Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE LUCRU

Identificaţi factorii de risc corespunzători activităţilor desfăşurate într-o unitate comercială.

TIPUL ACTIVITĂŢII PERICOLE - RISCURI


Ex. Manipulare mărfurilor - transportul obiectelor grele
- poziţie ortostatică îndelungată
- manipularea manuală, în lipsa asigurării
dispozitivelor de ridicat
Punerea în funcțiune a
echipamentelor de lucru

Ambalarea produselor

Depozitarea mărfurilor

Livrarea mărfurilor la domiciliu