Sunteți pe pagina 1din 1

Fişa de lucru

În realizarea transporturilor turistice se apelează la o gamă variată de mijloace de


transport: aeriene, rutiere, feroviare, navale.
Completaţi fişa de lucru următoare identificând principalele avantaje şi dezavantaje ale
diferitelor forme de transport turistic.

Numele şi prenumele elevului:


__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Data _________________
Clasa_________________

Nr. crt. Forma de transport Avantaje Dezavantaje


1. Aerian

2. Rutier

3. Feroviar

4. Naval