Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic „Hermes” Petroșani

Avizat,
Aria curriculară: Tehnologii Director, Prof. Petrescu Florentina
Domeniul de pregătire profesională/Domeniul de pregătire generală:
Turism și alimentație/ Turism
Modulul I: Produsul turistic hotelier
Clasa: a XI-a D
Nr. ore/an: , din care T: , LT:105 , IP: 84
Nr. ore /săptămână: 7
Profesor: Roșia Matilda
Programa aprobată prin Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3915 din 18.05.2017
Nr. de înregistrare: 1958/24.09.2019 Avizat,
Şef catedră, Prof. Huszar Otilia

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2019-2020

Nr. URÎ 7. VALORIFICAREA Nr. ore Săptămâna Obs.


crt. PATRIMONIULUI TURISTIC Conţinuturi
Rezultate ale învăţării (codificate T LT IP T LT IP
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. 8.1.1. 8.2.1. 8.3.1. Serviciile hoteliere S1 S4
8.1.2. 8.2.2. 8.3.2. Definiţie şi structură. 14 14 S2 S5
Tipologia serviciilor suplimentare: după
natura lor, după natura angajamentului
financiar, în funcţie de categoria hotelului.
S7
Modalităţi de transmitere către turişti a 14 7
informaţiilor referitoare la serviciile
S8 S10
suplimentare.

Comunicarea cu clientul
Tehnici de comunicare cu clientul în S11 S14
vederea identificării nevoii de servicii 14 14 S13 S15
8.2.3. suplimentare.
8.3.5. Identificarea serviciilor suplimentare
1
8.1.3. . 8.2.4 solicitate de client şi care pot fi prestate, în 14 14 S17,S18 S19,S21
8.2.5 funcţie de posibilităţile hotelului.
8.2.6
8.2.7 Rezolvarea reclamaţiilor clientului
S25,S26
14 14 S23,S24
Abilităţi necesare lucrătorului hotelier
pentru a face faţă problemelor
2. Paşi în rezolvarea reclamaţiilor
8.2.8 8.2.12. Măsuri necesare pentru rezolvarea
8.2.9. 8.2.13 reclamaţiilor clienţilor
8.1.4. 8.2.10. S27
8.2.11. 14 7 S28,S29
Corespondenţa clienţilor hotelului
Tratarea corespondenţei clienţilor (clienţi
prezenţi la hotel, foşti clienţi, viitori
clienţi) Corespondenţa recomandată
Corespondenţa expediată Înregistrarea
3. mesajelor pentru clienţi
S30
8.2.14. 8.3.6. Materiale publicitare puse la dispoziţia 14 7
8.3.7 S31,S32
clienţilor hotelului S33
Publicaţii şi materiale publicitare oferite, 7 7 S34
8.1.5 în funcţie de categoria hotelului.

8.2.15. 8.3.8.
4.

8.1.6.

2
S1: 14-18.09; S2: 21-25.09; S4: 5-9.10; S5: 12-16.10; S7: 26-30.10; S8: 2-6.11; S10: 16-20.11; S11: 23-27.11; S13: 7-11.12; S14: 14-18.12;
S15: 11-15.01; S17: 25-29.01; S18: 8-12.02; S19: 15-19.02; S21:1-5.03; S23: 15-19.03; S24: 22-26.03; S25: 29.03-1.04; S26: 12-16.04;
S27: 19-23.04; S28:26-29.04; S30: 17-21.05; S31: 24-28.05; S32: 31.05-4.06; S33: 7-11.06; S34: 14-18.06

Întocmit prof : Roșia Matilda