Sunteți pe pagina 1din 5

Modul: NURSING GENERAL I – CURS 12

CURS 12

11. NEVOIA DE A ACŢIONA CONFORM PROPRIILOR CONVINGERI


ŞI VALORI, DE A PRACTICA RELIGIA

A acţiona conform propriilor convingeri/credinţe şi valori este o necesitate


a individului de a face/exprima gesturi, acte conforme formaţiei sale, de bine şi
de rău, de dreptate, de urmare a unei ideologii.

I. Independenţa în satisfacerea nevoii

Nu există fiinţă umană izolată. Ea este în interacţiune constantă cu ceilalţi


indivizi, membri ai societăţii, şi cu viaţa cosmică sau Fiinţa supremă/absolută.
Această interacţiune scoate în evidenţă experienţa vieţii lor, convingerile,
credinţele şi valorile propriei fiinţe şi, pe de altă parte, dezvoltarea personalităţii.
Nici o societate nu poate trăi fără un set de standarde asupra cărora s-a căzut
de acord: dragostea, grija, onestitatea, integritatea, încrederea, iertarea, libertatea
alegerii.

Factorii care influenţează satisfacerea nevoii


- Factori biologici: gesturile şi atitudinile corporale
- Factori psihologici : căutarea, cercetarea sensului vieţii şi morţii,
dorinţa de a comunica cu Fiinţa supremă sau cu cosmosul, emoţiile
- Factori sociologici: cultura, apartenenţa religioasă (la vârstnici
practica religioasă se intensifică sau reapare). Astăzi, în lume sunt
cunoscute: creştinismul (cea mai răspândită religie), islamismul,
budismul (Asia), hinduismul (popoarele hinduse), mozaicismul
(iudaism) – la evrei. În prezent se cunosc peste 500 secte.

Manifestări de independenţă
- credinţe, religie
- ritual, rit, spiritualitate
- morală, valori
- liberatatea de a acţiona conform propriilor credinţe sau dorinţe

Intervenţiile asistentei pentru menţinerea independenţei


- determină pacientul să-şi exprime propriile convingeri şi valori
- planifică împreună cu pacientul activităţi religioase
- îl informează despre serviciile oferite de comunitate
- mijloceşte desfăşurarea unor activităţi conforme cu dorinţele şi
credinţele bolnavului

1 Profesor: STĂNCULESCU DANIELA


Modul: NURSING GENERAL I – CURS 12

II. Dependenţa în satisfacerea nevoii


Când nu este îndeplinită această nevoie pot apărea probleme de dependenţă:
1. Culpabilitatea
2. Frustrarea
3. Dificultatea de a acţiona după credinţele şi valorile sale
4. Dificultatea de a participa la activităţi religioase
5. Nelinişte faţă de semnificaţia propriei existenţe
Surse de dificultate:
- Surse de ordin fizic: lezare fizică, dezechilibrare, supraîncărcare,
durere, surmenaj
- Surse de ordin psihologic: tulburări de gândire, anxietate, stress,
pierdere, separare, situaţii de criză.
- Surse de ordin sociologic: conflicte sociale, eşecuri, contradicţii cu
familia şi societatea
- Lipsa cunoaşterii

Ex. 1. CULPABILITATEA – sentimentul dureros resimţit ca urmare a


contarzicerii propriilor convingeri şi valori, motiv pentru care individul se simpte
vinovat.

Manifestări de dependenţă:
- Sentiment de culpabilitate: amărăciune, autopedepsire,
autoacuzare, mania de a se scuza inutil, etc
- Manifestări de depresie: manifestări de furie împotriva lui
Dumnezeu, plâns, insomnie, bâlbâială
- Manifestări de anxietate: tahicardia, tegumente umede şi reci,
hiperventilaţie, furie, mânie

Intervenţiile asistentei:
- pacientul să-şi păstreze imaginea pozitivă de sine
- pacientul să fie echilibrat psihic

2 Profesor: STĂNCULESCU DANIELA


Modul: NURSING GENERAL I – CURS 12

12. NEVOIA DE A FI PREOCUPAT ÎN VEDEREA REALIZĂRII

Scopul realizării este o necesitate a oricărui individ de a înfăptui activităţi


care-i permit satisfacerea nevoilor sau să fie util celorlalţi.

I. INDEPENDENŢA ÎN SATISFACEREA NEVOII


Fiinţa umană simte nevoia de a înfăptui lucruri care corespund idealurilor
sale. Relaţiile necorespunzătoare între cei care lucrează în cadrul aceluiaşi
serviciu sau şef pot genera starea de devalorizare, inutilitate, deoarece individul
are nevoie de consideraţie, dragoste, stimă şi respect reciproc.

Factorii care influenţează satisfacerea nevoii:


- Factori biologici: vârsta şi creşterea (la copil activitatea dominantă
este jocul, în preadolescenţă – relaţiile cu societatea, imaginaţia
creatoare, adolescenţă – experienţa, nivleul intelectual, maturitatea
– satisfacerea aspiraţiilor, vârstnici – folosirea experienţei
acumulate), constituţia şi capacităţile fizice.
- Factori psihologici: emoţiile
- Factori sociologici: cultura, rolurile sociale

Manifestări de independenţă:
- integritatea fizică şi psihică
- manifestări de bucurie şi fericire
- autocritica
- luarea de decizii
- stima de sine
- imaginea de sine
- comportamentul este în funcţie de stadiul de dezvoltare (copilul –
mulţumire faţă de un succes şcolar; adulţi şi persoane în vârstă –
dragoste faţă de muncă)
- ambiţia, motivaţia
- roluri sociale
- folosirea timpului liber

Intervenţiile asistentei:
- se informează asupra dorinţelor şi posibilităţilor intelectuale şi
fizice ale persoanei
- îl ajută să-şi facă un plan zilnic
- orientează persoana spre acele activităţi corespunzătoare
capacităţii sale care-i permit să să se realizeze
- încurajează orice activitate care interesează
- îl stimulează şi susţine pentru a obţine performanţa dorită

3 Profesor: STĂNCULESCU DANIELA


Modul: NURSING GENERAL I – CURS 12

II. DEPENDENŢA ÎN SATISFACEREA NEVOII


Când nevoia nu este îndeplinită pot apărea următoarele probleme:
1. Devalorizarea
2. Neputinţa
3. Dificultatea de a se realiza
4. Dificultatea de a-şi asuma roluri sociale
Surse de dificultate:
Fizic: diminuarea unor funcţii, handicap
Psihologic: tulburări de gândire, anxietate, stress, pierderea imaginii de sine
Sociologic: eşec profesional, conflict profesional, condiţie socială, legi, etc.

1. Devalorizarea: percepţia negativă pe care individul o are faţă de


valoarea personală şi competenţa sa

Manifestări de dependenţă
- Sentiment de inferioritate şi de pierdere a imaginii de sine
- Dificultatea în a participa la activităţi obişnuite sau noi
- Descurajare, depresie
- Sentimente de izolare, de inutilitate, de respingere
- Incapacitatea de a trece peste dificultăţi
- Somnolenţă, pasivitate, agresivitate
- Diminuarea motivaţiei, interesului, concentrării,
- Incapacitatea de a face ceea ce preferă să facă

Intervenţiile aistentei:
- Pacientul să fie conştient de propria sa valoare şi competenţă
- Pacientul să-şi recapete interesul faţă de sine şi de alţii.

Rolul asistentei în promovarea unui concept pozitiv despre sine


Conceptul de sine reprezintă percepţia subiectivă pe care o are o persoană
despre ea însăşi din punct de vedere fizic, emoţional şi social.
Componenetele conceptului despre sine:
- identitatea
- imaginea corporală
- stima de sine (respectul faţă de propria persoană)
Factorii care afectează componentele conceptului despre sine:
- identitatea (probleme sexuale, droguri, viol, agresiune)
- imaginea corporală (alterarea funcţiilor senzoriale şi motrice,
pierderea unui organ sau a unei funcţii)
- stima de sine
- performanţa rolului (incapacitatea de a îndeplini un rol, izolare
socială forţată)

4 Profesor: STĂNCULESCU DANIELA


Modul: NURSING GENERAL I – CURS 12

Reacţia pacientului cu un concept de sine perturbat: evită conversaţia,


are aspect neângrijit, îşi găseşte refugiu în alcool, droguri, fumat excesiv.
Intervenţii – execuţie:
- stabilirea unei relaţii terapeutice
- ajutarea pacientului în definirea conceptului de sine (respectul eu-
lui)
- ajutarea pacientului de a se adapta la rolul de bolnav
- menţinerea identităţii pacientului
- ajutarea pacientului în regăsirea unui concept de sine pozitiv.

5 Profesor: STĂNCULESCU DANIELA

S-ar putea să vă placă și