Sunteți pe pagina 1din 2

Fenomene meteo-climatice de risc înalt din Europa

Viteză de declanșare
Impact pe termen lung
Localizare

Gradul de severitate

Efect social
Suprafață afectată

Total piereri economice

fenomenelor asociateViteză de deplsare a


Durată

fenomenului conform
Total pierderi de vieți
vieți omenești

Notă acordată
clasificării Bryant
Pescara Ridica După 33,95 Fără Pierderi Au avut Accidenta 200 160 7/10
Italia t amiaz km2 pierderi însemnate un efect rea km/ km/h
10 iulie omenești în urma puternic oamenilor h
2019 furtunii și a fost
a gindinei ceva cu
un impact
important
(18
oameni)
Cesanao Foarte 6 41 km 2 persoane Pierderi Având în Pierderea 310 250 9/10
Italia ridicat noiemb lungi și-au însemnate vedere de vieții km/ km/h
tornad rie me pierdut având în zona omenești h
ă F3 2018 viața vedere impactul are mereu
forța social a un impact
tornadei fost unul pe termen
mai lung
redus
Seyðisfjö Ploi 10 213 Din fericire Au fost Datorită Distruger Nec Necun 7/10
rður- abund decemb km2 nicio multe comunită ea unos oscut
Islanda ente rie persoană nu locuințe ții mici gospodări cut
provo 2020 și a pierdut distruse impactul ilor și
când viața dar și un a fost alunecăril
inund magazin unui e de teren
ații din impregna care au
localitate nt putut
inundat urma
Între Multă 29 iulie 72 Din fericire Grindina O Acoperițu Nec Necun 8/10
Vodice și grindi 2020 km2 nicio de 8.5 cm asmenea rile unos oscut
Domzale nă și seara persoană nu au lovit furtună și locuințelo cut
- un și a pierdut acest grindină r distruse
Slovenia vând viața orășel a fost cat și
ce lăsând nemaiva mașinile
depăș pagube zută au adus
ește însemnate un impact
130k pe termen
m/h lung

S-ar putea să vă placă și