Sunteți pe pagina 1din 5

Ce va învăța copilul meu la grupa mijlocie?

În cazul în care copilul tău va începe grupa mijlocie, probabil


te întrebi ce va învăța în acest an. Grădinița urmărește
dezvoltarea socio-emoţională, cognitivă, fizică, a limbajului
și a comunicării dar și formarea unor capacități și atitudini
în învățare.
Temele studiate pot fi diferite în funcție de grădiniță, acest
document fiind un ghid general, menit să vă prezinte ce se
așteaptă de la copil pe parcursul grupei mijlocii.

Domeniul Limbă și comunicare

Comunicare orală
• Copilul tău va fi încurajat să utilizeze propoziții dezvoltate pentru a comunica nevoi, idei,
acțiuni sau sentimente.
• Va audia povești cu două sau trei acțiuni și va reda succesiunea logică a evenimentelor prin
repovestiri, dramatizări, desen, dezvoltându-și astfel vocabularul, memoria, capacitatea de
exprimare.
• De asemenea, va fi încurajat să inițieze și să participe la jocuri de rol cu subiecte din viața
cotidiană sau din basme și povești.
• Va recita poezii respectând intonația, ritmul, pauza, în acord cu mesajul transmis.
• Va fi implicat în jocuri în care va învăța să pronunțe corect sunetele limbii române, să
folosească corect pluralul, adverbul de timp (azi, mâine), pronumele personale dar și verbe
la timpul trecut.
• Își va dezvolta vocabularul cu substantive comune și proprii, adjective, verbe, prepoziții etc.
• Va dezlega ghicitori simple.

Premisele citirii și scrierii


• Pe parcursul grupei mijlocii, copilul va fi antrenat în activități
de citire a cărților de povești cu ilustrații, poezii și enciclopedii.
Va înțelege că orice carte are titlu și autor iar imaginile sunt
realizate de ilustrator.
• Pe parcursul acestui an școlar, copilul va exersa pronunția
tuturor sunetelor limbii române.
• Va face exerciții de pronunțare a unor cuvinte pentru
înlăturarea tendinței de înlocuire sau omitere a unor sunete.
• Va învăța să-și recunoască și să copieze numele și va face diferența dintre litere și cifre.

vizitează twinkl.ro
• Își va dezvolta musculatură fină a mâinilor prin activități de modelaj și prin scrierea unor
elemente grafice (liniuțe, puncte etc.).
• Va menține poziția corectă în timpul scrierii și va învăța să țină corect creionul în mână.
• Va trasa corect cifrele, respectând punctul de plecare și cel de sosire.

Domeniul științe

• Activități matematice
Numerele
• La grupa mijlocie, copilul va învăța să formeze grupe
cu 1-5 obiecte.
• El va învăța să numere conștient până la 5 cu sprijinul
materialului intuitiv (jucării, jetoane).

Măsurarea
• Copilul tău va învăța în mod practic, prin experimente, cum să măsoare distanța folosind
etaloane nestandardizate (pasul).
• În cadrul orelor de matematică, el va învăța despre aprecierea ordinii și a duratei unor
evenimente.

Formele geometrice
• Copilul tău își va consolida cunoștințele despre formele geometrice plane învățate anterior
(cercul, pătratul) și va învăța despre triunghi.
• Va face exerciții de explorare a mediului înconjurător și de identificare a figurilor geometrice
care au formă de cerc, pătrat, triunghi.
• Va forma grupe după criteriul formei (obiecte rotunde, pătrate etc.).
• Va realiza conturul formelor geometrice după puncte sau după model.
• Cunoașterea mediului
• Pe parcursul acestui an școlar, copilul tău va studia anumite
teme care îl vor încuraja să exploreze și să cunoască mediul
în care trăiește. Aceste teme se vor referi la: om (părțile
corpului omenesc), plante (părțile componente), animale
(părțile componente, hrană, foloase), diverse obiecte
(jucării, obiecte de uz personal, îmbrăcăminte), mijloace de
locomoție și transport, anotimpuri, elemente ale mediului
social și cultural, evenimente tradiționale și culturale.
• La grupa mijlocie, copilul va face experimente precum procesul
de încolțire.

vizitează twinkl.ro
• Va învăța despre reguli de protecție a naturii și despre sursele de poluare.
• Va cunoaște reguli de igienă necesare în toate împrejurările vieții și va învăța despre
alimentația sănătoasă.

Domeniul om și societate

• Educație pentru societate


• În cadrul activităților de educație pentru societate,
copilul tău își va consolida regulile de igienă personală
(alimentație, mișcare, odihnă), va învăța noi reguli de
comportare în societate, va învăța să respecte munca,
lucrurile din jurul lui și să aprecieze faptele pozitive.
• La grupa mijlocie, copilul dobândește comportamente
responsabile cu privire la economisirea apei și energiei electrice.
• Va învăța norme referitoare la circulația pietonilor și consecințele încălcării regulilor de
circulație.
• Își va însuși reguli de protecție a vieții și va înțelege riscurile nerespectării lor.
• Își va forma trăsături de voință și caracter: politețe, sinceritate, hărnicie, prietenie, toleranță
față de persoanele cu nevoi speciale.
• Va învăța numele țării și va cunoaște culorile steagului.
• Va afla lucruri interesante despre tradițiile și obiceiurile neamului.
• Tot în cadrul acestor activități va afla care sunt drepturile și îndatoririle sale.
• Prin intermediul poveștilor, poeziilor, cântecelor și jocurilor, copilul tău va învăța să
recunoască, să numească și să exprime emoțiile legate de anumite experiențe și situații.
• Activități practice
• La grupa mijlocie copilul tău va mototoli hârtia și o va rupe în bucăți mici sau în fâșii pentru
a realiza diferite lucrări.
• Va tăia materialul îndoit cu cuțite din lemn sau din plastic.
• Va lipi elementele date în ordinea cerută de educatoare.
• Copilul tău va realiza jucării prin îndoirea hârtiei și prin
îndoirea sârmei.
• Va învăța să bobineze, să răsucească ața pentru a
realiza diverse lucrări și să înnoade ața cu nod simplu.
• Elemente de activitate casnică
• La grupa mijlocie, copilul își va consolida deprinderile formate

vizitează twinkl.ro
la grupa mică: folosirea toaletei, spălarea mâinilor, păstratrea curățeniei.
• Își va consolida deprinderile de comportare civilizată: deplasarea în rând, păstrarea
liniștii, vorbirea în șoaptă, folosirea formulelor de politețe etc.

Domeniul estetic și creativ

Educație muzicală
• Copilul va învăța cântece sau jocuri muzicale din folclorul
copiilor, potrivite temei pe care o studiază în acel moment.
• Prin intermediul acestora va diferenția intensitatea
sunetelor (tare-încet), tempoul (repede-rar), caracteristicile
cântecului (vesel, marș), înălțimea sunetelor (înalte-joase), va
învăța despre ritm acompaniindu-se cu mișcări corporale sau jucării
muzicale.
• Va face audiții ale unor cântece pentru copii, colinde, cântece populare și va
efectua mișcările sugerate de cântece.

Activități artistico-plastice
• La grupa mijlocie, copilul tău va folosi instrumente diverse (creioane colorate, creioane
cerate, cretă, acuarelă, ștampile etc.) pentru a crea compoziții plastice pe teme variate.
• Copilul va fi încurajat să folosească linia, punctul și pata de culoare ca elemente de limbaj
plastic și își va dezvolta creativitatea, imaginația și exprimarea artistică.
• În activitățile de pictură, va explora diverse tehnici de lucru: pensulație, amprentare,
tamponare.
• Modelajul cu plastilina îl va ajuta să își exerseze mușchii mici ai mâinii și îi va dezvolta
imaginația.
• Aceste discipline au rolul de a încuraja și dezvolta creativitatea, imaginația și exprimarea
artistică.

vizitează twinkl.ro
Domeniul psihomotric

Educație fizică
• În grupa mijlocie, copilul tău va avea suficient timp pentru
activități în aer liber, va învăța noi mișcări și va fi supus
unor noi provocări în permanență pentru a-și exersa viteza,
forța, precizia și rezistența fizică. Activitatea fizică fortifică
musculatura, oasele și articulațiile, sporește nivelul de oxigen din
organism și întărește sistemul imunitar.
• Copilul va învăța diverse forme de mers (în coloană, cu trecere pe sub obstacole, în
echilibru), de alergare, sărituri, tracțiuni și împingeri de obiecte, transport de greutăți,
escaladare.
• De asemenea, copilul tău va învăța să prindă și să arunce mingea cu ambele mâini.
• Va învăța pași de dans popular dar și gimnastică ritmică.

vizitează twinkl.ro