Sunteți pe pagina 1din 217

PSIHOPATOLOGIA ŞI PSIHOTERAPIA COPILULUI

ŞI ADOLESCENTULUI
Curs 1

Fondul de timp:
n 56 ore de curs
n 28 ore de seminar

Obiective:
2 INFORMATIONALE :
n familiarizarea cu simptomele
tulburarilor psihice la copil
n cunoasterea modalitatilor de
diagnosticare clinica a tulburarilor
psihice la copil
n cunoaşterea modalitatilor de analiza a
eficientei psihoterapiei la copil
n familiarizarea cu principalete curente
si orientari psihoterapeutice in terapia
copilului si adolescentului

3 OPERATIONALE :
n formarea unor capacitati de diagnostic
clinic al tulburarilor psihice la copil
n formarea unor deprinderi de
intervenţie psihoterapeutică primară

Teme:
4 Psihogeniile la copil: reacţiile nevrotice,
nevrozele copilăriei, tulburările anxioase
ale copilăriei. Modalităţi de abordare a
cazurilor cu tulburări psihogene.
5 Devierile comportamentale la copil.
Clasificarea tulburărilor de comportament.
Tulburarea de conduită şi opoziţionismul
provocator. Hiperactivitatea cu deficit de
atenţie. Modalităţi de abordare a copiilor
cu devieri comportamentale.
6 Psihozele la copil. Depresia în copilărie.
Schizofrenia infantilă. Modalităţi de
abordare a cazurilor de tulburări psihotice
la copil.
7 Metodologia de diagnosticare clinică a
copiilor cu tulburări psihice: anamneza.
interviul clinic, scalele de evaluare cu
ancore comportamentale, examenul fizic,
neurologic şi biochimic, examenul
psihofiziologic, examenul psihologic
5. Eficienţa psihoterapiei la copil: paradigma
evidence-based, cercetarea procesului
terapeutic, alianţa terapeutică în psihoterapia
copilului
6. Psihoterapiile cognitiv-comportamentale în
tratamentul copiilor cu tulburări psihice:
psihoterapiile comportamentale, tehnicile de
relaxare, psihoterapiile cognitive.
7. Psihoterapiile psihodinamice în tratamentul
copiilor cu tulburări psihice
8. Psihoterapiile experienţiale în tratamentul
copiilor cu tulburări psihice: Tehnici gestalt
utilizabile în psihoterapia copiilor (desenul,
exerciţii de creare a unor lucruri, povestirile,
poeziile, păpuşile, experienţa senzorială,
dramaterapia). tehnici metaforice utilizabile în
psihoterapia copilului (utilizarea ericksoniană
în terapia copilului, cele trei nivele ale
comunicării). Jocul în psihoterapia copilului.
9. Psihoterapia familiei cu copilul
Modul de notare:
8 50% - Examen final scris
9 20% - Activitatea la seminar
1010% - Proiect: prezentarea lucrărilor de
laborator
1110% - Prezenţa la curs şi seminar
1210% - Test de evaluare în săptămâna a 8-a

Condiţii ale intrării în examen


13Prezenţa la minim 80% dintre cursuri şi
seminarii
14Prezenţa la testul de evaluare din
saptamana a 8-a

Bibliografie obligatorie:
15 Geanina Cucu-Ciuhan, Psihologia şcolarului
mic: dezvoltare normală, psihopatologie şi
psihoterapie, Editura SYLVI Bucureşti,
2000, (ISBN: 973-9488-44-7).
16 Geanina Cucu-Ciuhan, Psihoterapia
copilului hiperactiv: o abordare
experienţială, Editura SYLVI Bucureşti,
2001, (ISBN: 973-9488-93-5).
17 Geanina Cucu-Ciuhan, Sorina Doina Trofin,
Educarea copilului cu devieri
comportamentale, Editura SYLVI Bucureşti,
2003, (ISBN: 973-628-051-9).
18 Iolanda Mitrofan, Psihopatologia,
consilierea şi psihoterapia copilului,
Editura SPER, Bucureşti, 2001, (ISBN: 973-
99221-9-8).
19 Iolanda Mitrofan, Cursa cu obstacole a
dezvoltării umane, Editura Polirom, 2003,
(ISBN: 973-681-440-8).
20 American Psychiatric Association (1994),
Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (4th edition), Washington, D.C.
Author.

Clasificarea tulburărilor psihice la copil:


21Psihogeniile
22Devierile comportamentale
23Tulburările de dezvoltare
24Psihozele

DSM
25American Psychiatric Association

1. Psihogeniile
26Reacţiile nevrotice
27Nevrozele
28Tulburările anxioase

2. Devierile comportamentale
29Tulburarea de conduită
30Opoziţionismul provocator
31Hiperactivitatea cu deficit de atenţie

3. Tulburările de dezvoltare
32Retardarea mintală
33Tulburările de dezvoltare de tip pervaziv:
tulburarea autistă
34Tulburările de dezvoltare specifice:
1.Tulburările aptitudinilor şcolare
discalculia, disgrafia, dislexia
2.Tulburările de limbaj şi vorbire:
tulburarea de dezvoltare a articulării
(dislalia de dezvoltare), tulburarea de
dezvoltare a limbajului expresiv
(disfazia expresivă de dezvoltare),
tulburarea de dezvoltare a limbajului
receptiv (disfazia receptivă de
dezvoltare)

4. Psihozele
35Depresia
36Schizofrenia infantilă

REACŢIILE NEVROTICE
- PSIHOGENII-

Caracterizare generală
37Aceste tulburări psihice se apropie foarte
mult de nevroze la vârsta copilăriei şi
adesea se confundă cu ele prin faptul că
ambele categorii sunt în ultimă instanţă tot
reacţii patologice declanşate psihogen.
38Stările reactive sunt acele tablouri de
suferinţă psihică care urmează imediat
unei traume psihice de intensitate mare şi
de durată scurtă.
39Prin traumă psihică înţelegem orice
situaţie şocantă şi cu adânci rezonanţe
negative pe plan afectiv pe care copilul o
trăieşte acasă, la şcoală sau în grupul de
prieteni.
Nevroza
40Nevroza este o reacţie psihogenă la o
stare de conflictualitate psihică, în care
conflictul este de intensitate mică sau
medie şi de durată lungă.
41Acest conflict perturbă echilibrul cortico-
diencefalic şi ca expresie a acestei
perturbări apar tulburările neuro-
vegetative (trăite ca boli organice) şi o
scădere a randamentului şi posibilităţilor
generale.

Caracteristicile principale ale reacţiilor


psihogene sunt:
42au o durată scurtă;
43au un prognostic mai bun decât nevrozele
- adică şansele de recuperare completă şi
fără urmări în activitatea viitoare a
copilului sunt mari;
44nu presupun neapărat existenţa şi a unor
factori favorizanţi, deci este suficientă
doar situaţia traumatizantă în sine pentru
a declanşa reacţia;
45de obicei trauma psihică este atât de
mare, încât obligă copilul sâ treacă la un
stereotip nou de viaţă;
46legătura dintre traumă şi reacţie (cauză-
efect) este imediată, cu alte cuvinte,
copilul reacţionând patologic la foarte
scurt timp după producerea evenimentului
traumatizant.

Reacţia
47Este un răspuns patologic al copilului ale
cărui capacităţi de adaptare sunt depăşite
din cauza vitezei, intensităţii şi
caracterului neaşteptat al traumei.
48Este un răspuns paradoxal,
disproporţionat, din cauza perturbării
bruşte a dinamicii activităţii nervoase
superioare.
49Reacţiile sunt cu atât mai frecvente cu cât
vârsta copilului este mai mică datorită
structurilor insuficient dezvoltate.
50Cu cât copilul este mai mic, rezistenţa lui
la traume este mai scăzută, capacitatea de
generalizare este mai mare, iar reacţia va
avea un caracter mai primitiv.

51Trauma care declanşează astfel de reacţii


este de obicei de intensitate foarte mare,
producând modificări de conştiinţă, motorii
şi vegetative.
52Mecanismul patogenetic prin care se
produc aceste reacţii este unul de
scurtcircuitare, răspunsul fiind paradoxal
sau ultraparadoxal la starea de
conflictualitate.

Clasificare
53Reacţiile psihogene se împart în două
categorii după tabloul lor clinic:
n Reacţii acute:
n De şoc
n De subşoc
n Reacţii subacute:
n Reacţia depresivă
n Reacţia paranoidă
n Reacţia pseudocatatonică
n Forma de protest

1. Reacţiile acute
54Sunt mai frecvente la copiii mici,
preşcolari, datorită imaturităţii funcţiilor
corticale.
55Ele pot apărea însă şi la copii de vârstă
şcolară mică, mai frecvent la oligofreni,
deoarece aceştia au o cu capacitate de
deliberare slabă şi cu tendinţe marcate
spre reacţii primitive.
56La baza prezenţei reacţiilor acute la copiii
mici şi oligofrenii de vârstă şcolară stă
incapacitatea lor de a delibera, de a
aprecia valoric semnificaţia traumei.
57Intensitatea acestei reacţii este foarte
mare, lăsând impresia: fie unei “morţi
aparente” în formele inhibitorii, fie
manifestându-se cu agitaţie psihomotorie
mare în formele de excitaţie.

Clasificare
58După gravitate avem reacţii acute:
n de şoc
n de subşoc.
59Acestea se deosebesc doar prin vitezele de
instalare şi prin intensitatea simptomelor.
60În ambele cazuri apare o dereglare cortico-
viscerală gravă şi o perturbare a
mecanismelor centrale de reglare.
61Ambele forme pot evolua în două moduri:
n cu proeminenţa proceselor de
excitaţie, manifestându-se cu agitaţie
psihomotorie şi având un aspect de
panică
n cu proeminenţa proceselor de inhibiţie,
în acest caz lăsând impresia de moarte
aparentă.
62Durata unei reacţii acute psihogene este
de câteva zile.

Evoluţia reacţiilor nevrotice


63În evoluţia reacţiilor acute psihogene se
pot descrie trei faze

Faza I:
64Are cu o durată de la câteva ore la câteva
zile.
65În această fază se produce o dereglare
profundă a activităţii psihice. Apare
disoluţia conştiinţei, care poate merge
până la obnubilare, până la pierderea
completă a sa.
66Datorită suprasolicitării emoţionale la care
a fost supus copilul se dezvoltă o stare, de
anxietate, de teamă fără obiect, pe fondul
căreia apar accesele de panică.
67Copilul prezintă tulburări de somn
profunde.
68Apar iluzii, halucinaţii şi idei delirante
nestabile.
69Acest tablou psihic este însoţit de
tulburări motorii: fie excitaţie la copii mari,
fie inhibiţie la copii mici.
70Alterarea stării psihice este însoţită şi de o
serie de tulburări psihisomatice: tulburări
senzoriale (văz, auz), tulburări de reglare
viscero-vegetative (tahicardie pronunţată,
tensiune arterială crescută, transpiraţii,
diureză, vărsături, febră) şi tulburări de
vorbire (care împreună cu cele de
conştiinţa fac imposibil contactul cu
copilul).

Faza a II-a:
71Începe atunci când organismul şi-a
recăpătat echilibrul viscero-vegetativ în
mare, tulburarea de conduită a trecut şi
starea generală s-a îmbunătăţit.
72Copilul este acum într-o permanentă stare
de tristeţe, este astenic şi acuză dureri de
cap (cefalee) şi nelinişte interioară.
73Îi scade foarte mult randamentul
intelectual, capacitatea de memorare şi
capacitatea de concentrare a atenţiei.
74Prin cap îi trec tot felul de idei cu caracter
depresiv, adesea de suicid.

75La unii copii, pe fondul acestei stări


depresive apar tulburări de comportament:
grosolănii, impulsivitate, iritabilitate,
tendinţe la vagabondaj. Acestea însă au un
caracter trecător şi nu au semnificaţia
alterării personalităţii copilului.
76Durata acestei faze este mai mare decât
cea a primei faze.
77Copiii devin receptivi (reactivi) la propria
lor suferinţă.
78Ei pot trece într-o stare de conflict care să
stea la baza organizării unui tablou
nevrotic ulterior.

Faza a III-a:
79Este faza de covalescenţă.
80Acum are loc un proces de vindecare
progresiv.
81Copilul continuă să fie astenic, însă fără
elemente depresive.
82Este încă labil pe plan emoţional şi foarte
iritabil.
83Caracteristică acestei faze este apariţia
unor semne cu caracter nevrotic: pavor
nocturn, ticuri, enureză şi balbism.
84Abia acum personalitatea copilului începe
să participe activ la situaţie, să o trăiască
conştient. Din această cauză este posibil ca
unii copii să rămână cu anumite “sechele”
în organizarea ulterioară a personalităţii.

2. Reacţiile subacute
85Sunt caracteristice copiilor mai mari şi cu
organizare psihică mai bună.
86Traumele care proveocă acest tip de
reacţii sunt de intensitate şi viteză mai
redusă.
87O altă caracteristică importantă este
aceea că nu se alterează starea de
conşiinţă a copilului.
88Se cunosc patru forme ale reacţiilor
nevrotice subacute ce se pot manifesta
între 6 şi 10 ani.

Forme:
89Reacţia depresivă
90Reacţia paranoidă
91Reacţia pseudocatatonică
92Reacţia de protest

1. Reacţia depresivă
93Seamănă cu nevroza depresivă, dar
intensitatea simptomelor este mai mare şi
pericolul suicidului este mai prezent.

Tulburarea se manifestă prin:


94tulburări de afectivitate (tristeţe de mare
intensitate, pregnant exprimată în expresia
feţei şi în activitatea generală a copilului:
mimica redusă, faţa palidă, ochii umezi
gata permanent de plâns, glasul stins,
mişcări încetinite),
95copilul adoptă o atitudine de izolare,
devine necomunicativ,
96are idei delirante cu caracter depresiv (fie
de devalorizare a propriei persoane, fie de
suicid),
97are tulburări de somn şi vise cu caracter
terifiant, chiar refuză să mănânce
(anorexie), fapt ce duce la alterarea stării
generale şi la scăderea randamentului
intelectual,
98acuză dureri de cap (cefalee) şi
constipaţie.
99Uneori intensitatea trăirii dureroase şi a
anxietăţii este atât de mare încât poate
apărea un comportament de demisie (nu
mai vrea să trăiască).

2. Reacţia paranoidă
100Pentru apariţia acestui tip de reacţie este
necesară, pe lângă trauma psihică, şi
prezenta unor particularităţi
constituţionale de tip paranoid, care
permit trecerea mai uşoară la înţelegerea
greşită a realităţii.

Personalitatea paranoidă se caracterizează


prin:
101sensibilitate exagerată,
102suspiciune şi neâncredere, fapt ce o
determină să presupună că adevărul se
ascunde dincolo de vorbele
interlocutorului, dincolo de faptele care i
se înfăţişează;
103aspectele aparent întâmplătoare sunt
corelate într-un sistem şi sunt argumentate
adeseori într-o manieră plauzibilă.

Mecanismul de formare
104În ceea ce priveşte mecanismul prin care
se formează acest caracter interpretativ,
părerile sunt împărţite.
105Astfel, unii autori consideră că el se
poate forma în timp sub acţiunea unor
situaţii stresante de durată care generează
o permanentă stare de teamă.
106Aceste situaţii stresante pun copilul într-
o permanentă stare de aşteptare anxioasă.
107În antecedentele acestor copii de cele
mai multe ori se remarcă prezenţa unor
acţiuni nedrepte îndreptate asupra lor.
108Aceşti copii au în general o
sugestibilitete crescută.

109Alţi autori susţin că insomnia de durată


poate fi o cauză a formării unei
personalităţi premorbide de tip paranoiac.
110Astfel, insomnia duce la epuizarea
sistemului nervos central şi implicit la
amplificarea anxietăţii.
111Drept urmare, are loc o scădere a
capacităţii de integrare şi corecţie şi apare
prelucrarea paranoidă a realităţii.

Reacţia de tip paranoid are următoarea


evoluţie:
112începe cu o alterare acută a stării
generale, însoţită de elemente confuzive;
113se modifică comportamentul faţă de
şcoală şi familie;
114copilul se retrage din viaţa obişnuita;
115îi scade randamentul şcolar;
116apare o inversare afectivă faţă de părinţi
şi prieteni;
117devine bănuitor şi interpretativ (ideile de
acest tip fiind întărite de tulburările de
percepţie iluzorii);
118nu vede în jurul său decât duşmani care
coalizează în urmărirea lui.
119Tulburarea apare la copiii mai mari.
120Durata este mai mare decât la forma
depresivă.

3. Reacţia pseudocatatonică
121Este o formă mai rară, ea apărând în
special la copiii mai mari şi la oligofreni.
122Tulburarea se instalează lent, dar în
câteva zile ajunge la intensitatea unui
tablou catatonic (se instalează greu faţă de
alte tulburări catatonice de origine toxi-
infecţioasă sau schizofrenică).
123Apar pusee de hipertimie şi elemente
delirante, care duc la alterarea stării
generale.
124Copilul manifestă o anxietate
constituţională.
125De obicei copilul a avut o reacţie
anxioasă în antecedente.
126Durata reacţiei este mai mare decât cea
a formelor anterioare şi copilul necesită
asistenţă medicală intensă.

4. Reacţia de protest
127Se manifestă printr-o alterare
comportamentală bruscă ce îmbracă
caracterul unui protest faţă de situaţie.
128Copilul are atitudini deliberate de
opoziţie.
129Tulburarea se manifestă ca reacţie la o
situaţie traumatizantă.
130Înaintea traumei copilul nu a manifestat
tulburări de comportament.
131Protestul copilului ia forma unor crize de
furie cu tendinţe agresive, el îşi poate
abandona obligaţiilor şcolare şi poate
recurge chiar la vagabondaj, furt, consum
de alcool, etc.

Nevrozele copilăriei
Curs 2

•Persoana care suferă de nevroză manifestă


lipsă de energie şi elan, trăieşte o
permanentă stare de nelinişte interioară,
nesiguranţă a memoriei, incapacitate de
concentrare a atenţiei, insomnie şi un
disconfort general pe plan biologic.
Nevroza
•Nevroza este o reacţie psihogenă la o stare de
conflictualitate psihică, în care conflictul este
de intensitate mică sau medie şi de durată
lungă.
•Acest conflict perturbă echilibrul cortico-
diencefalic şi ca expresie a acestei perturbări
apar tulburările neuro-vegetative (trăite ca
boli organice) şi o scădere a randamentului şi
posibilităţilor generale.
Principalele particularităţi ale nevrozei sunt:
•Este o boală de intensitatea cea mai mică, nu
perturbă calitativ conştiinţa şi personalitatea,
nu presupune niciodată o leziune biologică
(este pur psihogenă şi are o reversibilitate
absolută), în timpul manifestării ei nu apar
tulburări de reflectivitate (halucinatii, delir,
etc.).
•Individul are aparenţa de normalitate, dar
cum a intrat în conversaţie se plânge de
suferinţa lui, mai exact se plânge de
tulburările vegetative ce sunt numai expresia
dereglării vieţii psihice şi nu tulburări
organice propriu-zise.
•Bolnavul îşi amplifică suferinţa, dar are
conştiinţa bolii.

•Această stare de conflictualitare presupune o


suferinţă psihică de lungă durată.
•Izvorul suferinţei la copil constă în atitudinea
persoanelor semnificative faţă de el.
•Gama posibilităţilor lui de a se organiza clinic
este mai mare.
•Modul de manifestare a nevrozei, semnele
sale, sunt dependente de faza de dezvoltare
în care se găseşte copilul.
•Este greu de stabilit momentul de debut al
nevrozei, deoarece unele simptome pe care le
considerăm în timp ca expresia unei nevroze
monosimptomatice, în anumite perioade au
caracter fiziologic (ex: enurezisul, balbismul,
etc.).

•Este necesar să ţinem cont de faptul că


dezvoltarea personalităţii copilului este
neterminată.
•Deoarece nu ştim cum se va dezvolta în viitor,
nu putem stabili nici perspectiva nevrozei
decât cu mare probabilitate, prin raportare la
mediu.
•Nu o putem considera caracteristică pentru o
anumită simptomatologie nevrotică.

•La copil, spre deosebire de adult, tulburarea


nevrotică nu constituie izvorul primar al
suferinţei.
•Apare rar sentimentul de invaliditate pe care
îl trăiesc adulţii în raporturile lor sociale,
determinat mai ales de scăderea
randamentului.

•Simptomele nevrotice la copil sunt mai puţin


închegate într-o structură unitară complexă
ca la adult.
•La copil nevrozele evoluează mai sarac,
adesea monosimptomatic.
Cauzele nevrozelor la copil:
Există trei categorii de cauze:
•Declanşante: conflictul
•Favorizante: ţin de condiţiile mediului în care
trăieşte copilul. Aceste condiţii, prin
insuficienţa lor, cauzează o anumită
epuizare a sistemului nervos central, creând
condiţiile pentru posibilitatea decompensării
nevrotice a copilului.
•Predispozante: ţin de constitutie (sensibilitate
exagerată, tip slab de sistem nervos, copii
timizi, care se rănesc sufleteşte foarte uşor
sau copii cu leziuni encefalopatice,etc).
Notiunea de conflict
•Cuprinde toate situaţiile care presupun o
tensiune psihică negativă determinată de
concomitenţa a cel puţin două motive de
mare semnificaţie subiectivă pentru individ,
care depăşesc capacitatea de adaptare a
copilului şi îl pun în imposibilitatea de a se
elibera de această tensiune.
•Conflictul (tensiunea) durează o perioadă
scurtă şi este de intensitate mică sau medie.

•Vârsta determină semnificaţia mai mare a


unora sau altora dintre conflicte pentru
dereglarea activităţii psihice a copilului.
•Fiecare vârstă îşi are conflictele
caracteristice.
•Nu toate conflictele duc la nevroze. Există
mecanisme de compensare. Eşuarea lor duce
la nevroză.
•Cele mai frecvente mecanisme de compensare
la copiii şcolari se localizează fie la nivelul
fanteziei (caută soluţii în fantezia sa), fie în
planul realului (dă vina asupra altuia sau fuge
din situaţie).

•Siţuatii conflictuale se pot dezvolta la copil


încă din primele zile de viaţă extrauterină.
Mecanismul de instalare a nevrozei infantile

•Putem vorbi despre nevroză numai atunci


când dezvoltarea personalităţii copilului a
atins un aşa nivel, încât este capabil să
reacţioneze nu numai la tensiunea
conflictuală, dar şi să trăiască subiectiv
această tensiune, să o interiorizeze şi să-şi
elaboreze mecanisme de aparare împotriva
ei. Aceste lucruri sunt posibile abia după 7
ani.
•Nevroza apare când mecanismele de apărare
au eşuat.
La copil putem vorbi despre trei forme ale
nevrozei:

•dereglările regimului de viaţă


•deprinderile nevrotice
•nevrozele propriu-zise
1. Dereglările regimului de viaţă
•Survin în domeniul activităţii instinctive, sub
influenţa conflictelor şi a condiţiilor de
viaţă nesatisfăcătoare.
•Aceste dereglări sunt:
• 1. Anorexia
•2. Bulimia
• 3. Constipaţia
• 4. Diareea
•5. Vărsăturile.
1. Anorexia

Lipsa poftei de mâncare.


Are două forme:
•a) Simplă
• b) Mentală
Anorexia simplă
•Pierderea poftei de mâncare fără o cauză
digestivă; este o consecinţă a dereglării
activităţii secretorii digestive sub influenţa
stării de tensiune negativă;
apare ca expresie a unei stări tensionale
subiacente.

Anorexia mentală
•Pe fondul subnutriţiei cronice tulburarea
psihică iniţială se accentuează: pacientul
devine apatic, depresiv (idei de inutilitate),
umil şi pierde controlul conştient asupra
stării sale, fapt ce complică posibilitatea de
redresare a funcţiei alimentare.
•Are la baza o stare de conflictualitate, mai
ales cu părinţii. Merge la 25% mortalitate.
•Copilul îşi controlează tot mai bine motivaţia
de foame.
•Este mai frecventă la fetiţe în perioada
pubertăţii (11-15 ani).

•Se deformează imaginea corporală.


•Îşi produc manevre prin care îşi controlează
alimentaţia (diaree, vărsături, aruncă
mâncarea).
•De multe ori viaţa endocrină nu se mai reface,
apar tulburări trofice la nivelul pielii şi scade
secreţia digestivă.
•Apare pervertirea instinctului alimentar.
•Cea mai mare tulburare este în percepţia
propriei imagini corporale.
•Au şi comportamente de tip depresiv.
2. Bulimia
•Exagerarea poftei de mâncare.
•Uneori vine după o stare de anorexie mentală,
în faze mai grave de trecere a anorexiei
mentale.
•Rar apar dereglări hipotalamice.
II. Deprinderile nevrotice

•Uneori tensiunea conflictuală duce la găsirea


unor îndeletniciri cu ajutorul cărora copilul
se degajează de tensiune.
Sunt mai bine inserate şi prind contur asupra
personalităţii.
Prezintă două forme:
•Dureroase - caută prin deprinderi să-şi
producă dureri, pentru rezolvarea unor
conflicte. Caută astfel să scape de tensiunea
produsă de starea de conflict (tensiune
subiacentă produsă de situaţiile normale de
viaţă).
•Ex: scobitul în nas, muşcarea buzelor,
smulgerea părului, frecarea unor leziuni
cutanate până la leziune.
•De plăcere - cautarea plăcerii, care vine să
reechilibreze starea tensională.
•Ex: sugerea degetului, onanie, etc.
III. Nevrozele propriu-zise
•Au forme diferite în funcţie de vârsta
copilului:
•Preşcolar
•Şcolar mic
•Puberi şi adolescenţi
La preşcolari
Stări prenevrotice
•Au un caracter paroxistic, constituind
dezechilibre psihice de scurtă durată
•Ridică mai mult probelma diagnosticului
diferenţial cu epilepsia sau cu alte tulburări
cu substrat organic.
Forme la preşcolari (sub 7 ani):
•Spasmul hohotului de plâns
•Crize de negativism, furie
•Fenomene de tip anxios
•Manifestări funcţional-isterice
•Ex: se naşte un frate şi nu-l acceptă

Nu sunt nevroze, dar există un tip de


organizare!!!
La şcolarul mic îmbracă următoarele forme:

•Ticurile
•Enurezisul
•Encopreza
•Balbismul
•Tulburările cardiace, respiratorii şi digestive
•Cefaleea

Ticurile
•Sunt mişcări sau vocalizări involuntare,
bruşte, rapide, nonritmice şi stereotipe.
•Aceste mişcări apar în starea de veghe fără a
exista un scop care să motiveze acţiunea.
•Sunt repetitive, localizate şi pot fi controlate
prin concentrarea atenţiei.
•Ticul este experimentat de copil ca irezistibil,
dar poate fi suprimat pentru intervale
variabile de timp.
•Ticurile pot apărea fie în urma unor traume de
natură psihologică, fie prin imitaţie, fie prin
fixarea unor mecanisme de apărare.
Ticurile pot fi de două tipuri:
•motorii
•vocale
La rândul lor, fiecare dintre acestea pot fi
•simple
•complexe

Forme
•Ticuri motorii simple sunt clipitul, ridicatul din
umeri sau grimasele faciale.
•Ticuri motorii complexe sunt gesturile faciale,
comportamentele de curăţire, autolovirea,
muşcarea, săritul, etc.
•Ticuri vocale simple sunt tuşitul, dresul vocii,
murmuratul, etc.
•Ticuri vocale complexe sunt repetarea de
cuvinte sau de expresii în afara contextului,
utilizarea de cuvinte inacceptabile social,
chiar obscene (coprolalia), repetarea
ultimului sunet auzit (ecolalia), etc. (DSM-III-
R).
O formă particulară de tic întâlnita destul de
frecvent la copii este tulburarea Tourette.
Aceasta combină ticuri motorii simple cu unul
sau mai multe ticuri vocale.

Enurezisul
•Sau discontrol urinar poate apărea la copii de
peste 2-3 ani, cu pierdere involuntară de
urină.
•Când enureza se manifestă la un copil de
vârstă şcolară, ea este o regresie pe scara
achiziţiilor generată de o situaţie conflictuală.
•Este o formă de apărare patologică, o
modalitate prin care copilul încearcă
inconştient să atragă atenţia anturajului
asupra unei situaţii pe care n-o poate tolera.
•Atitudinea anturajulul are darul de a întări
simptomul. Astfel, pe măsură ce toleranţa
celor din jur scade, manifestările copilului
câştigă în complexitate, apărând elemente
astenice şi obsesiv-fobice ce se reflectă in
personalitatea copilului (devine timid,
nesigur, şi chiar fricos).
Enurezisul poate fi diurn, nocturn sau mixt.

Encopreza
•Are o perturbare a deprinderilor complexe,
pirederea scaunului; poate sa mearga in
comun cu enureza sau separat.
Fragilizeaza psihicul si devine ca un handicap
producator de rusine.

Balbismul
•Este o deteriorare în fluenţa vorbirii
caracterizată prin repetări frecvente sau
prelungiri de sunete sau silabe.
•Este o problema mai ales dacă apare după o
perioadă de dezvoltare normală a limbajului
(3-4 ani).
Copilul trăieşte dureros această disritmie,
deoarece până la apariţia tulburării el îşi
formase deja o relaţie cu lumea, relaţie pe
care o vede acum clătinându-se.

Tulburările cardiace, respiratorii şi digestive

•sunt cauzate de tensiuni conflictuale


proiectate pe aparatul cardio-vascular,
respirator sau digestiv.

Cefaleea
•sau durerea de cap manifestată cronic este
considerată un simptom al nevrozei infantile;
•ea se rezolvă atunci când se descoperă starea
de conflictualitate care a generat-o şi se
soluţionează.

La puberi şi adolescenţi

•Nevroza astenică (neurastenia)


•Nevroza obsesivă
•Nevroza isterică
•Nevroze mixte
Nevroze astenică
•Forma cel mai des întâlnită
•Stare de epuizare psihică, nervoasă
•Apare atunci când tabloul clinic este dominat
de trepiedul:
•Astenie
•Cefalee
•Insomnie

•Fără să apară alte manifestări tipice obsesiv-


fobice, motorii sau isterice
•Mai frecvent la copiii care au crescut foarte
mult în aceeastă perioadă şi în special la fete
Astenia
•Simptom esenţial
•Are două componente (laturi):
Prima latură se manifestă prin:
•Epuizare rapidă a potenţialului nervos
•Fatigabilitate exagerată la efort fizic şi
intelectual
•Senzaţie penibilă de oboseală permanentă,
care nu se ameliorează la repaos ci,
dimpotrivă, este mai accentuată dimineaţa
A doua latură
Pe fondul de sleire psihică descris apar:
•Excitabilitate pe plan vegetativ şi afectiv
•Iritabilitate crescută
•Este vădit deranjat de tot ceea ce se întâmplă
în jur, ca şi cum ar solicita de la el un efort de
adaptare exagerat
•Pe plan afectiv – apariţia unor reacţii
emoţionale cu caracter exploziv, cu mare
tendinţă de generalizare şi exteriorizare,
asupra cărora nu-şi poate exercita controlul
Cefaleea
•Variabilă ca intensitate şi localizare
•Caracter variabil de la o zi la alta
•Se accentuează la emoţii şi efort intelectual
•Contribuie la scăderea capacităţii de
concentrare a atenţiei
•Când atinge valori mai mari este acompaniată
de intense fenomene vegetative sau chiar de
vărsături, după care are tendinţă de
ameliorare parţială
Insomnia
•Astenia şi cefaleea urmează de obicei
insomniei
•Adesea constituie semnalul de alarmă
•Se manifestă la început prin tulburări de
adormire, urmate apoi de un somn
superficial, agitat, cu multe vise, somn care
nu odihneşte
•Dimineaţa are senzaţia de oboseală mai mare
decât la culcare, cu o trăire penibilă de vap
greu
•Visele au caracter neplăcut
•Perioada de somn se reduce treptat
•Adoarme greu dar se trezeşte foarte uşor şi
devreme
Acest trepied se asociază cu o alterare
progresivă a stării generale:
•Inapetenţă
•Labilitate vasculară cu tendinţa la colaps
•Tremurări la extremităţi
•Transpiraţii accentuate
•Cianoza extremităţilor
•Reflexe osteotendinoase exagerate

•Scăderea randamentului şcolar


•Discrete tulburări auditive, vizuale şi de
memorie
•Elemente depresive şi anxioase:
•Stare de nemulţumire permanentă
•Incapacitatea de a lua singur o hotărâre
•Neîncredere în propriile posibilităţi
•Teama nejustificată de întuneric
•Conţinut de idei depresiv

Tulburările anxioase ale copilăriei


Curs 3
Anxietatea
•Anxietatea este o stare afectivă vagă, difuză,
de nelinişte, de apăsare, tensiune, îngrijorare
şi teamă nemotivată, fără obiect, care este
neconformantă din punct de vedere
psihologic (Dicţionar de psihologie).
•Persoana în cauză trăieşte sentimente intense
de insecutritate.

•Tulburările anxioase ale copilăriei sunt o


categorie ce include stările nevrotice în care
anxietatea este elementul clinic predominant.

•Putem vorbi despre trei forme de manifestare


la copil:
•anxietatea de separaţie,
•tulburea evitantă a copilăriei
•anxietatea excesivă

•În primele două categorii anxietatea este


centrată pe situaţii specifice. În cea de-a treia
categorie anxietatea este generalizată la o
varietate de situaţii.
Alte forme
•Adiţional acestor trei forme specifice
copilăriei, putem vorbi şi despre alte tulburări
anxioase care apar şi la adulţi:
•fobia simplă
•fobia socială
•panica
•tulburarea obsesiv-compulsivă
•tulburarea stresului posttraumatic
Anxietatea de separaţie
•Principalul simptom după care se recunoaşte
această tulburare este anxietatea excesivă în
legătură cu separarea de cei de care copilul
este ataşat.
•Când survine supararea, copilul poate
experimenta o anxietate mergând până la
panică.
•Reacţia depăşeşte pe cea aşteptată la nivelul
de dezvoltare al copilului.
Copilul care suferă de anxietate de separare
•Este incomodat când călătoreşte departe de
casă sau de alte locuri familiare.
•El refuză să-şi viziteze prietenii, să meargă în
tabară sau la şcoală, să doarmă la un prieten.
•Poate fi incapabil să stea singur într-o
cameră.
•Prezintă un comportament adeziv, strâns lipit
de părinţi, urmărindu-i prin toată casa.

•Pe lângă aceste simptome comportamentale,


atunci când copilul anticipează o eventuală
separare apar şi o serie de acuze somatice:
dureri gastrice, cefalee, greaţă.
•La copiii mai mari şi la adolescenţi apar
simptome cardiovasculare: palpitaţii,
ameţeală, leşinuri.

•Când sunt separaţi de persoanele de care sunt


ataşaţi aceşti copii sunt adesea preocupaţi de
frici morbide, cum că acestor persoane sau
lor înşişi le poate surveni o boală sau un
accident.
•Îşi exprimă teama de a nu fi pierduţi şi de a nu
se mai întâlni niciodată cu persoanele
respective.
•Copiii mici au preocupări mai puţin specifice,
mai amorfe.
•Pe măsură ce copilul creşte, fricile se pot
sistematiza în jurul unor pericole potenţiale
identificabile.

•Majoritatea copiilor mai mici acuză anxietate


pervasivă în legătură cu pericolele unei
anumite maladii sau în legătură cu moartea.
•Când separarea este ameninţătoare sau
iminentă apare anxietatea anticipatorie.
•Copiii mici suferă numai când separarea
survine realmente.
•Copiii cu această tulburare au adesea frici de
animale, de monştri şi de situaţii care sunt
percepute ca prezentând pericol pentru
integritatea familiei şi a lor înşişi - pot avea
frici exagerate de hoţi, spărgători, răpitori de
copii, de accidente de automobil sau de
călătoria cu avionul, preocupări în legătură cu
agonia şi moartea.

•Ei au dificultăţi în a merge la culcare şi insistă


ca cineva să stea cu ei până adorm.
•Îşi pot face drum spre patul părinţilor sau al
unui frate; pot dormi lângă uşa de la
dormitorul părinţilor sau pot avea coşmaruri
al căror conţinut exprimă fricile morbide ale
copilului.

•Pot să nu experimenteze toate acestea, dar în


schimb să fie cuprinşi de dor de casă şi de
nostalgie , mergând până la disconfort sau
chiar panică, atunci când se află departe de
casă; doresc fierbinte să se întoarcă acasă şi
sunt preocupaţi de fantezii de reunire.
•Aceşti copii pot prezenta episoade recurente
de retragere socială, apatie, tristeţe sau
dificultate de concentrare în muncă sau în
joc.
•Ocazional pot deveni violenţi faţă de o
persoana care forţează separarea.
Pe lângă aceste simptome, pot apărea o serie
de elemente asociate:

•frica de întuneric - poate relata că vede ochi


aţintiţi asupra lor în întuneric, că animale
mitice îi privesc feroce, ori că nişte creaturi
sângeroase se reped la el;
•dispoziţia depresivă - devine mai persistentă
în decursul timpului, justificând diagnosticul
adiţional de distimie sau de depresie majoră;
•sunt pretenţioşi, intrusivi şi cu o necesitate de
atenţie constantă;
•se plânge că nimeni nu-l iubeşte sau nu are
grijă de el şi că doreşte să fie mort, în special
dacă separarea este forţată;
•alţii sunt extrem de conştiincioşi, supuşi şi
dornici să placă;
•când nu sunt făcute nici un fel de cereri de
separare, copiii cu anxietate de separare nu
au de regulă dificultăţi interpersonale.

•În formele sale severe, tulburarea poate fi


foarte incapacitantă, copilul fiind incapabil să
frecventeze şcoala şi să funcţioneze
independent.
•Această tulburare se dezvoltă după unele
stresuri de viaţă , de regulă o pierdere,
moartea unei rude sau a unui animal iubit, o
maladie a copilului sau a unei rude ori o
schimbare în ambianţa copilului.
•Este mai frecventă în familiile strâns unite şi
afectuoase.

•Într-un studiu realizat în 1987, Francis, Last &


Strauss (Turnsr, S.&colab., 1992) au
investigat simptomele anxietăţii de separaţie
pe un lot de 45 copii cu vârste cuprinse între
5 şi 12 ani.
•Ei au constatat existenţa unor diferenţe
semnificative între copiii de 5-8 ani faţă de
cei de 9-12 ani.
•Copiii mai mici prezintă o simptomatologie
mai bogată, din care nu lipsesc coşmarurile
din timpul nopţii şi distresul în urma
separării.
Tulburarea evitantă a copilăriei
•Această tulburare se manifestă printr-o
timiditate excesivă la contactul cu persoane
nonfamiliare, care este de suficientă
severitate pentru a interfera cu activitatea
socială în relaţiile cu egalii, pe o durata de cel
puţin 6 luni.
•Această timiditate este cuplată cu dorinţa
clară de implicare socială cu oameni familiari.
•Relaţiile cu membrii familiei şi cu alte
persoane familiare sunt calde şi
satisfăcătoare.

•Un copil cu această tulburare apare ca fiind


retras social, jenat şi timid când se află în
compania unor persoane nonfamiliare şi va
deveni anxios când i se face chiar şi cea mai
banală cerere de a interacţiona cu străinii.
•Când anxietatea socială este severă, copilul
poate deveni incoerent sau mut, chiar dacă
aptitudinile sale comunicaţionale nu sunt
alterate.
•Aceşti copii nu sunt agresivi, dar sunt lipsiţi
de încredere în ei.
•Tulburarea apare rar singură, fiind însoţită de
regulă de o altă tulburare anxioasă, cum ar fi
anxietatea excesivă.

•Aceste probleme încep de regulă să se


manifeste în primii ani de şcoala, în cadrul
contextului de oportunităţi crescute de
contact social.
•Cu timpul, la unii copii se ameliorează
spontan, în timp ce alţii experimentează o
evoluţie episodică sau cronică.
•În cazurile grave apare o deteriorare severă în
activitatea socială.
Anxietatea excesivă
•Copilul care suferă de anxietate excesivă
tinde să fie extrem de sfios, se teme de
evenimente viitoare, cum ar fi examinările,
posibilitatea unei vătămări sau includerea în
activităţile de grup ale egalilor.
•Se teme în legatură cu satisfacerea
aşteptărilor, cum ar fi punctualitatea,
respectarea dispoziţiilor date, efectuarea
unei activităţi de rutină.
•Este extrem de preocupat de comportamentul
său anterior.

•Copilul poate pierde mult timp interogându-se


despre disconfortul sau pericolul unei
varietăţi de situaţii şi necesită multă
reasigurare.
•Poate fi extrem de anxios în legătură cu
competenţa sa într-o serie de arii şi în special
în legătură cu ce vor crede alţii despre
performanţa sa.
Tulburarea este însoţită de o serie de
simptome pe plan somatic:
•nod în gât
•durere gastrointestinală
•cefalee
•scurtarea respiraţiei
•greaţă
•ameţeală
•dificultăţi în adormire

!!! Copilul este în permanenţă nervos şi


tensionat.

•Acest elev poate manifesta fobie socială,


poate refuza să meargă la şcoală.
•El poate fi un copil extrem de zelos şi
conformist, care caută cu orice preţ
aprobarea.
•Are chiar tendinţe perfecţioniste.
•Este neliniştit pe plan motor şi poate avea
obiceiuri nervoase (îşi roade unghiile sau îşi
smulge părul).
•Poate manifesta preocupări precoce sau poate
refuza să se angajeze în activităţile
corespunzătoare vârstei în care există cerinţe
de performanţă.

•Debut se produce brusc sau gradual, cu


exacerbari asociate cu stresul; poate persista
si in viata adulta ca tulburare anxioasa sau ca
fobie sociala.
•Tulburarea apare mai frecvent la copiii care
sunt unici la părinţi sau sunt născuţi primii şi
în grupurile socioeconomice medii superioare,
în familiile în care există preocupare în
legătură cu performanţa (Last, Strauss &
Francis, 1987).
Avem de-a face cu anxietatea excesivă atunci
când copilul manifestă cel puţin patru dintre
următoarele comportamente:

•Este îngrijorat în mod nerealist în legătură cu


evenimentele viitoare;
•Este preocupat exagerat în legătură cu un
eveniment trecut;
•Are preocupări nerealiste legate de propria sa
competenţă;
•Manifestă simptome somatice;
•Este exagerat de conştiincios;
•Are o nevoie excesivă de aprobare;
•Este incapabil să se relaxeze;
Fobiile
•Fobiile sunt tulburări psihice care se
manifestă printr-o teamă persistentă, evitare,
o stare intensă de anxietate.
•Copilul recunoaşte faptul că teama este
excesivă şi nerezonabilă.
Clasificare
•Fobiile pot fi simple sau sociale.
•La copii, fobiile simple cele mai frecvente
cuprind teama de animale şi trama de
proceduri medicale.
•Fobiile sociale cele mai frecvente la copii
includ teama de a vorbi sau de a mânca în
public.
•Cercetările în domeniu au arătat (Aras, Chapin
& Olivesu, 1972) că numărul fobiilor simple
scade odată cu înaintarea copilului în vârstă
(copilul se teme mai puţin de creaturi
imaginare, de întuneric, de animale), în timp
ce numărul şi complexitatea fobiilor sociale
creşte.
•De asemenea, s-a constatat (Graziano & colab,
1979) faptul că frecvenţa fobiilor este mai
mare la fetiţe decât la băieţi (Turner, S.,
1992).
Panica
•Panica cu sau fără agorafobie se
diagnostichează la copii după aceleaşi criterii
ca şi la adulţi.
•Panica fără agorafobie se caracterizează prin
atacuri spontane de anxietate, cu multiple
simptome fiziologice.
•Panica cu agorafobie cuprinde atacuri de
panică însoţite de comportamentul de evitare
a situaţiilor care consideră că i-ar putea
provoca atacuri de panică.
•Agorafobicul este acea persoană care evită
anumite situaţii de teamă ca acestea să nu-i
provoace un atac de panică.
Tulburarea obsesiv-compulsivă
•Se caracterizează prin apariţia unor gânduri
şi/sau ritualuri comportamentale obsesive şi
deranjante.
•Întreruperea acestor gânduri sau ritualuri
provoacă o stare de stres dusă la extrem.
•Gândurile obsesive cele mai frecvente sunt
cele legate de îndoială, moarte sau
contaminare.
•Comportamentele obsesive cele mai des
întâlnite cuprind spălarea, verificarea,
atingerea, ritualuri de numărare.
•Această tulburare este extrem de rară la copil
(aproximativ 2% din totalul tulburărilor
psihice ale copilăriei).
Stresul posttraumatic
•Este tulburarea anxioasă ce apare la copil pe
fondul unei perioade de stres continuu şi
intens în urma unui eveniment traumatic
(dezastru natural, abuz fizic, etc.).
•Tulburarea se manifestă prin retrăirea
repetată a evenimentului traumatic, evitarea
situaţiilor asociate cu acest eveniment şi
simptome de excitaţie persistentă.

DEVIERILE COMPORTAMENTALE
LA COPIL
Curs 4
Tulburările de comportament
132Tulburările de comportament reprezintă
apariţia unor manifestări de conduită care
depăşesc limita normalităţii la vârsta
respectivă.
133Aceste abateri exprimă atitudinea
structurată a copilului faţă de muncă, alte
persoane, autoritatea educativă, lucruri,
propria persoană.
134Ele sunt numeroase în perioada copilăiei.
135Datorită cadrului foarte larg de
manifestare şi interferenţelor posibile,
tulburările de comportament se confundă
adesea la această vârstă cu psihopatia sau
cu delicvenţa juvenilă.
136Tulburările de comportament pot
constitui expresia mai multor tulburări
psihice, având şi anumite particularităţi în
funcţie de acestea.
137Cu alte cuvinte, ele pot apărea şi sub alte
forme decât de sine stătătoare.
Se pot manifesta:
138Numai ca un simptom în cadrul unei boli
psihice de ordin psihotic sau a unei boli
neuropsihice cu substrat lezional organic
(encefalopatie, epilepsie, tumori, etc.);
139Pot avea un caracter reactiv nevrotic -
sub forma unor reacţii de protest, demisie
sau alte modalităti de manifestare
comportamentală care traduc prezenţa
unor forme de apărare nevrotice;
140Sub forma unor deprinderi negative de
comportament, pe fondul unor condiţii
negative insuficiente şi care, dacă durează
mai multă vreme, pot duce la psihopatie;
141Sub forma unui sindrom în cadrul
anomaliilor de personalitate în acest caz,
copilul şochează prin tendinţa de
organizare dizarmonică a personalităţii.
Aceste forme sunt foarte rezistente la
tratament, constituind de obicei sursa
psihopatiei adultului.

Sunt 4 ipostaze care duc la tulburări de


comportament - de aici 4 categorii de tulburări
de comportament:
142Sub raportul izvorului putem vorbi despre
tulburări de comportament de ordin criză
bio-psiho-socială. Această categorie de
tulburări comportamentale sunt numai
expresia trecerii prin starea de criză. Ele
sunt raportate la anumite etape critice de
vârstă;
143Tulburări de comportament de tip
carenţial, care sunt determinate de carenţe
afective sau carenţe materiale. Carenţele,
indiferent de natura lor, duc la insuficienţe
care nu le satisfac copiilor în cauză nici
trebuinţele elementare. Aceste insuficienţe
duc la tulburări de comportament;
144Tulburări de comportament de tip
sociopatic. În acest caz, comportamentul
deviant îşi are originea într-un eveniment
extrafamilial cu influenţe asupra
individului;
145Tulburările de comportament pot apărea
ca simple simptome în cadrul unor
tulburări psihice mult mai complexe.
Dacă ne referim la fenomenologia clinică de
manifestare tulburările de comportament se
împart în două categorii:
146Tulburări de comportament neepizodice.
Acestea se înlănţuiesc, trec una din alta şi
aproape că nu le poţi sesiza începutul. Ele
nu au caracter de boală, ci pur şi simplu un
rău duce la alt rău;
147Tulburări de comportament epizodice.
Acestea se caracterizează printr-o evoluţie
sinusoidală. Astfel, după o perioadă de
echilibru, apar perioade de dezechilibru şi
comportamentul se modifică.
Clasificarea tulburărilor de comportament în
funcţie de fenomenologia clinică de
manifestare:

Tulburările de comportament neepizodice


148În categoria tulburărilor de
comportament neepizodice intră cinci
tipuri de comportamente deviante:
– neascultarea,
– agresiunea,
– minciuna,
– furtul
– vagabondajul.
Neascultarea
149Cea mai simplă definiţie a neascultării
este refuzul autorităţii, în primul rând
familială, care apoi se generalizează la
nivelul altor forme de autoritate, în special
socială.
150Acest refuz al autorităţii generează
conflicte permanente.
151Neascultarea apare în special la copiii cu
o dezvoltare dizarmonică, cu leziuni ale
sistemului nervos central sau la copiii
retardaţi mintal.
152Un rol important îl are climatul
educaţional.
153Neascultarea este mai frecventă la copiii
educaţi într-un climat de nedreptate şi
lipsă de respect.
154Apare mai ales în familiile în care nu
există un echilibru între dragoste şi
puniţie, familiile cu restricţii excesive, cu
libertate excesivă şi în familiile cu
disensiuni în educaţia copilului.
155De partea cealaltă, supunerea este
reacţia pozitivă a copilului la solicitările
celor din jur şi depinde de relaţia lui
emoţională cu persoanele respective.
156Ascultarea depinde foarte mult de natura
relaţiei părinte-copil.
157Cu cât relatiile copilului cu părinţii sunt
de natură pozitivă, cu atât copilul va fi mai
ascultător.
158Specialiştii consideră că orice puniţie
înainte de 4 ani creşte tensiunea interioară
şi duce la neascultare.

Agresiunea
159Este tendinţa spre comportamente
încărcate de reacţii brutale, destructive şi
de atacare.
160Agresiunea se poate datora şi unor idei
delirante sau anxietăţii.
161Nevroticii agresionează total, pentru a nu
fi ei agresionaţi.

Putem vorbi despre două tipuri de agresiune:


162Agresiunea care vine dintr-un sentiment
de ură şi este asociată cu acesta; în aceast
caz trebuie să se ţină seama de faptul că în
spatele sentimentului de ură există o
anumită stare de conflictualitate care
generează tensiune psihică; astfel, pentru
a reduce agresivitatea, trebuie rezolvat
mai întâi conflictul care generează o astfel
de reacţie şi, în acest fel, redusă tensiunea
psihică;
163Agresiunea care izvorăşte din tendinţa
pulsională a individului; în acest caz avem
de a face cu un copil cu o structură
dizarmonică, înclinat spre rău, care chiar
simte bucurie atunci când face rău.

Minciuna
164Este o reacţie de afirmare neconformă cu
adevărul.
165Ea poate fi o minciună intenţională, un
delict (copilul minte pentru a se răzbuna,
pentru a denigra sau pentru a devaloriza
pe cineva), sau poate fi expresia
tendinţelor de autoapărare.
166Copilul poate minţi şi din dorinţa de a
atrage atenţia sau pentru că imită atitudini
similare ale adulţilor.
167Minciuna este asociată de obicei şi cu
alte tulburări de comportament, mai ales
cu furtul.
168Este foarte important să facem
deosebirea între minciună şi acele greşeli
pe care copilul le face ca efect al
nedezvoltării (ex: spune tata la toţi care
se apropie de el).
169De asemenea, minciuna trebuie izolată de
tendinţa de transformare mitomanică, a
cărei cauză este insuficienta discriminare
între realitate şi fantezie, şi de cofabulaţie.
170Nu se poate spune despre un copil că
minte înainte de 7 ani deoarece până la
această vârstă nu este asimilat conceptul
de minciună.
171 O persoană care minte are conştiinţa
adevarului şi urmăreşte un scop sau un
avantaj.

Furtul
172Este un comportament deviant care se
structurează foarte repede în deprinderi la
copii; aceştia încep de la mici furtişaguri, şi
pot merge până la furturi selective, furturi
prin efracţiune, spargere, tâlhărie.
173Exista situaţii în care copilul nu are
noţiunea valorii morale a actului (copiii sub
5-6 ani ).
174Putem spune despre un copil că fură abia
atunci când suntem siguri că acesta poate
deosebi lucrurile care îi aparţin lui de ale
altora şi are fixate normele etice
elementare.

Acest comportament poate fi generat de o


multitudine de cauze.
175El poate fi un comportament învăţat,
acesta fiind cazul copiilor proveniţi din
familii ce se ocupă cu furtul.
176Copilul poate fura din dorinţa de a se
impune celor din jur, de a-şi asigura
prestigiul, sau pur şi simplu din dorinţa de
posesiune.
177Este mai grav însă când cauzele furtului
sunt de natură patologică.
178Astfel, furtul poate apărea ca simptom in
tulburările isterice (furturi cu caracter
impulsiv) sau pot fi cauzate de insuficienţa
psihică (copilul respectiv nu a achiziţionat
valorile morale).
179Un caz aparte este cel al fetiţei aflate în
perioada instalării ciclului menstrual.
Cleptomania
180Este tendinţa patologică de a fura fără ca
persoana în cauză să urmărească un profit.
181Se caracterizează prin apariţia bruscă şi
obsedantă a impulsului de a-şi însuşi un
obiect, concomitent cu o stare de nelinişte
şi de luptă împotriva acestei dorinţe.
182Realizarea efectivă a furtului duce la o
reacţie de uşurare.

Fuga
183poate fi de două feluri:
– fuga de la şcoală
– cu caracter impulsiv.
a) Fuga de la şcoală.
184Şcoala în general trebuie să se constituie
într-un context de satisfacţie (întâlnire cu
colegii, valorizare personală etc.).
185Atunci când nu se întâmplă acest lucru
apare o gravă alterare a raporturilor
sociale ale copilului.
Cauze
186Există trei categorii de cauze ce pot
determina fuga copilului de la şcoală:
– ţin de copil
– ţin de şcoală
– ţin de familie
Cauze care ţin de copil:
187el nu face faţă cerinţelor (fapt întâlnit în
special la copiii cu intelect de limită
şcolarizaţi în şcoala de masă),
188are un defect ce ţine de sănătatea
somatică şi este blamat de colegi
189nivelul pretenţiilor faţă de rezultatele lui
şcolare depăşeşte cu mult nivelul dotării
intelectuale a copilului (în acest caz copilul
trăieşte un sentiment acut de insucces şi
caută alt mediu de valorizare personală, de
regulă extraşcolar).
190Un caz aparte este atunci cănd ruperea
totală de şcoală este un început de
schizofrenie, refuzul şcolii însemnând
tocmai intrarea în boală.
Cauze care ţin de şcoală:
191caracterul psihopat al pedagogilor;
192lipsa unei atitudini pedagogice
diferenţiate faţă de copiii suferinzi psihic
sau senzorial,
193atitudinea agresivă a colegilor (bătăi,
etc.).
Cauze care ţin de familie:
194devalorizarea conştientă a şcolii din
partea părinţilor,
195grija excesivă a părinţilor pentru copii
( părinţii au tendinţa de a creşte exagerat
dependenţa copiilor faţă de ei şi, drept
consecinţă, aceştia nu se pot adapta
cerinţelor şcolare)
196transformarea şcolii într-o sursă de
anxietate (copilul este pedepsit aspru
pentru cel mai mic insucces, etc.).

b) Fuga cu caracter impulsiv


197Este un comportament repetitiv şi vine
pe neaşteptate.
198Copilul simte un impuls şi o chemare
puternică de a se duce undeva.
199Elementul distinctiv îl constituie
îngustarea stării de conştiinţă în momentul
în care începe fuga.
200Această îngustare a stării de conştiinţă
are o durată şi o intensitate variabile.
201Copilul se trezeşte după câteva ore sau
chiar zile.
202Această formă apare în special la
epileptici, idioţi, imbecili, psihopaţi
impulsivi şi isterici. Are acelaşi mecanism
de descărcare ca al unei crize epileptice şi
copilul rămâne cu amnezie ulterioară.
Vagabondajul.
203Ambele forme de fugă pot continua cu
vagabondaj.
204Vagabondajul este o atitudine deliberată
faţă de mediul familial şi faţă de muncă.
205Copilul are conştiinţa întregii sale
conduite.
206Se caracterizează prin lipsa de domiciliu
(nu simte nevoia), acceptă privaţiuni,
săvârşeşte acte antisociale.
207La şcolarul mic vagabondajul poate
apărea ca o reacţie de răzbunare faţă de
atitudinea sau pedeapsa nejustă, poate fi o
atitudine deliberată cauzată de anumite
stări de panică, frică, anxietate, pe motivul
unor insuccese şcolare (evitarea pedepsei)
sau poate apărea la şcolarii introvertiţi,
sensibili, care suportă cu greu micile
privaţiuni familiale.
Tulburările de comportament epizodice
208Tulburările de comportament epizodice
se caracterizează printr-o întrerupere
bruscă a modului de viaţă.
209După o perioadă de echilibru apar
perioade de dezechilibru.
Această categorie de tulburări se împarte în
două subcategorii
210Tulburări caracterizate printr-o stare de
inhibiţie a comportamentului general.
211Tulburări caracterizate printr-o stare de
dezinhibiţie a comportamentului general.
1. Tulburări caracterizate printr-o stare de
inhibiţie a comportamentului general.
212mutismul
213narcolepsia
214catalepsia
215catatonia
Mutismul
216Apare datorită sistării vorbirii din orgoliu.
217Cu alte cuvinte, copilul se înfurie şi nu
mai comunică.
218El poate fi unul electiv (copilul nu
comunică cu cineva anume), sau unul de
tip isteric (după o criză, copilul nu mai
comunică o perioadă lungă).
219Mecanismul de producere are la bază
anxietatea.
Narcolepsia
220Este procesul de intrare în inhibiţie
brusc, în stările cele mai nepotrivite.
221Copilul simte nevoia subită şi imperioasă
de a dormi în timpul zilei.
222Se poate instala somnul mergând pe
stradă, în situaţii neobişnuite, în râs, etc.
Catalepsia (catatonia)
223Se manifestă printr-o stare de rigiditate
şi creşterea tonusului postural.
224Această hipertonie împiedică mersul, faţa
copilului ia forma de mască, fiind lipsită
total de orice comunicare cu lumea.
225Catalepsia se poate asocia fie cu o stare
de negativism (copilul execută invers
comenzile), fie cu o stare de flexibilitate
ceroasă (poate sta ore întregi în poziţia în
care îl pui), fie uneori cu o sugestibilitate
foarte mare.

Cataplexia
226Este tot o stare de inhibiţie, dar se
produce o pareză generalizată în toţi
muşchii striaţi (suspendarea totală a
tonusului muscular şi a mişcărilor
voluntare, cu cădere).
227Copilul are senzaţia că pică în gol în stare
trează şi nu are nici un fel de control
asupra muşchilor.
228Această tulburare apare brusc, copilul
trăind un sentiment de anxietate pentru că
nu poate face nimic.
2. Tulburări caracterizate printr-o stare de
dezinhibiţie a comportamentului general.
În această categorie de tulburări prevalează
patologic procesul de creştere a excitabilităţii
şi se clasifică după cum urmează:
229Disconfortul epizodic, care poate avea
caracter critic primar şi secundar.
230Reacţiile epizodice: sunt de fapt
tulburările de comportament ce apar ca
simptome în celelalte tulburări psihice
(nevroze, psihopatii, insuficienţe psihice,
psihoze).
I) Discomfortul epizodic primar poate apărea
sub două forme: epileptic şi instinctiv.
231Discomfortul epileptic se caracterizează
prin faptul că şi începutul şi sfârşitul crizei
este extrem de brusc, copilul pierde
contactul cu realitatea, iar comportamentul
ulterior este haotic. Descărcarea faţă de
lumea înconjurătoare este neselectivă
(copilul se descarcă pe obiecte, pe
persoana apropiată). Starea afectivă este
nediferenţiată. Intenţia este difuză, nu
poate fi bănuită. Conştiinţa este îngustată
şi apar amnezii ulterioare. Terminarea
acţiunii nu determină satisfacţii.
232Discomfortul instinctiv se caracterizează
prin faptul că atât începutul, cât şi sfârşitul
crizei sunt tot bruşte, fără întârzâiere între
momentul instalării impulsului şi reacţia
afectivă. Copilul trăieşte o stare afectivă
nediferenţiată. Spre deosebire de epilepsie
însă, el îşi satisface nevoile primare şi
obiectul pe care se descarcă este cel
căutat.

II) Discomfortul epizodic secundar are de


asemenea două forme: impulsivă şi de acting-
out.
233Forma impulsivă se caracterizează prin
aspect critic, durată scurtă, început şi
sfârşit brusc, există o distanţă de la
impuls la răspuns, nu se îngustează
conştiinţa, iar copilul în cauză acţionează,
deşi îşi dă seama că nu face bine (acţiunea
este antisocială).
234Forma acting-out - sunt copiii care, în
ciuda unui comportament supus, îşi
schimbă comportamentul, devin agresivi
încep să consume alcool; în general, sunt şi
ei şocaţi de ceea ce fac; actul în sine nu
are caracter haotic, ci este o acţiune
obişnuită care apare la un om neobişnuit
(acţiunea este o surpriză pentru toată
lumea, inclusiv pentru autor).

HIPERACTIVITATEA
CU DEFICIT DE ATENŢIE
Curs 5
Caracterizare generală
235Hiperactivitatea cu deficit de atenţie este
o tulburare de comportament cu o foarte
mare incidenţă ale cărei simptome
caracteristice sunt impulsivitatea,
neatenţia şi hiperactivitatea.
236Această tulburare debutează în copilărie
şi persistă la un număr important de
persoane şi la vârsta adultă.
237Tulburarea are efect negativ asupra
învăţării şcolare şi are darul de a deteriora
relaţiile sociale ale copilului.
Caracteristicile majore ale copiilor cu
hiperactivitate cu deficit de atenţie sunt
238Susţinerea slabă a atenţiei şi persistenţa
scăzută a efortului la sarcină, în special la
copiii care sunt relativ dezinteresaţi şi
delăsători.
239Aceasta se vede frecvent la indivizii ce se
plictisesc rapid de sarcinile repetitive,
trecând de la o activitate neterminată la
alta, frecvent pierzându-şi concentrarea în
timpul sarcinii şi greşind la sarcinile de
rutină fără supraveghere;

2. Controlul impulsurilor înrăutăţit sau


întârzâierea satisfacţiei.
240Aceasta se manifestă în special în
inabilitatea individului de a se opri şi gândi
înainte de a acţiona, de a-şi aştepta rândul
când se joacă sau discută cu alţii, de a
lucra pentru recompense mai mari şi pe
termen mai lung decât de a opta pentru
recompense mai mici dar imediate şi de a-
şi inhiba comportamentul în funcţie de
cerinţele situaţiei;
3. Activitate excesivă irelevantă pentru sarcină
sau slab reglată de cererile situaţionale
241Copiii hiperactivi se mişcă excesiv,
realizând foarte multe mişcări
suplimentare, nenecesare pentru
executarea sarcinilor pe care le au;
4. Respectarea deficitară a regulilor
242Copiii hiperactivi au frecvent dificultăţi în
a urma regulile şi instrucţiunile, în special
fără supraveghere.
243Aceasta nu se datorează unei slabe
înţelegeri a limbajului, neascultării sau
problemelor de memorie. Se pare că nici în
cazul lor instruirea nu reglează
comportamentul;
5. O varietate mai mare decât normală în
timpul executării sarcinii.
244Nu este încă un consens în legătură cu
includerea acestei caracteristici între
celelalte ale tulburării.
245Mult mai multe cercetări sugerează ca
indivizii hiperactivi prezintă o foarte mare
instabilitate în privinţa calităţii, acurateţei
şi vitezei cu care îşi realizează sarcinile.
246Aceasta se oglindeşte în performanţele
şcolare fluctuante, unde persoana nu
reuşeşte să menţină un nivel de acurateţe
în timpul unor sarcini repetitive, lungi,
obositoare şi neinteresante.
247O parte a acestor caracteristici pot fi
prezente şi la persoane normale, în special
la copiii mici.
248Ceea ce distinge copiii cu hiperactivitate
cu deficit de atenţie de indivizii normali
este gradul şi frecvenţa mult mai mare cu
care aceste caracteristici se manifestă.
Alte câteva caracteristici sunt asociate cu
această tulburare:
249Manifestare timpurie a caracteristicilor
majore.
250Variaţia situaţională.
251Evoluţia relativ cronică.
1. Manifestare timpurie a caracteristicilor
majore
252Mulţi copii hiperactivi au demonstrat
aceste probleme încă din copilaria timpurie
(3-4 ani), iar marea majoritate de la 7 ani.
2. Variaţia situaţională.
253Caracteristicile majore prezintă o
variabilitate situaţională foarte mare.
254Astfel, performanţa este bună în
activităţile de tip unu la unu cu alţii, în
special atunci când se implică tatăl sau o
altă autoritate.
255De asemenea, performanţele indivizilor
hiperactivi sunt mai bune când activităţile
pe care le fac sunt noi, cu un grad ridicat
de interes sau implică consecinţe imediate
ce îi afectează.
256Situaţiile de grup sau activităţile relativ
repetitive, familiare şi neinteresante par să
fie mai problematice pentru ei.
3. Evoluţia relativ cronică.
257Mulţi copii hiperactivi manifestă
caracteristicile în timpul copilăriei şi
adolescenţei.
258Principalele simptome se înrăutăţesc cu
vârsta, majoritatea copiilor hiperactivi
rămânând în urma celor de vârsta lor în
abilitatea de a-şi sustine atenţia, de a-şi
inhiba comportamentul şi de a-şi regla
nivelul de activitate.
Prevalenţă şi evoluţie
259Hiperactivitatea cu deficit de atenţie este
o tulburare frecventă, ea instalându-se în
medie la 3-5% dintre copii.
260Studiile estimative au arătat existenţa
unor diferenţe între diferite culturi în
privinţa frecvenţei tulburării. Astfel, în
Statele Unite (Sandberg & colab., 1980) s-a
estimat că până la 10% din băieţii de
şcoală elementară prezintă această
tulburare, în timp ce în Anglia şi China
frecvenţa raportată este de 2-3%.
Rata sexului
261Rata sexului este de 3:1 (băieţi-fete) pe
eşantioane comunitare şi 6/9:1 (băieţi-fete)
pe eşantioane clinice.
262La fete tulburarea este mai greu de
recunoscut datorită nivelului mai scăzut de
hiperactivitate şi de comportament
disruptiv.
263La adulţi însă, simptomele reziduale ale
tulburării sunt mai evidente la femei decât
la bărbaţi.
264Hiperactivitatea cu deficit de atenţie se
întâlneşte în aproape toate ţările şi
grupurile etnice.
265Este mai des întâlnită la indivizii cu
precedent în tulburările de conduită,
dificultăţi de învăţare, ticuri sau sindromul
Tourette.
266Tulburarea debutează în 50% din cazuri
înainte de 4 ani, dar de cele mai multe ori
nu este recunoscută până la începerea
şcolii.
267Manifestările persistă întreaga copilărie.
Mai târziu apare opoziţionismul provocator
şi tulburările de conduită.
268La adult se manifestă tulburări de
personalitate de tip antisocial.
269O treime dintre copii prezintă semnele
tulburării şi în perioada adultă.
270Hiperactivitatea cu deficit de atenţie are
o evoluţie defavorabilă, prezisă în special
de coexistenţa tulburării de conduită, IQ
scăzut şi tulburarea mentală severă la
părinţi.
271Determină o deteriorare în activitatea
socială şi şcolară, iar principala complicaţie
este eşecul şcolar.
272S-a estimat că (Barkley, 1991) între 15-
50% dintre copiii hiperactivi prezintă cu
timpul o scădere a simptomelor sau cel
puţin ating un punct în viaţă când
simptomele lor încetează a mai fi
maladaptive.
273Cei mai mulţi indivizi hiperactivi vor
continua să prezine simpomele şi în
tinereţe. Literatura de specialitate a
recunoscut abia cu câţiva ani în urmă
faptul că adulţii pot prezenta aceste
simptome şi că ele s-au manifestat din
copilărie.
274Între 35-60% dintre indivizii hiperactivi
vor avea probleme cu agresivitatea,
conduita şi cu violarea normelor legale şi
sociale în timpul adolescenţei, iar
aproximativ 25% au tendinţa de a avea
comportament antisocial ca adulţi.
275Cea mai comună arie de inadaptare este
în activitatea şcolară, unde indivizii
hiperactivi au tendinţa să repete clasa,
necesită educaţie specială, sunt suspendaţi
pentru conduită inadecvată, exmatriculaţi
etc.
276Indivizii hiperactivi cel mai adesea ating
un nivel educaţional inferior persoanelor
normale cu aceeaşi vârstă şi capacitate
intelectuală.
277Aproximativ 35% dintre copiii hiperactivi
vor prezenta dificultăţi de învăţare
(întârziere la citit, matematică, scris,
limbaj) în afara simptomelor specifice
tulburării.
278În urma studiilor longitudinale s-a
constatat că la majoritatea copiilor care au
simptome asociate hiperactivităţii cu
deficit de atenţie, tulburări de conduită şi
comportament antisocial, în adolescenţă s-
a înregistrat abuz de substanţe, în special
tutun şi alcool.
279La indivizii hiperactivi fără tulburări de
conduită această tendinţă este în limitele
populaţiei normale.
Etiologie
280Hiperactivitatea cu deficit de atenţie are
atât o determinare genetică, cât şi de
mediu.
281Evoluţia tulburării este afectată de
relaţiile interpersonale, evenimentele de
viaţă şi tratament.
282Tulburarea are o puternică bază
neurologică şi este asociată cu complicaţii
prenatale sau din timpul naşterii mai mari
decât normal, iar în unele cazuri apare ca
un rezultat direct al unor boli sau traume la
nivelul sistemului nervos central.
Factorii genetici.
283Studiile de psihopatologie în familiile cu
cazuri de hiperactivitate cu deficit de
atenţie, studiile de adopţie şi studiile pe
gemeni sugerează prezenţa unei contribuţii
genetice în etiologia acestei tulburări.
284Evidenţa primară este la taţii copiilor
hiperactivi, care prezintă o incidenţă
crescută de alcoolism, sociopatie, şi un
istoric al copilăriei încărcat de dificultăţi de
învăţare şi comportamentale (Cantwell,
1976; Wender, 1981; Satterfield & colab.,
1974).
285Astfel, într-un studiu realizat în 1971,
Mendelson & colab. au constatat că 25%
dintre taţii copiilor hiperactivi luaţi în
studiu erau alcoolici şi un procent similar
au avut o copilărie încărcată de dificultăţi
de învăţare.
286Într-un studiu similar realizat în 1980,
Stewart & colab. au constatat că, din 37
copii hiperactivi, jumătate aveau o rudă de
gradul I sau II ce prezenta fie o tulburare
psihiatrică serioasă, fie dificultăţi legale
sau la locul de muncă (Kestenbaum, C. &
Williams, D., 1988).

287În 1975, studiind incidenţa factorilor


genetici asupra hiperactivităţii cu deficit
de atenţie, Cantwell a constatat că 50%
dintre părinţii copiilor hiperactivi luaţi în
studiu îndeplineau criteriile clinice pentru
diagnosticul unei tulburări psihice.
288Aceste tulburări erau mai ales alcoolism
şi sociopatie la taţi şi isterie la ambii
părinţi. În plus, 16% dintre taţii copiilor
hiperactivi suferiseră şi ei de
hiperactivitate cu deficit de atenţie în
copilărie.
289În 1973 Willerman a încercat să
demonstreze, printr-un studiu pe perechi
de gemeni monozigoţi şi dizigoţi, că există
o componentă genetică importantă care
determină nivelele de activitate
(Kestenbaum, C. & Williams, D., 1988).
Factorii de mediu.
290Capacitatea de a susţine un nivel eficient
de concentrare intelectuală şi afectivă
derivă, cel puţin în parte, din abilitatea
părinţilor de a întări urmărirea unor
scopuri cu sens.
291S-a constatat că copiii ce provin din
cămine haotice nu reuşesc să-şi dezvolte
această capacitate.
292Atenţia unui copil poate fi fragmentată
de un mediu extrem de distractil sau de
anxietate (în special legată de performanţa
la sarcinile şcolare dificile).
293De asemenea, conflictele psihologice
interne pot determina preocupare,
orientarea atenţiei spre interior şi deci
disturbanţe ale mecanismelor atenţionale.
294Descoperirile recente din domeniul
neurochimiei şi psihologiei cognitive încep
să clarifice o parte dintre mecanismele ce
stau la baza acestei tulburări, mecanisme
care afectează procesarea informaţiei şi
modulările afectelor.
295Aceste metode este posibil să ducă în
viitor la definirea de noi dimensiuni ale
diagnosticului acestei tulburări, care să
permită clinicienilor diferenţierea între
posibilele tratamente educaţionale şi
medicale.
296Chiar dacă această idee nu este
acceptată astăzi, cu mai mulţi ani în urmă
se considera că există o relaţie între
hiperactivitate şi dietă. Acestă teorie
căpătase un grad destul de mare de
credibilitate în urma unor relatări ale
părinţilor, care descriau reacţiile
comportamentale ale copiilor lor
hiperactivi la anumite alimente.
297Cercetarea curentă însă nu a găsit
existenţa nici unui suport ştiinţific pentru
această teorie. Este însă important de
notat faptul că există subgrupuri de copii
hiperactivi care manifestă senzitivitate şi
alergii faţă de anumite medicamente (în
particular faţă de coloranţii alimentari)
care pot creşte simptomele de
hiperactivitate, impulsivitate şi menţinerea
slabă a atenţiei (Parker, 1988).
298Indivizii epileptici sau alţii care trebuie să
ia sedative sau medicamente
anticonvulsive pot să dezvolte tulburarea
ca un efect secundar al medicaţiei sau
această medicaţie le exacerbează
simptomele preexistente.
Baza neurologică
299Cele mai importante rezultate sunt cele
aduse de cercetările efectuate asupra
bazei neurologice a hiperactivităţii cu
deficit de atenţie.
300Contribuţiile recente ale cercetărilor
bazate pe disecţii la nivelul creierului
(Ellenberg & Sperry, 1982) şi ale
psihologiei cognitive (Posner, 1988; Posner
&colab., 1988) sugerează faptul că atenţia
nu este un construct unitar şi că structurile
corticale şi subcorticale în conjuncţie cu
emisferele cerebrale specifice lucrează la
unison pentru a procesa variatele
componente ale sistemului atenţional.
301Evidenţa localizării lateralizate a funcţiei
atenţiei vine de la diferite surse. Heilman &
Van Den Abell (1980) raportează
descreşteri în EEG ritmul alpha la nivelul
emisferei drepte, indicând faptul că
emisfera dreaptă este dominantă pentru
atenţie.
302La adulţii cu disturbări ale emisferei
drepte s-a constatat neglijenţă
hemispaţială (Vallar & Perani, 1986),
vigilenţă şi atenţie scăzută (Mesulem,
1981) şi impersistenţă motorie (Kertesz &
colab., 1985). Voeller si Heilman au obţinut
rapoarte similare la copii.
303În revista lor despre mecanismele
neurologice ale hiperactivităţii cu deficit de
atenţie, Zametkin & Rapoport (1987) arată
că datele existente sugerează faptul că în
această tulburare sunt implicate regiuni
neuroanatomice variate şi mai mulţi
neurotransmiţători.
304Şi mai recent, Hydn, Hern & colab. (1991)
au listat 18 ipoteze neuroanatomice
implicând regiunea septală, sistemul
reticulat, lobii frontali şi localizarea
hemisferică în hiperactivitatea cu deficit de
atenţie. Aceste rezultate disparate arată
complexitatea substraturilor neurologice
ale tulburării.
Contextul psihologic este variabil.
305Mai întâi, instabilitatea poate face parte
dintr-o stare reacţională la o situaţie
traumatizantă.
306Cu cât copilul este mai mic, cu atât modul
în care el exprimă o dificultate motorie sau
o tensiune psihică trece mai uşor prin corp,
determinând o tensiune reacţională.
307Copilul de 2-3 ani şi chiar mai mare
prezintă o instabilitate naturală, obişnuită,
manifestată prin atenţie labilă şi
motricitate explozivă, legată adesea de
multiplicarea experienţelor şi
“descoperirilor”.
308Anturajul însă nu acceptă cu uşurinţă
această conduită şi nu o tolerează. În faţa
atitudinilor intolerante ale mediului, copilul
cu instabilitate motorie îşi poate exacerba
simptomele şi manifestările, instalându-se
o veritabilă instabilitate reacţională.
309Deci se pune problema gradului de
toleranţă al anturajului, în special familiar,
faţă de simptomele psihomotorii.

310Unii copii au însă o instabilitate cu


semnificaţie patologică mai netă,
prezentând conduite cvasiprovocatoare şi
periculoase. Copilul se pune în situaţii
primejdioase sau de reprimare, ca şi când
ar face-o pentru a fi pedepsit sau pentru a
se pedepsi el însuşi.
311Alteori instabilitatea poate fi un răspuns
la o angoasă permanentă, în particular
atunci când predomină mecanismele
mentale proiectiv - persecutive. De
asemenea, poate fi un echivalent al
apărării maniace faţă de angoasele
depresive sau de abandon.
312Sunt cazuri când instabilitatea
psihomotorie este doar un element al unei
organizări prepsihotice sau psihotice.
Tabloul simptomatologic al hiperactivităţii cu
deficit de atenţie
Criteriile de diagnostic
313Conform criteriilor stabilite de American
Psychiatric Association în 1987 (D.S.M.III-
R) un copil poate fi diagnosticat ca având
hiperactivitate cu deficit de atenţie dacă
prezintă cel puţin 8 din următoarele
simptome înainte de vârsta de 7 ani.
A. O perturbare de cel puţin 6 luni, în timpul
căreia sunt prezente cel puţin 8 dintre
următoarele simptome:
3141. Adesea dă din mâini sau din picioare
sau se foieşte pe scaun (la adolescenţi
poate fi limitat la sentimentul subiectiv
de nelinişte);
3152. Are dificultăţi în a rămâne aşezat
atunci când i se cere să facă astfel;
3163. Este uşor de distras de stimuli externi;
3174. Are dificultăţi în a-şi aştepta rândul în
jocuri sau în activităţi de grup;
3185. Adesea trânteşte răspunsuri la
întrebări înainte ca acestea sa fie complet
formulate;
3196. Are dificultăţi în a urma instrucţiunile
date de alţii (şi nu datorită unui
comportament sau lipsei de înţelegere), de
exemplu, eşuează în a termina o
activitate de rutină;
3207. Are dificultăţi în a-şi menţine atenţia
concentrată asupra temelor sau
activităţilor ludice;
3218. Adesea trece de la o activitate
neterminată la alta;
3229. Are dificultăţi în a sta liniştit;
32310. Adesea vorbeşte excesiv de mult;
32411. Adesea întrerupe sau deranjează pe
ceilalţi. Exemplu: se amestecă în jocurile
altor copii;
32512. Adesea pare a nu asculta ceea ce i se
spune;
32613. Adesea pierde lucruri necesare
pentru teme sau activităţi acasă sau la
şcoală. Exemplu: pierde creioane, cărţi,
teme, jucării;
32714. Adesea se angajează în activităţi
periculoase corporal, fără a lua în
consideraţie consecinţele posibile (nu cu
scopul de a da emoţii). Exemplu: aleargă
pe stradă fără a fi atent.

328Simptomele de mai sus sunt citate în


ordinea descrescătoare a puterii de
discriminare bazată pe datele unei testări
naţionale în teren a criteriilor D.S.M.III-R
pentru tulburările de comportament de tip
disruptiv.
B. Debut înainte de etatea de 7 ani.
C. Nu satisface criteriile pentru o dezvoltare de
tip pervasiv.
D. Criterii pentru severitatea tulburării:
n uşoară: puţine dacă nu chiar nici un
simptom în plus faţă de cele cerute
pentru a pune diagnosticul; numai o
deteriorare minimă sau nici o
deteriorare în activitatea şcolară sau
socială;
n moderată: simptome de deteriorare
funcţională între “uşoară” şi “severă”;
n severă: multe simptome în exces faţă
de cele cerute pentru a pune
diagnosticul; deteriorare semnificativă
şi pervasivă în activitate acasă, la
şcoală şi cu egalii.
Manifestarea hiperactivităţii cu deficit de
atenţie
329Elemementele esenţiale ale acestei
tulburări sunt gradele neadecvate din
punct de vedere al dezvoltării, atenţiei,
impulsivităţii şi hiperactivităţii. Subiectul
prezintă o tulburare în fiecare dintre
aceste arii, dar în grade diferite (D.S.M.-III-
R).
330Tulburarea se manifestă de regulă în
majoritatea situaţiilor (casă, şcoală, situaţii
sociale), în grade diferite. Unii pot
prezenta semnele tulburării doar într-un
anumit mediu.
331Simptomele se înrăutăţesc în situaţiile ce
necesită o atenţie susţinută (ex: audierea
profesorului în clasă, efectuarea temelor,
etc.). Semnele tulburării pot fi minime sau
absente când persoana este stimulată
frecvent sau se află sub control strict, ori
se află într-un mediu nou sau într-o situaţie
de “unu la unu”.
În clasă
332Neatenţia şi impulsivitatea se manifestă
prin insuficienta consecvenţă în
îndeplinirea sarcinilor şi dificultăţi în
organizarea şi efectuarea corectă a
activităţii.
333Subiectul dă impresia că nu ascultă sau
nu aude ceea ce i se spune iar activitatea
sa este dezordonată şi efectuată neglijent
şi impulsiv.
334Impulsivitatea se manifestă prin
răspunsuri precipitate la întrebări înainte
ca acestea să fie complet formulate,
comentarii imprudente, nu-şi aşteaptă
rândul la sarcinile de grup, nu se
concentrează înainte de a începe să
răspundă la teme, întrerupe profesorul în
timpul lecţiei, întrerupe sau vorbeşte cu
alţi colegi în timpul perioadelor de
activitate în linişte.
335Hiperactivitatea se manifestă prin
dificultăţi în a rămâne aşezat, ridicatul
excesiv în picioare, alergatul prin clasă,
neastâmpăr, manipularea obiectelor,
răsucitul şi mersul în zig-zag.
Acasă
336Neatenţia se manifestă prin faptul că nu
răspunde la solicitări, nu urmează
instrucţiunile celorlalţi şi prin treceri
frecvente de la o activitate neterminată la
alta.
337Impulsivitatea se manifestă prin
întreruperea sau deranjarea celorlalţi
membri ai familiei şi printr-un
comportament înclinat spre accidente (ex:
apucarea unei tigăi încinse de pe plită).
338Hiperactivitatea se manifestă prin
incapacitatea de a rămâne aşezat când
este de aşteptat să facă astfel şi prin
activităţi excesiv de zgomotoase.
Cu egalii
339Neatenţia se manifestă prin incapacitatea
de a urma regulile unor jocuri structurate
şi incapacitetea de a asculta alţi copii.
340Impulsivitatea se manifestă prin
incapacitatea de a-şi aştepta rândul la
jocuri, deranj, apucarea obiectelor (fără
intenţii rău voitoare), angajarea în
activităţi periculoase fără a lua în
consideraţie consecinţele posibile.
341Hiperactivitatea se manifestă prin
vorbitul excesiv de mult şi prin
incapacitatea de a se juca liniştit şi de a-şi
regla activitatea în conformitate cu
cerinţele jocului.
Hiperactivitatea cu deficit de atenţie
Curs 6
Elementele specifice vârstei
342Manifestarea clinică a hiperactivităţii cu
deficit de atenţie netratată se modifică
odată cu vârsta.
343De vreme ce dezvoltarea atenţiei este
strâns legată de ataşament, există o
relaţie strânsă între comportamentul
cognitiv timpuriu al copilului şi relaţiile lui
interpersonale.
344Copilul hiperactiv este încă din primele
luni de viaţă un copil neobişnuit. El plânge
mult, este iritabil şi doarme mai puţin
decât majoritatea copiilor. Nu reuşeşte să
se joace cu o singură jucărie sau să o
exploreze. Distruge sau pierde până şi cea
mai plăcută jucărie.
Vârsta preşcolară
345La vârsta de 3 ani se observă de regulă
clar hiperactivitatea, neatenţia şi
imposibilitatea de a disciplina un astfel de
copil.
346Tulburarea alterează interacţiunile
părinte-copil. De obicei copilul este mult
mai iritabil şi neascultător faţă de mamă şi,
ca o consecinţă, mamele acestor copii sunt
de regulă mult mai dominatoare şi mai
negativiste, fiind greu de interacţionat cu
ele.
347La preşcolari apar semnele
hiperactivităţii motorii grosiere (ex:
alergatul sau căţăratul excesiv), copilul
este în continuă mişcare, iar inatenţia şi
impulsivitatea se manifestă mai frecvent
prin trecerea de la o activitate la alta.
La şcolarul mic
348Elementele predominante sunt
neastâmparul şi neliniştea excesivă.
349Inatenţia şi impulsivitatea pot contribui
la eşecul în îndeplinirea sarcinilor şi
instrucţiunilor trasate sau la efectuarea
neglijentă a activităţii repartizate.
350Copilul manifestă frecvent dificultăţi de
învăţare. Unii par a avea probleme
perceptive primare (cum ar fi tendinţa de a
inversa literele sau numerele). Alţii au
dificultăţi în învăţarea cititului (dislexie),
care de regulă sunt secundare
impulsivităţii cu care ei realizează scanarea
vizuală. Dificultăţile de învăţare pot deriva
însă şi din slăbirea altor aspecte cognitive.

În perioada gimnaziului
351Copiii cu hiperactivitate cu deficit de
atenţie sunt de regulă adânciţi în conflict.
352Părinţii sunt incapabili să-i mai
stăpânească, profesorii nu reuşesc să-i
ajute să se adapteze la regulile clasei,
colegii sunt deja plictisiţi de
comportamentul lor imatur şi provocativ,
într-o permanentă cerere de atenţie,
vecinii se plâng în permanenţă că le
distrug proprietatea şi că le influienţează
negativ copiii.
353Până acum unii au fost deja greşit
diagnosticaţi ca având tulburări de
conduită sau dificultăţi de învăţare.
354Pe măsură ce copilul devine conştient de
dificultăţile lui de învăţare, de izolarea
socială în care se adânceşte, stima de sine
scade treptat şi devin tot mai pronunţate
laturile depresivă şi sociopatică ale
personalităţii.
355Stima de sine scăzută este în parte
reactivă, fiind reflectarea nereuşitei în
îndeplinirea sarcinilor, rejecţiei sociale,
sentimentelor de izolare şi incapacităţii de
a susţine relaţiile de ataşament.
356Incapacitatea lor de a-şi susţine atenţia
sau de a menţine un interes prelungit
pentru o activitate duce la sentimente de
plictiseală şi la o difuzie a identităţii.
357Dezorganizarea internă evoluează în
paralel cu comportamentele simptomatice
haotice.
358Acestor copii le lipseşte angajamentul şi
direcţia şi nu reuşesc să-şi direcţioneze
eforturile în secvenţe de reuşită cu sens.
359Dezvoltarea continuităţii emoţionale
(realizarea legăturii interne dintre
percepţii şi înţelegere pe de o parte şi
sentimente pe de altă parte) poate fi de
asemenea dificilă pentru aceşti copii
(Gardner, 1979).

Pubertatea
Pentru mulţi copii hiperactivi, pubertatea se
constituie într-un punct crucial de tranziţie
în manifestarea tulburării.
Schimbările hormonale par să mărească
controlul cortical şi să diminueze
hiperactivitatea.
Cazurile care nu înregistrează această
diminuare în simptomatologie se manifestă
în adolescenţă prin creşterea agresivităţii,
dificultăţi de învăţare şi un neastâmpăr
emoţional şi comportamental.
Adolescenţa
Adolescenţii care urmează tratament
psihoterapeutic îşi pot dezvolta mecanisme
compensatorii care le permit să-şi
controleze comportamentul.
Ceilalţi persistă într-un comportament de
continuă căutare de stimuli şi de asumare
a riscului.
Studiile au arătat o incidenţă mai mare a
abuzului de substanţe la adolescenţii cu
hiperactivitate cu deficit de atenţie
reziduală, posibil ca o metodă de a diminua
neastâmpărul motor şi anxietatea
subiectivă.
Adolescenţii care au avut în copilărie
hiperactivitate cu deficit de atenţie
asociată cu o tulburare de conduită au
tendinţa de a adopta acum un
comportament antisocial şi criminal.

Adulţii
360Pe parcursul dezvoltării, hiperactivitatea
motorie diminuează, atingând nivele de
agitaţie controlabile, însă deficitul de
atenţie şi impulsivitatea pot persista până
la vârsta adultă.
361Aceste caracteristici pot lua forma
abuzului de droguri sau alcool, asumării
riscului, activităţilor explozive şi
antisociale.
362Atenţia fragmentară poate duce la o
judecată slabă, la obiective neatinse.
363Căsătoriile pot fi dezbinate, prieteniile
pierdute, munca neproductivă.
364De regulă aceşti adulţi sunt părinţi
inconsecvenţi.
365Ei pot dezvolta tulburări de personalitate.
366Astfel, într-un studiu realizat în 1981, R.
L. Gomez a constatat că există o incidenţă
crescută a hiperactivităţii cu deficit de
atenţie în copilărie la pacienţii internaţi cu
psihoze sau tulburări caracteriale.
367În studii similare, alţi cercetători au
demonstrat că un număr substanţial de
pacienţi diagnosticaţi cu personalitate de
tip borderline (Andrulonis, 1982) şi atacuri
de furie necontrolate (Elliott, 1982) au
suferit în copilărie de hiperactivitate cu
deficit de atenţie.
368De asemenea, o treime dintre bărbaţii
adulţi alcoolici s-a găsit că au sindrom
hiperkinetic rezidual (Wood, 1983).

Elementele asociate
369Variază în funcţie de etate: stima de sine
scăzută, labilitatea afectivă, toleranţa
redusă la frustrare, accesele de mânie,
insuccesul şcolar, simptomele
opoziţionismului provocator, tulburări de
conduită, tulburări de dezvoltare specifice,
encomprezisul funcţional, semne
neurologice minore, nelocalizate, disfuncţii
perceptiv-motorii.
370Mulţi copii cu tulburare Tourette au şi
hiperactivitate cu deficit de atenţie.
Subtipurile clinice ale hiperactivităţii cu deficit
de atenţie
371Studiile clinice diferenţiază între mai
multe subcategorii de copii cu
hiperactivitate cu deficit de atenţie (Hunt,
R., 1988).
Potenţialele subtipuri clinice au fost
identificate pe baza următoarelor criterii:
- cei care au un istoric familial ce cuprinde
tulburări atenţionale, tulburări
comportamentale, alcoolism sau tulburări
afective (Cantwell, 1976);
- cei care au un istoric medical ce cuprinde
traume prenatale sau perinatale sau boli
(Gillberg & Rasmussen, 1982);
- cei care au simptome fizice şi neurologice
ce cuprind: anomalii fizice minore
(Rappaport, 1974), simptome neurologice
cum ar fi o întârzâiere a coordonării motorii
şi fine (Schaffer, 1978);

372- vârsta de debut;


373- prezenţa simptomelor comportamentale
cum sunt agresivitatea, tulburările de
conduită (Satterfield, 1981) şi discontrolul
exploziv (Elliott, 1982);
374- cei cu dificultăţi cognitive cum ar fi
tulburările specifice de învăţare (O’Brien,
1982);
375- cei cu simptome afective, inclusiv
depresia şi anxietatea de separaţie
(Gordon & Oshman, 1981).

376Alţi factori care pot afecta abordarea


clinică a copiilor cu sindrom hiperkinetic şi
răspunsul lor la medicamente sunt (Hunt,
R., 1988):
n - mediul familial şi cultural (Idol-
Maestas, 1981);
n - variabilele psihofiziologice cum sunt
anomaliile în EEG (Satterfield, 1973)
sau frecvenţa răspunsului
electrocortical (Dykman, 1982).
Diagnosticul diferenţial
377Conform cu DSM-III-R, diagnosticul
diferential se face cu:
a) în mediile inadecvate,
dezorganizate sau haotice
b) cu retardarea mintală
c)cu tulburările de dezvoltare de tip
pervasiv
d) cu tulburările afective
e) cu tulburarea cu deficit de atenţie
nondiferenţiat
a) în mediile inadecvate
378dezorganizate sau haotice copiii pot avea
dificultăţi în menţinerea atenţiei şi în
comportamentul orientat spre scop.
379În acest caz este necesar să se determine
dacă comportamentul dezorganizat este în
primul rând o funcţie a ambiţiei haotice
sau dacă se datorează hiperactivităţii cu
deficit de atenţie;
b) cu retardarea mintală
380în care pot apărea elemente ale
hiperactivităţii cu deficit de atenţie; se
pune diagnosticul adiţional de
hiperactivitate cu deficit de atenţie doar
dacă simptomele sunt excesive pentru
vârsta mintală a copilului;
c) cu tulburările de dezvoltare de tip pervasiv
381caz în care diagnosticul de hiperactivitate
cu deficit de atenţie este exclus;
d) cu tulburările afective
382unde apare agitaţia psihomotorie şi
dificultatea de concentrare; în aceste
cazuri se ia în consideraţie diagnosticul de
tulburare afectivă înainte de a pune
diagnosticul de hiperactivitate cu deficit de
atenţie;
e) cu tulburarea cu deficit de atenţie
nondiferenţiat
383caz în care nu apare impulsivitatea şi
hiperactivitatea.

384Robert Hunt (1988) consideră că


diagnosticele posibile adiţionale ce
trebuiesc luate în consideraţie atunci când
se pune diagnosticul de hiperactivitate cu
deficit de atenţie sunt:
n tulburările de învăţare,
n tulburările afective,
n tulburările anxioase,
n tulburarea de personalitate antisocială,
n tulburările de conduită şi
opoziţionismul provocator.
Particularităţile şcolare ale copiilor cu
hiperactivitate cu deficit de atenţie
385În prezent, relaţia exactă între
dificultăţile de învăţare şi hiperactivitatea
cu deficit de atenţie este neclară (Silver,
1990, citat de Bender & William, 1993).
386Problema majoră ce intervine în definirea
relaţiei dintre dificultăţile de învăţare şi
hiperactivitatea cu deficit de atenţie o
reprezintă criteriile neconsecvente
utilizate pentru diagnosticul celor două
tipuri de tulburări.
387Fiecare se presupune că rezultă dintr-o
tulburare neurologică.
388Într-o dificultate de învăţare sunt
afectate principalele procese psihologice
implicate în învăţare.
389În hiperactivitatea cu deficit de atenţie
trebuie să se manifeste cel puţin trei
caracteristici: hiperactivitatea (deficite în
controlul nivelului activităţii motorii),
atenţia (deficite în concentrarea şi
susţinerea atenţiei) şi impulsivitatea (lipsa
reflectării înainte de a acţiona) ,(Shaywitz
& Shaywitz, 1988, Silver, 1990, în Bender &
William, 1993).
390The Intergency Commite on Learning
Disabilities (Shaywitz, 1987) estimează
faptul că numărul elevilor americani ale
căror dificultăţi de învăţare sunt însoţite
de hiperactivitate variază între 5% şi 25%.
391În 1990 Silver estimează aceste procente
ca fiind între 15% şi 20%.
392De asemenea, un procentaj mare de copii
hiperactivi sunt diagnosticaţi ca având şi
dificultăţi de învăţare.
393Dintre elevii diagnosticati ca hiperactivi,
între 30% şi 40% au nevoie de educaţie
specială (Bender & William, 1993).
394Un procent notabil de copii cu
hiperactivitate cu deficit de atenţie (23-
30%) nu au performanţe şcolare la nivelul
vârstei şi capaciăţii lor intelectuale
(Epstein, 1991, Frocl & Lahey, 1991,
Shaywitz & Shaywitz, 1991).
395Se speculează că problemele legate de
hiperactivitate, impulsivitate şi atenţie
interacţionează şi astfel produc dificultăţi
şcolare (Weiss & Hechman, 1986).
396Aceste dificultăţi şcolare ale copiilor cu
hiperactivitate cu deficit de atenţie includ
repetarea clasei (Barkley, 1988) şi
achiziţionarea unui număr mult mai mic de
cunoştinţe, în ciuda potenţialului
intelectual ( Coleman, 1992, Bender &
William, 1993).
397Educarea unui copil cu deficit de atenţie
(cu sau fără hiperactivitate) este o
adevarată piatră de încercare pentru
învăţător (Parker, 1988).
398Copiii cu deficit de atentie fără
hiperactivitate sunt incapabili să-şi
menţină atenţia la sarcină, sunt
dezorientaţi şi adesea uită sarcinile şi
rutina clasei.
399Aceşti copii dau impresia că trăiesc în
altă lume şi pot să arate o atitudine pasivă
în clasă.
400Copiii cu hiperactivitate cu deficit de
atenţie au de asemenea dificultăţi de
organizare şi uită procedurile şcolare.
401În plus, prin comportamentul lor impulsiv
şi hiperactiv, tulbură activitatea normală a
întregii clase.
402Au tendinţa de a manifesta o “neatenţie
activă”, determinând astfel întreruperea
din activitate şi a altor copii din jurul lor.
403Ei devin o figură proeminentă în clasă,
însă în sens negativ.
404Au tendinţa de a vorbi excesiv, de a nu se
adapta, de a nu asculta, de a reacţiona
excesiv la evenimentele clasei, sunt
imaturi, nepregătiţi, neatenţi şi, în cazurile
cele mai serioase, pot fi descrişi ca
sălbatici, agresivi şi cu tendinţa de a
discredita autoritatea învăţătorului (aceste
cazuri exreme este posibil sa fie
diagnosticate adiţional şi cu tulburări de
conduită).
405Aceşti copii prezintă un pattern al acestui
comporament încă din grădiniţă şi, în lipsa
tratamentului, comportamentul lor va fi
astfel pentru mulţi ani de şcoală.
406Într-un studiu lonitudinal realizat în 1988,
Bodreault & colab. au demonstrat faptul că
subiecţii hiperactivi pervasivi, care se
manifestă atât la şcoală, cât şi acasă,
prezintă semnificativ mai multe dificultăţi
în învăţarea citirii decât copiii normali.
407De asemenea, alte studii (Parker, 1988)
au arătat prezenţa unor întârzâieri în
învăţarea scrierii la copiii hiperactivi.
TULBURAREA DE CONDUITĂ
Curs 7
Caracterizare generală
408Alături de anxietate şi depresie,
tulburarea de conduită este una dintre cele
mai frecvente tulburări psihologice
diagnosticate în copilărie (Gale
Encyclopedia of Childhood and
Adolescence, 2001).
409În funcţie de populaţie, frecvenţa acestei
tulburări variază între 6-16% la băieţi şi 2-
9% la fete.
410Simptomele tulburării de conduită includ:
agresiunea, distrugerea proprietăţii,
minciună sau furt, şi încălcare gravă a
regulilor.
411Modalitatea specifică în care aceste
activităţi sunt “duse la îndeplinire” variază
cu vârsta, mai exact odată cu dezvoltarea
cognitivă şi fizică.
412Astfel, în copilăria timpurie copilul poate
manifesta opoziţie faţă de autoritate
(simptom caracteristic opoziţionismului
provocator), iar apoi, gradat,
comportamentul său va deveni din ce în ce
mai deviant:
► În timpul claselor primare va adopta
comportamente mult mai grave cum
sunt a minţi, a fura din magazine sau a
a se bate cu colegii la şcoală.
► În timpul pubertăţii şi adolescenţei va
da spargeri, va fura, va viola.
Diferenţe între sexe
413Băieţii au tendinţa de a manifesta
comportamente mai confrontative, cum
sunt lupta, furtul, vandalismul şi
problemele disciplinare,
414Fetele se manifestă mai ales prin
minciună, abuz de substanţe şi prostituţie.

Forme ale tulburării


415În funcţie de vârsta de debut, au fost
identificate două forme ale tulburării de
conduită:
1.Tipul care debutează în copilărie
2.Tipul care debutează în adolescenţă
1. Tipul care debutează în copilărie
416Este mult mai frecvent la băieţi; individul
manifestă cel puţin unu dintre criteriile
tulburării înainte de vârsta de 10 ani şi
până la pubertate va avea de regulă o
tulburare de conduită cu toate simptomele.
417Aceşti copii sunt mult mai predispuşi să
dezvolte ulterior, ca adulţi, o tulburare de
personalitate de tip antisocial.

2. Tipul care debutează în adolescenţă


418Are tendinţa să fie mai blând şi nu
manifestă simptome înainte de vârsta de
10 ani.
419Adolescenţii cu acest tip de tulburare de
conduită sunt numai cu puţin mai mulţi
băieţi decât fete, au relaţii interpersonale
cu grupul de aceeaşi vârstă mult mai
normale şi au o tendinţă mai mică de a
evolua spre o tulburare de personalitate de
tip antisocial ca adulţi.
420Comportamentele lor antisociale sunt de
regulă mai marcante atunci când se află în
prezenţa altora.
421Această tulburare este în esenţă de
natură socială, ceea ce înseamnă că
pattern-urile comportamentale ale acestor
copii sunt diferite.
422Atunci când afirmăm despre un copil că
suferă de tulburare de conduită trebuie să
ţinem cont de rolul lui social, de
comportamentele specifice care sunt
aşteptate de la el şi de gradul în care el se
adaptează la aceste cerinţe.
423Într-o cercetare recentă realizată pe un
lot de 177 copii cu vârste cuprinse între 7
şi 12 ani referiţi spre tratament clinic
ambulatoriu (Lahey & colab., 1990) s-a
constatat că diagnosticul de tulburare de
conduită a acestor copii corelează cu un
anumit profil de personalitate al tatălui
biologic (comportament antisocial,
antecedente penale, suspendări de la
şcoală, tulburare de personalitate de tip
antisocial) şi cu condamnări pe linie
criminalistică ale rudelor biologice.
424Studiile de psihologia dezvoltării au
arătat (Campbell & Ewing, 1990) că
relaţiile disfuncţionale timpurii dintre
părinţi şi copil duc la deficite ulterioare în
reglarea afectivă şi în formarea
aptitudinilor cognitive şi sociale.
425Aceste relaţii disfuncţionale sunt
predictori ai unei slabe adaptări şcolare şi
sociale în clasele primare.

Evoluţie
426Spre o tulburare de conduită a
adolescenţei s-au identificat două trasee
distincte:
1.debutul timpuriu al comportamentelor
problematice (care este cel mai bun
predictor al severităţii şi frecvenţei
comportamentul agresiv şi antisocial
de mai târziu)
2.debutul acestor comportamente la o
vârstă mai înaintată (Dumas, J., 1992).
Prevalenţă
427Împreună, tulburarea de conduită şi
opoziţionismul provocator au o rată a
prevalenţei în populaţie între 8% şi 12%.
Diagnostic
428Avem de-a face cu o tulburare de
conduită atunci când copilul manifestă cel
puţin trei dintre următoarele
comportamente:
§ fură;
§ lipseşte de acasă peste noapte cel
puţin de două ori;
§ minte des;
§ pune foc deliberat;
§ chiuleşte de la ore des;
§ intră în diferite locuri prin efracţie;

§ distruge proprietatea altora;


§ se comportă crud cu animalele;
§ forţează pe altcineva la activităţi
sexuale;
§ foloseşte arme în dispute;
§ iniţiază des dispute fizice;
§ se comportă crud fizic cu alţii.
429De la tulburările de conduită la
delicvenţa juvenilă nu este decât un pas.
Criteriile de diagnostic
430În conformitate cu “Manualul pentru
diagnosticul şi statistica tulburărilor
mintale” (The Diagnostic and Statistical
Mannual of Mental Disorders - DSM IV)
editat de asociaţia Psihiatrilor Americani,
tulburarea de conduită este prezentă
atunci când un copil sau un adolescent:
1.în mod repetat violează drepturile
altora sau violează regulile şi normele
sociale potrivite vârstei sale;
2.acest pattern comportamental
deteriorează semnificativ funcţionarea
sa pe plan social, academic sau
ocupaţional.
431Pentru a diagnostica un copil sau un
adolescent cu tulburare de conduită este
necesar ca trei sau mai multe dintre
următoarele criterii să fie prezente în
ultimele 12 luni, şi cel puţin un criteriu să
fie prezent în ultimele 6 luni:
Agresiunea
copilul sau adolescentul:
432se luptă, îi ameninţă sau îi intimidează pe
alţii;
433iniţiază lupte fizice;
434foloseşte o armă care poate cauza rău
serios;
435este crud din punct de vedere fizic cu
oamenii;
436este crud din punct de vedere fizic cu
animalele;
437fură în timp ce-şi confruntă victima;
438forţează altă persoană la activităţi de
natură sexuală.
Distrugerea proprietăţii
copilul sau adolescentul:
439se angajează deliberat în activitatea de a
provoca un incendiu, cu intenţia de a
produce pagube serioase;
440distruge deliberat proprietatea altora
(altfel decât prin foc)
Minciună sau furt
copilul sau adolescentul:
441intră prin efracţie în casa, clădirea sau
maşina altcuiva;
442minte pentru a obţine bunuri, favoruri
sau pentru a evita obligaţii;
443fură obiecte de valoare fără a se
confrunta cu victima.
Violare serioasă a regulilor
copilul sau adolescentul:
444stă afară până târziu noaptea înainte de
vârsta de 13 ani, în ciuda interdicţiei date
de părinţi;
445fuge de acasă o dată pentru o perioadă
lungă de timp sau de două ori peste
noapte;
446chiuleşte de la şcoală înainte de vârsta
de 13 ani.
447Deoarece copiii şi adolescenţii cu
tulburare de conduită au adesea tendinţa
să minimalizeze seriozitatea
comportamentului lor, diagnosticul se
bazează pe observaţiile părinţilor,
profesorilor, a altor autorităţi, a grupului
de aceeaşi vârstă şi ale victimelor.
448În general, copilul va prezenta o
încăpăţânare exterioară, care ascunde de
fapt o stimă de sine scăzută, va demonstra
un grad redus de empatie faţă de
sentimentele altora sau de remuşcare
pentru propriile acţiuni.
Tulburarea este asociată cu:
449activitate sexuală timpurie;
450abuz de substanţe;
451acte nesăbuite;
452ideaţie suicidară.
De asemenea, de tulburarea de conduită se pot
lega:
453probleme de sănătate cronice,
454hiperactivitate cu deficit de atenţie,
455sărăcie,
456conflict familial,
457istoric familial legat de dependenţa de
alcool,
458tulburări de dispoziţie,
459schizofrenie.
460Comportamentele asociate cu tulburarea
de conduită pot fi considerate “răspunsuri
normale” în contextul anumitor condiţii
sociale de o violenţă extremă.
461Exemple elocvente în acest sens sunt
zonele de război sau cartierele cu o rată
mare a criminalităţii. În aceste zone,
ameninţările obişnuite la adresa vieţii şi
proprietăţii pot încuraja comportamentele
agresive şi de înşelare ca răspunsuri
protective.
462Din acest motiv, trebuie întotdeauna luat
în consideraţie contextul social şi economic
în care se produc comportamentele şi în
unele cazuri se indică utilizarea unui model
bazat pe traumă.
463Majoritatea copiilor cu tulburare de
conduită încetează să mai manifeste
comportamente extreme până la vârsta
adultă, dar un număr substanţial dintre ei
continuă aceste comportamente şi dezvoltă
o tulburare de personalitate de tip
antisocial.
Subtipurile clinice ale tulburării de conduită
464Tulburarea de conduită a fost pentru
prima dată inclusă în DSM – III (American
Psychiatric Association, 1980).
465În ultima ediţie a Manualului pentru
Diagnosticul şi Statistica Tulburărilor
Mintale (DSM – IV) vârsta de debut a
simptomelor antisociale este utilizată
pentru a determina subtipurile tulburării
de conduită.
Se vorbeşte astfel despre:
466debut timpuriu – atunci când apare cel
puţin un simptom antisocial înainte de
vârsta de 10 ani;
467debut în adolescenţă – atunci când primul
comportament antisocial apare la sau după
10 ani.
468Această subclasificare a fost determinată
de rezultatele unei întregi serii de
cercetări, care au constatat că există
diferenţe mari între cele două tipuri de
tulburare de conduită şi chiar cauzele sunt
complet diferite.
469Astfel, s-a constatat că, în cazul
debutului timpuriu, predomină numărul
băieţilor, aceştia sunt mai agresivi şi
tulburarea de conduită este de cele mai
multe ori asociată cu hiperactivtate cu
deficit de atenţie.
470Înainte de debutul tulburării de conduită
aceşti copii au manifestat opoziţionism
provocator, deficite neuropsihologice,
eşecuri pe plan şcolar sau dezavantaje pe
plan familial.
DSM - IV descrie patru subtipuri de tulburare
de conduită:
471socializat
472subsocializat
473agresiv
474nonagresiv
475Scopul acestui sistem de clasificare este
de a furniza informaţii privind etiologia,
evoluţia, prognosticul şi tratamentul
tulburărilor de conduită.
476Pentru a îndeplini acest scop, clasificarea
trebuie să fie fidelă, validă şi utilă pe plan
clinic (Sanford, M., 1998).
477Fidelitatea în acest caz răspunde la
întrebarea: vor atribui doi clinicieni acelaşi
diagnostic unui copil, în două momente
diferite?
478Validitatea se referă la existenţa unor
diferenţe reale între categorii. Astfel,
fiecare categorie trebuie să se diferenţieze
clar de celelalte prin factorii etiologici
specifici (demografici, familiali, biologici şi
psihologici), istoria naturală şi răspunsul
specific la tratament.
479Utilitatea clinică se referă la existenţa
unor informaţii valide privind cursul clinic
sau răspunsul la tratament.
Opoziţionismul provocator
Diagnostic
480Avem de-a face cu opoziţionism
provocator dacă elevul manifestă cel puţin
cinci dintre următoarele comportamente
deviante:
§ îşi pierde cumpătul adesea;
§ se contrazice des cu adulţii;
§ este uşor de distras;
§ adesea sfidează sau refuză cerinţele
adulţilor de a se conforma la reguli;
§ face deliberat lucruri care enervează
pe cei din jur;
§ îi învinovăţeşte pe alţii pentru propriile
lui greşeli;
§ este uşor de enervat de către alţii;
§ adesea este furios şi îi respinge pe cei
din jur;
§ este adesea răzbunător şi are tendinţa
de a face în ciudă;
§ utilizează limbaj obscen şi înjură.

481Copilul are un pattern de comportament


negativist, ostil, provocator. Nu apar însă
violări importante ale drepturilor
fundamentale ale celorlalţi (ca în
tulburarea de conduită).
482Elevul este certăreţ cu adulţii, îşi pierde
cumpătul frecvent, vorbeşte urât şi este
mânios, este uşor de iritat şi manifestă
resentimente. El sfidează regulile şi îi
acuză pe alţii de propriile erori.
483Simptomele se manifestă atât acasă cât
şi la şcoală, înregistrându-se o creştere a
intensităţii lor în relaţiile cu adulţii pe care
copilul îi cunoaşte mai bine.
484Elemente asociate. Tulburarea se
asociază cu stimă de sine scăzută,
labilitate afectivă, toleranţă scăzută la
frustrare, accese de mânie, uz de
substanţe psihoactive, hiperactivitate cu
deficit de atenţie.
485Evoluţie. Opoziţionismul provocator
debutează de regulă în jurul vârstei de opt
ani, deşi unele simptome se pot manifesta
încă din prima copilărie. Tulburarea
evoluează de regulă în tulburare de
conduită. Ea este mai frecventă la băieţi
decât la fete.

Psihozele copilăriei
Curs 8
Forme:
486Depresia în copilărie
487Schizofrenia infantilă
Depresia în copilărie
488Termenul de depresie este de curând
introdus în psihopatologia copilului. Până
acum treizeci de ani nici nu se pomenea de
depresie la copii.
489Astfel, spre sfârşitul anilor ’50 teoria
psihanalitică, dominantă în acea perioadă,
pleca de la ideea că depresia adultului îşi
are izvorul în sentimentul de vină produs
de instanţa superioară a personalităţii
(superego).
490Copilul însă nu are un superego prea
dezvoltat (deoarece această instanţă se
formează spre adolescenţă), ceea ce
înseamnă că el este incapabil să trăiască
genul de tulburare depresivă specific
adulţilor.
Depresie mascată
491În 1974, Cytryn & McKnew au demonstrat
că la copil pot apărea o serie de probleme
comportamentale care sunt “echivalentul”
depresiei adultului.
492Autorii au denumit această formă depresie
mascată şi includeau aici o gamă extrem de
largă de simptome, de la anxietate la
delicvenţă.
493Singura idee promovată de ei care merită
reţinută este aceea că simptomele unei
tulburări psihice la copil pot fi cu totul
diferite de cele ale adultului.
494În 1978 Lefkowitz & Burton au lansat
ideea că o serie de simptome
asemănătoare cu cele ale adultului pot
apărea şi în copilărie, însă ele pot fi
fenomene ale dezvoltării normale ce se vor
disipa în timp.
495Abia în 1980, în DSM-III, Asociaţia
Psihiatrilor Americani statuează ideea că
nu numai că este corect să se vorbească de
depresie la vârsta copilăriei, dar chiar şi
simptomatologia este aproape identică cu
cea a depresiei adultului. În ediţia revizuită
a aceluiaşi manual (DSM-III-R, 1987) este
descrisă în detaliu depresia copilăriei.
Depresia copilului construct ipotetic legat de
un grup de simptome observabile
496Cea mai nouă orientare în domeniul
psihopatologiei dezvoltării (Cantwell, 1990)
priveşte depresia copilului ca pe un
construct ipotetic legat de un grup de
simptome observabile.
497Definiţia operaţională a acestui construct
se determină pe cale empirică în funcţie de
vârstă.
498Unele dintre simptome pot fi aceleaşi cu
cele ale adulţilor cu tulburare depresive, în
timp ce altele pot fi specifice copilului de o
anumită vârstă. oricare dintre simptome,
luat singur, poate fi considerat un fenomen
normal de dezvoltare.
499Combinaţiile variate însă sau frecvenţa
simptomelor poate fi un indicator de
psihopatologie la o anumită vârstă.
Episodul depresiv
500Un episod depresiv în copilărie are o
durată în medie de 7 până la 9 luni şi
aproximativ două treimi dintre aceşti copii
vor manifesta şi alte episoade recurente în
viaţa adultă (Kovacs, 1989).
501Frecvenţa tulburării în populaţie este
între 2 şi 10% (Turner, S., 1992).
Episodul depresiv major
502Un episod depresiv major la copil apare
(DSM-III-R) atunci când acesta prezintă pe
o perioadă de cel puţin două săptămâni o
dispoziţie depresivă, pierderea interesului
pentru mediu şi/sau iritabilitate.
În plus, apar încă patru dintre următoarele
simptome:
503scade în greutate,
504are tulburări de somn,
505agitaţie psihomotorie sau retardare pe
plan psihomotor,
506oboseală,
507stimă de sine scăzută sau vină excesivă,
508probleme de concentrare şi gânduri
sau/şi tentative de suicid.
509Copiii de vârstă prepuberală (9-12 ani)
pot manifesta adiţional preocupări
somatice, halucinaţii auditive şi/sau
anxietate.

Particularităţi de vârstă şi de sex


510Cercetările au arătat că simptomele
depresiei infantile diferă foarte mult în
funcţie de vârstă şi sex.
511Astfel, copiii până la 10 ani manifestă în
special tristeţe, semne vegetative,
retragere socială şi acuze somatoice
(Turner, S., 1992).
512Băieţii de vârstă şcolară mică adaugă
acestei simptomatologii discuţii cu teme de
suicid, iar fetele manifestă anxietate şi idei
de persecuţie (Achenbach & Edelbrock,
1983).
În diagnosticarea depresiei la copil este foarte
important să facem diferenţierea între:
513Un singur simptom al dispoziţiei
depresive. Dacă acesta apare izolat este
considerat o reacţie normală, de durată
limitată, la o varietate de stimuli din
mediu.
514Sindrom, sau un cluster de simptome ce
implică dispoziţia depresivă.
515Tulburare, care cuprinde sindromul însoţit
de dificultăţi sociale şi educaţionale.
Schizofrenia infantilă
516Schizofrenia este o psihoză cronică,
procesuală, caracterizată prin disocierea
personalităţii (Romilă,A.,1997).
517Persoana pierde contactul cu realitatea,
apar profunde tulburări ale gândirii şi ale
afectivităţii.
518Boala are o evoluţie deteriorantă
(Kraepelin).
Simptome
519Kurt Schneider împarte simptomele din
schizofrenie în:
– simptome de gradul I
– simptome de gradul II.
520Dacă se întâlnesc ambele, stabilirea
diagnosticului este uşoară. Numai cele de
gradul II nu sunt suficiente pentru un
diagnostic pozitiv.
Simptome de gradul I:
521Sonorizarea (ecoul) gândirii - înseamnă
ruperea de unitatea gândire- limbaj, cu o
ascuţire a laturii fizice a fenomenului;
persoana are impresia că este prizonierul
unei gândiri sonore, deoarece îşi aude cu
voce tare gândurile.
522Dialogul vocilor – pentru el vocea
reprezintă un străin pe care îl aude
comentând propria activitate, îi dă ordine
contradictorii, i se adresează pe un ton
imperativ şi pare extrem de periculos.
523Vocile pe care le aude comentează
propria activitate.
524Sindromul Kandinski-Clerambault,
constând în: pseudohalucinaţii
(depersonalizare, derealizare, percepţii
delirante, dispoziţia delirantă, intuiţia
delirantă, idei de relaţie) şi idei de
influenţă (mai ales influenţe corporale,
transmiterea gândurilor din exterior,
senzaţii deosebite transmise din exterior,
spre exemplu sunt convinşi că emoţiile nu
sunt ale lor, ci vin din exterior).
Simptome de gradul II:
525celelalte halucinaţii (optice, gustative,
olfactive, cenestezice) şi intuiţii delirante.
Prevalenţă
526Schizofrenia apare la 0.85-1% din
populaţie.
527Îmbolnăvirea apare şi sub vârsta
adolescenţei, la copii, dar cu multe
particularităţi care nu seamănă cu tabloul
adultului.

Cauzele apariţiei schizofreniei sunt multiple:


528Genetice: dispoziţie specifică poligenică;
frecvenţa bolii este mult mai mare la
rudele schizofrenilor.
529Infecţioasă: boala apare în catatoniile
acute febrile.
530Ipoteza organogenă (a schizofreniei
latente - Bleuler) susţine existenţa unei
personalităţi premorbide schizoide.
4. Factorii de mediu:
531familia schizofrenicului nu este nucleară,
este o familie ciudată în care fiecare are o
independenţă şi o neprecizare de rol ieşită
din comun;
532familia prezintă un caracter schismatic şi
divergent al opiniilor, în casă este o
atmosferă iraţională, paranoidă,
preocupări incestuoase, izolare
socioculturală;
533poate fi vorba despre un minus sexual
între părinţi (şi în acest caz băiatul nu se
identifică cu tatăl şi fata cu mama) sau
poate fi vorba despre o structură familiară
patologică, cu o mamă schizofrenigenă
(rece sau extrem de posesivă, tiranică,
care manevrează copilul, impunându-i, ca
unei proprietăţi, conduita în toate
contextele sociale) şi un tată pasiv şi
ineficient.

Evoluţie
534O schizofrenie tratată în primii trei ani
are şanse mari de remisie.
535Este însă foarte cunoscut faptul că 75%
din cazuri au debuturi mascate şi latente,
care se întind pe ani de zile.
536Se produce astfel un fenomen paradoxal:
tot ce numim în copilărie nevroze,
psihopatii, reacţii, se pot dovedi ulterior
debuturi de schizofrenie.
Semnele principale ale debutului de
schizofrenie sunt (Romilă, A, 1997):
537tendinţa schizofrenicului de a se retrage
de mai multe ori pe zi în camera lui, se
întinde pe pat cu ochii în tavan şi în
această visare îşi derulează conflictul,
nerealizările sexuale, neânţelegerea cu
familia care îl presează pentru realitate,
comparaţia pe care o face continuu că
poate el nu a fost născut aşa;
538atipie: concluzia zilnică a familiei că are
de-a face cu un indisciplinat, încăpăţânat
ieşit din comun care s-a izolat şi care, dacă
treci peste o anumită margine ajunge la
violenţă; critică cu necruţare toate
acţiunile familiei; răceală şi lipsă de interes
pentru joc, relaxare, muncă; face totul doar
ca să fie făcut; este atipia tablourilor
neurastenice şi a decompensărilor
psihopatice, presărată cu momente
emoţionale deosebite care nu se petrec în
public, ci în camera lui, unde poţi să-l
găseşti plângând;
539disperă, acuzând că nu mai poate să se
concentreze.
La copil
540Termenul de schizofrenie a fost introdus
pentru prima oara în patologia infantilă de
către Potter în 1933. Majoritatea autorilor
adoptă o atitudine prudentă, menţinând în
cadrul schizofreniei doar formele ce apar
după vârsta de 10 ani. Se consideră că 1-
5% din schizofreniile adultului debutează în
copilărie. Prevalenţa bolii în copilărie este
de 3-4 la mie.
541La copil, spre deosebire de adult, din
cauza insuficientei dezvoltări a funcţiilor
psihice, a experienţei de viaţă redusă, a
insuficientei delimitări dintre imaginar şi
real, simptomatologia este mai slab
conturată, mai săracă, mai ştearsă şi,
uneori modificată de existenţa - mai ales la
vârstele mici - unui sindrom defectual.
Forme clinice
542Formele clinice asemănătoare cu cele
întâlnite la adult, existente şi la vârsta
puberală şi la adolescenţă sunt:
– schizofrenia simplă;
– schizofrenia hebefrenică;
– schizofrenia catatonică;
– schizofrenia paranoidă;
– schizofrenia latentă;
– episodul schizofrenic acut;
– schizofrenia reziduală;
– forma schizoafectivă;
– forma neprecizată.
543Există însă şi forme clinice specific
infantile pe care le voi descrie mai
amănunţit în acest capitol.
Diagnosticul schizofreniei infantile
(Ghiran,1991) cuprinde diagnosticul pozitiv şi
cel diferenţial:
544Diagnosticul pozitiv:
– dificil datorită varietăţii manifestărilor
psihopatologice, absenţei unor
modificări paraclinice caracteristice şi
faptului că numeroase alte afecţiuni
pot prezenta în cursul evoluţiei lor un
aspect schizofreniform.
– Diagnosticul schizofreniei la copil şi
adolescent se sprijină pe datele clinico-
evolutive, anamnestice şi paraclinice
(de excludere).
Diagnosticul diferenţial se face cu:
– manifestările nepsihotice (nevroză,
tulburări de comportament şi
personalitate, tulburări organice);
– episodul maniacal din psihoza maniaco-
depresivă ridică probleme de
diagnostic diferenţial în special cu
forma hebefrenică a schizofreniei, iar
episodul depresiv cu forma catatonică;
– tulburările de personalitate de tip
schizoid, care apar la unii copii în
perioada pubertăţii şi adolescenţei, ca
urmare a amplificării sensibilităţii,
susceptibilităţii şi dificultăţilor de
socializare; acestea se diferenţiază de
schizofrenie prin caracterul lor
temporar şi prin absenţa alurii
procesuale a bolii;
– psihozele organice (infecţioase, toxice,
traumatice, tumorale etc.);
– formele severe de oligofrenie,
surditatea şi afazia congenitală crează
probleme de diagnostic cu forma
autistă a schizofreniei infantile.

Forme de schizofrenie infantilă


545Schizofrenia sugarului
546Autismul infantil tipic
547Autismul atipic
548Sindromul lui Rett
549Demenţa Heller
550Schizofrenia simbiotică hiperkinetică
551Forma perioadei de latenţă (6-12 ani)
552Schizofrenia infantilă
1. Schizofrenia sugarului (Bender)
553Apare la copil încă din primul an de viaţă
pe linie ereditară.
554Se înregistrează un proces de dizarmonie
în dezvoltare cu o nedezvoltare
corespunzătoare pe plan motor (diferitele
componente motorii se dezvoltă neregulat
şi inegal), care duce la retard. Pe planul
dezvoltării cognitive în schimb apare o
dezvoltare precoce (gângurit, cuvinte).
555Copilul manifestă anxietate
constituţională, o anxietate pentru care nu
are motive, devenind temător în raport cu
mediul înconjurător şi cu intrarea în
câmpul lui de observaţie a persoanelor
străine.
556Apar, de asemenea, tulburări
neurovegetative de tip circulator, digestiv,
termic, cu o mare instabilitate de la o zi la
alta.
557Pe plan comportamental copilul este într-
o stare de distonie neurovegetativă foarte
accentuată, cu mişcări stereotipe, fără
intenţionalitate în raport cu lumea
înconjurătoare.
558În ansamblu, avem de-a face cu o
dezvoltare insuficientă şi inegală.

2. Autismul infantil tipic (descris de Kanner)


559Este o tulburare ce debutează înainte de
30 luni de viaţă.
560Boala apare brusc, după o perioadă de
dezvoltare relativ normală.
561Semnul principal al tulburării este că
pacientul se bucură atunci când este lăsat
singur (tendinţă de solitarism,
însingurare).
562Copilul manifestă dezinteres faţă de
lume, nu se mai raportează la norme, nu
sesizează mediul, îşi pierde capacitatea de
comunicare. Dacă încerci să-l scoţi din
această stare se irită şi face crize de furie.
563Limbajul îşi pierde modularitatea
afectivă: apar aproximări, diminutive,
bizarerii în conţinutul noţiunilor.
564Memoria este foarte bună pentru
substantive, chiar noţiuni abstracte, însă
totul este reţinut la un mod mecanic,
necontrolat afectiv.

565Copilul nu poate exprima acţiunile


(verbul în general), mai ales acţiunile
raportate la pronume (nu se poate exprima
la persoana I).
566Are un limbaj de papagal (caracter
detaşat al vocii, lipsită de modulaţii
afective, ecolalică) - acest lucru se
întâmpla pentru că el nu există ca şi
conştiinţă a eului, ca entitate.
567Are o permanentă preocupare pentru
imuabil - nu-i place sa schimbe nimic (îi
plac situaţiile fixe, care nu solicită noi
eforturi de adaptare).
568Rămâne legat de mamă.
569Este incapabil să anticipeze situaţii
posibile, fapt care îi provoacă anxietate în
prezenţa altor persoane şi îi alterează
relaţia cu oamenii.
570Are în schimb relaţii cu obiectele, pe care
le manevrează însă fără creativitate, cu
stereotipie, şi mişcări repetitive.
571Fizionomia îi rămâne inteligentă, dar nu
mai face achiziţii şi nu-l mai poţi învăţa
nimic.
572Are un comportament general retras.

3. Autismul atipic
573Poate să apară şi după 30 de luni.
574Copilul în acest caz nu are tulburări de
interacţiune socială cu mediul şi nici
dificultăţi de comunicare.
575El nu are comportamentul restrictiv de
retragere al autismului propriu-zis.
576Apare însă retardul psihic, însoţit de
tulburări de limbaj, care ţin de
nedezvoltare, de pierderea capacităţii de
recepţie.
4. Sindromul lui Rett
577Descris doar la fete şi debutează între 7-
24 de luni, în urma unei dezvoltări
normale.
578Se manifestă prin pierderea mişcărilor
bine intenţionate (la nivelul mâinilor) şi a
limbajului, însoţite de creşterea
perimetrului cerebral (seamănă cu
hidrocefaleea).
579Se stopează interesul pentru joc al
copilului, dar rămâne interesul social (nu
se pierde legătura cu familia).
580La nivel motor se înregistrează apraxie şi
mişcări de rotaţie ale mâinilor şi corpului
(mişcări coreoatetozice), care prin spasme
duc la deformaţii (scolioze, etc.).
581Copilul are handicap psihic şi se pot
înregistra crize epileptice.
5. Demenţa Heller
582Este o psihoză organică degenerativă,
progresivă.
583Evoluţia progresează rapid spre
agravare, până la idioţie completă, pe
fondul unei degenerescenţe
neuronalecerebrale.
584Tulburarea debutează la 4-5 ani, iar
copilul s-a dezvoltat bine până la această
vârstă.
585Brusc, el nu mai are interes pentru jucarii
şi oameni, îşi pierde capacitatea de
concentrare şi controlul sfincterian.
586Pe plan somatic totul merge foarte bine.
587Apar tulburări de vorbire (parafrazie,
afazie amnestică, neologie, perseveraţie,
ecolalie, sărăcirea treptată a vocabularului
până la mutism complet), agitaţie
psihomotorie, tulburări de comportament
de tip disforic şi crize epileptiforme.
6. Schizofrenia simbiotică hiperkinetică
(Margaret Mahler)
588Apare în perioada 30 luni-6 ani, fiind
caracteristică în special preşcolarilor.
589Caracteristicile principale sunt
hiperkinezia şi imposibilitatea de a se
diferenţia de mamă - este atât de simbiotic
legat de mamă încât nu se poate
desprinde.
590Tulburarea începe brusc, în plină stare de
sănătate.
591În câteva săptămâni îşi pierde achiziţiile
şi comunicarea, apoi totul se opreşte
(demenţiere).
592Copilul manifestă crize de agitaţie
psihomotorie ce apar pe un fond de
instabilitate permanentă.
593Are tulburări de somn cu fenomene de
pavor nocturn şi crize de plâns nemotivate
cu manifestări de opoziţie zgomotoasă.
594Pe un fond de anxietate permanentă, se
manifestă o sensibilitate exagerată la
frustrări afective, nu suportă cea mai mică
tendinţă de îndepărtare a mamei.
595Este logoreic (vorbeşte mult cu caracter
stereotip). A
596pare tendinţa marcată de încorporare,
transformare corporală.

7. Forma perioadei de latenţă (6-12 ani).


597Aceasta este o perioadă din dezvoltarea
copilului caracterizată prin echilibru psihic
şi o dezvoltare mai accentuată pe plan
somatic.
598Tulburarea apare după o perioadă de
acuze somatice de ani de zile în care se
caută motivul suferinţei.
599Cu alte cuvinte, boala ia la început forma
unei suferinţe organice, şi de aceea
debutul nu poate fi stabilit cu precizie.
600Pe neobservate se produce o restrângere
treptată a interesului faţă de mediu şi
apariţia procesului de deficit, marcat de o
serie de dificultăţi şcolare şi randament
diminuat.
601Copilul devine tot mai dezinteresat de
lume, este în permanenţă obosit şi preferă
să alunece treptat spre inactivitate (până
şi jocul devine o dificultate).
602Pe plan somatic se debilizează: scade în
greutate, se topeşte masa musculară,
devine stângaci, apar semne de
hipogenitalism şi are o expresie
hipomimică.
603Pare că ridică preocupari complexe, dar
nu mai poate rezolva situaţii concrete (are
înclinaţii spre o filosofie sterilă).
604Se înregistrează o reducere a capacităţii
de contact, mai ales cu cei dragi, tendinţe
de izolare, chiar autism.
605Comportamentul devine repetitiv,
încărcat de stereotipe, dar şi de
comportamente bizare, şocante.
Pe plan comportamental pot apărea două
evoluţii ale tulburării:
606fie spre eretism ( în acest caz copilul este
expansiv, agresiv, provoacă stricăciuni cu o
luciditate impresionantă, intoleranţă la
frustrări, stări de furie, fobii, mişcări şi
comportamente imprevizibile, fără
explicaţie, neglijent, bucuria de a murdări
obiectele, revoltă pe lumea
înconjurătoare),
607fie pe linia restrictivă (negativism,
inhibiţie, mutism, anorexie, refuz şcolar
608Este foarte greu de stabilit contactul cu
un astfel de copil, deoarece este într-o
permanentă apărare, este ciudat în
exprimare şi nu acceptă contactul ochi-
ochi.
609Privirea lui, deşi pare atentă, are o notă
de indiferenţă.
610Mimica este labilă, schimbătoare, adesea
discordantă cu ceea ce vorbeşte, iar
zâmbetul este rece, ciudat, permanent (nu
poate fi disimulat).

Copilul manifestă un deficit psihologic


discordant cu nivelul de instructie.
611Funcţiile de cunoaştere sunt mai tare
atinse decât în schizofrenia adultului:
percepţia este bună, dar apare hipoestezia
senzorială; imaginaţia este alterată
(fabulaţie patologică) şi rareori apar
halucinaţii.
612Gândirea este unitară la început ca
dinamică, dar între timp începe procesul de
disociere; este o gândire abstractă, cu
elemente obsesiv-fobice, ruminaţii, idei
delirante şi prevalente (îl împing la
activităţi neobişnuite).
613Pe planul limbajului se manifestă
tulburări de vorbire (mutism, paralogii sau
recădere la un nivel inferior de achiziţii).
614Pe plan afectiv: distanţare faţă de
valorile pozitive, iritabil, morocănos;
treptat apare indiferentismul şi
dezinteresul pentru lumea înconjuratoare;
stări disforice nemotivate (plâns).
615Activitatea: hipokinetică, hipobulică,
diminuare a activităţii; pe acest fond apar
stări de furie; tinde spre perseveraţii,
ritualuri, stereotipii; copilul îşi pierde
capacitatea de iniţiativă (se supune la
convenienţele din jur, se manifestă ca un
automat).
616Personalitatea evoluează cronic spre
destrămare: tendinţa de autism,
dedublare, treptat pierderea contactului cu
mediul.
8. Schizofrenia infantilă (Bleuler)
617Începe între 7- 14/15 ani. Se produce o
disociaţie între funcţii şi în fiecare funcţie.
618Se caracterizează prin ambivalenţă
(copilul nu are siguranţă în ceea ce spune
şi face).
619Elementul dominant este delirul de
încorporare şi delirul de relaţie (apare o
relaţionare particulară cu lumea).
620Funcţiile psihice alterate sunt percepţia,
gândirea, activitatea, afectivitatea şi
personalitatea; se pierde conştiinţa
autopsihica (nu are conştiinta bolii).
Percepţia:
621disfuncţie senzorială (pierdere a
integrării între câmpurile senzoriale, fapt
care duce la pierderea treptată a
contactului cu realitatea şi de aici decurge
nesiguranţa),
622hiperestezie senzorială (trăieşte toate
informaţiile la modul dureros),
623tulburări în percepţia spaţiului, timpului
şi schemei corporale,
624derealizări, depersonalizări;
625halucinaţii
– auditive (cele mai caracteristice, mai
ales pseudohalucinaţii: îşi aude
gândurile, i se fură gândurile),
– vizuale (terifiante, legate de anxietăţi),
– gustative,
– olfactive (legate de alterarea relaţiei
cu părinţii – crede că vor să-l omoare).
Gândirea:
626tulburări de dinamică (tendinţa de
stereotipie, perseveraţii, blocaje, merge
până la fenomenul de baraj);
627devine mai voalată (caracter de
aproximatie în tot ceea ce spune);
628tendinţa la abstracţiuni, oboseală
mintală),
629tulburări expresive (în conţinutul
noţiunilor - ruperea unităţii conţinutului de
gândire - se separă tot ce ar trebui să fie
legat şi se leagă tot ce nu ar trebui),
630paralogii, aproximări, încurca sensul
concret cu cel figurat, foloseşte multe
condensări, neologisme, cuvinte noi auzite
sau fabricate de ei, delir sistematizat de
persecuţie.

Afectivitatea:
631tulburări ale echilibrului dispoziţional
(tendinţa spre indiferentism),
632îşi pierde semnificaţia afectivă în lumea
înconjurătoare,
633rigiditate afectiva (nu are loc trecerea de
la o stare la alta),
634pierde raportul afectiv cu anturajul,
635tendinţa de persiflare ( face glume
proaste),
636slabă capacitate de colorare afectivă, de
vibraţie afectivă,
637ambivalenţă şi discordanţă în timp între
afectivitate şi idei.
Activitate:
638hipovulie (alterarea voinţei),
639hipokinezie (topirea activităţii);
640ambivalenţă (nu are capacitate de
decizie),
641parakinezii (activităţi şocante,
stereotipii, poziţii vicioase, modificările
expresiei fizice a corpului),
642manierisme, grimase, râs exploziv,
ergoschizis (se pierde armonia ce da
frumuseţe gestului motor, pierde fluenţa
mişcării),
643tulburări de activitate în toate domeniile
(vorbire, scris, expresie plastică),
644activitati impulsive, bruşte, neprevăzute,
645tulburări de activitate instinctivă (se
reduce, creşte sau se perverteşte).
Personalitatea:
646întâi se manifestă frica permanentă că îşi
pierde controlul,
647apoi îl deranjează foarte mult faptul că
este sub influenţa unor forţe externe;
648apare un fenomen de dedublare (la
început pierderea capacităţii de control,
apoi fragmentarea personalităţii, până la
apersonalizare sau tranzitivism).

Conştiinţa:
649pierderea conştiinţei de boală, nu are
critica stării, nu recunoaşte suferinţa.
Abuzul de substanţe
Curs 9
Adicţia
650droguri
651tutun
652Alcool

1.Adicţia este starea produsă de


consumul repetat de substanţe
naturale sau sintetice,
prin care persoana devine dependentă fizic şi
psihic. Spunem despre o persoană că este
adictivă dacă este un consumator excesiv şi
regulat.
Dependenţa poate fi de două feluri:
Fizică – stare în care organismul s-a adaptat la
prezenţa unei substanţe, iar pentru
funcţionarea sa normală simte necesitatea de a
şi-o încorpora în ţesuturi. Dependenţa fizică
are două caracteristici:
l Toleranţa – persoana adictivă care a
devenit dependentă fizic are o
toleranţă din ce în ce mai mare la
substanţa respectivă.
l Sevrajul – starea fizică şi psihică
neplăcută de anxietate, nelinişte,
iritabilitate, greaţă, migrene, tremor,
halucinaţii, când substanţa respectivă
lipseşte
2. Psihică – se referă la nevoia pe care o simte
persoana de a ingera substanţa respectivă
pentru efectul ei plăcut.
DEPENDENŢA DE DROGURI:
653Se cunosc 11 clase de substanţe
psihoactive al căror uz poate induce
tulburări mentale organice.
654Acestea sunt: alcoolul, amfetaminele,
cofeina, cannabisul, cocaina,
halucinogenele, inhalantele, nicotina,
opiaceele, phencyclidina şi sedativele
(cunoscute şi sub denumirile de hipnotice
sau anxiolitice).
655Deşi multe dintre aceste substanţe au de
asemenea şi o utilizare medicală, în
circumstanţe de nesupraveghere ele pot
cauza tulburări mentale organice.
Utilizarea în exces a substanţelor psihoactive
crează două tipuri de dependenţă:
656dependenţă organică (ele modifică
compoziţia chimică a neurotransmiţătorilor
sau chiar înlocuiesc aceşti
neurotransmiţători, determinân organismul
să fie dependent fiziologic de consumul lor
regulat);
657dependenţă psihologică (prin stările de
reverie şi detaşare de realitate pe care le
provoacă, determină persoana să dorească
din ce în ce mai mult să le consume).
SIMPTOME ALE DEPENDENŢEI DE DROGURI
658Este extrem de important să putem
identifica din timp cazurile de elevi care
utilizează droguri. Din acest motiv voi
furniza în continuare o listă de simptome
ce apar în cazul abuzului de substanţe.
659Trebuie precizat însă că dacă un copil
prezintă oricare dintre aceste simptome,
acest lucru nu înseamnă neapărat că este
dependent de droguri. Unele dintre aceste
simptome se pot datora stresului,
depresiei sau altor probleme. Ele trebuie
însă să ne atragă atenţia în special dacă
persistă sau dacă se produc în combinaţie.
660Cheia identificării copiilor şi
adolescenţilor dependenţi de droguri este
schimbarea. Profesorii trebuie să observe
orice schimbare semnificativă în
înfăţişarea fizică a copilului, la nivelul
personalităţii, atitudinilor sau
comportamentului.
Semne fizice:
661Pierderea sau scăderea apetitului, orice
schimbare la nivelul obiceiurilor
alimentare, scăderi sau creşteri în greutate
ce nu pot fi explicate.
662Mers încetinit sau nesigur, coordonare
slabă a mişcărilor.
663Insomnie, treziri la ore nepotrivite,
trândăveală.
664Ochi roşii şi umezi; pupile mai mari sau
mai mici ca de obicei; privire în gol.
665Palme reci şi umede; mâini tremurătoare.
666Faţă umflată, roşie sau palidă.
667Miros de substanţe în respiraţie, pe corp
şi pe haine.
668Hiperactivitate, vorbit excesiv.
669Îi curge nasul, tuşeşte.
670Semne de înţepături pe braţe, picioare
sau fese.
671Greaţă, vomitat, transpiraţii excesive.
672Tremur ale mâinilor, picioarelor sau
capului.
673Puls neregulat.

Semne comportamentale:
674Schimbări la nivelul
atitudinilor/personalităţii fără alte cauze
identificabile.
675Schimbări la nivelul prietenilor, noi
prietenii, evitarea bruscă a vechiului grup
de prieteni; nu vrea să vorbească despre
noii prieteni; prieteni cunoscuţi ca
consumatori de droguri.
676Schimbări în activităţi sau hobby-uri.
677Ia note mai mici, chiuleşte, întârzâie la
şcoală.
678Schimbări de obiceiuri acasă; pierderea
interesului în familie sau în activităţile
familiei.
679Dificultăţi de concentrare a atenţiei:
uitare.
680Lipsa generală a motivaţiei şi energiei;
atitudinea de “nu-mi pasă”
681Stimă de sine scăzută.
682Hipersensibilitate, izbucniri
temperamentale, comportament refractar.
683Dispoziţie proastă, iritabilitate,
nervozitate.
684Comportament prostesc şi zăpăcit.
685Paranoia.
686Nevoie excesivă de intimitate.
687Comportament secretos şi suspicios.
688Minciună cronică.
689Nevoie neexplicată de bani; furt de bani
sau obiecte.
690Schimbări ale obiceiurilor de îngrijire
personală.
691Posesiune de accesorii legate de droguri
EDUCAŢIA ANTIDROG ÎN ŞCOALĂ
692Educaţia antidrog este mult mai eficientă
atunci când elevii se simt liberi să-şi
împărtăşească ideile şi să pună un număr
cât mai mare de întrebări.
693De asemenea, este esenţial ca profesorii
să le furnizeze elevilor informaţii corecte
referitoare la abuzul de droguri şi efectele
sale secundare.
694De aceea, profesorul care doreşte să
aducă în discuţie la ora de dirigenţie
această problemă va avea mai mult succes
dacă:
Ø va crea un climat în care elevii să aibă
încredere să se apropie de el, să-şi
exprime sentimentele şi să pună
întrebări;
Ø le va da tuturor elevilor posibilitatea să
vorbească – adesea cei care tac au
întrebări de pus şi simt că nu au timp
să le împărtăşească celorlalţi;
Ø îşi va demonstra interesul faţă de elevi
şi de preocupările lor, punând întrebări
potrivite;
Ø va asculta tot ce are de spus elevul
înainte de a formula un răspuns;
Ø întotdeauna va lăsa “uşa deschisă”
pentru conversaţii viitoare şi
comunicare.
Tehnicile de ascultare
695În educaţia cu scop preventiv în domeniul
abuzului de droguri un rol important îl au
de asemenea tehnicile de ascultare.
696Cheia este de a asculta cu atenţie şi de a
auzi cu adevărat ceea ce spune elevul.
Aceasta implică:
A fi conştient de comunicarea nonverbală
697A asculta cuvintele care sunt
communicate, dar în acelaşi timp a fi
conştient de comunicarea nonverbală care
însoţeşte aceste cuvinte.
698Foarte importanţi sunt indicatorii
nonverbali care simbolizează teama, furia
sau vina, care ne pot ajuta să înţelegem
dacă, prin modul în care conduce discuţia,
el reuşeşte să le fie cu adevărat de ajutor
elevilor.
A asculta cu atenţie.
699Este foarte important ca profesorul să-l
privească în ochi pe elev.
700Aceasta îl ajută pe elev să creadă că
profesorul ascultă cu adevărat ceea ce
spune el, că îl înţelege şi că pentru
profesor mesajul lui este important.
701Profesorul trebuie să fie conştient de
propriul comportament nonverbal atunci
când îi ascultă pe elevi, cum ar fi tendinţa
de a se încrunta atunci când dezaprobă
ceva şi de a zâmbi atunci când aprobă.
A asculta fără a întrerupe.
702Dacă întrerupem pe cineva atunci când
acesta încearcă să înţeleagă sau să se facă
înţeles sau încearcă să-şi exprime
sentimente în legătură cu ceva foarte
important, înspăimântător sau provocator
de vină, poate duce la un blocaj
comunicaţional şi este posibil ca acesta să
nu mai poată exprima exact gândul cel mai
important.
A asculta fără a judeca.
703Pentru ca elevii să înveţe prin
comunicare deschisă este necesar să le
permitem să vorbească şi să-i ascultăm
atunci când vorbesc.
704De regulă, elevul este mai preocupat
exact de acele gânduri care îl pot
determina pe profesor să răspundă
judicativ.
705Este foarte important ca elevul să nu se
simtă judecat, deoarece se poate bloca
comunicarea
A asculta fără a da sfaturi.
706A da sfaturi este de regulă cea mai
uşoară modalitate de a face faţă unei
probleme complexe.
707Elevii care se confruntă cu o problemă
psihologică atât de serioasă cum este
dependenţa de droguri au nevoia să
examineze fiecare aspect şi de cele mai
multe ori nu vor răspunde unor soluţii
rapide şi aparent banale.
708Comunicarea cere timp.
709A da sfaturi adesea scurt-circiutează
circuitele acestui proces şi îl poate bloca.
ADAPTAREA MESAJELOR LA PARTICULARITĂŢILE
DE VÂRSTĂ ALE ELEVILOR
Şcolarul mic:
Când încercăm să ajutăm un copil de vârstă
şcolară mică să facă faţă unei lumi care
utilizează alcool, tutun şi droguri trebuie să
luăm în consideraţie următoarele:
710Ei trec de la dependenţa totală de părinţi
la dependenţa împărţită între părinţi şi
grupul de aceeaşi vârstă.
711Ei sunt foarte preocupaţi şi centraţi pe
propriul corp, aflat în plin proces de
creştere, motiv pentru care răspund foarte
bine la informaţii legate de sănătate,
nutriţie şi exerciţii fizice.
712Ei au tendinţa să vadă lucrurile în alb sau
negru. Viaţa şi jocul lor sunt guvernate de
reguli. Legalitatea şi moralitatea au
înţelesuri foarte puternice pentru copiii de
această vârstă.
713Ei privesc oamenii şi mesajele aşa cum
vor ei să fie şi nu neapărat aşa cum sunt în
realitate. De aceea, pot fi uşor influenţaţi
de reclamele la alcool şi tutun.
Şcolarul mijlociu (clasele V – VIII):
Când încercăm să intervenim pozitiv în viaţa
unui elev de această vârstă este foarte
important să-l ajutăm să obţină controlul
situaţiilor nu să fie controlat de acestea. De
aceea, este foarte important să păstrăm în
permanenţă în minte ce anume îi motivează pe
aceşti copii:
714Ei sunt adesea controlaţi de moment,
având tendinţa ca mai întâi să acţioneze şi
abia apoi să gândească. De regulă alegerile
făcute de ei sunt dictate de ce anume este
bun pe moment.
715Ei sunt foarte interesaţi de corpul lor şi
de aparenţă, de cum să devină mai
puternici sau mai atractivi. Acest interes
poate duce la o deschidere naturală spre a
învăţa despre efectele negative asupra
sănătăţii provocate de alcool, tutun şi alte
droguri.
716Au o tendinţă crescută de a-şi asuma
riscuri, de a-şi testa limitele, de a încălca
regulile sau chiar de a cocheta cu moartea.
Le place pericolul şi adesea cred că sunt
invincibili.
717Ei pot gândi abstract şi sunt suficient de
conştienţi de propriul viitor pentru a vedea
beneficiile educaţiei şi modul în care
comportamentul lor poate avea consecinţe
pe termen lung.
718Ei încep să vadă “nuanţele de gri” şi să
recunoască faptul că problemele morale
complexe nu pot fi întotdeauna definite în
alb sau negru. Sunt influenţaţi mai mult de
propria capacitate de a face judecăţi
morale decât de opiniile celor care au
puterea sau autoritatea să le spună ce să
creadă şi cum să se comporte.
719Ei sunt implicaţi în relaţii de prietenie.
Prin prietenie îşi explorează lumea, îşi
testează modalităţile de a fi şi de a se
comporta, şi îşi crează sentimentul de
apartenenţă şi identitatea. Este foarte
important ca părinţii, profesorii şi alţi
adulţi să-i ajute să înveţe cum să-şi
dezvolte prietenii sănătoase, pozitive şi
cum să respingă prieteniile nesănătoase.
720Ei vor să crească, dar nu ştiu întotdeauna
cum să facă acest lucru cu succes. Au
nevoie de adulţii din viaţa lor pentru a le
răspunde la întrebări, pentru a-i ajuta să-şi
rezolve problemele şi în general pentru a le
servi drept modele de comportament
sănătos, responsabil şi matur.
Liceanul (clasele IX – XII):
721Informaţiile privind prevenirea
dependenţei de droguri trebuie să fie
reale, bazate pe fapte, din care
adolescentul să tragă concluzii privind
pericolele şi efectele pe termen lung ale
acestui comportament.
722Profesorii trebuie să ţină cont de câteva
aspecte atunci când comunică cu elevii de
liceu despre abuzul de substanţe:
723Ei au nevoia să înveţe continuu şi să
practice cum să facă faţă presiunii grupului
de aceeaşi vârstă; de asemenea, ei trebuie
să înţeleagă motivele reale pentru care
trebuie să spună “nu” comportamentelor
de risc.
724Ei au nevoia să li se permită să ia decizii
independent şi să-şi asume
responsabilitatea pentru alegerile care îi
afectează pe ei sau pe alţii.
725Ei au nevoia să ştie, ca cetăţeni, că sunt
responsabili să transforme comunitatea
într-un loc mai bun şi mai sigur de viaţă.
726Le place să exploreze diferitele laturi ale
problemelor, să examineze interpretări
variate şi să-şi justifice acţiunile ca alegeri
morale corecte.

FUMATUL
727Tutunul a fost folosit iniţial numai în scop
medical. Abia după 1600 începe să fie
folosit şi de plăcere.
728Între 1900 şi 1960 s-a înregistrat o curbă
ascendentă în ceea ce priveşte consumul
de tutun, vârful fiind reprezentat de anii
’60, când în SUA fumau 53% dintre bărbaţi
şi 34% dintre femei. După 1960 s-a
înregistrat o reducere considerabilă, astăzi
în SUA fumând aproximativ 30% dintre
bărbaţi şi 28% dintre femei.
729Fumatul corelează cu standardul
economic scăzut, gradul redus de
şcolarizare şi venituri mici.
Putem vorbi despre fumat:
730Intens (peste 25 ţigări pe zi)
731Moderat (10 –20 ţigări pe zi)
732Uşor (sub 10 ţigări pe zi)

Sau:
733Regulat
734Ocazional
735Pasiv
De ce se fumează:
I. Factori de iniţiere:
1. Factori sociali:
l Presiunea grupului la vârsta
adolescenţei
l Tendinţa adolescentului de a prelua
modele
l Factori de învăţare socială –
recompensa experienţei

2. Factori psihologici:
736Teoria psihanalitică – explică fumatul prin
persiostenţa stadiului oral
737Erickson – pentru fumat sunt specifice 2
stadii de criză: 2-12 ani (încercarea de a
depăşi sentimentul de inferioritate) şi 12-
18 ani (criza de identitate)
738Eysenck
l Extravertul are un nivel de activare
redus şi deci este în căutare de stimuli;
este mai susceptibil de a deveni
fumător;
l Introvertul are un nivel de activare
crescut – reticenţă la stimulii externi.
3. Factori psihobiologici – explică fumatul prin
caracteristici biochimice şi genetice.

II. Factori de menţinere:


739Modelul psihofarmacologic explică
menţinerea fumatului prin consecinţele
psihologice pozitive pe care le are, pe
calea modificărilor biochimice.
740Modelul psihologic – explică menţinerea
fumatului prin obţinerea unor stări afective
pozitive sau prin reducerea stărilor
afective negative.
741Modelul social – scoate în evidenţă
aceiaşi factori care contribuie şi la iniţierea
fumatului.
742Modelul biologic – explică menţinerea
fumatului prin diferenţa ale gradului de
dependenţă – unele persoane sunt mai
vulnerabile la dependenţă.
Fumatul şi sănătatea
743Tutunul conţine:
l CO – împiedică oxigenarea ţesuturilor
l Gudronul – substanţă cancerigenă
l Nicotina – substanţa care crează
dependenţă
744Date statistice:
l Fumatul cauzează anual în jur de
320.000 de decese.
Cauze:
745Boala cardiovasculară
746Cancerul (pulmonar, de buze, laringe,
esofag, pancreas, rinichi, vezică)
747Boli pulmonare cronice obstructive
(bronşita)
748Reduce speranţa de viaţă
Controlul fumatului:
749Prevenirea:
l Politic – taxe
l Comunităţi – interzicerea
l Social – imaginea
l Individual – conştientizarea
750Renunţarea:
l Hipnoza
l T. comportamentală
l T. cognitivă
l Grup de suport
ALCOOLUL
751Consumul de alcool este înregistrat încă
dinainte de antichitate.
752Alcoolul a fost descoperit prin lăsarea
unor băuturi dulci să fermenteze.
753Sec. 18 – mişcări puritanice de origine
religioasă au început să considere
consumul de alcool ca fiind un păcat.
7541920 – SUA, Germania – perioada de
prohibiţie – a determinat o creştere a
consumului de alcool, dar şi a violenţei şi
criminalităţii.
755Astăzi în SUA există aprox. 11 mil.
alcoolici (5% din populaţia SUA).
Consumul de alcool poate fi:
756Social – majoritatea persoanelor
757Abuz
l băutori (problem drinkers) – persoane
care au o toleranţă redusă la alcool şi
beau zilnic;
l alcoolici – persoane care au o toleranţă
crescută la alcool; rar sunt în stare de
ebrietate, dar nu pot întrerupe
consumul de alcool.

Criterii în definirea alcoolismului (după DSM-


IV):
758nevoia de consum zilnic
759consum mai mare decât media
760consumul de spirtoase
761dificultatea de a reduce consumul sau de
a renunţa – are dorinţa de a reduce, dar nu
poate
762tentative de abstinenţă temporară
763perioade de intoxicaţie
764amnezia evenimentelor din perioada de
intoxicaţie
765perturbarea activităţii socio-profesionale
(absenteism, pierderea slujbei, violenţă,
etc.)
766continuarea consumului în exces
767persistenţa acestor caracteristici minim 1
lună
Factori de risc pentru alcoolism:
1. Alcoolismul are o componentă genetică
76860% dintre alcoolici au taţi alcoolici şi
46% au mame alcoolice
769în 1950 s-a realizat un studiu în Suedia –
au fost luaţi în evidenţă toţi copiii adoptaţi
şi s-a stabilit câţi provin din taţi alcoolici şi
au fost crescuţi în familii normale
l 38% dintre copiii care proveneau din
taţi alcoolici şi au fost crescuţi în
familii normale au devenit alcoolici
l doar 18% dintre copiii proveniţi din
familii nealcoolice şi crescuţi în familii
alcoolice au devenit alcoolici
770Deci riscul ereditar este de 3 ori mai
mare.
2. Factori sociali
771Presiunea socială – norma este de a
consuma alcool
772Copilul remarcă corelaţia dintre consumul
de alcool şi emoţiile pozitive
773Adolescentul va încerca să consume
alcool pentru a-şi dovedi independenţa şi
opoziţia faţă de adult.
l Cale de a fi acceptat în grup
l Cale de ajustare la anxietate
l Conturarea identităţii
l Simbol al trecerii de la adolescenţă la
maturitate
774Adultul – condiţionare operantă:
l Întărire pozitivă: de bucurie, etc.
l Întărire negativă: reducerea nivelului
de stres, uitarea gândurilor triste, etc.
l În anumite culturi a accepta să bei cu
cineva este un semn de afecţiune
(participi la bucuria sau durerea lui).
3. Factori individuali (de personalitate)
775Stima de sine scăzută
776Sensibilitate deosebită la criticismul
social
777Nevoia de putere (alcoolismul este
adesea însoţit de agresiune)
Efectele psihofiziologice ale alcoolului:

Faze:
778Stimulare (activare SNC)
779Reducerea activităţii SNC – taciturn,
mohorât, deprimat, sentimente de
devalorizare a eului propriu – poate duce la
suicid
780Anestezia SNC – nemaiputând suporta
faza 2, persoana continuă să bea şi se
anesteziază
Consecinţele alcoolismului:
1. Efectul social:
781absenteism profesional, pierderea slijbei
782violenţă, criminalitate
2. Boli:
783ciroză
784cancer (ficat, pancreas, esofag)
785deteriorări ale creierului – se asociază cu
malnutriţia şi lipsa de vitamine
786boli cardiovasculare – hipertensiune
3. Decese:
78710% din decesele cauzate de diferite boli
se datorează direct alcoolismului
78850% din totalul accidentelor de maşină
789alte accidente (căderi, sinucideri,
incendii)
Tratamentul alcoolismului
79019% - remisii spontane – renunţă la
consumul exagerat de alcool
791Paşii tratamentului:
l Dezintoxicarea – sub supraveghere
medicală
l Psihoterapie
Psihoterapia
792Introspectivă – ajutarea persoanei să
identifice cauzele, să se cunoască mai bine
pe sine, să accepte că are nevoie de ajutior
793Comportamentală – tehnicile aversive – 3
tipuri în alcoolism:
l substanţe chimice
l şocuri electrice
l de tip imaginativ (verbal)
794Tehnici multimodale – combină tehnicile
aversive cu tehnici de relaxare

Şansa de succes a psihoterapiei este mai mare


cu cât:
795persoana este tânără
796istoricul alcoolismului este scurt
797statut socio-economic stabil
798nu a avut simptome de sevraj
799nu şi-a propus ca scop abstinenţa totală,
ci consumul controlat

AUTISMUL
Curs 10
Descriere generală
800Autismul este o tulburare a creierului
care interferă adesea cu abilitatea de a
comunica şi de a relaţiona cu cei din jur.
801Semnele autismului se dezvoltă aproape
întotdeauna înaintea împlinirii vârstei de 3
ani, deşi această afecţiune este uneori
diagnosticată abia mai târziu.
802În mod tipic, părinţii devin îngrijoraţi
atunci când observă că fiul/fiica lor nu
începe să vorbească sau nu răspunde sau
nu interacţionează ca şi ceilalţi copii de
aceeaşi vârstă.
803De regulă, copiii cu autism nu au o
dezvoltare normală a vorbirii şi pot să
"păra" surzi, deşi testele de audiometrie
sunt normale. Autismul afectează modul în
care copilul percepe şi procesează
informaţia senzorială.
804Severitatea autismului variază. Unii au
nevoie de un însoţitor în aproape toate
domeniile vieţii lor cotidiene, în timp ce
alţii pot fi capabili să funcţioneze la un
nivel foarte ridicat şi pot chiar să meargă
la o şcoală normală.
805Deşi această afecţiune durează toata
viaţa şi determină diferite grade de izolare
socială, tratamentul poate aduce o
ameliorare semnificativă în viaţa
persoanelor cu autism.
806Diagnosticarea din timp şi tratamentul
adecvat au dus la creşterea numărului de
persoane cu autism care sunt capabile să
trăiască independent atunci când ajung la
vârsta adultă.

Definiţie
807Autismul este un sindrom
comportamental definit de un curs
caracteristic şi de apariţia simultană a unor
purtări particulare în trei mari domenii.
808În acest moment, cea mai utilizată
definiţie a autismului este cea publicată în
1994 de către Asociaţia Psihiatrică
Americană în Manualul de diagnostice şi
statistice al bolilor mintale
(Diagnostic and Statistic Manual of Mental
Disorder)- DSM-IV.
Diagnostic
Stabilirea unui diagnostic de autism presupune
ca individul să manifeste:
809o scădere în interacţiunea socială
( manifestată de cel puţin două articole din
A.1 în Tabelul 1);
810o scădere în comunicare ( manifestată de
cel puţin un articol din A.2 în Tabelul 1);
811un comportament, interese şi activităţi
restrictive, repetitive şi stereotipe
(manifestate de cel puţin un articol din A.3
în Tabelul 1);
812simptomele apărute înaintea vârstei de 3
ani.

Simptomele autismului
813Severitatea simptomelor variază
semnificativ de la o persoană la alta.
Totuşi, toate persoanele cu autism au
anumite simptome principale în
următoarele domenii:
1. Interacţiuni sociale şi relaţii interpersonale.
Simptomele pot fi:
- probleme semnificative în dezvoltarea
abilităţilor de comunicare nonverbală, cum ar fi
privirea ochi-în-ochi, expresii faciale şi posturi
ale corpului - incapacitatea de a stabili relaţii
de prietenie cu copiii de aceeaşi vârstă
- lipsa interesului în a împărtăşi bucuria,
preocupările sau realizările cu alte persoane
- lipsa empatiei. Persoanele cu autism pot avea
dificultăţi în înţelegerea sentimentelor altor
persoane, cum ar fi durerea sau tristeţea.
2. Comunicarea verbală şi nonverbală.
Simptomele pot fi:
- întârziere în vorbire sau lipsa acesteia.
Aproximativ 50% din persoanele cu autism nu
vor vorbi niciodată.
- probleme în iniţierea unei conversaţii. De
asemenea, persoanele cu autism au dificultăţi
în menţinerea continuităţii unei conversaţii
începute.
- limbaj sterotip şi folosirea repetitivă a unor
cuvinte. Persoanele cu autism repetă o
propoziţie sau o frază pe care au auzit-o de
curând (ecolalie).
- dificultate în înţelegerea punctului de vedere
al persoanei cu care are conversaţia. De
exemplu, o persoană cu autism ar putea să nu
înţeleagă că cineva glumeşte.
- pot interpreta comunicarea cuvânt cu cuvânt
şi nu au capacitatea de a înţelege mesajul,
sensul transmis.
3. Interes diminiuat în diverse activităţi sau în
joc. Simptomele pot fi:
814o atenţie neobişnuită asupra jucăriilor.
Copiii mai mici cu autism se concentrează
adesea pe anumite părţi ale jucăriilor, cum
ar fi roţile unei maşinuţe şi nu se joacă cu
întreaga jucărie.
815preocupare faţă de anumite subiecte.
Copiii mai mari şi adulţii sunt adeseori
fascinaţi de programul trenurilor sau de
buletinele meteo.
816nevoie de uniformitate/simetrie şi de
rutină. De exemplu, un copil cu autism
poate avea întotdeauna nevoie să mănânce
pâine înainte de salată şi insistă să meargă
în fiecare zi pe acelaşi drum spre şcoală.
817comportament stereotip. Acesta constă în
bătăi din palme sau în legănarea corpului.

Simptome din perioada copilariei


818Simptomele autismului sunt, de obicei,
observate mai întâi de către părinţi sau de
alte persoane în primii 3 ani de viaţă ai
copilului.
819Deşi autismul este prezent de la naştere
(este congenital), semnele acestei
tulburări pot fi dificil de identificat sau de
diagnosticat în timpul copilăriei timpurii.
820Adesea părinţii devin ingrijoraţi atunci
când copilul lor nu vrea să fie ţinut în
braţe, când nu pare să fie interesat de
anumite jocuri şi când nu începe să
vorbească.
821De asemenea, părinţii sunt nedumeriţi în
legătură cu capacitatea copilului de a auzi.
Adeseori, pare că un copil cu autism nu
aude; totuşi în alte momente el sau ea pare
că aude zgomote de fond aflate la distanţă,
cum ar fi şuierul unui tren.
822Cu ajutorul unui tratament administrat
precoce şi intensiv, majoritatea copiilor îşi
îmbunătăţesc capacitatea de a relaţiona cu
alţii, de a comunica şi de a se autoîngriji pe
măsură ce cresc.
823În contrast cu credinţele populare legate
de copiii cu autism, foarte puţini sunt
complet izolaţi din punct de vedere social
sau "trăiesc într-o lume a lor, proprie".

Simptome din perioada adolescentei


824În perioada adolescenţei,
comportamentul se modifică.
825Mulţi adolescenţi câstigă abilităţi, dar
rămân totuşi cu un deficit în capacitatea de
a relaţiona şi de a-i înţelege pe ceilalţi.
826Pubertatea şi sexualizarea se pot face cu
mai multă dificultate la adolescentii cu
autism decât la copiii de aceaşi vârstă.
827Adolescenţii au un risc uşor crescut de a
dezvolta tulburări depresive, anxietate sau
epilepsie.
Simptome la vârsta adultă
828Unii adulţi cu autism pot fi capabili să
aibă o profesie şi o viaţă independentă.
Gradul în care un adult cu autism poate
duce o viaţă autonomă depinde de
inteligenţa şi de abilitatea de a comunica.
Aproximativ 33% sunt capabili să aibă cel
puţin o independenţă parţială.
829Unii adulţi cu autism au o mare nevoie de
a fi ajutaţi, în special cei cu inteligenţa
scăzută care nu pot vorbi. Supervizarea
parţială (part-time) sau totală (full-time)
poate fi asigurată prin programe
terapeutice la domiciliu.
830La celălalt capat al spectrului tulburării
autiste, adulţii cu autism înalt funcţional
au adeseori succes în profesia lor şi pot
trăi independent, deşi în mod tipic ei
continuă să aibă unele dificultăţi în
relaţionarea cu ceilalţi oameni. Aceste
persoane au, de obicei, o inteligenţă medie
sau peste medie.
Alte simptome
831Aproximativ 10% din persoanele cu
autism au anumite forme de abilităţi
savante, talente deosebite, speciale, dar
limitate, cum ar fi memorizarea unor liste,
calcularea datelor calendaristice, desenul
sau talent muzical.
832Multe persoane cu autism au percepţii
senzoriale neobişnuite. De exemplu, ei pot
descrie o atingere uşoară ca fiind
dureroasă sau apăsarea profundă o pot
percepe ca fiind o senzaţie liniştitoare.

833Alţii pot să nu simtă deloc durerea. Unii


pot avea preferinţe sau din contră repulsii
puternice faţă de unele alimente şi
preocupări nefireşti.
Baza Biologică a Autismului
834Studiile recente demonstrează ca
autismul are o bază biologică dar nu s-au
determinat încă mechanismele patogenice.
835Autismul este foarte probabil rezultatul
final al diferitelor cauze si căi biologice.
836Cea mai bună dovadă este faptul că 10%
din indivizii autişti au totodata şi o stare
medicală fragilă despre care se crede ca le-
a cauzat simpotemele autiste.
837La ceilalţi 90% indivizi unde nu apare nici
o altă boală, s-a descoperit că factorul
genetic are o mare importanţă.
838Dovada aestei afrimaţii provine din
studiul familiilor şi a gemenilor.
839Studiul familiilor a demonstrat că deşi
riscul apariţiei autismului ( adică de a avea
un al doilea copil autist) este de doar 2-5%,
această rată este de 100 de ori mai mare
decât rata apariţiei autismului la restul
populaţiei.
840Studiul gemenilor a demonstrat că
autismului care apare la ambii membri ai
unei perechi identice de gemeni (adică
gemenii monozigoţi care au 100% acelaşi
material genetic) are o rată mai mare
( peste 60% ) decât cea de 3-5% a
autismului care apare la ambii membri ai
unei perechi de gemeni ( adică la gemenii
dizigoţi care au doar 50% acelaşi material
genetic).
841Concluzia acestor studii este că autismul
e o boală genetică şi e rezultatul
interacţiunii a mai multor gene.
842Studii genetice au încercat să descopere
gena sau genele care sunt responsabile
pentru cauzarea autismului în majoritatea
cazurilor dar deşi unele zone ale genomului
uman sunt considerate ca loc de dezvoltare
pentru gene defecte, încă nu s-a identificat
nici o genă care să joace un rol în cauzarea
autismului.
Afecţiuni asociate cu autismul:
843Sindromul Angelman
844Apraxia
845Sindromul Asperger
846Sindromul X-fragil
Sindromul lui Angelman
847Sindromul lui Angelman nu e considerat
un subtip de autism, dar, indivizi suferind
de acest sindrom manifestă multe din
comportamentele caracteristice autismului.
848Câteodată, unii dintre ei primesc un
diagnostic secundar de autism.
849În 1965, Harry Angelman, fizician englez,
a fost primul care a descris un grup de
indivizi având aceleaşi particularităţi fizice
şi comportamentale, utilizând ulterior
denumirea de Sindromul lui Angelman.
850În cazul majorităţii acestor pacienţi, o
mică porţiune a cromozomului 15 lipseşte;
se pare că este vorba de o porţiune pe linia
maternă.
851Similar autismului, pacienţii cu Angelman
Sindrom prezintă următoarele simptome:
fâlfâitul mâinilor, vorbire absentă sau
slabă calitativ,deficit de atenţie,
hiperactivitate, probleme de somn şi
alimentatie, retard în dezvoltarea motorie;
uneori se muşcă şi se trag de păr.
852Contrastând cu autismul, pacienţii cu A.S.
sunt deseori descrişi ca foarte sociabili.
Sunt foarte afectuoşi, râd deseori.
853Majoritatea au un EEG anormal şi crize de
epilepsie.
854Mulţi tind să aibă un mers rigid şi miscări
corporale spasmodice; de asemenea,
prezintă caracteristici faciale distincte,
cum ar fi o gură larg deschisă si
zâmbitoare, buza de sus subţire, ochi
adânci.
855Mai mult de jumătate au o slabă
pigmentare a ochilor, părului şi pielii.
856Rata de prevalenţă a sindromului este
estimată la 1 din 25000 indivizi,
majoritatea sunt descrişi a fi sever
retardaţi mintal.
Apraxia
857Abilităţile receptive depăşesc abilităţile
expresive (copilul înţelege la un nivel
superior capacităţii sale de exprimare)
858Vocalizare (gângurit) limitat în perioada
când sunt bebeluşi (părinţii descriu adesea
aceşti copii ca fiind tăcuţi)
859Repertoriu limitat de sunete consonante
860posibile dificultăţi de alimentaţie
861erori în pronunţia vocalelor
862pot dezvolta o comunicare nonverbală
sau gestuală elaborată.
863deşi repetiţia sunetelor izolate poate fi
adecvată, discursul conect e mult mai
ininteligibil decât e de aşteptat pe baza
rezultatului de articulare"single word"(cu
alte cuvinte copilul poate fi capabil să
producă sunete perfecte în ele însele, dar
face erori la aceleaşi sunete atunci când le
combină în unităţi complexe cum ar fi
cuvântul sau propoziţia)
864deleţia consoanei iniţiale sau finale,
omisiunea de silabe, substituţia
865înmulţirea erorilor pe măsura creşterii
lungimii pronunţiei, inclusiv probleme la
pronunţarea cuvintelor multisilabice.
866erori de vocalizare (unele sunete sunt
asemănătoare, numai că unele se produc
prin folosirea corzilor vocale, iar altele nu
(consoane surde). de exemplu "P" si "B".
"P" este o consoană surdă, iar "B" este
consoană sonoră. Copii cu apraxie
confundă sau substituie aceste consoane.

867bâjbâială, chin, greşeli de comportament,


face eforturi în încercarea de a pronunţa.
868în această încercare, prelungeşte
sunetele, se repetă, sau face pauze (de
exemplu, gura pare să "bâjabâie" în
încercarea de a gasi poziţia necesară).
869Sau, copilul utilizează sunete scurte sau
repetă cuvinte, folosindu-se de acest timp
pentru a găsi soluţia producerii
următorului sunet/cuvant pe care vrea să îl
folosească. de exemplu " nu pot..pot...pot..
să fac asta ". nu e acelaşi lucru cu
bâlbâiala.
870Sau gura copilului se mişcă în tăcere, în
timp ce acesta caută poziţia motorie
adecvată producerii sunetului respectiv.
Sindromul Asperger
871A fost pentru prima data descris de
doctorul german Hans Asperger in 1944 (la
un an dupa primul material referitor la
autism scris de Leo Kanner).
872Deseori, copiii diagnosticaţi Asperger
prezintă următoarele caracteristici:
LIMBAJ
873discurs lucid înainte de 4 ani; gramatica
şi vocabularul sunt de obicei foarte bune.
874limbajul folosit este deseori pompos,
stilat şi repetitiv
875vocea tinde să fie ternă, fără tonalitate,
lisită de continuu emoţional
876conversaţia gravitează în jurul propriei
persoane
COGNIŢIE
877obsedaţi de subiecte complexe, cum ar fi
modele complexe, muzică, istorie, vremea
etc.
878deseori descrişi ca excentrici
879IQ variază, însă majoritatea prezintă un
IQ verbal în limite normale, şi un IQ
performanţă sub limita normală
880mulţăi prezintă dislexie, probleme de
scris, dificultăţi la matematică
881le lipseşte simţul realităţii, simţul practic
882gândire bazată pe concret
COMPORTAMENT
883mişcările tind să fie catalogate drept
ciudate, neîndemânatice, stângace
884autostimulare comportamentală
885probleme senzitive, însă nu la fel de
grave ca în alte forme de autism
886dornici de socializare, însă dezvoltă
interacţiuni sociale inadecvate.
Se crede că sindromul Asperger ar putea fi de
natură ereditară, deoarece multe familii
raportează o rudă sau două "bizare". De
asemenea, în aceste familii apar membri cu
afecţiuni cum ar fi depresiile sau tulburările
bipolare.
Modalităţi de diagnostic al autismului
887Istoricul medical.
888În timpul efectuării interviului despre
istoricul medical, psihologul pune întrebări
generale în legatură cu dezvoltarea
copilului, ca de exemplu, daca ea sau el
arata cu degetul părinţilor diferite obiecte.
889Copiii mici cu autism, adeseori, arată
spre obiectele pe care le doresc, dar nu
arată parinţilor clar un obiect anume şi
apoi nu verifică să vadă dacă părinţii se
uită la obiectul pe care ei l-au indicat.
2. Ghiduri de diagnostic pentru autism. Aceste
ghiduri conţin criteriile principale de evaluare
a autismului şi au fost stabilite de specialişti.
Ele sunt concepute pentru copii cu vârsta de 3
ani sau mai mult.
3. Alte chestionare de comportament. Teste
suplimentare de diagnostic se pot aplica la
copiii mai mici de 3 ani.
4. Observaţiile clinice. Psihologul poate dori să
observe copilul cu întârziere în dezvoltare în
situaţii diferite. Parinţii pot fi întrebaţi dacă
anumite comportamente sunt obişnuite la
copilul lor în acele circumstanţe.
5. Teste de evaluare a dezvoltării şi a
inteligenţei
- se recomandă testele de evaluare a întârzierii
în dezvoltare a copilului şi cum afectează
capacitatea lui sau ei de a gandi şi de a lua
decizii
6. Evaluare somatică
7. Examene de laborator. Alte teste pot fi
utilizate pentru a se determina dacă poate fi
vorba de o cauză fizică care ar putea da aceste
simptome.
Aceste teste includ:
- examinarea fizică, inclusiv măsurarea
circumferinţei capului, greutăţii şi înălţimii,
pentru a se determina dacă acel copil are o
creştere normală
- teste de audiometrie, pentru a se determina
dacă afecţiuni din sfera ORL (probleme de auz)
pot fi cauza întârzierii în dezvoltare, în special
dacă sunt prezente afectarea abilităţilor
sociale şi folosirea limbajului.
- teste pentru identificarea unei intoxicaţii cu
plumb, în special dacă este prezentă pica (o
persoana consumă substanţe care nu sunt
comestibile, cum ar fi pământ sau stropi de
vopsea veche). Copiii cu întârziere în
dezvoltare continuă sa bage în gură diverse
obiecte, în timp ce acest stadiu este depaşit de
copiii cu dezvoltare normală.
În anumite circumstante pot fi facute teste de
laborator suplimentare. Aceste teste sunt:
890analiza cromozomială, care poate fi făcută
în cazul în care copilul are întârziere
mentală sau dacă există cazuri de
întârziere mentală în familie. De exemplu,
sindromul cromozomului X fragil, care
determină o serie de probleme legate de
inteligenţa sub normal, poate fi identificat
cu ajutorul acestei analize.
891electroencefalograma (EEG), care se
recomandă dacă există manifestări de
epilepsie/convulsii, precum şi un istoric de
episoade în care copilul rămâne cu privirea
fixă sau dacă copilul revine la un
comportament mai puţin evoluat, pe care l-
a avut anterior (regresie în dezvoltare).

================================
==============

30 decembrie 2009
http://subtitrari.regielive.ro/ 64715
Subtitrari pentru 11523 Filme .
-----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
Cand Vrei Filme Mai Bine Cauti expresia
"DvDrip 2009" pentru calitate bestiala !!!

Filmele din lista se gasesc pe www.vertor.com


sau btjunkie.org - cauta ''xxx'' pentru filme
porno .

1. Copiaza cu mouseul numai numele filmului si


apoi paste in in bara de cautare si da click
search .
2. Dupa ce se incarca pagina cu filmele apasa
pe cuvantul ''seeds'' - coloana care scrie
''seeds'' .
3. Se vor reaseza din nou filmele , acum cele
mai bune si rapide in primele 10 . alege si
copiaza .
-----------------------------------------------------------------
------------------------------------------
cele mai noi programe gratuite :
http://www.filehippo.com/

cele mai noi subtitrari filme :


http://subtitrari.regielive.ro/

cele mai noi programe scumpe :


http://www.downarchive.com/
-----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
cele mai noi filme din lume 1:
http://btjunkie.org [cauta xxx pentru
porno sau dvdrip 2009]

cele mai noi filme cu dvd foto 2:


http://rlslog.in/category/movies/dvd-rip/

cele mai noi filme cu dvd foto 3:


http://www.filmsbt.com/category/6

cele mai noi filme cu dvd foto 4:


http://www.rlslog.net/category/movies/
-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
...............Page...1........Pagina
1.......

============== Filme``2009``foarte
noi===================

serial Spartacus: Blood and


Sand: Action | Drama | Fantasy
dvd scr The Messenger: Drama |
Romance | War
Daddy Cool: Drama | indian [vazut] * DvDrip
serial Community: Comedy
Bitch Slap: Action [vazut] * DvDrip
Cadavres: Horror [vazut] * DvDrip
Nord: Comedy | Drama [vazut] * DvDrip
Moonlight Serenade: Musical | Romance
[vazut] * DvDrip
dvd scr Invictus: Biography |
Drama | History
dvd scr Precious: Based on the
Novel Push: Drama
Weather Girl: Comedy [vazut] * DvDrip
Daddy Cool dublura e mai sus
London Dreams: Musical [vazut] * DvDrip
Deu suay doo aka Raging Phoenix: Action |
Romance [vazut] * DvDrip
Family Guy: Something Dark Side: Animation |
Comedy [vazut] * DvDrip
King Guillaume: Comedy [vazut] * DvDrip
The River Within: Drama | Family [vazut] *
DvDrip
2 cd Flickan som lekte med
elden: Mystery | Thriller
Angel's Aisle: Drama rusesc [vazut] * DvDrip
15-6 actiune=The Marine 2: Action [vazut] *
DvDrip
serial Forbidden Science: Sci-Fi
dvd scr Where the Wild Things Are:
Adventure | Drama | Family | Fantasy
11-6 groaza=The Blackout: Horror | Sci-Fi
[vazut] * DvDrip
cam Avatar: Action | Adventure |
Sci-Fi | Thriller
******suspans=Dorian Gray: Drama [vazut] *
DvDrip
................pagina..2..............................
11-4 groaza=Shattered Lives: Horror [vazut] *
DvDrip
cam The Men Who Stare at Goats:
Comedy | War
serial Steven Seagal: Lawman:
Reality-TV
11-3 groaza=Open Graves: Horror | Thriller
[vazut] * DvDrip
19-6 suspans=Into the Storm: Biography |
Drama | History | War [vazut] * DvDrip
19-5 suspans=Into Temptation: Drama [vazut]
* DvDrip
11-2 groaza=Bakjwi aka Thirst: Drama | Horror
[vazut] * DvDrip
dvd scr The Blind Side: Drama |
Sport
15-5 actiune=Vertige: Action | Adventure |
Thriller [vazut] * DvDrip
15-4 actiune=Vengeance: Action | Crime |
Thriller [vazut] * DvDrip
cam Armored: Action | Drama |
Thriller
19-4 suspans=Balibo: Thriller [vazut] * DvDrip
******suspans=Messages Deleted: Thriller
[vazut] * DvDrip
19-3 suspans=r 5 Love Happens: Drama |
Romance [vazut] * DvDrip
Wild Russia: Documentary
serial Alice: Fantasy
15-3 actiune=Ghost Machine: Action | Drama |
Thriller [vazut] * DvDrip
19-2 suspans=Budapest: Drama | Romance
[vazut] * DvDrip
19-1 suspans=What Goes Up: Drama [vazut] *
DvDrip
15-2 actiune=Staten Island: Crime | Drama
[vazut] * DvDrip
15-4 comedie=Frat Party: Comedy [vazut] *
DvDrip
18-6 suspans=Harry Brown: Thriller [vazut] *
DvDrip
Ancient Aliens: Documentary
6-6 sf=r 5 The Box: Drama | Horror | Mystery |
Sci-Fi | Thriller [vazut] * DvDrip
15-1 actiune=Sand Serpents: Action | Horror |
Thriller | War [vazut] * DvDrip
...............pagina..3.................................
serial Misfits: Comedy | Drama |
Fantasy | Sci-Fi
cam De Dana Dan: indian Comedy
The Cove: Documentary | Drama
18-5 suspans=Lang zai ji aka The Warrior and
the Wolf: Drama [vazut] * DvDrip
15-3 comedie=Extract: Comedy [vazut] *
DvDrip
15-2 comedie=Bandslam: Comedy | Drama |
Music [vazut] * DvDrip
15-1 comedie=Taking Woodstock: Comedy |
Music [vazut] * DvDrip
18-4 suspans=Zen: Drama [vazut] * DvDrip
The Obama Deception: documentar
11-1 groaza=Dread: Horror [vazut] * DvDrip
6-5 sf=Skyrunners: Sci-Fi [vazut] * DvDrip
18-3 suspans=Veronika Decides to Die: Drama
[vazut] * DvDrip
14-6 comedie=American Pie Presents: The
Book of Love: Comedy [vazut] * DvDrip
11-5 groaza=dvdscr Triangle: Horror | Mystery
| Thriller
18-2 suspans=Greta: Drama | Romance [vazut]
* DvDrip
14-5 comedie=RoboDoc: Comedy | Sci-Fi
[vazut] * DvDrip
18-1 suspans=The Countess: Drama | History |
Thriller [vazut] * DvDrip
B.O.B.'s Big Break: Animation
[vazut] * DvDrip
17-6 suspans=The Bad Lieutenant: Port of Call
New Orleans: Crime | Drama [vazut] * DvDrip
cam Ninja Assassin: Action | Crime |
Drama | Thriller
cam The Stepfather: Horror | Mystery
| Thriller
5-1 desene=r 5 Planet 51: Animation |
Adventure | Comedy | Family | Fantasy [vazut]
* DvDrip
14-6 actiune=Death Warrior: Action | Drama |
Horror [vazut] * DvDrip
6-4 sf=Ben 10: Alien Swarm: Sci-Fi [vazut] *
DvDrip
17-5 suspans=Tum Mile: indian Romance
[vazut] * DvDrip
..................pagina..4..............................
17-4 suspans=The Canyon: Thriller [vazut] *
DvDrip
serial Paradox: Sci-Fi
Merry Madagascar: Animation |
short [vazut] * DvDrip
14-4 comedie=Dil Bole Hadippa!: indian
Comedy | Musical | Sport [vazut] * DvDrip
14-5 actiune=Ninja: Action | Crime | Drama |
Thriller [vazut] * DvDrip
2 cd Vincere: Biography | Drama |
History
10-6 groaza=Machined Reborn: Horror [vazut]
* DvDrip
17-3 suspans=Love Aaj Kal: indian Drama
[vazut] * DvDrip
17-2 suspans=Mandie and the Secret Tunnel:
Adventure | Drama | Family | Mystery [vazut] *
DvDrip
cam A Christmas Carol: Animation |
Drama | Family | Fantasy
14-3 comedie=The Break-Up Artist: Comedy
[vazut] * DvDrip
17-1 suspans=Before I Self Destruct: Drama
[vazut] * DvDrip
serial The Prisoner: Drama
16-6 suspans=Pink: Drama [vazut] * DvDrip
14-4 actiune=Wanted: indian Action | Comedy |
Crime | Romance [vazut] * DvDrip
16-5 suspans=Wrong Turn at Tahoe: Crime |
Thriller [vazut] * DvDrip
6-3 sf=2012: Action | Drama | Thriller [vazut] *
DvDrip
16-4 suspans=Endgame: Drama [vazut] *
DvDrip
Earth 2100: Documentary
14-2 comedie=Shorts: Adventure | Family
[vazut] * DvDrip
16-3 suspans=Beyond a Reasonable Doubt:
Drama | Mystery [vazut] * DvDrip
16-2 suspans=Yi ngoi aka Accident aka
Assassins: Thriller [vazut] * DvDrip
14-1 comedie=The Open Road: Comedy |
Drama [vazut] * DvDrip
16-1 suspans=Deadline: Thriller | Drama |
Horror [vazut] * DvDrip
.................pagina..5..............................
13-6 comedie=Humpday: Comedy [vazut] *
DvDrip
15-6 suspans=Blue Seduction: Thriller [vazut]
* DvDrip
6-2 sf=Ink: Action | Fantasy | Sci-Fi [vazut] *
DvDrip
*******comedie=Endless Bummer: Comedy
[vazut] * DvDrip
13-5 comedie=Santa Buddies: Adventure
[vazut] * DvDrip
14-3 actiune=Aladin: indian | Adventure
[vazut] * DvDrip
15-5 suspans=El traspatio aka Backyard: Crime
| Drama | Mystery | Thriller [vazut] * DvDrip
13-4 comedie=Grado 3: Comedy [vazut] *
DvDrip
13-3 comedie=Julie & Julia: Biography | Comedy
| Drama | Romance [vazut] * DvDrip
10-5 groaza=Hurt: Drama | Horror | Thriller
[vazut] * DvDrip
serial InuYasha: The Final Act:
Animation
*******comedie=The Invention of Lying:
Comedy [vazut] * DvDrip
15-4 suspans=The Limits of Control: Crime |
Drama | Thriller [vazut] * DvDrip
documentar The Voyage That Shook
the World: Documentary | Biography
Dug's Special Mission: Animation |
Short [vazut] * DvDrip
Mutant Pumpkins from Outer Space:
Animation | Comedy | Sci-Fi [vazut] * DvDrip
15-3 suspans=The Lost & Found Family: Drama
[vazut] * DvDrip
15-2 suspans=Law Abiding Citizen r 5: Crime |
Drama | Thriller [vazut] * DvDrip
10-4 groaza=Summer's Blood: Horror | Thriller
[vazut] * DvDrip
13-2 comedie=Arlen Faber aka The Answer
Man: Comedy | Romance [vazut] * DvDrip
documentar This Is It: Documentary
| Music
13-1 comedie=The Marc Pease Experience:
Comedy [vazut] * DvDrip
4-6 desene=r 5 Astro Boy: Animation | Action |
Family | Sci-Fi
serial Assassin's Creed II: Action
documentar Darwin's Dangerous
Idea: Documentary
................pagina..6...............................
serial Murderland: Crime | Drama
serial Three Rivers: Drama
10-3 groaza=r 5 Saw VI: Crime | Horror |
Mystery | Thriller [vazut] * DvDrip
12-6 comedie=r 5 The Rebound: Comedy |
Romance [vazut] * DvDrip
4-5 desene=Curious George 2: Follow That
Monkey!: Animation | Family [vazut] * DvDrip
15-1 suspans=Wuthering Heights: Drama |
Romance [vazut] * DvDrip
14-2 actiune=Command Performance: Action |
Drama | Thriller [vazut] * DvDrip
serial V: Drama | Sci-Fi
serial White Collar: Drama
4-4 desene=Mary and Max: Animation |
Comedy | Drama [vazut] * DvDrip
14-6 suspans=Moon: Drama | Mystery | Sci-Fi |
Thriller [vazut] * DvDrip
6-1 sf=2012: Supernova : Action | Sci-Fi
[vazut] * DvDrip
serial The Jeff Dunham Show:
Comedy [vazut] * DvDrip
10-2 groaza=The Seamstress: Crime | Horror |
Mystery | Thriller [vazut] * DvDrip
14-1 actiune=Goemon: Action | Drama [vazut]
* DvDrip
13-6 actiune=Haeundae aka Tidal Wave: Action
| Drama [vazut] * DvDrip
12-6 actiune=The Keeper: Action [vazut] *
DvDrip
dvd scr Couples Retreat: Comedy
4-1 sf=Wolvesbayne: Fantasy [vazut] * DvDrip
1-1 desene=Tinker Bell and the Lost Treasure:
Animation | Family | Fantasy [vazut] * DvDrip
4-2 sf=Battlestar Galactica: The Plan: Sci-Fi
[vazut] * DvDrip
4-3 sf=Hardwired: Action | Sci-Fi [vazut] *
DvDrip
10-1 groaza=Skjult: Horror [vazut] * DvDrip
4-3 desene=Cloudy with a Chance of Meatballs:
Animation | Family [vazut] * DvDrip
12-5 comedie=My One and Only: Comedy
[vazut] * DvDrip
...............pagina..7...............................
4-1 comedie=My Year Without Sex: Comedy |
Drama [vazut] * DvDrip
5-2 actiune=The Tournament: Action [vazut] *
DvDrip
cam Whiteout: Action | Crime | Drama
| Mystery | Thriller
2 cd Permanent Residence: Drama
serial Accidentally on Purpose:
Comedy | Romance
9-6 groaza=Rise of the Gargoyles: Horror
[vazut] * DvDrip
4-2 comedie=Whatever Works: Comedy |
Romance [vazut] * DvDrip
serial Emma: Comedy | Drama |
Romance
4-3 comedie=OSS 117 - Lost in Rio: Adventure |
Comedy [vazut] * DvDrip
4-4 comedie=American Virgin: Comedy [vazut]
* DvDrip
4-5 comedie=Stan Helsing: Comedy | Horror
[vazut] * DvDrip
3-1 groaza=Wrong Turn 3: Left for Dead:
Horror | Thriller [vazut] * DvDrip
4-6 comedie=Doghouse: Comedy | Horror
[vazut] * DvDrip
5-1 comedie=The Velveteen Rabbit: Family
[vazut] * DvDrip
12-4 comedie=Xun zhao Cheng Long aka
Looking For Jackie: Comedy | Action | Family
[vazut] * DvDrip
5-2 actiune=Damage: Action [vazut] * DvDrip
9-5 groaza=Halloween II: Horror | Thriller
[vazut] * DvDrip
7-1 suspans=The Private Lives of Pippa Lee:
Drama [vazut] * DvDrip
9-4 groaza=Edges of Darkness: Horror [vazut]
* DvDrip
serial Trauma
3-2 groaza=Offspring: Horror [vazut] * DvDrip
serial Stargate Universe: Action |
Adventure | Sci-Fi
serial Modern Family: Comedy
serial Hank: Comedy
serial The Good Wife: Drama
...............pagina..8...................
3-3 groaza=Children of the Corn: Horror
[vazut] * DvDrip
serial Mercy: Drama
8-6 groaza=Pandorum: Horror | Sci-Fi | Thriller
[vazut] * DvDrip
2 cd Der Knochenmann aka The Bone
Man: Crime | Thriller
7-2 suspans=Stag Night: Thriller [vazut] *
DvDrip
11-6 comedie=The Goods: Live Hard, Sell Hard:
Comedy [vazut] * DvDrip
serial Jonas: Comedy
7-3 suspans=Le premier cercle aka Inside Ring:
Thriller [vazut] * DvDrip
3-4 groaza=The Hills Run Red: Horror [vazut] *
DvDrip
9-3 groaza=Carriers: Drama | Thriller | Horror
5-2 comedie=Tormented: Comedy | Horror
[vazut] * DvDrip
7-4 suspans=Magic Man: Thriller [vazut] *
DvDrip
7-5 suspans=Dark Country: Mystery | Thriller
[vazut] * DvDrip
1-2 desene=Barbie and the Three Musketeers:
Animation | Family [vazut] * DvDrip
serial Eastwick: Drama | Fantasy
serial Cougar Town: Comedy
serial NCIS: Los Angeles: Crime
7-6 suspans=Flugten aka The Escape: Drama |
Thriller [vazut] * DvDrip
3-5 groaza=The Thaw: Horror | Sci-Fi | Thriller
[vazut] * DvDrip
4-2 desene=number [9]: Animation | Adventure
| Drama | Fantasy | Sci-Fi [vazut] * DvDrip
serial Glee: Comedy | Musical
dvd scr Sorority Row: Horror | Thriller
5-3 actiune=Zhui ying aka Tracing Shadow:
Action | Comedy [vazut] * DvDrip
serial The Forgotten: Crime | Drama
5-3 comedie=Imagine That: Comedy | Drama |
Fantasy [vazut] * DvDrip
...............pagina..9..............................
12-3 comedie=Jennifer's Body: Comedy | Horror
| Sci-Fi | Thriller [vazut] * DvDrip
serial Trinity
8-1 suspans=Je te mangerais aka You Will Be
Mine: Drama | Music [vazut] * DvDrip
Documentar Yellowstone:
Documentary
serial Bored to Death: Comedy
1-3 desene=Bionicle: The Legend Reborn:
Animation | Action | Adventure | Sci-Fi [vazut]
* DvDrip
1-4 desene=Superman/Batman: Public
Enemies: Drama [vazut] * DvDrip
8-2 suspans=Polytechnique: Crime | Drama |
History [vazut] * DvDrip
5-4 comedie=Away We Go: Comedy | Drama
[vazut] * DvDrip
serial FlashForward: Drama | Sci-Fi
serial The Beautiful Life: TBL: Drama
8-3 suspans=Shrink: Drama [vazut] * DvDrip
5-5 comedie=Frequently Asked Questions
About Time Travel: Comedy | Sci-Fi [vazut] *
DvDrip
8-4 suspans=The Girl with the Dragon Tattoo:
Mystery | Thriller [vazut] * DvDrip
5-4 actiune=Infestation: Action | Comedy |
Horror [vazut] * DvDrip
5-5 actiune=Scooby-Doo! The Mystery Begins:
Action | Comedy [vazut] * DvDrip
8-5 suspans=The Hessen Affair: Crime | Drama
| History | Thriller [vazut] * DvDrip
8-6 suspans=Un prophete aka A Prophet: Crime
| Drama [vazut] * DvDrip
5-6 actiune=The Fighter: Action [vazut] *
DvDrip
cam The Informant!: Comedy | Crime |
Drama | Thriller
3-6 groaza=Villa Estrella: Horror [vazut] *
DvDrip
9-1 suspans=Chéri: Romance [vazut] * DvDrip
9-2 suspans=Awaydays: Drama [vazut] *
DvDrip
14-5 suspans=Northern Lights: Drama |
Mystery | Romance [vazut] * DvDrip
serial The Vampire Diaries: Drama |
Horror | Romance
...............pagina..10..............................
porno Dinner at Frankie's: Adult porno
xxx
9-3 suspans=Brother's War: History | War
[vazut] * DvDrip
6-1 suspans=El nino pez aka The Fish Child:
Drama | Romance | Thriller [vazut] * DvDrip
9-2 groaza=Autumn: Horror | Thriller
serial Melrose Place: Drama
13-5 actiune=Gamer: Action | Sci-Fi | Thriller
[vazut] * DvDrip
documentar Iron Maiden: Flight 666:
Documentary | Music
4-1 groaza=The Shortcut: Horror | Thriller
[vazut] * DvDrip
9-4 suspans=Spread: Drama | Romance [vazut]
* DvDrip
1-1 sf=Halo Wars: Action | Sci-Fi [vazut] *
DvDrip
6-1 actiune=Kambakkht Ishq aka Incredible
Love: indian | Action | Comedy [vazut] *
DvDrip
6-2 suspans=The Compass: Documentary
[vazut] * DvDrip
12-2 comedie=All About Steve: Comedy
[vazut] * DvDrip
6-3 suspans=Not Forgotten: Thriller [vazut] *
DvDrip
6-2 actiune=Blood and Bone: Action | Drama
[vazut] * DvDrip
6-4 suspans=Taken in Broad Daylight: Crime |
Drama | Thriller [vazut] * DvDrip
6-5 suspans=Across the Hall: Thriller [vazut] *
DvDrip
2 cd Kim ssi pyo ryu gi aka Castaway
on the Moon: Drama
5-6 comedie=Wizards of Waverly Place: The
Movie: Adventure | Comedy | Fantasy [vazut] *
hdtvrip
6-6 suspans=High Noon: Drama | Mystery |
Romance | Thriller [vazut] * DvDrip
9-1 groaza=The Final Destination 4: Horror |
Thriller [vazut] * DvDrip
cam The Time Traveler's Wife: Drama
| Romance | Sci-Fi
13-4 actiune=Kaminey: indian | Action |
Comedy | Crime | Drama | Thriller
4-2 groaza=Antichrist: Drama | Horror [vazut]
* DvDrip
14-4 suspans=Los abrazos rotos: Drama |
Romance | Thriller
...............pagina..11.............................
9-5 suspans=World's Greatest Dad: Comedy |
Drama [vazut] * DvDrip
9-6 suspans=Gifted Hands: The Ben Carson
Story: Drama [vazut] * DvDrip
1-2 sf=Wyvern: Sci-Fi [vazut] * DvDrip
10-1 suspans=Midnight Bayou: Drama |
Mystery | Romance [vazut] * DvDrip
Documentar Michael Jackson: The
Trial and Triumph of the King of Pop
13-3 actiune=Zombieland: Action | Adventure |
Comedy | Horror
1-1 groaza=Invitation Only: Drama | Horror
[vazut] * DvDrip
1-1 suspans=Tribute: Drama | Mystery |
Romance [vazut] * DvDrip
1-2 groaza=Skeleton Crew: Horror [vazut] *
DvDrip
Documentar My Friend Michael
Jackson: Uri's Story
1-2 suspans=Yatzy: Drama [vazut] * DvDrip
serial South Pacific: Documentary
1-3 suspans=New York: indian Drama [vazut] *
DvDrip
1-4 suspans=The Crypt: Thriller [vazut] *
DvDrip
1-1 comedie=Bring It On 5: Fight to the Finish:
Comedy [vazut] * DvDrip
1-5 suspans=The Bridge to Nowhere: Crime |
Drama [vazut] * DvDrip
15-5 comedie=Funny People: Comedy | Drama
[vazut] * DvDrip
6-1 comedie=I Hate Valentine's Day: Comedy |
Romance [vazut] * DvDrip
1-3 sf=District 9: Action | Drama | Sci-Fi |
Thriller [vazut] * DvDrip
1-3 groaza=Grace: Drama | Horror | Thriller
[vazut] * DvDrip
4-3 groaza=The Grudge: Old Lady in White:
Horror [vazut] * DvDrip
4-4 groaza Orphan: Drama | Horror | Mystery |
Thriller
1-6 suspans=The Damned United: Drama |
Sport [vazut] * DvDrip
4-5 groaza=A Perfect Getaway: Drama | Horror
| Mystery | Thriller
2-1 suspans=Alter und Schönheit aka Age and
Beauty: Drama [vazut] * DvDrip
...............pagina..12.........................
1-2 comedie=The Boat That Rocked: Comedy |
Drama | Music | Romance [vazut] * DvDrip
2 cd The Storm: Action | Drama | Sci-Fi
[vazut]
1-4 groaza=Sundo: Drama | Horror | Thriller
[vazut] * DvDrip
mai jos 2-2 suspans=The Informers: Crime |
Drama | Thriller [vazut] * DvDrip
2-3 suspans=General. Zamach na Gibraltarze:
Biography [vazut] * DvDrip
serial Defying Gravity: Drama | Sci-Fi
11-5 comedie=500 Days of Summer: Comedy |
Drama | Romance [vazut] * DvDrip
1-1 actiune=The Land That Time Forgot: Action
| Fantasy | Sci-Fi [vazut] * DvDrip
1-5 groaza=The Last Resort: Horror | Thriller
[vazut] * DvDrip
1-6 groaza=Gurotesuku aka Grotesque: Horror
[vazut] * DvDrip
serial Here's Herbie: Short | Drama
Garapa: Documentary
Playground: Documentary
6-3 actiune=Power Kids: Action | Comedy
[vazut] * DvDrip
6-2 comedie=The Ugly Truth: Comedy |
Romance [vazut] * DvDrip
2-4 suspans=Shadowheart: Drama | Western
[vazut] * DvDrip
4-4 sf=G.I. Joe: The Rise of Cobra: Action |
Adventure | Sci-Fi | Thriller [vazut] * DvDrip
10-2 suspans=The Killing Room: Drama |
Thriller [vazut] * DvDrip
4-5 sf=Aliens in the Attic: Adventure | Family |
Fantasy [vazut] * DvDrip
6-4 actiune=G-Force: Action | Adventure |
Family | Fantasy [vazut] * DvDrip
1-2 actiune=Lies & Illusions: Action | Comedy |
Thriller [vazut] * DvDrip
serial Drop Dead Diva
nu este Fireball: Sci-Fi nu este\\\\ este
fireball thai movie
13-2 actiune=Inglourious Basterds: Action |
Drama | War
4-6 sf=Surrogates: Action | Sci-Fi | Thriller
1-3 comedie=Road Trip: Beer Pong: Comedy
[vazut] * DvDrip
...............pagina..13.........................
6-5 actiune=Intervention aka The Art of War
III: Retribution: Action | Thriller [vazut] *
DvDrip
1-3 actiune=Angel of Death: Action | Crime |
Thriller [vazut] * DvDrip
1-4 comedie=Alien Trespass: Comedy | Horror |
Sci-Fi | Thriller [vazut] * DvDrip
2-5 suspans=Hush: Thriller [vazut] * DvDrip
2-6 suspans=An American Affair: Drama
[vazut] * DvDrip
2 cd A l'aventure: Drama
serial Hawthorne: Drama
14-3 suspans=Coco avant Chanel: Biography |
Drama
14-2 suspans=My Sister's Keeper: Drama
[vazut] * DvDrip
1-5 desene=Green Lantern: First Flight:
Animation | Action | Fantasy | Sci-Fi [vazut] *
DvDrip
serial Dark Blue: Drama
6-3 comedie=Bruno: Comedy [vazut] * DvDrip
3-1 suspans=The Soloist: Drama | Biography |
Music [vazut] * DvDrip
13-6 suspans=Love Finds a Home: Family |
Western [vazut] * DvDrip
13-1 actiune=Super Capers: Action | Adventure
| Comedy | Fantasy | Sci-Fi
2-1 groaza=Albino Farm: Horror [vazut] *
DvDrip
serial 10 Things I Hate About You:
Comedy
mai jos 1-4 actiune=Bronson: Action |
Biography | Drama | Thriller [vazut] * DvDrip
1-5 actiune=Blood: The Last Vampire: Action |
Horror | Thriller [vazut] * hdtv rip
3-2 suspans=The Steam Experiment: Drama |
Thriller [vazut] * DvDrip
1-5 comedie=Labor Pains: Comedy [vazut] *
DvDrip
2-2 groaza=Messengers 2: The Scarecrow:
Horror [vazut] * DvDrip
6-6 actiune=Public Enemies: Action | Crime |
Drama [vazut] * DvDrip
1-6 comedie=In the Loop: Comedy [vazut] *
DvDrip
serial Warehouse 13: Drama | Mystery
| Sci-Fi
14-1 suspans=The Combination: Drama
[vazut] * DvDrip
..................pagina..14...............................
serial Psychoville: Comedy
1-6 actiune=Fighting: Action | Drama [vazut] *
DvDrip
3-3 suspans=Shinjuku Incident: Crime | Drama |
Thriller [vazut] * DvDrip
2-1 actiune=Gong fu chu shen aka Kung Fu
Chefs: Action | Comedy [vazut] * DvDrip
The Illuminati: Out of Chaos Comes
Order: Sci-Fi | Thriller
3-4 suspans=Grey Gardens: Biography | Drama
[vazut] * DvDrip
2-1 comedie=Van Wilder: Freshman Year:
Comedy [vazut] * DvDrip
6-4 comedie=Year One: Adventure | Comedy
[vazut] * DvDrip
3-5 suspans=Dolan's Cadillac: Thriller [vazut] *
DvDrip
2-2 comedie=Bob Funk: Comedy [vazut] *
DvDrip
tv rip Prayers for Bobby: Biography |
Drama [vazut]
2-2 actiune=Under the Hood: Adventure
[vazut] * DvDrip
serial Royal Pains: Comedy
serial Hung: Comedy
2-3 actiune=Streets of Blood: Action | Drama |
Thriller [vazut] * DvDrip
1-4 sf=Virtuality: Drama | Sci-Fi [vazut] * hdtv
rip
2-4 actiune=Second Coming: Action | Drama |
Horror | Thriller [vazut] * DvDrip
serial The Philanthropist: Action
6-5 comedie=The Proposal: Comedy | Drama |
Romance [vazut] * DvDrip
1-5 sf=Merlin and the Book of Beasts: Fantasy
[vazut] * DvDrip
1-6 desene=Garfield's Pet Force: Animation |
Family [vazut] * DvDrip
2-3 groaza=Ghost Month: Horror [vazut] *
DvDrip
6-6 comedie=Land of the Lost: Adventure |
Comedy | Sci-Fi [vazut] * DvDrip
3-6 suspans=Goal! III: Sport [vazut] * DvDrip
13-5 suspans=John Rabe: Biography | Drama |
History | War
..................pagina..15...............................
2-3 comedie=Princess Protection Program:
Comedy | Family [vazut] * DvDrip
5-1 sf=Transformers: Revenge of the Fallen:
Action | Adventure | Sci-Fi [vazut] * DvDrip
7-1 actiune=The Taking of Pelham 1 2 3: Crime
| Drama | Thriller [vazut] * DvDrip
4-1 suspans=Love N' Dancing: Drama |
Romance [vazut] * DvDrip
2-4 comedie=Mr. Troop Mom: Comedy [vazut]
* DvDrip
2-5 actiune=Everybody Dies: Action [vazut] *
DvDrip
2-6 actiune=The Level: Action [vazut] * DvDrip
5 6 sf=Polar Storm: Action | Sci-Fi [vazut] *
DvDrip
3-1 actiune=Road of No Return: Action | Drama
[vazut] * DvDrip
7-1 comedie=The Hangover: Comedy [vazut] *
DvDrip
1-6 sf=Hydra: Sci-Fi [vazut] * DvDrip
serial Lost: A Journey in Time: Drama
2-5 comedie=Bringing Up Bobby: Comedy
[vazut] * DvDrip
3-2 actiune=The Perfect Sleep: Action | Drama |
Thriller [vazut] * DvDrip
2-6 comedie=Table for Three: Comedy |
Romance [vazut] * DvDrip
cam The Twilight Saga: New Moon:
Drama | Fantasy | Horror | Romance | Thriller
2-4 groaza=Legend of the Bog: Horror | Thriller
[vazut] * DvDrip
3-1 comedie=Miss March: Comedy [vazut] *
DvDrip
4-2 suspans=Skellig: Drama | Family | Mystery
[vazut] * DvDrip
7-2 comedie=My Life in Ruins: Comedy [vazut]
* DvDrip
serial Better Off Ted: Comedy
serial Nurse Jackie: Comedy
Home: Documentary [vazut] * DvDrip
2-1 sf=The Cell 2: Sci-Fi | Thriller [vazut] *
DvDrip
4-3 suspans=The Young Victoria: Drama |
History | Romance [vazut] * DvDrip
..................pagina..16...............................
2012... and the Earth Was No More:
Documentary
2 cd The Perfect Guy for My Girlfriend:
Comedy
serial Mental: Drama
4-4 suspans=State of Play: Drama | Mystery |
Thriller [vazut] * DvDrip
4-5 suspans=The Last House on the Left: Crime
| Drama | Horror | Thriller [vazut] * DvDrip
4-6 groaza=Drag Me to Hell: Horror | Thriller
[vazut] * DvDrip
3-3 actiune=The Terminators: Action | Horror |
Sci-Fi [vazut] * DvDrip
2-1 desene=Up aka Deasupra tuturor:
Animation | Action | Adventure | Comedy
[vazut] * DvDrip
4-6 suspans=Elsewhere: Crime | Thriller
[vazut] * DvDrip
3-2 comedie=Baby on Board: Comedy [vazut] *
DvDrip
serial Boy Meets Girl: Comedy | Drama |
Fantasy
3-4 actiune=Lesbian Vampire Killers: Action |
Comedy | Horror [vazut] * DvDrip
2-2 sf=Obitaemyy ostrov: Skhvatka aka
Inhabited Island 2: The Battle: Fantasy | Sci-Fi
[vazut] * DvDrip
3-5 actiune=Silent Venom: Action | Thriller
[vazut] * DvDrip
3-3 comedie=Spring Breakdown: Comedy
[vazut] * DvDrip
10-3 suspans=Sin Nombre: Crime | Drama |
Thriller
3-4 comedie=Taking a Chance on Love:
Romance [vazut] * DvDrip
serial Prison Break: The Final Break:
Action | Drama | Thriller
5-1 suspans=Know Thy Enemy: Drama | Music
[vazut] * DvDrip
3-6 actiune=The Boxer: Action | Drama | Sport
[vazut] * DvDrip
7-2 actiune=Marine Boy: Action | Thriller
[vazut] * DvDrip
4-1 actiune=Dadnapped: Action | Adventure |
Comedy [vazut] * DvDrip
10-4 suspans=City of Life and Death: Drama |
History | War [vazut] * DvDrip
4-2 actiune=Fireball: Action | Drama [vazut] *
DvDrip
Super Rhino: animation short
..................pagina..17...............................
3-5 comedie=Frankenhood: Comedy [vazut] *
DvDrip
2-3 sf=Terminator Salvation: Action |
Adventure | Sci-Fi | Thriller
5-2 suspans=El cártel aka Want of Opportunity:
Drama | Thriller [vazut] * DvDrip
5-3 suspans=Angels & Demons: Crime | Drama
| Mystery | Thriller [vazut] * DvDrip
5-4 suspans=Crossing Over: Drama [vazut] *
DvDrip
3-6 comedie=Fired Up: Comedy [vazut] *
DvDrip
5-1 groaza=The Skeptic: Horror | Thriller
[vazut] * DvDrip
4-3 actiune=Observe and Report: Action |
Comedy | Crime [vazut] * DvDrip
4-4 actiune=Mega Shark vs. Giant Octopus:
Action | Fantasy | Sci-Fi [vazut] * DvDrip
2-5 groaza=The Horsemen: Drama | Horror |
Mystery | Thriller [vazut] * DvDrip
5-5 suspans=Obsessed: Crime | Drama | Thriller
[vazut] * DvDrip
10-5 suspans=The Girlfriend Experience:
Drama [vazut] * DvDrip
4-5 actiune=Are You Scared 2: Action [vazut] *
DvDrip
7-3 actiune=Next Day Air: Action | Comedy |
Crime [vazut] * DvDrip
4-6 actiune=The Devil's Tomb: Action | Thriller
| Horror | Sci-Fi [vazut] * DvDrip
7-3 comedie=Ghosts of Girlfriends Past:
Comedy | Romance [vazut] * DvDrip
5-6 suspans=Powder Blue: Drama [vazut] *
DvDrip
5-2 sf=Star Trek: Action | Adventure | Sci-Fi
[vazut] * DvDrip
7-4 actiune=Dance Flick: Action | Comedy |
Music [vazut] * DvDrip
7-5 actiune=Driven to Kill: Action [vazut] *
DvDrip
2-2 desene=Scooby-Doo and the Samurai
Sword: Animation [vazut] * DvDrip
7-6 actiune=The Hunt for Gollum: Action |
Adventure | Fantasy [vazut] * DvDrip
2-3 desene=Coraline: Animation | Adventure |
Family | Fantasy [vazut] * DvDrip
10-6 suspans=S. Darko: Crime | Mystery | Sci-Fi
| Thriller [vazut] * DvDrip
8-1 actiune=Night at the Museum: Battle of the
Smithsonian: Action | Comedy [vazut] * DvDrip
..................pagina..18...............................
8-2 actiune=Anaconda 4: Trail of Blood: Action
| Horror [vazut] * DvDrip
Nature's Great Events: Documentary
8-3 actiune=Love Takes Wing: Western [vazut]
* DvDrip
7-4 comedie=I Love You, Beth Cooper: Comedy
[vazut] * DvDrip
7-5 comedie=Hannah Montana: The Movie:
Comedy | Drama | Family | Music [vazut] *
DvDrip
7-6 comedie=Adventureland: Comedy | Drama |
Romance [vazut] * DvDrip
serial Southland: Crime | Drama
8-1 comedie=Jackass 3: Documentary | Action |
Comedy [vazut] * DvDrip
2 cd Knights of Bloodsteel: Fantasy 2
cd
serial The Unusuals: Drama
8-4 actiune=Never Surrender: Action | Drama
[vazut] * DvDrip
8-2 comedie=17 Again: Comedy [vazut] *
DvDrip
8-5 actiune=Jack Hunter and the Star of
Heaven: Adventure [vazut] * DvDrip
8-3 comedie=Legally Blondes: Comedy [vazut]
* DvDrip
8-6 actiune=12 Rounds: Action | Thriller
[vazut] * DvDrip
11-1 suspans=Five Minutes of Heaven: Drama
[vazut] * DvDrip
9-1 actiune=Caprica: Action | Drama | Sci-Fi
[vazut] * DvDrip
9-2 actiune=Sun cheung sau aka The Sniper-
gunslinger: Action | Adventure | Thriller
[vazut] * DvDrip
9-3 actiune=Into the Blue 2: The Reef: Action
[vazut] * DvDrip
serial United States of Tara: Comedy
2-6 groaza=The Telling: Horror [vazut] *
DvDrip
11-2 suspans=Taking Chance: Drama | War
[vazut] * DvDrip
5-2 groaza=Bled: Horror [vazut] * DvDrip
serial Harper's Island: Drama
5-3 groaza=The Haunting in Connecticut:
Horror | Thriller [vazut] * DvDrip
..................pagina..19...............................
8-4 comedie I Love You, Man: Comedy |
Romance [vazut] * DvDrip
5-4 groaza=Laid to Rest: Horror [vazut] *
DvDrip
9-4 actiune=Fast & Furious 4: Action [vazut] *
DvDrip
5-5 groaza=The Portal: Horror [vazut] * DvDrip
2-4 sf=X-Men Origins: Wolverine: Action |
Fantasy | Sci-Fi | Thriller [vazut] * DvDrip
11-3 suspans=Dui bu qi wo ai ni aka Su mi ma
sen Love: Romance [vazut] * DvDrip
2-4 desene=Monsters vs. Aliens: Animation |
Sci-Fi [vazut] * DvDrip
2-5 desene=Barbie Presents: Thumbelina:
Animation [vazut] * DvDrip
11-4 suspans=Aasma: The Sky Is the Limit:
Drama [vazut] * DvDrip
5-6 groaza=13B: indian | Horror | Mystery |
Thriller [vazut] * DvDrip
2-5 sf=Dragonquest: Fantasy [vazut] * DvDrip
11-5 suspans=Duplicity: Crime | Thriller
[vazut] * DvDrip
9-5 actiune=Jai Veeru: Action [vazut] * DvDrip
6-1 groaza=Perkins 14: Horror | Thriller
[vazut] * DvDrip
9-6 actiune=Echelon Conspiracy: Action |
Mystery | Thriller [vazut] * DvDrip
11-6 suspans=The Cry of the Owl: Drama
[vazut] * DvDrip
serial Kings: Drama
6-2 groaza=Slaughter: Horror [vazut] * DvDrip
5-3 sf=Knowing: Drama | Mystery | Thriller
[vazut] * DvDrip
10-1 actiune=Green Street Hooligans 2: Drama
[vazut] * DvDrip
10-2 actiune=Dod sno aka Dead Snow: Action |
Adventure | Comedy | Horror [vazut] * DvDrip
2-6 sf=Butterfly Effect 3: Revelations: Drama |
Fantasy | Sci-Fi | Thriller [vazut] * DvDrip
2-6 desene=Tales of the Black Freighter:
Animation | Short | Horror [vazut] * DvDrip
10-3 actiune=Direct Contact: Action [vazut] *
DvDrip
12-1 suspans=Jesse Stone: Thin Ice: Drama |
Mystery [vazut] * DvDrip
..................pagina..20.............................
8-5 comedie=Kicking the Dog: Comedy [vazut]
* DvDrip
6-3 groaza=The Tribe aka The Forgotten Ones:
Horror [vazut] * DvDrip
2 cd Meteor: Path to Destruction:
Action | Drama | Sci-Fi [vazut] * DvDrip
8-6 comedie=Dr. Dolittle 5 : Million Dollar
Mutts: Comedy [vazut] * DvDrip
12-2 suspans=Notorious: Biography | Drama |
Music [vazut] * DvDrip
serial The Listener: Drama | Fantasy |
Horror
3-1 desene=Sutorîto faitâ IV - Aratanaru kizuna
aka Street Fighter IV: The Ties That Bind:
Animation [vazut] * DvDrip
9-1 comedie=American High School: Comedy
[vazut] * DvDrip
3-2 desene=Happily N'Ever After 2: Animation
[vazut] * DvDrip
10-4 actiune=Banlieue 13 - Ultimatum: Action
[vazut] * DvDrip
serial Castle: Drama
12-3 suspans=Countdown: Jerusalem: Thriller
[vazut] * DvDrip
3-1 sf=Watchmen: Action | Drama | Fantasy |
Sci-Fi | Thriller [vazut] * DvDrip
12-4 suspans=Not Easily Broken: Drama |
Romance [vazut] * DvDrip
9-2 comedie=Madea Goes to Jail: Comedy |
Crime | Drama [vazut] * DvDrip
12-5 suspans=Personal Effects: Drama [vazut]
* DvDrip
10-5 actiune=Street Fighter: The Legend of
Chun-Li: Action | Adventure | Sci-Fi | Thriller
[vazut] * DvDrip
3-2 sf=War Wolves: Sci-Fi [vazut] * DvDrip
10-6 actiune=Crank: High Voltage: Action
[vazut] * DvDrip
6-4 groaza=Walled In: Horror | Thriller [vazut]
* DvDrip
12-6 suspans=The International: Drama |
Thriller [vazut] * DvDrip
disparut mai jos 11-1 actiune=Stiletto: Action |
Crime | Drama | Thriller [vazut] * DvDrip
3-3 desene=Wonder Woman: Animation |
Fantasy | Sci-Fi [vazut] * DvDrip
serial The Last Templar: Drama
13-1 suspans=The Lost:Thriller [vazut] *
DvDrip
3-3 sf=Dragonball Evolution:Action | Adventure
| Fantasy | Sci-Fi | Thriller [vazut] * DvDrip
..................pagina..21..............................
9-3 comedie=Confessions of a Shopaholic:
Comedy | Romance [vazut] * DvDrip
serial Unforgiven 3 cd Drama
9-4 comedie=New in Town: Comedy | Romance
[vazut] * DvDrip
Chi bi xia: Jue zhan aka Red Cliff: Part
II * DvDrip :Action | History | War [vazut] *
DvDrip
9-5 comedie=Still Waiting: Comedy [vazut] *
DvDrip
serial Dollhouse
6-5 groaza=Raaz: The Mystery
Continues:indian - Horror | Thriller [vazut] *
DvDrip
9-6 comedie=He's Just Not That Into You:
Comedy | Drama | Romance [vazut] * DvDrip
10-1 comedie=Ace Ventura Jr: Pet
Detective:Action | Adventure | Comedy |
Mystery [vazut] * DvDrip
serial Whitechapel
3-4 sf=Race to Witch Mountain: Adventure |
Fantasy | Sci-Fi | Thriller [vazut] * DvDrip
10-2 comedie=The Pink Panther 2: Adventure |
Comedy | Family | Mystery [vazut] * DvDrip
10-3 comedie=Billu: indian Comedy [vazut] *
DvDrip
6-6 groaza=Friday the 13th: Horror [vazut] *
DvDrip
3-4 desene=Futurama: Into the Wild Green
Yonder: Animation | Comedy | Sci-Fi [vazut] *
DvDrip
3-5 sf=Push: Sci-Fi | Thriller [vazut] * DvDrip
7-1 groaza=The Uninvited: Drama | Horror |
Thriller [vazut] * DvDrip
13-2 suspans=Thick as Thieves : Crime [vazut]
* DvDrip
7-2 groaza=Feast 3: The Happy Finish: Action |
Comedy | Horror | Thriller [vazut] * DvDrip
7-3 groaza=My Bloody Valentine: Horror |
Thriller [vazut] * DvDrip
10-4 comedie=Dead Like Me: Life After Death:
Comedy | Fantasy [vazut] * DvDrip
Nostradamus: 2012: Documentary
3-5 desene=Afro Samurai: Resurrection:
Animation [vazut] * DvDrip
10-5 comedie=Ready or Not: Comedy [vazut] *
DvDrip
10-6 comedie=Hotel for Dogs: Comedy [vazut]
* DvDrip
..................pagina..22..............................
11-2 actiune=Paul Blart: Mall Cop: Action |
Comedy | Crime | Family [vazut] * DvDrip
7-4 groaza=The Lodger: Drama | Horror |
Mystery | Thriller [vazut] * DvDrip
3-6 sf=Screamers: The Hunting: Sci-Fi | Thriller
[vazut] * DvDrip
11-3 actiune=Red Sands: Action | Horror
[vazut] * DvDrip
serial Lie to Me
7-5 groaza=Kill Theory: Horror | Thriller
[vazut] * DvDrip
11-4 actiune=Chandni Chowk to China: Action |
Comedy [vazut] * DvDrip
7-6 groaza=The Grudge 3: Horror | Thriller
[vazut] * DvDrip
serial The Beast
5-4 sf=Space Buddies: Family | Sci-Fi [vazut] *
DvDrip
11-5 actiune=Underworld: Rise of the Lycans:
Action | Fantasy | Horror | Thriller [vazut] *
DvDrip
4-1 desene=Hulk Vs. :Animation | Action
[vazut] * DvDrip
11-6 actiune=Against the Dark :Action | Horror
| Thriller [vazut] * DvDrip
12-1 actiune=Night Train :Action | Crime |
Mystery | Thriller [vazut] * DvDrip
13-3 suspans=Hit and Run :Drama | Thriller
[vazut] * DvDrip
8-1 groaza=Amusement :Horror | Thriller
[vazut] * DvDrip
11-1 comedie=Bride Wars: Comedy | Romance
[vazut] * DvDrip
11-2 comedie=18 Year Old Virgin :Comedy
[vazut] * DvDrip
12-2 actiune=Mexican Bloodbath: Action
[vazut] * DvDrip
12-3 actiune=Redemption: A Mile from Hell
:Western [vazut] * DvDrip
8-2 groaza=The Unborn: Horror | Thriller
[vazut] * DvDrip
8-3 groaza=Immortally Yours aka Kiss Of The
Vampire:Horror | Romance [vazut] * DvDrip
3-6 desene=Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs:
Animation | Action [vazut] * DvDrip
11-3 comedie=Without a Paddle: Nature's
Calling :Adventure | Comedy [vazut] * DvDrip
serial Demons
11-4 comedie=Balls Out: The Gary Houseman
Story :Comedy | Sport [vazut] * DvDrip
..................pagina..23..............................
Rough Cut: Documentary
12-4 actiune=Behind Enemy Lines: Colombia
:Action | Thriller | War [vazut] * DvDrip
13-4 suspans=In the Electric Mist :Drama |
Mystery [vazut] * DvDrip
8-4 groaza=Vacancy 2: The First Cut :Horror |
Thriller [vazut] * DvDrip
12-5 actiune=The Way of War: Action | Thriller
[vazut] * DvDrip
Untitled Barack Obama documentar
12-1 comedie=The Lonely Maiden aka The
Maiden Heist: Comedy | Crime [vazut] * DvDrip
5-5 sf=Harry Potter and the Half-Blood Prince:
Adventure | Fantasy [vazut] * DvDrip
8-5 groaza=The Fear Chamber :Horror [vazut]
* DvDrip
\\\\\\\\\\\\\\\\\\filme-
movies\2008\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
nou I Come with the Rain: Thriller
nou Doragon bôru: Ossu! Kaette kita Son Goku
to nakama-tachi!!: Animation | Short
nou Being Human: Comedy | Drama | Fantasy |
Horror
nou Wallace and Gromit in 'A Matter of Loaf
and Death': Animation | Short | Comedy |
Family
nou Fei Cheng Wu Rao: Comedy | Romance
nou Goliath: Comedy
nou The Summit: Drama | Thriller
nou Disgrace: Drama
nou Bane: Horror | Sci-Fi
Babine: Fantasy [vazut] * DvDrip
nou Uncross the Stars: Comedy | Drama
nou Falco - Verdammt, wir leben noch!:
Biography | Drama | Music
nou The Marconi Bros.: Comedy | Drama
nou Afterwards: Drama
nou Ballast: Drama
nou Familiar Strangers: Comedy | Drama
..................pagina..24..............................
nou Fraternity House: Comedy
nou Tu?sday: Action | Crime | Mystery | Thriller
nou Pour elle aka Anything for Her: Crime |
Drama | Romance | Thriller
nou The Echo: Drama | Horror | Mystery |
Thriller
nou American Son: Drama
nou The Narrows: Drama
nou Adoration: Drama
nou Shuttle: Drama | Horror | Thriller
nou An Old Fashioned Thanksgiving: Drama
nou Berlin Calling: Comedy | Drama | Music
nou Linkeroever: Horror | Thriller
nou Surviving Sid: Animation | Short
nou Bigfoot: Adventure | Family
nou Jerichow: Drama
nou iMurders: Drama | Horror | Mystery |
Thriller
nou Seventh Moon: Horror
nou Miss Austen Regrets: Biography | Drama
nou Pig Hunt: Action | Horror | Thriller
nou Killing Ariel: Horror | Thriller
nou Assassination of a High School President:
Comedy
nou Odysseus and the Isle of the Mists: Sci-Fi
nou In 3 Tagen bist du tot 2: Horror | Thriller
Sasori: Action [vazut] * DvDrip
Trick 'r Treat: Comedy | Drama | Horror |
Thriller [vazut] * DvDrip
nou The Dark Lurking: Action | Horror | Sci-Fi
..................pagina..25..............................
update pana aici ======
Is Anybody There?: Drama [vazut] * DvDrip
Tenderness: Crime | Drama | Thriller [vazut] *
DvDrip
Largo Winch: Adventure | Thriller [vazut] *
DvDrip
Secret défense aka Secrets of State: Thriller
[vazut] * DvDrip
Les liens du sang aka Rivals: Action | Crime |
Drama [vazut] * DvDrip
nou Gigantic: Comedy | Romance
Go Fast: Action |Thriller [vazut] * DvDrip
Tyson: Documentary [vazut] * DvDrip
Lymelife: Comedy | Drama [vazut] * DvDrip
Sleep Dealer: Sci-Fi [vazut] * DvDrip
documentar Aftermath: Population
Zero: Sci-Fi
Management: Comedy | Romance [vazut] *
DvDrip
The Golden Boys: Romance [vazut] * DvDrip
Better Things: Drama [vazut] * DvDrip
Heatstroke: Action | Sci-Fi [vazut] * DvDrip
Chameleon: Drama [vazut] * DvDrip
Zift: Crime | Drama | Mystery [vazut] * DvDrip
Goodbye Solo: Comedy | Drama [vazut] *
DvDrip
The 39 Steps: Drama | History | Thriller [vazut]
* DvDrip
Midnight Chronicles: Fantasy [vazut] * DvDrip
serial When We Left Earth: The NASA
Missions: Documentary | History
Ryan and Sean's Not So Excellent Adventure:
Comedy [vazut] * DvDrip
----este mai sus The Informers: Crime | Drama |
Thriller
nou Shôrin babaa: Action | Comedy
The Wild Man of the Navidad: Drama | Horror |
Mystery | Thriller [vazut] * DvDrip
Polar Opposites: Drama [vazut] * DvDrip
serial Turu tiâzu aka True Tears:
Animation
Bobule aka Grapes: Comedy [vazut] * DvDrip
serial Project Ion: Short | Drama |
Thriller
serial Celluloidiva: Short
serial Elephants: Animation | Short
serial Manual práctico del amigo
imaginario: Short | Comedy
One Week: Adventure | Drama [vazut] * DvDrip
Obcan Havel: Documentary
The Other Man: Drama [vazut] * DvDrip
2 cd A Frozen Flower: Drama | History
| Romance
Ponyo on the Cliff by the Sea: Animation |
Adventure | Family | Fantasy [vazut] * DvDrip
serial Home Made: Horror
1 Necessary Evil: Thriller [vazut] * DvDrip
2 Flammen & Citronen: Crime | Drama | History
| Thriller | War [vazut] * DvDrip
Long Weekend: Drama | Horror | Thriller
[vazut] * DvDrip
3 Leaving Barstow: Drama [vazut] * DvDrip
4 Ce qu'il faut pour vivre aka The Necessities
of Life: Drama [vazut] * DvDrip
5 Phoebe in Wonderland: Drama | Family |
Fantasy [vazut] * DvDrip
nou Nothing Like the Holidays: Comedy |
Drama | Romance
1 Lille soldat: Drama [vazut] * DvDrip
2 The Mysteries of Pittsburgh: Adventure |
Comedy | Drama [vazut] * DvDrip
3 Dakota Skye: Drama [vazut] * DvDrip
4 the Quest for Akhenaten's Tomb: Adventure
[vazut] * DvDrip
5 Zankoku hanten aka Cruel Restaurant: Horror
[vazut] * DvDrip
6 Dark Honeymoon: Drama | Thriller [vazut] *
DvDrip
2 cd K-20: Legend of the Mask: Crime
| Drama
Little Ashes: Biography | Drama [vazut] *
DvDrip
2 cd Coco Chanel: History | Romance
dublura e mai sus Bronson: Action |
Biography | Drama | Thriller
1 Inju: The Beast in the Shadow: Mystery |
Thriller [vazut] * DvDrip
serial In Treatment: Drama
2 Were the World Mine: Adventure | Comedy |
Fantasy [vazut] * DvDrip
3 Bart Got a Room: Comedy [vazut] * DvDrip
4 Hide: Action | Crime | Drama | Horror |
Mystery | Thriller [vazut] * DvDrip
Sunshine Cleaning: Comedy | Drama [vazut] *
DvDrip
2 cd Keurosing aka Crossing: Drama
5 Vampyrer: Thriller [vazut] * DvDrip
6 The Tenth Circle: Mystery | Thriller [vazut] *
DvDrip
1 A Good Day to Be Black & Sexy: Drama |
Romance [vazut] * DvDrip
2 Pray 2: The Woods: Thriller [vazut] * DvDrip
3 Backwoods: Horror | Thriller [vazut] * DvDrip
4 The Human Contract: Drama [vazut] * DvDrip
5 Catch Your Mind: Drama | Family [vazut] *
DvDrip
6 Hindsight: Thriller [vazut] * DvDrip
1 Toronto Stories: Drama [vazut] * DvDrip
2 De brief voor de koning aka The Letter for
the King: Adventure [vazut] * DvDrip
3 Dustbin Baby: Drama [vazut] * DvDrip
4 Fashion: indian Drama | Romance [vazut] *
DvDrip
5 Good: Drama [vazut] * DvDrip
6 Los bastardos: Action | Crime | Drama |
Thriller [vazut] * DvDrip
1 Poison Ivy: The Secret Society: Drama |
Fantasy [vazut] * DvDrip
2 Murder.com: Thriller [vazut] * DvDrip
3 Wushu: Action | Drama | Family [vazut] *
DvDrip
4 Plaguers: Sci-Fi [vazut] * DvDrip
5 Dark Streets: Drama | Thriller [vazut] *
DvDrip
6 Gnaw: Comedy | Horror [vazut] * DvDrip
1 The Terrorist Next Door: Drama [vazut] *
DvDrip
documentar Journey to the Edge of
the Universe: Documentary
2 Deadgirl: Horror [vazut] * DvDrip
3 Diario de una ninfómana aka Diary of a Sex
Addict: Drama [vazut] * DvDrip
2 cd Sharpe's Peril: Action |
Adventure [vazut] * DvDrip
4 Tokyo!: Drama [vazut] * DvDrip
5 Entre les murs aka The Class: Drama [vazut]
* DvDrip
6 Jaane Tu... Ya Jaane Na: indian Comedy |
Drama | Romance [vazut] * DvDrip
Samurai Girl: Drama serial
1 Johnny Mad Dog: Drama | War [vazut] *
DvDrip
The Brothers Bloom: Adventure | Comedy |
Crime | Drama | Romance [vazut] * DvDrip
2 Natale a Rio: Comedy [vazut] * DvDrip
3 The Ramen Girl: Comedy | Drama | Romance
[vazut] * DvDrip
4 In Tranzit: Drama | Romance | War [vazut] *
DvDrip
5 Cavalcade of Cartoon Comedy: Animation |
Short | Comedy [vazut] * DvDrip
6 Arte de Roubar aka The Art of Stealing:
Action | Comedy | Crime | Thriller [vazut] *
DvDrip
2 cd Kakushi toride no san akunin - The
last princess: Drama
1 Der Baader Meinhof Komplex: Action |
Biography | Crime [vazut] * DvDrip
2 The Secret of Moonacre: Adventure | Family |
Fantasy | Romance [vazut] * DvDrip
3 Parasomnia: Horror | Romance | Thriller
[vazut] * DvDrip
4 Acolytes: Crime | Drama | Horror | Mystery |
Thriller [vazut] * DvDrip
Apocalypse How: Documentary
5 120: Drama | History | War [vazut] * DvDrip
6 Flirting with Forty: Comedy | Drama |
Romance [vazut] * DvDrip
1 Kinta: Action [vazut] * DvDrip
2 Nordwand: Adventure | Drama | History |
Sport [vazut] * DvDrip
3 Plague Town: Horror [vazut] * DvDrip
El lince perdido aka Missing Lynx: Animation |
Comedy [vazut] * DvDrip
4 Infected: Adventure | Sci-Fi | Thriller [vazut]
* DvDrip
5 Frygtelig lykkelig aka Terribly Happy: Drama
[vazut] * DvDrip
6 Sita Sings the Blues: Animation [vazut] *
DvDrip
1 The Lost Treasure of the Grand Canyon:
Adventure | Fantasy | Horror [vazut] * DvDrip
2 cd Puen yai jom salad aka Queens of
Langkasuka: Adventure | Fantasy | History
2 A Bunch of Amateurs: Comedy [vazut] *
DvDrip
3 Dean Spanley: Comedy | Drama [vazut] *
DvDrip
4 Book of Blood: Horror [vazut] * DvDrip
5 El ratón Pérez 2 aka The Hairy Tooth Fairy 2:
Animation | Family [vazut] * DvDrip
6 Rock On!!: indian Drama | Music [vazut] *
DvDrip
1 Journal of a Contract Killer: Action | Crime |
Drama | Thriller [vazut] * DvDrip
2 Última Parada 174 aka Last Stop 174: Crime |
Drama | Thriller [vazut] * DvDrip
3 La linea aka The Line: Action | Crime | Drama
[vazut] * DvDrip
4 Fanboys: Adventure | Comedy | Crime |
Drama [vazut] * DvDrip
5 Kandidaten aka The Candidate: Thriller
[vazut] * DvDrip
6 The Great Buck Howard: Comedy [vazut] *
DvDrip
1 The Last Word: Drama | Romance [vazut] *
DvDrip
2 Cyclops: Sci-Fi [vazut] * DvDrip
3 Scusa ma ti chiamo amore aka Sorry, If I Love
You: Romance [vazut] * DvDrip
4 Oorlogswinter aka Winter In War Time:
Drama | History | War [vazut] * DvDrip
5 Wendy and Lucy: Drama [vazut] * DvDrip
2 cd Gekijô ban Naruto: Shippuden -
Kizuna: Animation
serial Iron Man: Armored Adventures:
Animation
6 Geisha vs ninja aka Geisha Assassin: Action |
Drama [vazut] * DvDrip
2 cd Impact: Action | Adventure | Sci-Fi
1 Tobruk: History | War [vazut] * DvDrip
2 Stone of Destiny: Adventure | Comedy
[vazut] * DvDrip
3 Comme les autres aka Baby Love: Comedy |
Drama | Romance [vazut] * DvDrip
serial The Devil's Whore: Drama | History
| War
4 Franklyn: Drama | Fantasy | Romance |
Thriller [vazut] * DvDrip
2 cd Forever Strong: Drama | Sport
[vazut] * DvDrip
5 Finish Line: Crime [vazut] * DvDrip
6 Päätalo aka The Novelist: Drama | Romance
[vazut] * DvDrip
1 L'ennemi public n°1: Action | Biography |
Crime | Drama | Thriller [vazut] * DvDrip
2 Dr. Horrible's Sing-Along Blog: Comedy |
Musical | Sci-Fi [vazut] * DvDrip
Ddeugeoun-geosi joh-a aka Hellcats:
Comedy nu exista
serial Ben 10: Alien Force: Animation
3 Absurdistan: Comedy [vazut] * DvDrip
4 The Children: Horror [vazut] * DvDrip
5 Homeworld: Sci-Fi [vazut] * DvDrip
serial Privileged: Comedy
serial Crash: Drama
2 cd Yôgisha X no kenshin aka Suspect X:
Mystery
serial Wolverine and the X-Men:
Animation
6 The Burning Plain: Drama [vazut] * DvDrip
1 The Russell Girl: Drama [vazut] * DvDrip
2 Vinyan: Drama | Horror | Thriller [vazut] *
DvDrip
The Soviet Story: Documentary |
History | War [vazut] * DvDrip
3 Bachna Ae Haseeno aka Siddharth Anand
Project: Comedy | Drama | Romance [vazut] *
DvDrip
4 Last Chance Harvey: Drama | Romance
[vazut] * DvDrip
5 The Caller: Drama | Thriller [vazut] * DvDrip
6 Mum & Dad: Horror [vazut] * DvDrip
1 Sauna: History | Horror [vazut] * DvDrip
2 Tahaan: indian Drama [vazut] * DvDrip
3 Ogre: Sci-Fi [vazut] * DvDrip
2 cd Sunjeong-manhwa aka Hello,
Schoolgirl: Comedy | Romance
4 Autopsy: Comedy | Horror | Thriller [vazut] *
DvDrip
5 Dance of the Dragon: Drama | Music |
Romance [vazut] * DvDrip
6 Okuribito aka Departures: Drama [vazut] *
DvDrip
1 Dorothy Mills: Mystery | Thriller [vazut] *
DvDrip
2 Fritt vilt II: Horror [vazut] * DvDrip
3 My Zinc Bed: Drama | Romance [vazut] *
DvDrip
4 From Within: Horror | Mystery | Thriller
[vazut] * DvDrip
5 Silence de Lorna, Le: Drama [vazut] * DvDrip
6 The Broken: Horror | Thriller [vazut] * DvDrip
Street Fighter IV: Action
serial The Listener: Drama | Fantasy |
Horror
1 Easy Virtue: Comedy | Romance [vazut] *
DvDrip
2 Hijack: Action | Thriller [vazut] * DvDrip
serial Being Erica: Comedy | Drama |
Fantasy
3 The Burrowers: Horror | Thriller | Western
[vazut] * DvDrip
Life in Cold Blood: Documentary
4 Virus Undead: Horror [vazut] * DvDrip
5 Los paranoicos: Comedy [vazut] * DvDrip
6 Max Manus: Action | Biography | Drama |
History | War [vazut] * DvDrip
Kei tung bou deui ji ging lai aka Tactical
Unit: The Code: Action | Crime | Thriller nu
exista
===DVD 20===
1 Ghajini: Action | Drama | Mystery | Romance |
Thriller [vazut] * DvDrip
2 What Doesn't Kill You: Crime | Drama [vazut]
* DvDrip
3 Ace of Hearts: Drama | Family [vazut] *
DvDrip
4 Far Cry: Action | Adventure | Drama [vazut] *
DvDrip
5 Yeti: Curse of the Snow Demon: Horror
[vazut] * DvDrip
6 Martyrs: Drama | Horror [vazut] * DvDrip
===DVD 21===
1 Summer: Drama [vazut] * DvDrip
2 All Roads Lead Home: Drama | Family [vazut]
* DvDrip
3 Incendiary: Drama | Romance | Thriller
[vazut] * DvDrip
4 Two Lovers: Drama | Romance [vazut] *
DvDrip
5 Sunday School Musical: Musical [vazut] *
DvDrip
6 The Other End of the Line: Romance [vazut]
* DvDrip
===DVD 22===
1 Synecdoche, New York: Comedy | Drama
[vazut] * DvDrip
2 The Blue Elephant: Animation [vazut] *
DvDrip
3 Babysitter Wanted: Horror | Thriller [vazut] *
DvDrip
The Meerkats : Documentary
4 Karzzzz: indian Action | Musical | Romance
[vazut] * DvDrip
5 Stiletto: Crime | Drama | Thriller [vazut] *
DvDrip
6 Dying Breed: Horror [vazut] * DvDrip
===DVD 23===
1 Scourge: Horror | Mystery | Sci-Fi [vazut] *
DvDrip
2 Revanche: Crime | Drama | Romance [vazut]
* DvDrip
Catastrophe Documentary
3 The Last Confession of Alexander Pearce:
Biography | Drama | History | Horror | Western
[vazut] * DvDrip
4 Jack Hunter and the Lost Treasure of Ugarit:
Adventure [vazut] * DvDrip
5 Freakdog aka Red Mist: Horror | Thriller
[vazut] * DvDrip
6 The Crew: Crime [vazut] * DvDrip
===DVD 24===
1 Lake City: Drama [vazut] * DvDrip
Little Britain USA serial
2 Extreme Movie: Comedy [vazut] * DvDrip
3 On the Other Hand, Death: Crime | Mystery
[vazut] * DvDrip
4 Gospel Hill: Drama [vazut] * DvDrip
2 cd Bathory: Drama | Fantasy | History
5 Depth Charge: Action [vazut] * DvDrip
6 Bodyguard: A New Beginning: Action | Drama
[vazut] * DvDrip
===DVD 25===
1 Cztery noce z Anna aka Four nights with
Anna * DvDrip :Crime | Drama | Thriller [vazut]
2 Kiss Me Deadly * DvDrip :Action [vazut]
3 Clubbed: Crime
4 Chicano Blood: Action | Adventure
5 No mires para abajo aka Don't Look Down *
DvDrip : Drama [vazut]
6 Never Forget * DvDrip :Mystery | Thriller
[vazut]
===DVD 26===
The Penguins of Madagascar serial
1 Dung che sai duk redux aka Ashes of Time
Redux * DvDrip :Drama [vazut]
2 Real Time * DvDrip :Comedy | Drama [vazut]
3 The Guitar * DvDrip :Drama | Music |
Romance [vazut]
4 Three and Out * DvDrip :Comedy | Drama
[vazut]
Che: Part Two dvd scr Biography |
Drama | War
5 Gym Teacher: The Movie * DvDrip :Comedy
[vazut]
Obitaemyy ostrov 2 cd * DvDrip :
Fantasy | Sci-Fi [vazut]
6 Rachel Getting Married * DvDrip :Drama |
Romance [vazut]
2 Flash of Genius * DvDrip :Drama [vazut]
1 Bottle Shock * DvDrip :Comedy | Drama
[vazut]
6 Genova * DvDrip :Drama
Major Movie Star * DvDrip :Comedy [vazut]
Nothing But the Truth * DvDrip :Drama |
Thriller
5 Somers Town * DvDrip :Comedy | Drama
[vazut]
4 The Escapist * DvDrip :Thriller [vazut]
Suwîto rein: Shinigami no seido aka Sweet
Rain * DvDrip :2 cd Comedy | Drama | Fantasy
[vazut]
3 George Carlin... It's Bad for Ya! * DvDrip
:Comedy [vazut]
2 Hunger * DvDrip :Drama | History [vazut]
1 The Crew * DvDrip :Crime dublura e mai sus
[vazut]
[[[[ DVD 80 PE 2008 ]]]]]
6 One Two Three * DvDrip :indian |Action |
Comedy | Drama [vazut]
5 Choke * DvDrip :Comedy | Drama [vazut]
4 Spy School * DvDrip :Adventure | Comedy |
Family [vazut]
3 The American Mall * DvDrip :Comedy | Drama
| Musical | Romance [vazut]
2 Good Dick * DvDrip :Comedy | Drama |
Romance [vazut]
1 W. * DvDrip :Biography | Drama [vazut]
[[[[ DVD 79 PE 2008 ]]]]]
6 Reflections * DvDrip :Crime [vazut]
5 Farmhouse * DvDrip :Horror | Mystery |
Thriller [vazut]
Expelled: No Intelligence Allowed
Documentary
Duo biao aka Champions * DvDrip :2
cd Action [vazut]
4 The Hurt Locker * DvDrip :Action | Drama |
Thriller | War [vazut]
Little Dorrit serial
3 The Secret Life of Bees * DvDrip :Adventure |
Drama [vazut]
One Giant Leap 2: What About Me?:
Documentary
Doubt dvd scr Drama | Mystery
2 American Teen * DvDrip :Documentary
[vazut]
The Reader dvd scr Drama | Romance
| Thriller | War
1 Center Stage: Turn It Up * DvDrip :Drama
[vazut]
[[[[ DVD 78 PE 2008 ]]]]]
6 What Just Happened * DvDrip :Comedy |
Drama [vazut]
5 Hoochie Mamma Drama * DvDrip :Comedy
[vazut]
4 Nick and Norah's Infinite Playlist * DvDrip
:Comedy | Drama | Music | Romance [vazut]
3 The Boy in the Striped Pyjamas * DvDrip
:Drama | War [vazut]
2 Cadillac Records * DvDrip :Biography | Drama
| Music | Romance [vazut]
1 Einstein and Eddington * DvDrip :Drama |
History [vazut]
Shin ge jeon aka The Divine Weapon
* DvDrip :2 cd Drama
[[[[ DVD 77 PE 2008 ]]]]]
6 The Price of the American Dream II *
DvDrip :Drama [vazut]
5 Ring of Death * DvDrip :Action | Crime |
Drama [vazut]
4 The Haunting of Molly Hartley * DvDrip
:Drama | Thriller [vazut]
3 See prang aka Phobia * DvDrip :Horror
[vazut]
2 The Lucky Ones * DvDrip :Comedy | Drama |
War [vazut]
1 Vals Im Bashir aka Waltz with Bashir * DvDrip
:Animation | Drama | War [vazut]
[[[[ DVD 76 PE 2008 ]]]]]
6 Mexican Bloodbath * DvDrip :Action [vazut]
Sanctuary serial
Killshot: Action | Drama | Thriller
5 Soccer Mom * DvDrip :Family [vazut]
4 The Deal * DvDrip :Comedy [vazut]
3 Long nga aka Legendary Assassin * DvDrip
:Action | Thriller [vazut]
Marley & Me:Comedy | Drama | Family |
Romance
2 Fireproof * DvDrip :Drama * [vazut]
Ching yan aka Beast Stalker * DvDrip :
2 cd Action | Thriller [vazut]
1 Recep Ivedik * DvDrip :Comedy [vazut]
[[[[ DVD 75 PE 2008 ]]]]]
6 The Eleventh Hour * DvDrip :Action [vazut]
5 The Red Baron * DvDrip :Action | Adventure |
Biography | Drama [vazut]
Religulous Documentary
4 The Day the Earth Stopped * DvDrip :Action |
Sci-Fi [vazut]
3 Mujer sin cabeza, La aka The Headless
Woman * DvDrip :Drama | Mystery | Thriller
[vazut]
Maradona by Kusturica Documentary
2 Repo! The Genetic Opera * DvDrip :Fantasy |
Horror | Musical [vazut]
1 Roadside Romeo * DvDrip :Animation | Family
| Romance [vazut]
XIII serial
[[[[ DVD 74 PE 2008 ]]]]]
6 Tales of the Riverbank * DvDrip : Animation |
Family [vazut]
5 Igor * DvDrip :Animation | Comedy [vazut]
4 The Express * DvDrip :Biography | Drama |
Sport [vazut]
3 Frozen River * DvDrip :Crime | Drama [vazut]
2 Jing mou moon aka Kung Fu Hip Hop * DvDrip
: Action | Comedy [vazut]
Wallander = serial
Man on Wire: Documentary | Crime [vazut]
The Last Man 2 cd * DvDrip :Sci-Fi
The Spirit
The Librarian 3 : The Curse of the Judas Chalice
* DvDrip [vazut]
1 Divo, Il * DvDrip :Biography | Drama | History
[vazut]
[[[[ DVD 73 PE 2008 ]]]]]
6 Resident Evil: Degeneration * DvDrip
:Animation | Horror | Sci-Fi [vazut]
5 Brideshead Revisited * DvDrip :Drama [vazut]
4 Die Welle * DvDrip :Drama | Thriller [vazut]
Defiance dvd scr Drama | War
3 The Family That Preys * DvDrip :Drama
[vazut]
2 Midnight Movie * DvDrip :Horror [vazut]
The Wrestler dvd scr Drama | Sport
1 Il y a longtemps que je t'aime * DvDrip
:Drama | Mystery [vazut]
Valkyrie r5 Drama | History | Thriller |
War | [vazut]
[[[[ DVD 72 PE 2008 ]]]]]
6 Ip Man * DvDrip :Action |karate | History |
Biography [vazut]
Slumdog Millionaire * DvDrip : Crime | Drama |
Romance [vazut]
5 Deep Winter * DvDrip : [vazut]
4 Boogeyman 3 * DvDrip :Horror [vazut]
Bedtime Stories dvd scr Comedy |
Family | Fantasy
The Curious Case of Benjamin Button
dvd scr Drama | Fantasy | Mystery [vazut]
Sons of Anarchy serial
Revolutionary Road dvd scr Drama |
Romance
L'instinct de mort: Action | Biography | Crime |
Drama | Thriller [vazut] * DvDrip
3 Futurama: Bender's Game * DvDrip
:Animation | Action | Adventure [vazut]
2 Üç maymun aka Three Monkeys * DvDrip
:Drama [vazut]
..................pagina..26..............................
Heroes serial
1 Passchendaele * DvDrip :Drama | History |
Romance | War [vazut]
[[[[ DVD 71 PE 2008 ]]]]]
6 Exit Speed * DvDrip :Thriller [vazut]
5 Rescued * DvDrip :Comedy | Drama |
Romance [vazut]
Bigger Stronger Faster documentar
4 Asylum * DvDrip :Horror | Sci-Fi | Thriller
[vazut]
3 Etz Limon aka Lemon Tree * DvDrip :Drama
[vazut]
Human Body: Pushing the Limits
documentar
Spirit Space Documentar
2 Surveillance * DvDrip :Crime | Drama | Horror
| Thriller [vazut]
1 Alien Raiders * DvDrip :Thriller [vazut]
[[[[ DVD 70 PE 2008 ]]]]]
Tôkyô zankoku keisatsu aka Tokyo Gore Police*
DvDrip :Action | Horror | Sci-Fi [vazut]
6 Beethoven's Big Break * DvDrip :Family |
Comedy [vazut]
Rab Ne Bana Di Jodi Drama | Musical | Romance
[vazut]
5 The Alphabet Killer * DvDrip :Drama | Thriller
[vazut]
Milk * DvDrip :Biography | Drama [vazut]
4 Zeitgeist: Addendum * DvDrip :Documentary |
History | War [vazut]
3 An American Carol * DvDrip :Comedy |
Fantasy [vazut]
2 Dostana * DvDrip :indian Comedy [vazut]
1 Vicky Cristina Barcelona * DvDrip :Comedy |
Drama | Romance [vazut]
[[[[ DVD 69 PE 2008 ]]]]]
6 Angus, Thongs and Perfect Snogging *
DvDrip :Comedy | Drama [vazut]
5 Joheunnom aka The Good, the Bad, the Weird
* DvDrip :Western [vazut]
4 Australia * DvDrip :Drama| Romance [vazut]
3 The Cutting Edge 3: Chasing the Dream *
DvDrip :Drama [vazut]
2 The Coffin * DvDrip :Horror | Thriller [vazut]
..................pagina..27..............................
Dead Set serial [vazut]
1 The Tale of Despereaux * DvDrip :Adventure |
Animation | Comedy | Family |r5 *
Yes Man Comedy
[[[[ DVD 68 PE 2008 ]]]]]
6 Passengers * DvDrip :Horror | Thriller *
5 Cass * DvDrip :Biography | Crime | Drama
4 A Viking Saga * DvDrip :Adventure | Drama |
History
3 Surfer, Dude * DvDrip :Comedy
2 Blindness * DvDrip :Drama | Mystery |
Romance | Thriller
Punisher: War Zone Action | Crime | Drama |
Thriller
1 Changeling * DvDrip :Crime | Drama | History
| Mystery
[[[[ DVD 67 PE 2008 ]]]]]
6 The Day the Earth Stood Still * DvDrip :Drama
| Sci-Fi | Thriller
5 305 * DvDrip :Comedy
Seven Pounds * DvDrip :Drama
Frost/Nixon dvdscr Biography | Drama
| History
4 Lost City Raiders * DvDrip :Adventure | Sci-Fi
3 Conjurer * DvDrip :Horror | Thriller
Survivors serial
2 Gran Torino * DvDrip :Crime | Drama
Filth and Wisdom
Leverage serial
1 Ghost Town * DvDrip :Comedy | Fantasy |
Romance
[[[[ DVD 66 PE 2008 ]]]]]
6 Strictly Sexual * DvDrip :Comedy
Bolt * DvDrip :Animation | Comedy | Family |
Fantasy
5 Pulse 3 * DvDrip :Sci-Fi
..................pagina..28..............................
4 Swing Vote * DvDrip :Drama
3 Yuvvraaj * DvDrip :indian Comedy | Drama |
Romance
2 Hamlet 2 * DvDrip :Comedy
Delgo Animation | Adventure | Comedy |
Fantasy | Romance
1 Soul Men * DvDrip :Comedy | Drama | Music
[[[[ DVD 65 PE 2008 ]]]]]
6 Dough Boys * DvDrip :Drama
5 Arn - Riket vid vägens slut * DvDrip :Action |
Adventure | Drama | History | Romance | War
4 Loss * DvDrip :Drama
Twilight * DvDrip :Drama | Fantasy | Romance |
Thriller
3 Fire & Ice * DvDrip :Adventure | Fantasy |
Drama
2 Killer Movie aka lost signal * DvDrip :Comedy
| Horror | Mystery | Thriller
1 Wild Child * DvDrip :Drama | Romance
Vanpaia naito aka Vampire Knight
serial
Ganges documentar
[[[[ DVD 64 PE 2008 ]]]]]
6 Wisegal * DvDrip :Biography | Crime | Drama
5 JCVD * DvDrip :vandamme Comedy | Crime |
Drama
Role Models * DvDrip :Comedy
4 Fly Me to the Moon * DvDrip :Animation |
Adventure | Family
3 Senseless * DvDrip :Crime | Drama | Thriller
Apparitions serial
2 Wicked Lake * DvDrip :Horror
Kemper: Crime | Horror | Thriller * DvDrip
1 Kit Kittredge: An American Girl * DvDrip
:Drama | Family | Mystery
[[[[ DVD 63 PE 2008 ]]]]]
6 Vice * DvDrip :Crime | Drama | Mystery |
Thriller
..................pagina..29..............................
5 Tres días aka Before The Fall * DvDrip :Crime
| Drama | Fantasy | Sci-Fi | Thriller
4 24: Redemption * DvDrip :Action | Adventure
| Crime | Drama | Thriller
3 Somtum * DvDrip :Action
2 Merlin and the War of the Dragons *
DvDrip :Fantasy
1 Tunnel Rats * DvDrip :Action | War
[[[[ DVD 62 PE 2008 ]]]]]
6 The Duchess * DvDrip :Drama | History
Love for Sale 2 cd * DvDrip :Comedy
| Drama
5 Zack and Miri Make a Porno * DvDrip
:Comedy | Drama | Romance
4 The Clique * DvDrip :Comedy
Credo * DvDrip :Horror
3 Garden Party * DvDrip :Drama
Splinter dvdscr Horror
2 Lower Learning * DvDrip :Comedy
1 Che: Part One aka The Argentine * DvDrip
:Biography | Drama | History | War
[[[[ DVD 61 PE 2008 ]]]]]
6 The Fifth Commandment * DvDrip :Action |
Comedy | Crime | Drama | Thriller
5 Sex Drive * DvDrip : Comedy
4 Transporter 3 * DvDrip :Action | Adventure |
Crime | Thriller
3 Jeff Dunham's Very Special Christmas Special
* DvDrip :Comedy
2 Dimples * DvDrip :Horror | Mystery | Thriller
Four Christmases Comedy | Drama | Romance
1 Thomas Kinkade's Home for Christmas *
DvDrip :Drama | Family
[[[[ DVD 60 PE 2008 ]]]]]
6 Open Season 2 * DvDrip :Animation |
Adventure | Comedy | Family
5 The Way of War * DvDrip :Action | Thriller
..................pagina..29..............................
4 Kung Fu Panda: Secrets of the Furious Five *
DvDrip :Animation | Short
3 How to Lose Friends & Alienate People *
DvDrip :Comedy | Romance
2 Saving God * DvDrip :Drama
1 Donkey Punch * DvDrip :Thriller
[[[[ DVD 59 PE 2008 ]]]]]
6 Oneechanbara: The Movie aka Chanbara
Beauty * DvDrip :Action | Horror
5 Pride and Glory * DvDrip :Crime | Drama |
Thriller
4 Quantum of Solace * DvDrip :Action |
Adventure | Thriller
3 The Sisterhood of the Traveling Pants 2 *
DvDrip :Comedy | Drama | Romance
2 Miracle at St. Anna * DvDrip :Action | Crime |
Drama | Thriller | War
1 While She Was Out * DvDrip :Thriller
[[[[ DVD 58 PE 2008 ]]]]]
Eden Lake * DvDrip :Horror | Thriller
Barbie in a Christmas Carol * DvDrip :Animation
| Family
Keith * DvDrip :Drama | Romance
Appaloosa * DvDrip :Crime | Drama | Western
Kung Fu Killer * DvDrip :Action
Beer for My Horses * DvDrip :Comedy
Legend of the Seeker serial
[[[[ DVD 57 PE 2008 ]]]]]
Eskalofrío aka Shiver * DvDrip :Horror | Thriller
13 Hours in a Warehouse * DvDrip :Horror |
Thriller
Lat den rätte aka Let the Right One
In dvd scr Drama | Horror | Romance | Thriller
The Man Who Came Back 2 cd Action
| Drama | Western
RocknRolla * DvDrip :Action | Comedy | Crime
House serial
Admiral 2 cd * DvDrip :Drama |
History | War
..................pagina..30..............................
Hank and Mike * DvDrip :Comedy
Contract Killers * DvDrip :Action
High School Musical 3: Senior Year * DvDrip
:Comedy | Drama | Family | Musical | Romance
[[[[ DVD 56 PE 2008 ]]]]]
Make It Happen * DvDrip :Drama
Dog Gone * DvDrip :Comedy
Shark in Venice * DvDrip :Horror
Ghouls * DvDrip :Horror | Sci-Fi
Saw V * DvDrip :Crime | Horror | Thriller
Pora mroku * DvDrip :Horror
[[[[ DVD 55 PE 2008 ]]]]]
Dead Space: Downfall * DvDrip :Animation |
Horror | Sci-Fi
Trailer Park of Terror * DvDrip :Horror
Tinker Bell * DvDrip :Animation | Adventure |
Family | Fantasy
Red * DvDrip :Drama | Thriller
Birds of America * DvDrip :Comedy | Drama
The Flight Before Christmas * DvDrip :
[[[[ DVD 54 PE 2008 ]]]]]
Wa pei aka Painted Skin * DvDrip :Action |
Drama | Thriller
Fireflies in the Garden * DvDrip :Drama
Boku no kanojo wa saibôgu aka
Cyborg Girl 2 cd * DvDrip :Action | Comedy |
Romance | Sci-Fi
Jeune fille et les loups, La * DvDrip :Drama |
Family
Max Payne * DvDrip :Action | Crime | Drama |
Thriller
Quarantine * DvDrip :Drama | Horror | Mystery |
Thriller
Crusoe serial
Nights in Rodanthe * DvDrip :Drama | Romance
- Eleventh Hour dublura e mai sus
inca odata
[[[[ DVD 53 PE 2008 ]]]]]
Mission Istaanbul * DvDrip :Adventure
..................pagina..31..............................
My Own Worst Enemy serial
The Edge of Love * DvDrip :Biography | Drama |
Romance | War
Paris * DvDrip :Comedy | Drama | Romance
The Memory Keeper's Daughter * DvDrip
:Drama
Singh Is Kinng * DvDrip :Action | Comedy |
Crime | Romance
Cyborg Soldier * DvDrip :Action | Sci-Fi
[[[[ DVD 52 PE 2008 ]]]]]
Body of Lies * DvDrip :Action | Drama | Thriller
Barbie and the Diamond Castle * DvDrip
:Animation | Family | Musical
Dance of the Dead * DvDrip :Adventure |
Comedy | Horror
The Rocker * DvDrip :Comedy | Music
MR 73 * DvDrip :Crime | Drama
Chris Rock: Kill the Messenger * DvDrip
:Comedy
[[[[ DVD 51 PE 2008 ]]]]]
Adulthood * DvDrip :Drama
The Women * DvDrip :Comedy | Drama
Gomorra * DvDrip :Crime | Drama
Scooby-Doo and the Goblin King * DvDrip
:Animation | Comedy
Rest Stop: Don't Look Back * DvDrip :Horror |
Thriller
Feast II: Sloppy Seconds * DvDrip :Action |
Comedy | Horror | Thriller
Beverly Hills Chihuahua * DvDrip :Adventure |
Comedy | Drama | Family | Romance
[[[[ DVD 50 PE 2008 ]]]]]
Linewatch * DvDrip :Crime | Drama | Thriller
Unemployed * DvDrip :Comedy
Rigged * DvDrip :Action | Adventure | Crime |
Drama
Star Wars: The Clone Wars * DvDrip :Animation
| Action | Adventure | Drama | Fantasy | Sci-Fi
The Lazarus Project * DvDrip :Drama | Thriller
Henry Poole Is Here * DvDrip :Comedy | Drama
..................pagina..32..............................
[[[[ DVD 49 PE 2008 ]]]]]
The Pirates Who Don't Do Anything: A
VeggieTales Movie * DvDrip :Animation |
Adventure | Comedy | Family
Eagle Eye * DvDrip :Action | Mystery | Thriller
Knight Rider * DvDrip :Action
Merlin serial
My Best Friend's Girl * DvDrip :Comedy |
Romance
Worst Week serial
A Broken Life * DvDrip :Drama
20 Years After * DvDrip :Drama | Fantasy | Sci-
Fi
[[[[ DVD 48 PE 2008 ]]]]]
Mostly Ghostly * DvDrip :Family
Flu Bird * DvDrip :Horror
Wild China documentar
Gary Unmarried serial
The Art of Travel * DvDrip :Adventure
Affinity * DvDrip :Drama | Romance
Next Avengers: Heroes of Tomorrow *
DvDrip :Animation | Action
Ba'al * DvDrip :Sci-Fi
Lakeview Terrace * DvDrip :Drama | Thriller
[[[[ DVD 47 PE 2008 ]]]]]
Joy Ride: Dead Ahead * DvDrip :Action | Horror |
Thriller
Belly 2: Millionaire Boyz Club * DvDrip :Drama
Rule Number One * DvDrip :Action | Horror |
Thriller
The Black Balloon * DvDrip :Drama
The Midnight Meat Train * DvDrip :Crime |
Drama | Horror | Mystery | Thriller
..................pagina..33..............................
The Wackness * DvDrip :Comedy | Drama |
Romance
[[[[ DVD 46 PE 2008 ]]]]]
The Longshots * DvDrip :Comedy | Drama |
Family | Sport
The Cycle DvDrip * DvDrip :Horror | Thriller
Chugyeogja * DvDrip :Action | Crime | Drama |
Thriller
Lost Stallions: The Journey Home * DvDrip
:Family
100 Feet * DvDrip :Horror | Thriller
................pagina..17...............................
Femmes de l'ombre, Les * DvDrip :Drama |
History | War
Storm Cell * DvDrip :Action | Drama | Thriller
[[[[ DVD 45 PE 2008 ]]]]][vazut]
Flashbacks of a Fool * DvDrip :Drama [vazut]
Pulse 2: Afterlife * DvDrip :Horror [vazut]
Chasseurs de dragons aka Dragon Hunters *
DvDrip :Animation | Adventure | Fantasy
[vazut]
Warbirds * DvDrip :Horror | Mystery | Sci-Fi |
Thriller | War [vazut]
The Vanguard * DvDrip :Action | Horror [vazut]
College * DvDrip :Comedy [vazut]
[[[[ DVD 44 PE 2008 ]]]]]
Burn After Reading * DvDrip :Comedy | Crime
[vazut]
Righteous Kill * DvDrip :Crime | Drama |
Mystery | Thriller [vazut]
Madagascar: Escape 2 Africa * DvDrip
:Animation | Action | Adventure | Comedy
[vazut]
Life on Mars serial
Hannah Montana: One in a Million
serial
Alone in the Dark II * DvDrip :Action | Horror
[vazut]
The Flyboys aka Sky Kids* DvDrip :Adventure
[vazut]
Harold * DvDrip :Comedy [vazut]
[[[[ DVD 43 PE 2008 ]]]]]
Foreign Exchange * DvDrip :Comedy [vazut]
..................pagina..34..............................
Ca$h * DvDrip :Comedy | Crime | Thriller
[vazut]
Disaster Movie * DvDrip :Comedy [vazut]
Finding Amanda * DvDrip :Comedy | Drama
[vazut]
Red Cliff aka Chi bi * DvDrip :Action |
Adventure | Drama | War [vazut]
City of Ember * DvDrip :Adventure | Family |
Fantasy | Sci-Fi [vazut]
[[[[ DVD 42 PE 2008 ]]]]]
Alive or Dead * DvDrip :Horror [vazut]
Hastey Hastey Follow Your Heart! * DvDrip
:Comedy [vazut]
Unstable Fables: Tortoise vs. Hare * DvDrip
:Animation | Family [vazut]
Barbie Mariposa and Her Butterfly Fairy
Friends * DvDrip :Animation | Family | Fantasy
[vazut]
90210 serial
Another Cinderella Story * DvDrip :Comedy |
Musical | Romance [vazut]
Traitor * DvDrip :Crime | Drama | Thriller
[vazut]
[[[[ DVD 41 PE 2008 ]]]]]
The House Bunny * DvDrip :Comedy [vazut]
Elegy * DvDrip :Drama | Romance [vazut]
Babylon A.D. * DvDrip :Action | Adventure | Sci-
Fi | Thriller [vazut]
Love Story 2050 * DvDrip :indian Drama |
Musical | Romance [vazut]
Kill Kill Faster Faster * DvDrip :Thriller [vazut]
Hell Ride * DvDrip :Action | Adventure | Thriller
[vazut]
Sanguepazzo italian 2 cd Drama |
History
[[[[ DVD 40 PE 2008 ]]]]]
A Raisin in the Sun * DvDrip :Drama [vazut]
Happy Go Lucky * DvDrip :Comedy | Drama
[vazut]
Death Race * DvDrip :Action | Sci-Fi | Thriller
[vazut]
The Little Mermaid: Ariel's Beginning *
DvDrip :Animation | Family [vazut]
Fear House * DvDrip :Horror [vazut]
Legacy * DvDrip :Comedy | Crime | Drama |
Mystery
..................pagina..35..............................
[[[[ DVD 39 PE 2008 ]]]]]
Dante 01 * DvDrip :Sci-Fi | Thriller [vazut]
Mirrors * DvDrip :Horror | Mystery | Thriller
[vazut]
The Promotion * DvDrip :Comedy [vazut]
No Man's Land: The Rise of Reeker * DvDrip
:Horror [vazut]
Thoda Pyaar Thoda Magic * DvDrip :indian
Comedy | Family | Romance [vazut]
God Tussi Great Ho * DvDrip :Comedy | Drama |
Romance [vazut]
[[[[ DVD 38 PE 2008 ]]]]]
Allan Quatermain and the Temple of Skulls *
DvDrip :Action [vazut]
Pineapple Express * DvDrip :Comedy | Crime |
Thriller [vazut]
...............pagina..19...............................
- Star Wars: The Clone Wars dublura e
mai sus
Anamika * DvDrip :Thriller [vazut]
arumdabda aka beutiful * DvDrip :Drama
[vazut]
Dr. Jekyll and Mr. Hyde * DvDrip :Horror |
Thriller [vazut]
The Objective * DvDrip :Horror | Sci-Fi | Thriller
| War [vazut]
[[[[ DVD 37 PE 2008 ]]]]]
Tropic Thunder * DvDrip :Action | Adventure |
Comedy | War [vazut]
Restraint * DvDrip :Drama | Thriller [vazut]
The Accidental Husband * DvDrip :Comedy |
Romance [vazut]
Sight * DvDrip :Horror | Thriller [vazut]
Where in the World Is Osama Bin Laden? *
DvDrip :Documentary [vazut]
Garfield's Fun Fest * DvDrip :Animation [vazut]
[[[[ DVD 36 PE 2008 ]]]]]
Camp Rock * DvDrip :Comedy | Family | Musical
| Romance [vazut]
Mamma Mia! * DvDrip :Comedy | Musical |
Romance [vazut]
Recount * DvDrip :Drama [vazut]
Smother * DvDrip :Comedy | Drama [vazut]
Fearmakers * DvDrip :Horror [vazut]
August * DvDrip :Drama [vazut]
..................pagina..36..............................
[[[[ DVD 35 PE 2008 ]]]]]
Transsiberian * DvDrip :Crime | Drama |
Mystery | Thriller [vazut]
The Hive * DvDrip :Sci-Fi [vazut]
Quid Pro Quo * DvDrip :Drama | Thriller [vazut]
Pilgrim's Progress * DvDrip :Drama [vazut]
Boston Strangler: The Untold Story * DvDrip
:Crime | Horror | Thriller [vazut]
The Legend of Bloody Mary * DvDrip :Horror |
Thriller [vazut]
[[[[ DVD 34 PE 2008 ]]]]]
Space Chimps * DvDrip :Animation | Adventure
| Comedy | Family | Romance | Sci-Fi [vazut]
The Scorpion King 2: Rise of a Warrior * DvDrip
:Action | Adventure [vazut]
Step Brothers * DvDrip :Comedy [vazut]
Miss Pettigrew Lives for a Day * DvDrip
:Comedy | Romance [vazut]
The Lost Samaritan * DvDrip :Action | Thriller
[vazut]
Anaconda III * DvDrip :Action | Horror | Thriller
[vazut]
[[[[ DVD 33 PE 2008 ]]]]]
Beyond Loch Ness * DvDrip :Horror | Mystery |
Sci-Fi | Thriller [vazut]
Tortured * DvDrip :Crime | Thriller [vazut]
The Mentalist serial
The Mummy 3: Tomb of the Dragon Emperor *
DvDrip :Action | Adventure | Fantasy | Thriller
[vazut]
True Blood serial
Lipstick Jungle serial
House of Saddam serial
The Morgue * DvDrip :Horror | Thriller [vazut]
Picture This * DvDrip :Comedy [vazut]
Semum * DvDrip :Crime | Drama | Fantasy |
Horror | Thriller [vazut]
[[[[ DVD 32 PE 2008 ]]]]]
Double Dagger * DvDrip :Action [vazut]
Baby Blues * DvDrip :Thriller [vazut]
Deception * DvDrip :Crime | Drama | Mystery |
Romance | Thriller [vazut]
..................pagina..37..............................
Twin Daggers * DvDrip :Action [vazut]
Kill Switch * DvDrip :Action | Crime | Drama |
Thriller [vazut]
Lost Boys: The Tribe * DvDrip :Comedy | Horror
| Thriller [vazut]
[[[[ DVD 31 PE 2008 ]]]]]
Breathing Room * DvDrip :Horror | Mystery |
Thriller [vazut]
The X Files: I Want to Believe * DvDrip :Crime |
Mystery | Sci-Fi [vazut]
Smart People * DvDrip :Comedy | Drama |
Romance [vazut]
Generation Kill serial
Daylight Robbery * DvDrip :Crime | Drama |
Thriller [vazut]
Flashpoint serial
The Prince and Me 3 * DvDrip :Romance [vazut]
Aces 'N' Eights * DvDrip :Action | Adventure |
Drama | Romance | Western [vazut]
[[[[ DVD 30 PE 2008 ]]]]]
Get Smart * DvDrip :Action | Adventure |
Comedy | Crime | Mystery | Romance | Thriller
[vazut]
Forever the Moment 2cd * DvDrip
:Drama | Sport
The Last Hit Man * DvDrip :Crime | Thriller
[vazut]
Insanitarium * DvDrip :Horror | Thriller [vazut]
Felon * DvDrip :Crime | Drama [vazut]
Rovdyr * DvDrip :Horror | Thriller [vazut]
Bangkok Dangerous * DvDrip :Action | Crime |
Thriller [vazut]
City of Vice serial
[[[[ DVD 29 PE 2008 ]]]]]
Sarkar Raj * DvDrip :indian Action | Crime |
Drama | Thriller [vazut]
Crash and Burn * DvDrip :Action [vazut]
Journey to the Center of the Earth * DvDrip
:Action | Adventure | Family | Fantasy | Sci-Fi |
Thriller [vazut]
Hellboy II: The Golden Army * DvDrip :Action |
Adventure | Fantasy [vazut]
Starship Troopers 3: Marauder * DvDrip :Action
| Adventure | Horror | Sci-Fi [vazut]
Meet Dave * DvDrip :Adventure | Comedy |
Family | Romance | Sci-Fi [vazut]
..................pagina..38..............................
[[[[ DVD 28 PE 2008 ]]]]]
Redbelt * DvDrip :Action | Drama | Sport
[vazut]
Art of War: The Betrayal * DvDrip :Action |
Thriller [vazut]
Columbus Day * DvDrip :Crime | Drama |
Thriller [vazut]
The Mutant Chronicles * DvDrip :Action |
Adventure | Sci-Fi [vazut]
Life After People documentar
- Journey to the Center of the Earth
dublura e mai sus
Get Smart's Bruce and Lloyd Out of Control *
DvDrip :Action | Comedy [vazut]
The Love Guru * DvDrip :Comedy | Romance |
Sport [vazut]
[[[[ DVD 27 PE 2008 ]]]]]
Wall-E * DvDrip :Animation | Adventure |
Comedy | Drama | Family | Romance | Sci-Fi
[vazut]
L: Change the World * DvDrip :Crime | Drama |
Horror | Thriller [vazut]
Stargate: Continuum * DvDrip :Action |
Adventure | Fantasy | Sci-Fi [vazut]
Batman: Gotham Knight * DvDrip :Animation |
Action | Crime [vazut]
Woodstock Villa * DvDrip :Thriller [vazut]
Impact Point * DvDrip :Thriller [vazut]
[[[[ DVD 26 PE 2008 ]]]]]
Wanted * DvDrip :Action | Crime | Thriller
[vazut]
Wargames: The Dead Code * DvDrip :Drama |
Thriller [vazut]
Dead and Gone * DvDrip :Horror [vazut]
Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay
* DvDrip :Adventure | Comedy [vazut]
Death on Demand * DvDrip :Horror [vazut]
Sleepwalking * DvDrip :Drama [vazut]
[[[[ DVD 25 PE 2008 ]]]]]
G.P. 506 * DvDrip :Horror ---- greu pe apex dc
Bienvenue chez les Ch'tis * DvDrip :Comedy
[vazut]
Player 5150 * DvDrip :Action | Drama [vazut]
Meet the Browns * DvDrip :Comedy | Drama |
Romance [vazut]
The Happening * DvDrip :Adventure | Drama |
Mystery | Sci-Fi [vazut]
..................pagina..39..............................
Pathology * DvDrip :Crime | Horror | Thriller
[vazut]
[[[[ DVD 24 PE 2008 ]]]]]
Toxic * DvDrip :Drama | Thriller [vazut]
Freebird * DvDrip :Comedy [vazut]
Otis * DvDrip :Comedy | Crime | Horror | Thriller
[vazut]
Fringe serial
Dark Floors * DvDrip :Fantasy | Horror [vazut]
Jump Out Boys * DvDrip :Action | Crime [vazut]
The Eye 3 * DvDrip :Horror [vazut]
...................pagina..23...............................
[[[[ DVD 23 PE 2008 ]]]]]
Miss Conception * DvDrip :Comedy [vazut]
You Don't Mess with the Zohan * DvDrip :Action
| Comedy | Drama [vazut]
Stop-Loss * DvDrip :Drama | War [vazut]
Just Add Water * DvDrip :Comedy | Romance
[vazut]
Jack and Jill vs. the World * DvDrip :Comedy |
Drama | Romance [vazut]
Just Business * DvDrip :Mystery [vazut]
[[[[ DVD 22 PE 2008 ]]]]]
Suspension * DvDrip :Action | Drama | Fantasy |
Thriller [vazut]
The Incredible Hulk * DvDrip :Action | Sci-Fi |
Thriller [vazut]
Fear Itself serial
Bhoothnath * DvDrip :indian Comedy | Drama |
Fantasy [vazut]
The Ruins * DvDrip :Horror | Thriller [vazut]
Zombie Strippers! * DvDrip :Comedy | Horror
[vazut]
[[[[ DVD 21 PE 2008 ]]]]]
Futurama: The Beast with a Billion Backs *
DvDrip :Animation | Comedy | Sci-Fi [vazut]
Bastardi * DvDrip :Thriller [vazut]
Kung Fu Panda * DvDrip :Animation | Action |
Comedy | Family [vazut]
Shutter * DvDrip :Horror | Mystery | Thriller
[vazut]
War, Inc. * DvDrip :Action | Comedy | Thriller |
War [vazut]
..................pagina..40..............................
Sex and the City * DvDrip :Comedy | Drama |
Romance [vazut]
[[[[ DVD 20 PE 2008 ]]]]]
Be Kind Rewind * DvDrip :Comedy | Drama |
Sci-Fi [vazut]
The Onion Movie * DvDrip :Comedy [vazut]
Dragonlance: Dragons of Autumn Twilight *
DvDrip :Animation | Action | Adventure |
Fantasy [vazut]
Last Hour * DvDrip :Action | Drama | Thriller
[vazut]
John Adams serial
Minutemen * DvDrip :Adventure | Comedy | Sci-
Fi [vazut]
Roxy Hunter and the Secret of the Shaman *
DvDrip :Family | Mystery [vazut]
Forgetting Sarah Marshall * DvDrip :Comedy |
Drama | Romance [vazut]
[[[[ DVD 19 PE 2008 ]]]]]
My Mom's New Boyfriend * DvDrip :Action |
Comedy | Romance | Thriller [vazut]
The Colour of Magic 2cd * DvDrip
:Adventure | Comedy | Family | Fantasy
Witless Protection * DvDrip :Crime [vazut]
Prom Night * DvDrip :Horror | Mystery | Thriller
[vazut]
Taken * DvDrip :Action | Crime | Drama |
Thriller [vazut]
The Machine Girl aka Kataude * DvDrip :Action
| Comedy | Crime | Horror | Thriller [vazut]
The Cook * DvDrip :Comedy | Horror [vazut]
[[[[ DVD 18 PE 2008 ]]]]]
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal
Skull * DvDrip :Action | Adventure | Fantasy
[vazut]
Border Lost dvd scr Action [vazut]
Never Cry Werewolf * DvDrip :Sci-Fi | Horror
[vazut]
The Chronicles of Narnia: Prince Caspian *
DvDrip :Action | Adventure | Family | Fantasy |
Thriller [vazut]
Made of Honor * DvDrip :Comedy | Romance
[vazut]
Three Kingdoms: Resurrection of the Dragon
aka Saam gwok * DvDrip :Action | Drama |
History | War [vazut]
Baby Mama * DvDrip :Comedy | Romance
[vazut]
[[[[ DVD 17 PE 2008 ]]]]]
Living Hell * DvDrip :Action | Horror | Sci-Fi |
Thriller [vazut]
..................pagina..41..............................
Once Upon a Time (Wonseu-eopon-eo-
taim) 2 cd * DvDrip :Action | Adventure |
Comedy | Crime |
Eli Stone serial
Clean Break * DvDrip :Drama | Thriller [vazut]
The Strangers * DvDrip :Horror | Thriller
[vazut]
The Dark Knight * DvDrip :Action | Crime |
Thriller [vazut]
Outlander * DvDrip :Action | Adventure | Sci-Fi
[vazut]
What Happens in Vegas * DvDrip :Comedy |
Romance [vazut]
[[[[ DVD 16 PE 2008 ]]]]]
American Crude * DvDrip :Comedy | Drama
[vazut]
Speed Racer * DvDrip :Action | Family | Sport
[vazut]
Fast Track: No Limits * DvDrip :Action | Sport |
Thriller [vazut]
Fa fa ying king aka Playboy Cops * DvDrip
:Action | Romance | Thriller [vazut]
The Cottage * DvDrip :Comedy | Crime | Horror
| Thriller [vazut]
Strange Wilderness * DvDrip :Comedy [vazut]
[[[[ DVD 15 PE 2008 ]]]]]
80 Minutes * DvDrip :Action | Thriller [vazut]
Wieners * DvDrip :Comedy [vazut]
Triloquist * DvDrip :Comedy | Horror [vazut]
Supravietuitorul * DvDrip :Crime
romanesc
Leatherheads * DvDrip :Comedy | Drama |
Romance | Sport [vazut]
Iron Man * DvDrip :Action | Adventure | Crime |
Drama | Sci-Fi | Thriller [vazut]
The Children of Huang Shi * DvDrip :Drama |
War [vazut]
The Andromeda Strain 2 cd * DvDrip
:Sci-Fi
[[[[ DVD 14 PE 2008 ]]]]]
Chocolate * DvDrip :Action | Drama [vazut]
Fitna documentar
Duo shuai aka Fatal Move 2 cd * DvDrip
:Action | Crime
The Hottie & the Nottie * DvDrip :Comedy |
Romance [vazut]
..................pagina..42..............................
Magus * DvDrip :Fantasy | Horror [vazut]
The Forbidden Kingdom * DvDrip :Action |
Adventure | Comedy | Fantasy | Romance
[vazut]
The Lodge * DvDrip :Horror | Thriller [vazut]
Street Kings * DvDrip :Action | Crime | Drama |
Thriller [vazut]
[[[[ DVD 13 PE 2008 ]]]]]
One, Two, Many * DvDrip :Comedy [vazut]
Nim's Island * DvDrip :Adventure | Comedy |
Family [vazut]
Definitely, Maybe * DvDrip :Comedy | Drama |
Mystery | Romance [vazut]
Peyote to LSD: A Psychedelic Odyssey
serial
Tripping the Rift: The Movie * DvDrip
:Animation | Comedy | Sci-Fi [vazut]
Justice League: The New Frontier * DvDrip
:Animation | Fantasy | Sci-Fi [vazut]
The Oxford Murders * DvDrip :Crime | Romance
| Thriller [vazut]
[[[[ DVD 12 PE 2008 ]]]]]
The Spectacular Spider-Man serial
Siyama * DvDrip :Action | Adventure | Drama |
History [vazut]
100 Million BC * DvDrip :Action | Adventure |
Fantasy | Sci-Fi [vazut]
New Amsterdam serial
21 * DvDrip :Drama [vazut]
Jiang shan mei ren aka An Empress and the
Warriors * DvDrip :Action | Drama [vazut]
Cheung Gong 7 hou aka CJ7 * DvDrip :Comedy |
Drama | Family | Fantasy | Sci-Fi [vazut]
[[[[ DVD 11 PE 2008 ]]]]]
Superhero Movie * DvDrip :Action | Comedy |
Sci-Fi | Thriller [vazut]
The Other Boleyn Girl * DvDrip :Biography |
Drama | History | Romance [vazut]
Deadwater aka Black Ops * DvDrip :Action |
Horror | Thriller [vazut]
Perfect Hideout * DvDrip :Action | Comedy |
Thriller [vazut]
Welcome Home, Roscoe Jenkins * DvDrip
:Comedy | Romance [vazut]
Drillbit Taylor * DvDrip :Comedy [vazut]
..................pagina..43..............................
Miss Guided serial
[[[[ DVD 10 PE 2008 ]]]]]
War of the Worlds 2: The Next Wave *
DvDrip :Action | Adventure | Sci-Fi [vazut]
Sense and Sensibility serial
Never Back Down * DvDrip :Action | Drama |
Sport [vazut]
Impulse * DvDrip :Mystery | Thriller [vazut]
Horton Hears a Who! * DvDrip :Animation |
Adventure | Comedy | Family [vazut]
Guan lan aka Kung Fu Dunk * DvDrip :Comedy |
Sport [vazut]
Show Stoppers * DvDrip :Comedy ---- greu pe
apex dc
Jodhaa Akbar 2 cd * DvDrip :Biography
| History | Musical | Romance
[[[[ DVD 9 PE 2008 ]]]]]
In Bruges * DvDrip :Comedy | Crime | Drama |
Thriller [vazut]
April Fool's Day * DvDrip :Horror [vazut]
Conspiracy * DvDrip :Action | Drama | Mystery |
Thriller | War [vazut]
Semi-Pro * DvDrip :Comedy | Sport [vazut]
The Bank Job * DvDrip :Crime | Drama | Thriller
[vazut]
The Spiderwick Chronicles * DvDrip :Adventure
| Drama | Fantasy [vazut]
[[[[ DVD 8 PE 2008 ]]]]]
Army of the Dead * DvDrip :Action [vazut]
Outpost * DvDrip :Action | Horror [vazut]
Step Up 2: The Streets * DvDrip :Drama | Music
| Romance [vazut]
Deal * DvDrip :Comedy | Drama [vazut]
Carver * DvDrip :Horror [vazut]
Bachelor Party 2: The Last Temptation * DvDrip
:Comedy [vazut]
The Spiderwick Chronicles dublura
Comanche Moon serial
[[[[ DVD 7 PE 2008 ]]]]]
6 10,000 BC * DvDrip :Adventure | Romance
[vazut]
5 College Road Trip * DvDrip :Adventure |
Comedy | Drama | Family [vazut]
..................pagina..44..............................
4 Hero Wanted * DvDrip :Action | Crime | Drama
| Thriller [vazut]
3 Senior Skip Day * DvDrip :Comedy [vazut]
2 Grizzly Park * DvDrip :Horror [vazut]
1 Vantage Point * DvDrip :Crime | Drama |
Thriller [vazut]
[[[[ DVD 6 PE 2008 ]]]]]
6 Day of the Dead * DvDrip :Horror | Thriller
[vazut]
5 Dr. Dolittle: Tail to the Chief * DvDrip
:Comedy [vazut]
4 Doomsday * DvDrip :Action | Sci-Fi | Thriller
[vazut]
3 Knight Rider * DvDrip :Action [vazut]
2 The Shepherd: Border Patrol * DvDrip :Action
| Crime | Thriller [vazut]
1 Jumper * DvDrip :Action | Adventure | Sci-Fi |
Thriller [vazut]
[[[[ DVD 5 PE 2008 ]]]]]
6 Fool's Gold * DvDrip :Adventure | Comedy |
Romance | Thriller [vazut]
5 Loaded * DvDrip :Action | Crime | Drama |
Thriller [vazut]
4 One Missed Call * DvDrip :Horror | Mystery |
Thriller [vazut]
3 Turok: Son of Stone * DvDrip :Animation | Sci-
Fi [vazut]
2 Killer Pad * DvDrip :Comedy | Horror [vazut]
1 Over Her Dead Body * DvDrip :Comedy |
Fantasy | Romance [vazut]
[[[[ DVD 4 PE 2008 ]]]]]
6 The Eye * DvDrip :Drama | Horror | Thriller
[vazut]
5 Ast (Astérix aux jeux olympiques) * DvDrip
:Adventure | Comedy | Family | Fantasy [vazut]
4 Pistol Whipped * DvDrip :Action | Drama |
Thriller [vazut]
Breaking Bad serial
3 Hancock * DvDrip :Action | Comedy | Crime |
Drama | Fantasy | Thriller [vazut]
2 2012 Doomsday * DvDrip :Adventure |
Fantasy | Horror [vazut]
Lost: Past, Present & Future serial
1 Snow Buddies * DvDrip :Family [vazut]
[[[[ DVD 3 PE 2008 ]]]]]
6 Untraceable * DvDrip :Crime | Drama | Thriller
[vazut]
..................pagina..45..............................
5 Stone & Ed * DvDrip :Comedy [vazut]
4 Mad Money * DvDrip :Comedy | Crime |
Romance [vazut]
3 27 Dresses * DvDrip :Comedy | Romance
[vazut]
2 Cloverfield * DvDrip :Action | Mystery | Sci-Fi
| Thriller [vazut]
First Sunday:Comedy | Crime [vazut] * DvDrip
Love Lies Bleeding:Action | Drama | Thriller
[vazut] * DvDrip
Solstice:Drama | Horror | Thriller [vazut] *
DvDrip
Cashmere Mafia serial
Meet the Spartans:Comedy [vazut] * DvDrip
Rambo 4:Action | Thriller [vazut] * DvDrip
Desert of Blood:Horror [vazut] * DvDrip
Valley of Angels:Crime | Drama [vazut] *
DvDrip
Stargate: The Ark of Truth:Adventure | Fantasy
| Sci-Fi [vazut] * DvDrip
The Attic:Horror | Thriller [vazut] * DvDrip
Beyond the Ring:Action | Drama | Family |
Sport [vazut] * DvDrip
Terminator: The Sarah Connor
Chronicles serial
Inkheart:Adventure | Family | Fantasy [vazut] *
DvDrip
Ong bak 2:Action [vazut] * DvDrip
My Sassy Girl:Comedy | Drama | Romance
[vazut] * DvDrip
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ sfarsit filme 2008 \\the end 2008
movies\\\\\\\\\\\