Sunteți pe pagina 1din 1

ÎN ATENȚIA DOAMNEI INSPECTOR

PROF. DANIELA BUFNEA

Doamna Inspector,

Subsemnata Imling Matilda (căsătorită Roșia), profesor la Colegiul Economic


Hermes Petroșani, pe disciplina comerț, înscrisă la susținerea examenului de acordare a gradului
didactic II, sesiunea 2018-2020, specializarea Managementul firmei, vă rog să-mi aprobați transferul
de la centrul de examen Petroșani, la centrul de examen Oradea, deoarece centrul de examen Petroșani
nu mai organizează sesiuni de examinare a gradelor didactice.

Vă mulțumesc anticipat!