Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare unghiuri-clasa a VI-a

Nr. I

1.(1 p) Găsiţi corespondenţele între coloana A şi coloana B:


A B
a) unghi nul 1) unghiul cu măsura de 180º
b) unghi obtuz 2) unghiul cu măsura de 90º
c) unghi alungit 3) unghiul cu măsura mai mare de 90º
d) unghi ascuţit 4) unghiul cu măsura de 0º
e) unghi drept 5) unghiul cu măsura mai mică de 90º

2.(1 p) Calculaţi:
a) 21º15’+42º37’=
b) 28º23’-17º38’=
c) 12º15’·6=
d) 27º26’:2=

3.(1 p) a) Dacă unghiul <AOB are măsura de 56º, iar (OC este bisectoarea unghiului
<AOB, atunci măsura <BOC este de .....º
b) Fie unghiurile adiacente <AOB şi <BOC, iar (OE şi (OF bisectoarele acestora. Dacă
măsura <EOF este de 54º, atunci măsura <AOC este de ......º

4.(1 p) Să se afle x din figura 1.


x 4x+5º

Figura 1

5.(1 p) În figura 2, <AOB=2º, <COD=35º, D


<AOD=90º. C
Calculaţi măsura unghiului <BOC.
B

O A
Figura 2

6.(1 p) Pe dreapta AB se consideră punctul O, iar punctele C şi D de aceeaşi parte a dreptei


AB. Dacă <AOC=40º şi <DOC=4·<BOD, calculaţi măsurile <BOD şi <DOC.

7.(1 p) a) Calculaţi suplementul unui unghi care are 108º35’.


b) Calculaţi complementul unui unghi care are 38º15’.

8.(2 p) Fie <AOB, <BOC, <COD şi<DOA, situate în jurul punctului O, astfel încât
<BOC=2∙<AOB, <COD=3∙<AOB şi <DOA=2∙<BOC.
a) Calculaţi măsurile unghiurilor formate în jurul punctului O.
b) Demonstraţi că punctele B, O şi D sunt coliniare.
c) Calculaţi măsura unghiului dintre bisectoarele unghiurilor AOB şi AOD.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu. Timp de lucru 50 min.
Test de evaluare unghiuri-clasa a VI-a

Nr. II

1.(1 p) Găsiţi corespondenţele între coloana A şi coloana B:


A B
a) unghi drept 1) unghiul cu măsura de 180º
b) unghi obtuz 2) unghiul cu măsura de 90º
c) unghi nul 3) unghiul cu măsura mai mare de 90º
d) unghi ascuţit 4) unghiul cu măsura de 0º
e) unghi alungit 5) unghiul cu măsura mai mică de 90º

2.(1 p) Calculaţi:
a) 31º15’+72º37’=
b) 38º23’-27º38’=
c) 12º15’·7=
d) 57º26’:2=

3.(1 p) a) Dacă unghiul <AOB are măsura de 76º, iar (OC este bisectoarea unghiului
<AOB, atunci măsura <BOC este de .....º
b) Fie unghiurile adiacente <AOB şi <BOC, iar (OE şi (OF bisectoarele acestora. Dacă
măsura <EOF este de 74º, atunci măsura <AOC este de ......º

4.(1 p) Să se afle x din figura 1.


2x 3x+5º

Figura 1

5.(1 p) În figura 2, <AOB=12º, <COD=45º, D


<AOD=90º. C
Calculaţi măsura unghiului <BOC.
B

O A
Figura 2

6.(1 p) Pe dreapta AB se consideră punctul O, iar punctele C şi D de aceeaşi parte a dreptei


AB. Dacă <AOC=30º şi <DOC=4·<BOD, calculaţi măsurile <BOD şi <DOC.

7.(1 p) a) Calculaţi suplementul unui unghi care are 98º35’.


b) Calculaţi complementul unui unghi care are 48º15’.

8.(2 p) Fie <AOB, <BOC, <COD şi<DOA, situate în jurul punctului O, astfel încât
<BOC=2∙<AOB, <COD=3∙<AOB şi <DOA=2∙<BOC.
a) Calculaţi măsurile unghiurilor formate în jurul punctului O.
b) Demonstraţi că punctele B, O şi D sunt coliniare.
c) Calculaţi măsura unghiului dintre bisectoarele unghiurilor AOB şi AOD.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu. Timp de lucru 50 min.

S-ar putea să vă placă și