12 -69.10 93.59 227.59 92.81 0.19
62 1465 7.25 242.00 1452.62 -64.43 -71.97 96.59 228.16 95.91 0.35
63 1480 7.00 234.00 1467.50 -65.41 -73.54 98.42 228.35 97.76 0.68
64 1498 7.00 236.00 1485.37 -66.67 -75.34 100.60 228.50 99.95 0.14
65 1517 6.75 234.00 1504.23 -67.97 -77.20 102.86 228.64 102.23 0.18
66 1533 7.00 233.00 1520.11 -69.11 -78.74 104.77 228.73 104.14 0.17
67 1551 7.00 231.00 1537.98 -70.46 -80.47 106.96 228.80 106.33 0.14
68 1570 7.25 229.00 1556.83 -71.97 -82.28 109.31 228.82 108.68 0.19
69 1579 7.50 229.00 1565.76 -72.73 -83.15 110.47 228.82 109.83 0.28
70 1595 7.50 228.00 1581.62 -74.12 -84.71 112.56 228.82 111.90 0.08
71 1612 7.00 226.00 1598.49 -75.58 -86.28 114.70 228.78 114.03 0.33
72 1628 6.25 221.00 1614.38 -76.91 -87.55 116.54 228.70 115.84 0.59
73 1647 7.75 229.00 1633.24 -78.53 -89.20 118.85 228.64 118.11 0.94
74 1666 8.25 243.00 1652.05 -79.99 -91.38 121.45 228.80 120.74 1.06

18
75 1684 8.25 244.00 1669.87 -81.15 -93.69 123.95 229.10 123.29 0.08
76 1704 8.50 243.00 1689.65 -82.45 -96.30 126.77 229.43 126.17 0.14
77 1723 7.75 239.00 1708.46 -83.74 -98.65 129.40 229.67 128.84 0.49
78 1740 7.00 236.00 1725.32 -84.91 -100.49 131.56 229.80 131.02 0.50
79 1756 6.50 234.00 1741.21 -85.99 -102.03 133.43 229.88 132.90 0.35
80 1774 3.50 231.00 1759.14 -86.94 -103.28 135.00 229.91 134.47 1.67

Fig.2 Profilul sondei in plan orizontal

Calculul pozitiei deviatorului

αT ωT
Se impune inclinarea si azimutul la sfarsitul operatiei, cu alte cuvinte directia de
ωd θ
interceptare a tintei. Se cer: orientarea deviatorului si unghiul total de deviere . In functie de
id
marimea acestuia si de intensitatea de deviere realizabila se determina lungimea intervalului
∆L
necesara pentru schimbarea dorita . Practic, trebuie rezolvat un triunghi sferic in care se cunosc
αT α15 ∆ω
doua laturi, si si unghiul dintre ele,
19

V == 0.75deg
α
N
E 309.99m
1.36m
1.1m
Datele
Adancimea
Deplasarea
Inclinarea:
Azimutul:
punctului
15
15 pe
pe
peverticala:
orizontala
orizontala
15: Figura
spre
sprenord:
est:
5. Situatia de dirijare a sondei
Pentru tinta T se cunosc:

Adancimea pe verticala:

HT := 368.83m

Inclinarea:

αT := 5.52deg

Azimutul:

ωT := 234deg

ωT = 234deg
Deplasarea totala pe azimut :
A T := 3.32⋅ m

Daca nu se intervine si presupunem ca sonda isi mentine directia se cer coordonatele tintei virtuale T'

15 15 (
NT' := N + HT − V ⋅ tan α ⋅ cos ω
15 ) ( )
15 ( )
NT' = 1.1m

15 15(
ET' := E + HT − V ⋅ tan α ⋅ sin ω
15 ) ( ) ( )
15
ET' = 2.13m

Se calculeaza coordonatele tintei reale:

NT := A T⋅ cos ωT ( )
NT = −1.95m

ET := A T⋅ sin ωT ( )
ET = −2.69m
ω = 90deg
15
Se calculeaza distanta dintre tinta proiectata si cea realizata d(T,T') :
20

d TT' :=θ Nsin( ( ) ) 2 ( ) ) 2( )


T −αN
sin α  − E sin α
T T' + E15 T T' T sin ( θ)
ω''
∆L ω:=:=
∆ :=
θ :=
ω
Se calculeaza
Din
Solutia
teorema
care
asin
ω
acos ( ( ) ( ) ( ) ( )
:=
T
ω''di:=
ne
 −
cos
π ω−α ω''
251.56deg
∆Lmentinem
sinusurilor
unghiul
cat
⋅⋅ sin
cos
θ⋅=) 76.78m
intereseaza
sin ( 15
15 total
αTω=)+−71.56
(ω∆
∆de
rezulta:
sin ω ω'=
deste:
sin αdeg⋅ sin αTd⋅TT'
) 144deg
(deviatorul
deviere: ( ω''talpa:
la
sin15 ω'' :=
) sau = ( ∆ ⋅ω
sin31.9deg
180 )
cos (=∆5.7m
ω)
) − ( 31.9deg )
deg θ = 6.14deg
ω'' = 148.1deg
BIBLIOGRAFIE

1. Macovei Neculai ,Forajul sondelor 4 Forajul dirijat, Editura Universitatii din


Ploiesti 2003

21