Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic ,,Hermes” Petroșani Avizat, Director

Profilul: Servicii Petrescu Florentina


Domeniul de pregătire generală: Comerţ/ Tehnician în achiziții și contractări
Modulul VI: Stagiu de practică în achiziții și vânzări
Nr de ore/an: LT :120, IP: 30
Nr. ore /săptămână: LT :30, IP: 30
Clasa: a XIII-a A
Profesor: Roșia Matilda Avizat, Şef de catedră
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS: 4121 din 13.06.2016 Huszar Otilia
Nr. de înregistrare: 1958/ 24.09.2019

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2020-2021

Unitatea de rezultate ale Obs


Nr. Nr. ore Săptămâna
învățării /Rezultate ale învățării Conținuturile învățării .
crt
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 7 (8) 9 10 (11)
1. 14.1.1.Descrierea 14.2.1. Identificarea 14.3.1. Evaluare iniţială
ofertei de produse și criteriilor de Manifestarea 1. Oferta de mărfuri şi servicii a
servicii a firmei; structurare a ofertei interesului
firmei:
de mărfuri; pentru adaptarea
14.1.2.Precizarea 14.2.2. Diferențierea ofertei de 1.1. Conţinutul ofertei de mărfuri și
caracteristicilor ofertei de produse și produse/servicii servicii;
ofertei de produse a servicii a firmei în la cerințele 1.2. Structura ofertei de mărfuri și
firmei; funcție de criterii pieței; servicii; 30 6 S2:21- S2:21-
date; 1.3. Lărgirea ofertei de mărfuri sau 25.IX
14.1.3Prezentarea 14.2.3.Clasificarea
25.IX
surselor de formare a surselor de formare a servicii;
ofertei de produse a ofertei firmei; 1.4. Adaptarea ofertei de mărfuri și
firmei; servicii la nevoile consumatorilor.
Recapitulare
2.
14.1.3Prezentarea 14.2.3.Clasificarea 14.3.2. 2. Consumatorul şi piaţa:
surselor de formare a surselor de formare a Colaborarea cu
ofertei de produse a ofertei firmei membrii echipei 2.1. Comportamentul
firmei; în vederea
realizării consumatorului de produse și
sarcinilor de servicii;
lucru.
14.1.4.Selecția 14.2.4.Identificarea 2.2. Tipuri de consumatori; 30 3
ofertelor furnizorilor. criteriilor de selecție S9: 9- S9: 9-
a furnizorilor. 2.3. Tehnici de relaţionare şi de 13.XI 13.XI
fidelizare a clienţilor;

2.4. Portofoliul de clienţi;

2.5. Selecția ofertelor furnizorilor;

2.6. Modalităţi de transport şi


livrare. 6 3

Recapitulare
3.
14.1.5.Prezentarea 14.2.5.Identificarea 14.3.3. 3. Cererea de mărfuri:
formelor de formelor de Argumentarea
manifestare a cererii; manifestare a cererii; într-un mod
independent și 3.1.Forme de manifestare a cererii;
14.1.6.Descrierea 14.2.6.Stabilirea riguros a 30 3 S16: 18- S16: 18-
factorilor de factorilor care factorilor de 3.2.Factorii care influențează 22.01 22.01
influență ai cererii. influențează cererea influență a cererea de mărfuri
de mărfuri. cererii.
Recapitulare

4. 14.1.7.Precizarea 14.2.7.Identificarea 14.3.4. 4. Politica de achiziții a firmei:


tipurilor de achiziții; tipurilor de achiziții Colaborarea cu
în funcție de situații membrii echipei 6 3 S19: 15- S19: 15-
14.1.8.Prezentarea date; în vederea 4.1. Tipuri de achiziții; 19.II 19.II
criteriilor de decizie 14.2.8.Diferențierea realizării
pentru achiziționarea componentelor care sarcinilor de
produselor; stau la baza deciziei lucru; 4.2.Criterii de decizie pentru
de cumpărare a achiziționarea produselor;
firmei;
14.1.9.Descrierea 14.2.9.Identificarea 14.3.5. 4.3. Etapele procesului de achiziții; 6 3 S19: 15-
etapelor procesului fazelor procesului de Manifestarea
19.II S19: 15-
de achiziție; achiziție în cadrul spiritului civic 19.II
firmei; în condițiile 4.4. Politica de achiziții a firmei.
14.1.10.Descrierea 14.2.10.Diferențierea asigurării
politicii de achiziție a factorilor de transparenței Recapitulare
firmei. influență ai politicii de
procesului decizional achiziții la nivel
la nivel de firmă. de firmă.
5. 14.1.11.Prezentarea 14.2.11.Identificarea 14.3.6.
caracteristicilor forței caracteristicilor forței Argumentarea 5. Forța de vânzare a firmei:
de vânzare a firmei; de vânzare în raport într-un mod
cu strategia firmei; independent și
riguros a 5.1.Caracteristicile forței de vânzare
14.1.12.Descrierea 14.2.12.Structurarea caracteristicilor 6 6 S30: 17- S30: 17-
modului de și repartizarea forței forței de 5.2.Structurarea și repartizarea 21.V 21.V
structurare și de vânzare în raport vânzare la nivel forței de vânzare la nivel de firmă.
repartizare a forței de cu obiectivele firmei. de firmă
vânzare a firmei. 14.3.7.
Colaborarea cu Recapitulare
membrii echipei
în vederea
realizării
sarcinilor de
lucru.
6. Sistematizarea și evaluarea cunoştinţelor acumulate Recapitulare și evaluare finală 6 3 S30: 17- S30: 17-
21.V 21.V

Întocmit, Roșia Matilda